VIGSELBOK VÄSTRA VINGÅKERS SOCKEN: C1:5 = 1768 - 1815.

VIGSELDAG M.TITEL M.FN M.EN MAN.PLATS K.TITEL K.FN K.EN K.PLATS
1768-04-04 Dräng Anders Olsson Änka Kerstin Tyrisdotter Svarttorp
1768-04-06 Dräng Erik Wedberg Lyttersta Piga Ingrid Dahlberg
1768-05-23 Dräng Per Olsson Änka Brita Persdotter Oppeberga
1768-05-29 Dräng Lars Larsson Hulta, Östra Vingåkers Sn Piga Ingrid Nilsdotter
1768-06-24 Änkling Anders Andersson Lilla Ölång Piga Kerstin Persdotter Ås
1768-07-08 Soldat Jonas Mjälström Mjälnäs ST 210 Piga Anna Andersdotter Skenäs
1768-07-17 Dräng Lars Persson Änka Karin Jonsdotter Götslinge
1768-08-28 Soldat Henrik Breberg Brene ST 199 Piga Magdalena Hellman Dal
1768-08-28 Soldat Jonas Spångman Änka Kerstin Andersdotter Dal
1768-09-04 Mjölnare Jonas Olsson Högsjö Kvarn Fästekvinna Brita Maja Persdotter Högsjö Bruk
1768-09-16 Korpral Anders Wikman Piga Karin Nilsdotter Vikstorp
1768-09-26 Dräng Olof Larsson Kåsta Piga Anna Persdotter Vittorp, Vretsta Rot
1768-09-29 Dräng Klas Gustav Larsson Piga Anna Bondesdotter Baggbäcken
1768-09-29 Dräng Olof Jonsson Götslinge Piga Anna Persdotter Snåret
1768-10-02 Dräng Per Persson Berga Piga Kerstin Jonsdotter Hacksta
1768-10-02 Dräng Olof Olsson Säfstaholm Piga Anna Persdotter Västorp
1768-10-02 Dräng Per Ersson Västervik Piga Ingrid Olsdotter Säfstaholm
1768-10-02 Änkling Per Nilsson Säfstaholm Piga Brita Larsdotter Säfstaholm
1768-10-09 Dräng Anders Jonsson Rude Änka Anna Ersdotter Kavlinge
1768-10-09 Soldat Johan Wanberg Vannala ST 197 Piga Brita Ersdotter Skårsnäs
1768-10-09 Skräddardräng Erik Ersson Skällbäckstugan Piga Brita Olsdotter Baggetorp
1768-10-09 Dräng Per Persson Åtorp Piga Kerstin Jonsdotter Norrspånga
1768-10-16 Dräng Erik Olsson Lunda Piga Ingrid Olsdotter Norrspånga
1768-10-16 Dräng Erik Bondesson Piga Brita Olsdotter Hemmingstorp
1768-10-16 Dräng Erik Andersson Prästgården Piga Ingrid Larsdotter Säfstaby
1768-10-16 Soldat Per Wadström Vads ST 207 Piga Karin Henriksdotter Österby
1768-10-16 Dräng Anders Andersson Piga Katarina Andersdotter Högsjö Gård
1768-10-16 Dräng Lars Persson Änka Ingrid Jonsdotter Vretsta
1768-10-16 Dräng Per Jonsson Lunda Piga Kerstin Olsdotter Stugutorp
1768-10-23 Dräng Erik Olsson Bistorp Piga Brita Larsdotter Kikurn
1768-10-23 Soldat Lars Solberg Solberga ST 204 Piga Anna Larsdotter Baggetorp
1768-10-23 Dräng Per Persson Änka Anna Persdotter Stora Målke
1768-10-23 Änkling Anders Larsson Nytorpstugan Piga Ingrid Persdotter Marsjö Vittorp
1768-10-23 Dräng Lars Larsson Sköldnäs Piga Kerstin Persdotter Lilla Sjögetorp
1768-10-23 Dräng Lars Olsson Stugutorp Piga Kerstin Jonsdotter Lunda
1768-10-30 Soldat Erik Bergfelt Berga ST 172 Piga Ingrid Larsdotter Norrspånga
1768-10-30 Ryttare Karl Ytter Piga Ebba Olsdotter Oppeberga
1768-12-18 Dräng Gabriel Persson Söderspånga Fästekvinna, Pi Katarina Karlsdotter Sätratorps ST
1768-12-26 Änkling Per Persson Piga Elisabet Ersdotter Äsphult
1768-12-26 Dräng Lars Jonsson Äng Piga Anna Andersdotter Äng
1769-03- Dräng Erik Ersson Klöf, Regna Sn. Piga Maja Jonsdotter Svarttorp
1769-06-11 Dräng Jon Persson Piga Karin Mårtensdotter Viala
1769-07-02 Avskedad Soldat Jöns Skallberg Piga Ingrid Månsdotter Viala
1769-07-02 Mäster Johan Segerström Änka Katarina Collberg Högsjö Kvarn
1769-08-27 Dräng Anders Nilsson Piga Anna Olsdotter Billsbro
1769-09-29 Dräng Erik Bondesson Arvidsstugan Piga Ingrid Persdotter Erstorp
1769-09-29 Dräng Per Larsson Åsen Piga Anna Ersdotter Göketorp
1769-09-29 Smed Karl Gode Brevens Bruk, Askers Sn. Piga Maja Karlsdotter Söderspånga
1769-10-01 Knipsmedsdräng Jon Persson Högsjö Piga Anna Ersdotter Dal
1769-10-01 Skräddardräng Anders Andersson Kåsta Piga Kerstin Jönsdotter Ede KronoG
1769-10-08 Dräng Lars Jonsson Åby Piga Kerstin Olsdotter Söderspånga
1769-10-08 Dräng Erik Ersson Vik Piga Annika Ersdotter Hacksta
1769-10-08 Dräng Olof Persson Lilla Lundbyskog Piga Ingrid Persdotter
1769-10-15 Dräng Per Persson Ellfalla Piga Kerstin Larsdotter Galltorp
1769-10-28 Dräng Karl Persson Högby Piga Anna Persdotter Högby
1769-10-22 Dräng Per Nilsson Båsenberga Piga Karin Ersdotter Hacksta
1769-10-23 Dräng Olof Persson Piga Brita Jonsdotter Målke
1769-10-23 Änkling Erik Ersson Baggetorp Piga Ingrid Persdotter Ålsätter
1769-10-29 Dräng Lars Ersson Äsphult Piga Anna Persdotter Äspetorp
1769-10-29 Dräng Erik Persson Hacksta Piga Kerstin Persdotter Kåsta
1769-10-29 Dräng Erik Ersson Karstorp Piga Kerstin Olsdotter Bistorp
1769-11-05 Soldat Erik Malmberg Malmbergs ST 183 Piga Ingrid Simonsdotter Norra Stavhälla
1769-11-05 Dräng Erik Jonsson Hjälmarstorp Piga Anna Ersdotter Lindbol
1769-11-19 Dräng Anders Jonsson Hacksta Änka Brita Olsdotter Kåsta
1769-12-06 Organist Per Wall Hushållerska Anna Brita Rahm
1769-12-10 Änkling Erik Jonsson Berga Änka Sigrid Jonsdotter Ålsätterstugan
1769-12-26 Ryttare Anders Wikman Viks HT Piga Anna Jonsdotter Båltorp
1769-12-26 Dräng Per Andersson Piga Karin Jonsdotter Stugutorp
1769-12-26 Dräng Per Persson Håltorp Piga Kajsa Olsdotter Håltorp
1769-04- Vice Häradsdomm Per Ersson Ålsätter Änka Baggetorp
1770-01-21 Dräng Karl Gustav Brita Jotsdotter Dammen
1770-03-04 Änkling Olof Mårtensson Ås Piga Anna Andersdotter Ås
1770-03-18 Soldat Lars Menström Mene ST 160 Piga Ingrid Andersdotter Berga
1770-04-29 Dräng Olof Olsson Lunda Piga Anna Larsdotter Gäringstorp
1770-05-06 Dräng Lars Olsson Söderspånga Piga Kerstin Jonsdotter Gropptorp
1770-06-24 Dräng Per Persson Gate Piga Ingrid Larsdotter Berga
1770-08-26 Betjänt Jon Söderström Piga Anna Holmberg Säfstaholm
1770-09-27 Dräng Bonde Bondesson Änka Ingrid Larsdotter Bogården
1770-09-30 Skräddardräng Erik Ersson Löftinge Piga Kerstin Andersdotter Vretsta
1770-09-30 Dräng Erik Persson Sköldnäs Piga Ingrid Persdotter Snåra
1770-09-30 Änkling (Avsked Lars Morman Piga Kerstin Ersdotter Vretsta
1770-10-07 Dräng Erik Ersson Kaplansgården Piga Kerstin Ersdotter Båsenberga
1770-10-07 Dräng Erik Karlsson Åsen Piga Stina Ersdotter Lilla Kulltorp
1770-10-07 Änkling Erik Nilsson Lönntorpstugan Piga Anna Bengtsdotter Prästgården
1770-10-14 Dräng Karl Persson Solberga Piga Brita Ersdotter Nedre Vannala
1770-10-14 Dräng Lars Persson Löta, Bettna Sn. Piga Ingrid Persdotter Vännevad
1770-10-21 Dräng Nils Nilsson Långängen Piga Brita Ersdotter Äng
1770-10-21 Dräng Per Persson Bromma Änka Ingrid Olsdotter Östra Hultstugan
1770-10-29 Dräng Olof Ersson Bromma Piga Brita Persdotter Skallbol
1770-11-01 Dräng Per Ersson Finnstorp Piga Anna Jonsdotter Finnstorp
1770-11-01 Dräng Olof Olsson Ås Änka Anna Persdotter Sliparbol
1770-11-01 Dräng Per Persson Skallbol Piga Ingeborg Ersdotter Bromma
1770-11-04 Dräng Erik Ersson Piga Ingeborg Ersdotter Norrspånga
1770-11- Soldat Lars Hökberg Hökhults ST 188 Piga Anna Andersdotter Morjanå
1770-11- Hammarsmedsdrän Olof Andersson Högsjö Bruk Piga Anna Andersdotter Högsjö Bruk
1770-12-02 Soldat Anders Kårberg Kåsta ST 182 Piga Brita Månsdotter Österby
1770-12-26 Dräng Anders Andersson Båsenberga Änka Ingrid Olsdotter Båsenberga
1770-12-26 Änkling Lars Persson Piga Kerstin Andersdotter
1770- Dräng Jon Jonsson Båltorp Piga Stina Jansdotter Båltorp
1770-12-28 Soldat Lars Wikberg Viks ST 194 Piga Brita Ersdotter Bromma
1770-12-28 Soldat Olof Finström Stengårdens ST 221 Piga Kerstin Persdotter Vretsta
1770-12-28 Hammarsmedsdrän Jan Pettersson Änka Stina Larsdotter Saltorp
1771-04-07 Dräng Per Jonsson Lilla Målke Piga Brita Andersdotter Gillbergatorp
1771-06-24 Dräng Anders Andersson Piga Brita Persdotter Majors Backa
1771-07-21 Änkling Per Larsson Piga Karin Ersdotter Åsen
1771-09-08 Dräng Erik Ersson Piga Brita Ersdotter Svartån
1771-09-15 Dräng Lars Persson Sigfridsboda, Lännäs Sn. Piga Brita Karlsdotter Högsjö
1771-09-15 Dräng Lars Andersson Malmberg Piga Brita Persdotter Kåsta
1771-09-15 Dräng Olof Henriksson Sigfridsboda, Lännäs Sn. Piga Brita Håkansdotter Högsjö
1771-09-22 Dräng Erik Larsson Marsjö Piga Ingeborg Jonsdotter Viala
1771-09-22 Dräng Olof Olsson Marsjö Piga Marit Ersdotter Marsjö
1771-09-29 Dräng Lars Andersson Lagölet Piga Anna Andersdotter Lilla Täppe
1771-09-29 Dräng Erik Andersson Nyslättstugan Piga Karin Olsdotter Vretsta
1771-09-29 Soldat Lars Svartfelt Svarttorps ST 158 Piga Ingrid Jonsdotter Österby
1771-09-29 Dräng Anders Jonsson Vikstugan Piga Anna Paulsdotter Snåra
1771-09-29 Dräng Olof Olsson Vik Piga Anna Olsdotter Kåsta
1771-10-06 Dräng Per Ersson Vik Piga Kerstin Larsdotter Stora Kulltorp
1771-10-06 Soldat Erik Westerberg Malmbergs ST 184 Piga Ingeborg Larsdotter Norrspånga
1771-10-13 Dräng Olof Nilsson Morjanå Piga Karin Larsdotter Låttra
1771-10-13 Dräng Per Persson Piga Kerstin Jonsdotter Bärle
1771-10-13 Dräng Per Ersson Vretsta Piga Ingeborg Olsdotter Norrspånga
1771-10-13 Soldat Jon Skogfelt Lunda ST 165 Piga Ingeborg Olsdotter Norrspånga
1771-10-20 Dräng Jon Ersson Vännevadstugan Piga Anna Jansdotter Finnstorp
1771-10-20 Dräng Erik Jonsson Vikstugan Piga Brita Persdotter Plomtorp
1771-10-20 Dräng Lars Larsson Buddetorp Piga Kerstin Olsdotter Sjögöle
1771-10-20 Änkling Jon Ersson Malmbergstugan Änka Kerstin Persdotter Malmbergstugan
1771-10-20 Dräng Lars Andersson Lilla Hökhult Piga Brita Olsdotter Ede
1771-10-20 Dräng Per Olsson Båsenberga Piga Brita Jonsdotter Jansberg
1771-10-27 Dräng Lars Andersson Gillbergatorp Piga Kerstin Andersdotter Finnstorp
1771-10-27 Dräng Olof Olsson Kavlinge Piga Karin Andersdotter Skogstorp
1771-10-27 Dräng Erik Persson Säfstaholm Piga Anna Larsdotter Mellan Vannala
1771-10-27 Rättare Erik Jansson Skalltorp, Östra Vingåker Piga Katarina Widman Skolhuset
1771-11-01 Dräng Olof Olsson Mellan Vintergatan Piga Ingrid Larsdotter Henala
1771-11-03 Dräng Olof Persson Piga Anna Nilsdotter Henala
1771-11-03 Dräng Lars Persson Piga Karin Larsdotter Vännevad
1771-11-03 Soldat Erik Åsfelt Ås ST 155 Piga Katarina Andersdotter Olofstorp
1771-11-03 Dräng Per Olsson Åby Piga Kerstin Olsdotter Kavlinge
1771-11-03 Dräng Olof Månsson Piga Margareta Larsdotter Vikstorp
1771-11-17 Dräng Olof Olsson Piga Brita Larsdotter Lyttersta
1771-11-24 Dräng Per Persson Piga Kerstin Persdotter Österby
1771-11-24 Dräng Jon Jonsson Piga Ingrid Jonsdotter Åby
1771-12-16 Dräng Piga Kerstin Persdotter Kesätter
1771-12-26 Änkling Lars Larsson Piga Anna Persdotter Stora Ölång
1771-12-29 Dräng Bengt Bengtsson Piga Brita Larsdotter Edetorp
1772-01-01 Dräng Lars Olsson Malmberg Änka Ingrid Larsdotter Äspetorp
1772-02-25 Per Svensson Hökhultstorp Piga Anna Larsdotter Hansjötorp
1772-01-12 Dräng Lars Persson Gräv Piga Anna Andersdotter Volgetorp ?
1772-01-12 Änkling Olof Olsson Piga Lena Karlsdotter Kåstastugan
1772-02-16 Göran Rudell Piga Kerstin Persdotter Oppebergastugan
1772-04-28 Dräng Per Persson Majors Backa Piga Anna Jonsdotter Vadstorp
1772-06-05 Dräng Jon Jonsson Piga Ingeborg Andersdotter Stora Ölång
1772-06-19 Änkling Olof Olsson Änka Lisa Ersdotter Kesätterstugan
1772-06-20 Änkling Simon Ersson Ålsätter Änka Kerstin Olsdotter Vik
1772-09-27 Dräng Nils Nilsson Bärle Piga Kerstin Persdotter Säfstaholm
1772-09-27 Ryttare Erik Wretberg Piga Brita Persdotter Vretsta
1772-09-27 Trädgårdsdräng Anders Lennström Piga Maja Persdotter Högsjö
1772-09-27 Dräng Erik Andersson Norrspånga Piga Anna Persdotter Kesätter
1772-09-29 Änkling Per Larsson Piga Brita Ersdotter Henala
1772-09-29 Dräng Jon Jonsson Viala Piga Anna Larsdotter Marsjö
1772-10-04 Änkling Lars Ersson Övre Vannala Piga Brita Persdotter Vad
1772-10-04 Dräng Per Larsson Låttra Piga Ingeborg Larsdotter Buddetorp
1772-10-04 Soldat Per Baggström Baggetorps ST 225 Piga Kerstin Olsdotter Hacksta
1772-10-04 Änkling Erik Wikman Piga Kerstin Ersdotter Stora Kulltorp
1772-10-04 Soldat Lars Bergström Solberga ST 204 Piga Karin Ersdotter Stora Kulltorp
1772-10-11 Dräng Erik Mårtensson Oppstugan Piga Anna Larsdotter Skårsnäs
1772-10-11 Dräng Per Persson Myngen Piga Marit Ersdotter Söderspånga
1772-10-18 Trumslagare Erik Fränberg Piga Brita Ersdotter Munktorp
1772-10-18 Dräng Erik Nilsson Piga Maja Nilsdotter Mellan Vannala
1772-10-18 Dräng Olof Jonsson Piga Brita Ersdotter Mellan Vannala
1772-10-18 Soldat Lars Baggman Viala ST 190 Änka Kerstin Andersdotter Kesätter
1772-10-18 Dräng Erik Olsson Piga Anna Larsdotter Låttra
1772-10-25 Dräng Erik Persson Högsjö Bruk Piga Brita Larsdotter Äskestugan
1772-10-25 Soldat Anders Hane Hansta ST 185 Piga Katarina Jonsdotter Dal
1772-10-25 Dräng Karl Larsson Marsjö Piga Brita Larsdotter Spånga Kvarn
1772-11-01 Änkling Per Andersson Piga Karin Jonsdotter Marsjö
1772-11-08 Dräng Erik Bondesson Piga Kerstin Persdotter Säfstaby
1772-11-08 Kusk Petter Öberg Skalltorp, Östra Vingåker Piga Anna Jonsdotter Mjälnäs
1772-11-15 Änkling Olof Ersson Vik Piga Ingrid Larsdotter Stora Kulltorp
1772-11-22 Dräng Per Persson Roligheten Piga Anna Persdotter Stubbdalen
1772-12-20 Änkling Erik Ersson Piga Ingrid Bengtsdotter Solberga
1772-12-26 Dräng Jakob Larsson Högsjö Piga Anna Persdotter Åby
1772-12-26 Dräng Erik Ersson Änka Maja Olsdotter Björkholmen
1772-12-26 Dräng Olof Olsson Piga Karin Jonsdotter Finninge
1772-12-26 Ryttare Lars Groppfelt Piga Ingrid Larsdotter Majors Backa
1772-12-27 Änkling Erik Olsson Billsbro Piga Anna Jonsdotter Malmberg
1773-05-17 Soldat Lars Setterberg Sätratorps ST 168 Änka Anna Andersdotter Mjälnäs ST
1773-05-31 Dräng Erik Olsson Stora Målke Änka Kerstin Jansdotter Gropptorp
1773-06-04 Dräng Olof Olsson Baggetorp Änka Anna Jonsdotter Viala VG
1773-09-19 Dräng Olof Olsson Lundastugan Piga Karin Andersdotter Kåstastugan
1773-09-26 Dräng Anders Kristoffersson Vad Piga Brita Nilsdotter Vad
1773-10-03 Dräng Erik Larsson Jakobstorp Piga Anna Karlsdotter Åsen
1773-10-10 Änkling Matts Mattsson Ålö Piga Maja Persdotter Fallkärr
1773-10-10 Dräng Lars Persson Skeppmyre Änka Anna Ersdotter Gropptorp
1773-10-17 Dräng Per Persson Malmberg Piga Brita Jonsdotter Lund
1773-10-17 Dräng Lars Larsson Kåsta UppG Piga Karin Persdotter Vittorp, Vretsta Rot
1773-10-31 Änkling Erik Ersson Vik VG Piga Ingrid Larsdotter Vik VG
1773-10-31 Dräng Erik Ersson Bromma Piga Brita Olsdotter Vik
1773-10-31 Dräng Nils Jonsson Säfstaholm Piga Brita Persdotter Mene
1773-11-07 Änkling Lars Ersson Hälleråd Piga Brita Larsdotter Hälleråd
1773-11-14 Änkling Erik Gabrielsson Vittorpstugan Piga Ingrid Olsdotter Vittorpstugan
1773-11-21 Änkling Jakob Jakobsson Hökhultstorp Piga Anna Ersdotter Hökhultstorp
1773-12-26 Dräng Måns Jonsson Viala ÖG Piga Ingrid Persdotter Viala ÖG
1773-12-26 Dräng Erik Persson Äspetorp Piga Anna Larsdotter Äspetorp
1774-01-02 Dräng Jon Jönsson Rude Piga Anna Persdotter Olofstorp
1774-02-20 Soldat Erik Malmberg Malmbergs ST 183 Piga Kerstin Larsdotter Vretsta
1774-03-21 Dräng Per Persson Sköldnäs Piga Anna Persdotter Sjögöle
1774-03-24 Änkling Erik Persson Vialastugan Piga Anna Jonsdotter Hällstugan
1774-05-23 Änkling Erik Ersson Svartån Piga Stina Larsdotter Svartån
1774-06-24 Dräng Per Persson Lilla Sjögetorp Piga Brita Larsdotter Lilla Sjögetorp
1774-06-24 Dräng Lars Persson Marsjö Såg Piga Ingrid Persdotter Marsjö Såg
1774-09-18 Dräng Olof Ersson Skrattorp Piga Brita Andersdotter Skrattorp
1774-09-18 Lars Ersson Gropptorp Änka Marit Ersdotter Gropptorp
1774-09-18 Änkling Bonde Bondesson Bossbro Änka Kerstin Persdotter Henala
1774-09-25 Änkling Jon Ersson Malmbergstugan Änka Maja Larsdotter Malmbergstugan
1774-09-25 Änkling Olof Olsson Västorp Piga Brita Ersdotter Säfstaholm
1774-10-02 Dräng Per Jonsson Finnstorp Änka Ingeborg Olsdotter Kåsta
1774-10-02 Dräng Anders Olsson Mene Änka Anna Bondesdotter Birstugan
1774-10-02 Dräng Erik Ersson Hacksta Piga Ingrid Larsdotter Norrspånga
1774-10-09 Dräng Erik Larsson Säfstaholm Änka Ingrid Persdotter Övre Vannala
1774-10-09 Dräng Erik Svensson Nästorp Änka Kerstin Olsdotter Kavlinge
1774-10-09 Änkling Per Jönsson Buddetorp Änka Kerstin Andersdotter Stenstugan
1774-10-09 Soldat Erik Sköldman Sköldnäs ST 212 Piga Ingrid Persdotter Buddetorp
1774-10-09 Änkling Petter Malm Skeppartorp Piga Stina Olsdotter Söderspånga
1774-10-09 Dräng Gustav Larsson Värhulta, Näshulta Sn. Piga Kerstin Persdotter Skenäs
