FÖDELSEBOK VÄSTRA VINGÅKERS SOCKEN. C1:9 = 1840 - 1846.

FÖDD NAMN PLATS FAR FN FAR EN MOR FN MOR EN
1840-01-02 Karl Erik Åby ST Erik Åstedt Maja Stina Lindmark
1840-01-02 Kerstin Fallet Lars Larsson Kerstin Larsdotter
1840-01-01 Johanna Nyängslund Erik Ersson Kerstin Olsdotter
1840-01-03 Lars Gäringstorp Kerstin Larsdotter
1840-01-05 Anna Heby Olof Larsson Kerstin Olsdotter
1840-01-05 Gustav Götslinge Gustav Persson Mariana Andersdotter
1840-01-05 Ingrid Norra Åtorpsstugan Karl Adolf Klasson Ingrid Larsdotter
1840-01-08 Jan Erik Ekebergs ST Per Erik Svärd Brita Jonsdotter
1840-01-10 Anna Berga SG Jon Andersson Brita Larsdotter
1840-01-11 Anna Västorp Erik Larsson Ingrid Persdotter
1840-01-12 Anna Lotta Vedermödan Anna Stina Andersdotter
1840-01-09 Brita Källgölet Lars Persson Kerstin Olsdotter
1840-01-13 Johan August Strömsnäs Per Jonsson Anna Katarina Andersdotter
1840-01-15 Olof Bromma Anders Olsson Anna Persdotter
1840-01-17 Brita Henala Lars Larsson Anna Persdotter
1840-01-19 Erik Vattendalen Per Larsson Kerstin Larsdotter
1840-01-20 Anna Henala VG Erik Larsson Anna Ersdotter
1840-01-18 Johan Adolf Skårsnäs Lars Johan Lundström Brita Hamarin
1840-01-20 Anna Stina Finninge UppG Jonas Andersson Maja Stina Ersdotter
1840-01-23 Olof Oppeberga HT Lars Lundqvist Ingeborg Olsdotter
1840-01-27 Anna Marsjö ÖG Olof Ersson Ingrid Olsdotter
1840-01-28 Erik Roligheten Lars Ersson Brita Andersdotter
1840-02-02 Lars Viala FrälseG ST Jonas Fritz Anna Persdotter
1840-02-04 Erik Vadstorp Anders Gabrielsson Lotta Andersdotter
1840-02-04 Anna Hindrikstorp Olof Ersson Kerstin Larsdotter
1840-02-05 Johanna Bromma ST Jan Anders Broms Karin Andersdotter
1840-02-05 Erik Hagalund Erik Olsson Kerstin Larsdotter
1840-02-08 Erik Hagalund Erik Olsson Anna Olsdotter
1840-02-12 Ingrid Henala VG Erik Andersson Brita Persdotter
1840-02-13 Maja Lotta Bäcktorp Nils Larsson Anna Gabrielsdotter
1840-02-17 Erik Ålö Olof Andersson Ingrid Jonsdotter
1840-02-16 Per Oppeberga Olof Andersson Kerstin Olsdotter
1840-02-20 Lars Sjölunda Erik Olsson Anna Persdotter
1840-02-22 Johanna Sofia Grindstugan, Majors Backa Lars Andersson Anna Maja Jansdotter
1840-02-19 Johan Lilla Målke Erik Ersson Katarina Ersdotter
1840-02-19 Per Vretsta VG Per Ersson Anna Ersdotter
1840-02-26 Erik Lunda SG Lars Persson Ingrid Jonsdotter
1840-03-03 Johanna Ormön / Virensö Johan Ersson Ulrika Gustava Nilsdotter
1840-03-01 Brita Lindbol Erik Larsson Kerstin Jonsdotter
1840-03-04 Anna Sofia Gunviken Gustav Gustavsson Anna Lisa Persdotter
1840-03-05 Erik Bresättersstugan Anders Andersson Kristina Gustavsdotter
1840-03-07 Kristina Wilhelmina Högsjö Bruk Jakob Köhler Anna Stina Köhler
1840-03-06 Erik Stora Kulltorp Olof Olsson Anna Ersdotter
1840-03-10 Tilda Norra Grantorp Olof Lundmark Kerstin Olsdotter
1840-03-12 Brita Stina Äng Erik Ersson Brita Ersdotter
1840-03-14 Olof Säfstaby NG Anna Jansdotter
1840-03-24 Anna Övre Stavhälla Kerstin Andersdotter
1840-03-24 Brita Sandvik Olof Olsson Kerstin Persdotter
1840-03-25 Johan Låttra Karl Gustav Andersson Anna Maja Jonsdotter
1840-03-25 Maja Stina Stenåsen Olof Andersson Maja Katarina Karlsdotter
1840-03-26 Olof Vretsta VG Olof Ersson Anna Olsdotter
1840-04-01 Erik Myngen Erik Ersson Johanna Bengtsdotter
1840-04-03 Anna Kajsa Karstorp Petter Andersson Anna Persdotter
1840-04-09 Per Hjälmsätter Lars Larsson Kerstin Jakobsdotter
1840-04-08 Erik Norrspånga ÖG Erik Jakobsson Kerstin Persdotter
1840-04-08 Anna Söderspånga ST Anders Larsson Anna Ersdotter
1840-04-12 Jonas Bresätter VG Lars Larsson Kerstin Larsdotter
1840-04-14 Brita Lund Lars Ersson Kerstin Jonsdotter
1840-04-14 Karl Erik Båsenberga VG Karin Jonsdotter
1840-04-17 Olof Lövhällsstugan Olof Olsson Kerstin Ersdotter
1840-04-19 Lars Kesätters HT Lars Wester Ingrid Olsdotter
1840-04-17 Emma Matilda Spånga Bruk Karl Gustav Pihlblad Kristina Andersdotter
1840-04-18 Johan Billsbro Rote Kristina Svensdotter Bergstedt
1840-04-21 Ingrid Hacksta Olof Larsson Ingrid Olsdotter
1840-04-28 Olof Fredrik Sköldnäs ÖG Olof Persson Marit Larsdotter
1840-05-03 Anna Kesätters HT Per Eklund Kerstin Larsdotter
1840-05-06 Lars Lund Lars Larsson Anna Persdotter
1840-04-30 Per Erik Karstorp, Svarttorps Rote Erik Persson Stina Kajsa Olsdotter
1840-05-08 Brita Svaneborg Per Ersson Ingrid Persdotter
1840-05-06 Anna Stora Målke Lars Månsson Anna Maja Olsdotter
1840-05-04 Bonde Ullevitorp Erik Jonsson Kerstin Ersdotter
1840-05-12 Erik Ekeberg Johan Petter Jarl Brita Persdotter
1840-05-13 Karin Lund Jon Olsson Anna Ersdotter
1840-05-15 Anna Sofia Brinkstugan Anders Ersson Kerstin Jonsdotter
1840-05-15 Kerstin Kåsta UppG Anders Andersson Brita Olsdotter
1840-05-12 Johanna Charlotta Högsjö Johan Molin Maja Lisa Jonsdotter
1840-05-14 Per Nybrostugan, Vretsta Erik Qvick Maja Stina Andersdotter
1840-05-17 Karl Magnus Asplunda Per Erik Bark Stina Kajsa Ersdotter
1840-05-17 Ingrid Gunviken Olof Olsson Anna Persdotter
1840-05-19 Anna Viks VG Per Ersson Kerstin Ersdotter
1840-05-22 Lars Solberga Olof Larsson Ingrid Larsdotter
1840-05-26 Per Gäringslund Erik Persson Ingrid Olsdotter
1840-05-27 Per Vretsta HT Erik Ersson Kerstin Persdotter
1840-05-31 Fredrik Säfstatorp Jon Jonsson Stina Olsdotter
1840-05-31 Olof Båltorp Per Ersson Anna Olsdotter
1840-06-01 Stina Lotta Mostugan, Gunviken Karolina Persdotter
1840-06-01 Gustav Albert Åsstugan Johan Holmberg Brita Jansdotter
1840-06-02 Anders Ängtorp Anders Persson Anna Lisa Jonsdotter
1840-06-11 Ingrid Larslund Lars Ersson Brita Ersdotter
1840-06-17 Gustav Finninge Erik Nilsson Kerstin Olsdotter
1840-06-17 Kerstin Lönntorp Per Persson Kerstin Ersdotter
1840-06-22 Erik Galltorp Lars Larsson Kerstin Ersdotter
1840-06-22 Lars Norrspånga Lars Larsson Kerstin
1840-06-25 Johanna Ellfalla ST Johan Lund Johanna Ersdotter
1840-06-24 Brita Hälleråd Erik Ersson Anna Larsdotter
1840-06-24 Per Billsbro MG Bonde Ersson Kerstin Persdotter
1840-06-26 Kerstin Oppeberga Lars Larsson Brita Persdotter
1840-06-21 Charlotta Maria Susanna Övre Stavhälla Axel Casimir Ekström Sofia Elisabet Rydberg
1840-06-22 Kerstin Sköldnäs Lars Larsson Kerstin Jonsdotter
1840-07-04 Gustava Charlotta Mjälnäs Karl Gustav Larsson Anna Kajsa Klasdotter
1840-07-10 Olof Östra Vikslund Olof Persson Anna Persdotter
1840-07-18 Anna Berga NMG Erik Jonsson Kerstin Olsdotter
1840-07-18 Erik Sjögöle Lars Ersson Anna Jonsdotter
1840-07-14 Karin Hacksta Jonas Jonsson Anna Jonsdotter
1840-07-16 Karl Reinhold Stora Håkanstorp Johan Ersson Brita Jonsdotter
1840-07-22 Brita Gate Erik Andersson Anna Persdotter
1840-07-26 Per August Göketorp Gustav Persson Stina Kajsa Larsdotter
1840-08-07 Brita Ölångs ST Lars Persson Kerstin Andersdotter
1840-07-25 Per Norrspånga Erik Olsson Anna Ersdotter
1840-07-25 Karl Gustav Fredriksberg Jakob Jakobsson Ingrid Magnusdotter
1840-07-26 Per Solberga Erik Persson Anna Persdotter
1840-07-27 Anders Petter Petterslund Erik Persson Stina Lisa Olsdotter
1840-07-27 Anders Gustav Nya Skepparstugan Erik Nilsson Greta Andersdotter
1840-08-01 Erik Sörtorp Olof Larsson Karin Jonsdotter
1840-08-02 Karl Johan Stora Brene Anders Larsson Maja Stina Arvidsdotter
1840-08-01 Johanna Katarina Högsjö Bruk Johan Erik Karlberg Ingrid Olsdotter
1840-08-04 Anna Brita Finningefallet Jonas Karlsson Anna Kajsa Ersdotter
1840-08-11 Olof Viks ÖG Per Persson Brita Stina Jonsdotter
1840-08-11 Ingrid Viks ÖG Per Persson Brita Stina Jonsdotter
1840-08-07 Anna Sofia Sockenbyggningen Ingrid Karlsdotter
1840-08-12 Lars Fredrik Lunda FrälseG ST Sven Rahm Brita Persdotter
1840-08-11 Fredrika Josefina Skenäs Anders Hellstrand Magdalena Söderling
1840-08-16 Adolf Fredrik Spånga Bruk P.O. Söderbäck Johanna Andersdotter
1840-08-17 Anna Nedre Stavhälla Olof Persson Anna Persdotter
1840-08-19 Lars Finninge UppG Olof Larsson Anna Larsdotter
1840-08-17 Olof Gölet Olof Olsson Sofia Westerberg
1840-08-24 Lars Viks VG Lars Olsson Ingrid Ersdotter
1840-08-24 Gustav Fredrik Bartolomeu Säfstaholm Adolf Erik Empaytaz Johanna Lundberg
1840-08-25 Kerstin Moviken Lars Ersson Ingrid Larsdotter
1840-08-25 Brita Stina Mellan Vannala Olof Olsson Brita Stina Larsdotter
1840-08-26 Ingrid Säfstaholm Per Ersson Anna Andersdotter
1840-08-30 Johan Stora Målke Lars Johan Andersson Ingrid Andersdotter
1840-08-31 Anna Norrspånga ÖG Per Larsson Brita Jonsdotter
1840-08-30 Lars Johan Norrspånga VG ST Lars Gustav Spång Hedvig Petronella Lundström
1840-09-02 Gustav Dammstugan Anders Karlsson Anna Lisa Olsdotter
1840-09-02 Kerstin Stavhälla HT Olof Ersson Brita Larsdotter
1840-09-02 Per Finnstorp ÖG Erik Olsson Anna Jonsdotter
1840-09-05 Gustav Vännevads ST Johan Erik Gunnar Johanna Margareta Olsdotter
1840-09-11 Erik Stavstugan, Billsbro Erik Persson Brita Persdotter
1840-09-11 Karolina Stora Sjögetorps ST Johan Segersäll Anna Kajsa Nilsdotter
1840-09-17 Erik Hacksta Erik Larsson Ingrid Olsdotter
1840-09-17 Olof Solberga Per Persson Anna Gustavsdotter
1840-09-23 Johanna Låttra Per Olsson Ingrid Andersdotter
1840-09-27 Brita Norrspånga Olof Ersson Ingrid Ersdotter
1840-09-18 Frans Gustav Högsjö Anders Skyllerqvist Anna Olsdotter
1840-09-25 Anna Ålö Anders Gustavsson Anna Ersdotter
1840-09-29 August Mikael Berga HT Karl Fredrik Hindorff Kristina Persdotter
1840-09-29 Eva Charlotta Berga HT Karl Fredrik Hindorff Kristina Persdotter
1840-09-29 Charlotta Vik Anders Ersson Ulrika Olsdotter
1840-09-27 Gustava Österby Lars Gustavsson ingeborg Andersdotter
1840-10-04 Ingrid Hjälmarsberg Jon Larsson Anna Larsdotter
1840-10-04 Lars Stockbäcken Erik Persson Anna Larsdotter
1840-10-06 Brita Hjälmarstorp Olof Ersson Ingrid Persdotter
1840-10-09 Lars Vadstorp Per Persson Kerstin Olsdotter
1840-10-15 Brita Högbrunn Erik Andersson Kerstin Ersdotter
1840-10-17 Karl Ede FG Erik Nilsson Stina Kajsa Persdotter
1840-10-24 Brita Gropptorps HT Anders Karlsson Brita Jansdotter
1840-10-25 Frans Ulrik Högsjö Bruk Anders Tolf Anna Brita Dalin
1840-10-25 Lars Alfred Högsjö Bruk Anders Tolf Anna Brita Dalin
1840-10-27 Anna Ramstorp Jon Jonsson Ingrid Persdotter
1840-10-28 Ingrid Vittbro Erik Persson Brita Persdotter
1840-11-10 Olof Lövåker Per Persson Brita Olsdotter
1840-11-10 Anna Stina Läppe Kvarn Jan Erik Jansson Stina Kajsa Jonsdotter
1840-11-13 Johanna Wilhelmina Högsjö Gård Anders Jansson Gustava Karolina Sandberg
1840-11-18 Karin Solberga ST Lars Gask Ingrid Ersdotter
1840-11-14 Fridolf Olof Gustav Skolhuset Olof Wikander Anna Kristina Gustava Österström
1840-11-21 Jonas Bergstugan, Käbbetorp Lars Larsson Kerstin Andersdotter
1840-11-21 Kristina Bergstugan, Käbbetorp Lars Larsson Kerstin Andersdotter
1840-11-23 Erik Målvik Lars Persson Anna Andersdotter
1840-11-27 Sofia Mene ST Olof Stoltz Kerstin Ersdotter
1840-11-24 Stina Lisa Södra Hanstastugan Erik Larsson Stina Lisa Ersdotter
1840-11-25 Erik Fredsdal Olof Jonsson Anna Persdotter
1840-12-01 Gustav Udden Erik Andersson Anna Jakobsdotter
1840-11-26 Per Marsjö MG Jakob Ersson Anna Jonsdotter
1840-12-12 Erik Stenstorp Lars Larsson Ingrid Jonsdotter
