VHFBILDRAM 08
BÖRJE OCH ERIK FYLLER ÅR.
SÖDERMANLANDS HEMBYGDSFÖRBUND, ÅRSMÖTE OCH 75-ÅRS JUBILEUM.
TILL STARTSIDAN © Västra Vingåkers Hembygdsförening 2006-06-07. ..... TILL BILDARKIVET