1774-10-09 Dräng Erik Larsson Gunviken Piga Brita Persdotter Skeppmyre
1774-10-16 Dräng Erik Andersson Vitan Piga Ingrid Persdotter Gäringe
1774-10-16 Soldat Per Täpplin Täppe ST 198 Piga Maja Ersdotter Bromma
1774-10-16 Dräng Olof Persson Munktorp Änka Karin Jonsdotter Vad
1774-10-16 Dräng Erik Ersson Västra Vintergatan Piga Ingeborg Larsdotter Morjanå
1774-10-16 Dräng Erik Persson Brännskogen Piga Kerstin Jonsdotter Galltorp
1774-10-23 Dräng Jon Persson Säfstaholm Änka Kerstin Persdotter Söderspånga
1774-10-23 Dräng Jon Olsson Billsbro Piga Ingrid Jonsdotter Berga
1774-10-23 Dräng Jon Persson Vad Piga Brita Persdotter Gäringe
1774-10-30 Dräng Erik Persson Galltorp Piga Karin Larsdotter Galltorp
1774-10-30 Dräng Jon Olsson Vretsta Piga Anna Jonsdotter Finnstorp
1774-10-30 Dräng Olof Larsson Spånga Kvarn Piga Anna Larsdotter Östra Vintergatan
1774-11-05 Snickare Erik Lindroth Piga Brita Olsdotter Väderkvarnen
1774-11-06 Änkling Lars Jonsson Lönntorp Piga Ingrid Ersdotter Lunda
1774-11-20 Dräng Erik Larsson Piga Kerstin Andersdotter Lilla Brene
1774-12-04 Dräng Jon Larsson Änka Anna Persdotter Söderspånga
1774-12-26 Mästersven Jakob Hierpe Billsbro Piga Ingrid Lynholm Lönntorp
1774-12-26 Smedgesäll Karl Persson Piga Stina Tolf Högsjö Bruk
1774-12-26 Änkling Gustav Gustavsson Piga Ingrid Andersdotter Haddetorp
1775-01-06 Rättare Lars Larsson Piga Lisa Ersdotter Högsjö Gård
1775-02-26 Trädgårdsdräng Henrik Lenström Piga Anna Stina Malmqvist
1775-03-05 Dräng Jon Jonsson Sjögetorp, Lännäs Sn. Piga Kerstin Jonsdotter Olofstorp
1775-04-17 Karl Siöberg Prästkärrstugan Änka Ingrid Nilsdotter Marsjö
1775-05-25 Ryttare Per Stafstedt Piga Brita Persdotter Lasstorp
1775-04-17 Änkling Lars Larsson Ramstorp Piga Ingeborg Persdotter Bresätter
1775-05-21 Änkling Per Larsson Änka Anna Olsdotter Vretsta
1775-05-28 Änkling Erik Ersson Malmberg Änka Ingeborg Persdotter Göketorp
1775-06-24 Änkling Erik Ersson Hagtorp Kokerska Anna Svedberg
1775-08-06 Dräng Olof Mattsson Lilla Kulltorp Piga Karin Persdotter Vännevad
1775-09-03 Fjärdingsman Erik Olsson Ärnebäck Kvinnoperson Anna Persdotter Ärnebäck
1775-09-10 Dräng Lars Persson Lundtorp Piga Anna Persdotter Lilla Lundbyskog
1775-09-17 Dräng Lars Olsson Läppe Piga Brita Persdotter Udden
1775-09-24 Dräng Olof Olsson Vretstastugan Piga Anna Andersdotter Kåstastugan
1775-09-24 Dräng Anders Jonsson Piga Kerstin Ersdotter Oppsala
1775-10-01 Dräng Erik Ersson Lyttersta Änka Kerstin Bondesdotter Lyttersta
1775-10-01 Skomakardräng Erik Andersson Ärnvenstugan Piga Ingeborg Larsdotter Stengården
1775-10-01 Änkling Erik Jansson Bistorp Kvinnoperson Ingrid Larsdotter Mene
1775-10-08 Dräng Erik Persson Rosendal Piga Kerstin Persdotter Vad
1775-10-08 Dräng Erik Larsson Mellan Vannala Piga Ingrid Larsdotter Ekeberg
1775-10-08 Dräng Erik Ersson Lunda FrälseG Änka Ingrid Ersdotter Stora Täppe
1775-10-08 Dräng Lars Nilsson Stubbgården Änka Anna Larsdotter Marsjö
1775-10-15 Änkling Olof Olsson Finninge Piga Kerstin Andersdotter Vik
1775-10-15 Trumslagare Karl Fränberg Piga Ingeborg Jonsdotter Göketorp
1775-10-15 Dräng Per Persson Vretsta Piga Brita Ersdotter Vretsta
1775-10-22 Dräng Per Larsson Lilla Molke Piga Ingrid Olsdotter Bondgölet
1775-10-22 Dräng Lars Olsson Långängen Piga Kerstin Ersdotter Malmberg
1775-10-22 Dräng Per Simonsson Simonstorp Piga Karin Olsdotter Simonstorp
1775-10-29 Änkling Erik Olsson Västervik Piga Kerstin Andersdotter Västervik
1775-10-29 Dräng Lars Larsson Äskestugan Piga Brita Jonsdotter Bresätter
1775-10-29 Dräng Per Ersson Västra Staftorp, Floda Sn Piga Ingrid Bengtsdotter Ringeråd
1775-10-29 Dräng Karl Persson Käbbetorp Piga Anna Andersdotter Vitan
1775-10-29 Erik Olsson Övre Stavhälla Piga Magdalena Månsdotter Övre Stavhälla
1775-11-05 Dräng Olof Nilsson Vretsta Piga Ingrid Olsdotter Läppe
1775-11-05 Dräng Jon Persson Lunda Piga Anna Olsdotter Äskedalen
1775-11-05 Dräng Jan Ersson Högby Änka Anna Persdotter Högby
1775-11-05 Dräng Per Olsson Hacksta Piga Anna Ersdotter Hacksta
1775-11-16 Skaftare ? Anders Malmgren Jungfru Johanna Wingren Vännevad
1775-11-19 Dräng Otto Andersson Sliparbol Piga Kerstin Andersdotter Lilla Ölång
1775-11-19 Soldat Erik Bergfelt Berga ST 172 Piga Karin Jonsdotter Berga
1775-12-03 Änkling Nils Bengtsson Kvinnoperson Ingrid Jönsdotter Billsbro
1775-12-10 Dräng Erik Jönsson Mjälnäs Piga Anna Ersdotter Mjälnäs
1775-12-10 Dräng Per Larsson Hjälpetorp Piga Ingrid Andersdotter Hjälpetorp
1775-12-26 Änkling Olof Olsson Gate Änka Katarina Jonsdotter Hjälpetorp
1775-12-26 Dräng Erik Persson Hacksta Piga Anna Persdotter Bresätter
1776-01-01 Trumslagare Jonas Almqvist Piga Brita Åkerblom Lunda
1776-01-15 Dräng Per Persson Brogetorp Fästekvinna Anna Larsdotter Birstugan
1776-01-28 Dräng Jon Jonsson Stora Målke Piga Kerstin Persdotter Stora Målke
1776-02-02 Gördelmakare Lars Cederwall Änka Margareta Leufstedt Åtorp
1776-02-02 Dräng Erik Nilsson Högsjö Brita Andersdotter Övre Stavhälla
1776-03-07 Soldat Erik Höök Hökhults ST 188 Piga Karin Johansdotter Fräntorp
1776-04-11 Borgare Olof Högström Örebro Jungfru Helena Brunk Prästgården
1776-04-18 Dräng Erik Jönsson Fästekvinna Anna Olsdotter Vretsta
1776-04-28 Dräng Erik Ersson Fästekvinna Ingrid Bondesdotter Söderspånga
1776-05-05 Dräng Erik Ersson Piga Ingeborg Larsdotter Malmberg
1776-05-12 Dräng Olof Andersson Kåstastugan Piga Ingeborg Olsdotter Lunda
1776-05-19 Soldat Per Wretfelt Vretsta ST 187 Piga Malin Andersdotter Ålsätter
1776-06-30 Dräng Per Ersson Bäcktorp Piga Brita Olsdotter Stora Lundbyskog
1776-07-14 Dräng Olof Knutsson Piga Brita Nilsdotter Dal
1776-08-04 Mäster Mårten Gode Piga Katarina Olsdotter Spånga Hammar
1776-09-08 Dräng Lars Larsson Vännevads ST Piga Karin Persdotter Rudestugan
1776-09-22 Dräng Lars Ersson Dammstugan Piga Karin Persdotter Hyltersstugan
1776-09-22 Dräng Erik Persson Berga Piga Brita Jonsdotter Hacksta
1776-09-29 Dräng Gustav Svensson Solberga Fästekvinna Ingeborg Olsdotter Bogården
1776-09-29 Dräng Jon Ersson Norrspånga Piga Ingrid Ersdotter Långängen
1776-09-29 Soldat Lars Wadsman Vads ST 207 Piga Ingrid Ersdotter Baggetorp
1776-09-29 Soldat Per Lönqvist Åsen (Lönntorps ST 157) Piga Kerstin Larsdotter Lilla Brene
1776-10-05 Dräng Olof Mårtensson Lilla Lundbyskog Piga Anna Larsdotter Ramstorp
1776-10-05 Dräng Per Persson Båsenberga Piga Kerstin Ersdotter Björksätter
1776-10-05 Dräng Olof Jonsson Piga Kerstin Larsdotter Tutorp
1776-10-05 Dräng Jon Olsson Stora Lunbyskog Piga Anna Larsdotter Åsen
1776-10-13 Dräng Olof Mårtensson Viala Piga Brita Persdotter Gölet
1776-10-13 Dräng Erik Larsson Ramstorp Änka Karin Larsdotter Galltorp
1776-10-13 Dräng Jakob Jakobsson Stora Forssa, Östra Vingå Piga Lisa Gillisdotter Målvikstorp
1776-10-20 Soldat Olof Knut Knutstorps ST 161 Piga Kerstin Larsdotter Mon
1776-10-20 Dräng Erik Persson Stubbdalen Piga Kerstin Larsdotter Vad
1776-10-20 Dräng Per Persson Vännevad Piga Kerstin Larsdotter Gropptorp
1776-10-20 Dräng Per Persson Piga Anna Jonsdotter Vretsta
1776-10-27 Änkling Lars Larsson Vretsta Piga Ingrid Larsdotter Äskestugan
1776-10-27 Dräng Jon Olsson Bistorp Piga Anna Persdotter Stora Slängbäcken
1776-10-27 Dräng Olof Olsson Knutstorp Piga Brita Jonsdotter Viala
1776-10-31 ??????????? Kristoffer Hamle Jungfru Maja Lisa Björnklou Skenäs
1776-11-01 Änkling Per Ersson Vad Änka Anna Persdotter Lund
1776-11-03 Dräng Anders Jonsson Bresätter Piga Anna Andersdotter Bondgölet
1776-11-03 Dräng Erik Nilsson Änka Karin Nilsdotter Österby
1776-11-03 Dräng Per Nilsson Stora Ölång Piga Stina Svensdotter Gunviken
1776-11-03 Dräng Per Persson Skrattorp Piga Karin Jonsdotter Övre Stavhälla
1776-11-03 Dräng Olof Ersson Berga Piga Ingrid Bondesdotter Lyttersta
1776-11-10 Dräng Mårten Jonsson Piga Ingrid Svensdotter Ede FrälseG
1776-11-10 Dräng Olof Karlsson Piga Brita Olsdotter Billsbro
1776-11-10 Smed Johan Björkman Piga Magdalena Jotsdotter Högsjö
1776-11-17 Dräng Anders Andersson Piga Anna Jonsdotter Fräntorp
1776-11-24 Dräng Erik Jonsson Piga Brita Persdotter Prästgården
1776-12-08 Änkling Erik Andersson Piga Karin Olsdotter Lilla Kulltorp
1776-12-28 Dräng Jon Jonsson Solberga Piga Brita Jonsdotter Bärle
1777- Skomakardräng Lars Olsson Karlstorp Piga Anna Larsdotter Ärnebäckstugan
1777-02-09 Dräng Karl Persson Botten (Ej V.V.) Fästekvinna Kerstin Andersdotter Bromma
1777-04-13 Änkling Per Persson Piga Ingrid Olsdotter Åby
1777-04-13 Änkling Jon Åkerberg Ängstugan Piga Ingrid Jansdotter Skogstorpstugan
1777-09-07 Dräng Lars Jonsson Piga Kerstin Olsdotter Stora Målke
1777-09-14 Dräng Anders Larsson Nedre Vannala Piga Kerstin Andersdotter Säfstaholm
1777-09-14 Änkling Erik Larsson Jakobstorp Piga Brita Persdotter Säfstaholm
1777-09-14 Dräng Lars Jansson Baggbäcken Piga Kerstin Persdotter Baggbäcken
1777-09-14 Änkling Lars Ersson Galltorp Piga Kerstin Larsdotter Säfstaholm
1777-09-21 Dräng Per Olsson Käbbetorp Piga Ingrid Olsdotter Marsjö MG
1777-09-21 Ryttare Jonas Groppfelt Piga Kerstin Olsdotter Kesätter
1777-09-28 Dräng Lars Larsson Backa, Svarttorps Rote Piga Ingrid Larsdotter Hult
1777-09-28 Dräng Olof Olsson Norrspånga Piga Ingeborg Persdotter Norrspånga
1777-10-05 Dräng Olof Olsson Åsen Piga Karin Persdotter Marsjö ÖG
1777-10-05 Dräng Per Persson Prästgården Änka Karin Karlsdotter Stengården
1777-10-05 Dräng Erik Ersson Malmberg Piga Karin Andersdotter Viala
1777-10-05 Dräng Erik Persson Hansta Piga Anna Persdotter Hansta
1777-10-05 Dräng Lars Nilsson Hansta Piga Kerstin Ersdotter Skeppmyre
1777-10-12 Dräng Erik Ersson Vretsta Piga Brita Larsdotter Götslinge
1777-10-19 Dräng Per Ersson Ekeberg Piga Kerstin Persdotter Ellfalla
1777-10-19 Dräng Per Jonsson Tutorp Piga Kerstin Jansdotter Västra Hultstugan
1777-10-19 Dräng Lars Larsson Vadstorp Piga Kerstin Andersdotter Baggetorp
1777-10-23 Dräng Jakob Gustavsson Bromma Piga Kerstin Andersdotter Heden
1777-10-26 Dräng Erik Jönsson Sjögetorp Piga Ingeborg Jönsdotter Vitan
1777-10-26 Dräng Lars Larsson Torp Piga Kerstin Andersdotter Ålö
1777-10-26 Dräng Erik Andersson Oppsala Piga Kerstin Ersdotter Karstorp
1777-11-02 Dräng Anders Andersson Lunda Änka Kerstin Jonsdotter Hällstugan
1777-11-02 Dräng Jöns Jönsson Västra Vintergatan Piga Anna Hansdotter Udden
1777-11-02 Dräng Per Olsson Kåsta Piga Anna Olsdotter Simonstorp
1777-11-02 Änkling Lars Persson Billsbro Änka Ingrid Larsdotter Malmberg
1777-11-05 Dräng Karl Ersson Lilla Kulltorp Piga Anna Larsdotter Ellfalla
1777-11-06 Organist Karl Wall Lillkyrka Sn. Maria Lisa Borendorf
1777-11-09 Dräng Olof Ersson Kåsta Fästekvinna Anna Ersdotter Kåsta
1777-11-09 Dräng Anders Jönsson Vitan Piga Anna Larsdotter Galltorp
1777-11-09 Dräng Erik Nilsson Lundtorpstugan Piga Karin Larsdotter Vretsta
1777-11-09 Dräng Lars Olsson Finninge Piga Maja Persdotter Finninge
1777-11-23 Soldat Anders Slipsten Sliparbols ST 152 Piga Ingrid Jonsdotter
1777-11-23 Änkling Erik Olsson Bistorp Piga Kerstin Persdotter Viala
1777-11-25 Dräng Anders Ersson Härfallet Piga Kerstin Olsdotter Bistorp
1777-12-26 Dräng Jon Jönsson Änka Brita Larsdotter Remsnidartorp
1777-12-28 Dräng Nils Persson Näs Piga Kerstin Persdotter Brogetorp
1778-02-12 Kusk Anders Norberg Piga Karin Jönsdotter Skenäs
1778-03-01 Soldat Anders Lundström Lunda ST 179 Änka Ingeborg Larsdotter Vännevadstugan
1778-03-08 Soldat Lars Wadsman Vads ST 207 Piga Stina Olsdotter Mjälnäs
1778-04-17 Ryttare Anders Lundberg Fästekvinna Anna Månsdotter Vretsta
1778-04-20 Änkling Erik Ersson Stengården Änka Anna Persdotter Lundbyskogsstugan
1778-05-17 Dräng Jakob Ersson Piga Karin Larsdotter Henala
1778-06-14 Dräng Anders Ersson Munktorp Piga Anna Olsdotter Vik
1778-06-21 Dräng Lars Olsson Billsbro Piga Brita Larsdotter Berga
1778-07-05 Dräng Lars Olsson Stora Lundbyskog Änka Kerstin Jönsdotter Båsenberga
1778-09-13 Dräng Per Persson Kåsta Piga Anna Ersdotter Hacksta
1778-09-13 Skomakare Petter Österberg Piga Brita Landström Säfstaholm
1778-09-20 Ryttare Jakob Wikfelt Piga Kristina Jansdotter Säfstaholm
1778-09-20 Dräng Anders Nilsson Piga Anna Persdotter Melhult
1778-09-27 Dräng Erik Ersson Stora Kulltorp Piga Anna Larsdotter Gäringe
1778-09-27 Dräng Olof Olsson Baggbäcken Piga Brita Andersdotter Stora Täppe
1778-09-27 Dräng Olof Olsson Billsbro Piga Brita Jonsdotter Billsbro
1778-09-27 Dräng Olof Olsson Karstorp Fästekvinna Kerstin Ersdotter Karstorp
1778-10-01 Dräng Lars Andersson Kaplansgården Piga Kerstin Larsdotter Mene
1778-10-04 Rättare Anders Nilsson Skenäs Piga Brita Jönsdotter Kaplansgården
1778-10-04 Dräng Lars Larsson Gäringstorp Piga Kerstin Olsdotter Vretsta
1778-10-04 Dräng Per Persson Baggetorp Piga Kerstin Persdotter Kåsta
1778-10-08 Dräng Anders Jonsson Piga Brita Jonsdotter Ärnebäck
1778-10- Dräng Erik Jonsson Floda Sn. Piga Anna Larsdotter Vännevad
1778-10-08 Dräng Sven Knutsson Läppe Piga Anna Jansdotter Norra Stavhälla
1778-10-11 Dräng Erik Ersson Äng Piga Anna Ersdotter Buddetorp
1778-10-11 Dräng Lars Persson Piga Brita Olsdotter Torp
1778-10-11 Dräng Erik Ersson Änka Anna Jönsdotter Billsbrostugan
1778-10-11 Änkling Jon Jonsson Vadstorp Piga Brita Persdotter Hacksta
1778-10-15 Soldat Johan Siöman Stora Sjögetorps ST Piga Lena Grawander Nedre Stavhälla
1778-10-18 Dräng Olof Jonsson Sköldnäs Piga Brita Jonsdotter Tutorp
1778-10-18 Dräng Jan Persson Gunviken Piga Anna Jonsdotter Viala
1778-10-18 Dräng Per Ersson Piga Anna Jonsdotter Vitan
1778-10-18 Dräng Per Persson Sjögöle Piga Ingeborg Olsdotter Finnstorp
1778-10-25 Dräng Anders Andersson Hemmingstorp Piga Kerstin Ersdotter Lilla Täppe
1778-11-01 Dräng Lars Andersson Hansta ST Änka Ingrid Larsdotter Vattendalen
1778-11-22 Dräng Anders Ersson Sköldnäs Piga Brita Persdotter Sköldnäs
1778-11-22 Dräng Lars Persson Rude Piga Ingrid Ersdotter Lilla Kulltorp
1778-12-27 Dräng Per Jonsson Piga Kerstin Nilsdotter Säfstaby
1778-12-27 Dräng Lars Mattsson Piga Brita Olsdotter Lilla Kulltorp
1778-12-27 Dräng Lars Jansson Ärnebäck Änka Anna Jonsdotter Vännevad
1779-02-01 Avskedad Soldat Erik Gatström Änka Marit Persdotter Nyslättstugan
1779-02-14 Avskedad Ryttar Hans Lundberg Piga Karin Andersdotter Hälleråd
1779-02-14 Johan Johansson Stora Sjögetorp Piga Anna Larsdotter Bergalund
1779-05-09 Soldat Klas Gren Vännevads ST 230 Piga Anna Ersdotter Vännevad
1779-05-16 Änkling Per Persson Hällstugan Piga Ingeborg Månsdotter Viala
1779-05-17 Änkling Nils Nilsson Läppestugan Piga Maja Olsdotter Hälleråd
1779-05-30 Dräng Per Persson Morjanå Piga Anna Persdotter Vad
1779-06-06 Soldat Per Svan Piga Anna Jonsdotter Hälleråd
1779-06-25 Soldat Ture Hyfwener ? Piga Maja Johansdotter Grindstugan
1779-09-12 Ryttare Karl Bergqvist Piga Anna Olsdotter Billsbro
1779-09-19 Dräng Erik Ersson Buddetorp Piga Anna Persdotter Gölet
1779-09-19 Änkling Olof Olsson Kåstastugan Piga Brita Karlsdotter Kåstastugan
1779-09-26 Dräng Olof Jonsson Hacksta Piga Anna Ersdotter Vretsta
1779-10-03 Dräng Olof Persson Lunda Piga Kerstin Jonsdotter Hällstugan
1779-10-03 Dräng Sven Gustavsson Ellfalla Änka Kerstin Andersdotter Glasmästarstugan
1779-10-03 Trädgårdsmästar Johan Hultman Anna Persdotter Kesätter
1779-10-03 Dräng Johan Persson Nedre Vannala Piga Brita Olsdotter Hacksta
1779-10-03 Dräng Erik Larsson Stora Herrgölet, Floda? S Piga Anna Ersdotter Stora Målke
1779-10-03 Dräng Lars Olsson Kåsta Piga Kerstin Olsdotter Läppe
1779-10-03 Dräng Jakob Olsson Kesätter Piga Anna Ersdotter Henala
1779-10-10 Soldat Lars Rask Stora Målke ST 233 Piga Karin Nilsdotter Stora Målke ST
1779-10-10 Soldat Erik Hane Hansta ST 185 Piga Kerstin Olsdotter Hansta ST
1779-10-10 Soldat Per Berg Malmbergs ST 183 Piga Kerstin Karlsdotter Mosstorp
1779-10-10 Dräng Nils Svensson Marsjö Piga Kerstin Ersdotter Eketorp
1779-10-10 Dräng Olof Andersson Säfstaby Piga Anna Jonsdotter Hagtorp
1779-10-10 Skräddare, Änkl Nils Persson Vattendalen Piga Anna Jonsdotter Nytorp
1779-10-10 Dräng Per Persson Olofstorp Piga Anna Jonsdotter Marsjö
1779-10-10 Dräng Olof Olsson Kaplansgården Piga Anna Ersdotter Gäringstorp
1779-10-10 Dräng Olof Persson Marsjö Piga Karin Ersdotter Oppeberga
1779-10-17 Dräng Olof Larsson Vik Piga Kerstin Olsdotter Oppeberga
