VHFBILDRAM 05
BILDER FRÅN TIPSPROMENADEN I VIALA 2006.
BILDER FRÅN MIDSOMMAR VID VIALA 2005.
TILL STARTSIDAN © Västra Vingåkers Hembygdsförening 2005-08-15. Senast uppdat. 2006-06-26.
© Bilder : Bo Olson 2005.
TILLBAKA