FÖDELSEBOK VÄSTRA VINGÅKERS SOCKEN. C1:5 = 1768 - 1795.

FÖDD NAMN PLATS FAR FN FAR EN MOR FN MOR EN
1768-01-01 Lars Malmberg VG Per Persson Emborg Jonsdotter
1768-01-01 Karl Niklas Näs Nils Brandt Kristina Gröning
1768-01-04 Olof Vikstorp Bengt Nilsson Brita Olsdotter
1768-01-03 Ingeborg Gäringestugan Per Persson Brita Ersdotter
1768-01-09 Per Dammstugan, Stavhälla Per Persson Kerstin Jonsdotter
1768-01-09 Anders Lönntorp Erik Ersson Kerstin Andersdotter
1768-01-12 Lars Ödesäng Lars Bondesson Emborg Andersdotter
1768-01-17 Ingeborg Bäcktorp Erik Persson Ingeborg Jonsdotter
1768-01-14 Anna Solberga Erik Olsson Kerstin Olsdotter
1768-01-16 Olof Mene Olof Olsson Anna Andersdotter
1768-01-18 Erik Ärnebäcks ST Per Bergbom Maja Nilsdotter
1768-01-28 Karin Hagtorp Lars Larsson Kerstin Ersdotter
1768-01-27 Lars Läppe Lars Mårtensson Anna Larsdotter
1768-01-28 Ingeborg Tutorp Jakob Jakobsson Anna Larsdotter
1768-01-31 Kerstin Vännevad Sven Ersson Anna Persdotter
1768-02-03 Per Säfstaby Nils Jansson Anna Persdotter
1768-02-08 Brita Kåstastugan Olof Olsson Karin Jonsdotter
1768-02-08 Nils Gräv Erik Klingsell Anna Kinnwall
1768-02-17 Kerstin Åsen Erik Ersson Anna Karlsdotter
1768-02-17 Karin Åsen Erik Ersson Anna Karlsdotter
1768-02-17 Anna Sköldnäs Lars Olsson Karin Gustavsdotter
1768-02-21 Lars Bondgölet Anders Mårtensson Anna Olsdotter
1768-02-25 Ingeborg Snåret Erik Larsson Kerstin Persdotter
1768-02-29 Per Knutstorp Jon Jonsson Ingeborg Ersdotter
1768-02-19 Anna Stora Kulltorp Erik Jonsson Anna Jonsdotter
1768-02-23 Lars Lunda Jon Larsson
1768-03-01 Ingrid Åby Anders Ersson Ingeborg Nilsdotter
1768-03-03 Mårten Vik Olof Mårtensson Brita Persdotter
1768-03-15 Lars Vretsta HT Lars Wretfelt Anna Gabrielsdotter
1768-03-22 Margareta Svarttorp Jon Larsson Kerstin Olsdotter
1768-03-15 Brita Ilinge Lars Jonsson Kerstin Ersdotter
1768-03-18 Per Vattendalen?? Nils Persson Karin Larsdotter
1768-03-20 Fredrik Söderspånga Karl Henrik Brantenberg Brita Companias
1768-03-22 Per Håltorp Adolf Jonsson Kerstin Persdotter
1768-03-19 Per Lundtorp Per Persson Anna Larsdotter
1768-03-20 Anna Lund Lars Jonsson Anna Persdotter
1768-03-30 Lars Säfstatorp Anders Larsson Kerstin Larsdotter
1768-03-29 Kerstin Östra Vintergatan Lars Nilsson Ingrid Larsdotter
1768-04-02 Olof Åby Per Larsson Brita Nilsdotter
1768-04-04 Anna Malmberg Lars Persson Anna Larsdotter
1768-04-07 Kerstin Billsbro Erik Olsson Brita Larsdotter
1768-04-08 Karin Berga SG Erik Ersson Kerstin Larsdotter
1768-04-13 Karin Åsen Lars Olsson Brita Karlsdotter
1768-04-20 Anna Kåsta NerG Per Olsson Ingeborg Olsdotter
1768-04-20 Kerstin Kåsta NerG Per Olsson Ingeborg Olsdotter
1768-04-17 Karin Läppestugan Nils Nilsson Brita Larsdotter
1768-04-09 Erik Kristoffer Högsjö Kvarn Hans Mikael Sontag Katarina Colberg
1768-04-17 Kerstin Stengården Per Olsson Kerstin Persdotter
1768-04-22 Karin Lunda HT Hans Lundberg Kerstin Persdotter
1768-04-26 Mårten Finnstorp Lars Mårtensson Ingeborg Hansdotter
1768-05-06 Ingrid Högbrunn Anders Andersson Anna Persdotter
1768-05-07 Lars Sköldnäs Lars Larsson Anna Larsdotter
1768-05-07 Karin Lund Erik Persson Karin Andersdotter
1768-05-08 Ingrid Marsjö Jakob Ersson Ingrid Månsdotter
1768-05-08 Per Lunda Per Persson Karin Jonsdotter
1768-05-07 Brita Säfstaby Nils Eliasson Anna Hansdotter
1768-05-10 Olof Lilla Ölång Erik Andersson Marit Olsdotter
1768-05-15 Ingrid Åsen Lars Larsson Brita Larsdotter
1768-05-18 Kerstin Kåsta ST Lars Kårbom Kerstin Ersdotter
1768-05-22 Lars Mosstorp Erik Larsson Anna Olsdotter
1768-05-26 Erik Kåsta NerG Olof Larsson Anna Ersdotter
1768-06-03 Brita Majors Backa Anders Olsson Anna Olsdotter
1768-05-29 Per Stora Ölång Anders Ersson Kerstin Olsdotter
1768-06-12 Anders Berga Anders Moberg Stina Månsdotter
1768-06-14 Stina Ålsätter Lars Ersson Anna Ersdotter
1768-06-14 Ingrid Billsbro Nils Nilsson Kerstin Persdotter
1768-06-17 Ingrid Vadsstugan Lars Andersson Ingrid Persdotter
1768-06-18 Lena Gunvikens ST Erik Gundahl Brita
1768-06-22 Ingrid Lunda Bengt Larsson Anna Larsdotter
1768-06-21 Brita Stina Prästgården Per Welin Kristina Hylteen
1768-06-24 Olof Båsenberga Olof Jonsson Anna Olsdotter
1768-06-27 Maja Kajsa Billsbro Bruk Karl Lindqvist Brita Tolf
1768-06-29 Ingeborg Löftinge Jon Andersson Kerstin Andersdotter
1768-06-29 Ingrid Billsbro Olof Olsson Ingeborg Jonsdotter
1768-06-22 Brita Maja Oppeberga Karl Erik Giersse Maria Humbla
1768-06-19 Kristina Låttra HT Karl Lotterberg Stina Andersdotter
1768-07-14 Lars Ekeberg Erik Ersson Anna Persdotter
1768-07-18 Brita Säfstaby Nils Andersson Brita Jonsdotter
1768-07-23 Olof Söderspånga Jon Persson Brita Olsdotter
1768-07-25 Erik Mjälnästorp Erik Ersson Brita Jansdotter
1768-08-02 "Son" Ålsätter Erik Nilsson Brita Olsdotter
1768-08-01 Kerstin Sjöängsstugan Jonas Jonsson Kerstin Nilsdotter
1768-08-13 Brita Heby Per Persson Kerstin Olsdotter
1768-08-16 Brita Vik Erik Andersson Kerstin Larsdotter
1768-08-16 Johan Högsjö Gård Petter Ekström Lisa Olsdotter
1768-08-19 Olof Mjälnäs Erik Ersson Anna Larsdotter
1768-08-23 Erik Gäringstorp Erik Ersson Anna Persdotter
1768-08-27 Lars Marsjö Per Ersson Kerstin Olsdotter
1768-09-03 Brita Kulltorps ST Erik Kullman Brita Jonsdotter
1768-09-03 Erik Lyttersta Kerstin Larsdotter
1768-09-03 Olof Skallbols ST Olof Skallberg Anna Olsdotter
1768-09-06 Brita Lunda ST Nils Lundberg Brita Persdotter
1768-09-08 Anna Solberga Anders Ersson Brita Bengtsdotter
1768-09-14 Brita Plomtorp Anders Andersson Anna Månsdotter
1768-09-18 Jon Hjälpetorp Jon Jonsson Kerstin Larsdotter
1768-09-18 Per Gölet Per Persson Kerstin Persdotter
1768-09-19 Anna Åbrostugan Olof Jonsson Anna Karlsdotter
1768-09-20 Ingrid Kesätter Olof Olsson Ingrid Ersdotter
1768-09-24 Ingrid Nystugan, Ärnebäck Gustav Ersson Brita Jonsdotter
1768-09-24 Anna Brenestugan Nils Nilsson Brita Simonsdotter
1768-09-28 Kerstin Land Per Larsson Anna Ersdotter
1768-09-29 Olof Hansta Erik Olsson Kerstin Larsdotter
1768-09-30 Ingrid Gropptorp Erik Ersson Brita Olsdotter
1768-10-03 Erik Hacksta Erik Göransson Karin Persdotter
1768-10-09 Kerstin Ristorp Lars Olsson Brita Ersdotter
1768-10-12 Ingrid Karstorp Erik Ersson Ingrid Ersdotter
1768-10-09 Ingrid Åby Jon Jonsson Brita Olsdotter
1768-10-13 Olof Skogstorps ST Olof Andersson Ingeborg Larsdotter
1768-10-13 Anna Bärle Jon Nilsson Brita Persdotter
1768-10-15 Per Vittbro Olof Larsson Ingrid Olsdotter
1768-10-16 Kerstin Lunda Jon Larsson Brita Jonsdotter
1768-10-16 Olof Björkmon Per Jonsson Anna Persdotter
1768-10-16 Erik Lönntorps ST Lars Lynberg Marit Persdotter
1768-10-20 Anna Simonstorp Jon Andersson Anna Persdotter
1768-10-22 Stina Brita Högsjö Kvarn Jonas Olsson Brita Maja Persdotter
1768-10-25 Anders Söderspånga ST Erik Söderspång Greta Persdotter
1768-10-23 Ingrid Åndenäs Jakob Ersson Kerstin Persdotter
1768-10-21 Margareta Katarina Lilla Täppe Matts Forsberg Margareta Oljeqvist
1768-11-04 Brita Hansjötorp Per Jonsson Anna Olsdotter
1768-11-08 Anna Oppeberga Per Olsson Brita Persdotter
1768-11-06 Anna Oppeberga HT Lars Bergman Ingrid Gabrielsdotter
1768-11-10 Olof Oppeberga Olof Larsson Kerstin Persdotter
1768-11-18 Karl Båsenberga ST Olof Båsenström Kerstin Persdotter
1768-11-20 Erik Marsjö Per Andersson Brita Jönsdotter
1768-11-17 Brita Ekebergs ST Jonas Ekeberg Anna Ersdotter
1768-11-23 Ingrid Galltorp Anders Persson Ingrid Persdotter
1768-11-20 Brita Ramstorp Lars Ersson Brita Larsdotter
1768-11-20 Per Lilla Brene Olof Persson Brita Persdotter
1768-11-22 Kerstin Österby Johan Larsson Kerstin Nilsdotter
1768-12-06 Ingeborg Henala ST Erik Henfelt Anna Mårtensdotter
1768-12-08 Brita Stora Målke Måns Nilsson Kerstin Jonsdotter
1768-12-18 Brita Åsen Per Gabrielsson Brita Ersdotter
1768-12-24 Lars Ellfalla Johan Andersson Kerstin Larsdotter
1768-12-26 Kerstin Henala Olof Olsson Ingrid Ersdotter
1768-12-27 Anders Morjanå Nils Andersson Kerstin Nilsdotter
1768-12-16 Karl Bromma Lars Larsson Anna Jonsdotter
1768-12-26 Brita Ålö Olof Bondesson Brita Persdotter
1768-12-27 Anna Gropptorp Erik Ersson Anna Ersdotter
1768-12-27 Per Malmberg VG Per Nilsson Kerstin Persdotter
1768-12-23 Karl Petter Högsjö Bruk Karl Humbla Anna Kajsa Olsdotter
1769-01-05 Brita Ede FrälseG Sven Svensson Ingrid Ersdotter
1769-01-07 Kerstin Vik ÖG Per Larsson Kerstin Olsdotter
1769-01-09 Kerstin Ärnebäcks Krog Anders Andersson Anna Ersdotter
1769-01-18 Kerstin Viala Per Ersson Ingeborg Persdotter
1769-01-17 Lars Sköldnäs ST Erik Sköldman Ingrid Nilsdotter
1769-01-15 Per Hagstugan, Skenäs Per Ersson Brita Ersdotter
1769-01-23 Erik Åsen Erik Olsson Kerstin Ersdotter
1769-01-26 Ingrid Finnstorp Anders Karlsson Anna Andersdotter
1769-01-22 Anders Nästorp Anders Mårtensson Anna Ersdotter
1769-01-03 Katarina Kubbetorp Anders Karlsson Lisa Gustavsdotter
1769-01- Anders Haddetorp Anders Andersson
1769-02-11 Brita Viala Per Danielsson Brita Ersdotter
1769-02-08 Erik Östra Hultstugan Per Ersson Ingrid Olsdotter
1769-02-12 Ingrid Bistorp Anders Andersson Ingrid Olsdotter
1769-02-14 Anna Ede Lars Mårtensson Ingeborg Ersdotter
1769-02-18 Anders Rude ST Erik Rudström Brita Jönsdotter
1769-02-19 Mårten Perstorp Per Hansson Brita Mårtensdotter
1769-02-21 Anders Lindbol Nils Andersson Ingrid Persdotter
1769-02- Maria Gate ST Lars Göransson Kerstin Ersdotter
1769-02-22 Per Båsenberga Jakob Jonsson Ingrid Olsdotter
1769-02-18 Kerstin Rude Olof Olsson Brita Larsdotter
1769-03-06 Olof Karstorp Olof Olsson Ingrid Olsdotter
1769-03-11 Per Göstlinge Lars Persson Karin Jonsdotter
1769-03-19 Anna Nytorp Erik Ersson Ingeborg Ersdotter
1769-03-20 Kerstin Båsenberga Olof Larsson Kerstin Jönsdotter
1769-03-20 Karin Båsenberga Olof Larsson Kerstin Jönsdotter
1769-03-19 Lars Hacksta Erik Ersson Kerstin Ersdotter
1769-03-26 Lars Lund Erik Larsson Marit Larsdotter
1769-03-27 Per Berga SG Olof Jonsson Kerstin Larsdotter
1769-04-04 Kerstin Henala VG Olof Tyrisson Ingrid Persdotter
1769-04-08 Lars Stora Sjögetorp Lars Persson Kerstin Persdotter
1769-04-07 Lars Harbacken Olof Larsson Ingrid Larsdotter
1769-04-07 Brita Stora Lundbyskog Per Olsson Marit Karlsdotter
1769-04-05 Karin Ängs ST Anders Engvall Karin Persdotter
1769-04-11 Olof Båsenbergsstugan Jöns Nilsson Ingeborg Paulsdotter
1769-04-20 Anna Rude Lars Olsson Kerstin Jonsdotter
1769-04-21 Brita Västra Nordankärr Nils Nilsson Brita Andersdotter
1769-04-28 Ingrid Kikurn Per Nilsson Anna Larsdotter
1769-05-01 Ingeborg Billsbro Lars Jonsson Brita Persdotter
1769-05-05 Olof Stora Lundbyskogsstugan Olof Larsson Annna Olsdotter
1769-05-09 Per Söderspånga Olof Persson Anna Persdotter
1769-05-11 "Dotter" Ölångs ST Nils Persson
1769-05-11 Kerstin Hackstastugan Erik Ersson Ingeborg Larsdotter
1769-05-05 Ingrid Jansberg, Äng Jan Jansson Kerstin Olsdotter
1769-05-15 Olof Nedre Vannala Anders Eliasson Ingrid Larsdotter
1769-05-06 Stina Bromma Anders Andersson Sara Stina Gustavsdotter
1769-05-25 Erik Stora Målke Erik Persson Kerstin Larsdotter
1769-05-28 Lars Nästorp Per Månsson Ingrid Larsdotter
1769-05-11 Son och dotter Gäringe Olof Nilsson
1769-06-02 Erik Sandvik Olof Andersson Anna Olsdotter
1769-05-29 Ingeborg Karstorp, Gäringe Rote Erik Amundsson Anna Bengtsdotter
1769-06-03 Anna Kåsta UppG Olof Persson Anna Persdotter
1769-06-04 Ingrid Vretsta ÖG Erik Larsson Ingeborg Persdotter
1769-06-13 Ingrid Kåsta Per Olsson Ingeborg Olsdotter
1769-06-15 Kerstin Viala FrälseG Jon Persson Anna Jonsdotter
1769-06-16 Brita Gunviken Per Larsson Anna Jonsdotter
1769-06-25 Lars Remsnidartorp Per Nilsson Brita Larsdotter
1769-06-28 Anders Lunda MG Erik Persson Ingeborg Persdotter
1769-06-27 Olof Stenstorp Per Larsson Anna Larsdotter
1769-06-26 Sofia Magdalen Stavhälla Hamn Lars Widström Kristina Enocksdotter
1769-07-03 Per Mogetorp Jon Jonsson Kerstin Persdotter
1769-07-03 Ingrid Lilla Täppe Jon Jonsson Brita Ersdotter
1769-05-27 Anna Bistorp Paul Johansson Ingrid Olsdotter
1769-07-13 Kerstin Hällgölet Olof Larsson Kerstin Danielsdotter
1769-07-15 Ingrid Ödesäng Erik Bondesson Brita Olsdotter
1769-07-14 Anna Stina Dammen Erik Fredriksson Brita Stina Nilsdotter
1769-07-16 Kerstin Norrspånga ST Jonas Spångberg Kerstin Andersdotter
1769-07-17 Brita Mellan Vannala Lars Samuelsson Kerstin Nilsdotter
1769-07-20 Anna Lunda Karl Persson Anna Persdotter
1769-07-26 Nils Lunda Olof Nilsson Anna Persdotter
1769-09-08 Karl Kulltorpsstugan Erik Ersson Anna Karlsdotter
1769-07-18 Per Marsjö Erik Ersson Anna Ersdotter
1769-07-25 Kerstin Viala FrälseG Lars Simonsson Anna Ersdotter
1769-07-30 Lars Nyängsstugan, Norrspånga Anders Larsson Ingeborg Persdotter
1769-07-30 Maja Stina Målvikstorp Julius Larsson Ingeborg Nilsdotter
1769-08-02 Lars Viala ST Anders Wiman Karin Persdotter
1769-07-14 Anna Marsjö Per Nilsson Brita Larsdotter
1769-08-20 Mårten Torp Per Mårtensson Brita Karlsdotter
1769-08-22 Erik Billsbrostugan (Kålbacken) Lars Ersson Ingrid Ersdotter
1769-08-13 Erik Västervik Per Ersson Ingrid Olsdotter
1769-08-05 Jakob Söderspånga Karl Henrik Brantenberg Brita Compani
1769-08-16 Anders Lyttersta Anders Andersson Kerstin Bondesdotter
1769-08-21 Fredrika Sofia Olofstorp Jöns Fredrik Silfverbrand Maja Kristina Rehnstral
1769-08-23 Gustav Lunda Gerhard Willmouth Helena Maria Luthman
1769-07-24 Anna Stora Målke Nils Persson Kerstin Larsdotter
1769-08-22 Arendt Otto Dal Adam Fredrik Wrangel Emerentia Margareta Hedmansson
1769-08-28 Kerstin Säfstaby VG Erik Andersson Ingeborg Larsdotter
1769-09-03 Jon Lunda Jon Larsson Kerstin Larsdotter
1769-09-07 Kerstin Marsjö Såg Nils Jonsson Kerstin Persdotter
1769-09-06 Brita Säfstaby Jon Larsson Kerstin Olsdotter
1769-09-24 Kerstin Berga ST Erik Bergfelt Ingrid Larsdotter
1769-09-11 Joel Vännevad Lars Larsson Stina Mattsdotter
1769-09-09 Anna Bäcktorp Erik Persson Ingeborg Jonsdotter
1769-09-15 Lars Berga Jon Larsson Marit Andersdotter
1769-09-16 Karin Gate Jon Persson Karin Larsdotter
1769-09-15 Anna Hacksta Nils Olsson Kerstin Larsdotter
1769-09-20 Olof Vad Erik Olsson Brita Jansdotter
1769-09-19 Karl Lövåker Per Månsson Anna Nilsdotter
1769-09-21 Lars Baggbäcken Klas Gustav Larsson Anna Bondesdotter
1769-09-17 Brita Hacksta Jon Persson Brita
1769-09-17 Petter Näs Johan Wänström Brita Larsdotter
1769-09-17 Anna Kajsa Näs Johan Wänström Brita Larsdotter
1769-09-24 Lars Gropptorp Olof Larsson Anna Olsdotter
1769-10-03 Per Vretsta HT Lars Wretfelt Anna Gabrielsdotter
1769-09-29 Olof Stugutorp Lars Olsson Kerstin Jonsdotter
1769-09-29 Olof Västorp Olof Olsson Anna Persdotter
1769-10-01 Jon Stora Täppe Jon Jonsson Karin Ersdotter
1769-10-02 Per Norrspånga ST Olof Hökendahl Brita Persdotter
1769-10-02 Olof Kesätters Krog Olof Gottskalksson Kerstin Andersdotter
1769-10-02 Brita Viala ST Anders Wibom Kerstin Olsdotter
1769-10-04 Ingeborg Kåsta Olof Larsson Anna Persdotter
1769-09-30 Per Snåret Olof Jonsson Anna Persdotter
1769-10-06 Anna Henala Olof Larsson Brita Larsdotter
1769-10-09 Olof Svantorp Nils Jonsson Anna Persdotter
1769-10-07 Karl Gustav Sköldnäs Per Petreus Brita Katarina Barck
1769-10-12 Lars Lönntorp Erik Ersson Kerstin Andersdotter
1769-10-18 Karin Svarttorp Per Ersson Ingeborg Ersdotter
1769-10-15 Anna Västra Vintergatan Matts Mattsson Kerstin Ersdotter
1769-10-30 Anders Mene Olof Olsson Anna Andersdotter
1769-10-16 Erik Skiljebäcken Erik Ersson Brita Olsdotter
1769-11-03 Per Vads ST Per Wadström Karin Henriksdotter
1769-11-07 Kerstin Ullevi Olof Persson Brita Andersdotter
1769-11-20 Jon Åsbostugan Per Persson Anna Olsdotter
1769-11-19 Ingrid Simonstorp Olof Ersson Brita Simonsdotter
1769-11-19 Karin Stora Molke Olof Ragwaldsson Karin Månsdotter
1769-11-19 Ingeborg Sandäng Anders Persson Ingrid Persdotter
1769-12-01 Kerstin Sjögöle Jon Jonsson Brita Larsdotter
1769-12-02 Anna Vintergatans ST Bonde Winterros Stina Nilsdotter
1769-12-03 Bengt Ringeråd Bengt Ersson Kerstin Larsdotter
1769-12-07 Lars Niklas Kaplansgården Per Welin Kristina Hylteen
1769-12-11 Kerstin Malmberg ÖG Olof Ersson Anna Ersdotter
1769-12-09 Olof Marsjö MG Bengt Larsson Ingrid Andersdotter
1769-12-11 Lars Äng Lars Jonsson Anna Ersdotter
1769-12-14 Jon Hagtorpsstugan Olof Joelsson Karin Jonsdotter
1769-12-17 Olof Billsbro VG Olof Olsson Ingeborg Jonsdotter
1769-12-19 Kerstin Sköldnäs Per Jonsson Ingrid Nilsdotter
1769-12-20 Erik Billsbrostugan Erik Ersson Ingeborg Ersdotter
1769-12-21 Per Vitan Anders Ersson Brita Persdotter
1769-12-22 Anna Bistorp Erik Olsson Brita Larsdotter
1769-12-21 Lars Håltorp Adolf Jonsson Kerstin Persdotter
1769-12-25 Brita Gäringe Erik Ersson Brita Larsdotter
1769-12-24 Jan Svenstorp Jan Andersson Anna Persdotter
1769-12-26 Anna Berga Per Persson Anna Ersdotter
1769-12-27 Kerstin Marsjö ÖG Jon Jonsson Anna Persdotter
1769-12-31 Olof Henala Beril Andersson Ingrid Olsdotter
1769-12-31 Karin Båsenberga Gustav Olsson Anna Ersdotter
1769-12-16 Nils Finninge ST Olof Säterman Kerstin Nilsdotter
1770-01-01 Kerstin Sköldnäs Lars Larsson Kerstin Persdotter
1770-01-09 Brita Läppe Olof Andersson Anna Persdotter
1770-01-06 Brita Åsen Erik Ersson Kerstin Olsdotter
1770-01-01 Brita Stenstorp Per Ersson Kerstin Börielsdotter (Börjesdott
1770-01-17 Gustav Fredrik Skolhuset Karl Gustav Fredriksson Brita Jostsdotter
1770-01-25 Per Henala Per Larsson Anna Andersdotter
1770-01-28 Maria Hälleråd Anders Olsson Maria Svensdotter
1770-02-05 Jon Säfstaby Nils Eliasson Anna Hansdotter
1770-02-14 Lars Östra Hultstugan Per Ersson Ingrid Olsdotter
1770-02-17 Anna Låttra Per Paulsson Brita Larsdotter
1770-02-08 Lena Kajsa Högsjö Bruk Johan Humbla
1770-02-21 Ingeborg Hult Lars Jonsson Ingeborg Ersdotter
1770-02-24 Kerstin Vik Olof Ersson Kerstin Ersdotter
1770-03-03 Anders Kesätter Matts Ekström Elisabet Gurström
1770-03-03 Per Oppsala Jon Andersson Anna Olsdotter
1770-03-04 Per Åtorp Per Persson Kerstin Jonsdotter
1770-03-05 Kerstin Övre Stavhälla Per Persson Kerstin Jonsdotter
1770-03-06 Per Finnstorp Jon Persson Karin Mårtensdotter
1770-03-15 Anna Åsen Nils Mattsson Anna Olsdotter
1770-03-16 Anna Nordantorp Per Larsson Kerstin Nilsdotter
1770-03-17 Lars Vikstorp Bengt Nilsson Brita Olsdotter
1770-03-23 Per Mattsboda Per Persson Ingeborg Mattsdotter
1770-03-27 Olof Vadstorp Anders Persson Anna Olsdotter
1770-03-25 Anna Bergastugan Per Persson Anna Jönsdotter
1770-03-28 Ingrid Läppestugan Nils Nilsson Brita Larsdotter
1770-03-29 Jakob Klockargården Johan Widgren Katarina Holmgren
1770-03-28 Lars Snåret Erik Larsson Kerstin Persdotter
1770-03-28 Kerstin Finninge Olof Larsson Anna Jonsdotter
1770-04-04 Olof Söderspånga Anders Persson Anna Olsdotter
1770-04-04 Dödfött gossebarn Söderspånga Anders Persson Anna Olsdotter
1770-04-07 Ingeborg Äsphult Per Persson Elisabet Ersdotter
1770-04-06 Olof Stora Täppe Olof Ersson Ingrid Ersdotter
1770-04-06 Anders Råmperåd Lars Ersson Marit Persdotter
1770-04-06 Klas Adolf Oppeberga Karl Erik Giertz Humbla
1770-04-13 Lars Billsbrostugan Lars Larsson Brita Larsdotter
1770-04-18 Kerstin Nystugan, Lundtorp Gustav Ersson Brita Jansdotter
1770-04-22 Erik Vretsta ÖG Lars Larsson Anna Olsdotter
1770-04-27 Lars Lilla Molke Per Jonsson Karin Larsdotter
1770-04-27 Jon Lilla Molke Per Jonsson Karin Larsdotter
1770-05-02 Ingrid Hacksta Per Jonsson Anna Ersdotter
1770-05-03 Jon Nästorp Jon Jonsson
1770-05-02 Kerstin Övre Vannala Erik Jonsson Kerstin Olsdotter
1770-05-08 Brita Ålö ST Erik Olsson Kerstin Ersdotter
1770-05-09 Brita Rude ST Erik Rudström Brita Jönsdotter
1770-04-05 Olof Skölnäs MG Erik Nilsson Ingeborg Olsdotter
1770-04-05 Ingeborg Sköldnäs MG Erik Nilsson Ingeborg Olsdotter
1770-05-18 Brita Fräntorp Johan Persson Anna Larsdotter
1770-05- Lars Bresätters ST Per Brefelt Anna Olsdotter
1770-05-29 Lars Galltorp Anders Persson Ingrid Persdotter
1770-05-31 Per Hjälpetorp Per Persson Karin Olsdotter
1770-05-28 Ingrid Svarttorp Per Larsson Kerstin Larsdotter
1770-06-04 Kerstin Säfstatorp Anders Larsson Kerstin Larsdotter
1770-06-09 Per Ede KronoG Olof Olsson Karin Mattsdotter
1770-06-06 Kerstin Kulltorps ST Lars Solberg Anna Larsdotter
1770-06-09 Anna Stavhälla HT Lars Staffelt Maja Ersdotter
1770-06-13 Erik Ålsätter Simon Ersson Anna Jonsdotter
1770-06-13 Ingrid Oppeberga Per Olsson Brita Persdotter
1770-06-24 Kristina Katarina Högsjö Kvarn Johan Segerström Katarina Collberg
1770-06- Karin Åsen Lars Ersson Anna Ersdotter
1770-06-25 Bengt Mjälnäs Erik Nilsson Kerstin Andersdotter
1770-06-28 Anders Moviken, Marsjö Matts Mattsson Maja Nilsdotter
1770-07-01 Erik Baggstugan Erik Bondesson Karin Larsdotter
1770-07-03 Olof Stora Lundbyskog Erik Olsson Karin Persdotter
1770-07-11 Ingeborg Högbrunn Anders Andersson Anna Persdotter
1770-07-17 Olof Läppe Lars Mårtensson Anna Larsdotter
1770-07-22 Olof Åsen Olof Jonsson Anna Karlsdotter
1770-07-25 Jakob Udden, Österby Hans Österberg Karin Jansdotter
1770-07-31 Anna Lundtorp Olof Ersson Ingrid Ersdotter
1770-07-31 Anna Gunviken Nils Ersson Anna Ersdotter
1770-08-09 Lars Ristorp Lars Olsson Brita Ersdotter
1770-08-19 Karin Viala Per Persson Brita Olsdotter
1770-08-22 Brita Malmberg VG Per Persson Emborg Jonsdotter
1770-08-26 Per Lundsstugan Per Persson Karin Olsdotter
1770-08-08 Ingrid Stenstorp Per Larsson Anna Larsdotter
1770-09-02 Kerstin Nyslättsstugan Per Persson Maria
1770-09-04 Brita Land Per Larsson Anna Ersdotter
1770-09-06 Lars Vännevad Per Olsson Karin Ersdotter
1770-09-12 Ingeborg Kåsta NerG Erik Persson Kerstin Persdotter
1770-09-07 Erik Arvidsstugan Erik Bondesson Ingrid Persdotter
1770-09-16 Olof Karstorp Erik Ersson Ingrid Ersdotter
1770-09-16 Brita Skomakarstugan, Gäringe Anders Persson Ingeborg Ersdotter
1770-09-21 Olof Kåsta UppG Anders Jonsson Brita Olsdotter
1770-09-18 Lars Marsjö Per Nilsson Brita Larsdotter
1770-09-21 Anna Kåsta UppG Anders Jonsson Brita Olsdotter
1770-09-21 Kerstin Båsenberga Olof Larsson Kerstin Jönsdotter
1770-09-25 Per Lund Erik Persson Karin Andersdotter
1770-09-25 Kerstin Lund Erik Persson Karin Andersdotter
1770-09-2 Erik Norrspånga Erik Persson Ingrid Jonsdotter
1770-09-27 Lars Gate Lars Jonsson Anna Jonsdotter
1770-09-23 Anders Täppe ST Anders Täppberg Brita Persdotter
1770-09-27 Brita Stora Målke Erik Persson Kerstin Larsdotter
1770-09-28 Jon Nedre Vannala Anders Jonsson Ingeborg Ersdotter
1770-10-02 Lars Malmbergs ST Erik Malmberg Ingrid Simonsdotter
1770-10-07 Kerstin Berga Erik Ersson Kerstin Larsdotter
1770-10-06 Lars Mjälnästorp Erik Ersson Brita Jansdotter
1770-10-10 Per Malmberg VG Lars Persson Anna Larsdotter
1770-10-07 Anna Grindstugan, Söderspånga Karl Jansson Kerstin Olsdotter
1770-10-09 Per Stora Ölång Anders Ersson Kerstin Olsdotter
1770-10-13 Erik Gropptorp Erik Ersson Anna Ersdotter
1770-10-13 Anders Gunvikens ST Erik Gundahl Brita Andersdotter
1770-10-16 Anna Stina Brene ST Henrik Breberg Magdalena Hellman
1770-10-18 Kerstin Vikstorp Anders Wikman Anna Jonsdotter
1770-10-18 Anders Båsenberga Anders Andersson Ingeborg Larsdotter
1770-10-18 Kerstin Karstorp, Gäringe Rote Per Persson Kerstin Olsdotter
1770-10-19 Anna Fräntorp Lars Larsson Kerstin Olsdotter
1770-10-23 Jon Stugutorp Per Andersson Karin Jonsdotter
1770-10-25 Erik Nästorp Lars Persson Ingeborg Persdotter
1770-10-29 Erik Malmbergs ST Erik Westerberg Ingeborg Andersdotter
1770-11-11 Kerstin Baggetorp Erik Ersson Ingrid Persdotter
1770-11-11 Harald Vilhelm Dal Adam Fredrik Wrangel Emerentia Margareta Hedmansson
1770-11-23 Anna Göketorp Erik Björkman Ingrid Nilsdotter
1770-11-28 Per Ölångs ST Erik Öman Ingrid Andersdotter
1770-12-04 Per Edetorp Jon Andersson Kerstin Olsdotter
1770-12-02 Anders Lunda Jon Larsson Brita Jonsdotter
1770-12-02 Lars Käbbetorp Olof Persson Brita Persdotter
1770-12-02 Erik Lindbol Erik Jonsson Anna Ersdotter
1770-12-11 Per Gäringstorp Erik Ersson Anna Persdotter
1770-12-17 Kerstin Mogetorp Karl Karlsson Maja Jansdotter
1770-12-14 Kerstin Rosendal Per Persson Kerstin Olsdotter
1770-12-23 Jon Lunda Per Jonsson Kerstin Olsdotter
1770-12-20 Lars Ålsjötorp Olof Månsson Ingrid Olsdotter
1770-12-24 Lars Östra Vintergatan Lars Nilsson Ingrid Larsdotter
1770-11-25 Anna Vattendalen Nils Persson Karin Larsdotter
1770-12-24 Ingeborg Majors Backa Anders Olsson Anna Olsdotter
1770-12-26 Olof Vikstorp Olof Jonsson Wendela Olsdotter
1770-12-25 Kerstin Ärnebäcks ST Per Bergbom Maja Nilsdotter
1770-12-29 Daniel Leonard Klåvsten Daniel Ram Margareta Leufstedt
1771-01-07 Ingrid Gäringe HT Erik Gärling Ingeborg Nilsdotter
1771-01-16 Erik Lilla Lundbyskog Per Persson Ingrid Ersdotter
1771-01-28 Anna Jansberg /Äng/ /Jan/ Jansson Kerstin Jonsdotter
1771-02-13 Anna Lilla Lundbyskog Olof Persson Ingrid Persdotter
1771-02-17 Olof Sjögöle Erik Olsson Kerstin Larsdotter
1771-02-21 Jon Billsbro Olof Olsson Ingeborg Jonsdotter
1771-02-22 Brita Ellfalla Nils Ersson Brita Larsdotter
1771-02-22 Per Söderspånga Per Persson Brita Andersdotter
1771-03-04 Ingrid Ålsätter Lars Jansson Anna Nilsdotter
1771-03-05 Olof Norrspånga Erik Olsson
1771-03-06 Katarina Bromma ST Anders Bromfelt Ingeborg Svensdotter
1771-03-08 Karl Knutstorps ST Matts Knutström Ingeborg Ersdotter
1771-03-08 Anna Östra Nordankärr Per Jönsson Margareta Persdotter
1771-03-08 Erik Gölet Per Persson Kerstin Persdotter
1771-03-02 Per Åby Per Persson Kerstin Persdotter
1771-03-02 Ingrid Åby Per Persson Kerstin Persdotter
1771-03-04 Per Ålö Per Olsson Kerstin Persdotter
1771-02-05 Per Stengårdens ST Olof ...ström Kerstin Persdotter
1771-03-09 Petter Vilhelm Lilla Molka / Näs Karl Vilhelm Stiernstolpe Margareta Katarina Gryzell
1771-03-08 Olof Söderspånga Lars Jonsson Kerstin Olsdotter
1771-03-10 Erik Källmostugan Erik Persson Elin Jonsdotter
1771-03-18 Anna Åsen Jon Persson Brita Karlsdotter
1771-03-16 Olof Hagtorpsstugan Olof Joelsson Karin Jonsdotter
1771-03-22 Lars Ede FrälseG Lars Mårtensson Ingrid Ersdotter
1771-03-20 Kristina Margareta Fredriksberg, Dal Olof Persson Kerstin Jonsdotter
1771-03-27 Olof Vik Per Larsson Anna Olsdotter
1771-03-25 Erik Lund Erik Larsson Marit Larsdotter
1771-03-23 Per Grävs ST Erik Gräffelt Karin Mattsdotter
1771-03-28 Lars Lundtorp Per Persson Anna Larsdotter
1771-03-25 Lars Brogetorp Lars Larsson Kerstin Olsdotter
1771-03-30 Erik Vannala ST Johan Wanberg Brita Ersdotter
1771-04-01 Olof Lunda Olof Olsson Anna Larsdotter
1771-04-01 Anna Bogården Bonde Bondesson Ingrid Larsdotter
1771-04-02 Olof Ås Olof Mårtensson Anna Andersdotter
1771-04-06 Jon Båltorp Jon Jonsson Stina Jansdotter
1771-04-07 Ingrid Viala Jon Olsson Ingrid Persdotter
1771-04-13 Jonas Lövåker Lars Larsson Ingeborg Jonsdotter
1771-04-17 Kerstin Solberga Erik Olsson Kerstin Olsdotter
1771-04-20 Ingrid Marsjö Per Andersson Brita Jonsdotter
1771-04-06 Karin Hökhultstorp Per Svensson
1771-04-24 Karin Svarttorp Lars Persson Anna Persdotter
1771-04-26 Stina Fräntorp Jan Persson Anna Larsdotter
1771-05-03 Anders Nästorp Anders Persson Ingrid Persdotter
1771-05-03 Kerstin Högby Karl Persson Anna Persdotter
1771-05-04 Ingrid Viala Per Ersson Ingeborg Persdotter
1771-05-08 Nils Högsjö Gård Petter Ekström Lisa Olsdotter
1771-05-11 Marit Sjögöle Lars Persson Kerstin Bengtsdotter
