VHFBILDRAM 09
BILDER FRÅN SPELMANSSTÄMMAN I VIALA 2005 ( övre raden ) och 2006.
TILL STARTSIDAN © Västra Vingåkers Hembygdsförening 2006-06-27. ..... TILL BILDARKIVET