1840-12-13 Kerstin Låttra Per Ersson Anna Larsdotter
1840-12-13 Per Anderstorp Per Persson Brita Persdotter
1840-12-15 Ingrid Gölstugan, Marsjö Per Persson Ingrid Ersdotter
1840-12-13 Olof Mostugan, Morjanå Lars Ersson Ingrid Ersdotter
1840-12-16 Lars Larslund Lars Larsson Karin Larsdotter
1840-12-13 Johanna Hardemon Lars Persson Anna Andersdotter
1840-12-15 Johan Alfred Sockenbyggningen Johan Ekholm Anna Kristina Skenström
1840-12-21 Per Dalstugan Erik Larsson Anna Maja Magnusdotter
1840-12-24 Lars Lunda NG Lars Persson Ingrid Jonsdotter
1840-12-27 Lars Göransberg Lars Jonsson Anna Andersdotter
1840-12-30 Brita Stina Baggetorp Maja Jonsdotter
1841-01-01 Per Bromshult Per Persson Brita Olsdotter
1841-01-07 Kerstin Stora Stensätter Per Persson Kerstin Persdotter
1841-01-08 Anna Prästkärrstugan Anders Olsson Anna Persdotter
1841-01-09 Brita Södra Hävdstugan Olof Persson Stina
1841-01-11 Lars Lundtorp Johan Larsson Anna Ersdotter
1841-01-10 Erik Vännevad Per Persson Anna Joelsdotter
1841-01-11 Anders Hult Lars Gustavsson Anna Kajsa Ersdotter
1841-01-11 Kerstin Skallbol Olof Larsson Ingrid Olsdotter
1841-01-15 Brita Berg, Lunda Per Ersson Brita Larsdotter
1841-01-24 Per Viks VG Erik Persson Ingrid Ersdotter
1841-01-23 Per Dammsberg Lars Ersson Ingrid Larsdotter
1841-01-25 Johan Erik Karlslund Karl Gustav Malmberg Ingrid Larsdotter
1841-01-25 Anna Brita Karstorp Lars Johan Jonsson Kerstin Ersdotter
1841-01-28 Lars Brogetorp Lars Olsson Anna Larsdotter
1841-01-30 Brita Hagtorp Per Olsson Kerstin Ersdotter
1841-01-28 Anna Stina Vretstastugan Anders Jansson Kerstin Larsdotter
1841-02-01 Kerstin Gillbergatorp Lars Persson Ingrid Larsdotter
1841-02-03 Brita Stina Åsens VG Olof Olsson Kerstin Nilsdotter
1841-02-04 Per Åsens VG Per Persson Ulrika Kristina Ersdotter
1841-02-01 Erik Brännskogen Olof Olsson Kristina Ersdotter
1841-02-01 Anna Stina Nybygget, Svarttorp Maria Persdotter
1841-01-12 Knut Arvid Leonard Övre Vannala Karl Gustav Drake Karolina Lagerstedt
1841-02-04 Klas Råmperåd Dorotea Persdotter
1841-02-08 Karl Erik Brene ST Erik Slut Kristina Olsdotter
1841-02-08 Per Lagersberg Kerstin Persdotter
1841-02-10 Brita Grindstugan, Kåsta Simon Kåhre Anna Larsdotter
1841-02-10 Ingrid Knutstorp Olof Gustavsson Kristina Ersdotter
1841-02-13 Kerstin Mostugan Per Olsson Brita Persdotter
1841-02-17 Anna Maja Hasselbacken Olof Persson Beata Larsdotter
1841-02-20 Anna Käbbetorp Per Jansson Anna Larsdotter
1841-02-23 Karin Vretsta MG Per Persson Brita Olsdotter
1841-02-24 Ingrid Stora Sjögetorp Karl Adolf Karlsson Ulrika Mariana Ersdotter
1841-02-24 Brita Stina Östnäs Per Olsson Lovisa Svensdotter
1841-03-02 Erik Stora Brenetorp Per Ersson Ingrid Persdotter
1841-03-04 Anna Lunda NG Olof Olsson Brita Persdotter
1841-03-03 Ingrid Ålsätter Lars Larsson Anna Jonsdotter
1841-03-01 Gustav Albin Spånga Bruk Johan Asp Brita Lotta Askling
1841-03-06 Albertina Maria Spånga Bruk Karl Nyström Maria Lovisa Jerlander
1841-03-07 Klas Erik Kojstugan Klas Petter Ersson Kerstin Ersdotter
1841-03-08 Per Mellan Vannala Per Larsson Anna Larsdotter
1841-03-13 Per Gustav Billsbro Bruk Gustav Rapp Kerstin Mårtensdotter
1841-03-15 Erik Ilinge Olof Olsson Anna Ersdotter
1841-03-15 Karl August Högsjö Bruk Johan Köhler Brita Larsdotter
1841-03-22 Johanna Ede KronoG Olof Olsson Anna Persdotter
1841-03-07 Maria Charlotta Hjälpetorp Per Johan Sandal Johanna Fredrika Möller
1841-03-26 Per Erik Stengårdens ST Per Tapper Inga Lisa Bark
1841-03-29 Anna Lundtorp Anders Olsson Ingrid Olsdotter
1841-03-27 Anna Kåstaholm Olof Olsson Anna Persdotter
1841-03-31 Lars Fredrik Gunvikens ST Jonas From Brita Andersdotter
1841-04-02 Lars Johan Hansjötorp Petter Jonsson Anna Persdotter
1841-04-03 Olof Åndenäs Lars Olsson Anna Larsdotter
1841-04-03 Karl Johan Ferdinand Båsenberga ÖG ST Lars Johan Österlund Greta Lovisa Holmberg
1841-04-05 Olof Lundstugan Lars Olsson Brita Andersdotter
1841-04-04 Kerstin Sköldnäs ÖG Olof Persson Marit Larsdotter
1841-04-08 Johanna Sofia Högsjö Bruk C.P. Hållberg Stina Greta Persdotter
1841-04-11 Karl Johan Hacksta Karl Bergström Anna Katarina Johansdotter
1841-04-06 Augusta Karolina Spånga Bruk Lars Söderström Stina Lisa Hjerpe
1841-04-13 Anders Fredrik Västra Kåfallsstugan Per Persson Kerstin Andersdotter
1841-04-15 Ingrid Lasstorp Per Persson Kerstin Persdotter
1841-04-16 Karl Gustav Sliparbols ST Erik Spets Brita Stina Andersdotter
1841-04-17 Olof Lindbol Mårten Persson Ingrid Jonsdotter
1841-04-16 Lars Stora Sjögetorp Lars Ersson Ingeborg Olsdotter
1841-04-17 Maria Malmbergs ÖG Erik Jonsson Anna Johansdotter
1841-04-17 Karl Johan Albert Skenäs L.J. Hultström Kajsa Lisa Andersdotter
1841-04-24 Anders Adolf Stora Målke ST Anders Persson Kerstin Adolfsdotter
1841-04-23 Kerstin Finninge Olof Nilsson Ingrid Jonsdotter
1841-04-24 Albertina Sandstugan, Målke Sven Bäckström Ingrid Olsdotter
1841-04-27 Anders Lövsätter Anders Andersson Ingrid Olsdotter
1841-04-25 Olof Stensborg Per Persson Anna Ersdotter
1841-04-29 Karin Edetorp Per Olsson Brita Olsdotter
1841-04-26 Erika Charlotta Åsen Per Gustav Engqvist Brita Olsdotter
1841-04-04 Oskaria Vilhelmina Säfstaholm Johan Sjögren Anna Sofia Blomqvist
1841-05-03 Anders Petter Vitan Johan Petter Andersson Anna Maja Persdotter
1841-05-07 Sofia Sjögöle ST Lars Gustav Flink Kristina Ersdotter
1841-05-08 Erik Morjanå ST Erik Moberg Kerstin Larsdotter
1841-05-10 Ingrid Kärrtorp Per Larsson Karin Persdotter
1841-05-11 Per Fredrik Fernholmen Per Ferndahl Katarina Jonsdotter
1841-05-11 Anna Fredrika Billsbro ÖG ST Anna Jakobsdotter
1841-05-14 Kerstin Sjögöle Per Olsson Kerstin Olsdotter
1841-05-16 Per Östra Billsbrostugan Erik Ersson Ingrid Jakobsdotter
1841-05-23 Per Oppsala Per Persson Ingrid Ersdotter
1841-05-23 Tekla Matilda Sköldnäs KronoG Hans Fredrik Boström Gustava Jakobina Eugenia Åström
1841-05-26 Jonas Fredrikstorp Per Jonsson Anna Persdotter
1841-05-29 Erik Johan Brinkstugan, Åby Anders Ersson Kerstin Ersdotter
1841-05-30 Gustav Fredriksberg Erik Olsson Anna Larsdotter
1841-06-01 Karl Erik Erstorpsstugan Lars Larsson Maja Andersdotter
1841-06-03 Kristina Mosstorp Erik Larsson Brita Ersdotter
1841-06-08 Anna Viks ÖG Olof Olsson Anna Andersdotter
1841-06-08 Erik Vretsta ÖG Per Olsson Karin Ersdotter
1841-06-09 Olof Norra Hanstastugan Lars Ersson Ingrid Ersdotter
1841-06-11 Lars Älingstorp Erik Olsson Ingrid Larsdotter
1841-06-08 Lars Lilla Kulltorp Lars Larsson Brita Ersdotter
1841-06-07 Karin Östra Bergalund Lars Andersson Brita Persdotter
1841-06-11 Per Viala FrälseG Per Persson Kerstin Persdotter
1841-06-07 Anna Östra Hultstugan Erik Ersson Brita Larsdotter
1841-06-12 Anna Fredrika Götslinge /Anna/ Lovisa Holmgren
1841-06-14 Lars Snickarstugan Lars Jonsson Kerstin Larsdotter
1841-06-14 Anna Stora Sjögetorp Per Andersson Anna Persdotter
1841-06-14 Ingrid Sjögöle Per Persson Karin Persdotter
1841-06-17 Per Erik Nyängsstugan Per Persson Brita Maja Persdotter
1841-06-19 Kerstin Hagtorp Olof Persson Stina Kajsa Andersdotter
1841-06-22 Olof Lindbol Lars Larsson Ingeborg Ersdotter
1841-06-26 Karl Johan Oppsala ST Olof Persson Munter Hilda Katarina Persdotter
1841-06-26 Brita Ängstugan Kerstin Jonsdotter
1841-06-29 Per Finnstorp Lars Persson Kristina Larsdotter
1841-06-28 Lars Sörtorp Lars Persson Kerstin Larsdotter
1841-06-28 Ingrid Stubbgölsstugan Stina Ersdotter
1841-07-02 Lars Gustav Abrahamstorp Karl Gustav Nilsson Kerstin Olsdotter
1841-07-04 Sofia Lilla Ölång Anders Olsson Brita Larsdotter
1841-07-05 Karin Norrspånga Olof Olsson Anna Jonsdotter
1841-07-03 Lars Johan Stavhälla HT Erik Åkerlund Brita Persdotter
1841-07-05 Anna Södra Hävdstugan Olof Ersson Kerstin Jonsdotter
1841-07-09 Erik Sköldnäs MG Lars Olsson Ingrid Olsdotter
1841-07-09 Brita Jakobstorp Olof Olsson Ingeborg Larsdotter
1841-07-09 Erik Ärnebäcks ST Erik Qvick Brita Ersdotter
1841-07-12 Anna Marsjö MG Erik Larsson Brita Larsdotter
1841-07-13 Magnus Alfred Högsjö Bruk C.P. Köhler Anna Lena Hellberg
1841-07-15 Erik Båsenberga Per Ersson Anna Persdotter
1841-07-16 Ingrid Hansta ST Erik Hane Kerstin Larsdotter
1841-07-19 Ingrid Mosstorp Olof Olsson Anna Ersdotter
1841-07-19 Per Baggetorp Olof Persson Stina Olsdotter
1841-07-19 Ingrid Bäcktorpslund Erik Larsson Anna Ersdotter
1841-07-18 Josefina Albertina Lunda HT Kristina Katarina Hammarström
1841-07-19 Karl August Morjanå Lars Lundqvist Maja Lovisa
1841-07-24 Anders Vilhelm Lunda SG ST Johan Hurtig Maja Stina Allard
1841-07-22 Lars Hagalund Per Larsson Kristina Larsdotter
1841-07-23 Olof Östra Sandstugan, Sköldnäs Lars Larsson Kerstin Ersdotter
1841-07-25 Gustav Gäringsnäs Per Persson Anna Karlsdotter
1841-07-29 Anna Maria Karstorp Karin Nilsdotter
1841-07-31 Per Vännevad Brita Jonsdotter
1841-08-04 Anna Vads ÖG Erik Ersson Kerstin Jonsdotter
1841-08-06 Karl Petter Stubbdalen Karl Karlsson Ingrid Persdotter
1841-08-08 Anna Båsenberga Ög Jakob Persson Anna Ersdotter
1841-08-10 Erik Vitmossen Per Olsson Brita Larsdotter
1841-08-13 Per Bärle Per Persson Brita Ersdotter
1841-08-13 Anders Vilhelm Berga SG ST Anders Berggren Ingrid Johansdotter
1841-08-15 Lars Kesätter Lars Olsson Karin Larsdotter
1841-08-17 Johanna Ärnebäcks ST Karl Karlsson Johanna Persdotter
1841-08-16 Anders Ålsätter Erik Olsson Ingrid Olsdotter
1841-08-21 Brita Säfstaholm Per Ersson Anna Andersdotter
1841-08-20 Kerstin Söderspånga Per Persson Brita Persdotter
1841-08-21 Lars Johan Bresätter VG Anna Maja Olsdotter
1841-08-21 Olof Skyttstugan Olof Larsson Anna Simonsdotter
1841-08-24 Anna Stina Finnholmen Erik Larsson Brita Larsdotter
1841-08-31 Karolina Gräfs ST Johan Lantz Brita Persdotter
1841-09-04 Anna Haddelund Olof Ersson Anna Andersdotter
1841-09-04 Brita Stina Ängtorp Anders Karlsson Anna Persdotter
1841-09-07 Kerstin Läppe Per Larsson Anna Olsdotter
1841-09-08 Lars Marsjö MG Brita Persdotter
1841-09-09 Anna Gölstugan, Marsjö Anders Persson Ingeborg Ersdotter
1841-09-11 Anders Petter Slängbäcken Anders Ersson Kristina Larsdotter
1841-09-11 Karl Gustav Näs Ingrid Olsdotter
1841-09-12 Olof Vikstorp Erik Olsson Kerstin Olsdotter
1841-09-14 Lars Berga NG Lars Larsson Brita Ersdotter
1841-09-12 Lars Hyltersberg Olof Larsson Anna Olsdotter
1841-09-14 Erik Båsenberga ÖG Olof Ersson Ingrid Jonsdotter
1841-09-14 Karl Hagalund Erik Ersson Kerstin Olsdotter
1841-09-18 Anna Nytorp Erik Larsson Kristina Larsdotter
1841-09-17 Lars Johan Säfstaholm Lars Andersson Anna Maja Ersdotter
1841-09-17 Anders Västra Hällbäcken Erik Persson Anna Andersdotter
1841-09-22 Lars Hindrikstorp Lars Larsson Kerstin Olsdotter
1841-09-24 Karl Fredrik Kesätter Anna Larsdotter
1841-09-25 Erik Ålö Erik Jonsson Brita Ersdotter
1841-09-26 Anders Nydal Anders Persson Stina Larsdotter
1841-09-28 Kerstin Hacksta Per Johansson Kerstin Persdotter
1841-10-04 Brita Kajsa Ötorp Olof Boberg Brita Lisa Gällström
1841-10-06 Per Södra Viksätter Per Larsson Stina Olsdotter
1841-10-10 Erik Gamla Kesättersstugan Lars Larsson Ingrid Olsdotter