1771-05-14 Kerstin Åby ST Lars Åfelt Brita Mårtensdotter
1771-05-15 Per Åsen Olof Jonsson Anna Karlsdotter
1771-05-15 Lars Sjögöle ST Lars Sjöberg Kerstin Olsdotter
1771-05-19 Per Vad Per Ersson Karin Johansdotter
1771-05-25 Nils Lunda ST Nils Lundberg Brita Persdotter
1771-05-26 Johan Knutstorp Johan Johansson Ingeborg Ersdotter
1771-05-29 Erik Åsen Per Gabrielsson Brita Ersdotter
1771-05-30 Anna Äskedalen Olof Bengtsson Brita Persdotter
1771-06-06 Marit Sätratorp Jon Persson Brita Olsdotter
1771-06-14 Anders Bäcktorp Erik Persson Ingeborg Jonsdotter
1771-06-16 Per Kikurn Per Nilsson Anna Larsdotter
1771-06-15 Anna Stina Högsjö Bruk Lars Tolf Anna Maja Valentin
1771-06-20 Anna Prästkärrsstugan Olof Åkerberg Anna Ersdotter
1771-06-23 Anna Solberga ST Erik Larsson Brita Olsdotter
1771-06-24 Kerstin Nygårdsstugan Erik Ersson Brita Olsdotter
1771-06-26 Per Finnhult Lars Mårtensson Ingeborg Hansdotter
1771-06-26 Måns Stora Målke Måns Nilsson Kerstin Jönsdotter
1771-06-26 Lars Stora Målke Måns Nilsson Kerstin Jönsdotter
1771-06-24 Kerstin Mjälnästorp Lars Larsson Kerstin Ersdotter
1771-06-27 Anna Erstorp Anders Larsson Anna Mårtensdotter
1771-06-30 Anna Åby Sven Larsson Marit Olsdotter
1771-07-01 Brita Nystugan (Nytorpsstugan?) Gustav Ersson Brita Jansdotter
1771-07-04 Anders Högsjö Bruk Olof Andersson Anna Andersdotter
1771-07-12 Karin Åsen VG Erik Karlsson Kerstin Ersdotter
1771-07-10 Ingrid Lasstorp Per Persson Ingrid Larsdotter
1771-07-12 Olof Berga Olof Persson Ingrid Ersdotter
1771-07-12 Brita Viksstugan Lars Morman Kerstin Ersdotter
1771-07-12 Ingeborg Nytorp Erik Ersson Ingeborg Ersdotter
1771-07-15 Kerstin Smedstorp Lars Persson Karin Ersdotter
1771-07-22 Per Malmberg Erik Ersson Brita Ersdotter
1771-07-24 Per Hökhults ST Lars Hökberg Brita Nilsdotter
1771-07-24 Lars Ellfalla Per Persson Kerstin Larsdotter
1771-07-28 Ulrika Billsbro Bruk Karl Gode Maja Karlsdotter
1771-07-31 Brita Kesätters Krog Olof Gottskalksson Kerstin Andersdotter
1771-08-02 Per Sätratorps ST Anders Wikman Ingrid Ersdotter
1771-08-09 Kerstin Söderspånga Lars Persson Kerstin Persdotter
1771-08-01 Anna Lilla Kulltorpsstugan Erik Ersson Anna Karlsdotter
1771-08-07 Lars Lilla Brene Olof Persson Brita Persdotter
1771-08-14 Jakob Marsjö Jakob Ersson Ingrid Månsdotter
1771-08-15 Maria Hansta Erik Göransson Karin Persdotter
1771-08-16 Anna Henala Per Larsson Anna Andersdotter
1771-08-21 Anders Vittorpsstugan Anders Andersson Anna Persdotter
1771-08-21 Anna Brännstugan Jon Persson Kerstin Olsdotter
1771-08-25 Anna Maria Skenäs Bengt Gurström Anna Siöberg
1771-08-28 Kerstin Malmberg VG Per Nilsson Kerstin Persdotter
1771-09-03 Per Lindbol Mårten Persson Kerstin Larsdotter
1771-09-01 Kerstin Perstorp Per Hansson Brita Mårtensdotter
1771-09-06 Lars Åsen Erik Olsson Kerstin Ersdotter
1771-09-03 Erik Råmperåd Anders Ersson Brita Ersdotter
1771-09-02 Erik Rude ST Erik Rudström Brita Jönsdotter
1771-09-09 Kerstin Kåsta ST Anders Kårberg Brita Månsdotter
1771-09-12 Brita Baggbäcken Klas Larsson Anna Bondesdotter
1771-09-09 Anders Bresätters ST Per Brefelt Anna Olsdotter
1771-09-16 Maria Högsjö Gård Lars Ersson Brita Karlsdotter
1771-09-16 Ingeborg Rude Lars Olsson Kerstin Jonsdotter
1771-09-18 Ingrid Ängs ST Anders Engwall Karin Persdotter
1771-09-18 Kerstin Ilinge Lars Jonsson Kerstin Ersdotter
1771-09-21 Brita Hävdstugan Per Olsson Maja Persdotter
1771-09-27 Olof Kesättersstugan Olof Olsson Ingrid Ersdotter
1771-09-27 Kerstin Kesättersstugan Olof Olsson Ingrid Ersdotter
1771-09-27 Olof Hansta Olof Larsson Anna Olsdotter
1771-09-10 Erik Åsens ST Erik Åsberg
1771-10-01 Ingrid Ålsätter Erik Nilsson Brita Olsdotter
1771-10-02 Per Lunda Olof Nilsson Anna Persdotter
1771-10-07 Anders Ede KronoG Anders Andersson Kerstin Jönsdotter
1771-10-09 Kerstin Bistorp Anders Andersson Ingeborg Olsdotter
1771-10-10 Johan Hemmingstorp Anders Jansson Wiman Kerstin Olsdotter
1771-10-12 Ingrid Fräntorp Lars Persson Kerstin Andersdotter
1771-10-22 Lars Svarttorps ST Swarfelt Ingrid Jonsdotter
1771-10-20 Kerstin Ålö Olof Bondesson Brita Persdotter
1771-10-19 Hedvig Lovisa Lunda FrälseG Gerhard Willmounth Helena Maria Luthman
1771-10-21 Anna Hagtorp Lars Larsson Kerstin Ersdotter
1771-11-16 Per Skallbol Lars Persson Ingeborg Ersdotter
1771-11-16 Erik Torp Lars Olsson Brita Persdotter
1771-11-16 Dödfött Gossebarn Torp Lars Olsson Brita Persdotter
1771-11-24 Olof Vretsta Lars Wretfelt Anna Gabrielsdotter
1771-11-28 Anna Ängstugan Erik Ersson Kerstin Ersdotter
1771-12-02 Anna Äng Nils Nilsson Brita Ersdotter
1771-12-17 Karl Kubbetorp Anders Karlsson Lisa Gustavsdotter
1771-12-18 Ingrid Oppeberga Olof Larsson Kerstin Persdotter
1771-12-20 Anna Rude Erik Ersson Anna Olsdotter
1771-12-15 Lars Kulltorps ST Lars Solberg Anna Larsdotter
1771-12-22 Lars Götslinge Lars Persson Karin Jonsdotter
1771-12-22 Anna Haddetorp Anders Andersson Katarina Andersdotter
1771-12-26 Hans Henrik Billsbro Bruk Henrik Forsberg Anna Johansdotter
1772-01-01 Erik Lunda MG Bengt Larsson Anna Larsdotter
1772-01-05 Kerstin Vittbro Olof Persson Anna Nilsdotter
1772-01-18 Anna Säfstaby Nils Eliasson Anna Hansdotter
1772-01-24 Olof Stora Lundbyskog Per Olsson Marit Karlsdotter
1772-01-23 Lars Åsen Per Larsson Karin Ersdotter
1772-01-23 Jakob Kesätters HT Erik Kiefelt Ingrid Larsdotter
1772-01-27 Olof Snåret Olof Jonsson Anna Persdotter
1772-01-31 Gustav Henning Kaplansgården Per Welin Kristina Hylten
1772-02-05 Per Ramstorp Lars Ersson Brita Larsdotter
1772-02-07 Erik Buddetorp Erik Olsson Brita Jansdotter
1772-02-18 Ingrid Skallbol Lars Persson Ingrid Ersdotter
1772-02-18 Anna Kulltorpsstugan Erik Kullman Brita Jönsdotter
1772-02-16 Lars Spånga Kvarn Per Persson Ingrid Larsdotter
1772-02-17 Erik Vik Lars Jansson Anna Ersdotter
1772-02-15 Erik Nedre Vannala Karl Persson Brita Ersdotter
1772-02-13 Anna Abrahamstorp Lars Andersson Ingrid Persdotter
1772-02-18 Lars Marsjö ÖG Erik Ersson Anna Ersdotter
1772-02-23 Per Kåsta UppG Olof Larsson Anna Persdotter
1772-02-27 Ingrid Oppeberga Per Olsson Brita Persdotter
1772-03-08 Ingrid Vialastugan Erik Persson Brita Jonsdotter
1772-03-08 Olof Marsjö MG Olof Olsson Marit Persdotter
1772-03-17 Jon Stensätter Per Jonsson Brita Andersdotter
1772-03-16 Erik Billsbro ST Erik Bilfelt Anna Ersdotter
1772-03-17 Lars Olofstorp Lars Svensson Marit Persdotter
1772-03-17 Karin Olofstorp Lars Svensson Marit Persdotter
1772-03-21 Brita Brenestugan Nils Nilsson Brita Simonsdotter
1772-03-20 Erik Båsenberga ÖG Anders Andersson Ingrid Olsdotter
1772-03-24 Per Nästorp Anders Månsson Anna Ersdotter
1772-04-03 Jon Nedre Vannala Anders Eliasson Ingrid Larsdotter
1772-04-04 Karin Berga Per Persson Ingrid Larsdotter
1772-03-28 Ingrid Hagstugan Per Ersson Brita Ersdotter
1772-04-12 Ulrika Kesätter Matts Ekström Lisa Gurström
1772-04-17 Erik Norra Stavhälla Petter Lennberg Karin Gustavsdotter
1772-04-18 Per Berga Anders Moberg Stina Månsdotter
1772-04-15 Ingrid Marsjö Vittorp Anders Ersson Ingrid Jonsdotter
1772-04-24 Gustav Gerhard Klåvsten Daniel Tuwe Rahm Greta Löfstedt
1772-05-01 Kerstin Lunda Jon Larsson Kerstin Larsdotter
1772-05-04 Anders Bromma Anders Andersson Sara Stina Gustavsdotter
1772-05-07 Anna Hälleråd Per Jonsson Lena Persdotter
1772-05-06 Anders Vads ST Jan Andersson Kerstin Larsdotter
1772-05-15 Jon Finnstorp Jon Persson Karin Mårtensdotter
1772-05-09 Maja Kajsa Högsjö Bruk Anders Trygg Stina Olsdotter
1772-05-11 Jon Berga Per Persson Brita Jonsdotter
1772-05-11 Erik Berga Per Persson Brita Jonsdotter
1772-05-16 Kerstin Håltorp Adolf Jonsson Kerstin Persdotter
1772-05-24 Lars Åby Per Persson Kerstin Persdotter
1772-05-27 Emerentia Margareta Brene ST Nenrik Breberg Magdalena Hellman
1772-05-24 Ingrid Ekskogen Jan Persson Brita Jonsdotter
1772-05-31 Lars Ås Olof Mårtensson Anna Andersdotter
1772-06-03 Lars Lunda Erik Persson Ingeborg Persdotter
1772-06-06 Per Vännevad Sven Ersson Anna Persdotter
1772-06-09 Ingrid Berga Olof Jonsson Kerstin Larsdotter
1772-06-08 Per Billsbro Anders Larsson Ingeborg Persdotter
1772-05-20 Sara Lotta Sköldnäs Per Petroi Brita Katarina Bark
1772-06-11 Kerstin Solberga Anders Ersson Brita Bengtsdotter
1772-06-13 Brita Malmberg VG Per Persson Emborg Jonsdotter
1772-06-20 Anna Vads ST Per Wadström Karin Henriksdotter
1772-06-19 Lars Bistorp Anders Andersson Anna Andersdotter
1772-06-22 Lars Båsenberga Anders Andersson Ingeborg Larsdotter
1772-06-24 Olof Bistorp Erik Olsson Brita Larsdotter
1772-06-25 Kerstin Remsnidartorp Per Nilsson Brita Larsdotter
1772-06-29 Anna Båsenbergsstugan Jöns Nilsson Ingeborg Paulsdotter
1772-07-05 Erik Äspetorp Per Larsson Anna Jönsdotter
1772-07-11 Ingrid Mosstorp Erik Larsson Anna Olsdotter
1772-07-13 Erik Sjögöle Erik Olsson Kerstin Larsdotter
1772-07-15 Brita Mene Per Persson Ingrid Larsdotter
1772-07-19 Anna Stina Billsbro Bruk Nils Aspling Stina Persdotter
1772-07-25 Per Stora Målke Erik Larsson Brita Persdotter
1772-07-25 Brita Ödesäng Jon Persson Karin Larsdotter
1772-07-27 Maria Skrattorp Lars Jönsson Gunilla Johansdotter
1772-08-02 Erik Fallet Anders Andersson Anna Ersdotter
1772-08-04 Per Vännevad Lars Persson Karin Larsdotter
1772-08-06 Lars Låttra Olof Nilsson Karin Larsdotter
1772-08-04 Maja Lisa Högsjö Kvarn Johan Segerström Katarina Collberg
1772-08-12 Ingrid Lönntorp Erik Ersson Kerstin Andersdotter
1772-08-11 Ingrid Ede FrälseG Sven Svensson Ingrid Ersdotter
1772-08-14 Lars Vik VG Per Ersson Kerstin Larsdotter
1772-08-23 Olof Lilla Brene / Lyttersta Olof Olsson Brita Larsdotter
1772-08-28 Kerstin Svarttorp Per Ersson Ingrid Ersdotter
1772-08-18 Brita Jakobsdal Per Olsson Brita Jansdotter
1772-08-31 Per Bärle Per Persson Kerstin Jonsdotter
1772-09-11 Ingrid Sköldnäs Lars Larsson Anna Ersdotter
1772-09-13 Erik Finnstorp Per Ersson Anna Jonsdotter
1772-09-18 Olof Åsen Olof Jonsson Anna Karlsdotter
1772-09-19 Anna Hjälpetorp Per Persson Karin Olsdotter
1772-09-21 Brita Maja Dammen Karl Gustav Fredriksson Brita ....dotter
1772-09-27 Erik Kesättersstugan Olof Olsson Lisa Ersdotter
1772-09- Skogstorps ST
1772-09-21 Lars Billsbro Lars Jonsson Brita Persdotter
1772-09-27 Anna Ålsätter Lars Ersson Anna Ersdotter
1772-09-30 Per Ålö ST Olof Åhlfelt Ingeborg Larsdotter
1772-10-06 Per Ålö Matts Mattsson Kerstin Ersdotter
1772-10-03 Per Marsjö Jon Persson Ingeborg Andersdotter
1772-10-07 Lars Bäcktorpsstugan Olof Larsson Anna Olsdotter
1772-10-.. Brita Lisa Högsjö Bruk Karl Lindqvist Brita Tolf
1772-10-12 Kerstin Åby ÖG Jon Jonsson Ingrid Jonsdotter
1772-10-14 Kerstin Lunda MG Olof Ersson Brita Simonsdotter
1772-08-04 Hedvig Ulrika Säfstaholm Petter Lundgren Stina Holmberg
1772-10-19 Brita Bogården Bonde Bondesson Ingrid Larsdotter
1772-10-19 Anna Rude Olof Olsson Brita Larsdotter
1772-10-28 Anna Lyttersta Anders Andersson Kerstin Bondesdotter
1772-10-30 Lars Gillbergatorp Lars Andersson Kerstin Andersdotter
1772-10-31 Karin Finninge Olof Larsson Anna Jonsdotter
1772-11-07 Lars Marsjö ÖG Erik Larsson Ingeborg Jonsdotter
1772-11-20 Jon Lunda Jon Jonsson Kerstin Persdotter
1772-11-20 Ingrid Billsbrostugan/kålbacken Lars Ersson Ingrid Ersdotter
1772-11-11 Ingeborg Knutstorps ST Matts Knutström Ingeborg Ersdotter
1772-11-28 Ingrid Skallbol Olof Ersson Brita Persdotter
1772-12-03 Ingrid Stora Ölång Jon Jonsson Ingeborg Andersdotter
1772-12-06 Anna Vretsta MG Lars Persson Ingrid Jonsdotter
1772-12-07 Olof Anderstorp Nils Nilsson Karin Olsdotter
1772-12-16 Daniel Vialastugan Per Danielsson Brita Ersdotter
1772-12-14 Per Viksstugan Erik Jonsson Brita Persdotter
1772-12-11 Lars Edetorp Bengt Bengtsson Brita Larsdotter
1772-12-23 Olof Mene Olof Olsson Anna Andersdotter
1772-12-23 "Dotter" Ås ST Erik Åsfelt Katarina Andersdotter
1772-12-24 Anna Råmperåd Anders Ersson Brita Ersdotter
1772-12-22 Karin Mellan Vintergatan Olof Olsson Ingrid Larsdotter
1772-12-21 Ingrid Nyslättsstugan Erik Andersson Karin Olsdotter
1772-12-28 Anna Fredstorp Jon Larsson Ingeborg Jonsdotter
1772-12-27 Erik Norrspånga Erik Ersson Ingeborg Ersdotter
1772-12-30 Ingeborg Ristorp Lars Olsson Brita Ersdotter
1772-12-31 Ingrid Nordantorp Per Larsson Kerstin Nilsdotter
1772-12-14 Brita Udden Hans Österberg Karin Jansdotter
1772-12-26 Anna Läppe Lars Mårtensson Anna Larsdotter
1773-01-02 Gustava Maria Dal Adam Fredrik Wrangel Emerentia Margareta Hedmansson
1773-01-05 Per Kesätter Jan Jonsson Kerstin Persdotter
1773-01-06 Petter Rude ST Tomas Nilsson Lena Persdotter
1773-01-09 Ingrid Västervik Per Ersson Ingrid Olsdotter
1773-01-09 Brita Västervik Per Ersson Ingrid Olsdotter
1773-01-14 Lars Lunda Olof Olsson Anna Larsdotter
1773-01-15 Kerstin Mattsboda Per Persson Ingeborg Mattsdotter
1773-01-15 Lars Solberga Erik Olsson Kerstin Olsdotter
1773-01-20 Anna Kåsta UppG Erik Persson Kerstin Persdotter
1773-01-23 Kerstin Kåsta UppG Anders Jonsson Brita Olsdotter
1773-01-24 Per Sköldnäs ÖG Erik Persson Ingrid Persdotter
1773-01-24 Ingrid Malmberg Lars Olsson Ingrid Larsdotter
1773-01-31 Lars Sjögöle Jon Jonsson Brita Larsdotter
1773-01-30 Brita Ramstorp Erik Ersson Ingrid Ersdotter
1773-02-06 Per Hacksta Per Persson Kerstin Jonsdotter
1773-02-15 Per Oppeberga Per Olsson Brita Persdotter
1773-02-17 Per Stora Kulltorp Lars Persson Kerstin Ersdotter
1773-02-17 Brita Stora Kulltorp Lars Persson Kerstin Ersdotter
1773-02-28 Ingrid Österby Per Persson Kerstin Persdotter
1773-03-02 Anders Jansberg Jon Jansson Kerstin Olsdotter
1773-03-10 Per Östra Hultstugan Per Persson Ingrid Olsdotter
1773-03-07 Brita Söderspånga Lars Jonsson Kerstin Olsdotter
1773-02-20 Anders Svanvik Olof Olsson Ingeborg Bondesdotter
1773-03-04 Anders Billsbro Jon Larsson Marit Andersdotter
1773-03-10 Karin Kåsta Olof Larsson Anna Persdotter
1773-03-09 Olof Åsen Nils Mattsson Anna Olsdotter
1773-03-15 Per Hansjötorp Nils Nilsson Kerstin Persdotter
1773-03-20 Kerstin Hansta Erik Kerstin Henriksdotter
1773-03-14 Erik Snåra Per Olsson Brita Larsdotter
1773-03-24 Erik Vretsta ÖG Lars Larsson Anna Olsdotter
1773-03-24 Karin Vretsta ÖG Lars Larsson Anna Olsdotter
1773-03-28 Gustav Högsjö Bruk Jan Humbla Brita Humbla
1773-03-30 Ingrid Östra Vintergatan Lars Nilsson Ingrid Larsdotter
1773-04-02 Brita Åby ST Lars Åfelt Brita Mårtensdotter
1773-04-07 Olof Skallbol Lars Persson Ingrid Ersdotter
1773-04-04 Anna Norrspånga Erik Persson Ingrid Jonsdotter
1773-04-19 Ingeborg Vännevadsstugan Jan Andersson Anna Jansdotter
1773-04-18 Anna Vadstorp Per Persson Anna Jonsdotter
1773-04-25 Johan Kesätter Erik Olsson Maja Persdotter
1773-05-01 Kerstin Stugutorp Lars Olsson Kerstin Jonsdotter
1773-05-12 Anna Åby Jon Jonsson Brita Olsdotter
1773-05-07 Per Malmberg ÖG Olof Ersson Anna Ersdotter
1773-05-17 Per Grindstugan, Solberga Per Jonsson Ingeborg Ersdotter
1773-05-20 Lars Svarttorps ST Lars Swartfelt Ingrid Jonsdotter
1773-05-25 Per Finnstorp Lars Persson? Brita Persdotter
1773-05-27 Anna Sandvik Olof Andersson Anna Olsdotter
1773-05-23 Kerstin Stora Täppe Jon Jonsson Karin Ersdotter
1773-06-15 Johan Brogetorp Jon Jonsson Stina Jansdotter
1773-06-17 Erik Bromma Lars Persson Ingeborg Ersdotter
1773-06-19 Olof Lunda Jon Larsson Brita Jonsdotter
1773-07-01 Jon Vikstorp Anders Wikman Anna Jonsdotter
1773-07-21 Ingeborg Hackstastugan Erik Ersson Ingeborg Larsdotter
1773-07-07 Per Majors Backa Anders Andersson Brita Persdotter
1773-07-12 Lars Mellan Vannala Per Persson Anna Larsdotter
1773-07-15 Brita Marsjö Vittorp Sven Persson Anna Olsdotter
1773-07-17 Anna Bromma Olof Jonsson Anna Persdotter
1773-07-13 Anders Bromma Lars Larsson Anna Jonsdotter
1773-07-20 Per Sköldnäs Lars Larsson Kerstin Persdotter
1773-07-18 Lars Åtorp Lars Andersson Brita Olsdotter
1773-07-20 Anna Säfstaby NG Erik Bondesson Kerstin Persdotter
1773-07-22 Anna Lagölet Lars Andersson Anna Andersdotter
1773-07-26 Kerstin Mjälnäs Erik Nilsson Kerstin Andersdotter
1773-07-08 Lars Österby Johan Larsson Kerstin Nilsdotter
1773-08-01 Ingeborg Göketorp Erik Fränberg Brita Andersdotter
1773-07-25 Brita Lunda HT Hans Lundberg Kerstin Persdotter
1773-08-06 Anna Hacksta Per Jonsson Anna Ersdotter
1773-08-12 Kerstin Kåstastugan Erik Andersson Anna Persdotter
1773-08-07 Erik Viksstugan Erik Wikman
1773-08-15 Brita Båsenberga Gustav Olsson Anna Ersdotter
1773-08-23 Anders Mene ST Lars Menström Ingrid Andersdotter
1773-08-26 Erik Berga Erik Ersson Kerstin Larsdotter
1773-08-31 Ingrid Sköldnäs ST Lars Hökberg Brita Nilsdotter
1773-09-04 Katarina Hansta ST Anders Hane Katarina Jansdotter
1773-09-12 Anna Högby Karl Persson Anna Persdotter
1773-09-14 Olof Stora Sjögetorp Olof Jonsson Anna Andersdotter
1773-09-12 Anna Marsjö Karl Larsson Brita Larsdotter
1773-09-15 Per Viksstugan Jon (Per) Andersson Anna Paulsdotter
1773-09-17 Anna Åsen Erik Ersson Kerstin Olsdotter
1773-09-12 Ingeborg Knutstorp Jan Jansson Ingeborg Ersdotter
1773-09-18 Brita Ullevi Olof Persson Brita Andersdotter
1773-09-30 Anna Skårsnäs Per Ersson Ingrid Olsdotter
1773-10-02 Brita Billsbro Erik Olsson Anna Jonsdotter
1773-10-15 Magnus Stora Målke Måns Nilsson Kerstin Jönsdotter
1773-10-16 Karin Rude ST Erik Rudström Brita Jönsdotter
1773-11-05 Stina Billsbro Bruk Erik Bergström Katarina Mattsdotter
1773-11-16 Lars Buddetorp Lars Larsson Kerstin Olsdotter
1773-11-21 Katarina Råmperåd Lars Ersson Marit Persdotter
1773-11-22 Kerstin Berga Per Persson Anna Ersdotter
1773-11-27 Brita Hult Lars Jönsson Ingeborg Ersdotter
1773-11-28 Petter Högsjö Kvarn Johan Segerström Katarina Collberg
1773-11-28 Per Säfstatorp Per Persson Kerstin Olsdotter
1773-12-01 Anna Lunda SG Per Jonsson Kerstin Olsdotter
1773-12-01 Olof Kesättersstugan Olof Olsson Lisa Ersdotter
1773-12-04 Kerstin Solberga ST Lars Bergström Katarina Ersdotter
1773-12-06 Lars Myrkärr Lars Andersson Anna Andersdotter
1773-12-05 Lars Åsen Lars Larsson Anna Ersdotter
1773-12-14 Brita Marsjö Per Andersson Karin Jonsdotter
1773-12-17 Olof Ede Lars Mårtensson Ingeborg Ersdotter
1773-12-18 Per Lindbol Erik Jonsson Anna Ersdotter
1773-12-25 Per Båsenberga Olof Jonsson Anna Olsdotter
1773-12-18 Anders Oppsala ST Jon Jonsson Kerstin Nilsdotter
1773-12-28 Kerstin Rude Erik Ersson Ingrid Olsdotter
1773-12-27 Anna Åsen Per Gabrielsson Brita Ersdotter
1773-06- Skrattorp
1774-01-06 Olof Nygårdsstugan Erik Ersson Brita Olsdotter
1774-01-08 Olof Skallbolsstugan Jöns Skallberg Ingrid Månsdotter
1774-01-09 Olof Stenstorp Per Larsson Anna Larsdotter
1774-01-10 Margaretha Ålsätter Lars Jansson Anna Nilsdotter
1774-01-11 Per Norra Stenbrostugan Erik Bondesson Ingrid Persdotter
1774-01-19 Brita Buddetorp Per Larsson Ingeborg Larsdotter
1774-01-20 Kerstin Grindstugan, Söderspånga Karl Jansson Kerstin Olsdotter
1774-02-02 Erik Moviken Matts Mattsson Maja Nilsdotter
1774-01-19 Kerstin Stavhälla HT Lars Wretfelt Anna Gabrielsdotter
1774-02-06 Lars Gunvikens ST Erik Gundahl Brita Ersdotter
1774-02-15 Olof Marsjö ÖG Jon Jonsson Anna Persdotter
1774-02-13 Anna Lunda Olof Nilsson Anna Persdotter
1774-02-21 Kerstin Kåsta NerG Olof Olsson Anna Olsdotter
1774-03-02 Ingrid Säfstaby Erik Andersson Ingeborg Larsdotter
1774-03-03 Maja Stina Högsjö Bruk Lars Johan Tolf Anna Maja Valtin
1774-03-09 Lars Bergastugan Anna Larsdotter
1774-03-13 Kerstin Äng Nils Nilsson Brita Ersdotter
1774-03-18 Brita Mogetorp Karl Karlsson Maja Jansdotter
1774-03-03 Lars Ärnebäck Jöns Andersson Maja Månsdotter
1774-03-24 Lars Vikstorp Lars Wikberg Brita Ersdotter
1774-03-27 Per Vretsta HT Erik Wretberg Brita Persdotter
1774-04-07 Olof Vads ST Per Wadström Karin Henriksdotter
1774-04-08 Anna Perstorp Per Hansson Brita Mårtensdotter
1774-04-15 Lars Lunda Jon Larsson Kerstin Larsdotter
1774-04-17 Ingrid Gate Jon Persson Karin Larsdotter
1774-04-20 Olof Marsjö ÖG Erik Ersson Anna Ersdotter
1774-04-27 Maja Stina Stora Brene Johan Malmqvist Brita Sundblad
1774-04-27 Lars Åby Jon Jonsson Ingrid Jonsdotter
1774-04-25 Brita Lisa Högsjö Bruk Anders Trygg Stina Olsdotter
1774-05-01 Maja Stina Billsbro Bruk Henrik Forsberg Anna Jansdotter
1774-05-03 Anna Finninge Olof Olsson Karin Jonsdotter
1774-05-08 Petter Hälleråds hamn Bertolong Kristina Österberg
1774-05-09 Olof Kåsta NerG Olof Larsson Anna Ersdotter
1774-05-26 Anders Östra Vintergatans ST Bonde Winterros Stina Nilsdotter
1774-05-26 Anders Säfstatorp Anders Larsson Kerstin Larsdotter
1774-05-28 Kerstin Hemmingstorp Anders Jansson Kerstin Olsdotter
1774-05-22 Lars Vännevad Lars Persson Karin Larsdotter
1774-05-29 Anders Högsjö Gård Petter Ekström Lisa Olsdotter
1774-05-31 Per Sjögöle Per Persson Anna Persdotter
1774-06-05 Kerstin Källmostugan Erik Persson Elin Jonsdotter
1774-05-30 Brita Sandängsstugan Anders Persson Ingrid Persdotter
1774-06-03 Jon Stora Ölång Jon Jonsson Ingeborg Andersdotter
1774-06-04 Anna Backa, Svarttorps Rote Erik Persson Brita Larsdotter
1774-06-05 Karl Skrattorp Lars Jonsson Gunilla Jonsdotter
1774-06-13 Lars Söderspånga Lars Jansson Kerstin Olsdotter
1774-06-16 Lars Bogården Bonde Bondesson Ingrid Larsdotter
1774-06-16 Erik Bogården Bonde Bondesson Ingrid Larsdotter
1774-06-16 Olof Blacktorp Jon Olsson Brita Ersdotter
1774-06-16 Olof Lindbol Mårten Persson Kerstin Larsdotter
1774-06-23 Brita Henala Olof Olsson Ingrid Ersdotter
1774-06-23 Kerstin Kåsta Olof Persson Kerstin Larsdotter
1774-06-25 Gustav Käbbetorp Anders Karlsson Lisa Gustavsdotter
1774-06-29 Erik Stavhälla HT Lars Staffelt Maja Ersdotter
1774-06-27 Brita Håltorp Lars Jansson Anna Ersdotter
1774-06-29 Per Sätratorp Jon Persson Brita Olsdotter
1774-07-01 Kerstin Lyttersta Anders Andersson Kerstin Bondesdotter
1774-06-29 Erik Lundbytorp Per Olsson Marit Karlsdotter
1774-06-23 Jonas Marsjö Bengt Larsson Ingrid Andersdotter
1774-07-07 Kerstin Ålsättersstugan Karl Persson Anna Persdotter
1774-06-29 Lars Hagtorpsstugan Olof Joelsson Karin Jonsdotter
1774-07-08 Petter Högsjö Bruk Petter Lindqvist Stina Persdotter
1774-07-09 Lars Saltorp Lars Jonsson Maja Ersdotter
1774-07-15 Lars Vintergatans ST Lars Wanberg Brita Ersdotter
1774-07-16 Karl Åsen Olof Jonsson Anna Karlsdotter
1774-07-16 Erik Lilla Slängbäcken Erik Ersson Ingeborg Ersdotter
1774-07-17 Brita Bistorp Anders Andersson Ingrid Olsdotter
1774-07-23 Brita Bromma Olof Ersson Brita Persdotter
1774-07-26 Brita Roligheten Per Persson Anna Persdotter
1774-07-28 Kerstin Kesätters Krog Olof Gottskalksson Kerstin Andersdotter
1774-08-01 Anna Gate Lars Jonsson Anna Jonsdotter
1774-07-31 Anna Kikurn Per Nilsson Anna Larsdotter
1774-08-06 Lars Hansta Olof Larsson Anna Olsdotter
1774-08-07 Olof Löftinge Erik Olsson Kerstin Andersdotter
1774-08-09 Erik Vik VG Per Larsson Anna Olsdotter
1774-08-15 Olof Oppeberga Per Olsson Brita Persdotter
1774-08-18 Ingeborg Malmbergs ST Erik Westerberg Ingeborg Larsdotter
1774-08-19 Per Malmberg Olof Ersson Anna Ersdotter
1774-08-21 Olof Åsens ST Erik Åsberg Brita Olsdotter
1774-08-20 Ingrid Billsbrostugan Erik Ersson Ingrid Bengtsdotter
1774-08-22 Lars Vik Olof Ersson Ingrid Larsdotter
1774-08-27 Olof Morjanå Nils Andersson Kerstin Nilsdotter
1774-08-27 Dödfött barn Morjanå Nils Andersson Kerstin Nilsdotter
1774-08-26 Maria Viala ST Lars Baggman Kerstin Andersdotter
1774-08-31 Anna Morjanå Josias Simonsson Brita Persdotter
1774-08-27 Anna Gunviken Per Larsson Anna Jonsdotter
1774-08-29 Lars Kulltorpsstugan Erik Ersson Anna Karlsdotter
1774-09-03 Per Nedre Vannala Karl Persson Brita Ersdotter
1774-09-05 Erik Lilla Brene Olof Persson Brita Persdotter
1774-09-09 Kerstin Galltorp Per Persson Kerstin Larsdotter
1774-09-07 Olof Viala VG Olof Olsson Anna Jonsdotter
1774-09-08 Erik Spånga Kvarn Per Persson Ingrid Larsdotter
1774-09-08 Erik Hälleråd Lars Ersson Brita Larsdotter
1774-09-07 Erik Åsen Per Larsson Karin Ersdotter
1774-09-08 Karl Spånga Hammar Karl Gode Maja Karlsdotter
1774-08-15 Erik Hagstugan Per Ersson Brita Ersdotter
1774-09-05 Anders Harbacken Per Jonsson Brita Andersdotter
1774-09-16 Olof / Erik Ålö ST Olof Åhlfelt Ingeborg Larsdotter
1774-09-04 Brita Abrahamstorp Lars Andersson Ingrid Persdotter
1774-09-16 Per Mjälnäs ST Anders Täpp Brita Persdotter
1774-09-16 Anna Ede KronoG Anders Andersson Kerstin Jönsdotter
1774-09-17 Anna Fräntorp Anders Larsson Ingeborg Persdotter
1774-09-20 Anna Ålsätter Erik Nilsson Brita Olsdotter
1774-09-22 Henrik Petter Brene ST Henrik Breberg Magdalena Skallman
1774-09-23 Per Ängs ST Anders Engvall Karin Persdotter
1774-09-14 Petter Högsjö Bruk Olof Andersson Anna Andersdotter
1774-09-22 Brita Skyttorp Paul Jansson Ingrid Olsdotter
1774-09-23 Olof Ålö Per Olsson Kerstin Persdotter
1774-09-17 Kerstin Fräntorp Anders Larsson Ingeborg Persdotter
1774-09-28 Ingrid Malmberg ÖG Lars Andersson Brita Persdotter
1774-10-05 Anna Vittorp Olof Larsson Anna Persdotter
1774-10-01 Brita Lund Per Persson Brita Jansdotter
1774-10-01 Per Finnstorp Per Ersson Anna Jonsdotter
1774-10-08 Kerstin Sätratorp Anders Ersson Ingrid Jonsdotter
1774-10-03 Karin Stora Målke Erik Persson Kerstin Larsdotter
1774-10-14 Bonde Ålö Olof Bondesson Brita Persdotter
1774-10-19 Per Dalstugan Jon Persson Kerstin Olsdotter
1774-10-15 Per Lunda Olof Olsson Anna Larsdotter
1774-10-19 Ingrid Viala Måns Jonsson Ingrid Persdotter
1774-10-19 Lars Låttra Erik Olsson Anna Larsdotter
1774-10-23 Lars Oppeberga Olof Larsson Kerstin Persdotter
1774-10-25 Kerstin Bärle Per Persson Kerstin Jonsdotter
1774-10-29 Stina Olofstorp Lars Svensson Marit Persdotter
1774-11-04 Kajsa Stina Svarttorp Mårten Svensson Greta Olsdotter
1774-11-08 Anna Sköldnäs Erik Persson Ingrid Persdotter
1774-11-10 Erik Lilla Kulltorp Erik Andersson Brita Larsdotter
1774-11-16 Anna Marsjö Vittorp Erik Nilsson Maja Nilsdotter
1774-11-18 Brita Kåsta ST Anders Kårberg Brita Månsdotter
1774-11-22 Per Vadstorp Per Persson Anna Jonsdotter
1774-11-21 Erik Lunda MG Olof Ersson Brita Simonsdotter
1774-11-20 Kerstin Skrattorp Olof Ersson Brita Andersdotter
1774-11-30 Erik Lunda Bengt Larsson Anna Larsdotter
1774-11-26 Brita Lövåker Lars Larsson Ingeborg Jonsdotter
1774-12-12 Jonas Norrspånga ST Jonas Spångberg Kerstin Andersdotter
1774-12-11 Per Ärnebäcks ST Per Bergbom Maja Nilsdotter
1774-12-15 Ingrid Berga ST Erik Bergfelt Ingrid Larsdotter
1774-12-08 Mårten Hagstugan, Vitan Mårten Svensson Katarina Jonsdotter
1774-12-22 Anna Lillängsstugan Lars Olsson Karin Andersdotter
1774-12-19 Brita Rude ST Erik Rudström Brita Jonsdotter
1774-12-22 Anna Vretsta Erik Larsson Ingeborg Persdotter
1774-12-24 Per Baggetorps ST Per Baggström Kerstin Olsdotter
1774-12-24 Olof Finnstorp Jon Persson Karin Mårtensdotter
1774-12-26 Per Viala SkatteG Per Persson Brita Olsdotter
1774-12-20 Brita Stina Billsbro Bruk Mattias Hane Anna Svensdotter
1774-12-25 Jonas Hansjötorp Nils Nilsson Kerstin Persdotter
1774-12-29 Erik Nedre Vannala Anders Jonsson Ingeborg Ersdotter
1774-12-28 Erik Haddetorp Anders Andersson Katarina Andersdotter
1774-12-16 Kerstin Billsbro Jon Larsson Marit Andersdotter
1775-01-04 Olof Finnhult Lars Mårtensson Ingeborg Hansdotter
1775-01-11 Anna Hasselbacken Anders Kristoffersson Brita Nilsdotter
1775-01-14 Klas Gustav Anderstorp Karl Gustav Fredriksson Brita Jot...
