VHFBILDRAM 07
BILDER FRÅN SOCKENRESAN TILL LÄNNÄS 2006.
TILL STARTSIDAN © Västra Vingåkers Hembygdsförening 2006-05-30. ..... TILL BILDARKIVET