1841-10-10 Erik Bältstickarstugan Olof Jonsson Kristina Larsdotter
1841-10-14 Erik Lilla Håkanstorp Erik Klasson Karin Gustavsdotter
1841-10-13 Sofia Nordantorp Erik Ersson Katarina Larsdotter
1841-10-15 Alfred Högsjö Gård Karl Medin Maja Andersdotter
1841-10-20 Petter Hagstugan, Vretsta Anders Ersson Kerstin Persdotter
1841-10-18 Kristina Strömsnäs Erik Larsson Kerstin Jonsdotter
1841-10-19 Per Båsenberga VG Olof Olsson Anna Brita Ersdotter
1841-10-20 Karl Lilla Målke Anders Andersson Brita Karlsdotter
1841-10-20 Susanna Eriksberg, Lundtorp Erik Ersson Johanna Svensdotter
1841-10-24 Ingrid Västervik Jan Nilsson Kerstin Ersdotter
1841-10-24 Per Erik Lunda FrälseG ST Per Johan Lundqvist Anna Brita Olsdotter
1841-10-25 Anders Petter Bondgölet Olof Olsson Margareta Ersdotter
1841-11-02 Ulla Kristina Båsenberga ÖG Margareta Kristina Andersdotter
1841-11-04 Lovisa Dorotea Billsbro ÖG Samuel Boström Anna Brita Persdotter
1841-11-08 Anna Vadstorp Jonas Jonsson Anna Brita Olsdotter
1841-11-08 Kristina Charlotta Säfstaholm Karl Ferdrik Hellström Maria Ulrika Winterros
1841-11-11 Erik Berga SMG Olof Andersson Brita Ersdotter
1841-11-14 Erik Solberga Erik Persson Anna Persdotter
1841-11-17 Erik Vilhelm Stengården Petter Jansson
1841-11-21 Erik Blacktorp Per Persson Kerstin Larsdotter
1841-11-22 Anna Vattendalen Per Larsson Kristina Larsdotter
1841-11-23 Gustava Sofia Åsens ÖG Per Olsson Anna Sofia Lund
1841-11-27 Ingrid Sköldnäs ÖG Lars Larsson Kerstin Jonsdotter
1841-11-26 Karl Johan Viks HT Karl Johan Wik Brita Stina Olsdotter
1841-11-24 Amalia Dorotea Högsjö Bruk Johan Fredrik Kassman Ulrika Sofia Tolf
1841-11-27 Lars Johan Viks ST Lars Björk Lotta Andersdotter
1841-11-26 Katarina Charlotta Gölstugan, Hacksta Anders Lundström Brita Kajsa Moberg
1841-12-01 Maria Matilda Vidåker Anna Sofia Jonsdotter
1841-12-02 Brita Stina Hävdstugan Klas Persson Karin Persdotter
1841-12-02 Olof Viala ST Johan Fritz Anna Persdotter
1841-12-02 Erik Bromma Lars Ersson Greta Stina Persdotter
1841-12-05 Karl Gustav Nedre Vannala Olof From Anna Lisa Flack
1841-12-05 Lars Viks ÖG Lars Larsson Brita Persdotter
1841-12-08 Erik Hälleråd Olof Ersson Anna Jonsdotter
1841-12-09 Johannes Säfstaholm Karolina Opitz
1841-12-07 Per Vretstaholm Erik Ersson Brita Klasdotter
1841-12-10 Lars Gustav Svartån Jonas Larsson Anna Katarina Olsdotter
1841-12-09 Erik Sjögöle Jon Larsson Stina Jansdotter
1841-12-08 Lars Petter Ölångsstugan Per Ersson Brita Persdotter
1841-12-10 Karl Johan Erikstorp Frans Johan Nahlbom Ingrid Olsdotter
1841-12-08 Anna Maria Vretsta ÖG Erik Ersson Magdalena Larsdotter
1841-12-16 Sofia Albertina Norrspånga ST Lars Gustav Spång Hedvig Petronella Lundström
1841-12-18 Brita Stina Ede FrälseG Kerstin Ersdotter
1841-12-20 Anna Berga NMG ST Jon Olsson
1841-12-21 Anders Gustav Uggelboda Fredrik Wallgren Maja Greta Larsdotter
1841-12-23 Johan Fredrik Nedre Vannala Anders Persson Anna Klasdotter
1841-12-21 Per Hagalund, Billsbro Erik Olsson Anna Olsdotter
1841-12-26 Anna Skogstorp Erik Ersson Brita Larsdotter
1841-12-25 Anna Stavhälla Per Jonsson Brita Ersdotter
1841-12-16 Karl Fredrik Hacksta Karl Fredrik Lindahl Johanna Berger
1841-12-25 Per Fallet Lars Larsson Kristina Larsdotter
1841-12-25 Anna Käbbetorp Anna Olsdotter
1841-12-27 Anna Söderspånga Anna Ersdotter
1841-12-28 Vilhelmina Wilhelm Lindgren Maja
1841-12-26 Erik Skogaholm Per Ersson Anna Ersdotter
1841-12-29 Karl Fredrik Nyängslund, Söderspånga Erik Ersson Kerstin Olsdotter
1841-12-28 Johanna Vannalastugan Olof Ersson Anna Ersdotter
1841-12-30 Kristina Sandstugan, Åsen Olof Olsson Anna Abrahamsdotter
1841-12-30 Anna Stina Vitan Per Ersson Stina Jonsdotter
1841-12-31 Anna Kesätters HT Lars Wester Ingrid Olsdotter
1842-01-01 Per Marsjö ÖG Lars Ersson Brita Ersdotter
1842-01-01 Anna Marsjö MG Per Persson Brita Jakobsdotter
1842-01-01 Anna Billsbro MG Jonas Åkerlind Anna Jakobsdotter
1842-01-03 Olof Gäringstorp Olof Larsson Kristina Larsdotter
1842-01-04 Anna Åby VG Per Persson Anna Persdotter
1842-01-01 Gustav Alfred Vitan Petter Askerberg Beata Kristina Bark
1842-01-03 Anna Stina Pampetorpsstugan Erik Andersson Maja Stina Andersdotter
1842-01-01 Eva Lotta Svarttorps ST Lars Swartz Anna Larsdotter
1842-01-04 Brita Skallbol Olof Larsson Brita Olsdotter
1842-01-06 Johanna Oppsala Lars Persson Anna Maja Olsdotter
1842-01-07 Karin Hökhultsberg Olof Ersson Brita Olsdotter
1842-01-07 Anders Fredrik Sjöholm Karl Peter Karlsson Anna Brita Andersdotter
1842-01-07 Brita Bäckstugan Erik Ersson Ingrid Persdotter
1842-01-10 Olof Kåsta Lars Ersson Brita Olsdotter
1842-01-11 Inga Lisa Snåret Erik Larsson Stina Lotta Larsdotter
1842-01-12 Per Lunda NG Per Larsson Ingeborg Ersdotter
1842-01-13 Anders Götslinge Gustav Persson Mariana Andersdotter
1842-01-13 Anna Kåsta Erik Persson Brita Persdotter
1842-01-18 Erik Skomakarstugan, Gäringe Lars Andersson Stina Ersdotter
1842-01-19 Kerstin Logölet Per Karlsson Anna Persdotter
1842-01-22 Anna Stenbäcksstugan Olof Ersson Karolina Olsdotter
1842-01-23 Per Perstorp Anna Persdotter
1842-01-23 Per Norrspånga Lars Larsson Kerstin Larsdotter
1842-01-24 Fredrik Norra Åtorpsstugan Karl Adolf Klasson Ingrid Larsdotter
1842-01-30 Anna Brita Båsenberga VG Mårten Mårtensson Brita Ersdotter
1842-01-30 Lars Johan Tegelslagartorp  p.576 Stina Lotta Andersdotter
1842-01-31 Klas August Johannislund, Gäringe Rote  p.313 Jan Jansson Brita Jonsdotter
1842-02-01 Amalia Maximiliana Säfstaholm  p.433 Adolf Empaytaz Johanna Lundberg
1842-02-04 Ingrid Mene  p.85 Olof Larsson Anna Persdotter
1842-02-02 Karolina Kikurn  p.209 Per Gustavsson Anna Persdotter
1842-02-06 Lars Marsjö ÖG  p.51 Lars Persson Kristina Persdotter
1842-02-06 Brita Marsjö ÖG  p.56 Lars Persson Brita Ersdotter
1842-02-07 Anna Lotta Skenäs  p.111 Kristina Katarina Wingstedt
1842-02-10 Robert Skenäs Såg  p.59 Erik Andersson Anna Andersdotter
1842-02-11 Fredrik Vilhelm Kesätter  p.397 Karl Gustav Kjeding Anna Stina Hultström
1842-02-13 Anna Sliparbol  p.150 Olof Olsson Kerstin Larsdotter
1842-02-09 Per Erik Högsjö Bruk  p.231 Johan Zakarias Kindberg Karolina Lindroth
1842-02-13 Gustav Fredrik Västra Sandstugan, Sköldnäs Rote  p.287 Johan Petter Persson Katarina Ersdotter
1842-02-13 Anna Katarina Övre Stavhälla  p.49 Per Persson Anna Lotta Ersdotter
1842-02-14 Karolina Skriven på socknen  p.212 Maja Larsdotter Fredin
1842-02-16 Anna Vretsta VG  p.137 Olof Ersson Anna Persdotter
1842-02-17 Sofia Marsjö Såg  p.73 Karl Jonsson Anna Olsdotter
1842-02-19 Anna Målvik  p.526 Lars Persson Anna Andersdotter
1842-02-15 Emilia Josefina Högsjö Bruk  p.226 Sebastian Nilsson Anna Gustava Köhler
1842-02-22 Johan Erik Klastorp, Svarttorps Rote  p.224 Erik Olsson Ingrid Jonsdotter
1842-02-22 Anna Brita Ålö ST  p.223 Karl Gustav Dolge Kerstin Ersdotter
1842-02-25 Lars Finnstorp VG  p.257 Olof Olsson Kerstin Ersdotter
1842-02-26 Kristina Hagtorp, Göketorp  p.44 Olof Gustavsson Ingrid Ersdotter
1842-02-25 Erik Alfred Skriven på Vretsta Rote  p.210 Ingrid Ersdotter
1842-02-26 Karin Långängen  p.79 Erik Larsson Anna Larsdotter
1842-03-01 Brita Nysätter, Finnstorp  p.260 Per Ersson Ingrid Ersdotter
1842-03-05 Kristina Nästorp  p.287 Lars Persson Kerstin Larsdotter
1842-03-04 Anna Bresätter VG  p.99 Lars Larsson Kerstin Larsdotter
1842-03-04 Gustav Dalstugan  p.102 Erik Larsson Anna Maja Magnusdotter
1842-03-05 Karin Sköldnäs ÖG  p.275 Erik Jonsson Ingeborg Larsdotter
1842-03-05 Anna Jeriko  p.216 Erik Ersson Kristina Ersdotter (Persdotter)
1842-03-06 Johanna Vretsta HT  p.130 Anna Andersdotter
1842-03-08 Johanna Grantorp  p.167 Olof Lundmark Kerstin Olsdotter
1842-03-09 Olof Käbbetorp  p.107 Per Olsson Anna Stina Jonsdotter
1842-03-10 Lars Lund  p.172 Lars Ersson Kristina Jonsdotter
1842-03-12 Anna Charlotta Jonstorp  p.284 Per Jonsson Maja Stina Andersdotter
1842-03-14 Olof Galltorp  p.109 Lars Larsson Kristina Ersdotter
1842-03-14 Brita Myngen  p.538 Bonde Ersson Kerstin Persdotter
1842-03-21 Ebba Margareta Sofia Övre Stavhälla  p.48 Axel Casimir Ekström Sofia Elisabet Rydberg
1842-03-22 Kristina Kavlinge  p.141 Per Olsson Ingrid Ersdotter
1842-03-22 Olof Stora Lundbyskog  p.124 Brita Ersdotter
1842-03-24 Per Norrspånga VG  p.242 Lars Persson Anna Olsdotter
1842-03-20 Ulrika Vilhelmina Mjälnäs  p.310 Per Jonsson Johanna Klasdotter
1842-03-23 Augusta Lovisa Brännstugan p.314 Karl Karlsson Brita Ersdotter
1842-03-23 Erik Jeriko  p.216 Erik Ersson Brita Larsdotter
1842-03-24 Kristina Vilhelmina Alber Ålsätter Lars Blom Anna Olsdotter
1842-03-19 Kristina Gropptorp  p.186 Per Ersson Brita Jonsdotter
1842-03-26 Olof Säfstaholm Erik Ersson Ingrid Persdotter
1842-03-25 Erik Gustav Lunda  p.157 Per Rydberg Anna Lena Persdotter
1842-03-27 Kristina Läppe  p.57 Brita Larsdotter
1842-03-30 Brita Grindstugan, Marsjö  p.74 Erik Ersson Brita Stina Göransdotter
1842-04-01 Per Säfstaby ÖG  p.462 Olof Olsson Anna Jonsdotter
1842-03-18 Gustav Fredrik Kesätter Gustav Bonde Julia Wilhelmina Elisabet Banér
1842-04-06 Jon Brogetorpsstugan Per Olsson Anna Persdotter
1842-04-06 Erik Brogetorpsstugan Per Olsson Anna Persdotter
1842-04-06 Stina Lotta Ede KronoG  p.125 Brita Stina Persdotter
1842-04-10 Jon Malmbergs ÖG  p.2 Jon Jonsson Kerstin Ersdotter
1842-04-15 Erik Galltorp  p.110 Lars Olsson Ingrid Olsdotter
1842-04-14 Erik Ålö  p.217 Olof Ersson Brita Kajsa Andersdotter
1842-04-15 Kerstin Lilla Skogalund Ingrid Larsdotter
1842-04-18 Anna Kristina Lilla Kulltorp  p.211 Klas Petter Larsson Ingrid Larsdotter
1842-04-19 Anna Källgölet  p.66 Lars Persson Kristina Olsdotter
1842-04-18 Ingrid Mellan Vintergatan  p.94 Anders Jonsson Brita Ersdotter
1842-04-21 Olof Finninge UppG  p.66 Olof Larsson Anna Larsdotter
1842-04-25 Augusta Maria Säfstaholm  p.441 Karl Johan Lundblad Johanna Gustava Kihlqvist
1842-04-20 Emil Albert Munktorp Brita Stina Widmark
1842-04-24 Johan Ellfalla  p.330 Erik Jönsson Kristina Persdotter
1842-04-26 Brita Kristina Ås  p.60 Ingrid Nilsdotter
1842-04-27 Olof Brommalund  p.148 Olof Ersson Kristina Larsdotter
1842-04-27 Per Billsbro MG  p.19 Per Larsson Anna Jonsdotter
1842-04-28 Per Säfstaby VG Gäringe Rote  p.464 Erik Jonsson Kristina Olsdotter
1842-04-28 Erik Ålsätter  p.229 Erik Jonsson Karin Jonsdotter
1842-05-06 Gustav Land  p.166 Per Ersson Anna Mårtensdotter
1842-05-16 Per Söderspånga  p.18 ? Lars Persson Kristina Persdotter
1842-05-24 Per Lund  p.170 Erik Persson Kristina Persdotter
1842-05-25 Per Björnsätter  p.405 Olof Olsson Brita Olsdotter
1842-05-25 Karin Larslund  p.273 Lars Larsson Karin Larsdotter
1842-06-01 Erik Norrspånga  p.232 Johanna Gustavsdotter
1842-06-05 Ingrid Skrivna på Marsjö Rote  p.142 Per Persson Ingrid Ersdotter
1842-06-08 Anna Stina Åby ST  p.14 Erik Åstedt Maja Stina Lindmark
1842-06-12 Karl Erik Högsjö Bruk  p.249 Karl Fredrik Boman Ingrid Arnell
1842-06-13 Brita Norrspånga  p.222 Per Larsson Brita Jonsdotter
1842-06-13 Lars Västorp  p.554 Erik Larsson Ingrid Persdotter
1842-06-15 Ulrika Ormön  p.307 Johan Ersson Ulrika Gustava Nilsdotter