1775-01-11 Per Jakobsdal Per Olsson Brita Jansdotter
1775-01-18 Brita Malmbergs ST Erik Malmberg Kerstin Larsdotter
1775-01-22 Ingrid Skomakarstugan Anders Persson Ingeborg Ersdotter
1775-02-01 Anders Karstorp Erik Ersson Ingrid Ersdotter
1775-01-28 Kerstin Ede FrälseG Sven Svensson Ingrid Ersdotter
1775-01-30 Brita Vik VG Per Ersson Kerstin Larsdotter
1775-02-03 Erik Åsen Erik Karlsson Kerstin Ersdotter
1775-02-09 Erik Ärnebäcks Krog Erik Ersson Kerstin Ersdotter
1775-02-10 Kerstin Hansta ST Anders Hane Katarina Jansdotter
1775-02-18 Kerstin Hacksta Erik Ersson Anna Mårtensdotter
1775-02-21 Erik Östra Hultstugan Per Persson Ingrid Olsdotter
1775-02-25 Jon Åtorp Per Persson Kerstin Jonsdotter
1775-03-01 Erik Land Per Larsson Anna Ersdotter
1775-02-28 Olof Säfstaby Nils Eliasson Anna Hansdotter
1775-03-03 Marit Hultstugan Erik Persson Anna Jansdotter
1775-03-03 Anna Hultstugan Erik Persson Anna Jansdotter
1775-03-08 Per Ängstugan Per Persson Kerstin Jonsdotter
1775-03-10 Kerstin Bresätter Per Persson Kerstin Ersdotter
1775-03-17 Brita Nyhagsstugan Bengt Nilsson Brita Olsdotter
1775-03-16 Brita Svartån Erik Ersson Brita Ersdotter
1775-03-31 Anders Majors Backa Anders Olsson Anna Olsdotter
1775-04-03 Per Låttra Per Paulsson Brita Larsdotter
1775-02-21 Brita Stina Spånga Hammar Hertwig Andersson Åberg Brita Jönsdotter
1775-04-07 Ingrid Ålö Olof Persson Ingrid Persdotter
1775-04-05 Johanna Margareta Brogetorp Adam Fredrik Wrangel Emerentia Hedmansson
1775-04-12 Kerstin Ärnebäck Erik Olsson Anna Persdotter
1775-04-14 Per Västervik Per Ersson Ingrid Olsdotter
1775-04-14 Per Älingstorp Olof Olsson Ingeborg Nilsdotter
1775-04-18 Anna Ellfalla Nils Ersson Brita Larsdotter
1775-04-21 Kerstin Marsjö Jakob Ersson Ingrid Månsdotter
1775-04-24 Kerstin Åby Per Persson Kerstin Persdotter
1775-04-28 Anna Gropptorp Lars Persson Anna Ersdotter
1775-04-24 Maria Mjälnästorp Lars Larsson Kerstin Ersdotter
1775-05-02 Erik Jansberg Jan Jonsson Kerstin Olsdotter
1775-05-06 Per Marsjö Såg Lars Persson Ingrid Persdotter
1775-05-11 Hans Udden Hans Österberg Karin Jansdotter
1775-05-14 Kerstin Lilla Brene Erik Larsson Kerstin Andersdotter
1775-05-16 Nils Brenestugan Nils Nilsson Brita Simonsdotter
1775-05-22 Per Remsnidartorp Per Nilsson Brita Larsdotter
1775-05-26 Brita Viala Lars Simonsson Anna Ersdotter
1775-05-26 Per Henala Olof Persson Anna Nilsdotter
1775-05-31 Kerstin Snåra Erik Larsson Kerstin Persdotter
1775-06-03 Brita Vretsta Per Larsson Anna Olsdotter
1775-06-05 Kerstin Säfstaby Erik Hök Brita Andersdotter
1775-06-05 Brita Lund Erik Larsson Marit Larsdotter
1775-06-06 Per Berga Per Persson Ingrid Larsdotter
1775-06-11 Per Bromma Lars Larsson Anna Jonsdotter
1775-06-16 Lars Mellan Vintergatan Olof Olsson Ingrid Larsdotter
1775-06-17 Kerstin Gropptorp Erik Olsson Kerstin Jonsdotter
1775-06- Per Gräv Per Persson Anna Ersdotter
1775-06- Ingrid Övre Vannala Erik Jonsson Kerstin Olsdotter
1775-06-21 Erik Gropptorp Lars Ersson Marit Ersdotter
1775-06-30 Kerstin Kavlinge Erik Svensson Kerstin Olsdotter
1775-06-30 Karin Östra Nordankärr Per Jonsson Margareta Persdotter
1775-06-28 Karin Gäringe Erik Ersson Brita Larsdotter
1775-07-02 Bengt Bränntorp Bengt Bengtsson Brita Larsdotter
1775-07-02 Per Rude Jon Jonsson Anna Persdotter
1775-07-08 Per Viala Per Ersson Ingeborg Persdotter
1775-07-11 Erik Åsen Erik Olsson Kerstin Ersdotter
1775-07-19 Olof Kåsta Per Jonsson Ingeborg Olsdotter
1775-07-19 Dödfött Flickebarn Kåsta Per Jonsson Ingeborg Olsdotter
1775-07-20 Ingeborg Hökhultstorp Jakob Jakobsson Anna Ersdotter
1775-07-17 Anna Kåsta ST Lars Kårbom Kerstin Ersdotter
1775-07-19 Lars Ålö Olof Larsson Anna Jonsdotter
1775-07-20 Lars Skårsnäs ST Lars Hökberg Brita Nilsdotter
1775-07-20 Jon Viala Jon Olsson Ingrid Persdotter
1775-07-26 Anders Gillbergatorp Lars Andersson Kerstin Andersdotter
1775-07-25 Brita Skallbol Lars Persson Ingeborg Ersdotter
1775-07-31 Anders Skiljebäcken Anders Olsson Anna Larsdotter
1775-08-03 Lars Östra Vintergatan Olof Larsson Anna Larsdotter
1775-08-05 Anna Katarina Väderkvarnen Erik Lindroth Brita Olsdotter
1775-08-06 Mårten Oppstugan Erik Mårtensson Anna Larsdotter
1775-07-23 Lars Käbbetorp Lars Jonsson Ingrid Ersdotter
1775-08-11 Brita Spånga Hammar Anders Sunesson Stenbom Katarina Andersdotter
1775-08-19 Erik Nedre Vannala Anders Eliasson Ingrid Larsdotter
1775-08-18 Lars Högsjö Gård (Trädgårdstorpet) Lars Larsson Lisa Ersdotter
1775-08-21 Kerstin Myngen Per Persson Marit Ersdotter
1775-08-24 Brita Buddetorp Lars Larsson Kerstin Olsdotter
1775-08-20 Kerstin Hacksta Erik Ersson Ingrid Larsdotter
1775-08-26 Per Brännskogen Anders Nilsson Anna Ersdotter
1775-08-25 Kerstin Lunda ST Nils Lundberg Brita Persdotter
1775-08-24 Katarina Magdalena Prostgården Anders Monthelius Anna Sara Meurman
1775-08-27 Lars Marsjö Karl Larsson Brita Larsdotter
1775-09-03 Ingrid Perstorp Per Hansson Brita Mårtensdotter
1775-09-04 Anna Västorp Olof Olsson Brita Ersdotter
1775-09-05 Nils Skogstorps ST Jonas Skogfelt Ingeborg Larsdotter
1775-09-05 Anna Mene Nils Jonsson Brita Persdotter
1775-09-07 Anna Täppe ST Per Täpplin Maria Ersdotter
1775-09-06 Petter Högsjö Bruk Olof Ekeberg Kerstin
1775-09-11 Erik Vitan Anders Ersson Brita Persdotter
1775-09-12 Lars Fredrik Ängtorp Lars Andersson Stina Nilsdotter
1775-09-12 Brita Göketorp Erik Fränberg Brita Andersdotter
1775-09-14 Per Marsjö MG Olof Olsson Marit Persdotter
1775-09-13 Anders Vannala ST Jöns Wanström Maja Ersdotter
1775-09-19 Erik Heby Nils Andersson Ingrid Persdotter
1775-09-20 Erik Åby Per Larsson Brita Nilsdotter
1775-09-23 Kerstin Lilla Sjögetorp Per Persson Brita Larsdotter
1775-09-23 Olof Bromma Erik Ersson Brita Olsdotter
1775-09-25 Brita Västra Vintergatan Erik Ersson Ingeborg Larsdotter
1775-10-06 Olof Vikstorpsstugan Olof Jonsson Wendela Olsdotter
1775-10-11 Per Vretsta MG Lars Persson Ingrid Jonsdotter
1775-10-09 Ingrid Skogstorp Olof Olsson Ingeborg Jönsdotter
1775-10-21 Lars Ödesäng Jon Persson Karin Larsdotter
1775-10-17 Lars Skeppmyre Erik Larsson Brita Persdotter
1775-10-22 Ingeborg Ilinge Lars Jonsson Kerstin Ersdotter
1775-10-25 Olof Billsbro Erik Olsson Anna Jonsdotter
1775-10-22 Karl Gustav Billsbro Hammar Anders Pihlblad Katarina Jönsdotter
1775-10-28 Marit Sjögöle Jon Jonsson Brita Larsdotter
1775-11-07 Anna Berga SMG Jon Olsson Ingrid Jonsdotter
1775-10-30 Kerstin Marsjö Per Andersson Karin Jonsdotter
1775-10-31 Anna Kristina Organisthuset Jonas Hultberg Kristina Wall
1775-11-03 Ingrid Vad Olof Persson Karin Jonsdotter
1775-11-03 Karin Vad Olof Ersson Karin Jonsdotter
1775-11-14 Ingeborg Jakobstorp Erik Larsson Anna Karlsdotter
1775-11-15 Olof Billsbro Olof Olsson Ingeborg Jonsdotter
1775-11-16 Olof Norrspånga Erik Ersson Ingeborg Ersdotter
1775-11-23 Erik Gäringstorp Erik Ersson Anna Persdotter
1775-11-18 Per Grävs ST Per Persson Anna Larsdotter
1775-11-24 Brita Ås Olof Mårtensson Anna Andersdotter
1775-11-30 Jonas Sjökärrstugan, Vik Erik Wikman Stina Ersdotter
1775-12-05 Kerstin Söderspånga Jon Persson Kerstin Persdotter
1775-12-12 Per Lundbytorp Per Olsson Marit Karlsdotter
1775-10-02 Olof Ängstugan, Marsjö Erik Andersson Karin Olsdotter
1775-12-16 Anders Marsjö Jon Persson Ingeborg Andersdotter
1775-12-16 Erik Finnstorp Lars Larsson Brita Persdotter
1775-12-18 Ingrid Rude Erik Ersson Ingrid Olsdotter
1775-12-21 Anna Birstugan (Birhällstorp) Anders Olsson Anna Bondesdotter
1775-12-21 Olof Låttra Olof Nilsson Karin Larsdotter
1775-12-18 Anna Buddetorp Erik Olsson Brita Jonsdotter
1775-12-29 Lars Finnstorp Jon Persson Karin Mårtensdotter
1775-12-24 Klas Målvikstorp Gillis Larsson Ingeborg Nilsdotter
1776-01-04 Katarina Stavhälla Hamn Petter Lennberg Katarina Gustavsdotter
1776-01-11 Per Brännskogen Erik Persson Kerstin Jonsdotter
1776-01-07 Ingrid Henala Olof Larsson Brita Larsdotter
1776-01-09 Brita Mellan Vannala Erik Persson Anna Larsdotter
1776-01-10 Anna Mjälnäs Erik Jönsson Anna Ersdotter
1776-01-17 Anna Sjögöle Per Persson Anna Persdotter
1776-01-19 Ingrid Mjälnästorp Erik Ersson Brita Jonsdotter
1776-01-19 Johan Mjälnästorp Erik Ersson Brita Jonsdotter
1776-01-18 Per Karlstorp Olof Olsson Ingrid Olsdotter
1776-01-25 Anders Båsenbergsstugan Jöns Nilsson Ingeborg Paulsdotter
1776-01-28 Brita Ålsätter Lars Jansson Anna Nilsdotter
1776-01-29 Anna Vitan Jakob Larsson Anna Persdotter
1776-01-27 Erik Lyttersta Erik Ersson Kerstin Bondesdotter
1776-02-03 Jon Marsjö ÖG Erik Larsson Ingeborg Jonsdotter
1776-02-09 Lars Vik Erik Ersson Ingrid Larsdotter
1776-02-10 Erik Vretsta HT Erik Wretberg Brita Persdotter
1776-02-12 Jonas Svarttorps ST Lars Svartfelt Ingrid Jonsdotter
1776-02-19 Lena Katarina Dammen Petter Lundgren Stina Holmberg
1776-02-20 Lars Dammstugan, Svarttorps rote Lars Ersson Ingrid Ersdotter
1776-02-26 Brita Galltorp Lars Persson Ingeborg Persdotter
1776-02-17 Jon Erik Kullman
1776-02-18 Anna Gölstugan Per Jonsson Lena Persdotter
1776-02-26 Ingeborg Fallet Anders Andersson Anna Ersdotter
1776-02-29 Olof Lunda SG Olof Nilsson Anna Persdotter
1776-03-02 Per Vad Jon Persson Brita Persdotter
1776-03-05 Per Stora Målke Jon Jonsson Kerstin Persdotter
1776-03-06 Brita Henala Per Larsson Brita Ersdotter
1776-03-09 Jon Vretsta Jon Olsson Anna Jonsdotter
1776-03-14 Karl Erik Brinkstugan, Stavhälla Erik Nilsson Brita Andersdotter
1776-03-16 Anders Lilla Brene Olof Persson Brita Persdotter
1776-03-17 Anna Mogetorp Karl Karlsson Maja Jansdotter
1776-03-24 Per Kåsta Erik Persson Kerstin Persdotter
1776-03-24 Olof Ålö Matts Mattsson Maja Persdotter
1776-03-27 Anna Västra Nordankärr Nils Nilsson Brita Andersdotter
1776-04-02 Anders Stora Målke Erik Larsson Brita Persdotter
1776-04-04 Lars Backa, Svarttorps Rote Per Jonsson Ingeborg Larsdotter
1776-04-07 Anna Gäringe HT Per Persson Kerstin Olsdotter
1776-04-14 Ingrid Mene ST Lars Menström Ingrid Andersdotter
1776-04-09 Ingrid Ängvensstugan Jan Andersson Anna Jonsdotter
1776-04-21 Anna Båsenberga Anders Andersson Ingrid Olsdotter
1776-04-19 Lars Svartån Erik Ersson Stina Larsdotter
1776-05-01 Erik Hansjötorp Nils Nilsson Kerstin Persdotter
1776-05-04 Kerstin Lindbol Erik Jonsson Anna Ersdotter
1776-05-04 Kerstin Hackstastugan Erik Ersson Ingeborg Larsdotter
1776-05-12 Per Gölet Per Persson Kerstin Persdotter
1776-05-13 Lars Berga SG Erik Ersson Kerstin Larsdotter
1776-05-12 Lars Lilla Kulltorp Olof Mattsson Karin Persdotter
1776-05-16 Brita Mjälnäs Per Bengtsson Anna Jonsdotter
1776-05-18 Brita Nästorp Erik Larsson Anna Olsdotter
1776-06-01 Kerstin Stavhälla HT Per Stafstedt Brita Persdotter
1776-06-08 Anders Kikurn Per Nilsson Anna Larsdotter
1776-06-04 Erik Viksstugan Erik Jansson Brita Persdotter
1776-06-13 Ingrid Viala Olof Olsson Anna Jonsdotter
1776-06-08 Lars Fallkärr Erik Göransson Karin Persdotter
1776-06-20 Ingeborg Vännevadsstugan Erik Andersson Ingeborg Larsdotter
1776-06-21 Lars Båsenbergsstugan Per Nilsson Karin Larsdotter
1776-06-26 Kerstin Skårsnäs Erik Ersson Brita Persdotter
1776-07-04 Anna Nygårdsstugan Erik Ersson Brita Olsdotter
1776-07-02 Erik Hökhults ST Erik Hök Karin Jonsdotter
1776-07-02 Per Övre Vannala Erik Larsson Ingrid Persdotter
1776-07-06 Lars Bresätter Lars Larsson Brita Jonsdotter
1776-07-19 Lars Rude Lars Olsson Kerstin Jonsdotter
1776-07-12 Lars Hälleråd Lars Ersson Brita Larsdotter
1776-07-12 Per Käbbetorp Karl Persson Anna Andersdotter
1776-07-13 Erik Säfstaby Erik Bondesson Kerstin Persdotter
1776-07-16 Anders Björkmon Matts Jonsson Ingeborg Ersdotter
1776-07-14 Jonas Oppsala Anders Jonsson Kerstin Ersdotter
1776-07-21 Anders Lunda Erik Persson Ingeborg Persdotter
1776-07-23 Lars Viala ST Lars Baggman Kerstin Andersdotter
1776-07-25 Ingrid Viksstugan Karl Ingrid Persdotter
1776-07-26 Per Sköldnäs Lars Larsson Anna Larsdotter
1776-07-27 Anna Hällerådsstugan Erik Andersson Anna Persdotter
1776-08-03 Per Hacksta Per Jonsson Anna Ersdotter
1776-08- Lars Vännevad Anders Malmgren Johanna Wingren
1776-08-10 Anna Rude ST Erik Rudström Brita Jönsdotter
1776-08-16 Kerstin Bondgölet Per Larsson Ingrid Olsdotter
1776-08-16 Olof Nytorp Erik Ersson Ingeborg Ersdotter
1776-08-16 Lars Majtorp, Olofstorp Anders Larsson Maja Karlsdotter
1776-08-19 Per Bogården Bonde Bondesson Ingrid Larsdotter
1776-08-19 Anna Lilldalen Per Andersson Ingrid Persdotter
1776-07-18 Per Österby Per Persson Kerstin Persdotter
1776-08-24 Olof Finninge Olof Olsson Kerstin Andersdotter
1776-08-27 Olof Vittorpsstugan Erik Gabrielsson Ingrid Olsdotter
1776-08-27 Anna Kubbetorp Anders Karlsson Lisa Gustavsdotter
1776-09-04 Lars Henala ST Olof Henberg Brita Larsdotter
1776-09-02 Ingrid Solberga Erik Olsson Kerstin Olsdotter
1776-09-05 Per Kåsta Olof Persson Kerstin Larsdotter
1776-09-12 Ingeborg Berga ST Erik Bergfelt Karin Jönsdotter
1776-09-14 Maria Bromma Lars Brodin Karin Brodin
1776-09-17 Ingrid Gunviken Per Larsson Anna Jonsdotter
1776-09-17 Brita Stora Lundbyskog Erik Olsson Karin Persdotter
1776-09-18 Ingeborg Bistorpsstugan Erik Jansson Ingrid Larsdotter
1776-09-17 Olof Kåsta Olof Olsson Anna Olsdotter
1776-09-23 Per Gropptorp Lars Persson Anna Ersdotter
1776-09-30 Per Sandvik Olof Andersson Anna Olsdotter
1776-09-29 Ingrid Hagtorp Lars Larsson Kerstin Ersdotter
1776-09-29 Erik Hacksta Per Olsson Anna Ersdotter
1776-09-30 Lars Lilla Brene Erik Larsson Kerstin Andersdotter
1776-10-03 Katarina Solberga ST Lars Bergström Katarina /Ersdotter/
1776-10-11 Karl Gustav Stora Brene Johan Malmqvist Brita Sandblad
1776-10-15 Anna Håltorp Lars Jansson Anna Ersdotter
1776-10-15 Anna Maja Högsjö Kvarn Johan Segerström Katarina Collberg
1776-10-14 Anna Äskedalen Jon Persson Anna Olsdotter
1776-10-20 Brita Snåra Olof Jonsson Anna Persdotter
1776-10-19 Per Galltorp Per Persson Kerstin Larsdotter
1776-10-23 Anders Kåsta UppG Anders Jonsson Brita Olsdotter
1776-10-30 Jon Norrspånga Erik Persson Ingrid Jonsdotter
1776-10-31 Anna Sköldnäs Lars Larsson Kerstin Persdotter
1776-10-29 Kerstin Billsbrostugan Erik Ersson Ingrid Bengtsdotter
1776-11-03 Brita Åby Jon Jonsson Ingrid Jonsdotter
1776-11-03 Anna Blacktorp Jon Olsson Brita Ersdotter
1776-11-06 Anders Sandängsstugan Anders Persson Ingrid Persdotter
1776-11-10 Lars Berga Erik Olsson Kerstin Larsdotter
1776-11-13 Olof Gropptorp Lars Olsson Stina Jönsdotter
1776-11-09 Kerstin Vikstorp Per Wadström Karin Henriksdotter
1776-11-02 Kerstin Ede Lars Mårtensson Ingeborg Ersdotter
1776-11-12 Anna Stensätter Anders Persson Anna Olsdotter
1776-11-12 Per Stensätter Anders Persson Anna Olsdotter
1776-11-17 Per Lunda HT Hans Lundberg Kerstin Persdotter
1776-11-29 Olof Lunda Per Jonsson Kerstin Olsdotter
1776-11-27 Kerstin Ås ST Erik Åhsfelt Katarina Andersdotter
1776-12-07 Erik Myrkärr Lars Andersson Anna Andersdotter
1776-12-08 Karin Täppe ST Per Täpplin Maja Ersdotter
1776-12-14 Lars Lindbol Mårten Persson Kerstin Larsdotter
1776-12-16 Anna Ärnebäck Erik Olsson Anna Persdotter
1776-12-20 Anna Nästorpsstugan Erik Persson Anna Jansdotter
1776-12-14 Brita Berga Per Persson Anna Ersdotter
1776-12-16 Lars Skrattorp Anders Andersson Margareta Larsdotter
1776-12-22 Brita Lundtorp Lars Persson Anna Persdotter
1776-12-23 Kerstin Norrspånga ST Jonas Spångberg Kerstin Andersdotter
1776-12-22 Per Kulltorpsstugan Erik Ersson Anna Karlsdotter
1776-12-25 Ingeborg Läppe Lars Martinsson Anna Larsdotter
1776-12-26 Ingrid Hälleråd Lars Jonsson Brita Olsdotter
1776-12-27 Jonas Spånga Hammar Olof Ekberg Kerstin Jonsdotter
1776-12-23 Jonas Sjöbråten Jon Persson Kerstin Olsdotter
1777-01-02 Lars Östra Vintergatan Lars Nilsson Ingrid Larsdotter
1777-01-05 Maja Majors Backa Anders Andersson Brita Persdotter
1777-01-06 Per Myngen Per Persson Marit Ersdotter
1777-01-04 Ulrika Brene ST Henrik Breberg Magdalena Hellman
1777-01-13 Anna Båsenberga Gustav Olsson Anna Ersdotter
1777-01-18 Erik Åby ST Lars Åfelt Brita Ersdotter
1777-01-18 Stina Haddetorp Gustav Gustavsson Ingrid Andersdotter
1777-01-19 Ingrid Vik Olof Ersson Ingrid Larsdotter
1777-01-20 Karl Ölångsstugan Karl Jansson Kerstin Olsdotter
1777-01-13 Karolina Organisthuset Per Wall Anna Brita Rahm
1777-01-18 Per Oppeberga Per Olsson Brita Persdotter
1777-01-24 Ingeborg Karstorp Erik Ersson Ingrid Ersdotter
1777-01-31 Kerstin Brännskogen Erik Persson Kerstin Jonsdotter
1777-01-30 Olof Moviken Matts Mattsson Maja Nilsdotter
1777-02-07 Erik Lundastugan Olof Ersson Anna Jonsdotter
1777-02-03 Per Åsen Per Larsson Karin Ersdotter
1777-02-02 Lars Knutstorp Jan Jansson Ingeborg Ersdotter
1777-02-10 Katarina Mjälnäs Erik Nilsson Kerstin Andersdotter
1777-02-19 Anders Äsphult Anders Larsson Ingeborg Persdotter
1777-02-15 Karl Fredrik Åtorp Lars Cederwall Margareta Leufstedt
1777-02-16 Kerstin Vik Per Ersson Kerstin Larsdotter
1777-02-21 Jon Söderspånga Lars Jonsson Kerstin Olsdotter
1777-03-11 Lars Ängs ST Anders Engwall Karin Persdotter
1777-03-17 Erik Björksätter Per Persson Kerstin Ersdotter
1777-03-18 Karin Gate Jon Persson Karin Larsdotter
1777-03-16 Jon Hacksta Per Persson Kerstin Jonsdotter
1777-03-19 Kerstin Vad Erik Persson Kerstin Persdotter
1777-03-20 Brita Grindstugan, Solberga Nils Ersson Karin Andersdotter
1777-03-17 Brita Lagölet Lars Andersson Anna Andersdotter
1777-03-27 Olof Skomakarstugan Olof Nilsson Ingrid Jansdotter
1777-03-29 Ingrid Malmberg Erik Ersson Ingeborg Larsdotter
1777-03-26 Per Oppeberga Olof Larsson Kerstin Persdotter
1777-04-05 Ingeborg Hansta ST Anders Hane Katarina Jansdotter
1777-03-05 Magdalena Kesätter Erik Svensson Maja Persdotter
1777-04-04 Olof Gropptorp Erik Olsson Kerstin Jansdotter
1777-04-08 Bonde Norrspånga Erik Bondesson Ingrid Persdotter
1777-04-05 Per Lund Per Persson Brita Jansdotter
1777-04-07 Erik Malmberg Lars Olsson Kerstin Ersdotter
1777-04-05 Brita Norrspånga VG Erik Olsson Ingrid Olsdotter
1777-04-09 Anna Ekesjö ST, Skedevi sn Per Larsson Ingrid Andersdotter
1777-04-13 Lars Kåsta Olof Larsson Anna Persdotter
1777-04-19 Kerstin Hansjötorp Nils Nilsson Kerstin Persdotter
1777-04-19 Lars Marsjö Karl Larsson Brita Larsdotter
1777-04-19 Karin Stenstorp Per Larsson Anna Larsdotter
1777-04-20 Olof Skårsnäs ST Lars Hökberg Brita Nilsdotter
1777-04-25 Anna Kåstastugan Olof Andersson Ingeborg Olsdotter
1777-04-29 Erik Jakobsdal Per Olsson Brita Jonsdotter
1777-04-12 Petter Billsbro Hammar Mårten Gode Katarina Olsdotter
1777-04-27 Lars Malmberg Olof Olsson Kerstin Larsdotter
1777-05-01 Lars Sjögöle Erik Olsson Kerstin Larsdotter
1777-05-08 Erik Hansta Olof Larsson Anna Olsdotter
1777-05-16 Per Sköldnässtugan Per Persson Anna Persdotter
1777-05-20 Anders Bromma ST Karl Persson Kerstin Andersdotter
1777-05-21 Olof Rude Olof Olsson Brita Larsdotter
1777-05-22 Brita Vadstorp Anders Jonsson Brita Ersdotter
1777-05-24 Kerstin Harbacken Per Jonsson Brita Andersdotter
1777-05-21 Per Svarttorp Per Olsson Kerstin Persdotter
1777-05-24 Beata Stina Anderstorp Karl Gustav Bröms Brita Jonsdotter
1777-05-29 Brita Söderspånga Per Persson Brita Andersdotter
1777-05-29 Lars Låttra Per Paulsson Brita Larsdotter
1777-06-02 Ingrid Edebotorp Bengt Bengtsson Brita Larsdotter
1777-06-02 Dödfött Flickebarn Edebotorp Bengt Bengtsson Brita Larsdotter
1777-06-01 Kerstin Buddetorp Lars Larsson Kerstin Olsdotter
1777-06-06 Jon Viala Måns Jonsson Ingrid Persdotter
1777-06-09 Lars Tutorp Olof Jönsson Kerstin Larsdotter
1777-06-09 Annika Tutorp Olof Jönsson Kerstin Larsdotter
1777-05-31 Anders Östra Rudestugan Per Persson Brita Andersdotter
1777-06-09 Brita Gunviken Jan Andersson Kerstin Larsdotter
1777-06-13 Anders Morjanå ST Anders Morström Brita Nilsdotter
1777-06-21 Brita Målvikstorp Jakob Jakobsson Lisa Gillisdotter
1777-06-16 Ingrid Skyttorp Paul Jansson Ingrid Olsdotter
1777-06-28 Erik Ekebergs ST Jonas Ekeberg Anna
1777-07-11 Ingrid Marsjö Lars Persson Ingrid Persdotter
1777-07-13 Kerstin Hyltersstugan Lars Ersson Kerstin Persdotter
1777-07-25 Kerstin Morjanå Nils Andersson Kerstin Nilsdotter
1777-07-27 Anders Ålö ST Olof Åhlfelt Ingeborg Larsdotter
1777-08-13 Olof Åby Jon Jonsson Brita Olsdotter
1777-08-03 Anna Gropptorp Lars Ersson Marit Ersdotter
1777-08-06 Brita Ullevi Olof Persson Brita Andersdotter
1777-08-06 Per Vretsta VG Per Persson Brita Ersdotter
1777-08-10 Lars Abrahamstorp Lars Andersson Ingrid Persdotter
1777-08-19 Lars Fräntorp Anders Andersson Anna Jonsdotter
1777-08- Lars Lönntorps ST Per Lönnqvist Kerstin Larsdotter
1777-08-27 Kerstin Sätratorp Jon Persson Brita Olsdotter
1777-08-24 Brita Galltorp Bengt Nilsson Brita Olsdotter
1777-08-27 Anna Hagtorpsstugan Olof Joelsson Karin Olsdotter
1777-08-23 Kerstin Heden Per Jonsson Anna Larsdotter
1777-08-30 Ingrid Oppstugan Erik Mårtensson Anna Larsdotter
1777-08-28 Per Backa, Svarttorps Rote Olof Persson Brita Larsdotter
1777-08-28 Brita Backa, Svarttorps Rote. Olof Persson Brita Larsdotter
1777-08-30 Lars Torsmossestugan Olof Persson Ingrid Larsdotter
1777-08-30 Johan Högsjö Bruk Lars Tolf Anna Maja Köhler
1777-09-06 Anna Ålö Olof Bondesson Brita Persdotter
1777-09-10 Kerstin Håkanstorp Olof Larsson Brita Persdotter
1777-09-21 Ingrid Vintergatans ST Bonde Winterros Stina Nilsdotter
1777-09-24 Ingeborg Vadstorp Per Persson Anna Jonsdotter
1777-09-23 Erik Gate Lars Jonsson Anna Jönsdotter
1777-09-27 Brita Morjanå Josias Svensson Brita Persdotter
1777-09-27 Olof Vretsta Jon Olsson Anna Jonsdotter
1777-09-27 Lars Skallbol Lars Persson Ingeborg Ersdotter
1777-10-02 Jon Bärle Per Persson Kerstin Jonsdotter
1777-10-04 Erik Löftinge Erik Olsson Kerstin Andersdotter
1777-09-30 Stina Norrspånga Petter Andersson Katarina Jonsdotter
1777-10-06 Anna Båsenberga Olof Jonsson Anna Olsdotter
1777-10-03 Sofia Johanna Högsjö Bruk Johan Austrin Katarina Elisabet Bagge
1777-10-05 Olof Vretstastugan Olof Olsson Anna Andersdotter
1777-10-10 Olof Österby Per Ersson Brita Ersdotter
1777-10-06 Ingrid Käbbetorp Lars Jonsson Ingrid Ersdotter
1777-10-13 Erik Nästorpsstugan Olof Ersson Anna Ersdotter
1777-10-19 Lars Mene ST Erik Menström Ingrid Andersdotter
1777-10-22 Brita Lunda Jon Larsson Kerstin Larsdotter
1777-10-22 Erik Hardemon Olof Ersson Brita Andersdotter
1777-10-19 Maja Stina Högsjö Bruk Olof Andersson Anna Andersdotter
1777-10-24 Erik Vännevad Lars Persson Karin Larsdotter
1777-10-27 Brita Åtorpstugan Erik Jönsson Anna
1777-11-05 Olof Viala ÖG Olof Mårtensson Brita Persdotter
1777-11-01 Karin Västorp Olof Olsson Brita Ersdotter
1777-11-13 Jon Solbergatorp Jon Jonsson Brita Jonsdotter
1777-11-24 Anders Petter Väderkvarnen Erik Lindroth Brita Olsdotter
1777-11-22 Per Lunda Jon Larsson Marit Andersdotter
1777-11-25 Lars Rudestugan Lars Larsson Karin Persdotter
1777-11-28 Anna Sliparbol Olof Olsson Anna Persdotter
1777-11-02 Ingrid Vretsta Olof Nilsson Ingrid Olsdotter
1777-12-01 Ingeborg Bäcktorp Per Ersson Brita Olsdotter
1777-12-01 Brita Mene Nils Jonsson Brita Persdotter
1777-12-05 Per Bresätter Erik Persson Anna Persdotter
1777-12-10 Lars Viala VG Per Ersson Ingeborg Persdotter
1777-12-09 Lars Hökhults ST Erik Hök Karin Jonsdotter
1777-12-07 Kerstin Lunda Bengt Larsson Anna Larsdotter
1777-12-13 Kerstin Vialastugan Per Danielsson Brita Ersdotter
1777-12-03 Ingeborg Skomakarstugan Anders Persson Ingeborg Ersdotter
1777-12-03 Anna Skomakarstugan Anders Persson Ingeborg Ersdotter
1777-12-07 Anders Skrattorp Anders Andersson Marit Larsdotter
1777-12-09 Ingrid Rosendal Per Persson Kerstin Olsdotter
1777-12-15 Brita Åsbostugan Olof Persson Karin Ersdotter
1777-12-19 Per Lilla Målke ST Jon Jonsson Karin Persdotter
1777-12-20 Per Snåra Erik Larsson Kerstin Persdotter
1777-12-22 Lars Bistorpsstugan Erik Jansson Ingrid Larsdotter
1777-12-11 Lars Gruvstugan Lars Olsson Anna Larsdotter
1778-01-03 Erik Västra Vintergatan Erik Ersson Ingeborg Larsdotter
1778-01-06 Anders Östra Hultstugan Per Persson Ingrid Olsdotter
1778-01-02 Erik Marsjö Erik Larsson Ingeborg Jonsdotter
1778-01- Olof Marsjö Erik Larsson Ingeborg Jonsdotter
1778-01-19 Jonas Östra Nordankärr Per Jönsson Margareta Persdotter
1778-01-16 Anna Maja Spånga Hammar Anders Pihlblad Katarina Jonsdotter
1778-01-17 Olof Mjälnästorp Lars Larsson Kerstin Ersdotter
1778-01-22 Kerstin Sjöbråten Jon Persson Kerstin Olsdotter
1778-01-24 Anna Lilla Slängbäcken Jon Olsson Anna Persdotter
1778-01-29 Maja Lisa Högsjö Bruk Joel Svartling Lisa Jakobsdotter
1778-01-30 Petter Råmperåd Lars Ersson Marit Persdotter
1778-02-01 Ingrid Vretsta Lars Persson Ingrid Jonsdotter
1778-02-05 Per Mogetorp Karl Karlsson Maja Jonsdotter
1778-02-05 Lars Gäringslund Per Gabrielsson Brita Ersdotter
1778-03-08 Anna Ringeråd Per Larsson Anna Jönsdotter
1778-02-23 Karin Udden Hans Österberg Karin Jansdotter
1778-02-28 Per Äspetorp Erik Persson Anna Larsdotter
1778-03-05 Per Berga Erik Persson Brita Jonsdotter
1778-03-08 Anna Grindstugan, Söderspånga Per Ersson Ingeborg Ersdotter
1778-03-13 Anna Vännevad Per Persson Kerstin Larsdotter