1779-10-17 Soldat Anders Bomm Ås ST 155 Piga Kerstin Ersdotter Lilla Ölång
1779-10-17 Änkling Lars Simonsson Viala Änka Anna Ersdotter Gunviken
1779-10-24 Dräng Olof Andersson Sandäng Piga Kerstin Jonsdotter Åby
1779-10-24 Dräng Erik Larsson Skallbol Piga Karin Olsdotter Sköldnäs
1779-10-24 Soldat Anders Granat Hökhults ST 188 Piga Anna Ersdotter Viala
1779-10-31 Dräng Jakob Jakobsson Åndenäs Piga Ingeborg Ersdotter Viala
1779-10-31 Dräng Erik Ersson Norrspånga Piga Anna Olsdotter Kåsta
1779-10-31 Dräng Lars Persson Ladängen Piga Anna Jonsdotter Bliggetorp
1779-11-07 Dräng Lars Andersson Säfstaby Piga Kerstin Larsdotter Nedre Vannala
1779-11-07 Änkling Lars Larsson Bresätter Piga Greta Ersdotter Bresätter
1779-11-07 Dräng Olof Olsson Berga Piga Kerstin Nilsdotter Västra Nordankärr
1779-11-14 Soldat Anders Skog Piga Karin Andersdotter Vik
1779-11-14 Änkling Johan Ersson Högby Piga Kerstin Ersdotter Säfstaholm
1779-11-14 Dräng Olof Nilsson Österby Piga Kerstin Jonsdotter Edetorp
1779-11-21 Mästersven Petter Lindqvist Piga Maja Svensdotter Högsjö Bruk
1779-11-28 Dräng Lars Olsson Piga Ingrid Persdotter Målvik
1780-01-02 Dräng Per Persson Piga Kerstin Persdotter Vik
1780-01-02 Dräng Harald Andersson Slängbäcken Piga Anna Larsdotter Gäringsnäs
1780-03-27 Soldat Per Wiberg Viala ST 205 Änka Karin Jonsdotter Sköttstugan
1780-03-27 Soldat Anders Brandt Lilla Målke ST 232 Piga Brita Simonsdotter Lilla Målke
1780-05-10 Rättare Erik Olsson Städerska, Änka Katarina Larsdotter Kesätter
1780-05-21 Mjölnare Per Persson Spånga Kvarn Änka Brita Larsdotter Vretsta
1780-05-21 Dräng Anders Olsson Piga Kerstin Larsdotter Åsen
1780-05-28 Dräng Jakob Nilsson Morjanå Piga Kerstin Larsdotter Låttra
1780-05-28 Dräng Per Jonsson Piga Brita Ersdotter Lyttersta
1780-06-11 Dräng Per Persson Piga Ingrid Ersdotter Lasstorp
1780-07-30 Dräng Johan Johansson Piga Katarina Andersdotter Lundtorpstugan
1780-09-10 Dräng Lars Larsson Piga Kerstin Ersdotter Vretsta
1780-09-17 Dräng Lars Andersson Bresätter Piga Kerstin Larsdotter Hult
1780-09-24 Dräng Lars Jonsson Finnstorp Piga Brita Persdotter Kåsta
1780-10-01 Dräng Erik Olsson Vretsta Änka Ingrid Persdotter Viala
1780-10-01 Dräng Lars Persson Rosendal Piga Brita Larsdotter Skallbol
1780-10-01 Dräng Olof Andersson Land Piga Brita Månsdotter Land
1780-10-05 Dräng Lars Persson Sköldnäs Piga Anna Ersdotter Skärvan
1780-10-08 Dräng Olof Ersson Norrspånga Piga Kerstin Ersdotter Långängen
1780-10-08 Dräng Olof Olsson Piga Kerstin Ersdotter Gäringe
1780-10-15 Dräng Johan Persson Piga Anna Larsdotter Spånga Kvarn
1780-10-15 Inspektor Herman Wilhelm Stapelmor Nyköping Änkefru Katarina Roth Linköping
1780-10-15 Dräng Per Jonsson Starrkällan Piga Brita Jonsdotter Åby
1780-10-22 Dräng Anders Andersson Hacksta Piga Katarina Karlsdotter Hagstugan
1780-10-22 Dräng Anders Andersson Vittbro Piga Kerstin Persdotter Marsjö
1780-10-22 Dräng Nils Nilsson Lunda Piga Brita Olsdotter Simonstorp
1780-10-26 Dräng Per Persson Piga Anna Larsdotter Gunviken
1780-10-29 Änkling Lars Larsson Lindbol Piga Kerstin Larsdotter Hälleråd
1780-10-29 Dräng Per Larsson Gäringe Piga Anna Persdotter Mosstorp
1780-10-29 Dräng Erik Larsson Majtorp Piga Karin Olsdotter Hacksta
1780-10-29 Dräng Per Persson Viala Änka Ingeborg Ersdotter Vannala
1780-10-31 Dräng Jöns Persson Heden Piga Anna Andersdotter Bromma
1780-11-05 Änkling Erik Ersson Hällstugan Änka Anna Persdotter Hacksta
1780-11-05 Dräng Per Andersson Vik Piga Ingrid Olsdotter Lunda
1780-11-05 Dräng Per Larsson Skallbol Piga Brita Persdotter Kåsta
1780-11-05 Dräng Olof Olsson Änka Kerstin Olsdotter Mjälnästorp
1780-11-05 Dräng Lars Jönsson Nytorp Piga Anna Ersdotter Norrspånga
1780-11-12 Dräng Olof Ersson Piga Karin Andersdotter Övre Vannala
1780-12-03 Ryttare Jakob Wikfelt Änka Anna Persdotter Vikstorp
1780-12-10 Dräng Olof Ersson Söderspånga Änka Kerstin Larsdotter Mellan Vannala
1780-12-26 Dräng Erik Ersson Bossbro Piga Ingrid Mårtensdotter Läppe
1780-12-27 Bokhållare Anton Magnus Norström Hushållerska Kristina Schedin Ede
1780-12-28 Bokhållare Sven Anton Boström Jungfru Sara Companius
1781-01-01 Dräng Erik Andersson Änka Brita Larsdotter Rude
1781- Dräng Olof Olsson Fallkärrstugan Piga Anna Olsdotter Norrspånga
1781-01-06 Dräng Erik Andersson Änka Brita Larsdotter Rude
1781-03-04 Dräng Anders Larsson Lunda Piga Marit Andersdotter Hällstugan
1781-03-25 Dräng Anders Larsson Piga Karin Jönsdotter Torsbro
1781-06-24 Dräng Anders Olsson Berga Piga Ingrid Persdotter Kåsta
1781-09-09 Dräng Jon Olsson Knutstorp Piga Brita Persdotter Backa
1781-09-16 Dräng Olof Persson Piga Anna Olsdotter Snåra
1781-09-23 Dräng Lars Larsson Stora Sjögetorp Piga Ingrid Jonsdotter Sätratorp
1781-09-29 Änkling Erik Ersson Östra Nysätter Piga Kerstin Ersdotter Säfstaby
1781-09-29 Dräng Anders Andersson Piga Brita Persdotter Lönntorp
1781-09-29 Dräng Lars Ersson Ede Piga Ingeborg Larsdotter Ede
1781-09-29 Dräng Erik Olsson Norrspånga Piga Brita Ersdotter Karstorp
1781-10-07 Dräng Jon Nilsson Svantorp Piga Marit Adolfsdotter Svanvik
1781-10-07 Dräng Jon Persson Söderspånga Piga Marit Persdotter Lilla Lundbyskog
1781-10-07 Dräng Per Jonsson Piga Brita Persdotter Hacksta
1781-10-07 Dräng Erik Ersson Eketorp Piga Kerstin Ersdotter Lyttersta
1781-10-07 Dräng Per Jonsson Kåsta Piga Anna Larsdotter Simonstorp
1781-10-07 Dräng Lars Andersson Piga Brita Ersdotter Skårsnäs
1781-10- Dräng Lars Persson Piga Maja Andersdotter Åsbostugan
1781-10-10 Dräng Olof Persson Berga Piga Anna Larsdotter Berga
1781-10-14 Dräng Jon Olsson Piga Brita Ersdotter Snåra
1781-10-14 Dräng Jon Jonsson Säfstaholm Piga Anna Persdotter Lövåker
1781-10-14 Dräng Olof Ersson Lindbolstugan Piga Anna Persdotter Lilla Täppe
1781-10-14 Dräng Anders Ersson Säfstaholm Piga Kerstin Persdotter Gäringe
1781-10-14 Dräng Jöns Jonsson Änka Ingrid Persdotter Skogstorp
1781-10-14 Dräng Gustav Ersson Västervik Piga Kerstin Larsdotter Mellan Vannala
1781-10-14 Dräng Olof Persson Skårsnäs Piga Ingeborg Olsdotter Sandhälla
1781-10-28 Dräng Per Jonsson Hacksta Piga Kerstin Larsdotter Norrspånga
1781-10-28 Dräng Olof Andersson Skeppmyre Piga Brita Larsdotter Trögbol
1781-10-28 Dräng Anders Olsson Gräv Piga Brita Larsdotter
1781-10-28 Dräng Lars Johansson Fräntorp Piga Marit Olsdotter Ålsätter
1781-11-11 Änkling Olof Ersson Bromma Piga Brita Persdotter Stenstorp
1781-11-11 Dräng Anders Bondesson Bossbro Piga Anna Persdotter Åby
1781-11- Änkling Lars Jönsson Piga Stina Andersdotter Skrattorp
1781-11-13 Kyrkoherde Jon Dubb Mademoiselle Elisabet Martin
1781-11-13 Trädgårdsmästar Anders Askerlund Jungfru Brita Ekström
1781-12-05 Dräng Jonas Persson Majors Backa Piga Brita Andersdotter Skenäs
1781-12-09 Erik Andersson Piga Magdalena Jakobsdotter Högsjö Kvarn
1781-12-09 Änkling Anders Andersson Skrattorp Piga Sofia Karlsdotter
1781-12-27 Änkling Lars Mattsson Lilla Kulltorp Piga Kerstin Persdotter Säfstaby
1781-12-30 Dräng Lars Persson Piga Maja Persdotter Läppe
1782-02-12 Skomakare Petter Gällerström Piga Elsa Maja Olsdotter Åsen
1782-05-09 Dräng Per Persson Mene Dotter Ingrid Johansdotter Knutstorp
1782-05-09 Dräng Olof Bondesson Piga Ingrid Ersdotter Östra Vintergatan
1782-05-16 Dräng Olof Olsson Änka Kerstin Larsdotter Galltorp
1782-05-16 Dräng Erik Andersson Piga Anna Andersdotter Svarttorp
1782-05-20 Dräng Erik Ersson Piga Brita Olsdotter Vik
1782-06-24 Dräng Per Larsson Norrspånga Piga Kerstin Olsdotter Stora Lundbyskog
1782-09-08 Dräng Lars Jonsson Änka Anna Olsdotter Hagtorp
1782-09-22 Dräng Erik Olsson Vretsta Änka Anna Larsdotter Äspetorp
1782-09-22 Dräng Lars Andersson Gate Piga Brita Andersdotter Nästorp
1782-09-22 Dräng Erik Andersson Högsjö Gård Piga Brita Persdotter Skenäs
1790-01-10 Dräng Gabriel Mårtensson Västra Vintergatan Piga Kerstin Ersdotter Östra Vintergatan
1790-01-24 Soldat Olof Bostedt Ås ST 155 Piga Katarina Gustavsdotter Haddetorp
1790-01-24 Soldat Per Vallman Vads ST 208 Piga Anna Larsdotter Fågeltorp
1790-01-24 Soldat Per Östedt Ölångs ST 153 Piga Anna Persdotter Oppsala
1790-01-31 Dräng Per Nilsson Piga Brita Ersdotter Lunda
1790-02-07 Änkling Anders Jonsson Änka Brita Karlsdotter Bergastugan
1790-02-14 Soldat Anders Järnberg Piga Anna Stina Andersdotter Gäringe
1790-03-14 Dräng Daniel Andersson Lunda Piga Karin Ersdotter Mene
1790-03-25 Dräng Erik Persson Österby Piga Brita Persdotter
1790-04-05 Änkling Nils Andersson Säfstaby Änka Anna Persdotter Stora Målke
1790-05-08 Dräng Per Persson Hävdstugan Piga Brita Persdotter
1790-08-17 Dräng Erik Persson Löftinge Piga Maja Olsdotter Åsen
1790-05-30 Soldat Olof Vässman Österby ST 226 Piga Brita Ersdotter Skenäs
1790-05-30 Soldat Johan Malmberg Malmbergs ST 183 Piga Stina Nilsdotter
1790-05-30 Soldat Per Heen Änka Karin Olsdotter Spånga ST
1790-05-31 Soldat Lars Ärnström Berga ST 171 Piga Kerstin Ersdotter Åsen
1790-07-25 Dräng Erik Jonsson Säfstaby Piga Brita Jonsdotter Säfstaby
1790-07-25 Dräng Lars Persson Lilla Täppe Piga Anna Larsdotter Säfstaby
1790-09-19 Dräng Lars Larsson Finninge Piga Maja Olsdotter Högsjö Gård
1790-09-26 Dräng Erik Larsson Galltorp Piga Kerstin Olsdotter Ärnebäck
1790-09-28 Dräng Erik Persson Piga Karin Månsdotter Stora Målke
1790-09-28 Dräng Lars Ersson Piga Brita Månsdotter Stora Målke
1790-10-03 Dräng Nils Persson Vretsta Änka Ingrid Ersdotter Långängen
1790-10-03 Dräng Mårten Jonsson Piga Brita Jonsdotter Baggetorp
1790-10-03 Dräng Jon Persson Åsbostugan Piga Anna Olsdotter Prästkärrstugan
1790-10-03 Dräng Per Olsson Söderspånga Piga Marit Olsdotter Sätratorp
1790-10-10 Dräng Lars Ersson Oppeberga Piga Kerstin Svensdotter Åby
1790-10-10 Änkling Erik Ersson Ede Piga Brita Persdotter Österby
1790-10-10 Änkling Per Persson Änka Brita Nilsdotter Vännevad
1790-10-10 Dräng Erik Jonsson Simonstorp Piga Anna Andersdotter Hanstastugan
1790-10-10 Dräng Erik Jonsson Äskedalen Piga Anna Larsdotter Mjälnästorp
1790-10-10 Dräng Gustav Jonsson Finnstorp Piga Karin Nilsdotter Majors Backa
1790-10-10 Dräng Per Persson Vad Piga Brita Ersdotter Gäringe
1790-10-17 Änkling Per Persson Bresätter Piga Brita Andersdotter Norrspånga
1790-10-17 Dräng Anders Nilsson Västra Nordankärr Piga Ingeborg Persdotter Lilla Lundbyskog
1790-10-17 Dräng Per Jonsson Viala Piga Brita Ersdotter Buddetorp
1790-10-17 Änkling Anders Andersson Spadtorp Piga Kerstin Olsdotter Åtorp
1790-10-17 Dräng Per Persson Malmberg Piga Ingeborg Larsdotter Hult
1790-10-17 Dräng Lars Persson Svanvik Piga Brita Jonsdotter Ärnebäck
1790-10-17 Dräng Olof Olsson Askö, Österåkers Sn. Piga Ingrid Olsdotter Kärrtorp
1790-10-17 Dräng Lars Ersson Götslinge Piga Anna Persdotter Sandstugan
1790-10-24 Dräng Per Olsson Vik Piga Ingrid Persdotter Lundstugan
1790-10-24 Dräng Per Persson Kungsbackastugan Piga Ingeborg Andersdotter Kungsbackastugan
1790-10-24 Dräng Lars Larsson Stora Hökhult Piga Anna Larsdotter Sköldnäs
1790-10-24 Dräng Olof Ersson Buddetorp Piga Kerstin Persdotter Henala
1790-10-31 Dräng Olof Persson Kikurn Piga Ingrid Jönsdotter Brostugan
1790-10-31 Dräng Olof Olsson Kåsta Piga Brita Persdotter Vretsta
1790-10-31 Dräng Per Jonsson Viala Piga Kerstin Larsdotter Ramstorp
1790-10-31 Änkling Jon Persson Söderspånga Piga Brita Persdotter Marsjö
1790-10-31 Dräng Erik Jonsson Spånga Kvarn Piga Ingrid Nilsdotter Billsbro
1790-11-14 Dräng Lars Larsson Håltorp Piga Brita Persdotter Vad
1790-11-07 Befallningsman Olof Welin Hushållerska Gustava Malmström Säfstaholm
1790-11-07 Dräng Lars Ersson Nästorp, Österåkers Sn. Piga Anna Stina Zakariasdotter Gäringstorp
1790-11-07 Änkling Olof Persson Snåra Piga Ingrid Ersdotter Åsen
1790-11-07 Snickare ??? Hindrik Svensson Piga Anna Olsdotter Båsenbergastugan
1790-12-21 Kyrkvaktare, Än Erik Åsberg Änka Stina Ersdotter Jonstorp
1790-12-26 Ryttare Gustav Fredrik Kjeding Piga Maria Larsdotter
1790-12-26 Dräng Per Jonsson Änka Ingrid Jonsdotter Säfstaby
1790-12-26 Soldat Anders Täppberg Mjälnäs ST 210 Piga Karin Larsdotter
1790-12-26 Dräng Lars Olsson Änka Karin Larsdotter Malmberg
1790-12-26 Dräng Per Olsson Piga Brita Jonsdotter Åby
1790-12-26 Dräng Jon Jonsson Piga Brita Larsdotter Lunda
1790-12-26 Dräng Jon Jonsson Käbbetorp Piga Kerstin Ersdotter Oppeberga
1790-12-26 Soldat Anders Breberg Brene ST 193 Änka Kerstin Jonsdotter
1791-02-03 Dräng Anders Andersson Nedre Vannala Piga Brita Larsdotter Mellan Vannala
1791-04-03 Soldat Per Slipsten Sliparbols ST 152 Piga Kerstin Olsdotter Billsbro
1791-04-11 Soldat Erik Sköldman Sköldnäs ST 212 Piga Anna Ersdotter Sköldnäs
1791-04-11 Soldat Lars Wassman Vads ST 207 Piga Kerstin Jonsdotter Ede
1791-04-21 Dräng Olof Larsson Lilla Ölång Piga Lisa Persdotter Lilla Ölång
1791-05-01 Soldat Olof Söderberg Stora Kulltorps ST 229 Piga Maja Olsdotter Kulltorps ST
1791-05-08 Dräng Lars Ersson Karstorp Piga Brita Nilsdotter Säfstaby
1791-06-24 Änkling Lars Ersson Piga Ingrid Persdotter Gropptorp
1791-08-20 Baron Karl Anders Lehusen Grevinna Viveka Sofia Bonde Säfstaholm
1791-09-24 Smeddräng Jonas Askerqvist Piga Anna Kristina Israelsdotter Högsjö Bruk
1791-10-16 Dräng Olof Larsson Viala Piga Anna Ersdotter Skeppmyre
1791-10-02 Lars Persson Ås Änka Kerstin Persdotter Rosendal
1791-10-02 Dräng Per Persson Stora KUlltorp Piga Ingrid Larsdotter Ede
1791-10-02 Dräng Per Persson Myrkärr Piga Karin Olsdotter Stora Målke
1791-10-02 Soldat Anders Sjölund ? Piga Brita Ersdotter Lundbytorp
1791-10-09 Dräng Per Larsson Askarboda, Österåkers Sn. Piga Brita Andersdotter Stora Brene
1791-10-13 Dräng Erik Jansson Knutstorp Piga Karin Ersdotter Stora Lundbyskog
1791-10-16 Soldat Per Vallman Vads ST 208 Piga Kerstin Larsdotter Fräntorp
1791-10-16 Dräng Jon Nilsson Billsbro Piga Kerstin Olsdotter Oppebergastugan
1791-10-16 Dräng Anders Andersson Äng Piga Stina Jansdotter Jansberg
1791-10-16 Skräddardräng Erik Ersson Kulltorpstugan Piga Anna Persdotter Mattsboda
1791-10-16 Dräng Per Olsson Billsbro Piga Anna Larsdotter Billsbro
1791-10-19 Dräng Olof Persson Vännevad Piga Karin Persdotter Viala
1791-10-20 Mjölnare Erik Ersson Bruket Piga Brita Olsdotter Prostgården
1791-10-20 Dräng Erik Larsson Piga Lisa Ersdotter Nedre Stavhälla
1791-10-23 Dräng Olof Jansson Äng Piga Brita Nilsdotter Lunda
1791-10-23 Dräng Jon Ersson Skårsnäs Piga Kerstin Svensdotter Ede
1791-10-23 Dräng Jon Persson Stugutorp Piga Anna Persdotter Berga
1791-10-23 Dräng Jan Olsson Åtorp Piga Ingrid Olsdotter Oppeberga
1791-10-23 Soldat Lars Spång Söderspånga ST 174 Piga Anna Persdotter Hacksta
1791-10-23 Dräng Per Håkansson Haddetorp Piga Kerstin Ölångstugan
1791-10-30 Dräng Olof Olsson Älingstorp Piga Ingeborg Ersdotter Älingstorp
1791-10-30 Dräng Per Persson Norra Stavhälla Piga Ingrid Olsdotter Fräntorp
1791-10-30 Dräng Jon Jonsson Mjälnäs Piga Kerstin Nilsdotter Mjälnäs
1791-10-30 Dräng Erik Ersson Vännevad Piga Anna Svensdotter Vännevad
1791-10-30 Soldat Jöns Gräffält Grävs ST 159 Piga Kerstin Bengtsdotter Grävs ST
1791-11-06 Dräng Anders Mattsson Finninge Änka Kerstin Andersdotter Finninge
1791-11-06 Dräng Per Jonsson Lunda Piga Kerstin Persdotter Lunda
1791-11-06 Dräng Anders Nilsson Säfstaby Piga Brita Persdotter Stora Målke
1791-11-06 Dräng Jon Olsson Fräntorp Piga Ingeborg Ersdotter Sköldnäs
1791-11-06 Dräng Erik Persson Hacksta Piga Anna Nilsdotter Åsen
1791-11-10 Dräng Erik Larsson Viala Piga Ingrid Persdotter Kikurn
1791-11-17 Soldat Nils Vannberg Piga Stina Nilsdotter Skenäs
1791-11-20 Dräng Per Persson Lundtorp Piga Kerstin Ersdotter Lilla Lundbyskog
1791-11-20 Dräng Olof Olsson Piga Marit Larsdotter Billsbro
1791-11-20 Soldat Anders Solgren Solberga ST 204 Piga Maja Jonsdotter
1791-11-20 Dräng Lars Larsson Tovekärr Piga Anna Olsdotter Svarttorp
1791-11-20 Soldat Per Berggren Berga ST 170 Piga Anna Persdotter Berga ST
1791-11-27 Dräng Erik Olsson Piga Anna Andersdotter Löftinge
1791-12-04 Dräng Erik Persson Piga Katarina Maria Lindblad Högsjö
1791-12-09 Dragon (Ryttare Erik Groppfeldt Piga Stina Jonsdotter Gropptorp
1791-12-26 Dräng Lars Persson Västra Vintergatan Piga Anna Nilsdotter Mon
1791-12-26 Soldat Erik Kortman Kåsta ST 181 Piga Anna Larsdotter Ringeråd
