GÅRDAR OCH TORP I VÄSTRA VINGÅKERS SOCKEN.

OBS !! LÄS DETTA INNAN DU ANVÄNDER REGISTRET !! OBS !!

OBS OBS !! Gårdar / Torp är under omarbetning och komplettering, länkar som inte fungerar, sänd ett mail till mej !! Bosse. OBS OBS !!.
 • Detta register är en "andrahandakälla". Kontrollera alltid orginalet. Ta inte för givet att allt är rätt !!
 • Registret är från början gjort med hjälp av husförhörslängder / församlingböcker.
  Det omfattar tiden 1757 - 1920. Ej Bondestads distrikt !! Fler uppgifter har lagts till efterhand.
 • Varje tidsperiod, utom den första, har flera parallella böcker, som mest sju stycken.
 • Den första boken, A1:1, är speciell, endast husbonden och hans familj finns med, tjänstefolk saknas.
  Torpare och soldater står på den vänstra sidan på ett uppslag.
 • Vissa uppgifter är "rumphuggna" p.g.a utrymmesbrist. Fler uppgifter finns i orginalet.
 • HT betyder Husartorp/Ryttarstuga, ST Soldattorp.
 • 1871 ändras roteindelningen av socknen till distrikt. Den stora skillnaden är införandet av
  Kyrkodistriktet i mitten av socknen. Rotar i utkanten av socknen förblir nästa desamma.!
 • OBS ! "Tillbaka-knapp" saknas. Använd "bakåtpilen" längst upp till vänster i menyraden
  för att gå tillbaka till denna sida.
 • Rättelser, som du är helt säker på, sänd ett mail till mej.
 • Registret är ofullständigt på vissa ställen. Det kommer att kompletteras.
  Förmodligen inte förrän 2008 när nästa församlingsbok blir "fri".
 • Den stora "bondsocknen" Västra Vingåker är ökänd bland många släktforskare.
  Många böcker för varje tidsperiod, massor med torp med samma namn, typ Hagstugan, ställer till problem. Jag hoppas att detta register ska göra det lättare att forska i Västra Vingåker !!
  Lycka till !!
STARTA REGISTRET HÄR ( 360 KB )
Bok Tidsperiod Rote
Distrikt
Bok Tidsperiod Rote
Distrikt
Husförhörslängd
A1:1 1757 - 1764 R A1:12 1841 - 1845 R
A1:2 1766 - 1779 R A1:13 1846 - 1850 R
A1:3 1780 -1790 R A1:14 1851 - 1856 R
A1:4 1791 - 1795 R A1:15 1856 - 1860 R
A1:5 1796 - 1804 R A1:16 1861 - 1865 R
A1:6 1805 - 1813 R A1:17 1866 -1870 R
A1:7 1813 - 1823 R A1:18 1871 - 1875 D
A1:8 1823 - 1828 R A1:19 1876 -1880 D
A1:9 1829 - 1833 R A1:20 1881 - 1885 D
A1:10 1833 - 1835 R A1:21 1886 - 1890 D
A1:11 1836 - 1840 R A1:22 1891 - 1895 D
Församlingsbok
A2:1 1896 - 1899 D A2:4 1911 - 1915 D
A2:2 1900 - 1905 D A2:5 1917 - 1922 D
A2:3 1906 - 1910 D A2:6 1922 - 1930 D
Antal besökare : fr.o.m. 2006-03-22.
TILL STARTSIDAN © Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2009-05-30. TILLBAKA