VHFBILDRAM 01
BILDER FRÅN UTSTÄLLNINGEN I PRÄSTGÅRDSFLYGELN 2006.
BILDER FRÅN ÅRSMÖTET 2006.
TILL STARTSIDAN © Västra Vingåkers Hembygdsförening 2006-03-03. TILL BILDARKIVET