1842-06-22 Erik Lunda NG  p.174 Erik Ersson Kerstin Larsdotter
1842-06-25 Erik Kesätter Kerstin Larsdotter
1842-06-26 Anna Brita Lunda SG ST  p.195 Sven Rahm Brita Persdotter
1842-06-28 Per August Håkstugan  p.319 Per Ersson Brita Stina Andersdotter
1842-06-28 Per Brogetorp  p.221 Lars Olsson Anna Persdotter
1842-07-01 Ingrid Gäringshäll  p.479 Erik Larsson Ingeborg Jonsdotter
1842-07-04 Sofia Stora Målke  p.155 Lars Larsson Kristina Persdotter
1842-07-03 Anna Vännevad  p.202 Jon Jonsson Anna Olsdotter
1842-07-05 Erik Lyttersta  p.541 Olof Andersson Kristina Gustavsdotter
1842-07-10 Per Norra Hävdstugan  p.248 Per Persson Kristina Persdotter
1842-07-13 Karl Johan Sätratorps ST  p.34 Olof Blücher Brita Nilsdotter
1842-07-16 Anna Stora Stensätter  p.356 Per Persson Kristina Persdotter
1842-07-16 Anna Högtorp  p.269 Olof Ersson Kristina /Kerstin/ Ersdotter
1842-07-20 Kerstin Lunda NG  p.183 Per Olsson Brita Ersdotter
1842-07-18 Erik Ristorp  p.55 Olof Jonsson Ingrid Ersdotter
1842-07-19 Lars Västervik  p.533 Lars Jonsson Ingrid Larsdotter
1842-07-21 Lars Hacksta  p.119 Olof Larsson Anna Jonsdotter
1842-07-25 Johanna Ålsätter Lars Larsson Ingrid Olsdotter
1842-08-01 Anna Mene  p.23 Lars Ersson Brita Andersdotter
1842-08-02 Ingrid Gustavsborg  p.220 Lars Persson Kristina Olsdotter
1842-08-02 Kristina Perstorp, Gäringe Rote  p.518 ? Per Ersson Anna Larsdotter
1842-08-06 Ingrid Finnsätter  p.258 Erik Ersson Kristina Jonsdotter
1842-08-10 Johanna Sjöstugan  p.71 Nils Svensson Greta Stina Nilsdotter
1842-08-13 Lars Sjöstugan, Vad Erik Persson Brita Ersdotter
1842-08-14 Brita Knutstorp  p.77 Olof Gustavsson Kristina /Kerstin/ Ersdotter
1842-08-14 Anna Vretsta ÖG  p.150 Erik Persson Kristina /Kerstin/ Jansdotter
1842-08-22 Lars Östra Nytorpsstugan  p.137 Erik Larsson Anna Larsdotter
1842-08-21 Karl Gustav Karlslund  p.247 Karl Gustav Welin Kristina Charlotta Branting
1842-08-25 Lars Lagersberg  p.452 Per Persson Karin Persdotter
1842-08-25 Lars Erik Stubbgården  p.170 Olof Larsson Anna Persdotter
1842-08-27 Ingrid Norrspånga Erik Olsson Anna Ersdotter
1842-08-28 Brita Kristina Stora Lundbyskogsstugan Olof Jonsson Anna Larsdotter
1842-08-29 Per Erik Asplunda  p.28 Per  Erik Bark Stina Kajsa Ersdotter
1842-09-02 Anna Lagölet  p.565 Lars Ersson Kristina /Kerstin/ Ersdotter
1842-09-01 Karl Johan Ängtorp  p.197 Lars Jonsson Anna Kajsa Andersdotter
1842-09-01 Johan Gropptorp  p.187 Erik Jonsson Brita Stina Persdotter
1842-09-01 Karl Gustav Gate ST  p.67 Per Gustav Sohl Brita Andersdotter
1842-09-04 Brita Marsjö MG  p.59 Erik Persson Brita Olsdotter
1842-09-02 Brita Stina Gölet  p.366 Jakob Fredrik Jakobsson Ingrid Magnusdotter
1842-09-04 Ingrid Gäringe  p.487 Jonas Olsson Ingrid Larsdotter
1842-09-05 Kristina Olofstorp  p.46 Jonas Jonsson Brita Olsdotter
1842-09-03 Gustav Adolf Säfstaholm  p.431 Joakim Wilde Maria Sofia Torin
1842-09-09 Olof Heby  p.309 Olof Larsson Kristina Olsdotter
1842-09-12 Erik Ås  p.61 Erik Ersson Anna Andersdotter
1842-09-12 Kristina Ås  p.61 Erik Ersson Anna Andersdotter
1842-09-17 Maria Kristina Västra Dammstugan Anders Karlsson Anna Lisa Lindqvist
1842-09-13 Erik Bäcktorp Nils Larsson Anna Gabrielsdotter
1842-09-21 Anna Nästorpsstugan Per Jonsson Kristina Larsdotter
1842-09-21 Olof Lilla Kulltorp  p.208 Lars Andersson Ingrid Olsdotter
1842-09-23 Erik Bistorp Lars Persson Kristina Olsdotter
1842-09-23 Brita Vretsta MG  p.143 Per Persson Brita Olsdotter
1842-09-24 Olof Lunda NG  p.182 Olof Olsson Brita Persdotter
1842-09-23 Anna Västra Vintergatans ST  p.91 Olof Häll Kristina /Kerstin/ Jonsdotter
1842-09-26 Anna Vretsta VG  p.137 Erik Persson Brita Persdotter
1842-09-29 Ingrid Stenhagsstugan  p.35 Lars Gabrielsson Ingrid Larsdotter
1842-09-30 Anna Vännevad  p.200 Joel Joelsson Brita Persdotter
1842-10-02 Kristina Marsjö MG  p.60 Fredrik Jansson Ingrid Persdotter
1842-10-04 Per Västervik Erik Ersson Johanna Bengtsdotter
1842-10-05 Karin Stenstorp  p.333 Erik Ersson Anna Ersdotter
1842-10-07 Per Åbylund  p.13 Jon Persson Brita Larsdotter
1842-10-09 Lars Gate  p.54 Erik Ersson Kristina Olsdotter
1842-10-15 Erik Grindstugan, Söderspånga  p.24 Jonas Larsson Anna Persdotter
1842-10-11 Karolina Näs Anna Helena Hellqvist
1842-10-23 Johan Ede KronoG Olof Olsson Anna Andersdotter
1842-11-01 Per Lunda MG Olof Olsson Maja Stina Lundström
1842-11-03 Erik Vialastugan Per Andersson Anna Ersdotter
1842-11-04 Ulrika Spånga Bruk  p.133 Karl Fredrik Broström Stina Jansdotter
1842-11-05 Anna Viks VG Brita Persdotter
1842-11-08 Ingrid Gäringsberg Lars Persson Kristina /Kerstin/ Larsdotter
1842-11-18 Per Erik Billsbroberg  p.15 Anna Persdotter
1842-11-08 Ingrid Gäringsberg Lars Persson Kristina Larsdotter
1842-11-13 Anna Fredrika Ärnebäcks Krog David Torngren Ingrid Larsdotter
1842-11-18 Karl Gustav Stora Kulltorpsstugan Erik Ersson Stina Kajsa Jonsdotter
1842-11-15 Lovisa Kristina Mjälnäs C.G. Larsson Anna Kajsa Klasdotter
1842-11-16 Anders Gustav Ekeberg Johan Petter Jarl Brita Persdotter
1842-11-22 Augusta Elionora Anna Katarina Andersdotter
1842-11-25 Ingrid Sofieberg, Låttra Erik Persson Brita Olsdotter
1842-11-22 Kristina Täppe Olof Karlsson Anna Larsdotter
1842-11-26 Anna Sofia Vadstorp Anders Gabrielsson Lotta Andersdotter
1842-11-26 Karl Gustav Gäringe HT Lars Gärling Brita Larsdotter
1842-12-01 Kristina Stora Sjögetorp Per Ersson Kristina Olsdotter
1842-11-27 Matilda Maria Skårsnäs Lars Johan Lundström Brita Maria Hammaren
1842-12-01 Per Ärnebäcks ST Erik Qvick Brita Ersdotter
1842-11-28 Gustav Alfred Spånga Bruk  p.134 Karl Gustav Pihlblad Kristina Andersdotter
1842-12-03 Ingrid Ängstugan, Marsjö  p.67 Mårten Larsson Anna Persdotter
1842-11-15 Karl Tyko Sigfrid Skolhuset Olof Wikander Anna Kristina Gustava Österström
1842-12-11 Sofia Gunviken  p.234 Olof Olsson Anna Olsdotter
1842-12-12 Per Källstugan Erik Persson Beata Gustavsdotter
1842-12-14 Gustav Äng  p.194 Erik Ersson Brita Ersdotter
1842-12-15 Erik Berga SG Erik Ersson Anna Jonsdotter
1842-12-20 Anna Grindstugan, Solberga  p.523 Erik Persson Anna Persdotter
1842-12-22 Kristina Kåsta UppG  p.328 Erik Larsson Brita Andersdotter
1842-12-21 Kristina Stora Sjögetorp  p.39 Per Larsson Kristina /Kerstin/ Gustavsdotter
1842-12-24 Gustav Vretsta HT Erik Ersson Kristina Persdotter
1842-12-24 Brita Ålö NG  p.219 Anders Gustavsson Anna Ersdotter
1842-12-24 Kristina Bromshult  p.537 Per Persson Brita Olsdotter
1842-12-28 Kristina Anderstorp  p.567 Per Persson Brita Persdotter
1843-01-01 Brita Stina Henala  p.64 Olof Persson Kristina /Kerstin/ Jansdotter
1843-01-01 Ingrid Eriksberg, Viks Rote  p.66 Erik Larsson Brita Larsdotter
1843-01-03 Kristina Sjögöle Jon Persson Kristina Larsdotter
1843-01-03 Anna Brita Gölet Olof Olsson Sofia Westerberg
1843-01-06 Ingeborg Lund Jon Olsson Anna Ersdotter
1843-01-07 Brita Kajsa Karstorp, Svarttorps Rote, p.188 Erik Persson Stina Kajsa Olsdotter
1843-01-12 Frans Oskar Högsjö Bruk Johan Köhler Brita Larsdotter
1843-01-13 Kristina Hacksta Erik Larsson Ingrid Olsdotter
1843-01-13 Erik Lövhällsstugan  p.170 Olof Olsson Kristina Ersdotter
1843-01-18 Lars Gustav Qvalsjöstugan Lars Johan Klasson Kristina Larsdotter
1843-01-16 Lars Stora Brenetorp Per Ersson Ingrid Persdotter
1843-01-19 Kristina Nya Kåltorp Anders Olsson Kristina Persdotter
1843-01-19 Johan Äng  p.195 Anders Persson Anna Lisa Jonsdotter
1843-01-22 Johanna Matilda Skenäs Petter Larsson Maja Stina Olsdotter
1843-01-26 Kristina Finnstorp ÖG Lars Persson Kristina Larsdotter
1843-01-28 Kristina Malmbergs MG Lars Olsson Anna Larsdotter
1843-01-27 Johanna Charlotta Snåra  p.102 Erik Östlund Anna Katarina Persdotter
1843-01-29 Anna Brita Karlslund, Marsjö Rote Karl Gustav Malmberg Ingrid Larsdotter
1843-01-30 Anna Lindbol  p.25 Erik Persson Brita Olsdotter
1843-01-29 Brita Josefina Östra Vintergatans ST Per Stenqvist Brita Ersdotter
1843-02-03 Per Olofslund  p.156 Olof Olsson Brita Olsdotter
1843-02-02 Karolina Billsbro ÖG  p.11 Lars Persson Maria Karlsdotter
1843-02-02 Kristina Billsbro ÖG  p.11 Lars Persson Maria Karlsdotter
1843-02-02 Per August Kojstugan  p.318 Klas Petter Ersson Kristina /Kerstin/ Ersdotter
1843-02-07 Brita Åby ÖG Per Ersson Kristina Andersdotter
1843-02-08 Per Erik Karstorp Karl Fredrik Andersson Ulrika Ersdotter
1843-02-12 Jonas Hacksta  p.120 Jonas Jonsson Anna Jonsdotter
1843-02-16 Karl Gustav Fräntorp Ulrika Jonsdotter
1843-02-17 Brita Mellan Vannala  p.252 Erik Jonsson Ingrid Ersdotter
1843-02-12 Lars Gustav Finninge UppG Jon Andersson Maja Stina Ersdotter
1843-02-21 Klas Johan Edetorp Per Klasson Kristina /Kerstin/ Larsdotter
1843-02-21 Anders Gustav Övre Stavhälla Kristina Larsdotter
1843-02-27 Karl Erik Låttra C.G. Andersson Anna Maja Jonsdotter
1843-03-01 Axel Fredrik Gustavsberg Gustav Kindblom Johanna Lundqvist
1843-02-27 Karl Johan Stora Sjögetorps ST Johan Segersäll Anna Kajsa Nilsdotter
1843-03-05 Anders Gustav Vitan Per Ersson Stina Lisa Jansdotter
1843-03-07 Erik Lundtorp Jon Larsson Anna Ersdotter
1843-03-07 Karolina Sofia Hedvig Fredriksberg Fredrik Nettelblad Anna Maria Debourg
1843-03-10 Olof Västerlund Erik Olsson Kristina /Kerstin/ Larsdotter
1843-03-08 Per Gustav Lunda Per Setterberg Maria Katarina Olsdotter
1843-03-11 Erik Bresätter VG Erik Ersson Anna Lotta Persdotter
1843-03-15 August Vilhelm Berga HT Karl Fredrik Hindorff Kristina Persdotter
1843-03-12 Anna Stockbäcken Erik Persson Anna Larsdotter
1843-03-14 Karl Fredrik Kesätters HT Per Eklund Kerstin Larsdotter
1843-03-14 Petter Säfstaholm Anna Andersdotter
1843-03-19 Kristina Lindbol Lars Mattsson Anna Andersdotter
1843-03-14 Sofia Matilda Läppe Kvarn Johan Erik Jansson Stina Kajsa Jonsdotter
1843-03-14 Johanna Sofia Mogölet Erik Ersson Anna Karlsdotter
1843-03-18 Johanna Billsbro MG Anders Ersson Ulrika Olsdotter
1843-03-21 Per Äng Erik Ersson Anna Olsdotter
1843-03-17 Per Simonstorp Lars Persson Ingrid Ersdotter
1843-03-20 Lars Källmostugan Erik Olsson Anna Andersdotter
1843-03-21 Per Erik Södra Hanstastugan Erik Larsson Anna Greta Persdotter
1843-03-21 Per Erik Hällstugan Kristina Olsdotter
1843-03-21 Ingri Sandvik Olof Olsson Kristina Persdotter
1843-03-25 Olof Sätratorp Olof Ersson Ingrid Olsdotter
1843-03-26 Per Gustav Lyttersta Olof Olsson Anna Andersdotter
1843-03-26 Lars Gustav Kesätter Lars Olsson Karin Larsdotter
1843-03-31 Ingrid Ringeråd Erik Persson Kristina Ersdotter
1843-03-31 Matilda Beata Västra Kåfallsstugan Lars Johan Malmsten Kristina Ersdotter
1843-03-31 Per Göransberg Lars Jonsson Anna Andersdotter
1843-04-06 Karl Johan Ede KronoG Jan Erik Bark Karolina Persdotter
1843-04-09 Kerstin Hansta ST Erik Hane Kristina Larsdotter
1843-04-09 Johan Wilhelm Högsjö Bruk Anders Jansson Gustava Karolina Sandberg
1843-04-10 Anna Lisa Perstorp Anders Olsson Kristina Ersdotter
1843-04-10 Klas Ferdinand Skenäs L.J. Hultström Kajsa Lisa Andersdotter
1843-04-15 Anna Brita Vretsta VG Anna Andersdotter
1843-04-15 Lars Erik Moviken Lars Ersson Ingrid Larsdotter