1778-03-13 Lars Vännevad Per Persson Kerstin Larsdotter
1778-03-10 Brita Lena Högsjö Bruk Johan Biörkman Magdalena Jostsdotter
1778-03-22 Johan Billsbro Bruk Valentin Bergholt Anna Jönsdotter
1778-03-23 Erik Marsjö ÖG Per Nilsson Brita Larsdotter
1778-04-04 Per Sjögöle Jon Jonsson Brita Larsdotter
1778-04-06 Stina Haddetorp Anders Andersson Katarina Andersdotter
1778-04-08 Anna Finnstorp Jon Persson Karin Svensdotter
1778-04-09 Anna Finninge Olof Olsson Kerstin Andersdotter
1778-04-07 Anders Spånga Bruk Anders Stenbom Katarina Andersdotter
1778-04-06 Lisa Råmperåd Per Persson Ingrid Bengtsdotter
1778-04-13 Olof Lillängsstugan Lars Olsson Karin Andersdotter
1778-04-13 Kerstin Lyttersta Erik Ersson Kerstin Bondesdotter
1778-04-14 Anna Marsjö Anders Olsson Anna Larsdotter
1778-04-20 Lars Jansberg Jan Jansson Kerstin Olsdotter
1778-04-22 Ingrid Bromma Erik Ersson Brita Olsdotter
1778-04-28 Jon Stugutorp Lars Olsson Kerstin Jonsdotter
1778-04-29 Per Stubbdalen Erik Persson Kerstin Larsdotter
1778-05-02 Olof Lunda HT Lars Lundberg Anna Månsdotter
1778-05-14 Anna Berga Olof Ersson Ingrid Bondesdotter
1778-05-13 Per Skeppmyre Erik Larsson Brita Persdotter
1778-05-15 Erik Galltorp Per Persson Kerstin Larsdotter
1778-05-21 Anna Äspetorp Anders Wikman Anna Jonsdotter
1778-05-2. Brita Lunda MG Olof Olsson Anna Larsdotter
1778-05-13 Lars Stubbegården Lars Larsson Anna Larsdotter
1778-05-25 Kerstin Lilla Sjögetorp Olof Persson Ingrid Persdotter
1778-05-31 Anders Gäringstorp Zakarias Jonsson Kerstin Andersdotter
1778-06-08 Lovisa Gustava Organisthuset Petter Wall Brita Rahm
1778-06-10 Anders Skrattorps ST Jonas Wiman Sara Ekholm
1778-06-15 Olof Stora Målke Lars Olsson Kerstin Olsdotter
1778-06-18 Anna Majors Backa Anders Olsson Anna Olsdotter
1778-06-18 Brita Gropptorp Lars Persson Anna Ersdotter
1778-06-21 Kerstin Marsjö Olof Olsson Marit Persdotter
1778-06-25 Erik Hacksta Erik Ersson Ingrid Larsdotter
1778-06-27 Lars Lund Erik Larsson Marit Larsdotter
1778-06-26 Erik Ålsätter Erik Nilsson Brita Olsdotter
1778-07-01 Ingeborg Buddetorp Per Larsson Ingeborg Larsdotter
1778-07-04 Kerstin Malmberg Olof Ersson Anna Ersdotter
1778-06-30 Ingrid Norrspånga Erik Persson Ingrid Jonsdotter
1778-07-06 Anna Vedermödan Johan Jonsson Kerstin Jönsdotter
1778-07-06 Olof Östra Vintergatan Olof Larsson Anna Larsdotter
1778-07-06 Anders Mjälnäs ST Anders Täppberg Brita Persdotter
1778-07-08 Olof Stora Lundbyskog Jon Olsson Anna Larsdotter
1778-07-07 Erik Rude Erik Ersson Ingrid Olsdotter
1778-07-04 Kerstin Mjälnäs Erik Jönsson Anna Ersdotter
1778-07-16 Erik Henala Olof Olsson Ingrid Ersdotter
1778-07-14 Brita Malmberg Erik Ersson Karin Andersdotter
1778-07-12 Anna Lilla Lundbyskog Olof Mårtensson Anna Larsdotter
1778-07-19 Lars Berga Per Persson Ingrid Larsdotter
1778-07-25 Erik Munktorpstugan Olof Larsson Lisa Ersdotter
1778-07-18 Ingrid Lunda Olof Nilsson Anna Persdotter
1778-07-24 Klas Filip Högsjö Gård Anders Sigfrid Rålamb Brita Kristina Sack
1778-08-06 Lars Henala Olof Persson Anna Olsdotter
1778-08-09 Erik Mene Olof Olsson Anna Andersdotter
1778-08-11 Ingrid Malmbergs ST Erik Westerberg Ingeborg Larsdotter
1778-08-15 Kerstin Knutstorp Olof Olsson Brita Jonsdotter
1778-08-18 Per Åsen Erik Olsson Kerstin Ersdotter
1778-08-18 Ingrid Hacksta Erik Ersson Anna Mårtensdotter
1778-08-22 Olof Käbbetorp Per Olsson Ingrid Olsdotter
1778-08-25 Per Tovekärr Lars Larsson Ingeborg Jonsdotter
1778-08-12 Brita Åsens ST Erik Åsberg Brita Olsdotter
1778-08-24 Per Västra Hultstugan Per Jonsson Kerstin Jansdotter
1778-08-27 Ingeborg Kikurn Per Nilsson Anna Larsdotter
1778-08-30 Karl Lundbytorp Per Olsson Marit Karlsdotter
1778-08-30 Johan Petter Billsbro Hammar Petter Hofström Brita Stina Gewertsdotter
1778-08-31 Per Söderspånga Lars Jonsson Kerstin Olsdotter
1778-09-02 /Son/ Roligheten Per Persson Anna Persdotter
1778-09-06 Ingeborg Göketorp Karl Fränberg Ingeborg Jonsdotter
1778-09-10 Jonas Ängstugan Per Persson Kerstin Jonsdotter
1778-09-08 Lars Solberga ST Lars Bergström Katarina Ersdotter
1778-09-05 Brita Stjelpsten Per Ersson Ingrid Olsdotter
1778-09-17 Maja Brinkstugan Måns Larsson Anna Jansdotter
1778-09-18 Kerstin Baggbäcken Lars Jansson Kerstin Persdotter
1778-09-15 Jonas Bogården Bonde Bondesson Ingrid Larsdotter
1778-09-20 Lars Vads ST Lars Wadman Stina Olsdotter
1778-09-21 Erik Malmbergs ST Erik Malmberg Kerstin Larsdotter
1778-09-22 Per Österby Mårten Jonsson Ingrid Svensdotter
1778-09-23 Erik Hansta ST Anders Hane Katarina Jansdotter
1778-09-24 Olof Norrspångastugan Olof Olsson Ingeborg Persdotter
1778-09-24 Ingrid Norrspångastugan Olof Olsson Ingeborg Persdotter
1778-09-18 Anna Vretsta HT Erik Wretberg Brita Persdotter
1778-09-23 Maja Stina Täppe ST Per Täpplin Maja Ersdotter
1778-09-25 Kerstin Sliparbols ST Anders Slipsten Ingrid Jonsdotter
1778-09-26 Brita Knutstorp Olof Olsson Kerstin Ersdotter
1778-09-28 Lars Gunviken Per Larsson Anna Jonsdotter
1778-10-04 Erik Henala Per Larsson Brita Ersdotter
1778-10-03 Brita Vads ST Johan Wallman Brita Nilsdotter
1778-10-09 Per Åby Per Persson Ingrid Olsdotter
1778-10-08 Kerstin Lilla Hökhult Ingeborg Jonsdotter
1778-10-15 Anders Hultstugan Gustav Olsson Brita Jönsdotter
1778-10-15 Kerstin Hultstugan Gustav Olsson Brita Jansdotter
1778-10-11 Anna Bondgölet Anders Jonsson Anna Andersdotter
1778-10-17 Jon Lunda NG Jon Larsson Marit Andersdotter
1778-10-15 Lars Lunda ST Anders Lundström Ingeborg Larsdotter
1778-10-11 Anders Ås Olof Mårtensson Anna Andersdotter
1778-10-17 Lars Västervik Erik Olsson Kerstin Andersdotter
1778-10-27 Lars Lilla Sjögetorp Per Persson Brita Larsdotter
1778-10-18 Anders Högsjö Bruk (Anders) (Fagerström) Anna Maja
1778-10-18 Anna Svarttorps ST Lars Svartfelt Ingrid Jonsdotter
1778-10-19 Ingrid Åstugan Lars Larsson Ingrid Larsdotter
1778-10-23 Erik Gunvikens ST Erik Gundahl Brita Andersdotter
1778-10-19 Ingeborg Långängen Jon Ersson Ingrid Ersdotter
1778-10-20 Brita Båsenberga Per Olsson Anna Ersdotter
1778-10-27 Anna Sätratorp Anders Ersson Ingrid Jonsdotter
1778-10-27 Anders Erstorp Lars Mårtensson Ingeborg Hansdotter
1778-11-03 Kerstin Birhällstorp Anders Olsson Anna Bondesdotter
1778-11-03 Jon Vik (Jon) (Jonsson) Brita Olsdotter
1778-11-07 Kerstin Berga ST Erik Bergfelt Karin Jonsdotter
1778-11-10 Brita Vadsstugan Lars Larsson Kerstin Andersdotter
1778-11-12 Jakob Vitan Jakob Larsson Anna Persdotter
1778-11-18 Erik Hällstugan (Erik) (Olsson) Karin Ersdotter
1778-11-16 Karl Hälleråds ST Johan Hellström Anna Jonsdotter
1778-11-21 Kerstin Gäringstorp Erik Ersson Anna Persdotter
1778-11-18 Kerstin Äskedalen Jon Persson Anna Olsdotter
1778-11-18 Ingeborg Äskedalen Jon Persson Anna Olsdotter
1778-11-25 Brita Berga Jon Olsson Ingrid Jonsdotter
1778-11-26 Anna Lindbol Erik Jonsson Anna Ersdotter
1778-11- Ingrid Lundtorp Lars Persson Anna Ersdotter
1778-11-30 Lars Nedre Vannala Anders Larsson Kerstin Andersdotter
1778-12-03 Anders Hagtorpsstugan Anders Nilsson Karin Jönsdotter
1778-10-19 Ingrid Åsbostugan Lars Larsson Ingrid Larsdotter
1778-12-11 Brita Båsenberga Anders Andersson Ingeborg Larsdotter
1778-12-14 Olof Lilla Kulltorp Olof Mattsson Karin Persdotter
1778-12-13 Kerstin Malmberg Olof Olsson Kerstin Larsdotter
1778-12-22 Erik Hällerådsstugan Erik Andersson Anna Persdotter
1778-12-26 Ingrid Åsen Olof Olsson Karin Persdotter
1778-12-29 Kristoffer Morjanå ST Anders Morström Brita Nilsdotter
1778-12-24 Petter Dammen Petter Lundgren Stina Holmberg
1778-12-30 Brita Malmberg ÖG Lars Andersson Brita Persdotter
1778-12-31 Ingrid Mellan Vintergatan Olof Olsson Ingrid Larsdotter
1779-01-
1779-01-01 Anna Låttra Erik Olsson Anna Larsdotter
1779-12-07 Anna Vretsta Per Persson Anna Jonsdotter
1779-01-01 Anna Jakobsdal Per Olsson Brita Jansdotter
1779-01-11 Hindrik Bromma Lars Brodin Katarina Brodin
1779-01-11 Kerstin Marsjö MG Per Andersson Karin Jonsdotter
1779-01-02 Per Åsen Nils Mattsson Anna Olsdotter
1779-01-08 Brita Torp Lars Larsson Kerstin Andersdotter
1779-01-10 Per Marsjö VG Jakob Ersson Ingrid Månsdotter
1779-01-14 Erik Vik Erik Ersson Ingrid Larsdotter
1779-01-04 Per Ödesäng Jon Persson Karin Larsdotter
1779-01-21 Anders Hansta ST (Anders) (Jochman) Anna Gabrielsdotter
1779-01-23 Olof Vretsta Olof Nilsson Ingrid Olsdotter
1779-01-23 Per Håltorp Lars Jansson Anna Ersdotter
1779-01-28 Anders Lagölet Lars Andersson Anna Andersdotter
1779-01-24 Jonas Oppeberga / Käbbetorp Olof Olsson Brita Jonsdotter
1779-01-26 Ingrid Söderspånga Jon Persson Kerstin Persdotter
1779-01-31 Ingrid Ärnebäck Erik Olsson Anna Persdotter
1779-02-01 Anna Nytorp Erik Ersson Ingeborg Ersdotter
1779-02-05 Lars Söderspånga Per Persson Brita Andersdotter
1779-02-04 Anna Svarttorp Anders Ersson Brita Persdotter
1779-02-07 Lars Norrspånga Lars Ersson Ingeborg Ersdotter
1779-02-09 Karin Viala Olof Olsson Anna Jonsdotter
1779-02-12 Stina Rude ST Erik Rudström Brita Jönsdotter
1779-02-07 Ingrid Bondgölet Per Larsson Ingrid Olsdotter
1779-02-22 Petter Brogetorp Erik Persson Anna Ersdotter
1779-02-24 Erik Solberga Erik Olsson Kerstin Olsdotter
1779-02-20 Erik Kubbetorp Anders Karlsson Elisabet Gustavsdotter
1779-03-07 Kerstin Gäringslund Per Gabrielsson Brita Ersdotter
1779-03-07 Erik Billsbro Erik Olsson Anna Jonsdotter
1779-03-07 Ingrid Billsbro Erik Olsson Anna Jonsdotter
1779-03-07 Ingrid Edetorp Bengt Bengtsson Brita Larsdotter
1779-03-20 Brita Kåsta ST Lars Kårbom Kerstin Ersdotter
1779-03-23 Ingrid Vik Per Ersson Kerstin Larsdotter
1779-03-29 Erik Ålsättersstugan Karl Persson Anna Persdotter
1779-03-29 Per Björksätter Per Persson Kerstin Ersdotter
1779-03-29 Anna Rudestugan Lars Larsson Karin Persdotter
1779-04-01 Maria Mjälnästorp Anders Ersson Maja Jonsdotter
1779-04-02 Kerstin Lundtorpsstugan Erik Nilsson Karin Larsdotter
1779-04-02 Per Solbergatorp Jon Jonsson Brita Jonsdotter
1779-04-04 Per Säfstaby Erik Bondesson Kerstin Persdotter
1779-04-04 Kerstin Säfstaby Erik Bondesson Kerstin Persdotter
1779-04-05 Per Berga SG Erik Ersson Kerstin Larsdotter
1779-04-06 Nils Lilla Brene Olof Persson Brita Persdotter
1779-04-05 Per Mellan Vannala Erik Persson Anna Larsdotter
1779-04-06 Lars Brene ST Henrik Breberg Magdalena Persdotter
1779-04-15 Brita Bromma Jakob Gustavsson Kerstin Larsdotter
1779-05-13 Kerstin Lilla Kulltorp Karl Ersson Anna Larsdotter
1779-04-16 Simon Kulltorpsstugan Erik Ersson Anna Karlsdotter
1779-04-20 Erik Ellfalla Per Ersson Kerstin Persdotter
1779-04-18 Lars Knutstorps ST Olof Knuter Kerstin Larsdotter
1779-04-25 Anders Stavhälla Hamn Erik Lennqvist Brita Andersdotter
1779-04-25 Ingrid Herrfallet Anders Ersson Kerstin Olsdotter
1779-04-29 Erik Henala Jakob Ersson Karin Larsdotter
1779-05-06 Erik Vretsta Per Persson Brita Ersdotter
1779-05-09 Brita Billsbro Lars Olsson Brita Larsdotter
1779-05-13 Margareta Åby ST Lars Åfelt Brita Mårtensdotter
1779-05-15 Brita Kajsa Billsbro Hammar Mårten Gode Kajsa Olsdotter
1779-05-14 Anna Margareta Hjälpetorp Jan Andersson Anna Nilsdotter
1779-05-17 Anders Oppsala Erik Andersson Kerstin Ersdotter
1779-05-19 Kerstin Lunda SG Per Jonsson Kerstin Olsdotter
1779-05-19 Karl Fredrik Hälleråd Erik Fredriksson Brita Stina Nilsdotter
1779-05-18 Brita Nygårdsstugan Erik Ersson Brita Olsdotter
1779-05-16 Lars Viksstugan Erik Jonsson Brita Persdotter
1779-05-16 Anders Båsenberga Anders Andersson Ingrid Olsdotter
1779-05-27 Anna Stora Täppe Olof Olsson Brita Andersdotter
1779-05-26 Per Hökhultstorp Jakob Jakobsson Anna Ersdotter
1779-05-24 Per Gunviken (Per) (Nilsson) Maja Zakariasdotter
1779-06-10 Anna Stengården Lars Larsson Kerstin Ersdotter
1779-06-10 Per Skallbol Lars Persson Ingeborg Ersdotter
1779-06-16 Olof Rudestugan (Anders) (Brandt) Ingrid Olsdotter
1779-06-17 Anna Birhällstorp (Petter) (Siöman) Ingrid Larsdotter
1779-06-20 Kerstin Säfstaby Nils Eliasson Anna Hansdotter
1779-06-18 Erik Djupdalen Lars Hökberg Brita Nilsdotter
1779-06-20 Kerstin Billsbro Olof Karlsson Brita Olsdotter
1779-06-27 Per Norrspångastugan Erik Persson Anna Jonsdotter
1779-06-20 Ingeborg Bistorp Erik Olsson Kerstin Persdotter
1779-07-16 Anna Båsenberga Gustav Olsson Anna Ersdotter
1779-07-18 Jon Sätratorp Jon Persson Brita Olsdotter
1779-07-24 Katarina Rude ST Per Månsson Anna Jonsdotter
1779-07-26 Olof Äsphult Olof Ersson Anna Ersdotter
1779-08-01 Olof Lilla Kulltorp Lars Mattsson
1779-07-31 Brita Nedre Vannala Karl Persson Brita Ersdotter
1779-08-08 Brita Stina Högsjö Bruk Per Larsson Brita Stina Nilsdotter
1779-08-08 Kerstin Marsjö ÖG Jon Persson Ingeborg Andersdotter
1779-08-11 Katarina Marsjö Vittorp Per Jakobsson Katarina Olsdotter
1779-08-01 Per Sjögöle Per Persson Ingeborg Olsdotter
1779-08-01 Olof Sjögöle Per Persson Ingeborg Olsdotter
1779-08-11 Kerstin Vattendalen Lars Andersson Ingrid Larsdotter
1779-08-09 Brita Marsjö Erik Larsson Ingeborg Jonsdotter
1779-08-12 Erik Lilla Brene Erik Larsson Kerstin Andersdotter
1779-08-09 Anders Båltorp Anders Nilsson Brita Jonsdotter
1779-08-13 Per Kikurn Per Nilsson Anna Larsdotter
1779-08-13 Per Sjökärrstugan Erik Wikman Stina Ersdotter
1779-07-26 Lars Galltorp Anders Jonsson Anna Larsdotter
1779-07-30 Brita Kavlinge Erik Svensson Kerstin Olsdotter
1779-08-15 Per Buddetorp Erik Olsson Brita Johansdotter
1779-08-15 Karin Stora Lundbyskog Lars Olsson Kerstin Jönsdotter
1779-08-20 Jöns Nydal Jöns Jönsson Anna Hansdotter
1779-08-23 Anders Bilsbro Bruk Anders Pihlblad Katarina Jonsdotter
1779-08-27 Per Säfstatorp Anders Larsson Kerstin Larsdotter
1779-08-23 Lars Lundbytorp Per Olsson Marit Karlsdotter
1779-08-25 Jonas Ärnebäck Anders Jonsson Brita Jansdotter
1779-08-28 Erik Dammstugan Erik Larsson Kerstin Ersdotter
1779-09-02 Kerstin Åsen Erik Karlsson Kerstin Ersdotter
1779-09-01 Erik Malmberg Erik Ersson Ingeborg Larsdotter
1779-09-09 Erik Säfstaby Erik Andersson Ingeborg Larsdotter
1779-09-09 Olof Buddetorp Lars Larsson Kerstin Olsdotter
1779-09-06 Karin Bäcktorp Per Ersson Brita Olsdotter
1779-09-08 Brita Rude Lars Persson Ingrid Ersdotter
1779-09-17 Olof Brinkstugan, Båsenberga Jon Jonsson Stina Jonsdotter
1779-09-17 Ingrid Viks ST Per Wadström Karin Henriksdotter
1779-09-16 /Son/ Billsbro Hammar Petter Bark Maja Lisa Lindqvist
1779-09-11 Erik Svarttorp Per Olsson Kerstin Persdotter
1779-09-18 Stina Ängtorp Lars Widman Stina Nilsdotter
1779-09-23 Brita Vretsta Erik Ersson Brita Larsdotter
1779-09-27 Jon Bogården Bonde Bondesson Ingrid Larsdotter
1779-10-01 Anna Kulltorps ST Lars Solberg Anna Larsdotter
1779-10-04 Ingeborg Kåstastugan Olof Andersson Ingeborg Olsdotter
1779-10-06 Marit Söderspånga Lars Jonsson Kerstin Olsdotter
1779-10-08 Brita Åsen Per Larsson Karin Ersdotter
1779-10-08 Gustav Bromma Anders Andersson Sara Stina Gustavsdotter
1779-10-12 Johan Fredrik Stora Brene Johan Malmqvist Brita Sundblad
1779-10-18 Erik Gäringe Erik Ersson Brita Larsdotter
1779-10-25 Anna Åsen (Petter) (Wiberg) Ingrid Jönsdotter
1779-10-24 Erik Vitastugan Erik Jönsson Ingeborg Jönsdotter
1779-09-21 Marit Karstorp Erik Ersson Ingrid Ersdotter
1779-10-25 Brita Kåsta Per Persson Anna Ersdotter
1779-10-28 Olof Bistorpsstugan Erik Jansson Ingrid Larsdotter
1779-10-28 Ingeborg Henala ST Olof Henberg Brita Larsdotter
1779-10-28 Kerstin Käbbetorp Karl Persson Anna Andersdotter
1779-10-28 Per Sjöbråten Per Andersson Ingrid Persdotter
1779-10-31 Erik Stora Lundbyskog Erik Olsson Kerstin Larsdotter
1779-10-31 Per Stora Lundbyskog Erik Olsson Kerstin Larsdotter
1779-10-31 Ingrid Sköldnäs Anders Ersson Brita Persdotter
1779-10-31 Brita Gruvstugan Lars Olsson Anna Larsdotter
1779-11-05 Karin Sjögetorps ST Johan Sjöman Lena Andersdotter
1779-11-09 Kristian Norra Stavhälla Lars Cederwall Margareta Leufstedt
1779-11-10 Per Gunviken Johan Persson Anna Jonsdotter
1779-11-09 Per Säfstaby Per Jonsson Kerstin Nilsdotter
1779-11-13 Anna Kåsta Per Jonsson Ingeborg Olsdotter
1779-11-08 Per Berga Per Persson Anna Ersdotter
1779-11-08 Brita Norrspånga Erik Persson Ingrid Jonsdotter
1779-11-08 Ingrid Stora Målke Erik Persson Kerstin Larsdotter
1779-11-16 Anna Kåsta ST Anders Kårberg Brita Månsdotter
1779-11-20 Katarina Gropptorp Lars Olsson Stina Jonsdotter
1779-11-21 Jonas Mjälnäs (Jonas) (Jönsson) Anna Jonsdotter
1779-11-20 Lars Ärenvensstugan Lars Jansson Anna Jansdotter
1779-11-26 Per Ärnebäcksstugan Erik Ersson Kerstin
1779-11-28 Brita Hackstastugan Erik Ersson Ingeborg Larsdotter
1779-11-28 Karin Vännevadsstugan Per Olsson Kerstin Persdotter
1779-11-29 Brita Harbacken Per Jonsson Brita Andersdotter
1779-11-29 Brita Vretsta Jon Olsson Anna Jonsdotter
1779-11-29 Karin Moviken Matts Mattsson Maja Nilsdotter
1779-11-28 Anna Oppsala Anders Jonsson Kerstin Ersdotter
1779-12-08 Anders Spånga ST Jonas Spångberg Kerstin Andersdotter
1779-12-06 Ingrid Oppeberga Per Olsson Brita Persdotter
1779-12-01 Ingrid Sandstugan Per Persson Anna Persdotter
1779-12-11 Anders Ulrik Ålsätter Erik Hultgren Kristina Bergström
1779-12-12 Brita Stina Väderkvarnen Erik Lindroth Brita Olsdotter
1779-12-13 Anna Åtorp Per Persson Kerstin Jonsdotter
1779-12-17 Brita Blacktorp Jon Olsson Brita Ersdotter
1779-12-17 Johan Ekebergs ST Erik Hökberg Karin Jansdotter
1779-12-19 Lars Marsjö Olof Olsson Marit Persdotter
1779-12-21 Stina Vännevad Lars Persson Karin Larsdotter
1779-12-23 Anna Vittbro Per Persson Kerstin Persdotter
1779-12-25 Ingrid Lunda ST Anders Lundström Ingeborg Larsdotter
1779-12-28 Erik Hyltersberg Lars Ersson Karin Persdotter
1779-12-30 Anders Svartån Erik Ersson Stina Larsdotter
1779-12-28 /Son/ Brännstugan Erik Persson
1779-12-25 Anna Gölängen Erik Andersson Karin Olsdotter
1780-01-
1780-01-08 Lars Stora Sjögetorp Olof Jonsson Anna Andersdotter
1780-01-09 Per Skyttstugan Anders Nilsson Karin Jonsdotter
1780-01-15 Per Vittorpsstugan Erik Gabrielsson Ingrid Olsdotter
1780-01-10 Anders Grindstugan Nils Ersson Karin Andersdotter
1780-01-18 Anna Ullevi Olof Persson Brita Andersdotter
1780-01-23 /Dotter/ Kåsta Anders Jonsson Brita Olsdotter
1780-01-18 Per Käbbetorp Per Olsson Ingrid Olsdotter
1780-01-23 Ingeborg Käbbetorp Lars Jonsson Ingrid Ersdotter
1780-02-07 Anna Skrattorp Anders Andersson Margareta Larsdotter
1780-02-08 Anna Viks HT Jakob Wikfelt Kristina Jansdotter
1780-02-14 Erik Högsjö Bruk Erik Stenbom Anna Nilsdotter
1780-02-16 Per Viala Olof Mårtensson Brita Persdotter
1780-02-14 Dödfött flickebarn Prostgården Jon Dubb Margareta Hausswolff
1780-02-14 Kristina Charlotta Prostgården Jon Dubb Margareta Hausswolff
1780-02-18 Jon Västra Hultstugan Per Jonsson Kerstin Jansdotter
1780-02-18 Beata Lisa Billsbro Bruk Anders Lindqvist Johanna Lisa Bark
1780-02-18 Anna Skrattorp (Erik) (Andersson) Kerstin Olsdotter
1780-02-20 Anna Ilinge Lars Jonsson Kerstin Ersdotter
1780-02-26 Anna Oppstugan Erik Mårtensson Anna Larsdotter
1780-02-23 Anna Hellström
1780-02-07 Kerstin Dammen (Erik) (Andersson) Stina Nilsdotter
1780-03-08 Kerstin Lunda NG Jon Larsson Kerstin Larsdotter
1780-03-10 Brita Anderstorp Karl Gustav Fredriksson Brita Jotsdotter
1780-03-12 Stina Vännevads ST Klas Gren Anna Persdotter
1780-03-12 Brita Stora Målke ST Lars Rask Karin Nilsdotter
1780-03-17 Anders Dal (Olof) Kajsa Andersdotter
1780-03-19 Erik Västorp Olof Olsson Brita Ersdotter
1780-03-21 Anna Stina Spånga Hammar Anders Olsson Anna Larsdotter
1780-03-21 Kerstin Berga Per Ersson Kerstin Persdotter
1780-03-22 Jon Rude Lars Olsson Kerstin Jonsdotter
1780-03-23 Erik Åsbostugan Olof Persson Maja Ersdotter
1780-03-26 Anna Östra Nysätter Erik Ersson Brita Jansdotter
1780-04-04 Anna Mattsboda Jon Jonsson Kerstin Persdotter
1780-04-07 Lars Viala Per Persson Brita Olsdotter
1780-04-08 Anders Stavhälla Hamn Anders Lennqvist Brita Olsdotter
1780-04-18 Anders Uggelboda Lars Andersson Kerstin Larsdotter
1780-04-19 Kerstin Marsjö Såg Erik Nilsson Maja Nilsdotter
1780-04-12 Kerstin Ålsätter Lars Jansson Anna Nilsdotter
1780-04-19 Katarina Oppeberga Lars Ersson Kerstin Andersdotter
1780-04-21 Anna Vik VG Olof Ersson Ingrid Larsdotter
1780-04-22 Anders Udden Lars Göransson Kerstin Ersdotter
1780-04-24 Per Torp Lars Persson Brita Olsdotter
1780-04-27 Olof Kåsta Olof Larsson Anna Persdotter
1780-04-08 Anna Stina Billsbro Bruk Olof Ekeberg Kerstin Jönsdotter
1780-05-05 Jon Snåra Olof Jonsson Anna Persdotter
1780-05-08 Lars Åtorp Per Persson Kerstin Jonsdotter
1780-05-04 Brita Stina Vads ST Lars Wadsman Stina Olsdotter
1780-05-17 Brita Norra Stavhälla Nils Bengtsson Lisa Nilsdotter
1780-05-19 Erik Kungsbacksstugan Kerstin Persdotter
1780-05-20 Erik Berga Erik Persson Brita Jonsdotter
1780-05-29 Jakob Kåsta Olof Larsson Anna Ersdotter
1780-05-31 Petter Billsbro Bruk Petter Hofström Brita Stina Henriksdotter
1780-06-04 Ingrid Åby Per Persson Ingrid Olsdotter
1780-06-05 Olof Gropptorps HT Jonas Groppfelt Kerstin Olsdotter
1780-06-02 Anna Viala Måns Jonsson Ingrid Persdotter
1780-06-02 Brita Viala Måns Jonsson Ingrid Persdotter
1780-06-19 Brita Käbbetorp Olof Olsson Brita Jonsdotter
1780-06-25 Lars Västra Vintergatan Erik Ersson Ingeborg Larsdotter
1780-07-01 Per Låttra Olof Nilsson Karin Larsdotter
1780-07-05 Magnus Anton Ede Anton Magni Nordström Kristina Schedin
1780-07-07 Brita Galltorp Lars Ersson Kerstin Larsdotter
1780-07-09 Kerstin Gäringstorp Lars Larsson Kerstin Olsdotter
1780-07-09 Brita Marsjö VG Lars Persson Ingrid Persdotter
1780-07-15 Lars Bromma Jakob Gustavsson Kerstin Larsdotter
1780-07-20 Lars Hansjötorp Nils Nilsson Kerstin Persdotter
1780-07-26 Ingrid Lilla KUlltorp Lars Mattsson Brita Olsdotter
1780-07-27 Per Norrspånga Erik Ersson Ingeborg Ersdotter
1780-07-10 Ingrid Gäringslund Per Gabrielsson Brita Ersdotter
1780-07-27 Olof Målvik Lars Olsson Ingrid Persdotter
1780-07-30 Ingrid Morjanå Josias Simonsson Brita Persdotter
1780-08-01 Olof Berga HT Karl Bergkvist Karin Olsdotter
1780-08-01 Ingeborg Lillängstugan Lars Olsson Karin Andersdotter
1780-08-08 Olof Sandäng Olof Andersson Kerstin Jonsdotter
1780-08-06 Erik Bresätter Lars Larsson Greta Ersdotter
1780-08-15 Brita Kåsta Lars Olsson Kerstin Olsdotter
1780-08-17 Anders Fallkärr Anders Larsson Maja Karlsdotter
1780-08-21 Brita Råmperåd Anders Ersson Brita Ersdotter
1780-08-21 Lars Bliggetorp Lars Persson Anna Jönsdotter
1780-08-22 Lars Hagstugan, Nästorp Anders Larsson Ingeborg Persdotter
1780-08-27 Karin Lyttersta Per Jonsson Brita Ersdotter
1780-09-12 Per Vattendalen Nils Persson Anna Jonsdotter
1780-09-14 Per Sjögöle Per Persson Ingeborg Olsdotter
1780-09-07 Anders Marsjö Vittorp Anders Andersson Kerstin Ersdotter
1780-09-10 Erik Mjälnäs Erik Jonsson Anna Ersdotter
1780-09-02 Ingrid Lunda ST Nils Lundberg Brita Persdotter
1780-09-15 Erik Rude ST Erik Rudström Brita Jönsdotter
1780-09-16 Jon Stora Målke Lars Jonsson Kerstin Olsdotter
1780-09-17 Erik Billsbro Olof Olsson Ingeborg Jonsdotter
1780-08-30 Erik Ängstugan, Lunda Jon Ersson Ingrid Jonsdotter
1780-09-20 Per Melhult Anders Nilsson Anna Persdotter
1780-09-21 Olof Jakobadal Per Olsson Brita Jansdotter
1780-09-21 Erik Lyttersta Erik Ersson Kerstin Bondesdotter
1780-08-03 Johan Ölångstugan Karl Jonsson Kerstin Olsdotter
1780-09-21 Fredrik Udden, Skenäs (Båsenberga ST) Hans Österberg Karin Jansdotter
1780-09-24 Johan Gropptorp Erik Olsson Kerstin Jansdotter
1780-09-23 Olof Karstorp, Gäringe Rote (Jon) (Persson) Anna Ersdotter
1780-09-27 Kerstin Löftinge Erik Olsson Kerstin Andersdotter
1780-10-03 Anna Stina Bromma ST Olof Sten Kerstin Olsdotter
1780-10-05 Lars Torp Lars Larsson Kerstin Andersdotter
1780-10-04 Kerstin Säfstaby Lars Andersson Kerstin Larsdotter
1780-10-06 Brita Marsjö ÖG Olof Persson Karin Ersdotter
1780-10-03 Erik Stora Målke Erik Larsson Anna Ersdotter
1780-10-07 Kerstin Mene Nils Jonsson Brita Persdotter
1780-10-02 Per Bondgölet Per Larsson Ingrid Olsdotter
1780-10-09 Kerstin Sköttorp Paul Johansson Ingrid Olsdotter
1780-10-12 Lars Sätratorp Jon Persson Brita Olsdotter
1780-10-12 Anna Åsen ÖG Olof Olsson Karin Persdotter
1780-10-09 Kerstin Björnhult Anders Nilsson Maja Persdotter
1780-10-20 Lars Götslinge Lars Persson Karin Jonsdotter
1780-10-21 Erik Solberga ST Lars Bergström Katarina Ersdotter
1780-10-21 Olof Solberga ST Lars Bergström Katarina Ersdotter
1780-10-19 Ulrika Organisthuset Petter Wall Anna Brita Rahm
1780-10-16 Olof Nordankärr, Berga Rote Olof Olsson Kerstin Nilsdotter
1780-10-22 Kerstin Tutorp Olof Jonsson Brita Jonsdotter
1780-10-23 Kerstin Malmberg Erik Ersson Karin Andersdotter
1780-10-25 Ingrid Gropptorp Lars Persson Anna Ersdotter
1780-10-23 Anna Ås ST Anders Bom Kerstin Ersdotter
1780-11-01 Anders Hardemon Olof Ersson Brita Andersdotter
1780-11-09 Gustav Ladukärr Sven Gustavsson Kerstin Andersdotter
1780-11-07 Karin Nordantorp Per Larsson Kerstin Nilsdotter
1780-11-08 Anders Nicklas Vännevad Anders Nicklasson Johanna Larsdotter
1780-11-08 Brita Marsjö Karl Larsson Brita Larsdotter