1791-12-26 Änkling Jöns Jonsson Hultstugan Piga Anna Gustavsdotter Hultstugan
1791-12-26 Dragon (Ryttare Jakob Vikfeldt Piga Kerstin Persdotter Vik
1791-12-26 Änkling Per Persson Hacksta Änka Anna Jonsdotter Vretsta
1791-12-28 Änkling Anders Persson Gäringe Piga Brita Andersdotter Majors Backa
1791-12-28 Soldat Jakob Rudström Rude ST 224 Änka Anna Olsdotter Rude ST
1792-01-03 Änkling Per Ersson Ellfalla Piga Ingeborg Nilsdotter Kesätter
1792-02-03 Dräng Erik Olsson Piga Ingeborg Ersdotter Göketorp
1792-02-05 Soldat Lars (Klas) Skogfeldt Lunda ST 165 Piga Lena Ersdotter Mjälnäs
1792-02-09 Dräng Per Månsson Piga Brita Larsdotter Prästgården
1792-03-02 Änkling Olof Olsson Käbbetorpstugan Piga Anna Kristoffersdotter Käbbetorpstugan
1792-03-11 Dräng Erik Ersson Änka Anna Karlsdotter Kulltorpstugan
1792-04-27 Soldat Lars Vesterberg Malmberg ST 184 Piga Maria Simonsdotter Henala
1792-05-05 Dräng Erik Olsson Kåsta Änka Ingrid Olsdotter Lunda
1792-05-20 Dräng Lars Ersson Änka Brita Ersdotter Vretsta
1792-05-22 Dräng Olof Persson Västra Vintergatan Piga Karin Persdotter Henala
1792-05-25 Änkling Per Jonsson Heby Änka Marit Ersdotter Heby
1792-06-24 Dräng Lars Mattsson Båsenberga Piga Kerstin Persdotter Skenäs
1792-07-22 Änkling Jon Andersson Lilla Hökhult Piga Kerstin Olsdotter Vretsta
1792-07-22 Dräng Per Andersson Nysätter Änka Anna Persdotter Billsbro ST
1792-07-22 Soldat Per Norman Morjanå ST 211 Piga Kerstin Jonsdotter Morjanå ST
1792-07-22 Dräng Lars Ersson Stora Hökhult Piga Kerstin Nilsdotter Kesätter
1792-09-09 Knipsmed Anders Askerberg Piga Lisa Andersdotter Högsjö
1792-09-30 Dräng Joel Larsson Vik Piga Ingrid Olsdotter Vik
1792-09-30 Dräng Lars Larsson Piga Stina Karlsdotter Skenäs
1792-09-31 Smed Jakob Tolf Piga Anna Katarina Varg Skenäs
1792-09-31 Dräng Per Persson Vad Änka Karin Andersdotter Skomakarstugan
1792-10-04 Änkling Erik Jonsson Prästgården Änka Kerstin Nilsdotter Såghagstugan
1792-10-04 Dräng Anders Andersson Bärle Piga Kerstin Nilsdotter Hansjötorp
1792-10-04 Dräng Anders Nilsson Hebystugan Änka Kerstin Larsdotter Prästgården
1792-10-07 Dräng Olof Larsson Söderspånga Piga Kerstin Persdotter Remsnidartorp
1792-10-07 Dräng Johan Johansson Piga Kerstin Persdotter Sjögöle
1792-10-07 Soldat Klas Hane Piga Jansdotter Marsjö
1792-10-07 Dräng Jon Jonsson Sjögöle Piga Kerstin Josiasdotter Morjanå Krog
1792-10-07 Dräng Lars Andersson Klastorp Piga Ingeborg Jönsdotter Vretsta
1792-10-11 Trädgårdsmästar Nils Lindgren Piga Maja Lundström Säfstaholm
1792-10-13 Soldat Erik Vinterros Östra Vintergatans ST 200 Piga Kerstin Andersdotter Skallbol
1792-10-14 Dräng Olof Olsson Vittbro Piga Anna Andersdotter Vittbro
1792-10-16 Dräng Lars Bengtsson Lunda Piga Anna Ersdotter Lunda
1792-10-16 Änkling Per Larsson Låttra Piga Brita Larsdotter Ede
1792-10-16 Dräng Jan Jansson Åtorpstugan Piga Kerstin Jonsdotter Åtorpstugan
1792-10-16 Änkling Per Andersson Västra Nästorpstugan Änka Ingrid Larsdotter Lunda
1792-10-20 Änkling Per Svensson Piga Karin Persdotter Bergaholmsstugan
1792-10-21 Dräng Lars Larsson Vittorp, Vretsta Rote Piga Anna Ersdotter Vretsta
1792-10-21 Dräng Per Ersson Äng Piga Anna Persdotter Stenstorpstugan
1792-10-21 Dräng Erik Ersson Västervik Piga Ingrid Ersdotter Säfstaby
1792-10-25 Dräng Per Andersson Änka Brita Larsdotter Stugutorp
1792-10-28 Dräng Per Persson Ålö Piga Brita Gustavsdotter Västra Lundtorpstuga
1792-10-28 Dräng Erik Ersson Båsenberga Piga Kerstin Ersdotter Sköldnäs
1792-10-28 Dragon (Ryttare Olof Gäring Piga Anna Nilsdotter Stora Brene
1792-11-18 Dragon (Ryttare Olof Berg Änka Anna Larsdotter Berga HT
1792-11-18 Änkling Olof Persson Änka Brita Nilsdotter Fredriksberg
1792-11-18 Änkling Olof Olsson Piga Maja Månsdotter Knutstorpstugan
1792-11-25 Dräng Olof Olsson Fräntorpstugan Piga Brita Ersdotter Fräntorpstugan
1792-12-02 Dräng Anders Andersson Lund Piga Brita Persdotter Lund
1792-12-26 Soldat Karl Vidberg Viala ST 205 Änka Ebba Olsdotter Viala ST
1792-12-26 Änkling Olof Olsson Henala Piga Karin Persdotter Gäringstorp
1792-12-26 Dräng Erik Persson Piga Anna Larsdotter Lagölet
1792-12-26 Änkling Erik Persson Olofstorp Änka Anna Ersdotter Olofstorp
1792-12-26 Dräng Per Persson Stora Ölång Piga Karin Olsdotter Stora Ölång
1792-12-26 Soldat Anders Breberg Brene ST 193 Änka Kerstin Olsdotter Harbacken
1792-12-21 Dräng Olof Olsson Oppeberga Piga Ingrid Ersdotter Oppeberga
1792-12-21 Dräng Olof Ersson Lindbol Piga Anna Olsdotter Lindbol
1793-01-03 Per Adolf Humbla Jungfru Brita Maja Gjert Oppeberga
1793-01-24 Dräng Lars Mattsson Båsenberga Piga Kerstin Persdotter Båsenberga
1793-02-01 Dräng Olof Olsson Vik Piga Kerstin Persdotter Vik
1793-02-07 Soldat Jonas Hane Norrspånga ST 177 Piga Anna Ersdotter Norrspånga
1793-03-03 Dräng Olof Andersson Söderspånga Piga Ingeborg Ersdotter Snåret
1793-03-23 Dräng Per Bergqvist Piga Kerstin Jonsdotter Skenäs
1793-03-23 Dräng Lars Ersson Säfstaholm Piga Kerstin Hansdotter Säfstaholm
1793-04-03 Dräng Johan Staf Piga Katarina Björkman
1793-04-11 Soldat Erik Hökberg Skårsnäs ST 196 Änka Kerstin Ersdotter Lilla Sjögetorp
1793-04-12 Dräng Per Persson Österåkers Sn. Piga Ingrid Larsdotter Skallbol
1793-05-11 Änkling Erik Karlsson Åsen Piga Ingrid Persdotter Rude
1793-05-20 Mästersven Erik Johan Bark Piga Beata Sjöberg Högsjö Bruk
1793-05-26 Dräng Lars Jonsson Sjögöle Piga Anna Ersdotter Sköldnäs
1793-06-18 Johan Peter Kinberg Malmköping Jungfru Ulrika Vidgren Klockaregården
1793-06-30 Dräng Per Nilsson Majors Backa Änka Ingrid Ersdotter Lasstorp
1793-07-07 Dräng Erik Larsson Stora Kulltorp Änka Anna Larsdotter Stora Kulltorp
1793-07-10 Dräng Erik Ersson Ålsätter Piga Anna Ersdotter Ålsätter
1793-09-12 Dräng Olof Bengtsson Marsjö MG Piga Anna Jakobsdotter Vitan
1793-09-22 Dräng Per Ersson Saltorp Änka Maja Ersdotter Saltorp
1793-09-22 Dräng Olof Olsson Vretsta Piga Brita Persdotter Vretsta
1793-09-22 Överinspektor Johan Ledzinskii Täppe Jungfru Hedvig Ulrika Elisab Bogman Kaplansgården
1793-09-22 Dräng Lars Larsson Gäringe Piga Kerstin Ersdotter Vad
1793-09-29 Dräng Lars Larsson Vretsta Piga Anna Persdotter Vretsta
1793-09-29 Dräng Olof Olsson Snåret Piga Kerstin Ersdotter Hacksta
1793-09-29 Soldat Per Farendal Gate ST 156 Piga Anna Jönsdotter Saltorp
1793-10-03 Dräng Lars Larsson Vretsta Piga Ingeborg Ersdotter Jakobstorp
1793-10-06 Dräng Per Persson Söderspånga Piga Anna Ersdotter Marsjö
1793-10-06 Mästersven Johan Ekström Högsjö Bruk Piga Maja Bengtsdotter Hjälpetorp
1793-10-06 Grytgjutare Peter Hjerpe Piga Brita Jönsdotter Sliparbol
1793-10-06 Grytgjutardräng Peter Hellqvist Piga Stina Blom Högsjö Bruk
1793-10-06 Knipsmedsdräng Olof Regnström Piga Maja Persdotter
1793-10-06 Inspektor Gabriel Selander Götlunda Sn. Jungfru Gertrud Sofia Gertz Oppeberga
1793-10-13 Dräng Erik Ersson Sjökärrstugan Piga Kerstin Andersdotter Brene
1793-10-13 Dräng Lars Jansson Övre Vannala Piga Anna Ersdotter Åby
1793-10-13 Dräng Olof Olsson Söderspånga Piga Karin Ersdotter Norrspånga
1793-10-15 Dräng Erik Ersson Gropptorp Piga Kerstin Nilsdotter Äng
1793-10-20 Dräng Olof Persson Marsjö Piga Kerstin Olsdotter Henala
1793-10-20 Dräng Erik Larsson Gunviken Piga Ingeborg Olsdotter Rude
1793-10-20 Dräng Olof Olsson Malmberg Piga Anna Olsdotter Låttra
1793-10-27 Dräng Lars Nilsson Malmberg Piga Ingrid Ersdotter Malmberg
1793-10-27 Dräng Lars Larsson Marsjö Piga Ingrid Olsdotter Marsjö
1793-10-27 Änkling Erik Ersson Buddetorp Piga Kerstin Jonsdotter Viala
1793-10-29 Dräng Erik Olsson Kåsta Piga Ingrid Persdotter Kåsta
1793-10-29 Dräng Per Mårtensson Lindbol Piga Kerstin Olsdotter Ålsätter
1793-11-03 Dräng Jon Nilsson Tegelslagartorp Piga Anna Persdotter Tegelslagartorp
1793-11-03 Mjölnare Magnus Malmqvist Änka Maja Larsdotter Högsjö Kvarn
1793-11-03 Dräng Lars Ersson Övre Vannala Piga Kerstin Olsdotter Ullevi
1793-11-03 Änkling Olof Olsson Solberga Änka Ingrid Jonsdotter Vitan
1793-11-03 Dräng Erik Bondesson Bogården Piga Karin Ersdotter Kåsta
1793-11-17 Dräng Lars Jonsson Sunda, Skedevi Sn. Piga Anna Persdotter Sjöbråten
1793-11-17 Dräng Olof Olsson Finninge Piga Kerstin Persdotter Högsjö
1793-11-28 Dräng Per Persson Käbbetorp Piga Kerstin Johansdotter Dal
1793-11-27 Dräng Anders Andersson Svarttorpstugan Piga Karin Hindriksdotter Svarttorp
1793-12-01 Dräng Anders Nilsson Åsen Piga Anna Andersdotter Erstorp
1793-12-01 Änkling Erik Ersson Götslinge Piga Karin Persdotter
1793-12-08 Dräng Jon Nilsson Säfstaby Piga Karin Nilsdotter Säfstaby
1793-12-22 Dräng Erik Persson Lindåsstugan Piga Kerstin Jönsdotter
1793-12-26 Dräng Erik Andersson Äsphult Piga Anna Persdotter Äsphult
1793-12-26 Änkling Olof Olsson Ärnebäck Piga Karin Jonsdotter Lunda
1793-12-26 Dräng Per Olsson Berga Piga Brita Klasdotter
1793-12-29 Dräng Per Hindriksson Lilla Målke Piga Karin Ersdotter Lilla Målke
1794-03-21 Änkling Erik Svensson Kavlinge Änka Ingrid Larsdotter Bogården
1794-03-25 Dräng Jakob Larsson Övre Stavhälla Piga Kerstin Larsdotter Åsen
1794-05-03 Dräng Olof Persson Åby Piga Anna Persdotter Oppeberga
1794-06-24 Trumslagare Karl Fränberg Göketorp Piga Anna Nilsdotter Säfstaby
1794-07-13 Skomakare Olof Olsson Vännevad Piga Stina Jansdotter Vännevad
1794-08-03 Dräng Lars Olsson Hällgölet Piga Brita Larsdotter Ramstorp
1794-09-14 Dräng Jon Larsson Norrspånga Piga Anna Olsdotter Berga
1794-09-14 Dräng Olof Andersson Vretsta Änka Anna Ersdotter Vretsta
1794-09-18 Betjänt Erik Österberg Prästgården Hushållerska Anna Kristina Lundberg Prästgården
1794-09-21 Dräng Per Ersson Saltorp Piga Brita Ersdotter Saltorp
1794-09-28 Dräng Jon Persson Berga Piga Brita Ersdotter Berga
1794-09-28 Dräng Olof Ersson Malmberg Piga Karin Gustavsdotter Vretsta
1794-09-28 Dräng Per Larsson Galltorp Piga Anna Olsdotter Ås
1794-09-30 Dräng Karl Persson Finninge Piga Anna Jakobsdotter Finninge
1794-10-05 Dräng Olof Larsson Bistorp Piga Anna Ersdotter Mene
1794-10-05 Dräng Anders Olsson Mene Piga Brita Larsdotter Hult
1794-10-05 Skomakare Erik Larsson Mattieholm Piga Karin Ersdotter Hacksta
1794-10-05 Dräng Per Larsson Götslinge Piga Brita Ersdotter Lund
1794-10-05 Dräng Lars Ersson Mosstorp, Östra Vingåkers Piga Stina Ersdotter Mjälnäs
1794-10-12 Dräng Nils Nilsson Askarboda, Österåkers Sn. Piga Anna Andersdotter Båsenberga
1794-10-12 Dräng Lars Olsson Stora Lundbyskog Piga Ingrid Larsdotter Käbbetorp
1794-10-12 Dräng Olof Persson Åby Piga Ingrid Ersdotter Övre Vannala
1794-10-12 Dräng Lars Larsson Galltorp Piga Anna Olsdotter Ärnebäck
1794-10-19 Dräng Nils Olsson Lunda Piga Ingrid Persdotter Fallkärr
1794-10-19 Dräng Erik Olsson Kesättersstugan Piga Brita Persdotter Kesätter
1794-10-19 Dräng Lars Larsson Gate Piga Brita Persdotter Marsjö
1794-10-19 Dräng Lars Ersson Marsjö Piga Ingeborg Jansdotter Knutstorp
1794-10-19 Dräng Olof Olsson Bärle Piga Karin Ersdotter Bärle
1794-10-19 Dräng Lars Ersson Solberga Piga Ingrid Ersdotter Solberga
1794-10-19 Dräng Olof Nilsson Åsen Piga Anna Persdotter Hacksta
1794-10-19 Änkling Jon Persson Marsjö Änka Karin Larsdotter Galltorp
1794-10-19 Dräng Per Jonsson Finnstorp Piga Marit Larsdotter Sjögöle
1794-10-19 Dräng Mårten Persson Högsjö Piga Anna Persdotter Land
1794-11-18 Dräng Olof Andersson Bromma Piga Anna Katarina Larsdotter Bromma
1794-11-30 Vaktmästare Karl Cedervall Stockholm Jungfru Johanna Arosien Skenäs
1794-12-26 Dräng Olof Larsson Stugutorp Änka Karin Jonsdotter Stugutorp
1794-12-26 Dräng Olof Olsson Lilla Lundbyskog Piga Ingrid Karlsdotter Lilla Lundbyskog
1795-01-01 Torpare Erik Ersson Billsbrostugan Piga Anna Persdotter Hacksta
1795-01-11 Dräng Lars Persson Dragsnäs, Östra Vingåkers Piga Brita Persdotter Gunviken
1795-01-25 Dräng Anders Andersson Dimbo, Lännäs Sn. Änka Brita Olsdotter Stavhälla
1795-02-01 Dräng Erik Andersson Åtorp Änka Anna Hällman Åtorp
1795-03-01 Dräng Olof Larsson Rude Änka Brita Persdotter Finnstorp
1795-03-25 Dräng Lars Andersson Larstorp Änka Kerstin Ersdotter Larstorp
1795-03-25 Dräng Per Nilsson Melhult Piga Anna Persdotter Vadstorp
1795-03-25 Änkling Olof Ersson Åsen Piga Karin Ersdotter Källmostugan
1795-04-26 Änkling Jonas Karlsson Västra Stenstugan Piga Anna Ersdotter Berga
1795-05-25 Dräng Erik Ersson Marsjö Piga Anna Olsdotter Stora Lundbyskog
1795-05-25 Dräng Jon Olsson Stora Sjögetorp Piga Kerstin Jonsdotter Marsjö
1795-05-25 Dräng Erik Månsson Plomtorp Piga Ingrid Olsdotter Plomtorp
1795-06-04 Dräng Anders Ersson Henala Änka Anna Larsdotter Henala
1795-06-17 Dräng Olof Olsson Säfstaby Piga Brita Andersdotter Täppe
1795-07-12 Dräng Per Andersson Hansta Änka Brita Persdotter Vadstorp
1795-09-06 Skräddare Lars Sjöström Piga Katarina Larsdotter Högsjö
1795-09-27 Dräng Jon Larsson Gate Piga Ingrid Jonsdotter Gate
1795-09-27 Dräng Olof Svensson Hacksta Piga Anna Larsdotter Hacksta
1795-09-27 Änkling Erik Ersson Vännevad Piga Anna Persdotter Vännevad
1795-10-04 Dräng Per Persson Oppstugan Piga Ingrid Ersdotter Oppstugan
1795-10-04 Dragon (Ryttare Johan Staf Piga Stina Larsdotter Gunviken
1795-10-04 Dräng Anders Mattsson Oppeberga HT Piga Anna Larsdotter Vretsta
1795-10-04 Dräng Olof Ersson Löftinge Piga Brita Jonsdotter Vretsta
1795-10-04 Dräng Johan Hagström Piga Ingrid Ersdotter Högsjö Bruk
1795-10-04 Smed Anders Lindberg Ökna, Floda Sn. Hushållerska Katarina Norman Skenäs
1795-10-04 Dräng Fredrik Gustavsson Haddetorp Änka Lisa Gustavsdotter Nysätter
1795-10-04 Dragon (Ryttare Per Vik Piga Brita Larsdotter Gäringstorp
1795-10-25 Dräng Olof Olsson Ålö Piga Brita Ersdotter Åsen
1795-10-25 Dräng Olof Persson Vik Piga Kerstin Persdotter Vik
1795-10-25 Änkling Erik Persson Lagölet Piga Brita Larsdotter Söderspånga
1795-11-01 Dräng Erik Larsson Sjögöle Piga Kerstin Ersdotter Rude
1795-11-01 Änkling Lars Olsson Malmberg Piga Anna Larsdotter Malmberg
1795-11-08 Dräng Jon Jonsson Stora Ölång Piga Brita Larsdotter Tovekärr
1795-11-08 Dräng Erik Olsson Skrattorp Piga Brita Larsdotter Skrattorp
1795-11-14 Dräng Lars Ersson Lyttersta Piga Brita Persdotter Västervik
1795-11-29 Dräng Erik Persson Finnstorp Piga Brita Persdotter Finnstorp
1795-11-29 Dräng Olof Persson Oppeberga Piga Anna Andersdotter Kåsta
1795-12-26 Dräng Per Persson Övre Vannala Piga Anna Larsdotter Abrahamstorp
1795-12-26 Dräng Lars Persson Marsjö Piga Anna Ersdotter Marsjö
1795-12-27 Änkling Olof Larsson Vialastugan Änka Brita Andersdotter Vialastugan
1795-12-27 Änkling Olof Jansson Lunda Piga Kerstin Olsdotter Lunda
1796-02-07 Änkling Erik Mårtensson Oppeberga Piga Kerstin Persdotter
1796-02-14 Fältväbel Karl Lindqvist Jungfru Katarina Margareta Forssberg Brene
1796-03-19 Dräng Anders Andersson Lilla Hökhult Piga Ingrid Persdotter Nytorp
1796-04-03 Dräng Per Persson Låttra Piga Brita Persdotter Snåra
1796-04-03 Dräng Olof Jonsson Sätratorp Piga Anna Ersdotter Saltorp
1796-05-22 Torpare Anders Jonsson Svarttorpstugan Änka Karin Nilsdotter Svarttorpstugan
1796-05-22 Dräng Olof Ersson Äskedalen Piga Brita Persdotter Äskedalen
1796-05-29 Dräng Anders Persson Lunda SG Änka Kerstin Olsdotter Lunda
1796-06-19 Dräng Lars Ersson Åby Piga Brita Olsdotter Norrspånga
1796-06-19 Änkling Olof Olsson Sätratorp Piga Anna Persdotter Billsbrostugan
1796-07-17 Smeddräng Erik Stenbom Billsbro Piga Brita Larsdotter Billsbro
1796-07-26 Änkling Lars Larsson Säfstaholm Piga Ingrid Jonsdotter Säfstaholm
1796-08-07 Dräng Per Persson Morjanå Piga Brita Olsdotter Skenäs
1796-09-11 Dräng Anders Ersson Härfallet Piga Brita Andersdotter Härfallet
1796-09-25 Skräddare Jöns Julin Piga Maja Stina Olsdotter Kaplansgården
1796-10-02 Dräng Abraham Larsson Hansta Piga Anna Jonsdotter Hansta
1796-10-02 Änkling Olof Larsson Remsnidartorp Piga Brita Olsdotter Säfstaholm
1796-10-02 Dräng Anders Nilsson Söderspånga Piga Anna Ersdotter Söderspånga
1796-10-02 Dräng Olof Persson Kåsta Piga Brita Ersdotter Norrspånga
1796-10-09 Dräng Erik Jonsson Håltorp Piga Brita Larsdotter Håltorp
1796-10-09 Torpare Erik Nilsson Stavhällstugan Änka Kerstin Ersdotter Åsen
1796-10-16 Dräng Erik Månsson Stora Målke Piga Ingeborg Jonsdotter Äng
1796-10-16 Dräng Per Jonsson Rude Piga Brita Ersdotter Vik