1843-04-15 Per Älingstorp Erik Olsson Ingrid Larsdotter
1843-04-21 Erik Gustav Lunda MG ST Johan Hurtig Maja Stina Allard
1843-04-18 Per Gäringe Olof Persson Brita Larsdotter
1843-04-25 Adolf Fredrik Högsjö Bruk Anders Tolf Anna Dalin
1843-05-02 Olof Baggetorp Olof Persson Stina Olsdotter
1843-05-10 Karin Heden Jakob Olsson Anna Larsdotter
1843-05-11 Karl Johan Dammen Jonas Sandell Sara Lisa Ersdotter
1843-05-10 Johanna Sofia Vadslund Johan Ersson Brita Jonsdotter
1843-05-15 Erik Norrspånga VG Lars Jonsson Kristina Olsdotter
1843-05-16 Per Fredsdal Erik Larsson Brita Persdotter
1843-05-15 Karl Johan Stengårdens ST Per Tapper Inga Lisa Bark
1843-05-18 Brita Stavhälla HT Olof Ersson Brita Larsdotter
1843-05-18 Kristina Hagalund Per Persson Kristina Persdotter
1843-05-22 Karl Johan Nygårdsstugan C.E. Olsson Anna Brita Wester
1843-05-21 Sofia Hushällan Jakob Jakobsson Anna Persdotter
1843-05-25 Johanna Österby Jan Öst Maja Nilsdotter
1843-06-02 Karolina Lovisa Skiljebäcken Johan Erik Andersson Anna Maja Persdotter
1843-06-01 Anna Mostugan Per Olsson Brita Persdotter
1843-06-07 Per Bossbro Erik Ersson Karin Persdotter
1843-06-10 Ingrid Persberg Per Ersson Anna Ersdotter
1843-06-09 Johanna Dal  p.270 Karl Adolf Karlsson Ulrika Mariana Ersdotter
1843-06-10 Ingeborg Viks VG Lars Olsson Ingrid Ersdotter
1843-06-16 Lars Södra Prästkärrstugan Lars Ersson Brita Larsdotter
1843-06-22 Lotta Nedre Vannala Anders Persson Anna Klasdotter
1843-06-22 Ingrid Åtorp Lars Larsson Ingrid Larsdotter
1843-06-25 Per Gustav Billsbro ÖG Anders Petter Askerlund Brita Stina Larsdotter
1843-06-27 Lars Sjögöle Jon Larsson Brita Larsdotter
1843-06-29 Brita Kåsta UppG Per Persson Anna Andersdotter
1843-06-30 Anna Lisa Petterslund Erik Persson Stina Olsdotter
1843-07-04 Johanna Remsnidartorp Lars Larsson Brita Olsdotter
1843-07-08 Maria Kristina Knutstorp Lars Persson Maja Ersdotter
1843-06-16 Karl Johan Kesätter Gustav Bonde Julia Banér
1843-07-11 Erik Tallsätter Ingrid Persdotter
1843-07-16 Kerstin Kåstaholm Olof Olsson Anna Katarina Persdotter
1843-07-16 Jenny Sofia Amanda Dal Hedvig Lundberg
1843-07-18 Kerstin Lunda SG Albertina Karolina Ersdotter
1843-07-19 Erik Säfstaby ÖG Erik Larsson Brita Persdotter
1843-07-21 Per Erik Östra Vintergatan Anders Petter Andersson Karin Olsdotter
1843-07-21 Kerstin Sjögöle Per Persson Karin Persdotter
1843-07-21 Ingrid Hjälmarstorp Olof Ersson Ingrid Persdotter
1843-07-01 Johan Reinhold Lunda Kristian Norstedt Emilia Duse
1843-07-25 Karl August Söderspånga J.P. Lindholm Anna Sofia Persdotter
1843-07-27 Lars Gäringslund Erik Persson Ingrid Olsdotter
1843-07-29 Per August Ekeberg Per Gustav Andersson Vilhelmina Persdotter
1843-07-29 Maria Olivia Sofia Skenäs Maria Elisabet Petterson
1843-08-01 Erik Vannala Olof Ersson Anna Ersdotter
1843-08-04 Brita Marsjöholm Olof Jonsson Anna Lisa Olsdotter
1843-08-03 Erik Sörtorp Lars Persson Kristina /Kerstin/ Larsdotter
1843-07-30 Karl Marlialis Knut Würtemberg (Säfstaholm) Adolf Empaytaz Johanna Lundberg
1843-08-06 Erik Bromma Johan Andersson Ingrid Andersdotter
1843-08-06 Olof Galltorp Olof Ersson Ingrid Persdotter
1843-08-07 Anna Charlotta Henala ST Erik Slut Kerstin Olsdotter
1843-08-09 Anders Bromma Anders Olsson Anna Persdotter
1843-08-11 Olof Slängbäcken Anders Persson Kristina /Kerstin/ Larsdotter
1843-08-13 Per Erik Oppeberga HT Lars Lundqvist Ingeborg Olsdotter
1843-08-15 Lars Johan Bromma Johan Larsson Kerstin Andersdotter
1843-08-15 Anna Kristina Viks HT Karl Johan Wik Brita Stina Olsdotter
1843-08-18 Lars Petter Hansjöberg Lars Persson Karolina Jonsdotter
1843-08-20 Per Göketorp Gustav Gustavsson Karin Larsdotter
1843-08-21 Anna Marsjö Erik Larsson Brita Ersdotter
1843-08-22 Ingrid Billsbro ST Lars Blank Ingrid Andersdotter
1843-08-22 Erik Sandmostugan Erik Andersson Kerstin Ersdotter
1843-08-25 Lars Hagalund Erik Olsson Anna Olsdotter
1843-08-28 Kristina Båsenberga ÖG Mårten Mårtensson Brita Ersdotter
1843-08-30 Lars Lagölet Lars Ersson Kerstin Ersdotter
1843-08-28 Jonas Stora Kulltorp Erik Jonsson Johanna Olsdotter
1843-08-31 Karin Östra Hultstugan Erik Ersson Brita Larsdotter
1843-09-05 Ingrid Rude Per Larsson Kristina /Kerstin/ Jonsdotter
1843-09-05 Kerstin Häggensberg Per Olsson Ingrid Olsdotter
1843-09-09 Ingrid Äspetorp Jan Olsson Ingrid Ersdotter
1843-09-09 Brita Äspetorp Jan Olsson Ingrid Ersdotter
1843-09-14 Erik Hagtorp Olof Gustavsson Ingrid Ersdotter
1843-09-11 Per Viks ÖG Olof Olsson Anna Andersdotter
1843-09-18 Anna Lovisa Morjanå Erik Ersson Katarina Sundin
1843-09-20 Erik Norrspånga VG Olof Ersson Ingrid Ersdotter
1843-09-19 Kerstin Haddelund Olof Ersson Anna Andersdotter
1843-09-22 Anna Charlotta Vretsta ÖG Per Ersson Stina Kajsa Rosendahl
1843-09-25 Olof Lagölsstugan Lars Mårtensson Kerstin Olsdotter
1843-09-27 Per Stenstorp Per Ersson Anna Larsdotter
1843-09-27 Maria Fredrika Norra Åsstugan Johan Holmberg Brita Jönsdotter Lindgren
1843-09-26 Emilia Charlotta Högsjö Johan Fredrik Kassman Sofia Tolf
1843-09-30 Karl Johan Nya Skepparstugan Erik Nilsson Greta Andersdotter
1843-10-03 Anna Västra Nyängsstugan, Berga Rote Brita Jonsdotter
1843-10-04 Lovisa Kristina Morjanå Kvarn Lars Lundqvist Maria Sundin
1843-10-04 Ingrid Ringeråd Anders Larsson Ingrid Persdotter
1843-09-28 Erik Finnstorp Erik Olsson Anna Jonsdotter
1843-10-06 Anders Gustav Gunvikens ST Jonas From Brita Andersdotter
1843-10-06 Per Mostugan Olof Persson Kristina Olsdotter
1843-10-08 Brita Erikslund, Berga Rote Olof Ersson Kristina /Kerstin/ Ersdotter
1843-10-07 Lars Mene Lars Ersson Brita Andersdotter
1843-10-09 Per Säfstaholm Per Ersson Anna Andersdotter
1843-10-11 Ingrid Kåsta UppG ST Erik Fant Brita Olsdotter
1843-10-13 Per Hagtorp Olof Persson Stina Andersdotter
1843-10-15 Anna Brita Hjälmarsberg Jon Larsson Anna Larsdotter
1843-10-16 Erik Gustav Hacksta Karl Bergström Anna Jonsdotter
1843-10-20 Brita Vännevad Per Persson Anna Joelsdotter
1843-10-20 Kerstin Dammstugan Lars Ersson A. Persdotter
1843-10-19 Karl Johan Torsmossestugan Erik Ersson Karin Andersdotter
1843-10-22 Per Rude Olof Persson Brita Ersdotter
1843-10-24 Karl Sofielund Anders Persson K. Persdotter
1843-10-23 Olof Hagstugan, Bromma Olof Olsson Kerstin Olsdotter
1843-10-23 Lovisa Josefina Båsenberga ST Lars Johan Österlund Greta Holmberg
1843-10-29 Olof Västra Rudestugan Olof Persson Marit Larsdotter
1843-11-02 Anders Fredrik Bromma ST Gylfe Ingrid Olsdotter
1843-11-02 Per Erstorp Per Olsson Brita Olsdotter
1843-11-02 Anders Birhällstorp Anders Persson Anna Maja Andersdotter
1843-11-05 Anna Brita Hansjötorp Lars Persson Brita Olsdotter
1843-11-06 Gustav Adolf Högsjö Bruk Johan Zakarias Kindberg Karolina Lindroth
1843-11-05 Brita Dalstugan Per Persson Kristina Ersdotter
1843-11-14 Anna Brita Bäcktorp Erik Jonsson Johanna Ersdotter
1843-11-14 Olof Båsenberga Olof Ersson Ingrid Jansdotter
1843-11-21 Karl Erik Mattsboda Karl Ersson Anna Ersdotter
1843-11-14 Karl Erik Karstorp Fredrik Ersson Brita Olsdotter
1843-11-23 Ingrid Högtorp Olof Ersson Kristina /Kerstin/ Ersdotter
1843-11-24 Erik August Vännevads ST Johan Erik Gunnar Johanna Olsdotter
1843-11-25 Johanna Snåret Erik Larsson Stina Larsdotter
1843-11-30 Anna Hacksta Ingrid Olsdotter
1843-11-30 Stina Lotta Sjögöle ST Lars Gustav Flink Kristina /Kerstin/ Ersdotter
1843-12-01 Petter Rude Per Olsson Kristina Olsdotter
1843-12-03 Anders Lundtorp Anders Olsson Ingrid Olsdotter
1843-12-04 Karl Gustav Bergstugan, Käbbetorp Lars Larsson Kristina /Kerstin/ Andersdotter
1843-12-03 Per Östra Hultstugan Kerstin Larsdotter
1843-12-05 Karl Johan Säfstaholm Karl Johan Lundblad Johanna /Augusta/ Kihlqvist
1843-12-04 Frans Alfred Högsjö Bruk Johan Erik Karlberg Ingrid Olsdotter
1843-12-06 Anna Majtorp Erik Andersson Katarina Andersdotter
1843-12-10 Erik Skyttstugan Olof Larsson Anna Simonsdotter
1843-12-12 Karl Gustav Lilldalen Karl Johan Flack Brita Persdotter
1843-12-14 Brita Långängen Lars Andersson Kristina Olsdotter
1843-12-17 Brita Viks ÖG Per Ersson Brita Ersdotter
1843-12-17 Ingrid Viks ÖG Per Ersson Brita Ersdotter
1843-12-17 Olof Vretstaholm Erik Ersson Brita Klasdotter
1843-12-18 Karl Johan Stugutorpslund P.U. Hedin Maja Jonsdotter
1843-12-20 Ingrid Snickarstugan Lars Jonsson Kristina /Kerstin/ Larsdotter
1843-12-20 Brita Vretsta ÖG Per Olsson Brita Larsdotter
1843-12-17 Kerstin Viks VG Lars Ersson Kristina Persdotter
1843-12-22 Lars Fredsdal Olof Jonsson Anna Persdotter
1843-12-20 Lars Gustav Oppsala ST Olof Munter Katarina Persdotter
1843-12-19 Kerstin Åtorpslund Lars Persson Ingrid Jonsdotter
1843-12-21 Anders Petter Svartån Erik Larsson Karolina Andersdotter
1843-12-23 Johanna Sofia Näs Brita Andersdotter
1843-12-31 Ingrid Marsjö Vittorp Erik Ersson Brita Ersdotter
1843-12-25 Hedda Kristina Österby Kerstin Ersdotter
1844-01-01 Anna Dammsberg Lars Ersson Ingrid Larsdotter
1844-01-02 Olof Stora Lundbyskog Brita Larsdotter
1844-01-03 Per Norra Hanstastugan Lars Ersson Ingrid Ersdotter
1844-01-04 Petter Åsens VG Kerstin Olsdotter
1844-01-04 Erik Marsjö MG Erik Persson Ingrid Persdotter
1844-01-01 Karolina Mene ST Olof Stoltz Kerstin Ersdotter
1844-01-04 Lotta Ramstorp Jon Jonsson Ingrid Jonsdotter
1844-01-02 Erik Lilla Hökhult Per Olsson Maja Stina Ersdotter
1844-01-06 Kerstin Norrspånga ÖG Per Larsson Brita Jonsdotter
1844-01-09 Karin Lövsta Jon Olsson Anna Olsdotter
1844-01-10 Johanna Lovisa Götslinge Anna Lovisa Holmgren
1844-01-11 Ulrika Gustava Säfstaholm Lars Andersson Maja Ersdotter
1844-01-14 Lovisa Wilhelmina Elisabe Vannalastugan Anna Lisa Flack
1844-01-16 Lars Ålö Olof Andersson Ingrid Jonsdotter
1844-01-16 Brita Västorp Erik Larsson Ingrid Persdotter
1844-01-18 Joga Ålsätter Lars Larsson Anna Jonsdotter
1844-01-19 Brita Rude Lars Larsson Kristina Jonsdotter
1844-01-22 Per Lövåker Per Persson Brita Olsdotter
1844-01-24 Per Skeppsmyre Erik Andersson Brita Persdotter
1844-01-29 Erik Nysätter Jon Jonsson Kerstin Olsdotter
1844-01-29 Tilda Johanna Gölstugan, Hacksta Anders Lundström Brita Mossberg
1844-02-02 Kerstin Säfstaby NG Erik. Nilsson K. Olsdotter
1844-02-02 Per Johan Spånga Bruk Fredrik Broström Stina Jansdotter
1844-02-05 Anna Lund Lars Larsson Anna Persdotter
1844-02-02 Karl August Spånga Bruk P. Nilsson Stina L. Elg
1844-02-07 Per Gillbergatorp Per Jonsson Kerstin Persdotter
1844-01-26 Hjalmar Teodor Skrivna på socknen Johan Ekholm Charlotta Skenström
1844-02-06 Johanna Östra Källarstugan Olof Olsson Kerstin Nilsdotter
1844-02-13 Ingrid Billsbro VG Johan Larsson Kristina /Kerstin/ Larsdotter
1844-02-11 Kristina Berga NMG Lars Larsson Anna Ersdotter
1844-02-14 Albertina Målkestugan Anders Olsson Anna Ersdotter
1844-02-14 Anna Stina Berga ST Anders Bergqvist Ingrid Johansdotter
1844-02-17 Brita Maria Norra Stenbrostugan Lars Larsson Anna Maja Olsdotter
1844-02-21 Ingrid Mellan Vannala Per Larsson Anna Larsdotter
1844-02-11 Karl Sebastian Högsjö Bruk Sebastian Nilsson Anna /Gustava/ Köhler
1844-02-21 Ingrid Hagalund Olof Larsson Kerstin Larsdotter