1780-11-11 Ingrid Högby Johan Ersson Kerstin Ersdotter
1780-11-07 Erik Rude Lars Persson Ingrid Ersdotter
1780-11-22 Kerstin Sjögöle Erik Olsson Kerstin Olsdotter
1780-11-21 Olof Låttra Per Paulsson Brita Larsdotter
1780-11-22 Kerstin Täppe ST Per Täppling Maja Ersdotter
1780-11-24 Olof Vik Erik Ersson Ingrid Larsdotter
1780-11-23 Erik Stubbegården Lars Nilsson Anna Larsdotter
1780-11-30 Anna Kåsta Per Olsson Anna Olsdotter
1780-11-27 Anna Katarina Högsjö Bruk Lars Tolf Anna Maria
1780-11-30 Ingeborg Malmberg Olof Ersson Anna Ersdotter
1780-11-28 Kerstin Abrahamstorp Lars Andersson Ingrid Persdotter
1780-12-04 Kerstin Hökhults ST Anders Granat Anna Larsdotter
1780-12-05 Brita Äsphult Olof Ersson Anna Ersdotter
1780-12-03 Per Hansta Olof Larsson Anna Olsdotter
1780-12-04 Anna Hult Lars Larsson Ingrid Larsdotter
1780-12-08 Olof Vretsta HT Erik Wretberg Brita Persdotter
1780-12-12 Erik Åndenäs Jakob Jakobsson Ingeborg Ersdotter
1780-12-20 Kerstin Skogstorps (Lunda) ST Jonas Skogfeldt Ingeborg Larsdotter
1780-12-18 Kerstin (Brita) Malmbergs ST Per Berg Kerstin Karlsdotter
1780-12-14 Anna Katarina Högsjö Bruk Olof Andersson Anna Larsdotter
1780-12-22 Karl Gustav Göketorp Karl Fränberg Ingeborg Jonsdotter
1780-12-23 Lars Henala Jakob Ersson Karin Larsdotter
1780-12-25 Kerstin Lund Erik Larsson Marit Larsdotter
1780-12-25 Ingrid Sköldnäs Erik Larsson Karin Olsdotter
1780-12-24 Per Edetorp Olof Nilsson Kerstin Jonsdotter
1780-12-26 Kerstin Åsen Erik Olsson Kerstin Ersdotter
1780-12-27 Jon Ås ST Erik Åsberg Katarina Andersdotter
1780-12-31 Kerstin Viala ST Per Wiberg Karin Jonsdotter
1781-01-02 Brita Ramstorp Erik Larsson Karin Larsdotter
1781-01-03 Lars Lagöle Lars Andersson Anna Andersdotter
1781-01-04 Anna Katarina Högsjö Bruk Karl Sjöberg Katarina Johansdotter
1781-01-05 Ingrid Västra Lundtorpstugan Gustav Ersson Brita Jansdotter
1781-01-03 Brita Malmberg Lars Nilsson Kerstin Ersdotter
1781-01-06 Ingrid Bistorpstugan Erik Jansson Ingrid Larsdotter
1781-01-09 Erik Vikstugan Erik Jonsson Brita Persdotter
1781-01-06 Jon Ödesäng Jan Persson Karin Larsdotter
1781-01-14 Per Snåra Olof Ersson Anna Persdotter
1781-01-15 Olof Knutstorp Olof Olsson Brita Jonsdotter
1781-01-15 Anna Bresätter Erik Persson Anna Persdotter
1781-01-20 Per Ellfalla Per Ersson Kerstin Persdotter
1781-01-24 Anna Stenstugan Erik Larsson Brita Persdotter
1781-01-28 Nils Fredrik Klofsten Nils Blyberg Lena Katarina Ekhoff
1781-01-31 Kerstin Östra Hultstugan Per Persson Ingrid Olsdotter
1781-02-03 Olof Henala Olof Olsson Ingrid Ersdotter
1781-02-01 Brita Lundstugan Erik Andersson Anna Persdotter
1781-02-07 Olof Lunda Erik Persson Kerstin Persdotter
1781-02-10 Anna Vik Per Ersson Kerstin Larsdotter
1781-02-11 Maja Stina Målvikstorp Jakob Jakobsson Elisabet Gillisdotter
1781-02-14 Johan Lundtorpstugan Jan Jansson Katarina Andersdotter
1781-02-10 Erik Lunda Olof Nilsson Anna Persdotter
1781-02-11 Olof Torsmossestugan Olof Persson Ingrid Larsdotter
1781-02-18 Per Bromma Lars Brodin Karin Brodin
1781-02-16 Brita Viks ST Wadström Karin Henriksdotter
1781-02-19 Karin Mjälnästorp Anders Ersson Marit Jonsdotter
1781-02-25 Ingrid Lindbol Erik Jonsson Anna Ersdotter
1781-02-25 Erik Lundtorpstugan Erik Nilsson Karin Jonsdotter
1781-03-02 Kerstin Lilla Kulltorp (Olof) (Larsson) Ingrid Mattsdotter
1781-03-16 Per Lilla Sjögetorp Olof Persson Ingrid Persdotter
1781-03-11 Olof Myrkärr Lars Andersson Anna Andersdotter
1781-03-11 Stina Myrkärr Lars Andersson Anna Andersdotter
1781-03-22 Erik Östra Vintergatan Olof Larsson Anna Larsdotter
1781-03-21 Kerstin Bondgölet Anders Jonsson Anna Andersdotter
1781-03-24 Kerstin Läppe Erik Ersson Ingrid Mårtensdotter
1781-03-22 Lars Vik VG Olof Larsson Kerstin Olsdotter
1781-03-24 Anna Söderspånga Jan Jansson Anna Larsdotter
1781-03-24 Lars Norra Stenbrostugan Erik Bondesson Ingrid Persdotter
1781-03-29 Johan Erik Billsbro Bruk Peter Lindqvist Kerstin Persdotter
1781-03-30 Anders Tovekärr Lars Ersson Ingeborg Jonsdotter
1781-04-03 Olof Käbbetorp Per Olsson Ingrid Olsdotter
1781-04-03 Anna Skräddarstugan, Spånga Olof Olsson Ingeborg Persdotter
1781-04-05 Ingrid Skallbol Per Larsson Brita Persdotter
1781-04-03 Karin Backa, Svarttorps Rote Erik Bergfelt Karin Jonsdotter
1781-04-03 Brita Mjälnäs ST Anders Täppberg Brita Persdotter
1781-04-07 Kerstin Vads ST Johan Wallman Brita Nilsdotter
1781-04-06 Erik Stora Sjögetorp Olof Jonsson Anna Andersdotter
1781-04-06 Karin Göketorp Erik Frennberg Brita Andersdotter
1781-04-06 Kerstin Kulltorpstugan Erik Ersson Anna Karlsdotter
1781-04-09 Kerstin Övre Vannala Erik Larsson Ingrid Persdotter
1781-04-11 Anna ....stugan Lars Larsson Ingrid Larsdotter
1781-04-11 Kerstin ....stugan Lars Larsson Ingrid Larsdotter
1781-04-11 Brita Råmperåd Per Ersson Ingrid Bengtsdotter
1781-04-26 Lars Finnstorp Jon Persson Karin Mårtensdotter
1781-04-30 Ingrid Vretsta Lars Persson Ingrid Jonsdotter
1781-04-06 Anna Gunviken Per Ersson Anna Larsdotter
1781-04-29 Kerstin Viala Erik Olsson Ingrid Persdotter
1781-04-22 Kerstin Gruvstugan Lars Olsson Anna Larsdotter
1781-05-05 Anders Målke ST Anders Brandt Brita Simonsdotter
1781-05-05 Stina Målke ST Anders Brandt Brita Simonsdotter
1781-05-08 Karl Mogetorp Karl Karlsson Maja Jansdotter
1781-05-02 Per Nygårdsstugan Per Ersson Brita Olsdotter
1781-05-07 Fredrik Spånga Hammar Jonas Källgren Anna Stina Persdotter
1781-05- Anna Stina Torp Kerstin Jonsdotter
1781-05-20 Lars Stavhälla HT Lars Staffelt Maja Ersdotter
1781-05-23 Kerstin Ålö Anders Månsson Kerstin Jönsdotter
1781-05-06 Son Brene ST Henrik Breberg
1781-05-28 Anna Malmberg Erik Ersson Ingeborg Larsdotter
1781-05-28 Kerstin Bistorp Erik Olsson Kerstin Persdotter
1781-06-06 Anders Haddetorp Anders Andersson Katarina Andersdotter
1781-06-19 Jon Kubbetorp Anders Karlsson Lisa Gustavsdotter
1781-06-19 Anna Östra Vintergatans ST Bonde Winterros
1781-06-22 Petter Gunvikens ST Erik Gundahl Brita Andersdotter
1781-06-24 Lars Finninge Olof Olsson Kerstin Andersdotter
1781-06-27 Anders Äspetorp Anders Wikman Anna Jonsdotter
1781-07-12 Erik Håltorp Lars Jonsson Anna Ersdotter
1781-07-19 Lars Sköldnäs Lars Larsson Kerstin Persdotter
1781-07-19 Lars Erik Persson Kerstin Larsdotter
1781-07-19 Olof Brännskogen Erik Persson Kerstin Jonsdr
1781-07-23 Olof Låttra Erik Olsson Anna Larsdotter
1781-07-22 Per Gunviken Per Larsson Anna Jansdotter
1781-07- Kerstin Hälleråds ST Jon Hellström Anna Jonsdotter
1781-08-02 Per Lilla Brene Erik Larsson Kerstin Andersdotter
1781-08-07 Kerstin Bagghult Olof Olsson Kerstin Ersdotter
1781-08-11 Olof Östra Vintergatan Lars Nilsson Ingrid Larsdotter
1781-08-11 Karin Lund Per Persson Brita Johansdotter
1781-08-14 Anna Majors Backa Anders Olsson Anna Olsdotter
1781-08-16 Brita Viks HT Jakob Wikfäldt Anna Persdotter
1781-08-17 Kerstin Söderspånga Olof Ersson Kerstin Larsdotter
1781-08- Anna Sliparbols ST /Per/ Slipsten
1781-09-01 Anna Brännskogen Jon Persson Kerstin Olsdotter
1781-09-12 Kerstin Norrspånga Erik Ersson Anna Olsdotter
1781-09-12 Jon Säfstaby Erik Bondesson Kerstin Persdotter
1781-09-14 Erik Lilla Kulltorp Olof Mattsson Karin Persdotter
1781-09-09 Anders Lunda ST (179) Anders Lundström Ingeborg Larsdotter
1781-09-16 Anna Svarttorp Olof Andersson Anna Jönsdotter
1781-09-25 Olof Bäcktorp Per Ersson Brita Olsdotter
1781-09-21 Kerstin Olofstorp Per Persson Anna Jonsdotter
1781-09-21 Gate Jon Persson Karin Larsdotter
1781-09-
1781-09-23 Per Lunda Jon Larsson Marit Andersdotter
1781-09-24 Kerstin Björksätter Per Persson Kerstin Ersdotter
1781-09-25 Ingeborg Kåsta Olof Persson Kerstin Larsdotter
1781-09- Olof Kåstastugan Olof Olsson Brita Karlsdotter
1781-10-08 Erik Hansta ST Erik Hane Kerstin Olsdotter
1781-10-06 Karl Ärnebäcksstugan Sven Knutsson Anna Johansdotter
1781-10-09 Anna Östra Nordankärr Per Jönsson Margareta Persdotter
1781-10-12 Kerstin Skenäs Anders Nilsson Brita Jonsdotter
1781-10-19 Kerstin Stora Sjögetorps ST Johan Sjöman Lena Andersdotter
1781-10-13 Maja Greta Svarttorp Samuel Sjöman Ingrid Jonsdotter
1781-10-22 Per Kåsta UppG Per Persson Anna Ersdotter
1781-10-26 Per Sjöängstugan, Stavhälla Per Persson Kerstin Jonsdotter
1781-11-01 Olof Åsen Anders Olsson Kerstin Larsdotter
1781-11-01 Anders Åsen Anders Olsson Kerstin Larsdotter
1781-11-03 Olof Fårhagstugan Olof Ersson Anna Jonsdotter
1781-11-03 Lars Marsjö Lars Bengtsson Anna Johansdotter
1781-11-12 Anna Marsjö Erik Larsson Ingeborg Jonsdotter
1781-11-16 Kerstin Övre Vannala Olof Ersson Karin Andersdotter
1781-11-15 Ingrid Båsenberga Anders Andersson Ingrid Olsdotter
1781-11-22 Ingrid Bogården Bonde Bondesson Ingrid Larsdotter
1781-12-05 Olof Solbergatorp Jon Jonsson Brita Jonsdotter
1781-12-09 Dotter Vretstastugan Olof Olsson Anna Andersdotter
1781-12-04 Lars Stora Slängbäcken Harald Andersson Anna Larsdotter
1781-12-09 Jon Gropptorp Lars Olsson Stina Jonsdotter
1781-12-18 Per Båsenberga Per Olsson Anna Ersdotter
1781-12-19 Brita Billsbrostugan Erik Ersson Ingrid Bengtsdotter
1781-12-22 Ingeborg Oppsala Erik Andersson Kerstin Ersdotter
1781-12-24 Anna Mellan Vannala Erik Persson Anna Larsdotter
1781-12-23 Kristina Katarina Näs Josias Orreus Anna Brita Åberg
1781-12-16 Kerstin Gropptorp Lars Persson Anna Ersdotter
1781-12-16 Johan Erik Högsjö Bruk Johan Björkman Magdalena Jostsdotter
1781-10-17 Erik Fredstorp (Per) (Berg) Anna Andersdotter
1782-01-03 Ingrid Hackstastugan Erik Ersson Ingeborg Larsdotter
1782-01-09 Olof Mella Vintergatan Olof Olsson Ingrid Larsdotter
1782-01-07 Jakob Låttra Olof Nilsson Karin Larsdotter
1782-01-09 Per Bresätter Lars Larsson Greta Ersdotter
1782-01-08 Olof Hälleråd Lars Ersson Brita Larsdotter
1782-01-12 Anna Saltorp Jonas Jonsson Maja Olsdotter
1782-01-14 Anna Majors Backa Anders Andersson Brita Persdotter
1782-01-18 Brita Maria Väderkvarnen Erik Lindroth Brita Olsdotter
1782-01-19 Per Söderspånga Jon Persson Kerstin Persdotter
1782-01-25 Anders Lunda HT Anders Lundberg Anna Månsdotter
1782-01-16 Lars Lilla Lundbyskog Olof Mårtensson Anna Larsdotter
1782-01-24 Anders Hagstugan Anders Andersson Katarina Karlsdotter
1782-01-28 Lars Hällerådstugan Lars Andersson Kerstin Larsdotter
1782-01-30 Karl Åtorp Per Persson Kerstin Persdotter
1782-01-28 Brita Billsbro ST Olof Olsson Brita Andersdotter
1782-02-09 Erik Äng Erik Ersson Anna Ersdotter
1782-02-09 Kerstin Lunda Per Jonsson Kerstin Olsdotter
1782-02-06 Brita Simonstorp Per Simonsson Karin Olsdotter
1782-02-14 Ingrid Åby Jon Jonsson Ingrid Jonsdotter
1782-02-15 Anna Stina Marsjö Vittorp Per Jansson Katarina
1782-02-20 Olof Lunda Olof Olsson Anna Larsdotter
1782-02-22 Lars Lindbol Lars Larsson Kerstin Larsdotter
1782-02-24 Erik Högsjö Bruk Anders Hofström Maria Eriksdotter
1782-02-24 Brita Västra Rudestugan Lars Larsson Karin Persdotter
1782-03-02 Kerstin Söderspånga Lars Jonsson Kerstin Olsdotter
1782-03-08 Erik Åsen Per Larsson Karin Ersdotter
1782-03-02 Kerstin Fredstorp Johan Persson Anna Larsdotter
1782-03-16 Erik Munktorp Anders Ersson Anna Olsdotter
1782-03-17 Anna Lunda Bengt Larsson Anna Larsdotter
1782-03-18 Lars Stora Lundbyskog Jon Olsson Anna Larsdotter
1782-03-20 Katarina Ålö Johan Andersson Anna Nilsdotter
1782-03-27 Brita Kulltorpstugan Erik Ersson Anna Karlsdotter
1782-04-03 Anders Nysätter Anders Ersson Brita Persdotter
1782-04-17 Kerstin Säfstaby Per Jonsson Kerstin Nilsdotter
1782-04-19 Gustav Ålö (Konrad) (Lander) Kajsa Larsdotter
1782-04-16 Anders Breven Anders Olsson Brita Larsdotter
1782-04-21 Kerstin Kungsbacken Lars Persson Maja Persdotter
1782-04-21 Anna Långängen Jon Ersson Ingrid Ersdotter
1782-04-23 Lars Vännevad Anders Olsson Stina Larsdotter
1782-04-23 Ingeborg Kåsta Olof Larsson Anna Persdotter
1782-04-27 Olof Bromma ST Olof Steen Kerstin Olsdotter
1782-04-27 Barn Solberga ST Lars Bergström Katarina Ersdotter
1782-04-27 Barn Solberga ST Lars Bergström Katarina Ersdotter
1782-04-28 Ingrid Ängs ST Anders Ängvall Karin Persdotter
1782-05-05 Kerstin Lilla Målkestugan Jonas Persson Brita Andersdotter
1782-05-05 Ingeborg Mjälnäs ST Anders Täppberg Brita Persdotter
1782-05-08 Per Bromma Olof Ersson Brita Persdotter
1782-05-08 Kerstin Rude Lars Persson Ingrid Ersdotter
1782-05-14 Brita Bresätter Lars Andersson Kerstin Larsdotter
1782-05-27 Olof Gäringstorp Olof Olsson Anna Ersdotter
1782-05-29 Ingrid Vedermödan Jon Jonsson Kerstin Jonsdotter
1782-05-26 Per Lundtorp Lars Persson Anna Persdotter
1782-05-10 Anna Åsens ST Erik Åsberg Brita Olsdotter
1782-06-01 Olof Berga Jon Olsson Ingrid Jonsdotter
1782-06-04 Anna Lindbol Olof Ersson Anna Ersdotter
1782-06-11 Brita Bromma Erik Ersson Brita Olsdotter
1782-06-14 Erik Blacktorp Jon Olsson Brita Ersdotter
1782-06-12 Jonas Rude ST (Jonas) (Persson) Maja Månsdotter
1782-06-10 Brita Lilla Målke ST Anders Brandt Brita Simonsdotter
1782-06-17 Per Åsbostugan Lars Persson Maja Andersdotter
1782-06-29 Brita Lilla Kulltorp Karl Ersson Anna Larsdotter
1782-06-23 Ingrid Råmperåd Per Ersson Ingrid Bengtsdotter
1782-06-23 Anna Råmperåd Per Ersson Ingrid Bengtsdotter
1782-06-27 Anders Karinboda (Anders) Karin Andersdotter
1782-07-01 Brita Stengården Lars Larsson Kerstin Ersdotter
1782-07-04 Anna Maja Åsen Petter Gällerström Elsa Maja Olsdotter
1782-07-06 Ingrid Låttra Jakob Nilsson Kerstin Larsdotter
1782-07-09 Anna Vretsta Jon Olsson Anna Jonsdotter
1782-07-11 Anders Stavhälla Hamn Lenqvist Brita
1782-07-07 Olof Äsphult Erik Olsson Brita Ersdotter
1782-07-01 Anna Vännevads ST Klas Gren Anna Persdotter
1782-07-28 Anna Karstorp Olof Olsson Kerstin Ersdotter
1782-07-21 Stina Jansberg Jan Jansson Kerstin Olsdotter
1782-07-25 Gustav Brene ST Henrik Breberg Magdalena Persdotter
1782-07-31 Ingrid Vattendalen Lars Andersson Ingrid Larsdotter
1782-07-01 Lars Mellan Vintergatan (Lars) (Larsson) Anna Persdotter
1782-08-10 Per Starrkällan Per Jonsson Brita Jonsdotter
1782-08-19 Anna Ålsätterstugan Lars Jansson Marit Olsdotter
1782-08-18 Erik Mellan Vannala Gustav Ersson Kerstin Larsdotter
1782-08-24 Karl Göketorp Karl Frennberg Ingeborg Jansdotter
1782-08-30 Erik Malmbergs ST Erik Westerberg Ingeborg Larsdotter
1782-08-30 Stina Skrattorp Erik Andersson Anna Andersdotter
1782-09-05 Ulrika Ladukärret Petter Söderling Anna Maria Dalen
1782-09-01 Anna Berga Olof Persson Anna Larsdotter
1782-09-06 Per Lilla Kulltorp Lars Mattsson Kerstin Persdotter
1782-09-06 Per Lilla Sjögetorp Per Persson Brita Larsdotter
1782-09-10 Olof Sandhällan Olof Persson Ingeborg Olsdotter
1782-09-11 Olof Torp Lars Persson Brita Olsdotter
1782-09-14 Jon Gunviken Jan Persson Anna Jonsdotter
1782-09-15 Lars Buddetorp Erik Olsson Brita Jansdotter
1782-09-22 Lars Vretsta Lars Larsson Kerstin Ersdotter
1782-09-23 Anna Lövåker Jon Jonsson Anna Persdotter
1782-09-30 Petter Skenäs Anders Holmberg Ingeborg Göransdotter
1782-09-28 Anna Hacksta Olof Jonsson Anna Ersdotter
1782-09-21 Hedvig Stavhälla Hamn Lars Cederwall Grethe Leufstedt
1782-10-13 Karin Åsen Olof Olsson Karin Persdotter
1782-10-05 Olof Tovekärr Lars Larsson Ingeborg Jonsdotter
1782-10-10 Anna Käbbetorpstugan Olof Olsson Brita Jonsdotter
1782-10-16 Karl Skrattorp Anders Andersson Sofia Karlsdotter
1782-10-17 Lars Säfstaby Lars Andersson Kerstin Larsdotter
1782-10-23 Brita Finnstorp Lars Jonsson Brita Persdotter
1782-10-22 Lars Billsbro Lars Olsson Brita Larsdotter
1782-10-23 Ingrid Kåsta Olof Olsson Anna Olsdotter
1782-10-23 Brita Österby Martin Jonsson Ingrid Svensdotter
1782-10-31 Karl Berga HT Karl Bergqvist Karin Olsdotter
1782-10-30 Erik Buddetorp Erik Ersson Anna Persdotter
1782-10-27 Karin Ristorp Lars Olsson Brita Ersdotter
1782-11-02 Stina Kajsa Övre Stavhälla (C.G.) (Campbell) Kerstin Olsdotter
1782-11-04 Erik Sköldnäs Anders Ersson Brita Persdotter
1782-11-11 Brita Ede Lars Ersson Ingeborg Larsdotter
1782-11-17 Lars Gäringstorp Lars Larsson Kerstin Olsdotter
1782-11-23 Stina Kajsa Högsjö Bruk
1782-11-23 Brita Sköldnäs Lars Larsson Anna Larsdotter
1782-11-23 Erik Spånga Bruk Olof Ekeberg Kerstin
1782-11-21 Stina Skrattorp Gustav Larsson Maja Jönsdotter
1782-11-26 Per Norrspånga Erik Persson Ingrid Jonsdotter
1782-12-02 Ingeborg Buddetorp Lars Larsson Kerstin Olsdotter
1782-12-04 Anna Ekebergs ST Erik Hök Karin Jansdotter
1782-12-08 Ingrid Vännevad Per Persson Kerstin Larsdotter
1782-12-15 Ingeborg Vittbro Anders Larsson Kerstin Persdotter
1782-12-17 Per Bossbro Anders Bondesson Anna Persdotter
1782-12-28 Olof Kåsta NerG Lars Olsson Kerstin Olsdotter
1782-12-30 Anna Norrspånga Erik Ersson Anna Olsdotter
1783-01-03 Elisabet Anderstorp Karl Gustav Bröms Brita Jotsdotter
1783-01-05 Olof / Olaus Stora Brene Johan Halmqvist Brita Sundblad
1783-01-09 Anders Nordankärr, Berga Rote Olof Olsson Kerstin Nilsdotter
1783-01-09 Per Viala Olof Mårtensson Brita Persdotter
1783-01-16 Olof Rude Erik Ersson Ingrid Olsdotter
1783-01-02 Dotter Bliggetorp Lars Jönsson Anna Nilsdotter
1783-01-02 Dödfödd dotter Bliggetorp Lars Jönsson Anna Nilsdotter
1783-01-23 Kerstin Låttra Erik Olsson Anna Larsdotter
1783-01-26 Brita Bondgölet Anders Jonsson Anna Andersdotter
1783-02-02 Kristian Anton Vidåker Jon Dubb Eva Lisa Martin
1783-02-07 Kerstin Malmberg MG Erik Ersson Karin Andersdotter
1783-02-07 Brita Båsenberga Anders Andersson Ingrid Olsdotter
1783-02-13 Anna Vittbro Anders Larsson Maja Karlsdotter
1783-02-16 Johan Billsbro Hammar Petter Hofström Brita Stina Jäwert
1783-03-05 Lars Mene ST Lars Menström Ingrid Andersdotter
1783-03-02 Anders Torsbro Anders Larsson Katarina Jönsdotter
1783-03-06 Kristian Spånga Hammar Petter Bark Maja Lisa LIndqvist
1783-03-18 Ingrid Henala Olof Olsson Inrid Ersdotter
1783-03-21 Ingrid Sliparbols ST Anders Slipsten Ingrid Jonsdotter
1783-03-28 Lars Uggelboda Per Ersson Kerstin Larsdotter
1783-03-27 Anna Övre Lundtorpstugan Erik Nilsson Karin Larsdotter
1783-03-30 Lars Äskestugan Lars Larsson Ingrid Larsdotter
1783-04-08 Brita Ellfalla Nils Ersson Brita Larsdotter
1783-04-08 Maja Stina Högsjö Bruk Jonas Krumblin Stina
1783-04-04 Lars Nyslättstugan Jon Jonsson Maria Olsdotter
1783-04-12 Erik Målke ST Lars Rask Karin Nilsdotter
1783-04-13 Olof Västorp Olof Olsson Brita Ersdotter
1783-04-13 Brita Västorp Olof Olsson Brita Ersdotter
1783-04-13 Johannes Billsbro Bruk Petter Lindqvist Kerstin Persdotter
1783-04-15 Per Hyltersberg Lars Ersson Karin Persdotter
1783-04-17 Olof Vads ST Lars Wad Stina Olsdotter
1783-04-19 Per Snåret Olof Jonsson Anna Persdotter
1783-04-20 Anders Hökhults ST Anders Granat Anna Larsdotter
1783-04-08 Anna Kristina Billsbro Bruk Petter Österberg Brita Persdotter
1783-04-25 Sara Hansjöberg Nils Bengtsson Lisa NIlsdotter
1783-04- Josias Andreas Näs Josias Orreus Anna Brita Åberg
1783-04-30 Per Bergalundsstugan Jan Jansson Anna Larsdotter
1783-05-05 Per Lasstorp Per Persson Ingrid Ersdotter
1783-05-10 Ingeborg Mene Nils Jonsson Brita Persdotter
1783-05-06 Ingeborg Norrspånga Olof Ersson Kerstin Ersdotter
1783-05-11 Kerstin Skyttstugan Anders Nilsson Karin Jönsdotter
1783-05-14 Anna Malmbergsstugan Jon Persson Karin Larsdotter
1783-05-14 Kerstin Billsbro Anders Olsson Ingrid Persdotter
1783-05-15 Johan Ärnebäck Anders Jansson Brita Jansdotter
1783-05-16 Anders Ålö (Anders) (Abrahamsson) Kerstin Larsdotter
1783-05-20 Anna Majtorp Erik Larsson Karin Olsdotter
1783-05-07 Kerstin Svartån Anders Olsson Kajsa Ersdotter
1783-05-18 Lars Gropptorps HT Jonas Groppfelt Kerstin Olsdotter
1783-05-23 Anna Land Lars Persson Kerstin Ersdotter
1783-06-06 Karin Lönntorp Anders Andersson Brita Persdotter
1783-06-14 Katarina Mjälnäs Erik Jönsson Anna Ersdotter
1783-06-12 Brita Svarttorps ST Lars Swartfelt Ingrid Jonsdotter
1783-06-14 Stina Kajsa Sjöängstugan Per Persson Kerstin Jonsdotter
1783-06-12 Dödfödd Son Säfstaby Jakob Jakobsson Ingeborg Olsdotter
1783-06-12 Brita Säfstaby Jakob Jakobsson Ingeborg Olsdotter
1783-06-17 Anders Stensätter Erik Ersson Anna Persdotter
1783-06-16 Ingrid Vretsta Olof Nilsson Ingrid Olsdotter
1783-06-29 Brita Käbbetorp Lars Jonsson Ingrid Ersdotter
1783-06-29 Erik Oppsala Anders Jonsson Kerstin Ersdotter
1783-06-30 Kerstin Stora Lundbyskog Lars Olsson Kerstin Jönsdotter
1783-06-30 Erik Lunda ST Anders Lundström Ingeborg Larsdotter
1783-07-01 Jon Billsbro Erik Olsson Anna Jonsdotter
1783-07-02 Lars Norrspånga Per Larsson Kerstin Olsdotter
1783-07-06 Jon Berga Erik Persson Brita Jonsdotter
1783-07-11 Lars Rude Lars Persson Ingrid Ersdotter
1783-07-17 Karl Erik Högsjö Bruk Lars Tolf Anna Maja Köhler
1783-07-18 Sara Lotta Högsjö Bruk Johan Hübert Stina Hierpe
1783-07-19 Stina Marsjö Löt Bengt Jansson Maja Lisa Jakobsdotter
1783-07-20 Ingrid Västra Hultstugan Per Jonsson Kerstin Jonsdotter
1783-07-26 Per Billsbro Per Persson Kerstin Olsdotter
1783-07-29 Anna Hansta Per Larsson Anna Simonsdotter
1783-08-01 Erik Hälleråds ST Johan Hellström Anna Jonsdotter
1783-08-03 Ingrid Lunda Nils Nilsson Brita Olsdotter
1783-08-03 Lars Hälleråd Erik Ersson Ingeborg Ersdotter
1783-08-03 Jon Bärle Olof Jonsson Ingrid Jonsdotter
1783-08-13 Ingrid Vik Erik Ersson Brita Olsdotter
1783-08-16 Anna Säfstaby Johan Nilsson Ingeborg Andersdotter
1783-08-16 Erik Henala ST Olof Henberg Brita Larsdotter
1783-08-16 Anna Lilla Kulltorp Olof Mattsson Karin Persdotter
1783-08-19 Lars Stora Molke Erik Larsson Anna Ersdotter
1783-08-23 Brita Sköldnäs MG Erik Larsson Karin Olsdotter
1783-08-20 Anna Östra Vintergatan Lars Nilsson Ingrid Larsdotter
1783-08-21 Sara Ärnebäcksstugan Sven Knutsson Anna Jansdotter
1783-09-02 Karin Lillängstugan Lars Olsson Karin Andersdotter
1783-09-02 Olof Ölångstugan Karl Jansson Kerstin Olsdotter
1783-09-07 Ingrid Sjögöle Per Persson Ingeborg Olsdotter
1783-09-13 Erik Skärvan Lars Persson Anna Ersdotter
1783-09-14 Kerstin Rosendal Lars Persson Brita Larsdotter
1783-09-14 Ingeborg Lunda MG Olof Ersson Kerstin Larsdotter
1783-09-15 Erik Oppstugan Erik Mårtensson Anna Larsdotter
1783-09-16 Jon Berga NG Per Persson Ingrid Larsdotter
1783-09-26 Ingrid Stora Sjögetorp Lars Larsson Ingrid Jonsdotter
1783-09-08 Anna Lund Erik Larsson Marit Karlsdotter
1783-09-25 Anders Birhällstorp Erik Andersson Brita Persdotter
1783-09-26 Jon Hacksta Per Jonsson Brita Persdotter
1783-09-25 Ingeborg Hult Lars Larsson Ingrid Larsdotter
1783-09-30 Kerstin Kåstastugan Olof Andersson Ingeborg Olsdotter
1783-09-30 Anders Spånga Bruk Erik Pihlblad Maja Stina Hellmark
1783-10-07 Per Svantorp Jon Nilsson Marit Adolfsdotter
1783-10-07 Kerstin Lilla Lundbyskog Jon Persson Marit Persdotter
1783-10-07 Karl Johan Högsjö Bruk Karl Sjöberg Stina Persdotter
1783-10-11 Anna Ellfalla Per Ersson Kerstin Persdotter
1783-10-12 Ingrid Malmberg Olof Ersson Anna Ersdotter
1783-10-13 Brita Djupdalen (Petter) (Wall...) Kerstin Nilsdotter
1783-10-16 Lars Munktorpstugan Olof Larsson Lisa Ersdotter
1783-10-16 Lars Stjälpsten Lars Jonsson Anna Olsdotter
1783-10-17 Kerstin Västervik Erik Olsson Kerstin Andersdotter
1783-10-20 Brita Vretsta Per Persson Brita Ersdotter
1783-10-20 Olof Vretsta Erik Olsson Anna Larsdotter
1783-10-21 Brita Berga NG Olof Andersson Kerstin Jonsdotter
1783-10-27 Anders Svarttorp Per Jonsson Ingrid Persdotter
1783-10-29 Olof Stjälpsten Brita Olsdotter
1783-10-14 Anna Lagersberg Olof Olsson Anna Larsdotter
1783-10-08 Anders Kärrstugan Johan Johansson Anna Andersdotter
1783-11-13 Kerstin Edetorp Olof Nilsson Kerstin Jonsdotter
1783-11-17 Erik Läppe Olof Olsson Anna Persdotter
1783-11-21 Erik Åsen Erik Ersson Anna Ersdotter
1783-11-25 Kerstin Högby Johan Ersson Kerstin Ersdotter
1783-11-25 Olof Berga ST 171 /Olof/ Ernström
1783-11-18 Johan Stora Ölång Per Nilsson Stina Svensdotter
1783-11-25 Anna Stina Billsbro Hammar Anders Lindqvist Johanna Lisa Bark
1783-11-19 Olof Berga Olof Olsson Kerstin Larsdotter
1783-11-29 Erik Hälleråd Erik Persson Ingeborg Ersdotter
1783-11-24 Lars Norrspånga Erik Ersson Ingeborg Ersdotter
1783-11-29 Ingeborg Lindbol Erik Jonsson Anna Ersdotter
1783-11-27 Olof Lilla Sjögetorp Olof Persson Ingrid Persdotter
1783-11-18 Fredrik Kesätter Johan Kristoffer König Brita Byström
1783-11-01 Stina Finninge ST Olof Setterman Brita Olsdotter
1783-12-04 Lars Vretsta HT Erik Wretberg Brita Persdotter
1783-12-04 Ingrid Norra Spångastugan Olof Olsson Ingeborg Persdotter
1783-12-07 Olof Nästorp Olof Olsson Anna Andersdotter
1783-12-16 Brita Lyttersta Erik Ersson Kerstin Bondesdotter
1783-12-14 Olof Roligheten Per Persson Anna Persdotter
1783-12-21 Ulrika Väderkvarnen Erik Lindroth Brita Lindroth
1783-12-23 Per Ringeråd Nils Nilsson Brita Persdotter
1783-12-25 Brita Billsbro Jon Larsson Karin Persdotter
1783-12-28 Kerstin Ås Olof Mårtensson Anna Andersdotter
1783-12-29 Anders Ås ST 155 Anders Bom Kerstin Ersdotter
1784-01-02 Lars Gropptorp Lars Olsson Stina Jonsdotter
1784-01-05 Jonas Viala ST Jonas Wad Kajsa Andersdotter
1784-01-06 Stina Bromma Jakob Gustavsson Kerstin Larsdotter
1784-01-07 Brita Gunviken Per Ersson Anna Larsdotter
1784-01- Ingrid Vännevad Lars Larsson Katarina Jonsdotter
1784-01- Högsjö Bruk
1784-01-17 Ingeborg Åtorp Per Persson Kerstin Jonsdotter
1784-01-12 Anna Vikstugan Erik Jonsson Brita Persdotter
1784-01-20 Brita Berga ST 172 Erik Bergfelt Karin Jonsdotter
1784-01-20 Brita Stubbdalen Erik Persson Kerstin Larsdotter
1784-01-24 Brita Skenäs Anders Nilsson Brita Jonsdotter
1784-01-28 Olof Bondgölet Per Larsson Ingrid Olsdotter
1784-01-23 Erik Ängs ST Erik Jönsson Anna Ersdotter
1784-01-31 Anders Gatstugan Anders Jönsson Anna Larsdotter
1784-02-11 Erik Vretsta Erik Ersson Anna Olsdotter
1784-02-17 Kerstin Åsen Lars Larsson Kerstin Andersdotter
1784-02-19 Anna Viks HT Jakob Wikfelt Anna Persdotter
1784-02-20 Anna Stubbgården Lars Nilsson Anna Ersdotter
1784-02-14 Brita Stina Lunda Erik Jonsson Anna Andersdotter
1784-02-24 Brita Skeppmyre Erik Larsson Brita Persdotter
1784-02-25 Lars Dal Erik Ersson Kerstin Ersdotter
1784-02-29 Per Vitastugan Erik Jönsson Ingeborg Jönsdotter
1784-03-04 Anna Stora Kulltorp Erik Ersson Anna Larsdotter
1784-03-08 Olof Ålsätter Lars Jansson Marit Olsdotter
1784-03-11 Lars Skårsnäs ST Lars Hökberg Brita Nilsdotter
1784-03-10 Nils Vattendalen Nils Persson Anna Jönsdotter
1784-03-17 Per Målvik Lars Olsson Ingrid Persdotter
1784-03-15 Per Knutstorp Per Persson Ingrid Jansdotter
1784-03-10 Olof Hardemon Olof Ersson Brita Andersdotter
1784-03-21 Karin Marsjö Olof Persson Kerstin Ersdotter
1784-03-14 Kerstin Äspetorp Per Persson Kerstin Persdotter
1784-03-23 Brita Käbbetorp Per Larsson Ingrid Olsdotter
1784-03-04 Per Stora Lundbyskog Erik Olsson Kerstin Larsdotter
1784-03-31 Karin Hackstastugan Erik Ersson Ingeborg Larsdotter
1784-03- Per Gäringstorp Lars Larsson Kerstin Olsdotter
1784-04-0 Lars Buddetorp Per Larsson Ingeborg Larsdotter
1784-04-06 Erik Kåsta Per Persson Anna Ersdotter
1784-04-08 Anders Åby Erik Andersson Anna Nilsdotter
1784-04-02 Eva Karolina Vidåker Jon Dubb Eva Elisabet Martin
1784-04-12 Jon Lunda ST Jonas Skogfelt Ingeborg Larsdotter
1784-04-12 Kerstin Härfallet (Åsatorp) Anders Ersson Kerstin Olsdotter
1784-04-17 Olof Finnstorp Jon Persson Karin Mårtensdotter
1784-04-18 Anna Mon Lars Nilsson Ingrid Larsdotter
1784-04-24 Anna Gäringe Per Persson Marit Persdotter
1784-04-26 Anna Hackstastugan Kristian Ström Anna Katarina Clarius
1784-04-28 Olof Stugutorp Lars Olsson Kerstin Jonsdotter
1784-05-04 Lars Åsen Anders Olsson Kerstin Larsdotter
1784-05-10 Kajsa Lotta Ladukärret Petter Söderling Anna Maja Dalin
1784-05-09 Kerstin Brinkstugan, Stavhälla Måns Larsson Anna Ersdotter
1784-05-13 Ingrid Bergastugan (Per) (Ersson) Karin Karlsdotter
1784-05-10 Olof Sjögöle Jon Jonsson Brita Larsdotter
1784-05-01 Lars Stenstugan, Lunda Lars Larsson Ingrid Olsdotter
1784-05-11 Erik Gropptorp Erik Olsson Kerstin Jansdotter
1784-05-19 Ingrid Ålö Anders Olsson Anna Bondesdotter
1784-05-20 Kerstin Karstorp Olof Persson Ingrid Ersdotter
1784-05-23 Anna Hellstugan Erik Ersson Anna Persdotter
1784-06-02 Anna Mellan Vannala Olof Ersson Kerstin Larsdotter
1784-06-02 Eva Elisabet Stavhälla Hamn Lars Cedervall Margareta Leufstedt
1784-06-04 Ingrid Hacksta Erik Ersson Ingrid Larsdotter
1784-06-13 Anders Lilla Brene Erik Larsson Kerstin Andersdotter
1784-06-17 Anna Gropptorp Lars Persson Anna Ersdotter
1784-06-22 Olof Båsenberga Lars Olsson Kerstin Olsdotter
1784-06-22 Ingrid Lövåker Jon Jonsson Anna Persdotter
1784-06-27 Anna Äskedalen Lars Persson Anna Jonsdotter
1784-06-20 Anna Östra Nysätter Olof Bondesson Ingrid Persdotter
1784-07-05 Johan Solbergatorp Jakob Jakobsson Lisa Gillisdotter
1784-07-10 Per Finninge Olof Olsson Kerstin Andersdotter
1784-07-15 Per Löftinge Erik Olsson Kerstin Andersdotter
1784-07-13 Lars Lunda Erik Persson Kerstin Persdotter
1784-07-25 Erik Vik Olof Ersson Ingrid Bondesdotter
1784-07-27 Per Vad Per Persson Kerstin Persdotter
1784-08-01 Stina Udden, Ölång Lars Göransson Kerstin Ersdotter
1784-08-02 Olof Sjögöle Erik Olsson Kerstin Larsdotter
1784-08-05 Kerstin Hagstugan, Vannala Anders Andersson Katarina Karlsdotter
1784-08-01 Ingrid Berga Erik Ersson Anna Persdotter
1784-08-04 Johanna Dammstugan, Sliparbol Jakob Persson Kerstin Ersdotter
1784-08-14 Erik Berga Erik Ersson Brita Bondesdotter
1784-08-13 Erik Buddetorp Lars Larsson Kerstin Olsdotter
1784-08-12 Erik Ekeberg Erik Ersson Kerstin Ersdotter
1784-08-17 Per Åsen Petter Gällerström Elsa Maja Olsdotter
1784-08-15 Kerstin Vittbro Anders Larsson Kerstin Persdotter
1784-08-18 Brita Malmberg VG Erik Ersson Ingeborg Larsdotter
1784-08-19 Erik Bresätter Erik Persson Anna Persdotter
1784-08-25 Anna Säfstatorp Jon Persson Brita Olsdotter
1784-08-26 Erik Bäcktorp Jon Ersson Brita Olsdotter
1784-08- Lars Viks ST Per Wadström Karin Henriksdotter
1784-08-12 Lars Lagölet Lars Andersson Anna Andersdotter
1784-08-30 Brita Marsjö Lars Olsson Anna Larsdotter
1784-09-09 Anna Gäringstorp Olof Olsson Anna Ersdotter
1784-09-08 Jonas Saltorp Lars Jonsson Maja Ersdotter
1784-09-10 Anders Ärnebäcksstugan Sven Knutsson Anna Jansdotter
1784-09-17 Erik Norra Stavhälla Anders Lennström Brita Olsdotter
1784-09-17 Klas Vännevads ST Klas Gren Anna Persdotter
1784-09-25 Anna Rude ST Erik Rudström Brita /Jönsdotter/
1784-09-29 Lars Karstorp, Svarttorps Rote Lars Jonsson Kerstin Olsdotter
1784-09-12 Olof Brännskogen Jon Persson Kerstin Olsdotter
1784-10-06 Per Gruvstugan, Marsjö-Vittorp Per Ersson Kerstin Persdotter
1784-10-13 Karl Kärrtorp Erik Karlsson Ingrid Olsdotter
1784-10-02 Erik Mellan Vannala Erik Persson Anna Larsdotter
1784-10-13 Anna Slängbäcken Harald Andersson Anna Larsdotter
1784-10-20 Anna Henala Jakob Ersson Karin Larsdotter
1784-10-20 Ingrid Henala Jakob Ersson Karin Larsdotter
1784-10-25 Kerstin Västra Vintergatan Lars Persson Ingeborg Larsdotter
1784-10-24 Erik Oppeberga Per Ersson Brita Olsdotter
1784-10-29 Lars Stora Lundbyskog Jon Olsson Anna Larsdotter
1784-10-19 Lars Säfstaby Erik Andersson Ingeborg Larsdotter
1784-10-28 Olof Lilla Kulltorp Lars Mattsson Brita Olsdotter
1784-10-31 Anna Säfstaby Erik Bondesson Kerstin Persdotter
1784-10-19 Brita Ålsätter Erik Nilsson Brita Olsdotter
1784-11-02 Kerstin Norrspånga Lars Larsson Brita Ersdotter
1784-11-01 Brita Käbbetorp Karl Persson Anna Andersdotter
1784-11-05 Erik Östra Nysätter Erik Ersson Kerstin Ersdotter
1784-11-04 Kerstin Stavstugan Per Larsson Kerstin Persdotter
1784-11-03 Anna Torp Jakob Larsson Anna Olsdotter
1784-11-11 Johan Skyttorp Paul Johansson Ingrid Olsdotter
1784-11-14 Anders Gate Lars Andersson Brita Andersdotter
1784-11-14 Lars Finnstorp Olof Olsson Kerstin Larsdotter
1784-11-19 Jon Hacksta Per Jonsson Anna Ersdotter
1784-11-19 Olof Hacksta Per Jonsson Anna Ersdotter
1784-12-09 Anna Söderspånga Lars Jonsson Kerstin Olsdotter
1784-12-12 Kerstin Marsjöstugan Nils Svensson Kerstin Ersdotter
1784-12-18 Ingrid Stavhälla HT Per Staffelt Brita Persdotter
1784-12-22 Olof Lagersberg Lars Olsson Anna Larsdotter
1784-12-22 Nils Fräntorp Nils Olsson Ingeborg Larsdotter
1784-12-26 Brita Bergaholm, Båsenberga Olof Olsson Kerstin Ersdotter
1784-12-28 Per Säfstaby Jan Nilsson Ingeborg Andersdotter
1784-12-27 Olof Åsen Olof Olsson Karin Persdotter
1784-12-28 Erik Lilla Kulltorp Karl Ersson Anna Larsdotter
1785-01-01 Jan Äskedalen Per Gustavsson Anna Ersdotter
1785-01-02 Anna Maria Näs Josias Orreus Anna Brita Åberg
1785-01-06 Jon Hacksta Olof Jonsson Anna Ersdotter
1785-01-14 Ingrid Berga NG Per Persson Ingrid Larsdotter
1785-01-13 Anna Lindbol Olof Ersson Ingrid Mårtensdotter
1785-01-20 Brita Knutstorp Jan Jansson Ingeborg Ersdotter
1785-01-18 Kerstin Bromshult Per Jonsson Brita Ersdotter
1785-01-20 Erik Oppsala Erik Andersson Kerstin Ersdotter
1785-01-24 Per Heden Jöns Persson Anna Andersdotter
1785-01-24 Brita Lunda Olof Nilsson Anna Persdotter
1785-01-24 Anna Brandstugan Erik Jonsson Anna Olsdotter
1785-01-31 Anna Marsjö VG Lars Persson Ingrid Persdotter
1785-02-05 Erik Spånga Hammar Erik Pihlblad Maja STina Hellmark
1785-02-06 Anders Billsbro Anders Bondesson Anna Persdotter
1785-02-09 Olof Säfstaby Lars Andersson Kerstin Larsdotter
1785-02-08 Brita Lilla Slängbäcken (Anders) Ingrid Larsdotter
1785-02-11 Kerstin Vadstorp Erik Olsson Ingrid Karlsdotter
1785-02-11 Anna Lilla Målke Erik Persson Anna Ersdotter
1785-02-24 Ingrid Låttra Olof Nilsson Karin Larsdotter
1785-02-27 Anders Skallbol Olof Andersson Ingrid Persdotter
1785-02-28 Olof Åsen Erik Olsson Ingrid Olsdotter
1785-03-21 Anders Skyttstugan Anders Nilsson Karin Jönsdotter
1785-03-02 Erik Norrspånga Olof Ersson Kerstin Ersdotter
1785-03-01 Olof Vretsta Erik Ersson Anna Olsdotter
1785-03-05 Anders Tovekärr Lars Larsson Ingeborg Jonsdotter
1785-03-05 Ingeborg Tovekärr Lars Larsson Ingeborg Jonsdotter
1785-03-06 Ingrid Viala Erik Olsson Ingrid Persdotter
1785-03-18 Karin Mellan Vintergatan Jon Jonsson Ingrid Persdotter
1785-03-21 Olof Norrspånga Erik Persson Ingrid Jonsdotter
1785-04-03 Olof Käbbetorpsstugan Olof Olsson Brita Jonsdotter
1785-04-04 Anders Vännevad Anders Olsson Stina Larsdotter
1785-04-04 Jon Lundtorp Jon Jonsson Anna Persdotter
1785-04-08 Gustav Skrattorp Anders Andersson Sofia Karlsdotter
1785-04-09 Brita Stina Stavhälla Hamn Petter Julin Kajsa Olsdotter
1785-04-15 Olof Stora Lundbyskog Per Olsson Brita Ersdotter
1785-04-17 Olof Jakobstorp Per Olsson Brita Jansdotter
1785-04-17 Erik Jakobstorp Per Olsson Brita Jansdotter
1785-04-17 Jon Bondgölet, Svarttorps Rote Anders Jonsson Anna Andersdotter
1785-04-17 Jon Finnstorp Lars Jonsson Brita Persdotter
1785-04-20 Anders Bromma Anders Andersson Anna Ersdotter
1785-04-25 Brita Skogstorp Erik Olsson Kerstin Larsdotter
1785-04-30 Karin Marietorp (Qvalsjöstugan) Erik Larsson Karin Olsdotter
1785-05-01 Kerstin Nästorp Olof Olsson Anna Andersdotter
1785-05-18 Erik Väderkvarnen Erik Lindroth Brita Lindroth
1785-05-26 Anna Bromma Olof Ersson Brita Persdotter
1785-05-30 Dödfödd son Rude Lars Persson Ingrid Ersdotter
1785-06-01 Anna Ede Lars Ersson Ingeborg Larsdotter
1785-06-02 Per Land Lars Persson Kerstin Ersdotter
1785-06-06 Kerstin Kåsta Olof Larsson Anna Persdotter
1785-06-22 Per Ramstorp Lars Larsson Ingeborg Persdotter
1785-06-22 Karin Lars Persson Brita Ersdotter
1785-06-29 Erik Torsmossestugan Olof Persson Ingrid Larsdotter
1785-07-04 Brita Lunda Per Jansson Kajsa Olsdotter
1785-07-08 Kerstin Ås ST Anders Bom Ersdr Kerstin
1785-07-16 Maria Stora Sjögetorps ST Johan Sjöman Lena Andersdotter
1785-07-16 Maria Katarina Högsjö Bruk Peter Askerberg Maria Hansdotter
1785-07-17 Anders Kikurn Lars Larsson Kerstin Andersdotter
1785-07-17 Erik Åsens ST Erik Åsberg Brita Olsdotter
1785-07-20 Annika Säfstaby Per Persson Ingrid Jonsdotter
1785-07-16 Maria Kristina Björnhult Anders Nilsson Maria Persdotter
1785-07-18 Anna Söderspång MG Lars Andersson Kerstin Olsdotter
1785-07-16 Erik Bromma ST Matts Hurtig Maria Nilsdotter
1785-07-22 Kerstin Lindbol Lars Larsson Kerstin Larsdotter
1785-07-29 Anna Stina Säfstaholm Erik Lundgren Stina Lundgren
1785-07-25 Magnus Högsjö Bruk Peter Bark Maria Lindqvist
1785-08-10 Per Viala Per Danielsson Brita Ersdotter
1785-08-07 Erik Sätratorp Erik Andersson Emborg Ersdotter
1785-08-15 Kerstin Långängen Jon Ersson Ingrid Ersdotter
1785-08-15 Ingrid Vittbro Anders Suppen Ingrid Jonsdotter
1785-08-17 Jakob Östra Vintergatan Lars Nilsson Kerstin Persdotter
1785-08-22 Kristina Billsbro Peter Westling Kristina Ra
1785-08-22 Jon Marsjö MG Karl Larsson Brita Larsdotter
1785-08-26 Kerstin Berga Olof Andersson Kerstin Jonsdotter
1785-08-28 Brita Källmostugan Olof Ersson Annika Persdotter
1785-09-01 Olof Båsenberga Per Olsson Annika Ersdotter
1785-09-02 Kerstin Mellan Vannala Gustav Ersson Kerstin Larsdotter
1785-09-02 Olof Mogetorp Karl Karlsson Maria Jansdotter
1785-09-06 Lars Norrspånga Lars Larsson Kerstin Larsdotter
1785-09-05 Karin Västra Rudestugan Lars Larsson Karin Persdotter
1785-09-11 Olof Vik Olof Larsson Kerstin Olsdotter
1785-09-13 Brita Skårsnäs Lars Andersson Brita Ersdotter
1785-09-11 Anna Vads ST Lars Wadsman Stina Olsdotter
1785-09-14 Anna Hansta ST Lars Winter Anna Larsdotter
1785-09-17 Lars Ålsätter Lars Jansson Marit Olsdotter
1785-09-13 Karin Melhult Anders Nilsson Anna Persdotter
1785-09-13 Anders Melhult Anders Nilsson Anna Persdotter
1785-09-22 Kerstin Bärle Olof Jonsson Ingrid Jonsdotter
1785-09-24 Karl Erik Billsbro Bruk Karl Lindqvist Brita Lundström
1785-09-21 Olof Billsbro Lars Olsson Brita Larsdotter
1785-09-19 Kerstin Göketorp Karl Frännberg Ingeborg Jonsdotter
1785-09- Ölång Jon Jonsson
1785-09-28 Brita Smedstorp Erik Andersson Brita Larsdotter
1785-10-04 Per Malmberg Lars Andersson Brita Persdotter
1785-10-06 Per Hacksta Per Jonsson Brita Persdotter
1785-10-08 Anders Morjanå ST Nils Norrman Maria Larsdotter
1785-10-11 Ingrid Berga Jon Olsson Ingrid Jonsdotter
1785-10-09 Lars Viala Lars Ersson Ingeborg Larsdotter
1785-10-16 Jon Tutorp Olof Jonsson Brita Jonsdotter
1785-10-16 Ingrid Tutorp Olof Jonsson Brita Jonsdotter
1785-10-19 Karin Åsen Per Larsson Karin Ersdotter
1785-10-14 Mårten Lilla Lundbyskog Olof Mårtensson Anna Larsdotter
1785-10-21 Per Olofstorp Olof Nilsson Brita Olsdotter
1785-10-22 Erik Finninge ST Anders Finne Katarina Jönsdotter
1785-10-27 Brita Råmperåd Per Ersson Ingrid Bengtsdotter
1785-11-02 Niklas Billsbro (Niklas) (Forss) Kerstin Persdotter
1785-11-01 Lars Bliggetorp Lars Jonsson Anna Nilsdotter
1785-11-03 Ingeborg Mene ST Per Stål Ingrid Persdotter
1785-11-06 Kerstin Sandkällstugan Olof Persson Ingeborg Olsdotter
1785-11-07 Erik Malmberg Erik Ersson Karin Andersdotter
1785-11-06 Per Stora Lundbyskog Jonas Persson Marit Persdotter
1785-11-07 Brita Kristina Billsbro Bruk Peter Hofström Brita Stina Jäwertz
1785-11-04 Gossebarn Åsen Olof Bondesson Brita Persdotter
1785-11-10 Kerstin Svarttorp Per Jonsson Ingrid Persdotter
1785-11-14 Lars Berga ST Olof Ernström Kerstin Persdotter
1785-11-21 Ingrid Harbacken Per Jonsson Brita Andersdotter
1785-11-24 Anna Säfstaby Jakob Jakobsson Ingeborg Olsdotter
1785-11-29 Kerstin Läppe Olof Ersson Anna Ersdotter
1785-12-02 Lars Hacksta Erik Ersson Ingrid Larsdotter
1785-12-05 Brita Brene Erik Andersson Ingrid Ersdotter
1785-12-04 Jonas Åby Jon Jonsson Ingrid Jonsdotter
1785-12-04 Anna Gropptorp Per Ersson Ingeborg Jansdotter
1785-12-15 Kerstin Ramstorp Erik Larsson Karin Larsdotter
1785-12-13 Olof Mellan Vintergatan Olof Olsson Ingrid Jansdotter
1785-12-27 Per Oppeberga Per Ersson Brita Olsdotter
1785-12-28 Olof Vikstugan Erik Jonsson Brita Persdotter
1785-12-27 Gustav Heden Jakob Gustavsson Kerstin Larsdotter
1785-12-25 Lars Myrkärr Olof Andersson Anna Larsdotter
1786-01-02 Stina Lisa Billsbro Bruk Peter Lindqvist Kerstin Persdotter
1786-01-01 Brita Mjälnäs Erik Jönsson Anna Ersdotter
1786-01-09 Lars Målke ST Lars Rask Karin Nilsdotter
1786-01-09 Kerstin Mjälnäs ST Anders Täppberg Brita Persdotter
1786-01-12 Anna Grindberg Lars Persson Maja Persdotter
1786-01-12 Olof Gunviken Lars Larsson Ingrid Olsdotter
1786-01-25 Kerstin Blacktorp Jon Olsson Brita Ersdotter
1786-01-24 Per Äng Erik Ersson Anna Ersdotter
1786-01-29 Elisabet Maria Vidåker Jon Dubb Eva Elisabet Martin
1786-02-03 Per Vretsta Jon Olsson Anna Jonsdotter
1786-02-04 Erik Vretsta Jon Olsson Anna Jonsdotter
1786-02-07 Erik Vik Per Ersson Kerstin Larsdotter
1786-02-09 Brita Starrkällan Per Jonsson Brita Jonsdotter
1786-02-09 Per Berga HT Karl Bergqvist Karin Olsdotter
1786-02-07 Lars Käbbetorp Per Larsson Ingrid Olsdotter
1786-02-11 Erik Låttra Erik Olsson Anna Larsdotter
1786-02-14 Ingrid Skeppmyre Erik Larsson Brita Persdotter
1786-02-17 Kerstin Björksätter Per Persson Kerstin Ersdotter
1786-02-21 Jonas Båsenberga Lars Olsson Kerstin Jonsdotter
1786-02-23 Per Lilla Hökhult Lars Persson Kerstin Jansdotter
1786-02-26 Kerstin Målkestugan Jon Jonsson Brita Andersdotter
1786-02-24 Anna Stora Målke Per Persson Kerstin Ersdotter
1786-02- Sköldnäs
1786-02- Sköldnäs
1786-03-04 Per Lunda ST Per Lundberg Brita Persdotter
1786-03-08 Erik Övre Vannala Olof Ersson Karin Andersdotter
1786-03-07 Anna Vadstorp Anders Jonsson Brita Ersdotter
1786-03-08 Kristina Sköldnäs Lars Larsson Anna Larsdotter
1786-03-07 Anna Bistorpsstugan Erik Jansson Ingrid Larsdotter
1786-03-07 Per Läppe Lars Olsson Brita Persdotter
1786-03-08 Lars Viala Olof Mårtensson Brita Persdotter
1786-03-10 Lars Sköldnäs Erik Larsson Karin Olsdotter
1786-03-04 Brita Mellan Vintergatan Brita Larsdotter
1786-03-10 Katarina Ängs ST Per Larsson Anna Jansdotter
1786-03-20 Anna Brännskogen Erik Persson Kerstin Jönsdotter
1786-03-19 Lars Oppstugan Erik Mårtensson Anna Larsdotter
1786-04-03 Kerstin Stora Kulltorp Erik Ersson Anna Larsdotter
1786-04-06 Ingrid Marsjö Löt Bengt Jonsson Maja Lisa Jakobsdotter
1786-04-09 Per Hälleråd Lars Ersson Brita Larsdotter
1786-04-11 Anna Nedre Stavhälla Erik Olsson Brita Ersdotter
1786-04-09 Anna Nytorpsstugan Nils Persson Anna Jönsdotter
1786-04-12 Brita Nedre Vannala Erik Andersson Ingeborg Larsdotter
1786-04-12 Ingrid Båsenberga Anders Andersson Ingrid Olsdotter
1786-04-17 Olof Sjögöle ST Olof Sjöberg Karin Eliasdotter
1786-04-19 Olof Norrspånga Per Larsson Kerstin Olsdotter
1786-04-13 Olof Gruvstugan (Ärnebäck) Olof Olsson Kerstin Nilsdotter
1786-04-16 Lars Högsjö Bruk Lars Tolf Anna Maria Köhler
1786-04-20 Anna Båsenberga ST Johan Hellström Anna Jonsdotter
1786-04-23 Ingeborg Billsbro Erik Olsson Anna Jonsdotter
1786-04-23 Olof Vretstugan Olof Olsson Kerstin Larsdotter
1786-04-24 Ingrid Östra Vintergatan Erik Olsson Anna Larsdotter
1786-04-25 Jon Lundastugan Jon Jonsson Brita Jonsdotter
1786-04-27 Brita Skallbol Olof Larsson Brita Persdotter
1786-04-27 Kristina Knutstorps ST Johan Dahlman Brita Larsdotter
1786-05-01 Brita Henala ST Olof Henberg Brita Larsdotter
1786-05-03 Anders Djupdalen Lars Hökberg Brita Nilsdotter
1786-04-29 Greta Lisa Högsjö Bruk Olof Andersson Anna Andersdotter
1786-05- Kerstin Bresätter
1786-05-08 Anna Hökhults ST Anders Granat Anna Larsdotter
1786-05-11 Brita Finninge Lars Persson Brita Olsdotter
1786-05-11 Karl Gustav Högsjö Bruk Olof Asklund Maria Dahlberg
1786-05-18 Brita Finnstorp Anders Karlsson Anna Andersdotter
1786-05-13 Ingrid Marsjö Såg Olof Persson Ingrid Ersdotter
1786-05-16 Brita Finninge ST Olof Sätterman Brita Olsdotter
1786-05-19 Erik Marsjö Per Andersson Karin Jonsdotter
1786-05-23 Anna Vännevad Lars Persson Karin Larsdotter
1786-05-25 Lena Lisa Billsbro Bruk Peter Österberg Brita Persdotter
1786-05-27 Per Stora Hökhult (Per) (Persson) Ingeborg Jonsdotter
1786-05-27 Olof Stora Hökhult (Per) (Persson) Ingeborg Jonsdotter
1786-05-27 Brita Ellfalla Per Ersson Kerstin Persdotter
1786-05-08 Lars Buddetorp Anders Nilsson Brita Jonsdotter
1786-06-01 Lars Malmberg Lars Persson Anna Olsdotter
1786-06-01 Karl Gustav Spånga Bruk Henrik Holmberg Lisa Holmberg
1786-06-06 Erik Högbrunn Per Jonsson Kerstin Nilsdotter
1786-06-14 Ingeborg Stenstorp Per Larsson Anna Larsdotter
1786-06-30 Kerstin Åsen Erik Ersson Anna Ersdotter
1786-06- Udden
1786-07-01 Peter Högsjö Bruk Karl Bonnervier Beata Strömberg
1786-07-04 Per Fallkärr Olof Persson Anna Andersdotter
1786-07-11 Ingrid Henala Olof Olsson Ingrid Ersdotter
1786-07-16 Anna Svenstorp Lars Olsson Kerstin Jansdotter
1786-07-08 Lars Gropptorp Lars Persson Anna Ersdotter
1786-07-09 Per Udden Erik Persson Brita Persdotter
1786-07-13 Anna Berga SMG Erik Ersson Anna Persdotter
1786-07-20 Lars Bromma Erik Ersson Brita Olsdotter
1786-07-17 Per Österby Jon Jonsson Kerstin Persdotter
1786-07-16 Kerstin Sandäng Olof Persson Ingrid Persdotter
1786-07-26 Erik Källmostugan Olof Ersson Anna Persdotter
1786-07-24 Jakob Åndenäs Mårten Mårtensson Anna Jakobsdotter
1786-07-27 Kerstin Vads ST Johan Wallman Brita Nilsdotter
1786-07-25 Kerstin Käbbetorpsstugan Olof Olsson ..... Larsdotter
1786-07-30 Lars Oppsala ST Lars Upling Kerstin Larsdotter
1786-08-04 Sara Kristina Billsbro Bruk
1786-08-10 Anna Säfstaby Lars Andersson Kerstin Larsdotter
1786-08-12 Per Ålsjötorp Hans Österberg Karin Jansdotter
1786-08-08 Gustav Åbrostugan Peter Gällerström Elsa Maria Olsdotter
1786-08-22 Erik Plomtorp Per Ersson Brita Andersdotter
1786-08-26 Per Hansta Per Larsson Anna Simonsdotter
1786-08-26 Olof Läppe Olof Olsson Brita Jansdotter
1786-08-31 Ingrid Österby Mårten Jonsson Ingrid Svensdotter
1786-08-28 Olof Moviken Olof Andersson Anna Jönsdotter
1786-08-28 Anders Högsjö Bruk Lars Larsson Karin Olsdotter
1786-09-02 Kristina Gustava Stavhälla Karl Gustav Campbell Albertina Karolina Bruhn
1786-09-02 Margareta Lovisa Högsjö Bruk Karl Sjöberg Katarina Olsdotter
1786-09-04 Lars Trögbol Olof Andersson Brita Larsdotter
1786-09-07 Brita Katarina Stora Ölång Per Nilsson Brita Persdotter
1786-09-09 Olof Svarttorp Olof Bondesson Brita Persdotter
1786-09-09 Ingrid Svarttorp Olof Bondesson Brita Persdotter
1786-09-13 Kristina Buddetorp Erik Olsson Brita Jansdotter
1786-09-09 Per Backa Jon Olsson Brita Persdotter
1786-09-19 Anna Lunda Olof Olsson Anna Larsdotter
1786-09-19 Johan Nästorpsstugan Anders Lundström Ingeborg Larsdotter
1786-09-17 Ingrid Baggetorp, Svarttorps Rote Anders Jonsson Greta Andersdotter
1786-09-22 Olof Norrspångastugan Erik Bondesson Ingrid Persdotter
1786-09-27 Per Kåstastugan Olof Bergstedt Brita Andersdotter
1786-09-28 Per Lunda HT Anders Lundberg Anna Månsdotter
1786-09-28 Brita Stora Lundbyskog Per Olsson Brita Ersdotter
1786-09-18 Erik Magnus Högsjö Bruk Jonas Hellberg Kristina Vattenström
1786-09-28 Katarina Rude ST Erik Rudström Brita Jönsdotter
1786-09-31 Anna Hyltersberg Lars Ersson Karin Persdotter
1786-09-17 Anna Åby Erik Andersson Anna Nilsdotter
1786-10-05 Anna Bäcktorp Jon Ersson Brita Olsdotter
1786-10-04 Ingrid Marsjö Erik Jakobsson Anna Persdotter
1786-10-02 Per Norrspånga ST Erik Hane Kerstin Olsdotter
1786-10-03 Johan Adolf Ladukärr Peter Söderling Beata Margareta Flodberg
1786-10-06 Lars Lundtorpsstugan Erik Nilsson Karin Larsdotter
1786-10-07 Lars Rude Erik Ersson Ingrid Olsdotter
1786-10-08 Kerstin Malmberg Lars Olsson Kerstin Ersdotter
1786-10-10 Lars Hökhultstorp Erik Ersson Ingeborg Larsdotter
1786-10-14 Per Rosendal Lars Persson Brita Larsdotter
1786-10-14 Lars Lunda Olof Ersson Kerstin Larsdotter
1786-10-16 Lars Gate ST Lars Farndahl Maria Andersdotter
1786-10-24 Ingrid Sköldnäs Lars Larsson Kerstin Persdotter
1786-11-11 Anders Sjöängsstugan Per Persson Kerstin Jonsdotter
1786-11-11 Kerstin Blacktorp Maja Olsdotter
1786-11-09 Erik Birhällstorp Erik Andersson Brita Persdotter
1786-11-14 Erik Ålö ST Olof Kraft Ingrid Ersdotter
1786-11-16 Lars Åby Lars Persson Anna Larsdotter
1786-11-16 Per Åby Lars Persson Anna Larsdotter
1786-11-16 Anders Peter Säfstaholm Erik Lundgren Stina Olsdotter
1786-11-13 Kerstin Kåsta Erik Larsson Ingrid Bengtsdotter
1786-11-13 Ingrid Lindbol Erik Jonsson Anna Ersdotter
1786-11-17 Anders Stavhälla Hamn Per Andersson Karin Olsdotter
1786-11-19 Brita Hälleråd Erik Persson Ingeborg Ersdotter
1786-11-19 Kerstin Vännevad Per Persson Kerstin Larsdotter
1786-11-19 Sara Svartån Anders Olsson Karin Ersdotter
1786-11-27 Jonas Norrspånga Erik Ersson Ingeborg Ersdotter
1786-11-30 Lars Mellan Vannala Gustav Ersson Kerstin Larsdotter
1786-12-05 Helena Högsjö Gård Jonas Hällberg Kerstin Persdotter
1786-12-06 Anna Äspetorp Per Persson Kerstin Persdotter
1786-12-04 Olof Ringeråd Nils Nilsson Brita Persdotter
1786-12-07 Kerstin Esstugan Lars Larsson Kerstin Olsdotter
1786-12-07 Anna Kåsta Per Persson Anna Ersdotter
1786-12-10 Anna Stugedal (Stugutorp?) Erik Persson Kerstin Larsdotter
1786-12-17 Anna Åby Erik Andersson Anna Nilsdotter
1786-12-22 Ingrid Rude Lars Persson Ingrid Ersdotter
1786-12-23 Olof Lunda ST Olof Mört Anna Olsdotter
1786-12-24 Ingrid Kåstastugan Olof Andersson Ingeborg Olsdotter
1786-12-30 Anders Snåret Anders Andersson Anna Ersdotter
1786-12-31 Kerstin Bresätter Per Persson Kerstin Larsdotter
1787-01-06 Olof Gäringstorp Lars Larsson Kerstin Olsdotter
1787-01-06 Brita Säfstaholm Anders Ersson Kerstin Persdotter
1787-01-07 Ingrid Spånga Kvarn Per Persson Anna Larsdotter
1787-01-12 Olof Viks HT Jakob Vikfeldt Anna Persdotter
1787-01-13 Johan Högsjö Bruk Erik Stenbom Anna Nilsdotter
1787-01-15 Erik Vretstastugan Olof Olsson Anna Andersdotter
1787-01-15 Anna Lunda Olof Nilsson Anna Persdotter
1787-01-16 Anna Åsen Per Larsson Karin Ersdotter
1787-01-26 Erik Åsbostugan Lars Persson Maria Andersdotter
1787-02-05 Erik Vads ST Per Wadström Stina Persdotter
1787-02-09 Per Lövåker Jonas Jonsson Anna Persdotter
1787-02-10 Erik Söderspånga Lars Jonsson Kerstin Olsdotter
1787-02-16 Ingeborg Norrspångastugan Olof Olsson Ingeborg Persdotter
1787-02-15 Brita Finnstorp Olof Olsson Kerstin Larsdotter
1787-02-23 Lars Viala Lars Larsson Ingeborg Larsdotter
1787-03-01 Anna Marsjö Olof Persson Karin Ersdotter
1787-03-01 Anna Gunviken Jan Persson Anna Jonsdotter
1787-03-11 Erik Skogstorp Erik Olsson Kerstin Persdotter
1787-03-16 Erik Vik Ersson Ingrid Larsdotter
1787-03-15 Sven Billsbro Bruk Peter Lindqvist Kerstin Persdotter
1787-03-20 Anders Stora Slängbäcken Harald Andersson Anna Larsdotter
1787-03-21 Lars Malmberg Lars Larsson
1787-03-18 Anna Lovisa Högsjö Bruk Jonas Kumlin Stina Persdotter
1787-03-21 Ingeborg Sjögöle Per Persson Ingeborg Olsdotter
1787-03-29 Brita Västra Nordankärr Erik Jonsson Brita Nilsdotter
1787-03-29 Per Ekeberg Erik Ersson Kerstin Ersdotter
1787-03-03 Anna Katarina Högsjö Bruk (Anders) Anna Ersdotter
1787-03-31 Anna Maria Viala ST 190 Jonas Wass Katarina Andersdotter
1787-04-02 Brita Skallbol Olof Andersson Ingrid Persdotter
1787-04-05 Anna Edetorp Anders Andersson Anna Jonsdotter
1787-04-16 Erik Fredstorp Lars Ersson Anna Larsdotter
1787-04-25 Johan Peter Vännevads ST Klas Gren Anna Persdotter
1787-04-28 Anna Vitan Per Ersson Anna Jonsdotter
1787-05-02 Per Ölångsstugan Karl Jansson Kerstin Olsdotter
1787-05-03 Karin Läppestugan Karin Persdotter
1787-05-12 Olof Åsen Anders Olsson Kerstin Larsdotter
1787-05- Dödfödd Bresätter
1787-05- Lars
1787-05-19 Brita Bärle Olof Jonsson Ingrid Jönsdotter
1787-05-23 Olof Fallkärrsstugan Karl Olsson Ingrid Andersdotter
1787-05-23 Ingrid Fallkärrsstugan Karl Olsson Ingrid Andersdotter
1787-05-23 Sara Stina Fallkärrsstugan Karl Olsson Ingrid Andersdotter
1787-05-19 Anders Högsjö Bruk Anders Boström Maja Lisa Svensdotter
1787-05-29 Brita Hagstugan Anders Andersson Katarina Karlsdotter
1787-05-28 Ulrika Högsjö Bruk Isak Hult Katarina Larsdotter
1787-05-27 Kerstin Åsen Olof Olsson Karin Persdotter
1787-06-07 Lars Lyttersta Erik Ersson Kerstin Larsdotter
1787-06-01 Ingrid Marsjö MG Per Andersson Karin Jonsdotter
1787-06-01 Per Västra Vintergatan Lars Persson Ingeborg Larsdotter
1787-06-09 Lars Gäringe Olof Olsson Kerstin Larsdotter
1787-06-07 Brita Lovisa Näs Josias Orreus Anna Brita Åberg
1787-06-15 Lars Skärvan Lars Persson Anna Ersdotter
1787-06-17 Per Lundtorp Jon Jonsson Anna Persdotter
1787-06-10 Anna Maria Lunda FG Erik Ersson Anna Jansdotter
1787-06-27 Per Stensätter Jonas Andersson Anna Persdotter
1787-06-28 Brita Hardemon Olof Ersson Brita Andersdotter
1787-07-02 Maria Margareta Högsjö Bruk Peter Lilja Maria Jönsdotter
1787-07-10 Per Viala ST Per Wiberg Karin Jonsdotter
1787-07-12 Olof Hökhults ST Olof Höklund Maja Nilsdotter
1787-07-27 Lars Ellfalla Per Ersson Kerstin Persdotter
1787-07-23 Karin Bromma Anders Andersson Anna Ersdotter
1787-07-23 Erik Bromma Anders Andersson Anna Ersdotter
1787-07-21 Kerstin Karstorp Lars Jonsson Kerstin Olsdotter
1787-07-21 Per Billsbro Anders Olsson Ingrid Persdotter
1787-07-20 Gustav Gräv Anders Klingsell Stina Lisa Skeppstedt
1787-07-14 Kristian Söderspånga Jonas Bergstedt Greta Stina Hallberg
1787-07-31 Erik Billsbro Erik Ersson Brita Olsdotter
1787-08-05 Olof Brostugan Erik Hellman Brita Olsdotter
1787-08-09 Olof Läppe Olof Ersson Anna Ersdotter
1787-08-08 Per Buddetorp Lars Larsson Kerstin Olsdotter
1787-08-13 Erik Karstorp Erik Ersson Anna Ersdotter
1787-08-12 Ingrid Stenstugan Lars Ersson Kerstin Persdotter
1787-08-16 Kerstin Skenäs Jakob Nilsson Kerstin Larsdotter
1787-08-17 Erik Edetorp Olof Nilsson Kerstin Jonsdotter
1787-08-24 Erik Vretsta Erik Ersson Brita Larsdotter
1787-08-23 Anna Lunda Nils Nilsson Brita Olsdotter
1787-08-25 Anders Lunda Erik Persson Kerstin Persdotter
1787-08-28 Per Berga NG Per Persson Ingrid Larsdotter
1787-08-30 Anna Bondgölet /Gäringe/ Per Larsson Ingrid Olsdotter
1787-09-03 Brita Perstorp Per Persson Ingrid Persdotter
1787-09-06 Per Galltorp Lars Larsson Kerstin Larsdotter
1787-09-06 Jonas Sliparbols ST Jonas Jonsson Kerstin Jönsdotter
1787-09-07 Ingrid Löftinge Per Persson Kerstin Larsdotter
1787-09-07 Anders Nästorp Olof Olsson Anna Andersdotter
1787-09-14 Brita Ede FG Erik Ersson Brita Svensdotter
1787-09-12 Kerstin Stubbegården Lars Nilsson Anna Larsdotter
1787-09-15 Lars Lilla Kulltorp Lars Mattsson Brita Olsdotter
1787-09-17 Olof Kärrtorp Erik Karlsson Ingeborg Olsdotter
1787-09-19 Kerstin Morjanå ST Nils Norrman Maria Larsdotter
1787-09-19 Kerstin Västra Sandstugan Lars Persson Anna Persdotter
1787-09-18 Kerstin Stora Målke Per Persson Kerstin Ersdotter
1787-09-23 Lars Stora Sjögetorp Lars Larsson Ingrid Jonsdotter
1787-09-25 Erik Södra Bergaholm Olof Olsson Kerstin Ersdotter
1787-09-25 Olof Kesätters HT Olof Kjefält Brita Ersdotter
1787-09-24 Lars Marsjö Lars Olsson Anna Larsdotter
1787-09-27 Per Hacksta HT Olof Hagfelt Brita Olsdotter
1787-09-23 Kerstin Roligheten Jakob Larsson Anna Olsdotter
1787-09-28 Olof Vretsta Olof Persson Anna Ersdotter
1787-09-30 Kerstin Mellan Vannala Erik Persson Anna Larsdotter
1787-10-04 Per Stora Målke Erik Larsson Anna Ersdotter
1787-10-06 Nils Stavhälla Hamn Erik Lännqvist Brita Andersdotter
1787-10-07 Karin Vik Per Ersson Kerstin Larsdotter
1787-10-15 Anders Oppsala Anders Jonsson Kerstin Ersdotter
1787-10-07 Johan Högsjö Bruk Peter Askerberg
1787-10-14 Per Svarttorp Per Jonsson Ingrid Persdotter
1787-10-16 Ingrid Bondgölet, Svarttorps Rote Anders Jonsson Anna Andersdotter
1787-10-16 Ingrid Marsjö Löt Bengt Jonsson Maja Lisa Jansdotter
1787-10-25 Kristina Charlotta Vidåker Jon Dubb Eva Elisabet Martin
1787-10-27 Brita Majtorp Erik Larsson Karin Olsdotter
1787-11-03 Brita Åsen Lars Larsson Kerstin Andersdotter
1787-11-02 Kerstin Ålö Erik Persson Anna Olsdotter
1787-11-03 Kerstin Östra Nysätter Lars Nilsson Ingrid Larsdotter
1787-11-14 Brita Svarttorp Olof Olsson Brita Olsdotter
1787-11-20 Dödfött Gossebarn Malmberg Lars Persson Anna Olsdotter
1787-11-23 Per Lunda Per Jonsson Kerstin Olsdotter
1787-11-24 Lars Oppsala Erik Andersson Kerstin Ersdotter
1787-11-24 Kerstin Lönntorp Brita Persdotter
1787-11-23 Brita Lönntorp Anders Andersson Brita Persdotter
1787-11-30 Anna Snåret Olof Jonsson Anna Persdotter
1787-11-30 Anders Vretsta HT Erik Wretberg Brita Persdotter
1787-11-30 Jakob Vretsta HT Erik Wretberg Brita Persdotter
1787-11-29 Kerstin Käbbetorpstugan Olof Olsson Anna Larsdotter
1787-11-30 Karl Anderstorp Karl Gustav Fredin Brita Jonsdotter
1787-11-22 Anna Norrspånga Erik Olsson Anna Persdotter
1787-11-22 Brita Norrspånga Erik Olsson Anna Persdotter
1787-11-17 Anders Björkmon Anders Andersson Kerstin Larsdotter
1787-12-05 Anna Lasstorp Per Persson Ingrid Ersdotter
1787-12-03 Brita Kåsta Per Persson Anna Ersdotter
1787-12-04 Anna Vik Erik Ersson Brita Bondesdotter
1787-12-07 Erik Sjögöle Jon Jonsson Brita Larsdotter
1787-12-08 Erik Hacksta Erik Ersson Anna Jonsdotter
1787-12-11 Anna Marsjö Löt Nils Svensson Kerstin Ersdotter
1787-12-17 Karl Peter Skenäs Karl Lindberg Anna Persdotter
1787-12-21 Per Vännevad Olof Ersson Kerstin Persdotter
1787-12-20 Lars Norrspånga Lars Larsson Brita Ersdotter
1787-12-26 Brita Åby Lars Persson Anna Larsdotter
1788-01-05 Erik Stora Lundbyskog Jon Olsson Anna Larsdotter
1788-01-11 Lars Lillängsstugan Lars Olsson Karin Andersdotter
1788-01-06 Olof Lilla Kulltorp Olof Mattsson Karin Persdotter
1788-01-19 Lars Stugutorp Jon Larsson Karin Persdotter
1788-01-22 Per Vadstorp Per Karlsson Ingrid Jonsdotter
1788-01-27 Anders Lönntorp Erik Andersson Kerstin Ersdotter
1788-01-31 Brita Katarina Hacksta Johan Finman Stina Jakobsdotter
1788-01-31 Erik Gropptorp Lars Olsson Stina Jonsdotter
1788-01-05 Frans Högsjö Bruk Peter Bark Maja Lisa Lindqvist
1788-02-03 Erik Högby Jan Ersson Kerstin Ersdotter
1788-02-09 Lars Lilla Kulltorp Karl Ersson Anna Larsdotter
1788-02-09 Olof Lilla Kulltorp Karl Ersson Anna Larsdotter
1788-02-21 Johan Erik Billsbro Bruk Johan Andersson Brita Ersdotter
1788-02-15 Karolina Ålö Jan Andersson Stina Jonsdotter
1788-02-29 Kerstin Land Lars Persson Kerstin Ersdotter
1788-03-03 Erik Källmostugan Olof Ersson Anna Persdotter
1788-03-11 Karin Vännevad Lars Persson Karin Larsdotter
1788-03-12 Brita Gäringsnäs Lars Persson Brita Ersdotter
1788-03-17 Ingrid Dal Olof Andersson Ingrid Bengtsdotter
1788-03-25 Brita Lilla Ölång Per Jonsson Kerstin Nilsdotter
1788-03-31 Per Rosendal Lars Jonsson Brita Persdotter
1788-03-30 Kerstin Berga Erik Ersson Anna Persdotter
1788-04-06 Ingrid Västra Nordankärr Erik Jonsson Brita Nilsdotter
1788-04-07 Kerstin Mellan Vintergatan Jon Jonsson Ingrid Persdotter
1788-04-09 Kerstin Marsjö Lars Jonsson Ingrid Jönsdotter
1788-04-18 Karin Åsen Per Larsson Karin Ersdotter
1788-04-17 Anders Bäckstugan Lars Andersson Karin Bengtsdotter
1788-04-20 Lars Båsenberga Lars Olsson Kerstin Jonsdotter
1788-04- Stugutorp
1788-04-22 Kerstin Berga SMG Jon Olsson Ingrid Jonsdotter
1788-04-30 Anna Hacksta Per Jonsson Brita Persdotter
1788-04-26 Erik Rosendal Brita Larsdotter
1788-04-26 Ingrid Finnstorp Jon Persson Karin Mårtensdotter
1788-04-28 Brita Kåsta Jon Jonsson Ingrid Persdotter
1788-04-29 Anna Vännevad Lars Svensson Anna Larsdotter
1788-05-12 Anders Söderspånga Per Andersson Brita Olsdotter
1788-05-09 Stina Skrattorp Anders Andersson Sofia Karlsdotter
1788-05-13 Erik Åsen Erik Ersson Anna Ersdotter
1788-05-20 Brita Bilsbro Jon Olsson Ingeborg Larsdotter
1788-05-29 Kristian Billsbro Bruk Erik Pihlblad Maja Lisa Hellmark
1788-05-31 Karin Skyttstugan Anders Nilsson Karin Jonsdotter
1788-06-07 Anna Gate Lars Andersson Brita Andersdotter
1788-06-09 Erik Ristorp Karl Nilsson Brita Larsdotter
1788-06-14 Kerstin Norra Bergaholm Anders Andersson Ingrid Olsdotter
1788-06-15 Lars Billsbro Anders Larsson Kerstin Persdotter
1788-06-16 Karl Göketorp Erik Fränberg Brita Andersdotter
1788-06-18 Ingrid Mjälnäs Erik Jönsson Anna Ersdotter
1788-06-24 Erik Stugutorp Lars Olsson Brita Larsdotter
1788-06-27 Katarina Nyslättstugan Jonas Jonsson Maria Olsdotter
1788-06-26 Kerstin Ärnebäcksstugan Sven Knutsson Anna Jansdotter
1788-06-19 Anders Högsjö Bruk Anders Åkerblom Stina Nilsdotter
1788-06-23 Olof Myrkärr Olof Andersson Anna Hansdotter
1788-06-26 Kerstin Gropptorps HT Jon Groppfeldt Kerstin Larsdotter
1788-06-24 Brita Kristina Nybygget, Svarttorp Johan Nilsson Brita Olsdotter
1788-06-28 Kerstin Sjöbråten Per Andersson Ingrid Persdotter
1788-07-06 Brita Östra Nordankärr Olof Andersson Brita Persdotter
1788-07-07 Brita Lilla Sjögetorp Per Persson Brita Larsdotter
1788-07-10 Ingrid Söderspånga Lars Jonsson Kerstin Olsdotter
1788-07-04 Kerstin Grävs ST Erik Gräffeldt Kerstin Bengtsdotter
1788-07-16 Per Båsenberga Erik Persson Anna Olsdotter
1788-07-18 Kerstin Berga Lars Nilsson Kerstin Persdotter
1788-07-16 Lars Bromma Anders Andersson Anna Ersdotter
1788-07-21 Erik Åby Erik Andersson Anna Nilsdotter
1788-07-18 Kajsa Lisa Högsjö Bruk Niclas Verner Brita Lisa Verner
1788-07-18 Johan Övre Stavhälla Lars Persson Kerstin Jansdotter
1788-07-26 Jonas Tegelslagartorp Lars Jonsson Brita Jonsdotter
1788-07-31 Olof Billsbro Olof Karlsson Brita Olsdotter
1788-07-24 Maria Vads ST Johan Wallman Anna Larsdotter
1788-07-30 Anders Vik Anders Andersson Brita Jonsdotter
1788-08-05 Lars Bossbro Per Olsson Anna Persdotter
1788-08-01 Maria Stengårdens ST Anders Finman Kajsa Jönsdotter
1788-08-01 Jakob Solbergatorp Jakob Jakobsson Lisa Gillisdotter
1788-08-12 Erik Skeppmyre Erik Larsson Brita Persdotter
1788-08-12 Maria Katarina Gräv Anders Klingsell Stina Lisa Skeppstedt
1788-08-22 Anders Baggetorp Anders Jonsson Greta Andersdotter
1788-08-21 Johan Stora Sjögetorps ST Johan Sjöman Lena Andersdotter
1788-08-30 Anna Östra Vintergatan Erik Olsson Anna Larsdotter
1788-08-29 Erik Ås ST Anders Bom Kerstin Ersdotter
1788-08-24 Anna Kåsta Olof Larsson Anna Persdotter
1788-09-04 Charlotta Albertina Övre Stavhälla Karl Gustav Campbell Albertina Karolina Bruhn
1788-09-16 Dödfött Gossebarn Källstugan Per Nilsson Anna Olsdotter
1788-09-06 Olof Kåsta NerG Per Olsson Anna Olsdotter
1788-09-05 Ingrid Mene Erik Ersson Brita Persdotter
1788-09-08 Kerstin Båsenbergastugan Per Nilsson Brita Ersdotter
1788-09-10 Erik Viala Lars Larsson Ingeborg Larsdotter
1788-09-11 Erik Tovekärr Lars Larsson Ingeborg Jonsdotter
1788-09-09 Maria Kristina Billsbro Bruk Peter Westling Stina Rase
1788-09-10 Olof Torsmossestugan Olof Persson Ingrid Larsdotter
1788-09-12 Olof Knutstorps ST Johan Dalman Brita Persdotter
1788-09-14 Greta Lisa Klovsten Erik Lundgren Stina Olsdotter
1788-09-20 Ingeborg Ede FG Lars Ersson Ingeborg Larsdotter
1788-09-18 Brita Djursnäs Erik Persson Brita Persdotter
1788-09-23 Olof Nytorpstugan Nils Persson Anna Jönsdotter
1788-09-26 Sara Maria Bruket, Lännäs Socken Karl Ramstedt Katarina Lindberg
1788-09-27 Kerstin Bresätter Erik Persson Anna Andersdotter
1788-09-30 Kerstin Oppsala ST Lars Upling Kerstin Larsdotter
1788-09-16 Dödfött Gossebarn Buddetorp Per Larsson Ingeborg Larsdotter
1788-10-01 Eva Billsbro Bruk Peter Hofström Brita Stina Jävert
1788-10-03 Erik Ärenvedstugan Olof Ersson Kerstin Larsdotter
1788-10-05 Anders Låttra HT Anders Låttberg Karin Andersdotter
1788-10-06 Kerstin Östra Stenstugan Lars Ersson Kerstin Persdotter
1788-10-09 Ingeborg Vretsta Per Persson Brita Ersdotter
1788-10-05 Brita Vadstorp Erik Olsson Ingrid Karlsdotter
1788-10-08 Erik Ålsätter Erik Ersson Ingrid Persdotter
1788-10-12 Olof Skogstorpstugan Anders Lundström Ingeborg Larsdotter
1788-10-02 Per Stora Lundbyskog Per Olsson Brita Ersdotter
1788-10-16 Anna Neder Vannala Erik Andersson Ingeborg Larsdotter
1788-10-16 Ingrid Bresätterstugan Per Mattsson Karin Jonsdotter
1788-10-06 Erik Lunda Erik Ersson Ingrid Jonsdotter
1788-10-06 Jon Lunda Erik Ersson Ingrid Jonsdotter
1788-10-16 Lars Hansta ST Lars Winter Anna Larsdotter
1788-10-22 Lars Lagersberg Lars Olsson Anna Larsdotter
1788-10-24 Anna Oppstugan Erik Mårtensson Anna Larsdotter
1788-10-26 Anna Fallet Olof Persson Brita Andersdotter
1788-10-20 Erik Sandäng Erik Jansson Ingrid Andersdotter
1788-10-20 Ingrid Sandäng Erik Jansson Ingrid Andersdotter
1788-10-29 Kerstin Säfstaby Per Persson Ingrid Jonsdotter
1788-10-26 Kerstin Bäckängstugan Anders Andersson Kerstin Ersdotter
1788-11-04 Olof Norrspånga ST (Jöns) (Olsson) Ingeborg Olsdotter
1788-11-10 Brita Båsenberga Anders Andersson Ingrid Olsdotter
1788-11-11 Erik Gruvstugan Olof Olsson Kerstin Nilsdotter
1788-11-10 Lars Ramstorp Lars Larsson Ingrid Olsdotter
1788-11-23 Per Norrspånga Lars Persson Kerstin Ersdotter
1788-11-24 Kerstin Löftinge Per Persson Kerstin Larsdotter
1788-11-16 Olof Bresätter Lars Larsson Greta Ersdotter
1788-11-16 Per Bresätter Lars Larsson Greta Ersdotter
1788-11-24 Ingrid Käbbetorpstugan Olof Olsson
1788-11-21 Per Söderspånga ST Per Söderling Kajsa Olsdotter
1788-11-24 Beata Kristina Billsbro Bruk Karl Lindqvist Brita Grönberg
1788-11-23 Ingrid Läppe Lars Andersson Ingrid Andersdotter
1788-11-24 Brita Lunda Nils Nilsson Brita Olsdotter
1788-11-26 Ingrid Norrspånga Anders Persson Brita Persdotter
1788-11-30 Anna Marsjö Såg Olof Persson Ingrid Ersdotter
1788-12-03 Erik Knutstorp Per Persson Ingrid Jansdotter
1788-12-04 Karin Ålsätter Lars Jansson Marit Olsdotter
1788-12-04 Kristian Billsbro Bruk Peter Lindqvist Kristina Persdotter
1788-12-08 Anders Erstorp Lars Andersson Anna Olsdotter
1788-12- Lars Lundtorp Lars Persson Anna Persdotter
1788-12-18 Erik Bliggetorp Lars Jönsson Anna Nilsdotter
1788-12-17 Anna Grindstugan, Dal Olof Olsson Anna Olsdotter
1788-12-20 Lars Gustav Ladukärr Peter Söderling Beata Flodberg
1788-12-14 Ingeborg Blacktorp Jon Olsson Brita Ersdotter
1788-12-16 Kerstin Söderspånga Lars Andersson Kerstin Olsdotter
1788-12-25 Karin Vads ST Lars Wadsman Stina Olsdotter
1788-12-25 Brita Vretsta Erik Olsson Anna Larsdotter
1788-12-18 Anna Stina Kilsbacken Per Nilsson Brita Persdotter
1788-12-28 Anders Stenstorp Anders Nilsson Brita Jonsdotter
1788-12-27 Anders Bromma Olof Jansson Kajsa Andersdotter
1789-01-03 Kerstin Lunda ST Per Lundberg Brita Persdotter
1789-01-06 Erik Sjögöle Per Persson Ingeborg Olsdotter
1789-01-11 Anna Brita Hagstugan Johan Malmqvist Brita Sandström
1789-01-10 Karin Sköldnäs Erik Larsson Karin Olsdotter
1789-01-13 Jakob Henala Jakob Ersson Karin Larsdotter
1789-01-13 Per Henala Jakob Ersson Karin Larsdotter
1789-01-15 Kristina Gunvikens ST Erik Gundahl Brita Andersdotter
1789-01-14 Kerstin Snåret Anders Andersson Anna Ersdotter
1789-01-15 Anna Vad Lars Ersson Kerstin Jonsdotter
1789-01-19 Erik Lindbol Olof Ersson Ingrid Mårtensdotter
1789-01-21 Lars Saltorp Anders Bengtsson Anna Larsdotter
1789-01-23 Lars Vretsta Olof Larsson Anna Olsdotter
1789-01-30 Karl Spånga Bruk Jonas Holmberg Greta Nilsdotter
1789-01-31 Brita Billsbro ST Anders Persson Ingrid Larsdotter
1789-02-02 Lars Lundtorp Jon Jonsson Anna Persdotter
1789-02-01 Karl Lundastugan Jon Jonsson Brita Jonsdotter
1789-02-05 Anna Svantorp Jon Nilsson Marit Adolfsdotter
1789-02-05 Dödfött Gossebarn Svantorp Jon Nilsson Marit Adolfsdotter
1789-02-11 Erik Oppeberga Per Ersson Brita Olsdotter
1789-02-10 Anna Viala Olof Mårtensson Brita Persdotter
1789-02-02 Anna Lilla Kulltorp Karl Ersson Anna Ersdotter
1789-02-19 Anna Råmperåd Per Ersson Ingrid Bengtsdotter
1789-02-24 Kerstin Norrspånga Olof Ersson Kerstin Ersdotter
1789-02-25 Brita Stavstugan Per Larsson Kerstin Persdotter
1789-02-15 Karin Stora Målke ST Lars Rask Karin Nilsdotter
1789-02-25 Anders Säfstaby Lars Andersson Kerstin Larsdotter
1789-02-21 Jon Bäcktorp Jon Ersson Brita Olsdotter
1789-03-03 Erik Kåsta Olof Olsson Brita Olsdotter
1789-02-05 Brita Sandhällan Olof Persson Ingeborg Olsdotter
1789-02-18 Kristina Charlotta Näs Josias Orreus Brita Åberg
1789-03-05 Lars Finninge Lars Persson Brita Olsdotter
1789-03-02 Per Malmberg Lars Persson Anna Olsdotter
1789-03-10 Johan Adolf Båsenberga ST Johan Hellström Anna
1789-03-14 Ingrid Marsjö Lars Olsson Brita Persdotter
1789-03-24 Erik Sjögöle Lars Mårtensson Brita Ersdotter
1789-04-04 Kerstin Blacktorp Per Persson Ingrid Olsdotter
1789-04-03 Kerstin Vitan Per Ersson Anna Jonsdotter
1789-04-01 Brita Fräntorp Nils Olsson Ingeborg Larsdotter
1789-04-06 Jon Lilla Lundbyskog Jon Persson Marit Persdotter
1789-04-09 Anna Erstorp Lars Mårtensson Brita Jonsdotter
1789-04-08 Brita Kristina Högsjö Bruk Jonas Hellberg
1789-04-12 Lars Gäringe Erik Andersson Brita Larsdotter
1789-04-11 Olof Låttra Per Paulsson Anna Olsdotter
1789-04-16 Anna Lilla Hökhult Nils Jonsson Anna Jansdotter
1789-04-20 Olof Billsbro Jon Olsson Ingeborg Larsdotter
1789-04-23 Lars Västra Åbrostugan Olof Olsson Anna Ersdotter
1789-04-26 Anna Övre Vannala Olof Ersson Karin Andersdotter
1789-04-17 Brita Starrkällan Per Jonsson Kerstin Nilsdotter
1789-04-07 Olof Ålöstugan Peter Gällerström Elsa Maja Olsdotter
1789-05-02 Kerstin Björkmon (Lars) (Persson) Kerstin Larsdotter
1789-05-05 Kerstin Brännskogen Erik Persson Kerstin Jonsdotter
1789-05-12 Erik Baggetorp Erik Olsson Kerstin Ersdotter
1789-05-10 Erik Vad Anders Jonsson Brita Ersdotter
1789-05-10 Dödfött Barn Vad Anders Jonsson Brita Ersdotter
1789-05-16 Anna Dammstugan Lars Andersson Kerstin Larsdotter
1789-05-27 Lars Malmberg Erik Ersson Karin Andersdotter
1789-05-29 Lars Arvidsstugan Erik Jonsson Brita Persdotter
1789-05-24 Anna Marsjö Erik Jakobsson Anna Persdotter
1789-05-23 Anna Stora Målke Erik Larsson Anna Ersdotter
1789-05-20 Brita Råmperåd Per Jonsson Brita Ersdotter
1789-05-20 Karl Erik Svarttorp Peter Götberg Sara Fajent
1789-06-02 Erik Vretsta Olof Nilsson Ingrid Olsdotter
1789-06-02 Karl Fallkärrstugan Karl Olsson Ingrid Jonsdotter
1789-06-11 Anders Bistorp Per Persson Anna Larsdotter
1789-06-12 Erik Söderspånga Sven Söderspång Anna Jonsdotter
1789-06-18 Olof Kåstastugan Olof Andersson Ingeborg Olsdotter
1789-06-16 Lars Lunda Olof Nilsson Anna Persdotter
1789-06-22 Brita Vik Olof Larsson Brita Larsdotter
1789-06-25 Kerstin Ålö Jon Olsson Brita Persdotter
1789-06-26 Brita Ålsjötorp Erik Ersson Kerstin Månsdotter
1789-06-26 Brita Rude Erik Ersson Ingrid Olsdotter
1789-06-22 Anna Lilla Sjögetorp Olof Andersson Kerstin Jonsdotter
1789-07-05 Jakob Säfstaby Jakob Jakobsson Ingeborg Olsdotter
1789-07-10 Anna Åby Lars Persson Anna Larsdotter
1789-07-10 Per Erstorp Per Jonsson Ingrid Olsdotter
1789-07-09 Anna Vännevad Anders Olsson Stina Larsdotter
1789-07-09 Erik Oppeberga Erik Persson Kerstin Larsdotter
1789-07-10 Anna Perstorp Per Persson Ingrid Persdotter
1789-07-09 Maria Dammstugan Jon Andersson Kerstin Larsdotter
1789-07-13 Ingeborg Säfstaby Jan Nilsson Ingeborg Andersdotter
1789-07-16 Anders Finninge Jakob Jonsson Karin Andersdotter
1789-07-20 Per Berga Per Persson Kerstin Larsdotter
1789-07-26 Jon Stora Lundbyskog Jon Olsson Anna Larsdotter
1789-07-30 Ingrid Skallbol Lars Larsson Kerstin Persdotter
1789-07-30 Ingrid Norrspånga Per Andersson Anna Olsdotter
1789-07-28 Lars Östra Nysätter Lars Nilsson Ingrid Larsdotter
1789-07-29 Per Åsen Olof Olsson Karin Persdotter
1789-08-05 Lars Åsbostugan Lars Persson Maja Andersdotter
1789-08-09 Anna Mellan Vintergatan Olof Olsson Ingrid Larsdotter
1789-08-12 Johan Gabriel Skenäs Olof Östlund Brita Olsdotter
1789-08-08 Brita Lindbol Erik Jonsson Anna Ersdotter
1789-08-17 Kerstin Oppeberga Per Persson Kerstin
1789-08-08 Lars Jonstorp Erik Åsberg Brita Olsdotter
1789-08-21 Per Lindbolsstugan Olof Ersson Anna Persdotter
1789-08-25 Anna Hacksta Johan Finman Stina Jakobsdotter
1789-08-25 Stina Hacksta Johan Finman Stina Jakobsdotter
1789-08-25 Lars Hacksta Johan Finman Stina Jakobsdotter
1789-08-30 Ingrid Mellan Vannala Gustav Ersson Kerstin Larsdotter
1789-08-30 Brita Tutorp Olof Jonsson Brita Jonsdotter
1789-09-04 Per Käbbetorp Per Larsson Ingrid Olsdotter
1789-09-09 Ingeborg Bresätter Per Persson Kerstin Larsdotter
1789-09-11 Kristian Adolf Högsjö Kvarn Jonas Landerholm Maria Larsdotter
1789-09-10 Brita Kristina Kesätter Anders Österling Margareta Ålberg
1789-09-19 Maria Elisabet Hjälpetorp Jan Andersson Stina Jansdotter
1789-09-23 Olof Ärnebäck Olof Bondesson Brita Persdotter
1789-09-26 Stina Kajsa Gäringe HT Anna Ersdotter
1789-09-20 Anders Torsbro Anders Andersson Brita Andersdotter
1789-09-29 Ingrid Stengölsstugan Anders Granat Anna Larsdotter
1789-09-29 Per Spånga Kvarn Per Persson Anna Larsdotter
1789-10-02 Erik Vretsta Lars Ersson Brita Persdotter
1789-09-27 Lars Dammstugan Lars Nilsson Kerstin Ersdotter
1789-10-03 Anders Norrspånga Erik Ersson Ingeborg Ersdotter
1789-10-10 Ingeborg Sandäng Olof Persson Ingrid Persdotter
1789-10-15 Ingrid Oppsala Erik Andersson Kerstin Ersdotter
1789-10-11 Per Stubbegården Lars Nilsson Anna Larsdotter
1789-10-14 Lars Vännevad Lars Persson Karin Larsdotter
1789-09-26 Erik Vretsta Jon Olsson Anna Jonsdotter
1789-10-21 Per Stora Slängbäcken Harald Andersson Anna Larsdotter
1789-10-26 Per Sundstugan Per Nilsson Kerstin Jansdotter
1789-10-26 Kerstin Morjanå Per Nilsson Ingrid Persdotter
1789-10-26 Moen (Lars) (Persson) Brita Andersdotter
1789-10-28 Kerstin Vik Lars Ersson Kerstin Jonsdotter
1789-11-01 Johan Peter Söderspånga Jon Bergstedt Greta Stina Hallberg
1789-11-14 Maria Skallbols ST Nils Skallberg Anna Jönsdotter
1789-11-17 Olof Hälleråd Lars Ersson Brita Larsdotter
1789-12-01 Per Viks HT Jakob Wikfeldt Anna Persdotter
1789-12-03 Brita Äspetorp Per Persson Kerstin Persdotter
1789-12-02 Brita Lövåker Jon Jonsson Anna Persdotter
1789-12-05 Anna Billsbro ST Jon Bilfeldt Karin Persdotter
1789-12-08 Per Norrspånga Per Larsson Kerstin Olsdotter
1789-12-10 Erik Båsenberga Per Olsson Brita Ersdotter
1789-12-16 Kerstin Källstugan Per Nilsson Anna Olsdotter
1789-12-17 Erik Vretsta Olof Persson Anna Ersdotter
1789-12-17 Lars Smedstorp Erik Larsson Ingeborg Persdotter
1789-12-21 Per Finnstorp Lars Jonsson Brita Persdotter
1789-12-20 Kerstin Kavlinge Anders Olsson Anna Olsdotter
1789-12-20 Anna Ellfalla ST 209 Lars Älg Brita Persdotter
1789-12-21 Erik Österby Jon Jonsson Kerstin Persdotter
1789-12-19 Ingrid Marsjö Lars Bengtsson Anna Jansdotter
1789-12-21 Per Åndenäs Mårten Mårtensson Anna Jakobsdotter
1789-12-23 Erik Båltorp Lars Olsson Anna Ersdotter
1789-12-25 Kerstin Norrspånga Lars Olsson Kerstin Olsdotter
1789-12-25 Anna Norrspånga Lars Olsson Kerstin Olsdotter
1789-12-26 Ingrid Malmberg Per Persson Kerstin Jonsdotter
1789-12-27 Erik Östra Rudestugan Erik Nilsson Brita Andersdotter
1789-12-13 Peter Johan Billsbro Hammar Peter Vestling Kristina Rase
1790-01-03 Brita Kärrtorp Erik Karlsson Ingeborg Olsdotter
1790-01-06 Anna Sjölunda Olof Gustavsson Karin Larsdotter
1790-01-03 Erik Lilla Kulltorp Lars Mattsson Brita Olsdotter
1790-01-13 Klas Peter Spånga Bruk Peter Österberg Brita Persdotter
1790-01-26 Stina Gräv /Anders/ Klingsell Stina Lisa Skeppstedt
1790-01-18 Anna Östra Stenstugan Lars Ersson Kerstin Persdotter
1790-01-21 Lars Abraham Skenäs Karl Lindberg Anna Persdotter
1790-01-24 Ingrid Äskestugan Lars Larsson Kerstin Olsdotter
1790-01-30 Anna Finnstorp Lars Ersson Ingrid Andersdotter
1790-01-31 Lars Edetorp Olof Nilsson Kerstin Jonsdotter
1790-01-23 Brita Birhällstorp Erik Andersson Brita Persdotter
1790-02-01 Kerstin Galltorp Lars Larsson Kerstin Larsdotter
1790-02-04 Anna Bresätter Olof Olsson Brita Jonsdotter
1790-02-03 Jon Vad Lars Ersson Kerstin Jonsdotter
1790-02-08 Maria Kristina Högsjö Bruk Karl Bonnevier Beata Strömberg
1790-02-15 Jon Hacksta Jon Jonsson Kerstin Ersdotter
1790-02-20 Kerstin Norrspånga Skräddarstuga Olof Olsson Ingeborg Persdotter
1790-02-23 Anna Gäringsnäs Lars Persson Brita Ersdotter
1790-02-25 Olof Mellan Vannala Erik Persson Anna Larsdotter
1790-02-25 Lars Kåsta Lars Nilsson Anna Ersdotter
1790-02-19 Anders Bondgölet Anders Jonsson Anna Andersdotter
1790-03-01 Kerstin Vittbro Anders Larsson Kerstin Persdotter
1790-03-03 Erik Spadtorp Gabriel Mårtensson Kerstin Ersdotter
1790-03-08 Nils Hansta Per Larsson Anna Simonsdotter
1790-03-09 Anna Västra Sandstugan Lars Persson Anna Persdotter
1790-03-15 Per Nästorp Olof Olsson Anna Andersdotter
1790-03-21 Per Vik Lars Persson Kerstin Ersdotter
1790-03-25 Olof Söderspånga Per Andersson Brita Olsdotter
1790-03-24 Per Högsjö Bruk Lars Tolf Anna Maria Tolf
1790-03-26 Abraham Högsjö Bruk J. Hult Katarina Hult
1790-03-06 Brita Ängtorp Anders Larsson Anna Ersdotter
1790-04-01 Anna Lyttersta Erik Ersson Kerstin Larsdotter
1790-04-08 Anna Bäcktorp Per Nilsson Brita Ersdotter
1790-04-06 Erik Lundastugan Jonas Berg Brita Jonsdotter
1790-04-11 Anders Peter Billsbro Bruk Peter Lindqvist Maja Lindqvist
1790-04-01 Erik Lunda Erik Jonsson Anna Andersdotter
1790-04-15 Lars Åsen Lars Larsson Kerstin Andersdotter
1790-04-22 Anders Bresätter Erik Persson Anna Andersdotter
1790-04-29 Per Vik Per Ersson Kerstin Larsdotter
1790-04-15 Anna Berga Olof Ersson Kerstin Larsdotter
1790-04-30 Ingrid Stenstorp Per Jonsson Ingrid Persdotter
1790-05-05 Per Vretsta Per Olsson Ingrid Larsdotter
1790-05-06 Anna Kåsta Erik Larsson Ingrid Bengtsdotter
1790-05-02 Anders Gate Anders Andersson Kerstin Andersdotter
1790-05-09 Lars Tegelslagartorp Lars Jonsson Brita Jonsdotter
1790-05-04 Katarina Stengården Lars Larsson Karin Olsdotter
1790-05-12 Gustav Högsjö Gård Johan Hultman Lisa Hansdotter
1790-05-12 Brita Oppsala Anders Jonsson Kerstin Ersdotter
1790-05-12 Anna Stora Ölång Jon Olsson Ingrid Olsdotter
1790-05-16 Kerstin Bondgölet Jan Ersson Anna Ersdotter
1790-05-15 Anna Kristina Högsjö Bruk Peter Askerberg Maja Hansdotter
1790-05-21 Anna Bärle Olof Jonsson Ingrid Jonsdotter
1790-05-28 Erik Åsen Olof Ersson Ingrid Jönsdotter
1790-05-31 Hällerådsstugan Lars Persson Maja Persdotter
1790-05-10 Per Berga Lars Nilsson Kerstin Persdotter
1790-06-01 Lars Löftinge Erik Olsson Kerstin Andersdotter
1790-06-05 Lars Fågeltorp Per Larsson Anna Månsdotter
1790-06-04 Anna Bromma Lars Larsson Anna Olsdotter
1790-06-11 Per Viala Lars Larsson Ingeborg Larsdotter
1790-06-09 Ulrika Billsbro Bruk Peter Lindqvist Kerstin Persdotter
1790-06-10 Anna Lilla Målke Lars Larsson Greta Olsdotter
1790-06-18 Ingrid Vadstorp Erik Olsson Ingrid Karlsdotter
1790-06-29 Jon Gölet Olof Jonsson Kerstin Persdotter
1790-06-18 Anna Nydal Jöns Jonsson Anna Hansdotter
1790-06-16 Lars Lunda Per Jonsson Kerstin Olsdotter
1790-07-05 Brita Brogetorpsstugan Per Svan Anna Jonsdotter
1790-07-12 Erik Ellfalla Per Ersson Kerstin Persdotter
1790-07-09 Olof Sandvik Olof Jonsson Ingeborg Olsdotter
1790-07-07 Jakob Roligheten Jakob Larsson Anna Olsdotter
1790-07-10 Kerstin Hällgölet Lars Olsson Anna Larsdotter
1790-07-12 Anna Baggbäcken Lars Jansson Kerstin Persdotter
1790-07-20 Jon Vadstorp Per Karlsson Ingrid Jonsdotter
1790-07-18 Anna Brännskogen Erik Larsson Anna Andersdotter
1790-07-21 Per Långängen Anders Andersson Brita Persdotter
1790-07-16 Per Marsjö Karl Larsson Brita Larsdotter
1790-07-11 Olof Marsjö Per Andersson Karin Jonsdotter
1790-07-30 Jon Västorp Anders Jonsson Brita Ersdotter
1790-07-19 Karolina Kristina Högsjö Bruk Johan Gustav Sandal Magdalena Lovisa Vidberg
1790-08-02 Per Österby Per Persson Anna Jonsdotter
1790-08-03 Jan Lunda Gustav Jansson Kerstin Ersdotter
1790-08-02 Erik Karstorp Lars Jonsson Kerstin Olsdotter
1790-08-02 Erik Marsjö Erik Källman Katarina Malm
1790-08-14 Karin Åsen Lars Ernström Kerstin Ersdotter
1790-08-17 Kerstin Vannala Per Persson Ingrid Jansdotter
1790-08-07 Anders Bresätter Lars Larsson Greta Ersdotter
1790-08-09 Brita Olofstorp Erik Persson Anna Larsdotter
1790-08-17 Per Åsen Per Larsson Karin
1790-08-17 Erik Åsen Per Larsson Karin
1790-08-22 Erik Stora Lundbyskog Per Olsson Brita Ersdotter
1790-08-29 Lars Buddetorp Erik Olsson Brita Jansdotter
1790-08-30 Anders Mogetorp Anders Andersson Ingeborg Olsdotter
1790-08-27 Erik Marsjö Vittorp Lars Jönsson Brita Larsdotter
1790-08-29 Anna Ekeberg Erik Ersson Kerstin Ersdotter
1790-09-07 Erik Glasmästarstugan Erik Winterros Magdalena Lind
1790-09-16 Erik Åsen Lars Persson Karin Ersdotter
1790-09-18 Brita Källmostugan Olof Ersson Anna Persdotter
1790-09-16 Brita Hälleråd Jonas Larsson Anna Larsdotter
1790-09-22 Erik Oppeberga Erik Persson Kerstin Larsdotter
1790-09-19 Per Hemmingstorp Anders Andersson Katarina Karlsdotter
1790-09-21 Ingrid Karstorp Erik Ersson Anna Ersdotter
1790-09-20 Kerstin Säfstaby Erik Jonsson Brita Jonsdotter
1790-09-26 Karin Ålö ST Nils Kraft Brita Jansdotter
1790-10-06 Ingrid Malmberg Lars Persson Anna Olsdotter
1790-10-02 Per Målvik Anders Persson Anna Larsdotter
1790-10-02 Kerstin Marsjö Såg Olof Persson Ingrid Ersdotter
1790-10-12 Per Mostugan Lars Nilsson Brita Persdotter
1790-10-14 Anna Buddetorp Lars Larsson Kerstin Olsdotter
1790-10-18 Ingrid Björkmon Anders Andersson Kerstin Larsdotter
1790-10-20 Olof Nästorp Anders Persson Kerstin Olsdotter
1790-10-22 Lars Östra Nästorpstugan Per Larsson Kerstin Ersdotter
1790-10-20 Per Stora Målke Per Persson Kerstin Ersdotter
1790-10-27 Kerstin Kåtstugan (Jon) (Jonsson) Ingrid Ersdotter
1790-10-29 Kerstin Säfstaholm Lars Persson Anna Larsdotter
1790-10-29 Per Hardemon Olof Persson Brita Andersdotter
1790-11-01 Kristina Charlotta Ede Ingeborg Andersdotter
1790-11-01 Per Plomtorp Per Ersson Brita Andersdotter
1790-11-08 Brita Hacksta Per Jonsson Brita Persdotter
1790-11-06 Anna Svarttorpstugan Jon Hansson Kerstin Olsdotter
1790-11-10 Brita Viala Lars Ersson Marit Jonsdotter
1790-11-07 Anna Vretsta Erik Persson Anna Larsdotter
1790-11-13 Kerstin Låttra Per Larsson Brita Larsdotter
1790-11-15 Jon Båsenberga Lars Olsson Kerstin Jonsdotter
1790-11-17 Per Henala Lars Persson Anna Olsdotter
1790-11-17 Per Kåsta Olof Olsson Anna Olsdotter
1790-11-17 Ingrid Gunviken Lars Olsson Anna Jonsdotter
1790-11-19 Anna Marsjö Lars Jonsson Ingrid Jonsdotter
1790-11-22 Erik Bromma Erik Ersson Brita Olsdotter
1790-11-27 Lars Marsjö Lars Larsson Brita Jonsdotter
1790-11-27 Jon Marsjö Lars Larsson Brita Jonsdotter
1790-12-02 Erik Gropptorp Per Ersson Ingeborg Jansdotter
1790-12-05 Jonas Mjälnäs Erik Jönsson Anna Ersdotter
1790-12-09 Brita Haddetorp Karl Gustavsson Brita Andersdotter
1790-12-14 Ingrid Billsbro Anders Olsson Ingrid Persdotter
1790-12-15 Olof Båsenbergastugan Erik Svensson Anna Olsdotter
1790-12-12 Erik Mon Per Persson Anna Larsdotter
1790-12-17 Anna Kristina Säfstaholm Olof Welin
1790-12-21 Anna Grindstugan Erik Nilsson Kerstin Andersdotter
1790-12-22 Anna Kåsta Per Persson Anna Ersdotter
1790-12-24 Per Lunda ST 165 Sven Skogfeldt Maja Larsdotter
1790-12-31 Kerstin Ringeråd Nils Nilsson Brita Persdotter
1791-01-04 Per Stjälpsten Erik Ersson Kerstin Ersdotter
1791-01-01 Per Marsjö Erik Jakobsson Anna Persdotter
1791-01-06 Olof Mårtensstugan Anders Olsson Brita Olsdotter
1791-01-08 Per Skallbol Per Larsson Brita Persdotter
1791-01-16 Anders Högsjö Bruk Peter Hjerpe Greta Lisa Jönsdotter
1791-01-16 Olof Finninge ST Brita Olsdotter
1791-01-22 Brita Henala ST Henberg Anna Jonsdotter
1791-01-19 Brita Vik Anders Andersson Brita Jonsdotter
1791-01-18 Brita Erstorp Lars Mårtensson Brita Jonsdotter
1791-01-20 Erik Norrspånga Lars Larsson Brita Ersdotter
1791-02-02 Kerstin Marsjö Lars Persson
1791-02-14 Kerstin Lunda Jon Jonsson Ingrid Jonsdotter
1791-02-15 Ingrid Vitan Erik Jönsson Ingrid Jönsdotter
1791-02-20 Lars Erstorp Lars Andersson Anna Olsdotter
1791-02-25 Anna Hagtorp Erik Persson Brita Persdotter
1791-02-26 Anna Kristina Billsbro Bruk Erik Pihlblad Maria Stina Hellmark
1791-03- Ingrid Löftinge Erik Persson Maja Olsdotter
1791-03-02 Sofia Skrattorp Anders Andersson Sofia Karlsdotter
1791-03-02 Anna Skrattorp Anders Andersson Sofia Karlsdotter
1791-03-10 Anna Norrspånga Per Andersson Anna Olsdotter
1791-03-09 Per Lilla Ölång Per Jonsson Kerstin Nilsdotter
1791-03-08 Ingrid Bromma ST Maja Olsdotter
1791-03-14 Erik Lasstorp Per Persson Ingrid Ersdotter
1791-03-20 Dödfött flickebarn Heden Jöns Persson Anna Andersdotter
1791-03-19 Anna Västra Lundtorpstugan (Olof) (Olsson) Anna Gustavsdotter
1791-03-22 Ingrid Vik Erik Ersson Brita Jonsdotter
1791-03-25 Anders Båsenberga Anders Andersson Ingrid Olsdotter
1791-03-13 Anna Katarina Billsbro Bruk Peter Hofström Brita Jävert
1791-04-05 Jonas Munktorpstugan Olof Larsson Stina Andersdotter
1791-04-06 Beata Katarina Ladukärr Peter Söderling Beata Greta Flodberg
1791-04-06 Kristina Fallet Olof Persson Brita Andersdotter
1791-04-08 Lars Gate Anders Andersson Kerstin Andersdotter
1791-04-09 Jon Hacksta Erik Ersson Anna Jonsdotter
1791-04-10 Lars Skärvan Lars Persson Anna Ersdotter
1791-04-25 Brita Berga Erik Ersson Anna Persdotter
1791-04-13 Jon Söderspånga Lars Jonsson Kerstin Olsdotter
1791-04-21 Anna Mjälnästorp Erik Jönsson Anna Larsdotter
1791-04-25 Olof Hävdstugan (Olof) (Olsson) Kerstin Persdotter
1791-04-25 Per Vretstastugan Olof Olsson Anna Andersdotter
1791-05-04 Erik Vretsta Lars Larsson Kerstin Ersdotter
1791-05-07 Brita Bossbro Per Olsson Anna Persdotter
1791-05-14 Anna Tutorp Olof Jonsson Brita Jonsdotter
1791-05-15 Anna Brita Skenäs Olof Östlund Brita Olsdotter
1791-05-16 Jon Rude Erik Ersson Ingrid Olsdotter
1791-05-17 Erik Högsjö Bruk Jonas Lannerholm Maria Larsdotter
1791-05-20 Karin Kesätterstugan Per Mattsson Karin Jonsdotter
1791-05-21 Brita Berga SG Erik Olsson Ingrid Persdotter
1791-05-24 Karin Kåsta Olof Larsson Anna Persdotter
1791-05-25 Ingeborg Mellan Vannala Anders Andersson Brita Larsdotter
1791-05-31 Ingrid Hanstastugan Erik Jonsson Anna Andersdotter
1791-05-31 Dödfött Flickebarn Hanstastugan Erik Jonsson Anna Andersdotter
1791-05-28 Karin Råmperåd Per Ersson Ingrid Bengtsdotter
1791-06-11 Anna Bliggetorp Lars Jönsson Anna Nilsdotter
1791-06-15 Lars Nedre Vannala Erik Andersson Ingeborg Larsdotter
1791-06-16 Per Prästkärrstugan Jon Persson Anna Olsdotter
1791-06-20 Lars Hälleråd Erik Persson Ingeborg Ersdotter
1791-07-01 Erik Norrspånga Lars Persson Kerstin Ersdotter
1791-07-02 Lars Hagstugan, Söderspånga Sven Hane Maria Larsdotter
1791-07-04 Erik Vad Erik Ersson Kerstin Jonsdotter
1791-07-05 Kerstin Svenstorp Lars Olsson Kerstin Jansdotter
1791-07-08 Jon Oppeberga Jon Jonsson Kerstin Ersdotter
1791-07-16 Erik Lilla Slängbäcken Erik Ersson Brita Jonsdotter
1791-07-18 Anna Vad ÖG Lars Larsson Brita Persdotter
1791-07-17 Kerstin Skeppmyre Erik Larsson Brita Persdotter
1791-07-20 Ingrid Hult Per Persson Ingeborg Larsdotter
1791-07-19 Kristina Baggetorp, Svarttorps Rote Anders Jonsson Greta Andersdotter
1791-07-19 Erik Sköldnäs Erik Ersson Brita Persdotter
1791-07-20 Ingrid Marsjö Jon Jakobsson Ingrid Jakobsdotter
1791-07-27 Per Åby Erik Andersson Anna Nilsdotter
1791-07-26 Karin Sandängstugan Per Hen Karin Olsdotter
1791-07-30 Anna Lunda ST Olof Mört Anna Olsdotter
1791-08-07 Brita Vik Lars Ersson Kerstin Jonsdotter
1791-08-08 Per Erik Högsjö Bruk Per Ersson Brita Persdotter
1791-08-01 Anna Elisabet Högsjö Bruk Peter Bark Brita Katarina Tolf
1791-08-08 Brita Kärrtorp Olof Olsson Ingrid Olsdotter
1791-08-08 Kajsa Kärrtorp Olof Olsson Ingrid Olsdotter
1791-08-09 Olof Grindstugan, Dal Olof Olsson Anna Persdotter
1791-08-08 Anna Skogstorpstugan Erik Jansson Ingrid Andersdotter
1791-08-16 Daniel Lunda ST Anders Lundberg Greta Holm
1791-08-18 Jonas Ambrosius Högsjö Bruk Johan Gustav Sandal Magdalena Lovisa Vidberg
1791-08-24 Brita Kesätters HT Olof Kjefeldt Brita Ersdotter
1791-08-23 Ingrid Åby Per Olsson Brita Jonsdotter
1791-08-25 Olof Marsjö Lars Olsson Anna Larsdotter
1791-08-27 Brita Lisa Malmbergs ST Johan Malmberg Stina Persdotter
1791-09-07 Erik Hacksta Lars Ersson Kerstin Persdotter
1791-09-05 Olof Oppsala Erik Andersson Kerstin Ersdotter
1791-09-10 Brita Finnstorp Gustav Jonsson Karin Nilsdotter
1791-09-09 Kerstin Sköldnäs Erik Ersson Kerstin Ersdotter
1791-09-21 Kerstin Säfstaby Per Jonsson Ingrid Jonsdotter
1791-09-18 Olof Erenvedstugan Olof Ersson Kerstin Larsdotter
1791-09-23 Anders Högsjö Bruk Erik Stenbom Brita Persdotter
1791-09-24 Brita Henala Olof Olsson Anna Olsdotter
1791-09-24 Ingrid Henala Per Olsson Anna Nilsdotter
1791-09-02 Per Käbbetorp Karl Persson Anna Andersdotter
1791-09-02 Ingrid Käbbetorp Karl Persson Anna Andersdotter
1791-09-30 Kerstin Bresätter Per Persson Brita Andersdotter
1791-09-25 Olof Marsjö Lars Olsson
1791-10-04 Lars Henala ST Frans Henfeldt Kerstin Larsdotter
1791-10-05 Lars Ede Lars Ersson Ingeborg Larsdotter
1791-10-06 Kerstin Lundtorpstugan Lars Olsson Karin Andersdotter
1791-10-03 Per Kilsbacken Olof Larsson Lisa Persdotter
1791-10-07 Anna Målvik Anders Persson Anna Larsdotter
1791-10-12 Brita Nästorp Lars Andersson Anna Andersdotter
1791-10-12 Brita Knutstorps ST Dalman
1791-10-08 Per Bondgölet Anders Jonsson Anna Andersdotter
1791-10-16 Per Östra Nysätter Lars Nilsson Ingrid Larsdotter
1791-10-16 Jon Rosendal Lars Jonsson Brita Persdotter
1791-10-17 Per Mjälnäs ST Anders Täppberg Karin Larsdotter
1791-10-17 Dödfött Flickebarn Henala Olof Ersson Kerstin Persdotter
1791-10-20 Brita Stora Sjögetorps ST Johan Sjöman Lena Andersdotter
1791-10-23 Lars Åtorpstugan Jan Jansson Anna Andersdotter
1791-10-19 Brita Björksätter Per Persson Kerstin Ersdotter
1791-10-24 Anna Olofstorp Olof Nilsson Brita Olsdotter
1791-10-29 Maria Brogetorpstugan Per Zachrisson Anna Olsdotter
1791-10-24 Olof Ängs ST Anders Engvall Ingrid Ersdotter
1791-10-29 Anna Grindstugan Nils Ersson Karin Andersdotter
1791-10-31 Anna Jonsbo Jon Jonsson Anna Persdotter
1791-11-02 Per Vitan Per Ersson Anna Jonsdotter
1791-11-03 Per Lunda Jon Jonsson Ingrid Persdotter
1791-11-03 Olof Åsen Erik Ersson Anna Ersdotter
1791-11-04 Anders Kerstin Olof Olsson Brita Persdotter
1791-11-05 Anders Västra Nordankärr Anders Nilsson Ingeborg Persdotter
1791-11- Per
1791-11-05 Fredrika Gustava Sofia Kesätter Jöns Bergstedt
1791-11-12 Brita Båsenberga Per Persson Brita Ersdotter
1791-11-14 Olof Övre Stavhälla Lars Olsson Brita Persdotter
1791-11-15 Brita Skyttstugan Anders Nilsson Karin Jönsdotter
1791-11-14 Jan Finninge ST Anders Sätterman Katarina Jansdotter
1791-11-15 Anna Sköldnäs ST Erik Sköldman Anna Ersdotter
1791-11-17 Brita Ekebergs ST Lars Hök Karin Bengtsdotter
1791-11-17 Erik Ödesäng Anders Nilsson Brita Jonsdotter
1791-11-17 Kerstin Norrspånga Erik Ersson Ingeborg Ersdotter
1791-11-30 Maria Berga ST Sven Bergfeldt Ingrid Andersdotter
1791-12-01 Brita Åby Lars Ersson Kerstin Svensdotter
1791-12-01 Ingrid Lilla Lundbyskog Jon Persson Marit Persdotter
1791-12-01 Per Lundstugan Per Olsson Ingrid Persdotter
1791-12-02 Gustav Båsenberga ST Jonas Stålström Brita Gustavsdotter
1791-12-05 Karl Hardemon Olof Ersson Brita Andersdotter
1791-12-07 Per Berga Lars Persson Anna Larsdotter
1791-12-12 Lars Läppe Per Larsson Kerstin Olsdotter
1791-12-18 Lars Kulltorps ST Olof Söderberg Maja Söderberg
1791-12-13 Anna Österby ST Olof Vässman Brita Ersdotter
1791-12-18 Ingrid Spadtorp Anders Andersson Kerstin Olsdotter
1791-12-18 Erik Gäringstorp Olof Olsson Anna Ersdotter
1791-12-22 Per Sjögöle Per Persson Ingeborg Olsdotter
1791-12-25 Kerstin Måsstorp Lars Larsson Ingrid Ersdotter
1791-12- Högsjö Bruk Askerqvist Anna Kajsa Israelsdotter
1791-12-26 Brita Snåra Olof Persson Ingrid Ersdotter
1791-12-31 Kristina Herrfallet Kerstin Andersdotter
1791-12-31 Lars Ristorp Karl Nilsson Brita Larsdotter
1791-12-29 Anna Solberga ST Jon Groppfeldt Kerstin Olsdotter
1792-01-02 Jon Viala Per Jonsson Kerstin Larsdotter
1792-01-02 Erik Stora Målke Lars Ersson Brita Månsdotter
1792-01-07 Magdalena Kristina Spånga Bruk Jon Holmberg Greta Nilsdotter
1792-01-10 Ingrid Ålö Per Olsson Ingrid Olsdotter
1792-01-11 Katarina Bistorp Lars Larsson Maja Olsdotter
1792-01-07 Brita Gäringe Per Persson Marit Persdotter
1792-01-12 Olof Lunda Nils Nilsson Brita Olsdotter
1792-01-13 Per Västra Vintergatan Lars Persson Anna Nilsdotter
1792-01-15 Kerstin Täppe ST Gabriel Täppling Kerstin Ersdotter
1792-01-15 Kerstin Ede Anders Andersson Anna Jonsdotter
1792-01-23 Kerstin Vännevad Olof Ersson Kerstin Persdotter
1792-01-26 Anna Maria Lunda Erik Jonsson Anna Andersdotter
1792-01-26 Olof Sliparbols ST Olof Slipsten Kerstin Olsdotter
1792-01-31 Anders Sätratorp Erik Andersson Enborg Ersdotter
1792-01-31 Jakob Spånga Bruk Johan Köhler Anna Regina Ungerecht
1792-01-30 Lars Högsjö Bruk Lars Larsson Ingeborg Persdotter
1792-02-09 Johan Fredrik Skenäs Karl Lindberg Anna Persdotter
1792-02-16 Olof Sundstugan Per Nilsson Kerstin Jonsdotter
1792-02-12 Anna Vretsta Erik Olsson Anna Larsdotter
1792-02-18 Erik Stora Målke Erik Larsson Anna Ersdotter
1792-02-13 Per Berga Olof Andersson Brita Persdotter
1792-02-19 Ingrid Perstorp Per Persson Ingrid Persdotter
1792-02-24 Olof Sjölunda (Olof) (Andersson) Karin Gustavsdotter
1792-02-25 Kerstin Oppstugan Erik Mårtensson Anna Larsdotter
1792-02-25 Olof Oppebergsstugan Jan Olsson Ingrid Olsdotter
1792-03-02 Kerstin Kaxestugan Lars Persson Brita Jonsdotter
1792-02-29 Brita Bromshult Per Jonsson Karin Bengtsdotter
1792-03-07 Anders Kåstastugan Olof Andersson Ingeborg Olsdotter
1792-03-12 Per Bondgölet Jan Ersson Anna Ersdotter
1792-03-13 Lars Norra Stavhälla Erik Larsson Lisa Ersdotter
1792-03-16 Brita Stora Kulltorp Lars Ersson Ingrid Andersdotter
1792-03-15 Kerstin Finnstorp Olof Olsson Kerstin Larsdotter
1792-03-17 Anna Vuk Olof Larsson Brita Larsdotter
1792-03-16 Kerstin Östra Sandstugan Lars Ersson Anna Persdotter
1792-03-18 Ingeborg Kärrtorp Erik Karlsson Ingeborg Olsdotter
1792-03-21 Brita Hacksta HT Olof Hagstedt Brita Olsdotter
1792-03-24 Magdalena Läppe Kvarn Anders Boström Beata Stina Humbla
1792-03-24 Karl Vadstorp Per Karlsson Ingrid Jonsdotter
1792-03-27 Kerstin Lilla Kulltorp Karl Ersson Anna Ersdotter
1792-03-26 Anna Söderspånga Per Andersson Brita Olsdotter
1792-03-28 Erik Lönntorp Erik Andersson Kerstin Ersdotter
1792-03-28 Anna Åsen Anders Olsson Kerstin Larsdotter
1792-03-29 Brita Göketorp Erik Olsson Ingeborg Ersdotter
1792-03-31 Ingrid Vitmossen Lars Ersson Brita Nilsdotter
1792-03-21 Jon Österby Per Persson Anna Jonsdotter
1792-04-05 Karin Bromma Olof Jansson Karin Andersdotter
1792-04-11 Kerstin Läppe Lars Andersson Ingrid Andersdotter
1792-04-16 Son Brandstugan Erik Jönsson Anna Olsdotter
1792-04-23 Per Mostugan Per Nilsson Karin Persdotter
1792-04-26 Jan Tegelslagartorp Ingeborg Larsdotter
1792-04-26 Per Tegelslagartorp Ingeborg Larsdotter
1792-04-09 Erik Svarttorp Erik Jonsson Brita Nilsdotter
1792-04-19 Per Vännevads ST Klas Gren Anna Persdotter
1792-05-03 Jonas Nyslättstugan Jonas Jonsson Maja Olsdotter
1792-05-03 Kerstin Stengården Lars Larsson Karin Olsdotter
1792-05-03 Jonas Högsjö Bruk Jonas Hällberg Kristina Vattenström
1792-05-08 Erik Mjälnäs Jon Jonsson Kerstin Ersdotter
1792-05-09 Ingrid Kåsta Per Olsson Anna Olsdotter
1792-05-11 Brita Gäringstorp Lars Larsson Kerstin Olsdotter
1792-05-12 Jon Blacktorp Jon Olsson Brita Ersdotter
1792-05-11 Anders Stubbdalen Anders Bengtsson Anna Jonsdotter
1792-05-18 Jakob Hackstastugan Johan Finman Stina Jakobsdotter
1792-05-21 Per Lunda Per Jonsson Kerstin Persdotter
1792-06-02 Erik Vännevad Erik Ersson Anna Svensdotter
1792-06-08 Olof Ålö Jon Olsson Brita Persdotter
1792-06-03 Per Ramstorp Lars Larsson Ingrid Olsdotter
1792-06-12 Anna Brostugan Olof Persson Ingrid Jönsdotter
1792-06-12 Olof Brostugan Olof Persson Ingrid Jönsdotter
1792-06-14 Jon Lunda NG Jon Jonsson Brita Larsdotter
1792-06-14 Anna Bergaholm Anders Andersson Ingrid Olsdotter
1792-06-15 Lars Lövåker Jon Jonsson Anna Persdotter
1792-06-10 Maria Lindbol Erik Jonsson Anna Ersdotter
1792-06-21 Erik Åndenäs Mårten Mårtensson Anna Jakobsdotter
1792-06-20 Anna Lilla Kulltorp Olof Olsson Ingrid Simonsdotter
1792-06-13 Anna Säfstaby Nils Andersson Anna Persdotter
1792-06-15 Gustav Karinboda Kajsa Persdotter
1792-06-22 Karl Kesätters ST Gustav Kjeding Karin Ersdotter
1792-06-26 Brita Västra Sandstugan Lars Persson Anna Persdotter
1792-06-23 Kerstin Lunda Olof Jansson Brita Nilsdotter
1792-06-28 Anna Viks ST Per Wadström Karin Henriksdotter
1792-06-23 Erik Åby Lars Ersson Anna Bengtsdotter
1792-06-29 Erik Lunda Erik Jonsson Brita Ersdotter
1792-06-27 Kerstin Säfstaby Lars Andersson Kerstin Larsdotter
1792-06-22 Anna Olofstorp Erik Persson Anna Larsdotter
1792-06-25 Kerstin Berga Olof Ersson Kerstin Larsdotter
1792-07-02 Lars Åsen Olof Olsson Karin Persdotter
1792-07-02 Olof Sköldnäs
1792-07-03 Per Vittbro Anders Larsson Kerstin Persdotter
1792-07-05 Ingeborg Bäcktorp Per Nilsson Brita Ersdotter
1792-07-07 Per Åby Lars Persson Anna Larsdotter
1792-07-09 Ingrid Båsenbergastugan Per Nilsson Brita Ersdotter
1792-07-11 Lars Spånga Kvarn Per Persson Anna Larsdotter
1792-07-08 Olof Ärnebäck Olof Olsson Brita Olsdotter
1792-07-15 Erik Stenstorp Per Jonsson Ingrid Persdotter
1792-07-15 Kerstin Hökhults ST Olof Höklund Maja Nilsdotter
1792-07-21 Ingrid Berga ST Peter Berggren Anna Persdotter
1792-07-17 Olof Billsbro Per Persson Kerstin Olsdotter
1792-07-18 Per Smedstorp Erik Larsson Ingeborg Persdotter
1792-07-20 Per Mellan Vannala Gustav Ersson Kerstin Larsdotter
1792-07-26 Per Lasstorp Per Persson Ingrid Ersdotter
1792-07-26 Kerstin Starrkällan Anders Andersson Brita Larsdotter
1792-07-24 Marsjö Lars Olsson Brita Persdotter
1792-07-27 Per Berga ST Anders Berg Ingrid Karlsdotter
1792-07-27 Anna Viala Lars Larsson Ingrid Larsdotter
1792-07-24 Anna Rosendal Lars Persson Kerstin Persdotter
1792-07-26 Brita Ellfalla ST Lars Elg Brita Persdotter
1792-07-06 Kerstin Båltorp Erik Persson Brita Persdotter
1792-07-29 Olof Grävs ST Jöns Gräffeldt Kerstin Bengtsdotter
1792-07-24 Kerstin Gunviken Lars Olsson Anna Jonsdotter
1792-08-03 Kerstin Säfstaby Erik Larsson Kerstin Andersdotter
1792-08-05 Anna Käbbetorp Per Larsson Ingrid Olsdotter
1792-08-08 Brita Marsjö Per Persson Ingrid Larsdotter
1792-08-07 Per Mene Erik Ersson Brita Persdotter
1792-08-11 Erik Bresätter Erik Persson Anna Andersdotter
1792-08-09 Erik Djursnässtugan Erik Persson Brita Persdotter
1792-08-11 Lars Vads ST Per Vallman Kerstin Larsdotter
1792-08-17 Erik Baggetorps ST Jakob Ek Brita
1792-08-05 Anna Henala ST Per Henberg Anna Persdotter
1792-08-18 Lars Hälleråd Jon Larsson Anna Larsdotter
1792-08-12 Erik Hansjöberg Erik Andersson Ingrid Ersdotter
1792-08-22 Lars Tovekärr Lars Larsson Anna Olsdotter
1792-08-25 Per Säfstaby Anders Nilsson Brita Persdotter
1792-08-26 Anders Lönntorps ST Måns Lönnberg Brita Olsdotter
1792-08-28 Anders Lilla Ölång Per Jonsson Kerstin Nilsdotter
1792-09-05 Kerstin Henala Olof Ersson Kerstin Persdotter
1792-09-06 Lars Brännskogen Erik Larsson Anna Andersdotter
1792-09-08 Erik Finninge Anders Mattsson Kerstin Andersdotter
1792-09-08 Jon Finninge Anders Mattsson Kerstin Andersdotter
1792-09-10 Erik Vik VG Per Ersson Kerstin Larsdotter
1792-09-12 Olof Karstorp Olof Olsson Kerstin Ersdotter
1792-09-10 Anders Västra Vintergatans ST Nils Vannberg Stina Andersdotter
1792-09-15 Anna Fräntorp Jon Olsson Ingeborg Ersdotter
1792-09-16 Per Hacksta Lars Ersson Kerstin Persdotter
1792-08-17 Jon Mellan Vannala Erik Persson Anna Larsdotter
1792-09-11 Anders Sandäng Olof Persson Ingrid Persdotter
1792-09-20 Lars Mostugan Lars Nilsson Brita Persdotter
1792-09-19 Lars Kesätter Lars Larsson Kerstin Olsdotter
1792-09-21 Ingrid Nytorpstugan Nils Persson Anna Jonsdotter
1792-09-22 Brita Gropptors HT Olof Groppfeldt Stina Jansdotter
1792-09-15 Erik Tegelslagartorp Jan Jonsson Brita Jonsdotter
1792-09-04 Brita Kesätter Lars Ersson Kerstin Nilsdotter
1792-09-23 Per Hälleråd Jon Persson Anna Olsdotter
1792-09-23 Lars Kikurn Erik Larsson Ingrid Persdotter
1792-09-24 Lars Vad Lars Ersson Kerstin Jonsdotter
1792-09-28 Per Gäringsnäs Lars Persson Brita Ersdotter
1792-09-28 Kerstin Gäringsnäs Lars Persson Brita Ersdotter
1792-09-28 Erik Oppsala ST Lars Upling Kerstin Larsdotter
1792-09-25 Brita Sköldnäs Anders Ersson Brita Persdotter
1792-09-17 Jon Käbbetorp Jon Jonsson Kerstin Ersdotter
1792-10-02 Olof Billsbro Olof Karlsson Brita Olsdotter
1792-10-05 Johan Magnus Ärnebäcksstugan Sven Knutsson Anna Jansdotter
1792-10-06 Kerstin Äspetorp Per Persson Kerstin Persdotter
1792-10-13 Lars Henala Jakob