1796-10-23 Dräng Olof Olsson Kavlinge Piga Kerstin Ersdotter Kavlinge
1796-10-23 Dräng Erik Larsson Gate Piga Karin Jonsdotter Gate
1796-10-23 Dräng Per Persson Råmperåd Piga Anna Andersdotter Råmperåd
1796-10-23 Dräng Erik Månsson Stora Malms Sn. Piga Maja Ersdotter Ellfalla
1796-10-23 Dräng Karl Larsson Nytorp Piga Karin Larsdotter Lillängstugan
1796-10-23 Skräddardräng Anders Larsson Oltorpstugan Piga Brita Persdotter Vialastugan
1796-10-23 Dräng Olof Ersson Ålsätter Piga Anna Ersdotter Buddetorp
1796-10-23 Dräng Per Persson Stora Sjögetorp Piga Kerstin Persdotter Grindstugan
1796-10-23 Avskedad Ryttar Staffeldt Änka Brita Ersdotter Prästkärrstugan
1796-10-23 Dräng Jon Olsson Berga SG Piga Karin Karlsdotter Bergastugan
1796-10-23 Dräng Anders Olsson Svanvik Piga Ingrid Ersdotter Rude
1796-10-23 Dräng Erik Persson Västervik Piga Anna Nilsdotter Stora Målke
1796-10-30 Dräng Lars Persson Snåra Piga Karin Jansdotter Berga
1796-10-30 Dräng Erik Persson Billsbro Piga Kerstin Larsdotter Gäringstorp
1796-10-30 Dräng Lars Larsson Äng Piga Kerstin Persdotter Vad
1796-11-06 Dräng Erik Månsson Säfstaby Piga Brita Jonsdotter Säfstaby
1796-11-06 Dräng Lars Olsson Malmberg Änka Brita Persdotter Lund
1796-12-11 Änkling Erik Gustavsson Gäringsnäs Änka Brita Andersdotter Gäringsnäs
1796-12-26 Dräng Lars Jonsson Östra Vintergatan Piga Brita Andersdotter Östra Vintergatan
1796-12-26 Dräng Per Larsson Ramstorp Piga Kerstin Ersdotter Gäringstorp
1796-12-26 Dräng Lars Ersson Skårsnäs Piga Brita Persdotter Skårsnäs
1796-12-29 Betjänt Adolf Österblom Skenäs Madame Anna Brefberg Skenäs
1797-01-29 Dräng Jon Persson Näs Piga Anna Ersdotter Näs
1797-01-29 Dräng Anders Andersson Ålö Piga Maja Larsdotter Ålö
1797-03-05 Dräng Lars Larsson Björkholmen Piga Brita Olsdotter Ås
1797-03-05 Dräng Anders Andersson Nästorp Piga Karin Andersdotter Nästorpstugan
1797-03-12 Dräng Mårten Larsson Erstorp Piga Ingrid Larsdotter Erstorp
1797-03-12 Dräng Olof Mattsson Piga Kerstin Ersdotter Åby
1797-05-28 Änkling Olof Andersson Gräv Piga Karin Hansdotter Gräv
1797-06-11 Dräng Olof Nilsson Morjanå Piga Ingrid Olsdotter Mellan Vintergatan
1797-06-18 Dräng Jan Jonsson Brinkstugan Piga Ingeborg Olsdotter Vikstugan
1797-06-24 Dräng Gustav Larsson Piga Kerstin Persdotter Knutstorp
1797-07-02 Dräng Olof Olsson Marsjö Piga Kerstin Persdotter Marsjö
1797-07-23 Smeddräng Mårten Kubb Piga Brita Nilsdotter Högsjö
1797-07-27 Änkling Olof Jonsson Hjälmarslund Änka Maja Olsdotter Löftinge
1797-08-05 Mjölnardräng Erik Hallqvist Spånga Piga Brita Jonsdotter Prästgården
1797-09-24 Rättare Klas Åkerblad Kråktorp, Östra Vingåkers Piga Anna Lindrot Täppe
1797-09-29 Torpare Lars Larsson Låttra HT Änka Brita Larsdotter Sandstugan
1797-09-30 Dräng Jon Jonsson Lunda Piga Karin Persdotter Lunda
1797-09-30 Dräng Erik Larsson Galltorp Piga Brita Larsdotter Stugutorp
1797-09-30 Rättare Lars Lundström Högsjö Piga Maja Sätterman Högsjö
1797-09-30 Smeddräng Peter Lindqvist Billsbro Piga Karin Andersdotter Vittbro
1797-10-01 Smeddräng Erik Hällström Piga Anna Strömberg Högsjö
1797-10-07 Dräng Erik Larsson Ilinge Piga Kerstin Ersdotter Övre Vannala
1797-10-08 Dräng Per Persson Marsjö Änka Kerstin Ersdotter Finninge
1797-10-08 Dräng Erik Olsson Knutstorp Änka Kerstin Andersdotter Bäcktorp
1797-10-08 Fjärdingsman Lars Persson Piga Maja Andersdotter Baggetorp
1797-10-08 Skräddardräng Per Persson Hissjö, Floda Sn. Piga Brita Larsdotter Näs
1797-10-15 Dräng Per Persson Sliparbol Piga Kerstin Ersdotter Malmberg
1797-10-15 Dräng Erik Persson Hansta Piga Ingrid Ersdotter Malmberg
1797-10-22 Torpare Jöns Jönsson Nydal Piga Kerstin Nilsdotter Stora Målke
1797-10-29 Dräng Mårten Persson Ås Piga Brita Persdotter Land
1797-10-29 Dräng Olof Olsson Hacksta Piga Ingrid Persdotter Stenstorp
1797-10-29 Dräng Olof Jonsson Lyttersta Piga Brita Karlsdotter Nedre Vannala
1797-10-29 Dräng Per Karlsson Nedre Vannala Piga Anna Jonsdotter Lyttersta
1797-10-29 Dräng Lars Andersson Mellan Vannala Piga Ingrid Jonsdotter Götslinge
1797-10-29 Dräng Erik Ersson Båsenberga Piga Anna Persdotter Båsenberga
1797-10-29 Dräng Per Jonsson Gropptorp Piga Karin Ersdotter Stora Målke
1797-10-29 Torpare, Änklin Erik Nilsson Östra Rudestugan Piga Anna Persdotter Henala
1797-10-29 Änkling Erik Persson Hacksta Piga Ingrid Olsdotter Åsen
1797-11-05 Dräng Per Svensson Råmperåd Piga Lisa Persdotter Råmperåd
1797-11-12 Dräng Anders Ersson Hissjö, Floda Sn. Piga Brita Persdotter Stenstorp
1797-11-19 Soldat Anders Askerbom Billsbro ST 166 Piga Anna Karlsdotter Billsbro MG
1797-11-26 Dräng Erik Ersson Bärle Piga Anna Olsdotter Lyttersta
1797-11-26 Dräng Erik Ersson Lindbol Piga Brita Jonsdotter Hjälmarstorp
1797-11-26 Dräng Lars Persson Vik Piga Marit Larsdotter Åsen
1797-11-26 Dräng Jakob Ersson Piga Anna Persdotter Vretsta
1797-11-26 Dräng Lars Larsson Piga Kerstin Persdotter Vik
1797-11-26 Dräng Jon Ersson Hacksta Änka Kerstin Nilsdotter Vik
1797-11-29 Dräng Per Persson Ängstugan Piga Karin Andersdotter Hansta
1797-12-17 Dräng Olof Olsson Änka Maja Ersdotter Svarttorpstugan
1797-12-25 Dräng Erik Persson Gillbergatorp Änka Anna Ersdotter Stenstugan
1797-12-26 Dräng Lars Larsson Söderspånga Piga Ingeborg Larsdotter Läppe
1798-01-21 Dräng Jon Jonsson Viala Piga Anna Olsdotter Majtorp
1798-02-18 Dräng Lars Olsson Låttra Piga Brita Olsdotter Henala
1798-05-25 Dräng Jonas Persson Sköldnäs Änka Karin Olsdotter Sköldnäs
1798-05-25 Dräng Erik Ersson Norrspånga Piga Kerstin Olsdotter Rude
1798-04-09 Änkling Olof Månsson Vikstorp Piga Anna Ersdotter Hökhult
1798-04-09 Dräng Lars Larsson Henala Piga Ingrid Olsdotter Henala
1798-04-09 Soldat Erik Lindgren Piga Anna Andersdotter Hansta
1798-04-21 Änkling Erik Ersson Båsenberga Änka Kerstin Jonsdotter Båsenberga
1798-04-22 Dräng Anders Persson Henala Änka Kerstin Jonsdotter Lilla Sjögetorp
1798-05-28 Korpral Karl Fränberg Änka Maria Ersdotter Brännstugan
1798-06-24 Torpare Lars Persson Piga Ingeborg Andersdotter Håkstugan
1798-06-26 Dräng Olof Andersson Gäringe Piga Ingeborg Andersdotter Backa
1798-07-01 Dräng Per Karlsson Piga Ingrid Larsdotter Malmberg
1798-07-01 Dräng Jonas Olsson Mon Änka Kerstin Olsdotter Blacktorp
1798-09-02 Smed Johan Tolf Högsjö Piga Anna Larsdotter Högsjö
1798-09-02 Dräng Lars Larsson Viala Piga Ingrid Andersdotter Viala
1798-09-18 Inspektor Per Stenbeck Jungfru Ulrika Hallberg Spånga
1798-09-30 ??????Dräng Erik Månsson Piga Stina Ersdotter Klovsten
1798-09-30 Dräng Erik Larsson Bresätter Piga Anna Jonsdotter Bresätter
1798-09-30 Dräng Per Persson Heby Piga Brita Ersdotter Vretsta
1798-09-30 Dräng Olof Olsson Stora Lundbyskog Piga Ingrid Andersdotter Bistorp
1798-09-30 Änkling Lars Olsson Marsjö Piga Ingrid Månsdotter Viala
1798-09-30 Dräng Lars Persson Hacksta Piga Stina Olsdotter Hacksta
1798-09-30 Änkling Jon Persson Jonstorp Piga Anna Jonsdotter Finnstorp
1798-10-14 Dräng Jon Jonsson Finnstorp Piga Brita Ersdotter Ramstorp
1798-10-14 Dräng Per Persson Östra Hultstugan Piga Kerstin Larsdotter Knutstorp
1798-10-14 Dräng Per Persson Håkstugan Piga Ingrid Jonsdotter Vretsta
1798-10-14 Dräng Olof Olsson Vretstastugan Piga Anna Persdotter Håkstugan
1798-10-14 Dräng Jakob Jakobsson Vitan Piga Kerstin Persdotter Marsjö
1798-10-14 Dräng Måns Månsson Stora Målke Piga Brita Andersdotter Råmperåd
1798-10-14 Smed Petter Lindqvist Billsbro Piga Kerstin Nilsdotter Billsbro
1798-10-21 Änkling Olof Olsson Sköldnäs Piga Kerstin Jonsdotter Målvik
1798-10-21 Dräng Erik Andersson Fallet Piga Brita Ersdotter Simonstorp
1798-10-21 Dräng Nils Nilsson Simonstorp Piga Ingrid Olsdotter Simonstorp
1798-10-21 Änkling Erik Persson Västervik Piga Ingrid Olsdotter Sandäng
1798-10-21 Dräng Olof Persson Ölångstugan Änka Kerstin Karlsdotter Ölångstugan
1798-10-21 Dräng Olof Persson Kesätter Piga Anna Larsdotter Vretsta
1798-10-28 Dräng Per Olsson Båsenberga Piga Ingrid Olsdotter Henala
1798-10-28 Dräng Anders Ersson Lunda Piga Anna Jonsdotter Bergaholm
1798-10-28 Skräddare Per Larsson Piga Ingrid Andersdotter Bresätter
1798-10-28 Dräng Måns Olsson Piga Kerstin Jonsdotter Kesätter
1798-11-04 Dräng Per Ersson Lunda Piga Kerstin Ersdotter Hacksta
1798-11-04 Dräng Lars Larsson Berga Piga Ingrid Larsdotter Berga
1798-11-04 Änkling Lars Olsson Marsjö Änka Kerstin Olsdotter Äskestugan
1798-11-04 Dräng Erik Persson Piga Ingrid Olsdotter Norrspånga
1798-11-22 Dräng Per Ersson Buddetorp Piga Ingeborg Persdotter Buddetorp
1798-11-24 Dräng Per Ersson Åtorp Piga Anna Ersdotter Norrspånga
1798-11-25 Dräng Lars Olsson Skenäs Piga Ingrid Ersdotter Stjälpsten
1798-11-25 Soldat Per Quick Henala ST 192 Piga Stina Jonsdotter Henala ST
1798-12-01 Dräng Per Andersson Gunviken Piga Anna Larsdotter Gunviken
1798-12-01 Änkling Per Olsson Oppeberga Änka Anna Kristoffersdotter Käbbetorp
1798-12-09 Änkling Olof Larsson Simonstorp Änka Brita Simonsdotter Simonstorp
1798-12-16 Soldat Anders Skratt Skrattorps ST Piga Anna Torstensdotter Skrattorps ST
1798-12-27 Änkling Johan Svensson Högsjö Änka Maria Persdotter Högsjö
1798-12-27 Änkling Olof Ersson Hultstugan Piga Ingeborg Mattsdotter Ålö
1798-12-27 Änkling Olof Persson Lunda Piga Kerstin Ersdotter Lunda
1799-01-13 Skomakare Lars Olsson Piga Karin Ersdotter Lyttersta
1799-02-03 Mjölnare Lars Östlund Piga Stina Larsdotter Läppe Kvarn
1799-02-03 Dräng Lars Larsson Galltorp Änka Anna Larsdotter Fågeltorp
1799-03-26 Dräng Lars Olsson Vretsta MG Piga Anna Nilsdotter Vretsta MG
1799-04-23 Bruksinspektor Johan G. Sandal Jungfru Hedvig Elisabet Moalin Högsjö Bruk
1799-06-02 Snickarlärling Ulrik Forsbom Piga Katarina Persdotter Säfstaholm
1799-06-16 Dräng Erik Ersson Piga Anna Jonsdotter Åby
1799-07-28 Soldat Erik Hökberg Skårsnäs ST 196 Änka Ingrid Olsdotter Djupdalen
1799-09-08 Dräng Lars Larsson Högbrunn Piga Stina Hultberg ? Säfstaholm
1799-09-08 Skräddare Lars Sjöström Piga Magdalena Malmström Bergalund
1799-10-06 Dräng Lars Ersson Piga Brita Nilsdotter Söderspånga
1799-10-13 Dräng Lars Hindriksson Ödesäng Piga Ingrid Ersdotter Billsbrostugan
1799-10-13 Dräng Lars Karlsson Marsjö Piga Karin Persdotter Bäcktorp
1799-10-13 Dräng Per Ersson Bärle Piga Ingrid Ersdotter Solberga
1799-10-13 Dräng Lars Andersson Olofstorp Piga Karin Jakobsdotter Båsenberga
1799-10-13 Mjölnare Karl Österlund Morjanå Piga Brita Köhler Söderspånga
1799-10-13 Dräng Olof Larsson Lundtorpstugan Piga Anna Olsdotter Kåstastugan
1799-10-20 Dräng Erik Jonsson Kåsta Piga Ingeborg Larsdotter Hanstastugan
1799-10-24 Rättare Erik Forsmark Piga Anna Ersdotter Mjälnäs
1799-10-27 Dräng Per Jonsson Piga Brita Ersdotter Vad
1799-10-27 Dräng Lars Olsson Mellan Vintergatan Piga Anna Ersdotter Låttra
1799-10-27 Dräng Lars Olsson Piga Kerstin Ersdotter Henala
1799-11-03 Dräng Erik Larsson Bromma Piga Anna Ersdotter Rude
1799-11-03 Änkling Per Nilsson Änka Brita Persdotter Uggelboda
1799-11-03 Dräng Olof Ersson Gropptorp Piga Ingrid Ersdotter Stora Målke
1799-11-03 Dräng Lars Andersson Bresätter Piga Anna Ersdotter Henala
1799-11-03 Dräng Lars Bengtsson Edebotorp Piga Anna Mattsdotter Stora Målke
1799-11-10 Änkling Anders Andersson Änka Brita Ersdotter Gäringe
1799-11-10 Dräng Per Larsson Piga Ingrid Persdotter Perstorp
1799-11-10 Dräng Lars Larsson Munktorp Piga Karin Ersdotter Blacktorp
1799-11-24 Dräng Olof Larsson Änka Ingrid Olsdotter Ålö
1799-12-29 Dräng Jon Ersson Piga Brita Olsdotter Lunda
1799-12-27 Dräng Anders Jönsson Piga Anna Larsdotter Håltorp
1799-12-27 Torpare Anders Andersson Jansberg Änka Anna Persdotter Vännevad
1799-12-27 Dräng Erik Ersson Änka Brita Larsdotter Låttra
1799-12-27 Avskedad Soldat Anders Spångman Piga Ingeborg Larsdotter Sandstugan
1800-01-05 Stalldräng Olof Olsson Högsjö Kökspiga Brita Kajsa Mårtensdotter Högsjö
1800-01-26 Dräng Lars Bondesson Piga Brita Ersdotter Stora Lundbyskog
1800-02-16 Befallningsman Johan Åkerlind Hushållerska Anna Katarina Rudström Säfstaholm
1800-02-09 Dräng Lars Larsson Sköldnäs Piga Kerstin Karlsdotter Käbbetorp
1800-04-14 Dräng Klas Persson Ålsätter Piga Ingrid Persdotter Vännevad
1800-04-14 Dräng Olof Ersson Norrspånga Piga Brita Persdotter Åsen
1800-05-25 Husar Olof Kjefeldt Piga Brita Gustavsdotter
1800-06-08 Dräng Erik Ersson Gäringstorp Piga Karin Persdotter Stenstorp
1800-06-24 Dräng Jon Olsson Olofstorp Piga Brita Bengtsdotter Marsjö
1800-07-20 Torpare, Änklin Olof Karlsson Norra Bergaholm Änka Ingeborg Andersdotter Svanvik
1800-07-20 Trädgårdsmästar Anders Lindqvist Kesätter Piga Maria Persdotter Kesätter
1800-09-26 Soldat, Änkling Erik Kullman Piga Brita Persdotter Vannala
1800-09-28 Dräng Erik Ersson Malmberg Piga Anna Andersdotter Malmberg
1800-10-04 Dräng Karl Olsson Sköldnäs Piga Anna Olsdotter Båsenbergastugan
1800-10-05 Dräng Klas Andersson Majors Backa Piga Kerstin Persdotter Brogetorp
1800-10-12 Dräng Olof Olsson Viala Änka Brita Persdotter Skeppmyre
1800-10-16 Dräng Lars Nilsson Saltorp Piga Anna Jakobsdotter Saltorp
1800-10-16 Dräng Olof Jonsson Stora Sjögetorp Piga Ingrid Larsdotter Stora Sjögetorp
1800-10-16 Dräng Karl Nilsson Kaplansgården Piga Kristina Jansdotter Kaplansgården
1800-10-16 Dräng Jon Andersson Vannala Piga Brita Ersdotter Vannala
1800-10-16 Dräng Per Hindriksson Stensätter Piga Anna Jonsdotter Stensätter
1800-10-17 Dräng Anders Andersson Högbrunn Piga Karin Persdotter Högbrunn
1800-10-26 Dräng Per Olsson Lunda Piga Ingeborg Andersdotter Vittbro
1800-10-26 Dräng Olof Andersson Henala Piga Marit Ersdotter Henala
1800-10-26 Dräng Per Karlsson Västervik Piga Kerstin Persdotter Berga
1800-10-26 Dräng Olof Ersson Vik Piga Anna Persdotter Gäringe
1800-11-12 Soldat Per Lustig Lunda ST 179 Piga Anna Larsdotter Sjögöle
1800-11-12 Dräng Lars Olsson Ås Piga Anna Ersdotter Ås
1800-12-14 Dräng Anders Ersson Oppsala Piga Ingeborg Ersdotter Oppsala
1800-12-14 Änkling Per Ersson Åby Piga Greta Nilsdotter Åby
1800-12-26 Dräng Per Persson Lilla Sjögetorp Piga Kerstin Larsdotter Baggbäcken
1800-12-28 Dräng Anders Olsson Dragsnäs, Östra Vingåkers Piga Ingrid Andersdotter Gropptorp
1800-12-28 Dräng Lars Olsson Hacksta Piga Ingrid Ersdotter Hacksta
1801-01-11 Torpare Anders Larsson Snickartorp Piga Brita Jansdotter Snickartorp
1801-02-08 Dräng Lars Larsson Berga Piga Karin Jansdotter Åtorpstugan
1801-02-15 Dräng Per Persson Mjälnäs Piga Lisa Olsdotter Gunviken
1801-05-30 Avskedad Dragon Anders Lundberg Piga Karin Ersdotter Hästtorp
1801-04-06 Skräddardräng Karl Karlsson Ölångstugan Änka Brita Larsdotter
1801-05-09 Torpare Per Persson Jakobsdal Piga Brita Stina Persdotter Skenäs
1801-06-24 Dräng, Son Anders Andersson Skrattorp Piga Kajsa Gustavsdotter Skrattorp
1801-06-31 Husar Johan Lindqvist Piga, Dotter Ingrid Larsdotter Marsjö
1801-06-06 Dräng Erik Olsson Sjöbråten Piga Kerstin Andersdotter Sjöbråten
1801-07-07 Dräng Erik Ersson Vretsta MG Piga Kerstin Jonsdotter Vretsta MG
1801-07-07 Dräng Anders Vadström Mellan Vintergatan Piga Brita Lisa Holmberg Skenäs
1801-06-24 Rusthållare Magnus Gjertz Oppeberga Hushållerska Brita Kårberg Oppeberga
1801-08-17 Dräng Johan Tyrisson Lilla Täppe Piga Lena Björnström Säfstaholm
1801-09-20 Dräng Anders Ersson Stora Målke Piga Kerstin Larsdotter Gropptorp
1801-10-01 Soldat Per Fisk Piga Ingrid Andersdotter Gunviken
1801-09-27 Dräng Jon Månsson Viala ÖG Piga Anna Ersdotter Skeppmyre
1801-10-11 Dräng Anders Ersson Ramstorp Piga Ingeborg Andersdotter Ramstorp
1801-10-08 Husar Lars Groppfeldt Piga Ingeborg Olsdotter Lund
1801-10-10 Dräng Erik Andersson Vik VG Piga Ingrid Jonsdotter Henala VG
1801-10-11 Husar Lars Lundberg Piga Anna Gustavsdotter Båsenberga
1801-10-18 Dräng Olof Olsson Spångastugan Piga Kerstin Nilsdotter Lövhällstugan
1801-10-11 Dräng Per Persson Berga SMG Piga Anna Olsdotter Åsen VG
1801-10-14 Dräng Olof Jakobsson Båsenberga Piga Brita Ersdotter Båsenberga
1801-10-20 Dräng Olof Olsson Lunda SG Piga Kerstin Ersdotter Åsen ÖG
1801-10-18 Dräng Per Ersson Billsbro ÖG Piga Kerstin Olsdotter Billsbro ÖG
1801-10-18 Husar Jon Vretberg Piga Karin Ersdotter Göketorp
1801-10-19 Dräng Lars Olsson Marsjö Piga Brita Larsdotter Viala VG
1801-10-18 Dräng Per Jonsson ÖG (Marsjö??) Piga Brita Larsdotter ÖG (Marsjö??)
1801-10-19 Dräng Per Ersson Lindbol Piga Anna Larsdotter Malmberg VG
1801-10-20 Dräng Lars Larsson Rude Piga Ingrid Andersdotter Sköldnäs ÖG
1801-10-11 Dräng Olof Persson Lunda SG Änka Ingrid Jonsdotter Lunda MG
1801-10-25 Änkling Per Persson Vännevad Piga Kerstin Andersdotter Stora Kulltorp
1801-10-25 Dräng Erik Persson Marsjö ÖG Piga Ingrid Larsdotter Lundtorp
1801-10-25 Dräng Lars Persson Marsjö ÖG Piga Anna Ersdotter Majtorp
1801-10-19 Dräng Jakob Olsson Kåsta NerG Piga Karin Andersdotter Kåsta UppG
1801-10-25 Dräng Erik Ersson Säfstaby VG Piga Ingeborg Olsdotter Kåsta UppG
1801-10-25 Dräng Anders Nilsson Skenäs Piga Kerstin Andersdotter Skenäs
1801-10-25 Avskedad Soldat Lars Askerbom Piga Ingrid Ersdotter Sandängstugan
1801-11-01 Dräng Anders Ersson Karstorp Piga Anna Olsdotter Karstorp
1801-11-29 Dräng Erik Olsson Hultstugan, Lännäs Sn. Piga Ingrid Gustavsdotter Västra Lundtorpstuga
1801-11-24 Källarmästare Gustav Julin Örebro Mademoiselle Anna Magdalena Mulin Högsjö Bruk
1801-12-24 Dräng, Son Erik Andersson Vittbro Piga Kerstin Månsdotter Vittbro
1801-12-27 Änkling Anders Olsson Mene Piga Kerstin Larsdotter Hult
1801-12-27 ??????????? Erik Persson Land Piga, Dotter Brita Jansdotter Knutstorp
1801-12-25 Bonde, Änkling Olof Berga SG Piga, Dotter Brita Persdotter
1801-12-25 Bonde, Änkling Olof Larsson Finnstorp Piga Kerstin Ersdotter Finnstorp
1801-12-27 Dräng Erik Ersson Solberga Piga Ingeborg Ersdotter Solberga
1801-12 Korpral, Änklin Olof Persson Piga Brita Andersdotter Ölångstugan
1801-12-27 Sergeant Frans Järlström Övre Stavhälla Jungfru Karolina Vall
1802-04-28 Handlande Karl Peter Jansson Lunda FrälseG Piga Anna Stina Apelberg Ede KronoG
1802-04-26 Dräng, Son Klas Olsson Vik ÖG Piga Kerstin Persdotter Vik ÖG
1802-04-20 Dräng Anders Jonsson Sköldnäs MG Piga Fredrika Fredriksdotter Sköldnäs VG
1802-04-26 Dräng Klas Klasson Vad VG Piga Kerstin Persdotter Vad VG
1802-07-15 Torpare, Änklin Per Nilsson Björkholmen Piga Brita Jönsdotter Björkholmen
1802-08-08 Torpare, Änklin Olof Olsson Prästkärrstugan Piga Ingrid Ersdotter Sundstugan
1802-09-12 Sockenskräddare Olof Ersson Källmostugan Piga Ingeborg Larsdotter Galltorp
1802-09-19 Dräng Sven Persson Värsta, Askers Sn. Änka Ingrid Olsdotter Oppebergastugan
1802-09-09 Änkling Jon Jonsson Mjälnäs Dotter Brita Olsdotter Malmberg ÖG
1802-09-26 Soldat Olof Flink Knutstorps ST 161 Piga Ingrid Persdotter Sköldnäs MG
1802-10-03 Smeddräng Karl Lillja Högsjö Bruk Dotter Stina Gustavsdotter Haddetorp
1802-10-10 Dräng Lars Olsson Krämbols Bruk, Östra Ving Piga Brita Larsdotter Marsjö Vittorp
1802-11-23 Kusk Anders Yttergren Skenäs Piga Anna Greta Jonsdotter Skenäs
1802-10-03 Dräng Per Persson Finnstorp Piga Anna Ersdotter Marsjö
1802-10-03 Soldat Johan Gäll Piga Maja Andersdotter Solberga
1802-10-03 Dräng Erik Persson Gäringsnäs Piga Brita Persdotter Kesätter
1802-10-03 Dräng Per Persson Lund Piga Anna Ersdotter Vretsta ÖG
1802-10-18 Rättare Olof Persson Sjöholm, Östra Vingåkers Piga Kristina Jansdotter Kesätter
1802-11-01 Dräng Per Olsson Snåra Piga Ingrid Persdotter Skallbol
1802-10-10 Dräng Erik Nilsson Ärnebäck Piga Anna Nilsdotter Ärnebäckstugan
1802-10-10 Dräng, Son Erik Larsson Dammstugan Piga Kerstin Ersdotter Västervik
1802-10-17 Dräng, Son Lars Ersson Vik VG Piga, Dotter Ingrid Olsdotter Vretsta ÖG
1802-10-17 Dräng, Son Lars Persson Viala ÖG Piga, Dotter Anna Olsdotter Myngen
1802-10-17 Dräng, Son Olof Olsson Ålsätter Piga, Dotter Kerstin Ersdotter Stora Kulltorp
1802-10-26 Dräng, Son Per Jakobsson Marsjö VG Piga, Dotter Brita Olsdotter Marsjö
1802-10-31 Torpare, Änklin Erik Ersson Gillbergatorp Piga Ingrid Persdotter Viala VG
1802-11-17 Avskedad Soldat Anders Breberg Piga Ingeborg Larsdotter Kåsta
1802-12-26 Dräng Karl Andersson Mjälnäs Dotter Kerstin Ersdotter Mjälnäs
1802-11-21 Trädgårdsdräng Lars Ersson Högsjö Gård Piga Maja Kajsa Ersdotter Högsjö Gård
1802-11-07 Skomakare, Änkl Lars Ersson Vik ÖG Piga, Dotter Brita Jonsdotter Lunda NG
1802-11-07 Dräng, Son Erik Jonsson Stenstugan, Lunda Änka Brita Ersdotter Fallet
1802-11-21 Sockneman Lars Ersson Lund Piga Ingeborg Olsdotter Kåsta
1802-12-26 Dräng Erik Persson Åsen Änka Anna Olsdotter Kavlinge
1802-????? Arrendator Erik Larsson Lunda Änka Kerstin Persdotter Floda Sn.
1802-12-26 Änkling Lars Mattsson Lilla Kulltorp Piga Brita Jansdotter Vännevad
1802-12-26 Dräng Lars Larsson Stubbgården Piga Brita Larsdotter Stubbgården
1802- Dräng Per Olsson Vretsta ÖG Piga, Dotter Ingrid Larsdotter Hälleråd
1803-01-06 Dräng Lars Andersson Piga Brita Jonsdotter Åby
1803-02-13 Son Lars Larsson Hälleråd Piga Kerstin Persdotter Hälleråd
1803-04-11 Trädgårdsmästar Anders Ekström Lunda Dotter Anna Ersdotter Lunda
1803-05-07 Dräng, Son Olof Ersson Brännskogen Piga, Dotter Ingrid Larsdotter Stora Sjögetorp
1803-??-06 Arbetskarl, Änk Lars Persson Österby Piga Stina Persdotter Jansberg
1803-06-22 Kandidat mm Nils Johan Holmstetter Jungfru Johanna Gustava Fred Bogman Kaplansgården
1803-07-23 Dräng Erik Jakobsson Ekeberg Piga, Dotter Anna Andersdotter Oppsala
1803-06-30 Dräng, Son Olof Mårtensson Äspetorp Änka Ingrid Jakobsdotter Henala
1803-06-24 Dräng, Son Per Andersson Säfstatorp Piga Brita Ersdotter Skenäs
1803-06-24 Trädgårdsdräng Anders Boberg Dotter Ingrid Jakobsdotter Skenäs
1803-07-10 Torpare Jon Andersson Bäckstugan Piga Anna Ersdotter Mostugan
1803-07-17 Dräng Jon Ersson Stora Sjögetorp Änka Kerstin Jönsdotter Stora Sjögetorp
1803-07-17 Dräng Jon Persson Tutorp Piga, Dotter Kerstin Olsdotter Tutorp
1803-09-07 Soldat Olof Åhl Åby ST 175 Piga Anna Stina Olsdotter Ålö
1803-08-26 Betjänt Peter Landgren Kesätter Piga, Dotter Kristina Olsdotter Baggetorp
1803-09-15 Soldat Adolf Gerard Hast Bromma ST 234 Piga Kerstin Larsdotter Bromma
1803-10-02 Sokneman, Änkli Anders Ersson Henala Piga Ingrid Ersdotter Kesätter
1803-10-02 Dräng Jan Jonsson Österåkers Sn. Piga Ingeborg Jakobsdotter Hällgölet
1803-10-02 Dräng Anders Andersson Norra Gölstugan Piga Anna Persdotter Skeppmyre
1803-10-02 Dräng Per Ersson Söderspånga Piga Ingeborg Olsdotter Kåsta
1803-10-02 Dräng Nils Nilsson Stora Målke Piga Ingeborg Andersdotter Ärnebäck
1803-10-03 Avskedad Soldat Olof Norberg Piga Anna Persdotter Stora Sjögetorp
1803-10-02 Dräng, Son Per Ersson Övre Vannala Piga, Dotter Kerstin Larsdotter Söderspånga
1803-10- Dräng, Son Jon Andersson Nedre Vannala Piga Ingrid Jansdotter Övre Vannala
1803-10-06 Dräng Olof Jonsson Stora Lundbyskog Piga, Dotter Ingeborg Olsdotter Norrspånga
1803-10-07 Dräng, Son Olof Ersson Lunda MG Piga, Dotter Anna Ersdotter Norrspånga
1803-10-09 Dräng Per Ersson Stora Målke Piga, Dotter Kerstin Ersdotter Vadstorp
1803-10-11 Dräng, Son Per Ersson Åsen Piga, Dotter Brita Andersdotter Finnstorp
1803-10-16 Dräng, Son Lars Persson Söderspånga Piga, Dotter Kerstin Persdotter Hultstugan
1803-10-09 Dräng, Son Lars Larsson Gillbergatorp Piga, Dotter Karin Olsdotter Viala VG
1803-10-13 Dräng, Son Olof Persson Östervik Piga Brita Ersdotter Stora Kulltorp
1803-10-11 Mästersven Jonas Österberg Spånga Bruk Piga Ingrid Ersdotter Kaplansgården
1803-10-11 Soldat Karl Hjelm Norrspånga St 178 Piga Anna Olsdotter Kåsta NerG
1803-10-21 Dräng, Son Olof Ersson Norrspånga Piga, Dotter Anna Olsdotter Hacksta
1803-10-16 Dräng, Son Per Jonsson Söderspånga Piga, Dotter Ingrid Bondesdotter Lundtorp
1803-10-16 Mjölnardräng Jon Larsson Högsjö Kvarn Piga Ingrid Ersdotter Högsjö Gård
1803-10-16 Dräng Per Bondesson Oppsala Piga, Dotter Ingeborg Ersdotter Oppsala
1803-10-25 Sokneman Nils Nilsson Ormön Piga Ingrid Karlsdotter Mjälnäs
1803-10-23 Dräng, Son Anders Andersson Majors Backa Piga, Dotter Stina Jonsdotter Jonsätter
1803-10-14 Dräng Anders Persson Kikurn Piga, Dotter Ingeborg Persdotter Sjöbråten
1803-11-13 Dräng Per Hansson Piga Kerstin Olsdotter Lunda NG
1803-11-13 Handelsman Jonas Anders Hamnström Örebro Jungfru Johanna Sara Mullin Högsjö Bruk
1803-11-13 Änkling Lars Jansson Övre Vannala Piga Kerstin Ersdotter Norrspånga
1803-11-17 Soldat Olof Victor Piga, Dotter Stina Karlsdotter Fränberg Göketorp
1803-11-13 Skomakardräng Anders Andersson Oltorpstugan Piga Karin Mattsdotter Bresätterstugan
1803-11-17 Löjtnant Karl Gustav Marks von Würtenberg Mamselle Margareta Flodin Dal
1803-11-27 Soldat Jon Oxel Grävs ST 159 Piga Ingrid Paulsdotter Sköttorp
1803-11-24 Dräng, Son Erik Persson Knutstorp Änka Brita Andersdotter Bresätter
1804- Dräng Anders Jakobsson Söderspånga Dotter Ingrid Olsdotter Torsmossestugan
1803-12-26 Dräng Jon Jansson Gunviken Piga Ulrika Olsdotter Stockbäcken
1803-08-14 Soldat Lars Olsson Brenner Brene ST 193 Piga Kerstin Persdotter Lunda ST
1804-05-21 Sokneman, Änkli Olof Olsson Åsen Soldatänka Karin Ersdotter Galltorp
1804- Dräng Erik Ersson Vad Piga Brita Nilsdotter Vad
1804-05-27 Dräng, Son Jon Jansson Gunviken Piga, Dotter Brita Ersdotter Ålsätter
1804-??-17 Sexman, Änkling Lars Ersson Gäringstorp Piga, Dotter Anna Stina Gustavsdotter Fräntorp
1804-06-08 Dräng Erik Ersson Hacksta Piga Anna Bengtsdotter Lunda MG
1804-06-25 Torpare, Änklin Olof Olsson Pettersborg Piga Anna Nilsdotter Pettersborg
1804-07-04 Torpare, Änklin Per Karlsson Vadstorp Piga Brita Ersdotter Munktorp
1804-07-23 Gårdsdräng Per Persson Högsjö Piga Anna Lisa Persdotter Högsjö
1804-08-19 Smeddräng Erik Pihlblad Billsbro Bruk Smeddotter Brita Greta Chorell Spånga Bruk
1804-10-24 Dräng, Son Erik Ersson Mjälnäs Piga Anna Stina Karlsdotter Mjälnäs
1804-10-07 ???????? Erik Ersson Åsen Piga, Dotter Karin Ersdotter Gäringe
1804-10-07 Dräng, Son Erik Ersson Ekeberg Piga, Dotter Kerstin Ersdotter Övre Vannala
1804-10-09 Dräng Per Persson Läppe Piga, Dotter Brita Persdotter Läppe
1804-10-05 Torpare, Änklin Jon Jonsson Nygård Piga Kerstin Persdotter Bromma
1804-10-23 Dräng, Son Lars Jakobsson Heden Piga Kerstin Larsdotter Heden
1804-10-15 Dräng, Socknema Per Larsson Malmberg Piga Kerstin Ersdotter Malmberg
1804- Dräng, Son Erik Jonsson Lunda NG Piga Kerstin Persdotter Norrspånga
1804- Dräng, Son Erik Ersson Rude Piga, Dotter Brita Olsdotter Finnstorp
1804- Dräng, Son Lars Jonsson Åby Piga, Dotter Anna Jonsdotter Lövåker
1804- Dräng, Son Erik Ersson Vikstugan Piga, Dotter Anna Persdotter Lasstorp
1805-02-03 Gårdsskräddare Karl Peter Landerholm Högsjö Bruk Smeddotter Ulrika Werner Högsjö Bruk
1804-10-25 Hemmansbrukare Erik Ersson Norrspånga Piga, Dotter Anna Persdotter Vitan
1804- Dräng Per Persson Dal Piga, Dotter Anna Jansdotter Saltorp
1804-12-07 Dräng, Son Jon Persson Hacksta Piga Anna Persdotter Hacksta
1804-12-19 Skogvaktare Anders Olsson Piga Anna Stina Sjöman Högsjö
1804-12-14 Hemmansbrukare, Per Olsson Åby Piga, Dotter Anna Jonsdotter Finnstorp VG
1804-12-26 Torpare, Änklin Erik Persson Olofstorp Piga Kajsa Johansdotter Olofstorp
1805-01-03 Snickargesäll Anders Olsson Salin Lännäs Sn. Piga, Dotter Anna Ersdotter Bosällstugan
1804-10-21 Dräng, Son Anders Larsson Gillbergatorp Piga, Dotter Ingrid Ersdotter Vialastugan
1805- Torpare, Änklin Olof Larsson Stora Lundbyskog Änka Kerstin Olsdotter
1805- Dräng Anders Andersson Dal Piga Brita Kristina Qvistberg Väderkvarnen
1805- Dräng Anders Ersson Stora Hökhult Piga Kerstin Olsdotter Henala
1805- Dräng, Son Olof Jonsson Sjögöle Piga, Dotter Ingrid Larsdotter Gropptorp
1805- Dräng, Änkling Per Persson Båltorp Piga Brita Ersdotter Österåkers Sn.
1805- Skolmästare M. Boman Södertälje Jungfru Hedvig Kristina Forssberg Stora Brene
1805- Soldat Erik Svan Ellfalla ST 209 Dotter Ulrika Söderling Ladukärr
1805- Torpare, Änklin Erik Ersson Södra Billsbrostugan Piga Kerstin Andersdotter
1805- Dräng, Son Anders Andersson Västra Hällbäcken Piga Katarina Ersdotter Berga
1805- Dräng, Son Olof Persson Käbbetorp Piga, Dotter Ingrid Ersdotter Marsjö
1805- Dräng, Son Per Persson Ellfalla Piga Ingeborg Larsdotter Östra Lundtorpstugan
1805- Soldat Erik Svartz Svarttorps ST 158 Piga Stina Olsdotter Björkviks Sn.
1805- Dräng, Son Lars Larsson Vannala Piga Brita Karlsdotter Käbbetorp
1805- Dräng, Son Olof Ersson Bromma Piga Kerstin Persdotter
1805- Dräng Lars Lundqvist Sjögöle Smeddotter Anna Stina Österberg Spånga Bruk
1805- Ingengör, Änkli Karl Kristian Graf Jungfru Maria Sofia Kraft Säfstaholm
1805- Dräng Erik Ersson Billsbro Piga, Dotter Anna Ersdotter Berga
1805- Dräng, Son Olof Olsson Baggetorp Piga, Dotter Karin Olsdotter Marsjö ÖG
1805- Dräng, Son Per Jonsson Svantorp Piga Karin Persdotter Gropptorp
1805- Torpare Simon Ersson Ålsjöstugan Piga Anna Persdotter Stora Kulltorp
1805- Skräddardräng Karl Landerholm Smeddotter Ulrika Werner
1805- Dräng, Änkling Erik Ersson Julita Sn. Piga Greta Lisa Bertilsdotter Olofstorp
1805- Trädgårdsdräng Erik Lindroth Kesätter Piga Stina Lind Ellfalla
1805- Karl Lundin Säfstaholm Piga Maja Stina Rudström Vidåker
1805- Dräng, Son Erik Olsson Lyttersta Piga Karin Ersdotter Ullevi
1805- Murarmästarlärl Lars Lindqvist Säfstaby Piga, Dotter Marit Larsdotter Söderspånga
1805- Dräng, Son Olof Larsson Kåsta Piga, Dotter Ingrid Olsdotter Lunda
1805- Dräng, Son Per Persson Kikurn Piga, Dotter Anna Larsdotter Svenstorp
1805- Dräng Per Andersson Meljult Dotter Brita Olsdotter Norrspånga
1805- Dräng Erik Ersson Vitan Dotter Anna Jonsdotter Stora Sjögetorp
1805- Dräng, Änkling Erik Ersson Berga SG Dotter Kerstin Ersdotter Berga SMG
1805- Dräng, Son Per Ersson Norrspånga Dotter Anna Olsdotter Kåsta
1805- Dräng Erik Persson Sätratorp Dotter Anna Larsdotter Ede FrälseG
1805- Dräng, Son Olof Olsson Vretsta Piga Kerstin Persdotter Vretsta
1805- Dräng Per Andersson Henala Piga, Dotter Brita Larsdotter Sköldnäs ÖG
1805- Torpare, Änklin Anders Andersson Lilla Hökhult Piga Anna Olsdotter Gölet
1805- Skomakardräng Anders Andersson Sandängstugan Piga, Dotter Brita Ersdotter Fränberg Erstorp
1805- Dräng Erik Persson Åby Piga Kerstin Jonsdotter Åby
1805- Torpare, Änklin Hindrik Svensson Hindriksberg Piga Brita Ersdotter Hindriksberg
1805- Husman, Änkling Per Gustavsson Äskedalen Änka Anna Ersdotter Gäringstorp
1805- Dräng, Son Olof Olsson Sandäng Piga, Dotter Anna Jansdotter Säfstaby ÖG
1805- Sockenskomakare Erik Jansson Nybrostugan Änka Anna Larsdotter Kåfallstugan
1805- Torpare Jonas Jakobsson Björnhult Piga, Dotter Stina Olsdotter Hardemon
1805- Torpare Lars Larsson Jakobstorp Piga Ingeborg Andersdotter Vad VG
1805- Husman, Änkling Erik Larsson Norra Stavhälla Änka Kerstin Andersdotter Hansta
1805- Dräng Lars Ersson Majors Backa Piga Kristina Kristoffersdotter Majors Backa
1806- Torpare Per Mattsson Bresätterstugan Piga Anna Andersdotter Nästorp
1806- Dräng Erik Larsson Svartåstugan Piga Ingrid Jansdotter Östra Vintergatan
1806- Dräng Nils Nilsson Mene Piga, Dotter Anna Nilsdotter Mene
1806- Hemmansbrukare Lars Larsson Vretsta Piga Ingrid Larsdotter Vretsta MG
1806- Dräng Karl Ersson Kärrtorp Piga Kerstin Olsdotter Kärrtorp
1806- Skomakardräng Erik Ersson Lindbolstugan Piga Margareta Larsdotter Lindbolstugan
1806- Dräng Anders Olsson Ås Piga, Dotter Brita Larsdotter Käbbetorp
1806- Husman, Änkling Anders Jonsson Oppsala Piga Brita Jonsdotter Lyttersta
1806- Dräng, Son Karl Hansson Lännäs Sn. Piga, Dotter Anna Olsdotter Fallet
1806- Mästersven Anders Bark Högsjö Bruk Piga Ingeborg Ersdotter Spånga Bruk
1806- Dräng Jon Larsson Ålö Piga Anna Karlsdotter Käbbetorp
1806- Dräng Peter Ersson Solberga Piga Kerstin Larsdotter Solberga
1806- Dräng Anders Jansson Stina Ersdotter
1806- Dräng Lars Olsson Morjanå Piga Ingrid Olsdotter Snåra
1806- Dräng, Son Jon Ersson Gropptorp Piga, Dotter Kerstin Ersdotter Låttra
1806- Dräng, Son Lars Larsson Gropptorp Piga, Dotter Kerstin Persdotter Stora Kulltorp
1806- Torpare, Änklin Erik Larsson Marietorp Änka Kerstin Bengtsdotter Gruvstugan
1806- Barnalärare Erik Flodmark Smeddotter Stina Brita Sjölund Spånga
1806- Dräng Erik Ersson Piga Brita Ersdotter
1806- Dräng Jon Larsson Båsenberga Piga, Dotter Ingrid Andersdotter Båsenberga
1806- Dräng Jon Bondesson Säfstaby Piga Anna Jakobsdotter Säfstaby
1806- Dräng, Son Lars Andersson Nedre Vannala Piga Brita Karlsdotter Käbbetorp
1806- Dräng Lars Nilsson Heden Piga Ingrid Ersdotter Ede KronoG
1806- Dräng Erik Andersson Målvik Piga, Dotter Kerstin Olsdotter Gäringsnäs
1806- Dräng Per Persson Simonstorp Piga Ingrid Nilsdotter Lunda
1806- Dräng Lars Jonsson Säfstatorp Piga, Dotter Brita Andersdotter Säfstatorp
1806- Dräng Lars Olsson Gäringstorp Piga Ingrid Ersdotter Gäringstorp
1806- Dräng Anders Nilsson Håltorp Piga Stina Jansdotter Håltorp
1806- Dräng Lars Jonsson Finnstorp Piga, Dotter Kerstin Ersdotter Ramstorp
1806- Hemmansbrukare Lars Larsson Sköldnäs Piga, Dotter Ingrid Ersdotter Hacksta
1806- Rekryt (Soldat) Erik Meck Piga Brita Ersdotter Billsbro ST
1806- Dräng, Son Anders Persson Stenstorp Piga, Dotter Anna Larsdotter Gropptorp
1806- Hemmansbrukare Per Olsson Åby Piga Brita Larsdotter Berga
1806- Avskedad Soldat Olof Wall Piga Kerstin Ersdotter
1807-03-03 Dräng, Son Anders Andersson Snåret Piga, Dotter Brita Olsdotter Lunda
1807-03-30 Dräng Erik Larsson Gropptorp Piga Anna Larsdotter Äng
1807-03-30 Dräng Lars Larsson Åtorp Piga, Dotter Kerstin Jonsdotter Lunda NG
1807-04-04 Hemmansbrukare Per Larsson Bromma Änka Anna Stina Gustavsdotter Gäringstorp
1807-04-26 Hemmansbrukare, Anders Andersson Lilla Hökhult Piga Brita Nilsdotter Stora Målke
1807-05-07 Hemmansbrukare, Jakob Gustavsson Bromma Änka Anna Andersdotter Heden
1807-04-29 Soldat Erik Slögd Piga Anna Persdotter Lilla Lundbyskog
1807-05-03 Rusthållare, Än Erik Ersson Hacksta Änka Karin Ersdotter Åsen
1807-06-26 Torpare, Änklin Olof Nilsson Gäringsnäs Änka Anna Kristoffersdotter Oppeberga
1807-07-03 Dräng Olof Andersson Haddetorp Piga, Dotter Brita Karlsdotter Haddetorp
1807-08-10 Dräng Per Olsson Henala Piga, Dotter Kerstin Ersdotter Henala
1807-09-25 Dräng, Son Jon Karlsson Marsjö Piga, Dotter Anna Jonsdotter Bäcktorp
1807-09-22 Greve Gustav Hamilton Skåne Fröken, Grevinn Fredrika Bonde Kesätter
1807-09-20 Torpare, Änklin Jon Persson Vittorpstugan, Vretsta Ro Piga Ingrid Ersdotter Gropptorps HT
1807-09-29 Dräng Anders Jonsson Larsstorp Piga, Dotter Kerstin Persdotter Lasstorp
1807-10-02 Avskedad Soldat Johan Dalman Östra Vingåkers Sn. Piga Anna Larsdotter Stengården
1807-10-04 Dräng Anders Persson Stora Brene Piga Brita Larsdotter Gunviken
1807-10-04 Dräng Lars Ersson Söderspånga Piga Anna Ersdotter Söderspånga
1807-10-04 Dräng, Son Erik Ersson Myngen Piga, Dotter Anna Persdotter Ellfalla
1807-10-04 Dräng, Änkling Erik Mårtensson Åsen Piga Kerstin Larsdotter Henala VG
1807-10-04 Dräng Erik Ersson Vad VG Piga, Dotter Kerstin Ersdotter Buddetorp
1807-10-02 Dräng Erik Andersson Åsman Stengården Piga Brita Karlsdotter Stengården
1807-10-10 Dräng Jonas Andersson Vad Piga Kerstin Larsdotter Vad
1807-10-25 Hemmansbrukare Erik Ersson Skeppmyre Piga, Dotter Anna Olsdotter Mellan Vintergatan
1807-10-27 Dräng, Son Per Persson Hansta Piga, Dotter Kerstin Larsdotter Malmberg ÖG
1807-10-11 Husar, Änkling Olof Sten Berga HT Piga Ingrid Andersdotter Äspetorp
1807-10-11 Dräng Olof Olsson Oppeberga Piga, Dotter Anna Larsdotter Oppeberga
1807-11-07 Dräng Lars Persson Stockbäcken Piga, Dotter Kerstin Larsdotter Stockbäcken
1807- Skomakardräng Jakob Larsson Lindberg Råmperåd Piga, Dotter Hedvig Ulrika Lindgren Dammen
1807-11-09 Dräng, Son Per Persson Oppeberga Piga, Dotter Brita Ersdotter Smedstorp
1807-11-20 Dräng Olof Larsson Oppsala Piga Anna Ersdotter Oppsala
1807-12-26 Husman, Änkling Lars Andersson Nedre Vannala Piga Ingrid Andersdotter Ljunghagstugan
1807-12-27 Dräng, Son Jon Persson Hacksta Piga, Dotter Ingeborg Persdotter Vretsta
180?-??-29 Rusthållare, Än Per Persson Vik Dotter Kerstin Olsdotter Nästorp
1807-01-06 Dräng Lars Persson Mellan Vannala Piga Stina Emanuelsdotter Säfstaholm
1808-01-30 Dräng Lars Ersson Berga Piga Ingrid Ersdotter Berga
1808-03-31 Dräng Olof Ersson Ramstorp Piga Anna Larsdotter Vretsta
1808-03-01 Dräng Anders Nilsson Ede KronoG Piga, Dotter Anna Andersdotter Vad ÖG
1808-03-15 Soldat Anders Bäck Knutstorp (Ärnebäcks ST) Piga Ingrid Persdotter Knutstorp
1808-03-21 Prost N.A. Netzel Husby Sn. Demoiselle Margareta Elisabet Brunnmark
1808-03-25 Hemmansbrukare Olof Olsson Åsen Piga, Dotter Anna Larsdotter Vretsta
1808-04-08 Torpare, Änklin Olof Jonsson Tutorp Änka Kerstin Persdotter Tutorp
1808-04-16 Dräng Karl Jansson Lundbytorp Änka Ulrika Olsdotter Källstugan
1808-04-10 Dräng, Son Olof Olsson Rude Änka Kerstin Olsdotter Baggetorp
1808-04-10 Dräng, Son Jon Larsson Finnstorp Piga, Dotter Ingrid Jonsdotter Finnstorp
1808-06-11 Dräng, Son Olof Ersson Malmberg ÖG Piga, Dotter Stina Larsdotter Kåsta NerG
1808-05-22 Fiskare Olof Ersson Lännqvist Dotter Helena Hällgren Dammstugan
1808-05-01 Dräng Per Andersson Viala Piga, Dotter Ingrid Olsdotter Viala
1808-06-19 Husar Per Hall Mattieholm Piga Ingrid Persdotter Hacksta
1808-06-24 Husman, Änkling Olof Karlsson Kärrtorp Änka Anna Ersdotter Stenstorp
1808-06-06 Dräng Olof Larsson Lundstugan Piga Greta Persdotter Henala
1808-07-31 Son, Hemmansbru Anders Andersson Vadstorp Piga, Dotter Ingeborg Persdotter Åtorp
1808-05-08 Soldat Gustav Nilsson Piga Johanna Wilhelmina D Olsdotter Kaplansgården
1808-06-26 Dräng Olof Olsson Skogstorpstugan Piga Kerstin Andersdotter Lundastugan
1808-06-30 Dräng, Son Olof Ersson Norrspånga Piga, Dotter Anna Olsdotter Lunda MG
1808-07-03 Dräng Olof Ersson Nedre Stavhälla Piga Brita Ersdotter Vittorp, Vretsta Rot
1808-10-02 Handlande Erik Sätterqvist Örebro Jungfru Beata Margareta Bergstedt Stora Brene
1808-09-24 Kyrkvaktare, Än Erik Åsberg Piga Kerstin Persdotter Åsen
1808-10-02 Torpare Per Olsson Gölstugan Piga Kerstin Olsdotter Viala VG
1808-10-02 Dräng Jon Larsson Kåsta Piga Kerstin Andersdotter Spånga Kvarn
1808-11-06 Dräng Erik Ersson Vretsta Piga Kerstin Ersdotter Vretsta
1808-11-20 Dräng Per Österberg Stengården Piga Kajsa Persdotter Lilla Sjögetorp
1808-11-06 Dräng Per Jonsson Ede FrälseG Piga, Dotter Anna Larsdotter Ede FrälseG
1808-11-26 Hemmansbrukare, Jon Andersson Ullevi Piga, Dotter Anna Ersdotter Mellan Vannala
1808-12-27 Dräng, Son Peter Bergstedt Ärnebäck Piga Maja Stina Bergström Ärnebäck
1809-12-29 Soldat Gustav Sturm Piga Kerstin Jakobsdotter Högsjö
1808-11-25 Dräng, Son Olof Ersson Rude Piga, Dotter Brita Persdotter Gäringe
1808-11-27 Dräng, Son Lars Olsson Finnstorp Piga, Dotter Karin Larsdotter Högsjö
1808-12-17 Torpare, Änklin Lars Larsson Östra Vadstugan Piga Hedda Lotta Jansdotter Ellfalla
1808-12-11 Hemmansbrukare, Per Karlsson Malmberg MG Piga, Dotter Karin Persdotter Lund
1808-11-22 Dräng, Son Per Jansson Säfstaby Piga Anna Ersdotter Säfstaby
1808-12-30 Dräng, Son Erik Olsson Berga SMG Piga, Dotter Ingrid Persdotter Spånga
1808-12-26 Dräng Olof Larsson Båsenberga Piga Kerstin Persdotter Morjanå
1809- Dräng Erik Larsson Tovekärr Piga Anna Jakobsdotter Tovekärr
1809-02-05 Hemmansbrukare Erik Larsson Vretsta ÖG Piga, Dotter Kerstin Jonsdotter Gäringstorp
1809-02-05 Dräng, Son Olof Olsson Lilla Ölång Piga, Dotter Kerstin Andersdotter Ålö
1809-02-10 Dräng, Son Anders Olsson Finninge NerG Änka Kerstin Persdotter Finninge NerG
1809-02-09 Dräng Anders Olsson Vik VG Piga, Dotter Brita Stina Ersdotter Vik VG
1809-03-03 Skattebonde, Än Erik Jonsson Lunda Änka Brita Larsdotter Båltorp
1809-03-19 Rusthållare, Än Erik Persson Vretsta VG Änka Anna Ersdotter Läppe
1809-04-03 Hemmansbrukare Per Larsson Lilla Hökhult Piga Kerstin Larsdotter Skeppmyre
1809-04-07 Dräng, Son Olof Persson Marsjö MG Änka Ingrid Ersdotter Käbbetorp
1809-04-11 Torpare Anders Andersson Norra Bergaholm Piga, Dotter Ingeborg Ersdotter Lindbol
1809-05-11 Dräng Per Olsson Vretsta Gästgivaränka Brita Persdotter Vretsta ÖG
1809-05-21 Sockenskomakare Erik Larsson Mattieholm Piga Anna Jonsdotter Vretsta MG
1809-06-20 Dräng, Son Lars Andersson Åsen Piga, Dotter Kerstin Larsdotter Vik
1809-06-22 Dräng, Son Per Larsson Stora Lundbyskog Piga, Dotter Ingrid Larsdotter Marsjö MG
1809-06-24 Torpare, Änklin Erik Ersson Sjöstugan, Vad Piga Kerstin Larsdotter Söderspånga
1809-07-02 Mjölnare, Änkli Per Persson Spånga Kvarn Änka Ingrid Larsdotter Billsbro ÖG
1809-06-24 Torpare, Änklin Olof Olsson Prästkärrstugan Piga Maja Greta Andersdotter Hacksta
1809-08-25 Torpare, Änklin Olof Persson Sandkällstugan Piga Anna Persdotter Sandkällstugan
1809-08-27 Dräng Anders Ersson Åby Piga, Dotter Karin Andersdotter Säfstaby
1809-08-18 Dräng, Son Olof Jonsson Ärnebäck Änka Ingrid Larsdotter Marsjö ÖG
1809-10-12 Sokneman, Änkli Anders Andersson Snåret Piga Ingrid Mårtensdotter Snåret
1809-09-26 Mjölnardräng Erik Brolin Morjanå Piga, Dotter Katarina Ersdotter Mjälnäs
1809-09-26 Dräng, Son Lars Larsson Lundtorp Piga, Dotter Ingrid Larsdotter Marsjö ÖG
1809-10-01 Dräng, Son Lars Larsson Stora Sjögetorp Piga, Dotter Kerstin Larsdotter Marsjö MG
1809-10-01 Torpare, Änklin Karl Olsson Bältstickarstugan Piga Brita Olsdotter Norrspånga
1809-10-08 Mästersven Kristian Bark Högsjö Bruk Smeddotter Brita Kristina Hållberg
1809-09-28 Dräng Jon Jonsson Skenäs Piga Katarina Jansdotter Skenäs
1809-10-01 Skomakardräng Olof Olsson Torshag Piga, Dotter Anna Jonsdotter Brännskogen
1809-10-08 Sockneman, Änkl Lars Olsson Marsjö MG Piga Brita Nilsdotter Högsjö
1809-10-01 Mästersven Lars Tolf Högsjö Bruk Gårdspiga Anna Margareta Granberg Kesätter
1809-09-30 Sockneman, Änkl Lars Andersson Läppe Piga Kerstin Nilsdotter Vretsta ÖG
1809-10-10 Dräng, Son Lars Jonsson Stora Lundbyskog Piga, Dotter Brita Larsdotter Lilla Lundbyskog
1809-10-07 Dräng, Son Anders Ersson Lunda NG Piga, Dotter Kerstin Jonsdotter Norrspånga
1809-10-15 Dräng Per Persson Bistorp Änka Anna Ersdotter Bresätterstugan
1809-10-29 Son Olof Olsson Läppe Piga, Dotter Anna Ersdotter Lindbol
1809-10-22 Dräng Erik Ersson Heden Änka Kerstin Larsdotter Heden
1809-10-14 Sockneman Per Persson Kåsta Piga, Dotter Anna Persdotter Vik VG
1809-10-29 Dräng Per Larsson Hacksta Änka Ingrid Andersdotter Stavstugan
1809-10-19 Änkling Karl Karlsson Mogetorp Änka Anna Jonsdotter Mogetorp
1809-10-29 Dräng, Son Erik Ersson Vik VG Piga, Dotter Brita Olsdotter Vik ÖG
1809-10-08 Dräng Erik Ersson Bresätter Piga Brita Persdotter Marsjö ÖG
1809-11-19 Dräng Lars Larsson Gunviken Piga, Dotter Anna Jonsdotter Gunviken
1809-12-01 Soldat Lars Fin Piga Ingrid Olsdotter Åsen
1809-12-03 Dräng Olof Hindriksson Flor Piga Anna Ersdotter Bresätter
1809-12-03 Husar Per Klein Piga Anna Persdotter Sandvik
1809-12-17 Dräng Erik Ersson Mene Piga Brita Jansdotter Stora Ölång
1809-12-21 Befallningsman, Johan Peter Mostedt Jungfru Erika Lovisa Lundgren Säfstaholm
1809-12-27 Soldat Olof Wall Mjälnäs ST Dotter Annika Jonsdotter Lindåsstugan
1809-12-26 Skräddare, Änkl Magnus Månsson Prästkärrstugan Piga Anna Stina Olsdotter Åsen
1809-12-24 Hemmansbrukare, Anders Persson Säfenäs, Floda Sn. Piga, Dotter Anna Andersdotter Majors Backa
1809-12-31 Erik Ersson Mattsboda Piga Karin Ersdotter Stora Målke
1810-01-01 Skomakare Peter Gellerström Spånga Bruk Piga Brita Ersdotter Billsbro
1810-01-01 Dräng, Son Per Larsson Lundtorp Piga Anna Larsdotter Lundtorp
1810-02-12 Skomakare Johan Wiberg Skedevi Sn. Piga, Dotter Ingeborg Olsdotter Svarttorp
1810-02-02 Avskedad Soldat Jonas Stålström Änka Ingrid Gustavsdotter Stockbäcksstugan
1810-01-24 Torpare, Änklin Erik Larsson Norra Viksätter Piga, Dotter Ingrid Persdotter Båltorp
1810-02-12 Sockneman, Änkl Per Jonsson Skallbol Piga Ingrid Mattsdotter Skallbol
1810-02-11 Fanjunkare Per Fredrik Ljung Stavhälla Madmoiselle Hedvig Cedervall Stavhälla
1810-03-04 Dräng, Son Erik Persson Oppeberga Piga Ingrid Olsdotter Olofstorp
1810-02-17 Dräng Anders Olsson Sliparbol Piga Sara Lisa Olsdotter Hardemon
1810-03-24 Soldat Jakob Wipp Viala ST Soldatänka Kristina Victor
1810-03-09 Dräng Per Persson Brännskogen Piga Ingrid Larsdotter Vattendalen
1810-03-16 Dagkarl Erik Stenbom Högsjö Piga Katarina Larsdotter Lund
1810-03-03 Soldat Jonas Sidon Piga, Dotter Kristina Gustavsdotter Malmbergs ST
1810-03-20 Soldat Johan Spann Svarttorp Piga, Dotter Kerstin Olsdotter Norrspånga
1810-03-09 Soldat Erik Lagg Piga, Dotter Kerstin Jonsdotter Västra Nordankärr
1810-04-01 Dräng Anders Andersson Strand Svarttorp Piga, Dotter Lisa Olsdotter
1810- Dräng Piga
1810-03-19 Hemmansbrukare Anders Jakobsson Oppsala Änka Anna Persdotter Oppsala
1810- Lakej Hans Dalman Piga, Dotter Brita Stina Östling Kesätter
1810-05-03 Soldat Jonas Asp Piga, Dotter Anna Haraldsdotter Stora Slängbäcken
1810-04-06 Dräng, Änkling Lars Larsson Ås Smeddotter Maja Lisa Stenbom Bistorp
1810-04-27 Dräng, Son Per Ersson Billsbro MG Piga Brita Jonsdotter Spånga Kvarn
1810-06-04 Sokneman, Gästg Jon Jansson Ålsätter Piga, Dotter Kerstin Larsdotter Hällgölet
1810-06-24 Sokneman, Änkli Erik Larsson Vännevad Piga, Dotter Brita Ersdotter Hälleråd
1810-08-01 Dräng Olof Ersson Mellan Vintergatan Änka Ingrid Olsdotter Mellan Vintergatan
1810-06-05 Dräng Magnus Andersson Åby Piga Ingeborg Olsdotter Åby
1810-08-19 Torpare, Änklin Olof Persson Lilla Brenetorp Piga Kerstin Andersdotter Ålsätter
1810-09-16 Soldat Jakob Wink Änka Kristina Svartz
1810-09-22 Mjölnare Per Larsson Läppe Kvarn Änka Ingrid Larsdotter Brännskogen
1810-10-02 Dräng, Son Lars Larsson Ålö Piga, Dotter Anna Olsdotter Bresätter
1810-10-02 Dräng Lars Larsson Högsjö Piga Anna Andersdotter Knutstorp
1810-10-02 Dräng, Son Anders Ersson Högbrunn Piga, Dotter Kerstin Ersdotter Lindbol
1810-10-02 Rättardräng Petter Sandberg Kesätter Piga, Dotter Brita Larsdotter Malmberg VG
1810-10-04 Hemmansbrukare Erik Olsson Lunda Piga Brita Larsdotter Bäcktorp
1810-10-07 Husar Jakob Blom Berga HT Piga Kerstin Jönsdotter Båsenberga
1810-10-07 Dräng, Son Per Larsson Rosendal Piga Anna Ersdotter Håltorp
1810-10-07 Hemmansbrukare Per Mårtensson Åndenäs Piga Anna Persdotter Skeppmyre
1810-10-07 Dräng, Son Per Jonsson Gäringstorp Piga, Dotter Anna Larsdotter Åby ÖG
1810-10-07 Dräng, Son Mårten Olsson Gäringstorp Piga, Dotter Ingrid Gustavsdotter Mellan Vannala
1810-10-07 Husar Per Haglund Hacksta HT Piga Anna Danielsdotter Åsen
1810-10-07 Dräng Anders Larsson Bistorp Piga, Dotter Kerstin Larsdotter Svenstorp
1810-10-07 Dräng Per Persson Lännäs Sn. Piga, Dotter Brita Larsdotter Åsbostugan
1810-10-27 Soldat Lars Wass Soldatänka Anna Hjelm
1810-09-25 Dräng Olof Olsson Hälleråd Änka Katarina Larsdotter Hälleråd
1810-10-02 Hemmansbrukare, Per Persson Malmberg ÖG Piga, Dotter Anna Ersdotter Malmberg ÖG
1810-10-14 Wargeringskarl Erik Hopp Stora Målke Piga Brita Jansdotter Majors Backa
1810-10-21 Dräng Per Persson Ellfalla Piga Karin Larsdotter Ellfalla
1810-10-21 Dräng, Son Erik Jansson Övre Vannala Piga, Dotter Anna Larsdotter Nedre Vannala
1810-10-21 Soldat Nils Skott Huspiga Maria Hellgren Stengården
1810-10-21 Dräng Jakob Jakobsson Åsen Piga Katarina Persdotter Åsen
1810-10-21 Torpare Lars Persson Ödesängsstugan Piga Anna Andersdotter Ödesängsstugan
1810-10-23 Dräng, Änkling Anders Ersson Vretsta Änka Anna Gustavsdotter Ärenvenstugan
1810-10-28 Dräng, Son Per Larsson Henala ÖG Piga, Dotter Ingrid Jonsdotter Marsjö VG
1810-10-28 Dräng Olof Ersson Gölet Piga Anna Olsdotter Säfstaby VG
1810-11-01 Soldat Erik Mars Piga, Dotter Anna Larsdotter Roligheten
1810-11-11 Torpare, Änklin Nils Persson Dammkärr Piga Katarina Gustavsdotter Lännäs Sn.