1844-02-22 Frans Oskar Lunda HT Kristina Hammarström
1844-02-24 Anders Svaneborg Per Ersson Ingrid Persdotter
1844-03-03 Anna Brita Land Erik Mårtensson Anna Larsdotter
1844-03-06 Erik Västra Vintergatan Anders Jonsson Brita Ersdotter
1844-03-05 Erik Södra Hävdstugan Olof Persson Anna Ersdotter
1844-03-11 Johanna Stenåsen Olof Andersson Maja Karlsdotter
1844-03-09 Kristina Fredrikstorp Per Jonsson Anna Persdotter
1844-03-04 Karl Johan Ås ST Jonas Asp Charlotta Bengtsdotter
1844-03-13 Erik Hacksta HT Haglund Anna Andersdotter
1844-03-14 Per August Johannishus Erik Klasson Kristina /Kerstin/ Ersdotter
1844-03-14 Inga Stina Knutstorp Ingrid Andersdotter
1844-03-16 Gustava Östnäs Per Olsson Lovisa Svensdotter
1844-03-21 Olof Norrspånga VG Olof Olsson Anna Jonsdotter
1844-03-22 Anna Gäringe Per Jonsson Ingrid Larsdotter
1844-03-19 Lars Erik Norra Åtorpsstugan Karl Adolf Klasson Ingrid Larsdotter
1844-03-22 Olof Ålsätter Erik Jonsson Karin Jonsdotter
1844-03-26 Frans Gustav Ödesäng Hultqvist Stina Andersdotter
1844-03-28 Sofia Hardemon Lars Persson Anna Andersdotter
1844-03-31 Per Nyängslund Per Andersson Kerstin Olsdotter
1844-03-06 Augusta Läppe Kvarn Karl Stenberg Stina C. Julin
1844-04-01 Klas Fredrik Karstorp Karl Fredrik Andersson Ulla Ersdotter
1844-04-08 Augusta Ormön Johan Ersson Ulrika Nilsdotter
1844-04-12 Anna Marsjö MG Jakob Ersson Anna Jonsdotter
1844-04-10 Olof Vadstorp Per Olsson Anna Greta Klasdotter
1844-04-18 Anna Stina Kesätter Brita Stina Persdotter
1844-04-19 Ingrid Lindbol Lars Mattsson Anna Andersdotter
1844-04-20 Olof Västra Nybrostugan Olof Olsson Maja Stina Lundström
1844-04-26 Ingrid Lilla Målke ST Anders Andersson Brita Karlsdotter
1844-04-25 Anna Hälleråd Olof Ersson Anna Jonsdotter
1844-04-26 Olof Gölstugan, Hälleråd Erik Olsson Ingrid Larsdotter
1844-04-26 Erik Vittbro Erik Persson Brita Persdotter
1844-04-26 Erik Göransberg Lars Jonsson Anna Andersdotter
1844-04-29 Lars Erik Grindstugan, Backa Lars Andersson A. Jonsdotter
1844-04-28 Brita Stina Vads ST Per Eklund Brita Persdotter
1844-05-03 Gustav Fågeltorp /Per/ /Konradsson/ Anna Ersdotter
1844-05-05 Anna Maria Ellfalla Karl Petter Jönsson Brita Ersdotter
1844-05-11 Anna Gäringstorp Olof Larsson Kristina /Kerstin/ Larsdotter
1844-05-14 Per Matielund Olof Ersson A. Olsdotter
1844-05-18 Erik Gate Erik Andersson Anna Persdotter
1844-05-18 Olof Gate Erik Andersson Anna Persdotter
1844-05-17 Karolina Knutstorp Olof Gustavsson Kristina /Kerstin/ Ersdotter
1844-05-17 Per Erik Skårsnäs ST Kindblom Kerstin Olsdotter
1844-05-18 Berta Gustava Fernholmen Per Åkerström Anna Persdotter
1844-05-20 Brita Kesätters HT Lars Wester Ingrid Olsdotter
1844-05-22 Sofia Vilhelmina Billsbro Bruk Tolf Anna Jansdotter
1844-05-20 Lars Johan Berga ST Olof Bolivar Lotta Larsdotter
1844-05-31 Kerstin Hansta ST Erik Hane Kerstin Larsdotter
1844-05-30 Erik Båsenberga ÖG Jakob Persson Anna Ersdotter
1844-05-30 Lars Lindbol Mårten Persson Ingrid Jonsdotter
1844-06-02 Gustav Adolf Brene Anders Andersson Maja Stina Arvidsdotter
1844-06-03 Per Brommelund Olof Ersson Kerstin Larsdotter
1844-06-03 Brita Brommelund Olof Ersson Kerstin Larsdotter
1844-06-08 Brita Stora Lundbyskog Anna Olsdotter
1844-06-02 Eva Charlotta Snåra Erik Östlund Katarina Persdotter
1844-06-04 Edla Gustava Spånga Bruk Urborn Anna Gustava Ajax
1844-06-11 Ingrid Hacksta Olof Larsson Ingrid Larsdotter
1844-06-10 Ingrid Gölstugan, Viala Lars Persson Ingrid Larsdotter
1844-06-15 Anna Marsjö ÖG Lars Persson Brita Ersdotter
1844-06-13 Karolina Finninge UppG Jon Andersson Maja Stina Ersdotter
1844-06-15 Brita Mene Olof Larsson Anna Persdotter
1844-06-13 Karl Sandstugan Sven Bäckström Brita Olsdotter
1844-06-14 Sofia Stora Målke Lars Månsson Anna Maria Olsdotter
1844-06-16 Ingrid Blacktorp Per Persson Kerstin Larsdotter
1844-06-21 Karl Reinhold Vitan Petter Askerberg Beata Kristina Bark
1844-06-20 Johanna Djursnäs Olof Olsson Ingrid Andersdotter
1844-06-23 Klas Ferdrik Gäringsnäs Per Persson Anna Kajsa Karlsdotter
1844-06-24 Per Åndenäs Lars Olsson Anna Larsdotter
1844-06-22 Anna Sjögöle Jon Larsson Brita Larsdotter
1844-06-27 Per Ullevitorp Erik Jonsson Kerstin Ersdotter
1844-07-03 Anders Ås Erik Ersson Anna Andersdotter
1844-07-06 Anna Abrahamstorp C.G. Nilsson Kristina Olsdotter
1844-07-05 Per Kåsta NerG Lars Persson Kerstin Jonsdotter
1844-07-08 Per Marsjö MG Lars Ersson Ingrid Olsdotter
1844-06-16 Viktor Anshelm Teodor Skolhuset Olof Wikander Anna Kristina Gustava Österström
1844-07-13 Erik Hälleråd Erik Ersson Anna Persdotter
1844-07-15 Anders Fredrik Ekeberg Anna Persdotter
1844-07-17 Erika Eleonora Säfstaholm Erik Andersson A. Andersdotter
1844-07-22 Fredrik Billsbro ÖG Samuel Boström Anna Brita Persdotter
1844-07-31 Lars Johan Jonstorp Per Jansson Maja Stina Andersdotter
1844-08-01 Anna Viks VG Lars Ersson Kerstin Jonsdotter
1844-08-05 Karl August Nydal Anders Persson Stina Larsdotter
1844-08-05 Karl Gustav Vittorpsåsen Karl Olsson Maja Stina Ekroth
1844-08-07 Brita Sofia Hällalund Per Andersson Anna Greta Ersdotter
1844-08-06 Anna Brita Gräfs ST Jon Lants Brita Persdotter
1844-08-08 Anna Myngen Bonde Ersson Kerstin Persdotter
1844-08-07 Karl Adolf Söderspånga Karl Lindmark Karolina Nilsdotter
1844-08-11 Anders Per? Svenstorp Anders Andersson Brita Larsdotter
1844-08-15 Anna Sköldnäs ÖG Erik Larsson Kerstin Olsdotter
1844-08-16 Anna Perstorp Jan Nilsson Kristina Ersdotter
1844-08-18 Erik Mellan Vannala Erik Jonsson Ingrid Ersdotter
1844-08-18 Anders Stora Sjögetorp Per Andersson Anna Persdotter
1844-08-18 Ingrid Kåsta UppG Erik Persson Brita Persdotter
1844-08-19 Anna Majtorp Erik Larsson Brita Ersdotter
1844-08-17 Johanna Lilla Håkanstorp E. Klasson Karin Gustavsdotter
1844-08-24 Inga Lisa Lunda ST Sven Rahm Brita Persdotter
1844-08-18 Ebba Ingeborg Säfstaholm Adolf Empaytaz Johanna Lundberg
1844-08-03 Lovisa Ulrika Kesätter Gustav Bonde Julia Banér
1844-08-27 Ingrid Lönntorp Lars Persson Anna Stina Karlsdotter
1844-08-26 Per August Hansjöberg Per Jonsson Anna Persdotter
1844-08-27 Albertina Eriksberg Erik Ersson Johanna Svensdotter
1844-08-29 Karl Gustav Spånga Bruk Gustav Norberg Anna Kristina Ersdotter
1844-09-01 Anna Kristina Uggelboda Fredrik Wallgren Maja Greta Larsdotter
1844-09-05 Anna Jonslund Jon Jonsson Anna Andersdotter
1844-09-11 Erik Gustavsberg Lars Persson Kristina Olsdotter
1844-09-19 Olof Berga SG Erik Ersson Anna Jonsdotter
1844-09-20 Olof Källgölet Olof Olsson Ingrid/Ingeborg Jonsdotter
1844-09-20 Karl Erik Götslinge Gustav Persson Mariana Andersdotter
1844-09-23 Lars Lunda NG Per Larsson Kristina Larsdotter
1844-09-22 Per Stora Sjögetorp Per Persson Johanna Brita Alm
1844-09-22 Per Erik Lövåker Kerstin Persdotter
1844-09-23 Lars Johan Bromma Lars Ersson Greta Stina Persdotter
1844-09-25 Karl Stora Målke ST Anders Persson Kerstin Adolfsdotter
1844-09-26 Anna Sofia Fredriksberg Karl Karlsson Ulrika Ersdotter
1844-09-25 Anna Charlotta Spånga Bruk Per Erik Österberg Anna Katarina Larsdotter
1844-09-26 Per Erik Sköldnäs KronoG Per Jonsson Brita Olsdotter
1844-09-26 Karl Adolf Alfred Rosendal Erik Olsson Anna S. Söderling
1844-09-28 Erik Norrspånga ÖG Lars Larsson Kerstin Larsdotter
1844-09-29 Erik Hökhultsstugan Anna Persdotter
1844-09-29 Karl Petter Stubbgården Olof Larsson Anna Persdotter
1844-09-30 Brita Käbbetorp Anna Andersdotter
1844-10-04 Olof Målvik Lars Persson Anna Andersdotter
1844-10-08 Erik Finnstorp ÖG Erik Ersson Kerstin Jonsdotter
1844-10-07 Lars Stavstugan, Vretsta Lars Larsson Ingeborg Olsdotter
1844-10-07 Brita Långängen Erik Larsson Anna Larsdotter
1844-10-12 Olof Läppe Per Larsson Anna Olsdotter
1844-10-12 Erik Pampetorpsstugan Erik Andersson Maja Stina Andersdotter
1844-10-14 Lars Erik Kungsbacken Erik Lundström Kristina /Kerstin/ Andersdotter
1844-10-28 Erik Hacksta Lars Ersson Anna Larsdotter
1844-10-14 Karolina Finninge UppG Olof Larsson Anna Larsdotter
1844-10-17 Kerstin Vattendalen Erik Ersson Kerstin Larsdotter
1844-10-19 Kerstin Stensborg Per Persson Anna Ersdotter
1844-10-18 Per Gäringsberg Per Persson Brita Persdotter
1844-10-25 Lotta Åsen Lars Ersson Anna Maja Persdotter
1844-10-19 Sofia Ängtorp Lars Jonsson Anna Andersdotter
1844-10-27 Johanna Brinkstugan Anders Ersson Kerstin Jonsdotter
1844-10-29 Karl Petter Edvard Östra Vintergatans ST Per Stenqvist Brita Ersdotter
1844-11-02 Karl Fredrik Kesätters HT Per Eklund Kerstin Larsdotter
1844-10-28 Johanna Augusta Skriven på Svarttorps Rote Katarina Ersdotter
1844-10-26 Gustav Reinhold Högsjö Gård Modin Maja Andersdotter
1844-11-04 Brita Kristina Östra Vadslund Jon Jonsson Anna Brita Olsdotter
1844-11-04 Gustav Najstugan Olof Boberg Brita Lisa Gällström
1844-11-05 Olof Brogetorp Lars Olsson Anna Persdotter
1844-11-05 Brita Nyängsstugan, Marsjö Rote Per Persson Brita Maja Persdotter
1844-11-11 Gustav Norra Lindåsen Lars Olsson Brita Gustavsdotter
1844-11-09 Johanna Sofia Bliggetorp Klas Jakobsson Anna Katarina Persdotter
1844-11-13 Per Solberga Erik Persson Anna Persdotter
1844-11-15 Karl Gustav Norrspånga ST Lars Gustav Spång Hedda Petronella Lundström
1844-11-17 Brita Bresätters ST Erik Qvick Brita Ersdotter
1844-11-18 Kerstin Säfstaby Anders Andersson Kerstin Persdotter
1844-11-18 Ingrid Fallet Lars Larsson Kerstin Larsdotter
1844-11-18 Kerstin Högtorp Olof Ersson Kristina /Kerstin/ Ersdotter
1844-11-20 Per Kåsta UppG Lars Ersson Brita Olsdotter
1844-11-20 Johanna Marsjö Såg Karl Jonsson Anna Olsdotter
1844-11-22 Erik Johan Norra Stavhälla Per Jonsson Brita Ersdotter
1844-11-22 Per Stora Brene Per Persson Anna Ersdotter
1844-11-22 Kerstin Sundstugan Olof Larsson Karin Jonsdotter
1844-11-20 Ingrid Läppe Olof Karlsson Anna Andersdotter
1844-11-21 Erik Västervik Lars Jonsson Ingrid Larsdotter
1844-11-21 Anna Stina Gäringe Olof Persson Brita Larsdotter
1844-11-24 Per Jeriko Erik Ersson Kerstin Persdotter
1844-11-25 Lars Marsjöholm Olof Jonsson Anna Lisa Olsdotter
1844-11-21 Brita Katarina Olofstorp Anna Katarina Olsdotter
1844-12-04 Johan Fredrik Högsjö Bruk Karl Fredrik Boman Johanna Charlotta Tolf
1844-11-25 Brita Stina Tovekärr Per Larsson Brita Mårtensdotter
1844-12-11 Adolf Fredrik Sliparbols ST Erik Spets Brita Andersdotter
1844-12-13 Erik Västra Stenstugan Lars Persson Ingrid Larsdotter
1844-12-10 Jonas Petter Billsbro MG Jonas Åkerlind Anna Jakobsdotter
1844-12-10 Per Erik Lunda SG Per Persson Albertina Ersdotter
1844-12-15 Per Erik Ellfalla Johan Erik Jönsson Kristina Persdotter
1844-12-17 Ingrid Erstorp Erik Ersson Ingrid Jakobsdotter
1844-12-18 Anna Hjälmarslund Mårten Larsson Anna Persdotter
1844-12-21 Lars Johannishus Lars Larsson Kerstin Andersdotter
1844-12-27 Johanna Sofia Erikstorp Frans Johan Nahlbom Ingrid Olsdotter
1844-12-29 Anna Stina Qvalsjöstugan Lars Larsson Anna Lisa Persdotter
1844-12-25 Anna Stina Lunda MG Per Larsson Anna Stina Larsdotter
1845-01-04 Erik Mogetorp Erik Andersson Maja Stina Persdotter
1845-01-04 Brita Lindbol Erik Persson Brita Olsdotter
