ARKIVET ÖPPET VARJE HELGFRI TISDAG Kl. 17.30 - 19.30.
ANNAN TID EFTER ÖVERENSKOMMELSE. HÖR GÄRNA AV DEJ INNAN DU KOMMER.
Innehåll i arkivet
 • Fotosamling 5000 foton. Alvar Roséns fotosamling och många andra bilder.
 • Nordiska Museéts byundersökningar.
  Inventering av gamla byggnader 1926.
 • Folkliv och folkminnen. Imber Nordin-Grip. 1937.
 • Lantbostämmoprotokoll (möte med brukare/torpare) från
  Säfstaholm 1813-46.
 • Soldattorpsinventering. Uppgifter om soldater från socknens 73 rotar.
 • Tidningsurklipp. Gåvor från flera olika personer.
 • Register över gårdar och torp i Västra Vingåkers socken.
 • Många andra dokument från socknen.
Vårt arkiv och kansli finns i Takåsen, Skolgatan 13, Källarplanet, ingång från Erik Dahlbergsvägen. Karta över Vingåker
Arkivet är öppet helgfri tisdag 17.30 - 19.30.
Annan tid efter överenskommelse.
Telefon : 0151/13266 tisdagar 17.30 - 19.30.
Adress : Skolgatan 13, 643 31 Vingåker.
Kontaktpersoner :
Anita Spaak tel. 0151/60190.
Lars Ohlsson tel. 0151/550199.
Bo Olson tel. 0151/550152.
Här kan du hyra, ( på VHS-kasett ),
Vingåkersfilmerna från början av 50-talet.
Tre filmer ca 45 minuter/st.
50.00 Kr./st eller 100.00 Kr. för alla tre.
.
STARTSIDAN © Västra Vingåkers Hembygdsförening 2005-08-14. Uppdaterad 2012-05-18. TILLBAKA