1810-11-06 Dräng Anders Ersson Solberga Piga Anna Larsdotter Västervik
1810-11-23 Soldat Fredrik Wilhelm Ström Piga, Dotter Ingrid Fränberg Göketorp
1810-11-29 Soldat Lars Wass Änka Anna Hjelm Norrspånga ST
1810-11-11 Hemmansbrukare Per Persson Billsbro VG Dotter Kerstin Ersdotter Berga MG
1810-11-30 Torpare, Änklin Per Persson Myngen Piga Brita Persdotter Gäringe
1810-12-26 Dräng Erik Andersson Åby VG Änka Anna Bengtsdotter Åby VG
1810-12-25 Olof Olsson Skallbol Piga Brita Mattsdotter Skallbol
1810-12-26 Dräng Anders Jakobsson Sjöholm, Östra Vingåkers Piga Anna Olsdotter
1810-12-25 Dräng Karl Johansson Saltorp Piga Brita Kilmansdotter Saltorp
1810-12-26 Hemmansbrukare Per Larsson Stubbgården Piga, Dotter Kajsa Andersdotter Stubbgården
1810-12-26 Soldat Anders Grot Knutstorps ST 161 Soldatänka Anna Nilsdotter Knutstorps ST
1810-12-26 Husar, Änkling Olof Gering Gäringe HT Piga Anna Persdotter Säfstaholm
1810-12-30 Skattehemmansbr Lars Larsson Stora Sjögetorp Änka Anna Persdotter Göketorp
1811-01-20 Soldat Nils Malm Malmbergs ST 183 Brita Larsdotter Majors Backa
1811-02-14 Kapten Fors Brogetorp Fröken Vyrtenberg
1811-02-02 Torpare Erik Ersson Stubbgölstugan Kerstin Andersdotter Slängbäcken
1811-02-04 Dräng Jon Olsson Bresätter Änka Stina Sjöman
1811-02-10 Dräng Erik Ersson Låttra Änka Brita Olsdotter
1811-04-23 Dräng Jon Olsson Vad Piga Brita Larsdotter
1811-04-25 Dräng Anders Ersson Östra Vingåkers Sn. Piga Kerstin L. (Larsdotter?) Skenäs
1811-04-10 Mjölnare Wallen Läppe Kvarn Greta Lisa Olsdotter
1811-03-08 Torpare Erik Jonsson Bromshult Änka Karin Persdotter
1811- Rusthållare, Än Lars Larsson Wretsta Piga Kerstin Ersdotter
1811-04-14 Spiksmedsdräng Olof Askerberg Maria Sjöberg
1811-04-14 Dräng, Änkling Adolf Gustavsson Fräntorp Piga Ingeborg Larsdotter
1811-03-31 Gårdsdräng Karl Johan Ersson Ålsätter Gunilla Svensdotter
1811-04-14 Skattebonde Jon Olsson Gölet Piga Anna Olsdotter Viala
1811-04-15 ???? Lars Ersson Gropptorp
1811-05-17 Skattebonde Per Persson Sjögöle Anna Ersdotter Båsenberga
1811-04-17 Torpare Olof Persson Hällstugan Piga Kerstin Larsdotter
1811-05-28 Torpare Lars Nilsson Vikstugan Piga Kerstin Olsdotter
1811-05-24 Rusthållare Per Jonsson Hacksta Änka Anna Jakobsdotter
1811-06-02 Wargjerare Erik Bjur Piga Ingrid Larsdotter
1811-06-10 Dräng Lars Larsson Stora Djulö, Stora Malms Piga Brita Ersdotter Spånga
1811-07-04 Dräng Olof Olsson Kinnsberg ? Piga Kerstin Ersdotter Lilla Täppe
1811-06-24 Hemmansbrukare Jakob Olsson Vadstorp Änka Anna Persdotter
1811-07-06 Frälsebonde Jon Andersson Ullevi Piga Brita Persdotter
1811-07-07 Dräng Jon Jonsson Strengholm, Östra Vingåke Piga Anna Ersdotter
1811-07-21 Torpare Per Persson Ekskogen Änka Brita Jansdotter
1811-08-16 Torpare Olof Olsson Hardemon Piga Elisabet Andersdotter
1811-08-20 Dräng Lars Larsson Båsenberga Piga Kerstin Larsdotter
1811-08-25 Dräng Nils Andersson Östra Vingåkers Sn. Piga Karin Larsdotter
1811-09-27 Gårdsskräddare Karl Gustav Broms Kristina Åkerberg
1811- Dräng Sven Andersson Finninge Piga Anna Andersdotter
1811- Dräng Olof Östergren Torpa, Skedevi Sn. Piga Brita Ersdotter Mjälnäs
1811-09-29 Dräng Jonas Ersson Viala Piga Ingrid Larsdotter Stensätter
1811-09-29 Dräng Lars Larsson Mellan Vintergatan Piga Brita Larsdotter
1811-09-29 Roteringssoldat Olof Skall Mjälnäs Piga Brita Olsdotter
1811-09-29 Dräng Lars Jonsson Skenäs Piga Ingrid Persdotter
1811-09-29 Skräddardräng Olof Jakobsson Vialastugan Kerstin Larsdotter
1811-10-03 Rättare Abraham Norström Prostgården Piga Kerstin Andersdotter Billsbro
1811-10-01 Dräng Olof Olsson Kåsta Änka Ingrid Andersdotter Kåstastugan
1811-10-04 Dräng Jonas Ersson Mjälnäs Piga Eva Greta Gustavsdotter Fräntorp
1811-10-06 Sockenskomakare Olof Olsson Torshag Piga Kerstin Larsdotter Nästorp
1811-10-08 Roteringssoldat Johan Sall Gäringstorp Piga Kerstin Persdotter Solberga
1811- Dräng Johan Persson Lilla Täppe Piga Maja Kajsa Olsdotter
1811-10-01 Dräng Olof Olsson Norrspånga Änka Brita Larsdotter Heby
1811-09-29 Skomakardräng Lars Svensson Nysätterstugan Piga Kerstin Ersdotter
1811-10-01 Bonde Lars Ersson Lunda Piga Anna Larsdotter
1811-10-01 Dräng Per Persson Bresätter Dotter Anna Ersdotter
1811-10-01 Bonde Olof Larsson Stora Lundbyskog Piga Kerstin Persdotter
1811-10-08 Dräng Jan Persson Åsen Piga Anna Ersdotter
1811-10-24 Dräng Erik Jonsson Viala Piga Brita Larsdotter
1811-10-22 Bonde Per Persson Hacksta Piga Karin Larsdotter
1811-10-11 Bonde Lars Larsson Finninge Piga Kerstin Persdotter
1811-10-11 Bonde Erik Persson Finninge Piga Brita Larsdotter
1811-10-13 Bonde Anders Larsson Ås Piga Brita Andersdotter
1811-10-24 Dräng Per Ersson Båsenberga ÖG Piga Anna Ersdotter
1811-10-27 Dräng Jon Ersson Mosstorp Piga Kerstin Larsdotter
1811-10-13 Dräng Per Persson Vad Piga Anna Larsdotter
1811-10-12 Bonde Per Karlsson Marsjö MG Piga Anna Olsdotter
1811-10-19 Föstärkningssol Erik Franksson Billsbro Änka Kerstin Ersdotter
1811-11-03 Hemmansbrukare Lars Olsson Knutstorp Piga Karin Persdotter
1811-11-03 Bonde, Änkling Erik Ersson Billsbro Piga Kerstin Ersdotter
1811-12-03 Dräng Per Ersson Vretsta Piga Anna Ersdotter
1811-12-26 Bonde Lars Ersson Lunda Änka Karin Jonsdotter
1811-12-26 Torpare Lars Olsson Trögbol Piga Ingeborg Jonsdotter
1811-12-26 Dräng Olof Olsson Vretstastugan Piga Brita Persdotter
1811-12-26 Dräng Anders Persson Söderspånga Piga Ingrid Larsdotter
1811- Dräng Olof Olsson Svarttorp Piga Anna Persdotter
1812-02-16 Husar Petter Piga Karin Olsdotter Prostgården
1812-02-16 Husar Anders Granat Piga Ingrid Larsdotter Galltorp
1812-02-22 Dräng Magnus Andersson Övre Vannala Piga Karin Larsdotter Sandbäckstugan
1812-02-22 Bonde, Änkling Lars Persson Ringeråd Piga Kerstin Persdotter
1812-02-22 Bonde, Änkling Olof Ersson Berga Änka Brita Ersdotter
1812-03-04 Mjölnardräng Erik Lindroth Genne, Östra Vingåkers Sn Piga Stina Thorell
1812-03-15 Dräng Lars Larsson Viala Piga Kerstin Ersdotter
1812-03-31 Rättare Erik Julin Prostgården Piga Brita Olsdotter
1812-03-30 Mjölnardräng Johan Malmlöf Genne, Östra Vingåkers Sn Piga Anna Velin
1812-03-31 Soldat Jonas Skött Stora Sjögetorps ST 169 Piga Maja Olsdotter
1812-03-30 Dräng Olof Persson Vad Piga Brita Karlsdotter
1812-03-30 Dräng Olof Larsson Stora Målke Piga Kerstin Ersdotter
1812-04-03 Betjänt Erik Westerberg Skenäs Piga Anna Östlund
1812-05-03 Soldat Johan Victor Änka Stina Persdotter
1812-04-10 Bonde Lars Ersson Nytorp Piga Ingrid Nilsdotter
1812-04-26 Dräng Per Gustavsson Buddetorp Änka Fredrika Wässman
1812-06-21 Torpare Lars Jonsson Säfstatorp Piga Ingrid Olsdotter
1812-07-12 Mjölnardräng Klas Lind Morjanå Piga Greta Andersdotter
1812-07-24 Dräng Lars Ersson Norrspånga Piga Ingrid Ersdotter
1812-08-20 Dräng Anders Askerlund Högsjö Gård Piga Brita Andersdotter
1812-08-01 Mjölnardräng Anders Högsjö Piga Stina Almqvist
1812-07-21 Dräng, Extra Ro Johan Hög Högsjö Änka Maja Hallgren
1812-09-27 Dräng Johan Åker Mjälnäs Piga Anna Larsdotter
1812-09-27 Dräng Anders Bengtsson Eketorp Piga Kerstin Ottosdotter
1812-10-15 Bonde Erik Larsson Målvik Piga Anna Andersdotter
1812-10-25 Dräng Lars Ersson Bie, Floda Sn. Piga Karolina Jansdotter
1812-10-03 Bonde Erik Olsson Lindbol Annika Olsdotter
1812-10-12 Dräng Erik Larsson Roligheten Anna Larsdotter
1812-10-15 Bonde Erik Ersson Stora Målke Kerstin Persdotter
1812-10-15 Bonde Erik Larsson Ålö Piga Kerstin Andersdotter
1812-10-11 Dräng Erik Ersson Mellan Vannala Piga Kerstin Persdotter
1812-10-11 Bonde, Änkling Lars Larsson Tovekärr Piga Ingrid Persdotter
1812-10-11 Bonde Per Larsson Sliparbol Änka Kerstin Persdotter
1812-10-11 Dräng Per Ersson Båsenberga Piga Kerstin Persdotter
1812-10-11 Dräng Nils Värn Stora Kulltorp Piga Ulrika Andersdotter
1812-10-16 Bonde Per Olsson Rude Piga Annika Olsdotter
1812-11-01 Bonde, Änkling Erik Ersson Lönntorp Piga Brita Larsdotter
1812-11-05 Dräng Lars Olsson Vretsta Piga Kerstin Persdotter
1812-11-14 Bonde Lars Larsson Norrspånga Piga Ingrid Persdotter
1812-11-12 Dräng Jon Jonsson Hacksta Piga Anna Olsdotter
1812-10-24 Bonde Erik Olsson Billsbro Piga Brita Larsdotter
1812-12-27 Mjölnare Karl Lagerqvist Låttra Piga Anna Ersdotter
1812-11-06 Dräng Lars Larsson Vännevad Piga Katarina Andersdotter
1812-10-30 Torpare, Änklin Jan Jansson Jansberg Piga Kerstin Persdotter
1812-11-30 Bonde Anders Ersson Berga Piga Karin Olsdotter
1812-11-12 Dräng Per Persson Stora Målke Piga Ingrid Larsdotter
1812-11-15 Bonde Lars Larsson Lindbol Piga Brita Persdotter
1812-11-17 Bonde Anders Andersson Kåsta Piga Kerstin Olsdotter
1812-11-15 Bonde Erik Ersson Hälleråd Änka Brita Olsdotter
1812-12-26 Dräng Per Olsson Djursnäs Piga Brita Ersdotter
1812-12-17 Dräng Per Larsson Finninge Piga Annika Andersdotter
1812-12-03 Bonde Per Persson Vad Piga Ingrid Andersdotter
1812-10-21 Bonde Olof Olsson Myrkärr Piga Brita Larsdotter
1812-12-26 Bonde Erik Persson Stora Kulltorp Piga Ingrid Larsdotter
1812-12-26 Bonde Anders Ersson Norrspånga Piga Brita Persdotter
1812-12-27 Dräng Erik Klasson Bresätter Piga Brita Larsdotter
1813-01-22 Förstärkningsso Karl Haddqvist Piga Stina Andersdotter
1813-02-05 Frälsebonde Lars Andersson Åby Piga Brita Persdotter
1813-02-31 Soldat Jonas Lans Täppe ST 198 Piga Brita Ersdotter
1813-03-16 Trumslagare Johan Holmgren Göketorp Piga Brita Gustavsdotter
1813-02-21 Dräng, Änkling Olof Olsson Prostgården Piga Karin Ersdotter Prostgården
1813-03-21 Extra Roterings Per Säfve Piga Kerstin Persdotter
1813-03-25 Soldat Petter Skött Piga Brita Andersdotter
1813-03-25 Soldat Petter Lind Lönntorps ST 157 Piga Anna Larsdotter
1813-03-25 Dräng Lars Nilsson Håltorp Piga Kerstin Larsdotter
1813-05-19 Dräng Per Olsson Malmberg Piga Kerstin Andersdotter
1813-05-19 Soldat Anders Piga Brita Maja Gustavsdotter
1813-05-21 Dräng Erik Ersson Götslinge Piga Anna Larsdotter
1813-04-02 Dräng Lars Jonsson Mene Piga Brita Gustavsdotter
1813-03-26 Soldat Lars Lotts Piga Anna Larsdotter
1813-04-19 Torpare, Änklin Lars Ersson Kojstugan Piga Kerstin Larsdotter
1813-04-19 Husar Petter Åkerheim Piga Brita Persdotter
1813-04-29 Bonde, Änkling Lars Persson Stockbäcken Piga Kerstin Andersdotter
1813-04-12 Förstärkningsso Jonas Him Stengården Piga Anna Björn
1813-04-16 Soldat Johan Ås Piga Kajsa Hindriksdotter
1813-04-15 Soldat Gustav Hen Henala ST 192 Piga Ingrid Persdotter
1813-04-18 Förstärkningsso Lars Ersson Piga Anna Stina Ersdotter
1813-05-20 Kammartjänare Erik Lundqvist Säfstaholm Piga Stina Jakobsdotter
1813-05-30 Skattebonde Per Persson Buddetorp Änka Anna Jonsdotter
1813-06-07 Frälsebonde, Än Anders Persson Henala Änka Brita Ersdotter
1813-06-13 Dräng, Änkling Karl Lindberg Jungfru Hedda Kristina Vedholm
1813-06-20 Organist Jonas Samuel Strand Jungfru Fredrika Gustava Sof Bergstedt
1813-06-24 Dräng Fredrik Mattsson Ärnebäck Piga Stina Olsdotter
1813-06-24 Mästersven Karl Axel Köhler Högsjö Piga Anna Lisa Bark
1813-06-27 Dräng, Änkling Erik Ersson Henala Änka Anna Jonsdotter
1813-08-01 Torpare Nils Olsson Sjökärrstugan Änka Kerstin Nilsdotter
1813- Dräng Gustav Åkerström Prostgården Piga Brita Sätterman
1813-09-30 Dräng Olof Andersson Solberga Piga Brita Olsdotter
1813-10-15 Dräng Olof Larsson Gäringe Piga Anna Olsdotter
1813-10-02 Dräng Per Andersson Hacksta Piga Anna Jansdotter
1813-10-03 Dräng Jakob Jakobsson Högsjö Bruk Piga Kajsa Ersdotter
1813-10-03 Dräng Jon Jonsson Stora Lundbyskog Piga Ingrid Persdotter
1813-10-03 Skattebonde Per Larsson Kåsta Piga Ingrid Persdotter
1813-10-29 Bonde, Änkling Olof Olsson Vik Änka Brita Persdotter
1813-10-22 Torpare, Änklin Erik Jönsson Kojstugan ? Änka Anna Larsdotter
1813-10-29 Torpare Per Olsson Karlstorp Änka Brita Jonsdotter
1813-11-01 Dräng Anders Larsson Buddetorp Piga Anna Persdotter
1813-11-20 Frälsebonde Per Larsson Säfstaby Änka Kerstin Ersdotter
1813-12-06 Gårdssmed, Änkl Petter Linde Kesätter Piga Greta Persdotter
1813-11-28 Husar Lars Åkerström Piga Anna Persdotter
1813-11-21 Skattebonde Lars Persson Norrspånga Piga Kerstin Larsdotter
1813-12-24 Torpare Lars Ersson Hästnäs Piga Anna Persdotter
1813-12-26 Hemmansbrukare Lars Larsson Villtungla, Lännäs Sn. Piga Brita Bergstedt
1813-12-16 Dräng Olof Jonsson Bergaholm Piga Brita Andersdotter
1813-12-26 Dräng Per Persson Gäringe Piga Anna Jonsdotter
1813-12-27 Skattebonde Erik Ersson Berga Piga Ingrid Persdotter
1813-12-27 Rättare, Änklin Olof Andersson Berga Piga Brita Olsdotter
1813-12-27 Skattebonde Erik Bengtsson Lunda Piga Kerstin Persdotter
1814-01-20 Husman, Änkling Olof Nilsson Gäringstorp Piga Brita Jonsdotter Vretsta
1814-02-26 Dräng Per Olsson Dentersta, Vadsbro Sn. Änka Anna Jönsdotter Gäringstorp
1814-02-10 Dräng Lars Olsson Vittbro Piga Karin Andersdotter Vittbro
1814-03-12 Frälsebonde Lars Ersson Kikurn Piga Kerstin Persdotter Kikurn
1814-03-17 Soldat Peter Österling Kesätter Änka Maja Malmström Kesätter
1814-04-04 Dräng Anders Ersson Ullevi Piga Brita Ersdotter Myngen
1814-04-17 Frälsebonde Lars Larsson Nedre Vannala Piga Anna Persdotter Säfstaholm
1814-05-22 Dräng Olof Persson Malmberg Änka Kerstin Persdotter Vretsta
1814-05-30 Skattebonde Lars Larsson Galltorp Piga Ingeborg Larsdotter Vretsta
1814-05-29 Frälsebonde Olof Larsson Hällgölet Piga Anna Nilsdotter Hällgölet
1814-06-26 Skräddardräng Jan Jansson Berga, Österåkers Sn. Piga Anna Persdotter Södra Viksätter
1814-06-23 Dräng Per Larsson Vretsta Piga Kerstin Olsdotter Vretsta
1814-06-21 Dräng Olof Larsson Läppe Änka Kerstin Larsdotter Läppe
1814-07-31 Dräng Erik Ersson Snåra Piga Brita Olsdotter Snåra
1814-09-18 Dräng Lars Larsson Prästgården Piga Anna Lisa Olsdotter Prästgården
1814-10-08 Häradsmurare Wilhelm Widlund Lunda Snickardotter M.V. Fröberg Klovsten
1814-10-08 Dräng Anders Jonsson Kåsta Piga Anna Olsdotter Kåsta
1814-10-02 Dräng Jon Björnsson Finnige Piga Brita Stina Olsdotter Finninge
1814-10-09 Torpare Jon Persson Björksätter Piga Kerstin Mårtensdotter Mellan Vintergatan
1814-10-09 Dräng Erik Jonsson Östra Nordankärr Piga Anna Ersdotter Västra Vintergatan
1814-10-09 Dräng Erik Olsson Säfstaby Piga Ingrid Andersdotter Björkmon
1814-10-16 Hemmansbrukare, Per Olsson Vretsta Änka Anna Persdotter Hacksta
1814-11-11 Skattebonde Erik Persson Vitan Piga Ingrid Ersdotter Vitan
1814-11-11 Skattebonde Per Ersson Vitan Piga Anna Maja Heden Vitan
1814-10-30 Skattebonde Olof Olsson Läppe Piga Kerstin Bengtsdotter Hacksta
1814-10-30 Skattebonde Mårten Persson Äspetorp Änka Stina Larsdotter Äspetorp
1814-10-30 Dräng Lars Larsson Baggetorp Piga Ingrid Larsdotter Marsjö
1814-11-06 Dräng Jon Andersson Brännstugan Piga Ingrid Larsdotter Brännstugan
1814-11-06 Dräng Jon Andersson Stora Brene Piga Maja Olsdotter Stora Brene
1814-11-27 Dräng Erik Andersson Kubbetorp Änka Brita Andersdotter Udden
1814-11-27 Skräddardräng Per Mårtensson Piga Kerstin Larsdotter
1814-11-25 Dräng Per Persson Henala Piga Kerstin Ersdotter Sköldnäs
1814-12-04 Dräng Lars Jonsson Söderspånga Änka Ingrid Gustavsdotter Mellan Vannala
1814-12-26 Dräng Anders Andersson Mon Piga Ingrid Persdotter Mon
1814-12-09 Avskedad Soldat Lars Setterberg Sätralund Piga Stina Jonsdotter Sätralund
1814-12-26 Torpare Olof Olsson Brinkstugan Änka Ingrid Larsdotter Brinkstugan
1814-12-26 Skattebonden Erik Karlsson Lilla Kulltorp Piga Anna C Hofström Spånga Bruk
1815-02-03 Soldat Lars Bok Bresätter Änka Anna Larsdotter Bresätter
1815-02-26 Torpare, Änklin Per Ersson Ollonholmen Änka Ingrid Olsdotter Ollonholmen
1815-02-24 Skattebonde, Än Olof Ersson Lunda Änka Kerstin Jonsdotter Lunda
1815-03-12 Dräng Erik Jansson Lång Marsjö ÖG Änka Brita Larsdotter Sjöholmen
1815-03-27 Dräng Per Olsson Prostgården Piga Brita Larsdotter Hansjötorp
1815-03-18 Dräng Jon Larsson Sköldnäs Piga Kerstin Persdotter Buddetorp
1815-04-07 Frälsebonde Per Olsson Baggetorp Piga Kerstin Larsdotter Vad
1815-04-09 Torpare, Änklin Per Ersson Hästtorp Änka Ingrid Andersdotter Västra Kåltorp
1815-03-27 Dräng Nils Nilsson Saltorp Piga Stina Jansdotter Saltorp
1815-04-08 Torpare Jon Jonsson Fredstorp Piga Brita Jonsdotter Lunda
1815-04-27 Dräng Lars Persson Ärnebäck Piga Brita Lisa Jonsdotter Lyttersta
1815-04-23 Frälsebonde Lars Gustavsson Mellan Vannala Piga Ingeborg Olsdotter Säfstaby
1815-05-14 Dräng Per Olsson Lagölstugan Änka Karin Mattsdotter Bistorp
1815-05-14 Torpare, Änklin Lars Larsson Torsmossestugan Piga Kerstin Mårtensdotter Båsenberga
1815-06-11 Torpare Olof Olsson Lundbyskogsstugan Piga Kerstin Persdotter Lundbyskog
1815-06-20 Soldat Erik Bill Piga Anna Stina Persdotter Stengården
1815-07-07 Trädgårdsdräng Adolf Dahlgren Säfstaholm Piga Ingrid Ersdotter Täppe
1815-06-20 Dräng Per Persson Kåsta Piga Brita Jonsdotter Käbbetorp
1815-10-13 Dräng Erik Persson Kåsta Piga Anna Persdotter
1815-08-15 Inspektor, Änkl P. Lundgren Säfstaholm Jungfru B.M. Stenbäck Sköldnäs
1815-10-08 Hammarsmed, Änk Petter Sten Högsjö Piga Stina Jonsdotter Högsjö
1815-09-24 Soldat Jonas Gats Piga Greta Lisa Ersdotter Prostgården
1815-09-10 Avskedad Soldat Per Wretfeldt Ringerådstugan Änka Brita Olsdotter Gölstugan
1815-10-07 Skräddardräng Per Jonsson Malmbergstugan Piga Brita Persdotter Malmberg
1815-10-04 Dräng Olof Olsson Källmostugan Piga Brita Josiasdotter Henala
1815-09-30 Dräng Olof Olsson Henala Piga Anna Persdotter Båsenberga
1815-10-01 Avskedad Soldat Lars Mörk Regna Sn. Piga Kajsa Persdotter Kubbetorp
1815-10-12 Manufaktursmed Johan Askerberg Högsjö Piga Maja Lisa Dahlberg Högsjö
1815-10-01 Frälsebonde, Än Lars Larsson Säfstaby Piga Kerstin Larsdotter Billsbro
1815-10-08 Soldat Jonas Nahl Piga Karin Jakobsdotter Vretsta
1815-10-11 Skattebonde Erik Ersson Lunda Piga Kerstin Ersdotter Marsjö
1815-10-20 Dräng Jon Jonsson Käbbetorp Piga Karin Jonsdotter Stugutorp
1815-10-20 Dräng Erik Larsson Bergaholm Piga Anna Olsdotter Marsjö
1815-10-16 Dräng Per Gustavsson Henala Piga Kerstin Olsdotter Henala
1815-10-08 Dräng Per Mattsson Stenstorp Piga Brita Persdotter Lilla Målke
1815-10-20 Dräng Per Olsson Skogstorp, Östra Vingåker Piga Maja Karlsdotter Säfstaholm
1815-10-08 Dräng Olof Jonsson Sjögöle Piga Anna Larsdotter Sjögöle
1815-11-03 Dräng Lars Olsson Vik VG Piga Anna Stina Larsdotter Gäringstorp
1815-10-27 Fd. Sockengarva P. Dalen Ödesäng Piga Stina Nilsdotter Ödesäng
1815-12-01 Frälsebonde Anders Andersson Ekeberg Piga Brita Ersdotter Västervik
1815-11-05 Soldat Olof Hen Änka Ingrid Persdotter Henala
1815-02-07 Trumslagare ??? Karl Alm Vannala Piga Brita Ersdotter Vannala
1815-11-07 Dräng Olof Persson Lunda Piga Anna Larsdotter Marsjö
1815-12-30 Dräng Jonas Olsson Hacksta Piga Anna Persdotter Hacksta
1816-01-06 Soldat Anders Finne Piga Anna Maja Linde Kaplansgården
1815-12-26 Soldat Jonas Fast Piga Anna Persdotter Hult
1816-01-14 Torpare, Änklin Lars Mattsson Östra Stenstugan Piga Anna Ersdotter Östra Stenstugan
1816-01-01 Dräng Per Olsson Viala ÖG Piga Kerstin Larsdotter Viala ÖG
1816-01-10 Husman, Änkling Erik Ersson Bromma Piga Ingrid Bengtsdotter Bromma

© 2006. Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson.