VHF BILDRAM 06
FÖRENINGENS 70-ÅRS JUBILEUM.
UTSTÄLLNINGEN I PRÄSTGÅRDAFLYGELN 2004.
TILL STARTSIDAN © Västra Vingåkers Hembygdsförening 2005-08-15. Senast uppdat. 2006-06-06.
© Bilder : Bo Olson 2004/2005.
TILL BILDARKIVET