VHFBILDLINDBOL
BILDER FRÅN JULMARKNADEN I LINDBOLS SKOLA 2004.
BILDER FRÅN JULMARKNADEN I LINDBOLS SKOLA 2005.
TILL STARTSIDAN © Västra Vingåkers Hembygdsförening 2005-08-15. Senast uppdat. 2006-06-06.
© Bilder : Bo Olson 2004/2005.
TILL BILDARKIVET