1845-01-06 Brita Sörtorp Johan Olsson Brita Olsdotter
1845-01-10 Lars Johan Norra Grantorp Olof Lundmark Kerstin Olsdotter
1845-01-09 Ulrika Charlotta Brännstugan Karl Karlsson Brita Ersdotter
1845-01-13 Lars Jakobstorp Olof Olsson Ingeborg Larsdotter
1845-01-13 Anna Ålö Erik Jonsson Brita Ersdotter
1845-01-18 Lovisa Lunda FrälseG Kristina /Kerstin/ Andersdotter
1845-01-17 Johanna Maria Fredriksberg Fredrik Nettelblad Anna Maria Debourg
1845-01-19 Lars Söderspånga Lars Persson Kerstin Persdotter
1845-01-22 Hedda Stina Ede KronoG Anna Katarina Glad
1845-01-22 Gustav Adolf Gustavsberg Gustav Kindblom Johanna Lundqvist
1845-01-19 Erik Moviken Lars Ersson Ingrid Larsdotter
1845-01-19 Jakob Östra Sandstugan Lars Larsson Kristina /Kerstin/ Ersdotter
1845-02-01 Erik Ålö Anders Gustavsson Anna Ersdotter
1845-01-31 Brita Norrspånga VG Erik Olsson Anna Ersdotter
1845-01-30 Olof Bistorp Olof Jonsson Ingrid Ersdotter
1845-01-29 Lars Skallbol Olof Larsson Brita Olsdotter
1845-01-27 Adolf Fredrik Långvik, Östra Vingåker Anna Stina Ersdotter
1845-02-01 Johan Skrivna på Viks Rote Per Olsson Ingrid Larsdotter
1845-02-03 Karin Viala Lars Persson Kerstin Larsdotter
1845-02-05 Erik Lindbol Ingrid Karlsdotter
1845-02-05 Lars Kåsta UppG Erik Larsson Brita Andersdotter
1845-02-04 Johanna Sofia Baggetorps ST C.J. Lilja Johanna Sofia Gröning
1845-02-06 Maja Stina Ålö ST Karl Gustav Dolge Stina Ersdotter
1845-02-10 Anders Petter Svarttorp Anders Ersson Anna Stina Olsdotter
1845-02-09 Karl Dammstugan, Högsjö Anders Karlsson Anna Lisa Olsdotter
1845-02-11 Brita Stina Oppsala Lars Persson Anna Maja Olsdotter
1845-02-16 Klara Kristina Billsbro Bruk Karl Fredrik Forsberg Gr.L. Wetterstedt
1845-02-14 Brita Stina Baggetorp Olof Persson Stina Olsdotter
1845-02-25 Per Käbbetorp Per Olsson Anna Stina Jonsdotter
1845-02-25 Charlotta Albertina Nya Gräf Anders Skyllerqvist Anna Olsdotter
1845-03-02 Karolina Ärnebäcksstugan Erik Persson Brita Maja Olsdotter
1845-03-09 Gustav Alfred Mjälnäs Gustav Larsson Anna Klasdotter
1845-03-09 Johan Ferdinand Kåfallsstugan Lars Johan Malmsten Kristina /Kerstin/ Ersdotter
1845-03-11 Karl Fredrik Klastorp Erik Olsson Ingrid Jonsdotter
1845-03-11 Erik Vitan Per Ersson Stina Lisa Jansdotter
1845-03-12 Karl August Säfstaholm Jon Jonsson Stina Olsdotter
1845-03-13 Kerstin Bäcktorp Nils Larsson Brita Persdotter
1845-03-15 Lars Sjögöle Lars Ersson Anna Jonsdotter
1845-03-16 Olof Bergalund Lars Andersson Brita Persdotter
1845-03-18 Kristina Josefina Spånga Bruk Karl Gustav Pihlblad Kristina Andersdotter
1845-03-19 Erik Johan Herrfallet Erik Ersson Brita Andersdotter
1845-03-21 Erik Magnus Käbbetorp Erik Larsson Johanna Persdotter
1845-03-23 Anders Gustav Kikurn Per Gustavsson Anna Persdotter
1845-03-26 Lars Marsjö VG Lars Olsson Anna Persdotter
1845-03-27 Johanna Malmbergslund Lars Jonsson Ingrid Nilsdotter
1845-03-30 Anna Sofia Lilla Målke Erik Ersson Katarina Ersdotter
1845-03-28 Anna Skrivna på Viks by Olof Persson Anna Persdotter
1845-04-02 Brita Bäcktorpslund Erik Larsson Anna Ersdotter
1845-04-05 Anna Lönntorps ST Per Larsson Anna Jonsdotter
1845-03-29 Per Erik Svarttorps ST Anders Peter Fagerlund Maja Stina Ersdotter
1845-04-08 Kerstin Nydal Lars Jonsson Anna Olsdotter
1845-04-10 Karin Skrivna på Viks by Per Persson Brita Stina Jonsdotter
1845-04-11 Per Ringeråd Anders Larsson Ingrid Persdotter
1845-04-14 Maria Albertina Låttra Erik Persson Maja Lena Persdotter
1845-04-18 Per Erik Stenbäcksstugan Olof Ersson Karin Olsdotter
1845-04-20 Per Sätratorp Olof Ersson Ingrid Olsdotter
1845-04-21 Kristina Oppsalatorp Per Ersson Anna Andersdotter
1845-04-23 Karl Fredrik Spånga Kvarn J. Jansson Stina Jonsdotter
1845-04-24 Per Johan Norrspånga VG Johan Johansson Brita Jakobsdotter
1845-04-30 Anna Hökhultsberg Anna Olsdotter
1845-04-26 Erik Vikstorp Erik Olsson Kerstin Persdotter
1845-04-29 Anna Hacksta Jon Jonsson Anna Jonsdotter
1845-04-30 Per Albert Morjanå Lars Lundqvist Maria Sundin
1845-05-06 Per Edvard Tovekärr Per Persson Ulrika Abrahamsdotter
1845-05-06 Erik Alfred Håkstugan Per Ersson Brita Andersdotter
1845-05-08 Erik Brännskogen Olof Olsson Kristina /Kerstin/ Ersdotter
1845-05-13 Kerstin Gamla Kesättersstugan Lars Larsson Kristina Olsdotter
1845-05-13 Brita Perstorp Per Ersson Anna Larsdotter
1845-05-17 Sofia Stengården L.P. Jansson Anna Ersdotter
1845-05-17 Johanna Stengården L.P. Jansson Anna Ersdotter
1845-05-17 Erik Spadtorp Erik Ersson Kristina /Kerstin/ Jonsdotter
1845-05-18 Anna Hävdstugan, Spånga Lars Persson Anna Olsdotter
1845-05-17 Fredrika Josefina Säfstaholm Karolina Fredrika Dahlberg
1845-05-22 Anna Bromshult Per Persson Brita Olsdotter
1845-05-23 Per Mosstugan Erik Ersson Kristina Olsdotter
1845-05-27 Ingrid Kavlinge Per Olsson Ingrid Ersdotter
1845-06-03 Brita Nybrolund Anders Jansson Kerstin Larsdotter
1845-06-15 Karl Johan Vretsta ST C. Wester Brita Stina Persdotter
1845-06-10 Frans Edvard Lunda Kristian Norstedt Emilia Duse
1845-06-15 Kerstin Åby ÖG Per Ersson Kristina /Kerstin/ Andersdotter
1845-06-21 Olof Säfstaby VG Erik Jonsson Kristina Olsdotter
1845-06-22 Johanna Åby ST Erik Åstedt Maja Stina Lindmark
1845-06-24 Anders Fredrik Kesätter Anna Lovisa Schroder
1845-06-24 Anna Nya Kåltorp Anders Olsson Kerstin Persdotter
1845-06-24 Ingrid Simonstorp Lars Persson Ingrid Ersdotter
1845-06-26 Brita Båsenberga Per Ersson Anna Persdotter
1845-07-02 Maria Kristina Säfstaholm Anders Jakobsson Anna Andersdotter
1845-07-02 Lars Hacksta Erik Larsson Ingrid Olsdotter
1845-07-04 Brita Bresättersstugan Olof Ersson Brita Kajsa Andersdotter
1845-07-04 Kristina Gropptorp Per Ersson Brita Jonsdotter
1845-07-09 Anna Stina Kojstugan Karl Peter Ersson Kristina /Kerstin/ Ersdotter
1845-07-11 Brita Lund Erik Persson Kristina Persdotter
1845-07-09 Lars Gustav Kesätter Lars Olsson Karin Larsdotter
1845-07-12 Gustava Karolina Högsjö Gård Anders Jansson Gustava Karolina Sandberg
1845-07-12 Anders Petter Vitan Per Karlsson Anna Maja Magnusdotter
1845-07-13 Anna Lunda NG Per Olsson Brita Ersdotter
1845-07-18 Erik Malmbergs VG Per Persson Ulrika Kristina Ersdotter
1845-07-15 Anna Kristina Käbbetorp Lars Persson Stina Ersdotter
1845-07-22 Brita Stina Dal Lars Johan Klasson Kristina Larsdotter
1845-07-24 Karl Plomtorp Olof Olsson Anna Persdotter
1845-07-25 Anna Malmbergs ÖG Erik Persson Anna Persdotter
1845-07-18 Per Erik Ede KronoG Jan Erik Bark Karolina Persdotter
1845-07-28 Lars Fredrikstorp Per Jonsson Anna Persdotter
1845-08-01 Kristina Läppe Olof Larsson Kristina Larsdotter
1845-08-01 Olof Båsenberga VG Olof Olsson Anna Brita Ersdotter
1845-08-01 Johan August Skiljebäcken Erik Andersson Anna Maja Persdotter
1845-08-07 Brita Lilla Brene Olof Olsson Kristina Larsdotter
1845-08-04 Karolina Mogölet Olof Olsson Anna Karlsdotter
1845-08-07 Johan Stubbdalen Erik Olsson Anna Larsdotter
1845-08-15 Sofia Hävdstugan, Båltorp Klas Persson C. Persdotter
1845-08-17 Lars Remsnidartorp Lars Larsson Brita Olsdotter
1845-08-18 Brita Heby Olof Larsson Kristina Olsdotter
1845-08-19 Erik Nästorpsstugan Per Jonsson Kristina /Kerstin/ Larsdotter
1845-08-19 Anders Brommalund Olof Ersson Kristina Larsdotter
1845-08-28 Lars Starrkällan Anders Larsson Kristina Persdotter
1845-09-05 Kristina Lunda NG Erik Ersson Brita Larsdotter
1845-09-05 Erik Sköldnäs ÖG Erik Jonsson Ingeborg Larsdotter
1845-09-07 Karl Johan Billsbro SG Anders Petter Askerlund Brita Stina Larsdotter
1845-09-10 Anna Stora Brenetorp Per Ersson Ingrid Persdotter
1845-09-11 Olof Ålsätter Olof Jonsson Brita Karlsdotter
1845-09-14 Per Olofstorp Jon Jonsson Brita Olsdotter
1845-09-14 Karl Gustav Finninge ST Anders Petter Fingal Anna Lisa Ersdotter
1845-09-15 Emelie Dorotea Högsjö Bruk Karl Petter Hellberg Maja Stina Olsdotter
1845-09-17 Emelie Gustava Nordsholm Per Nordström Ingrid Jakobsdotter
1845-09-17 Anna Ålö Jonas Persson Anna Ersdotter
1845-09-19 Anders Johan Västra Sandstugan Anders Johan Ersson Kristina Jansdotter
1845-09-19 Lotta Viks HT Karl Johan Wik Brita Stina Olsdotter
1845-09-22 Anna Stina Ås Lars Ersson Brita Andersdotter
1845-09-22 Lars Vidåker Kristina Andersdotter
1845-09-22 Lars Trögbol Jon Larsson Brita Larsdotter
1845-09-23 Per Oppsala Per Persson Ingrid Ersdotter
1845-09-20 Ulrika Östra Vintergatan Anders Petter Andersson Katarina Olsdotter
1845-09-21 Karl Olof Morjanå Per Olsson Kristina Sofia Ersdotter
1845-09-28 Fredrik Ekeberg Johan Petter Jarl Brita Persdotter
1845-09-29 Karl Brogetorpsstugan Per Olsson Anna Persdotter
1845-09-27 Kristina Lunda NG Olof Olsson Brita Persdotter
1845-10-01 Fredrik Nedre Vannala SG Anders Persson Anna Olsdotter
1845-10-04 Anna Katarina Ås Anna Lisa Jonsdotter
1845-10-08 Karolina Haddetorp Lars Larsson Maja Stina Andersdotter
1845-10-05 Per Stora Kulltorp Per Persson Anna Katarina Ersdotter
1845-10-08 Per Kåsta Lars Persson Anna Maja Ersdotter
1845-10-09 Anders Gustav Haddelund Olof Ersson Anna Persdotter
1845-10-09 Katarina Lunda NG Per Jonsson Brita Larsdotter
1845-10-10 Brita Skrivna på Marsjö Rote Per Persson Ingrid Ersdotter
1845-10-11 Anna Charlotta Sjöholmen Karl P. Karlsson Anna Brita Andersdotter
1845-10-12 Anna Matilda Mjälnäs Per Jonsson Ingrid Jansdotter
1845-10-12 Per Adolf Stora Sjögetorp Johan Segersäll Anna Kajsa Nilsdotter
1845-10-15 Kristina Charlotta Västra Källarstugan Erik Olsson Anna Andersdotter
1845-10-18 Johan August Ärnebäcks Krog David Torngren Ingeborg Larsdotter
1845-10-20 Johan Fredrik Lunda FrälseG ST Per Johan Lundqvist Anna Brita Olsdotter
1845-10-22 Erik Lilla Kulltorp Lars Andersson Ingrid Olsdotter
1845-10-27 Kristina Ås Anna Maja Andersdotter
1845-10-29 Anna Billsbro MG ST Lars Blank Ingrid Olsdotter (Andersdotter?)
1845-10-30 Anna Fallkärr Per Ersson Kristina /Kerstin/ Ersdotter
1845-10-31 Anna Brita Södra Hanstastugan Erik Larsson Anna Greta Persdotter
1845-11-01 Per Ängstugan Lars Persson Kerstin Karlsdotter
1845-11-04 Karl August Högsjö Bruk Johan Zakarias Kindberg Karolina Lindroth
1845-11-07 Olof Stora Kulltorp Erik Jonsson Anna Olsdotter
1845-11-16 Johanna Brogetorp Lars Olsson Anna Persdotter
1845-11-20 Johan Fredrik Högsjö Bruk Johan Köhler Brita Larsdotter
1845-11-25 Lars Bossbro Erik Ersson Karin Persdotter
1845-11-27 Karl Gustav Viks ST Lars Björk Anna Lotta Andersdotter
1845-11-27 Per Ringeråd Erik Persson Kerstin Ersdotter
1845-11-28 Anna Vitmossen Per Olsson Brita Larsdotter
1845-12-03 Per Nästorp Lars Persson Kerstin Larsdotter
1845-12-05 Anna Säfstaby NMG Per Jonsson Anna Larsdotter
1845-11-29 Oskar Ludvig Skårsnäs Lars Johan Lundström Maria Kristina Hammar
1845-12-03 Lars Petter Edetorp Petter Klasson Stina Larsdotter
1845-11-29 Anders Gustav Karstorp, Svarttorps Rote Erik Persson Stina Kajsa Olsdotter
1845-12-04 Lars Johan Ullevi Ingrid Persdotter
1845-12-07 Erik Lund Johan Olsson Anna Ersdotter
1845-12-10 Erik Källstugan, Kåsta Erik Persson Beata Gustavsdotter
1845-12-10 Lars Petter Majors Backa Petter Olsson Brita Larsdotter
1845-12-10 Adolf Hjälpetorp Gustav Gustavsson Karolina Sten....
1845-12-11 Brita Stora Sjögetorp Per Larsson Kristina Gustavsdotter
1845-12-14 Karolina Skriven på Vretsta Rote Eva Stina Andersdotter
1845-12-15 Kristina Lövhällastugan Olof Olsson Kristina /Kerstin/ Ersdotter
1845-12-16 Karl Fredrik Söderspånga SG Brita Olsdotter
1845-12-17 Per Bresätter VG Lars Larsson Anna Olsdotter
1845-12-19 Emilia Dorotea Högsjö Bruk Anna Stina Malmlöf
1845-12-18 Johanna Mostugan Per Olsson Brita Persdotter
1845-12-18 Karolina Mostugan Per Olsson Brita Persdotter
1845-12-18 Brita Högtorp Olof Ersson Kristina /Kerstin/ Ersdotter
1845-12-21 Erik Lindbol Lars Mattsson Anna Andersdotter
1845-12-18 Maria Sofia Birhällstorp Anders Persson Anna Maja Andersdotter
1845-12-14 Lars Billsbro VG Anders Larsson Anna Olsdotter
1845-12-21 Johanna Sofia Hacksta Karl Bergström Anna Katarina Hultqvist
1845-12-23 Anna Stina Ålsätter Erik Ersson Kristina Larsdotter
1845-12-23 Ingrid Söderspånga SG ST Anders Larsson Anna Ersdotter
1845-12-24 Per Åby ÖG Per Persson Anna Persdotter
1845-12-25 Per Billsbro MG Per Ersson Anna Andersdotter
1845-12-26 Karl Fredrik Vretstastugan Karl Fredrik Fredriksson Kristina Olsdotter
1845-12-26 Maja Greta Stockbäcken Erik Persson Anna Larsdotter
1845-12-28 Lars Ramstorp Jon Jonsson Ingrid Jonsdotter
1845-12-28 Lars Berga NMG Erik Jonsson Kristina Olsdotter
1845-12-19 Matilda Charlotta Söderspånga Charlotta Olsdotter
1845-12-31 Anna Stavhälla HT Olof Ersson Brita Larsdotter
1845-12-31 Olof Säfstaby ÖG Erik Larsson Brita Persdotter
1845-12-30 Per Sjökärrsstugan Per Persson Ingrid Andersdotter
1846-01-03 Axel Östnäs (Torshälla) Anders Jansson Stina Svensdotter
1846-01-03 Lotta Snåret Erik Larsson Stina Larsdotter
1846-01-05 Olof Finnhult L.P. Olsson Anna Maja Olsdotter
1846-01-13 Per Lasstorp Per Persson Kristina Persdotter
1846-01-13 Erik Gölet Olof Olsson Sofia Westerberg
1846-01-16 Johan Alfred Lunda FrälseG Johan Larsson Johanna Sofia Holmberg
1846-01-15 Anders Petter Norra Stenbrostugan Lars Larsson Anna Maria Olsdotter
1846-01-22 Kristina Matilda Hagalund Erik Ersson Kerstin Olsdotter
1846-01-23 Johanna Matilda Brännstugan Karl Karlsson Brita Persdotter
1846-01-23 Anna Brita Björkmon Anders Karlsson Kerstin Andersdotter
1846-01-23 Lars Norrspånga ÖG Per Larsson Brita Jonsdotter
1846-01-24 Lars Norra Häggenslund Lars Jonsson Kerstin Olsdotter
1846-01-25 Lars Erik Knutstorp Lars Erik Persson Brita Maja Ersdotter
1846-01-27 Olof Bärle Jon Olsson Brita Persdotter
1846-01-26 Brita Buddetorp Lars Olsson Anna Andersdotter
1846-01-26 Olof Viks VG Anders Ersson Ulla
1846-01-27 Jonas Norra Hanstastugan Lars Ersson Ingrid Ersdotter
1846-01-28 Karolina Älingstorp Erik Olsson Anna Persdotter
1846-01-31 Anna Stavstugan, Vretsta Lars Larsson Ingeborg Olsdotter
1846-01-27 Per Erik Edetorp Kristina Ersdotter
1846-01-28 Karl August Hällstugan, Berga Rote Lars Petter Spann Kerstin Olsdotter
1846-01-31 Lars Norrspånga ÖG Erik Jakobsson Kristina Persdotter
1846-01-31 Kristina Vretsta VG Erik Persson Brita Persdotter
1846-02-01 Lars Johan Västra Vadslund Jon Ersson Brita Jonsdotter
1846-02-01 Lovisa Österby Lars Gustavsson Ingeborg Andersdotter
1846-02-02 Gustav Eriksdal Anna Brita Jonsdotter
1846-02-02 Brita Kajsa Ede FrälseG Erik Nilsson Stina Ersdotter
1846-02-11 Karl Johan Lilla Kulltorp Jan P: Andersson Ingrid Jonsdotter
1846-02-09 Karolina Vretsta ÖG Erik Ersson Maja Lena Larsdotter
1846-02-13 Erik Malmbergs MG Lars Olsson Anna Ersdotter
1846-02-12 Anna Sofia Käbbetorp Karl Johan Flack Brita Persdotter
1846-02-13 Lars Båsenberga ÖG Olof Ersson Anna Olsdotter
1846-02-15 Maria Gustava Mene ST Olof Stoltz Kristina Ersdotter
1846-02-16 Karl Sjökärrsstugan Olsson Olof Anna Andersdotter
1846-02-24 Henrik Emil Högsjö Bruk H.?. Nilsson Anna /Greta/ Köhler
1846-03-05 Olof Lyttersta Olsson Olof Anna Andersdotter
1846-03-06 Erik Viks VG Lars Ersson Kerstin Jonsdotter
1846-03-15 Kerstin Sjögöle Per Olsson Kerstin Olsdotter
1846-03-15 Ingrid Sjögöle Per Olsson Kerstin Olsdotter
1846-03-16 Lars Erik Dammkärr Anders Gustav Olsson Kerstin Larsdotter
1846-03-16 Erik Hagstugan, Näs Anders Persson Anna Lisa Jonsdotter
1846-03-14 Lars Johan Gäringstorp Johan Jansson Lovisa Ersdotter
1846-03-21 Anna Ålsätter Erik Jonsson Karin Jonsdotter
1846-03-23 Ingrid Torsmossestugan Erik Ersson Karin Andersdotter
1846-03-26 Olof Hagsätter Olof Ersson Ingrid Ersdotter
1846-03-27 Lars Erik Lunda SG Per Persson Albertina Karolina Ersdotter
1846-03-28 Kerstin Kåsta UppG Kerstin Olsdotter
1846-03-29 Kerstin Åsen Lars Ersson Anna Maja Larsdotter
1846-03-20 Karl Gustav Ekeberg Per Gustav Andersson Vilhelmina Ulrika Persdotter
1846-03-30 Olof Ålö Olof Andersson Ingrid Jonsdotter
1846-04-03 Brita Ås Erik Ersson Anna Andersdotter
1846-03-31 Erik Nygårdsstugan Karl Erik Olsson Anna Brita Wester
1846-04-04 Olof Malmbergs VG Olof Olsson Kristina Persdotter
1846-04-03 Beata Sofia Ellfalla Karl Petter Jönsson Beata Ersdotter
1846-04-12 Dödfött Flickebarn Gölet Jakob Fredrik Jakobsson Ingrid Andersdotter
1846-04-18 Per August Sätratorps ST Olof Blücher Brita Nilsdotter
1846-04-24 Kerstin Vretsta HT Olof Larsson Anna Persdotter
1846-04-25 Ulrika Josefina Högsjö Färgeri Johan Fredrik Kassman Ulrika Sofia Tolf
1846-04-28 Johanna Gölstugan, Vännevad Johan Jonsson Anna Olsdotter
1846-04-29 Hedda Sofia Malmberg Karl Lindmark Karolina Persdotter
1846-05-01 Adolf Högsjö Gård Karl Medin Maja Andersdotter
1846-05-06 Per Kesätters HT Lars Wester Ingrid Larsdotter
1846-05-09 Ingrid Södra Stensätter Lars Olsson Kerstin Jonsdotter
1846-05-12 Kerstin Marsjö VG Olof Persson Kristina Olsdotter
1846-05-13 Anna Vikstorp Erik Persson Maria Persdotter
1846-05-14 Gustav Alfred Munktorp Brita Stina Widmark
1846-05-15 Lars Johan Hult Lars Larsson Ingrid Jonsdotter
1846-05-15 Sofia Finninge NerG Olof Nilsson Ingrid Jonsdotter
1846-05-16 Olof Solberga Erik Persson Anna Persdotter
1846-05-15 Per Nysätter, Lindbol Lars Persson Kristina Olsdotter
1846-05-18 Ingeborg Viks VG Lars Olsson Ingrid Ersdotter
1846-05-19 Per Erik Norrspånga ST Lars Gustav Spång Hedvig Petronella Lundström
1846-05-20 Karolina Lilla Ölång Olof Ersson Ingrid Andersdotter
1846-05-22 Klas August Håltorp Karl Göran Åkerblad Maja Stina Olsdotter
1846-05-23 Olof Mosstorp Erik Larsson Brita Ersdotter
1846-05-26 Klas Fredrik Skårsnäs ST Lars Fredrik Österberg Hedda Sofia Larsdotter
1846-05-28 Jonanna Berga NMG ST Olof Bolivar Maja Lotta Larsdotter
1846-05-28 Erik Lagersberg Per Persson Karin Persdotter
1846-05-31 Karin Vännevad Per Persson Anna Joelsdotter
1846-05- Dödfött Barn
1846-06-02 Brita Källstugan, Säfsta (Hästhagsstugan) Per Persson Brita Persdotter
1846-06-08 Anders Gustav Marsjö ÖG Per Persson Kerstin Ersdotter
1846-06-08 Kristina Charlotta Läppe Kvarn Karl Johan Stenberg Brita Kristina Julin
1846-06-09 Erik Logölet Per Karlsson Anna Persdotter
1846-06-11 Lars Viala FrälseG Jon Jonsson Ingrid Larsdotter
1846-06-12 Kristina Josefina Spånga Bruk Gustav Norberg Anna Stina Ersdotter
1846-06-16 Beata Skenäs Per Olsson Anna Stina Olsdotter
1846-06-20 Brita Fredsdal Olof Jonsson Anna Persdotter
1846-06-19 Albert Gunvikens ST Jonas From Brita Andersdotter
1846-06-20 Johan Ludvig Högsjö Bruk Johan Ludvig Tolf Anna Lena Sjögren
1846-06-25 Erik Mellan Vannala Per Larsson Anna Larsdotter
1846-06-24 Olof Kåstaholm Olof Olsson Anna Katarina Persdotter
1846-06-25 Sofia Djursnäs Olof Olsson Ingrid Andersdotter
1846-06-18 Ebba Charlotta Sköldnäs KronoG Johan Fredrik Rydberg Charlotta Mobach
1846-07-01 Gustav Aron Säfstaholm Adolf Empaytaz Johanna Lundberg
1846-07-02 Anna Klastorp Olof Gustavsson Kristina Ersdotter
1846-07-04 Kerstin Viks ÖG Per Ersson Kerstin Ersdotter
1846-07-04 Anna Stina Ekebergs ST Per Erik Svärd Brita Jonsdotter
1846-07-08 Edla Kristina Josefina Spånga Bruk Johan Erik Groth Katarina Nilsdotter
1846-07-08 Anna Dammstugan Lars Ersson Anna Persdotter
1846-07-17 Lars Viks ÖG Lars Larsson Brita Persdotter
1846-07-19 Lars Knutstorp Erik Ersson Anna Lotta Persdotter
1846-07-24 Per Västra Kåltorp Anders Persson Brita Jonsdotter
1846-07-27 Per Vannalastugan Olof Ersson Anna Ersdotter
1846-07-27 Per Lindalen, Lindbol Erik Persson Brita Olsdotter
1846-07-26 Erik Sofieberg Erik Persson Brita Olsdotter
1846-07-26 Anders Petter Mene Lars Ersson Brita Andersdotter
1846-07-26 Erik Viks VG Lars Ersson Kerstin Persdotter
1846-07-30 Brita Stina Vännevad Erik Larsson Karin Ersdotter
1846-08-02 Olof Ringeråd Jakob Olsson Ingrid Ersdotter
1846-08-03 Erik Åtorpslund Lars Persson Ingrid Jonsdotter
1846-08-05 Beata Charlotta Lunda FrälseG Per Zetterberg Maria Katarina Olsdotter
1846-08-09 Olof Ringeråd Anders Larsson Ingrid Persdotter
1846-08-09 Ingrid Lundtorp Anders Olsson Ingrid Olsdotter
1846-08-05 Karl Julius Viks VG E.G. Keding Anna Stina Hultström
1846-08-18 Anders Gustav Käbbetorpsstugan Anders Olsson Brita Andersdotter
1846-08-20 Erik Gölängen Erik Ersson Kerstin Persdotter
1846-08-26 Brita Stina Plomtorp Olof Persson Stina Kajsa Andersdotter
1846-08-30 Lars Fredrik Båsenberga ST Lars Johan Österlund Lovisa Holmberg
1846-08-31 Johanna Henala ST Erik Slut Stina Olsdotter
1846-09-02 Lars Erstorp, Billsbro Erik Ersson Ingrid Jakobsdotter
1846-09-04 Erik Olofslund, Vretsta Olof Olsson Brita Olsdotter
1846-09-07 Brita Östra Sandstugan Lars Larsson Kerstin Ersdotter
1846-09-08 Per Bromma Per Olsson Anna Olsdotter
1846-09-02 Johan Alfred Dal Karolina Sofia Hedvig Lundberg
1846-09-06 Anna Västervik Erik Ersson Johanna Bengtsdotter
1846-09-14 Anna Stenudden, Lundtorp Jon Larsson Anna Ersdotter
1846-09-13 Brita Heby Olof Olsson Kerstin Olsdotter
1846-08-13 Jon (John) Eriksdal J.P. Schelin Kristina Katarina Askelöf
1846-09-17 Johanna Stengårdens ST Per Tapper Inga Lisa Bark
1846-09-16 Erik Bergstugan, Käbbetorp Lars Larsson Kristina Andersdotter
1846-09-17 Brita Hagtorp Olof Gustavsson Ingrid Ersdotter
1846-09-22 Per Södra Prästkärrstugan Lars Ersson Brita Larsdotter
1846-09- Brita Ålsätter Olof Jonsson Brita Karlsdotter
1846-09-23 Per Erik Nysätter Per Gustav Ersson Ingrid Andersdotter
1846-09-24 Anders Fredrik Kesätter Lars Sundström Anna Andersdotter
1846-09-27 Kristina Erika Snåra Erik Österlund Katarina Winterros
1846-09-27 Lars Buddetorp Jon Larsson Brita Larsdotter
1846-09-27 Anders Gustav Södra Kungsbacken Erik Larsson Kerstin Andersdotter
1846-09-30 Olof Sjögöle Per Persson Karin Persdotter
1846-10-01 Ingrid Gäringe Per Andersson Kerstin Olsdotter
1846-10-05 Per Hansjöberg Per Olsson Maja Stina Ersdotter
1846-10-05 Anders August Rostorp Ulrika Winterros
1846-10-04 Brita Västra Vintergatan Anders Jonsson Brita Ersdotter
1846-10-06 Per Hacksta HT Erik Olsson Haglund Anna Andersdotter
1846-10-06 Brita Västra Hultstugan Erik Ersson Ingrid Persdotter
1846-10-08 Kerstin Västorp Erik Larsson Ingrid Persdotter
1846-10-10 Ingrid Olofsberg Olof Olsson Anna Olsdotter
1846-10-10 Karl Johan Gideon Säfstaholm Per Daniel Jonsson Johanna Maria Jonsdotter
1846-08-11 Karl Erik Karstorp Erik Gustav Ersson Kerstin Olsdotter
1846-10-13 Lars Erik Hävdstugan, Lunda Lars Persson Ingrid Jonsdotter
1846-10-19 Brita Oppeberga HT Lars Lindqvist Ingeborg Olsdotter
1846-10-20 Erik Hansta ST Erik Hane Kerstin Larsdotter
1846-10-19 Anders Petter Slängbäcksstugan Anders Persson Brita Stina Olsdotter
1846-10-22 Knut Oskar Säfstaholm Adolf Glansberg Charlotta Bergström
1846-10-22 Lars Nylund Lars Larsson Kristina Persdotter
1846-10-24 Karl Skyttstugan Olof Larsson Anna Simonsdotter
1846-10-29 Ingrid Lagölsstugan Lars Mårtensson Kerstin Olsdotter
1846-10-30 Erik Berga NMG Lars Persson Anna Andersdotter
1846-10-28 Johan Vitan Per Ersson Stina Lotta Johannisdotter (Jansdotte
1846-11-01 Jonas Konrad Berga SG ST Anders Berggren Ingrid Jonsdotter
1846-11-04 Kerstin Lindbol Kerstin Olsdotter
1846-11-02 Johanna Skenäs Karl Gustav Andersson Anna Maja Jonsdotter
1846-11-06 Olof August Oppsala ST Olof Munter Hedda Katarina Persdotter
1846-11-11 Kristina Lovisa Olivia Stora Brene Anders Andersson Maja Stina Arvidsdotter
1846-11-14 Johanna Lagölet Lars Ersson Kristina Ersdotter
1846-11-11 Ingrid Myngen Bonde Ersson Kerstin Persdotter
1846-11-18 Lars Östra Hultstugan Erik Ersson Brita Larsdotter
1846-11-15 Karl Ålsätter Lars Larsson Anna Jonsdotter
1846-11-19 Matilda Ormön Johan Ersson Ulrika Gustava Nilsdotter
1846-11-20 Anna Sofia Näs Olof Andersson Katarina Nilsdotter
1846-11-24 Erik Norrspånga VG Olof Olsson Anna Jonsdotter
1846-11-26 Anna Sköldnäs Olof Larsson Anna Olsdotter
1846-11-22 Karl Johan Baggetorps ST C.J. Lilja Johanna Sofia Gröning
1846-11-28 Jakob Svaneborg Per Ersson Ingrid Persdotter
1846-11-29 Sofia Hjälmarsberg Jon Larsson Anna Larsdotter
1846-11-26 Anders Tovekärr Per Larsson Brita Mårtensdotter
1846-12-02 Lars Marsjö ÖG Lars Persson Brita Ersdotter
1846-12-05 Lotta Nya Skepparstugan Erik Nilsson Greta Andersdotter
1846-12-04 Kerstin Ålsätter Erik Ersson Kerstin Larsdotter
1846-12-14 Jonas Norrspånga VG Per Jonsson Kerstin Persdotter
1846-12-17 Lars Rude Olof Ersson Ingrid Jonsdotter
1846-12-18 Emma Ingeborg Båsenberga ST Erik Andersson Anna Andersdotter
1846-12-19 Erik Fredsdal Erik Larsson Brita Persdotter
1846-12-22 Brita Gölstugan, Viala Lars Persson Ingrid Larsdotter
1846-12-23 Anders Gustav Gatelund Olof Jonsson Ingeborg Ersdotter
1846-12-26 Johanna Vretsta ST Erik Wret Johanna Ersdotter
1846-12-27 Anna Matilda Spånga Bruk Klas Ulrik Holmgren Anna Maja Andersdotter
1846-12-

© 2006. Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson.