FÖDELSEBOK VÄSTRA VINGÅKERS SOCKEN: C1:4 = 1748 - 1767.

FÖDD NAMN PLATS FAR FN FAR EN MOR FN MOR EN
1748-01-01 Erik Mene Jon Ersson Ingrid Mårtensdotter
1748-01-01 Kerstin Galltorp Lars Ersson Kerstin Persdotter
1748-01-11 Kerstin Ellfalla Lars Börielsson Brita Larsdotter
1748-01-16 Kerstin Gäringe Lars Ersson Karin Jonsdotter
1748-01-17 Måns Viala Jon Månsson Ingrid Månsdotter
1748-01-17 Ingrid Västervik Olof Jonsson Kerstin Larsdotter
1748-01-15 Klas Gustav Baggbäcken Lars Malmqvist Brita Olsdotter
1748-01-19 Per Lars Wretfeldt Kerstin Bengtsdotter
1748-01-08 Per Sköldnäs Nils Nilsson Kerstin Ersdotter
1748-01-08 Brita Sköldnäs Nils Nilsson Kerstin Ersdotter
1748-01-25 Brita Sjögöle Lars Olsson Kerstin Persdotter
1748-02-06 Karin Kåstastugan Anders Andersson Anna Olsdotter
1748-02-09 Jonas Lunda ST 180 Jonas Lundberg Kerstin Jonsdotter
1748-02-14 Erik Nästorpstugan Erik Persson Anna Bondesdotter
1748-02-14 Ingrid Skenäs Krog Jon Bengtsson Ingrid Nilsdotter
1748-02-20 Kerstin Hälleråds ST 186 Per Hällman Katarina Persdotter
1748-02-19 Erik Vretsta Erik Jonsson Brita Ersdotter
1748-02-20 Hindrik Ärnebäcks ST 164 Jon Ernhult Maria Larsdotter
1748-02-22 Petter Stavhälla (Anders) (Thunberg) Brita Jonsdotter
1748-02-20 Kerstin Marsjö Per Ersson Kerstin Larsdotter
1748-02-22 Jon Gölstugan Nils Nilsson Kerstin Jonsdotter
1748-02-19 Erik Hacksta Erik Jonsson Emborg Persdotter
1748-02-26 Brita Åby Jon Larsson Brita Jönsdotter
1748-02-26 Ingrid Norrspånga Jon Jonsson Ingrid Persdotter
1748-02-04 Maria Magdalena Högsjö Bruk Henrik Persson Maja Johansdotter
1748-03-03 Kerstin Göketorp Anders Andersson Brita Persdotter
1748-03-04 Anna Olof Baggman Anna Larsdotter
1748-03-09 Jon Norrspånga Jon Nilsson Marit Jonsdotter
1748-03-09 Ingrid Ås Olof Olsson Kerstin Persdotter
1748-03-04 Kerstin Hansjötorp Per Andersson Anna Mårtensdotter
1748-03-12 Ingrid Sköldnäs Per Olsson Ingrid Ersdotter
1748-03-17 Ingrid Stora Målke Per Mattsson Anna Persdotter
1748-03-21 Anna Oppsala ST 203 Olof Sohlberg Elin Mårtensdotter
1748-03-23 Erik Karstorp Anders Ragwaldsson Brita Ersdotter
1748-03-25 Ingeborg Mjälnäs Per Persson Anna Larsdotter
1748-04-02 Brita Äng Erik Ragwaldsson Anna Ersdotter
1748-04-06 Lars Gillbergatorp Lars Larsson Gunilla Ersdotter
1748-04-07 Erik Myrkärr Per Nilsson Anna Olsdotter
1748-04-15 Olof Kesätter (Hans Tiburt) Holmqvist Annika Olsdotter
1748-04-15 Erik Rosendal Per Ersson Kerstin Larsdotter
1748-04-17 Brita Petter Falbom Ingrid Larsdotter
1748-04-22 Per Gunvikens ST 228 Per Gundvik Kerstin Nilsdotter
1748-04-30 Erik Morjanå Erik Jonsson Ingrid Samuelsdotter
1748-04-09 Erik Haddetorp Olof Nilsson Annika Ersdotter
1748-04-17 Kristina Maria Högsjö Johan Broman Anna Katarina Nilsdotter
1748-05-07 Brita Erik Berggren Karin Svensdotter
1748-05-07 Anna Vitan Per Andersson Brita Olsdotter
1748-05-07 Ingrid Billsbro Petter Jansson Skog Ingrid Simonsdotter
1748-04-30 Brita Kristina Högsjö Germund Alberg
1748-05-12 Ingeborg Målvik Jonas Jonsson Kerstin Olsdotter
1748-05-30 Ingrid Västra Hultstugan Per Ersson Kerstin Larsdotter
1748-06-02 Erik Lilla Hökhult Jon Börielsson Kerstin Ersdotter
1748-06-06 Karin Sätratorp Jon Olsson Kerstin Larsdotter
1748-06-06 Erik Vitan Erik Mattsson Brita Andersdotter
1748-06-15 Erik Billsbro Jöns Jonsson Ingrid Ersdotter
1748-06-17 Per Skrattorp Per Andersson Anna Persdotter
1748-07-04 Anders Sköldnäs Per Persson Brita Ersdotter
1748-07-04 Lars Kavlinge Olof Olsson Karin Persdotter
1748-07-07 Anna Brene St 193 Olof Brännare Kerstin Larsdotter
1748-07-08 Lars Stora Kulltorp Erik Jonsson Anna Jonsdotter
1748-07-15 Annika Berga Lars Jonsson Karin Jonsdotter
1748-07-15 Jon Tovekärr Jon Persson Brita Mårtensdotter
1748-07-16 Lars Solberga ST 204 Lars Solberg Kerstin Andersdotter
1748-07-02 Petter Högsjö Petter Helberg Anna Broman
1748-07-27 Katarina Billsbro ST 166 Jan Billman Valborg
1748-07-25 Brita Svarttorp Lars Jonsson Marit Persdotter
1748-07-31 Brita Lunda Jon Larsson Anna Nilsdotter
1748-08-04 Jon Österby Nils Jonsson Ingeborg Jonsdotter
1748-08-04 Karin Österby Nils Jonsson Ingeborg Jonsdotter
1748-08-05 Brita Åsen Lars Persson Maria Andersdotter
1748-07-27 Jakob Svanvik Olof Andersson Ingeborg Ersdotter
1748-08-06 Anna Söderspånga ST 174 Jonas Söderberg Karin Karlsdotter
1748-08-06 Karin Låttra Lars Persson Brita Larsdotter
1748-08-10 Lars Torsbro Lars Nilsson Karin Ersdotter
1748-08-16 Jöns Östra Nordankärr Jöns Persson Karin Olsdotter
1748-08-20 Karin Viala Mårten Nilsson Anna Olsdotter
1748-08-20 Anders Högsjö Bruk Anders Månsson Ingeborg Johansdotter
1748-08-07 Kristina Högsjö Hans Rålamb
1748-08-24 Ingeborg Svarttorp Anders Olsson Kerstin Månsdotter
1748-08-27 Olof Ödesäng Olof Olsson Emborg Andersdotter
1748-08-28 Kerstin Gölet Per Larsson Annika Jonsdotter
1748-08-29 Karin Källmostugan Erik Persson Brita Persdotter
1748-08-30 Kerstin Stugutorp Olof Larsson Annika
1748-09-01 Erik Mjälnästorp Erik Persson Ingrid Ersdotter
1748-09-01 Jakob Högsjö Bruk Lars Cardon Anna Larsdotter
1748-09-03 Erik Brännskogen Per Jonsson Kerstin Persdotter
1748-09-06 Brita Mene Per Olsson Brita Simonsdotter
1748-09-10 Kerstin Lilla Kulltorp Jon Gustavsson Annika Ersdotter
1748-09-15 Ingeborg Nytorp Jöns Ersson Karin Larsdotter
1748-09-19 Per Ekeberg Per Ersson Anna Persdotter
1748-0 Jan Gustav Skenäs
1748-09-19 Ingeborg Bistorp Jon Jonsson Ingrid Nilsdotter
1748-09-18 Kerstin Baggbäcken Lars Ersson Anna Bondesdotter
1748-09-22 Jon Stora Ölång Per Ersson Brita Jonsdotter
1748-09-22 Lars Finnstorps ST 221 Olof Finholm Ingeborg Mårtensdotter
1748-09-20 Kerstin Mogetorp Jon Jonsson Kerstin Persdotter
1748-09-26 Brita Kåsta Erik Larsson Kerstin Jonsdotter
1748-10-01 Erik Ede Mårten Mårtensson Maja Hindriksdotter
1748-09-27 Per Malmberg Lars Månsson Ingeborg Ersdotter
1748-09-30 Lars Gropptorps HT Olof Groppfeldt Marta Persdotter
1748-10-06 Erik Malmberg Per Jonsson Ingrid Ersdotter
1748-09-30 Brita Stengården Jon Jonsson Kerstin Olsdotter
1748-10-11 Brita Stora Kulltorp Olof Jonsson Anna Jonsdotter
1748-10-11 Karl Bärle Per Jonsson Kerstin Karlsdotter
1748-10-10 Kerstin Ålö Bonde Olsson Kerstin Persdotter
1748-09-10 Erik Gunviken Lars Larsson Ingeborg Persdotter
1748-10-16 Lars Stenstorp Jon Karlsson Ingrid Larsdotter
1748-10-16 Lars Vads ST 207 Lars Wadman Brita Jönsdotter
1748-10-20 Anna (Majors) Backa Olof Andersson Brita Larsdotter
1748-10-21 Jakob Vretsta ST 187 Petter Wretfeldt Kerstin Persdotter
1748-10-23 Anders Haddetorp Anders Andersson Kerstin Nilsdotter
1748-10-29 Brita Stora Lundbyskog Olof Olsson Karin Larsdotter
1748-10-30 Annika Täppe ST 198 Per Täpplind Kerstin Månsdotter
1748-10-30 Kerstin Ekebergs ST Jonas Ekeberg Kerstin Olsdotter
1748-11-01 Brita Högbrunn Måns Mårtensson Anna Jansdotter
1748-11-01 Marit Hacksta Jon Persson Karin Larsdotter
1748-11-03 Erik Stora Kulltorp Erik Jonsson Katarina Ersdotter
1748-11-04 Annika Stora Kulltorp Lars Persson Brita Persdotter
1748-11- Ingrid Stora Hökhult Jöns Jonsson Kerstin Jonsdotter
1748-11-10 Jon Berga Olof Jonsson Kerstin Larsdotter
1748-11-12 Lars Lilla Målke ST 232 Lars Brandt Marit Larsdotter
1748-11-09 Otte Skrattorp Anders Persson Kerstin Ottesdotter
1748-11-23 Erik Mellan Vannala Lars Ersson Annika Olsdotter
1748-11-27 Annika Karstorp Erik Andersson Brita Bengtsdotter
1748-11-26 Anders Ås Karl Persson Kerstin Andersdotter
1748-11-30 Brita Kåsta Per Persson Brita Nilsdotter
1748-12-07 Karl Marsjö Lars Karlsson Annika Persdotter
1748-12-11 Erik Åsen Karl Persson Karin Ersdotter
1748-12-11 Kerstin Ås ST 155 Anders Åsberg Annika Larsdotter
1748-12-17 Johan Viala ST 205 Johan Wijman Annika Samuelsdotter
1748-12-17 Johan Gunviken Per Ersson Anna Johansdotter
1748-12-22 Olof Finninge Olof Mårtensson Anna Larsdotter
1748-12-21 Brita Äskestugan Lars Persson Anna Olsdotter
1748-12-22 Kerstin Långängen Erik Ersson Anna Jönsdotter
1748-12-28 Kerstin Målvik Anders Persson Karin Persdotter
1748-12-30 Erik Västra Vintergatan Erik Ersson Brita Nilsdotter
1749-01-01 Erik Berga Anders Bondesson Kerstin Persdotter
1749-01-02 Kerstin Karstorp Olof Olsson Karin Ersdotter
1749-01-01 Anna Marsjö Per Larsson Karin Olsdotter
1749-01-03 Kerstin Finnstorp Jon Persson Brita Larsdotter
1749-01-02 Erik Kubbetorp Sven Ersson Kerstin Nilsdotter
1749-01-03 Lars Mjälnäs Jon Jonsson Brita Larsdotter
1749-01-06 Lars Gölstugan Lars Andersson Brita Persdotter
1749-01-09 Olof Melhult Nils Nilsson Kerstin Andersdotter
1749-01-11 Anders Marsjö Olof Olsson Brita Nilsdotter
1749-01-07 Olof Fallkärr Nils Nilsson Karin Persdotter
1749-01-06 Anna Katarina Högsjö Jakob Strengbom Margareta Hejen
1749- Erik Malmberg Nils Persson Kerstin Ersdotter
1749-01-25 Brita Sjögöle Olof Ersson Brita Josiasdotter
1749-02-09 Per Norrspånga Anders Persson
1749-02-15 Anna Marsjö Per Larsson Anna Jonsdotter
1749-02-21 Annika Hagtorpstugan Lars Ersson Annika Olsdotter
1749-02-20 Jon Jon Wiberg Karin Hansdotter
1749-02-19 Jon Berga Per Jonsson Kerstin Persdotter
1749-02-20 Lars Skrattorp Håkan Jönsson Karin Larsdotter
1749-03-01 Olof Torp Lars Olsson Brita Persdotter
1749-03-09 Ingrid Käbbetorp (Per) (Persson) Karin Persdotter
1749-03-13 Jon Billsbro Olof Mattsson Anna Jonsdotter
1749-03-11 Erik Erik Ersson Brita Larsdotter
1749-03-13 Per Sjögölestugan Per Ersson Annika Olsdotter
1749-03-26 Lars Lunda Per Persson Anna Olsdotter
1749-04-04 Kerstin Ullevi Anders Andersson Kerstin Nilsdotter
1749-04-04 Kerstin Bogården Per Andersson Karin Olsdotter
1749-04-07 Annika Hälleråd Nils Månsson Ingeborg Olsdotter
1749-04-13 Annika Övre Vannala Jonas Udd Anna Larsdotter
1749-04-14 Brita Lilla Lundbyskog Mårten Ragwaldsson Anna Olsdotter
1749-04-11 Kerstin Lindbol Erik Olsson Kerstin Persdotter
1749-04-12 Annika Morjanå Per Persson Kerstin Persdotter
1749-04-09 Anna Maria Bromma Olof Hålberg Maria Öberg
1749-04-14 Per Äspetorp Per Persson Annika Olsdotter
1749-04-29 Jan Ärnebäcks Krog Anders Paulsson Ingeborg Persdotter
1749-05-02 Ingrid Lilla Kulltorp Erik Larsson Kerstin Simonsdotter
1749-05-04 Erik Lyttersta Lars Ersson Brita Olsdotter
1749-05-04 Annika Lyttersta Lars Ersson Brita Olsdotter
1749-05-05 Annika Lunda ST 165 Per Skog Brita Larsdotter
1749-05-08 Kristoffer Bresätters ST 162 Kristoffer Brefält Annika Andersdotter
1749-05-16 Petter Högsjö Bruk Petter Jonsson Brita Mikaelsdotter
1749-04-27 Erik Baggetorp Lars Andersson Karin Ersdotter
1749-06-01 Erik Bäcktorp Erik Ersson Kerstin Andersdotter
1749-06-11 Annika Mjälnäs Lars Jonsson Maria Ersdotter
1749-06-22 Maja Lisa Högsjö Bruk Jakob Berg Brita Linqvist
1749-06-23 Annika Malmberg Jon Månsson Annika Ersdotter
1749-07-14 Annika Äsphult Erik Ragwaldsson Annika Larsdotter
1749-05-07 Anders Högsjö Jan Broman
1749-07-16 Erik Båltorp Jon Persson Kerstin Olsdotter
1749-07-20 Olof Ede Erik Mattsson Ingrid Persdotter
1749-07-16 Anders Vikstugan Jon Jonsson Anna Arvidsdotter
1749-07-16 Annika Lyttersta Bonde Olsson Ingrid Larsdotter
1749-07-20 Kerstin Ärnebäck Lars Ersson Brita Larsdotter
1749-07-21 Ingrid Göketorp Erik Biörkman Ingrid Nilsdotter
1749-07-17 Kerstin Lunda Per Olsson Annika Ersdotter
1749-07-22 Olof Morjanå Nils Persson Ingrid Olsdotter
1749-07-29 Kerstin Petter Bergman Kerstin Jonsdotter
1749-08-03 Jon Berga Anders Jonsson Ingeborg Olsdotter
1749-07-29 Karin Anderstorp Olof Jonsson Brita Ersdotter
1749-07-31 Olof Mjälnäs ST 210 Olof Miälstod Ingrid Persdotter
1749-08-07 Henrik Högsjö Bruk Henrik Ersson Kajsa Larsdotter
1749-08-10 Annika Stubbgården Jan Andersson Ingrid Mattsdotter
1749-08-09 Erik (Lars) Stora Brene Nils Bengtsson Annika Ersdotter
1749-08-23 Brita Finninge Per Jansson Kerstin Jonsdotter
1749-08-30 Brita Marsjö Olof Persson Brita Persdotter
1749-08-31 Erik Viks ST 194 Anders Wijk Ingrid Ersdotter
1749-09-01 Olof Lindbol (Gerhard) (Wilmot) Kerstin Olsdotter
1749-09-03 Jon Tovekärr Jon Persson Brita Mårtensdotter
1749-09-09 Per Hälleråds ST 186 Per Hellman Katarina Ersdotter
1749-09-11 Maja Lisa Högsjö Bruk Karl Andersson Katarina Persdotter
1749-09-09 Brita Vännevads ST 230 Lars Siögren Annika Jakobsdotter
1749-09-09 Ingeborg Skogstorp Anders Andersson Ingeborg Persdotter
1749-09-09 Annika Ålö Lars Persson Ingrid Olsdotter
1749-09-18 Karl .... Stavhälla Schelbeck Katarina Margareta Torgis
1749-09-22 Anders Hagtorp Anders Lundberg Katarina Spångberg
1749-09-26 Kerstin Heden Lars Larsson Anna Jonsdotter
1749-10-02 Ingrid Snåra Per Olsson Ingrid Nilsdotter
1749-09-28 Lars Malmberg Olof Persson Ingrid Persdotter
1749-10-04 Kerstin Österby Per Olsson Annika Larsdotter
1749-10-05 Kerstin Sandängstugan Lars Andersson Kerstin Nilsdotter
1749-10-08 Olof Ekeberg Olof Nilsson Kerstin Ersdotter
1749-10-17 Anders Oppsala Jon Andersson Annika Olsdotter
1749-10-16 Per Lund Per Jonsson Stafstedt Brita Larsdotter
1749-10-21 Ingrid Norrspånga Olof Bondesson Ingrid Jonsdotter
1749-10-20 Per Roligheten Per Bondesson Brita Persdotter
1749-10-27 Anna Kajsa Mohn, Svarttorps Rote Lars Larsson Margareta Nilsdotter
1749-10-30 Karin Stugutorp Jon Jonsson Karin Ersdotter
1749-11-02 Erik Högsjö Erik Larsson Annika Andersdotter
1749-11-13 Lars Läppe Olof Larsson Kerstin Larsdotter
1749-11-26 Erik Hjälpetorp Per Ersson Annika Persdotter
1749-12-02 Olof Billsbro Anders Andersson Brita Olsdotter
1749-12-05 Per Sätratorps ST 168 Jonas Säterman Brita Persdotter
1749-12-04 Erik Sjöbråten Jon Larsson Ingeborg Ersdotter
1749-12-16 Erik Vretstastugan Olof Ersson Ingrid Persdotter
1749-12-26 Anna Katarina Herman Ahlberg Greta Nyberg
1750-01-02 Magdalena Högsjö Lars Hansson Lena Månsdotter
1750-01-05 Annika Haddetorp Olof Nilsson Anna Ersdotter
1750-01-10 Kerstin Blacktorp Erik Jansson Kerstin Olsdotter
1750-01-05 Olof Mene ST 160 Anders Menström Anna Andersdotter
1750-01-05 Anders Mene ST 160 Anders Menström Anna Andersdotter
1750-01-16 Otte Kilsbacken Lars Blomberg Katarina Ottesdotter
1750-02-03 Anna Ellfalla Per Persson Brita Persdotter
1750-02-09 Lars Säfstaby Anders Larsson Kerstin Olsdotter
1750-02-22 Brita Majtorp Jon Jonsson Kerstin Persdotter
1750-02-21 Anna Lisa Högsjö Petter Forsman Katarina Ivarsdotter
1750-02-28 Annika Vittorp Per Håkansson Karin Persdotter
1750-02-26 Jan Gropptorp Erik Ersson Katarina Persdotter
1750-03-05 Brita Majors Backa Per Persson Ingeborg Olsdotter
1750-03-11 Kerstin Nästorpstugan Erik Persson Anna Bondesdotter
1750-03-10 Ingeborg Sköldnäs Per Olsson Ingrid Ersdotter
1750-03-14 Lars Ramstorp Lars Larsson Brita Larsdotter
1750-03-17 Ingrid Berga Erik Ersson Annika Olsdotter
1750-03-20 Kerstin Ängtorp Jöns Jonsson Anna Mattsdotter
1750-03-21 Anna Kubbetorp Lars Ersson Greta Ersdotter
1750-03-23 Karin Norrspånga ST 177 Anders Spångman Anna Larsdotter
1750-03-30 Erik Lunda Olof Mårtensson Karin Jonsdotter
1750-04-01 Kerstin Stora Målke Lars Ersson Kerstin Jonsdotter
1750-04-07 Lars Sköldnäs Olof Simonsson Ingrid Andersdotter
1750-04-11 Jan Högsjö Bruk Jan Jansson Lisbet Ersdotter
1750-04-10 Per Mene Olof Jonsson Annika Ersdotter
1750-04-10 Olof Vretsta Nils Ersson Ingrid Olsdotter
1750-04-13 Anna Kajsa Högsjö Petter Helberg Anna Broman
1750-04-17 Nils Kubbetorp Sven Ersson Kerstin Nilsdotter
1750-04-17 Kerstin Kubbetorp Sven Ersson Kerstin Nilsdotter
1750-04-19 Annika Östra Vintergatans ST 200 Karl Winterstierna Ingeborg Ersdotter
1750-04-23 Brita Bergastugan Anders Ersson Brita Larsdotter
1750-04-25 Kerstin Solberga Erik Mårtensson Brita Nilsdotter
1750-04-30 Lena Spånga Kvarn Lars Larsson Stina Mattsdotter
1750-05-01 Jon Myngen Per Hansson Kerstin Persdotter
1750-05-16 Maria Elisabet Stavhälla Adolf ........ Elisabet Renstral
1750-05-22 Erik Dal Anders Andersson Anna Bengtsdotter
1750-05-23 Kerstin Hacksta Jon Olsson Anna Persdotter
1750-05-31 Jon Edetorp Nils Jonsson Annika Persdotter
1750-05-31 Per Bossbro Bonde Bondesson Ingrid Larsdotter
1750-06-01 Per Käbbetorp Per Persson Kerstin Karlsdotter
1750-06-05 Erik Fräntorp Erik Ersson Marit? Jonsdotter
1750-06-10 Erik Hebystugan Jöns Bondesson Brita Ersdotter
1750-07-03 Olof Näs Per Mattsson Annika Olsdotter
1750-07-03 Anders Sliparbols ST 152 Lars Slipare Elin Olsdotter
1750-07-02 Lars Lilla Kulltorp Matts Ersson Ingrid Simonsdotter
1750-07- Johan Gabriel Skenäs Göran Oxenstierna Sara Gyllenborg
1750-07-10 Erik Mellan Vannala Per Larsson Kerstin Ersdotter
1750-07-10 Anders Simon Bergsköld Kerstin Larsdotter
1750-07-13 Per Lilla Målke Lars Markusson Kerstin Ersdotter
1750-07-13 Lars Sjögöle ST 227 Lars Siöberg Kerstin Nilsdotter
1750-07-13 Kerstin Sjögöle ST 227 Lars Siöberg Kerstin Nilsdotter
1750-07-23 Ingeborg Perstorp Anders Svensson Brita Nilsdotter
1750-07-24 Ingeborg Edebotorp Lars Andersson Kerstin Olsdotter
1750-04-07 Maria Lovisa Brogetorp Jakob Holmstedt Maria Anna Billong
1750-07-28 Annika Ås ST 155 Anders Åsberg Anna Larsdotter
1750-08-01 Per Svarttorp Lars Persson Anna Persdotter
1750-08-05 Lars Åsen Lars Olsson Karin Jonsdotter
1750-08-07 Anders Hansta Olof Larsson Annika Larsdotter
1750-08-09 Lars Lundtorp Per Larsson Brita Svensdotter
1750-08-04 Petter Högsjö (Jonas) (Ersson) Märta Ragvaldsdotter
1750-08-17 Annika Valborgstugan Jonas Ekblad Greta Dahlström
1750-08-15 Stina Erik Helman Margareta
1750-08-12 Anders Myrkärr Per Nilsson Anna Olsdotter
1750-08-16 Jon Mosstorp Olof Jonsson Anna Ersdotter
1750-08-24 Josias Saltorp Andreas Nicolai Orreus Kristina Gröning
1750-08-27 Anders Bresätter Erik Ersson Ingrid Andersdotter
1750-09-05 Per Vretsta Lars Persson Ingrid Persdotter
1750-09-05 Annika Malmbergs ST 184 Olof Malmgren Kerstin Ersdotter
1750-09-04 Annika Bliggetorp Jöns Jonsson Anna Olsdotter
1750-09-01 Karin Ekebergs ST 202 Jonas Ekeberg Kerstin Ersdotter
1750-09-05 Ingrid Viala Jon Månsson Ingrid Månsdotter
1750-09-12 Karin Malmberg Anders Ersson Ingrid Bengtsdotter
1750-09-14 Petter Högsjö Bruk Henrik Persson Siöberg Maria Jonsdotter
1750-09-13 Brita Skrattorps ST Anders Skratt Kerstin Persdotter
1750-09-06 Sara Stina Båsenberga Gustav Norberg Beata Hålberg
1750-09-17 Annika Lindbol Erik Olsson Kerstin Persdotter
1750-09-17 Brita Stora Målke Olof Ragvaldsson Karin Månsdotter
1750-09-22 Olaus (Olof) Baggbäcken Lars Malmqvist Brita Olsdotter
1750-09-27 Anna Lilla Hökhult Anders Nilsson Anna Larsdotter
1750-09-29 Annika Hansta Olof Larsson Kerstin Ersdotter
1750-10-03 Jon Vannala ST Olof Ersson Ingrid Mårtensdotter
1750-10-01 Kerstin Stora Lundbyskog Olof Olsson Kerstin Persdotter
1750-09-30 Kerstin Kesätter Magnus Olsson Anna Larsdotter
1750-10-06 Ingeborg Vitan Jöns Jonsson Ingrid Andersdotter
1750-10-09 Kerstin Bromma ST 234 Anders Bromfeldt Ingeborg Svensdotter
1750-10-11 Brita Lund Jan Hagfeldt Karin Andersdotter
1750-10-07 Brita Stina Svarttorp Anders Andersson Lotta Andersdotter
1750-10-11 Per Snåret Lars Persson Anna Persdotter
1750-10-08 Anna Hans Ängvald Anna Persdotter
1750-10-09 Lars Hansta ST Anders Hane Kerstin Larsdotter
1750-10-12 Olof Kåsta Olof Andersson Kerstin Persdotter
1750-10-16 Per Norrspånga ST 178 Anders Spångberg Ingeborg Larsdotter
1750-10-16 Brita Vik Olof Larsson Brita Persdotter
1750-10-18 Anders Henala ST 191 Hans Henberg Karin Jonsdotter
1750-10-25 Brita Mostugan Petter Larsson Maria Persdotter
1750-10-25 Karin Kesätters HT Erik Keding Brita Jansdotter
1750-11-01 Klas Högsjö Hans Rålamb
1750-11-03 Olof Berga Per Jonsson Kerstin Persdotter
1750-11-06 Maja Valborgstugan Erik Larsson Anna Ersdotter
1750-11-05 Jon Hansjötorp Anders Jonsson Anna Persdotter
1750-11-11 Per Morjanå Krog Jon Bengtsson Ingrid Nilsdotter
1750-11-29 Brita Bondgölet Per Olsson Kerstin Persdotter
1750-11-27 Brita Lyttersta Lars Ersson Brita Olsdotter
1750-11-29 Annika Gropptorps HT Olof Gropfelt Märta Persdotter
1750-12-01 Olof Västra Hultstugan Per Ersson Kerstin Larsdotter
1750-12-04 Per Simonstorp Simon Persson Brita Svensdotter
1750-12-05 Brita Hiost Hane Brita Jonsdotter
1750-12-13 Olof Knutstorp Olof Jonsson Kerstin Andersdotter
1750-12-12 Katarina Anders Ruda Lisken Kristiansdotter
1750-12-19 Per Stora Sjögetorps ST 169 Anders Siöman Annika Ersdotter
1750-12-22 Maja Lisa Billsbro Hammar Valentin Pettersson Brita Pihlblad
1750-12-25 Olof Säfstaby Lars Olsson Kerstin Persdotter
1750-12-31 Anna Vretsta Erik Jönsson Brita Ersdotter
1750-12-31 Brita Baggetorps ST 225 Olof Baggman Annika Larsdotter
1751-01-01 Per Skrattorp Anders Persson Kerstin Ottesdotter
1751-01-09 Annika Kesätter Lars Ersson Kerstin Larsdotter
1751-01-09 Jon Tovekärr Jon Persson Brita Mårtensdotter
1751-01-15 Anna Håltorp Adolf Jonsson Anna Olsdotter
1751-01-23 Erik Äspetorp Per Persson Ingrid Ragvaldsdotter
1751-01-18 Kerstin Bromma Olof Hålberg Maria Öberg
1751-01-21 Beata Katarina Högsjö Bruk Horner Hök
1751-01-30 Annika Stora Målke Per Mattsson Anna Pärsdotter
1751-01-30 Jon Bistorpstugan Jon Jonsson Ingrid Nilsdotter
1751-02-01 Maja Pampetorp Nils Nilsson Marit Ersdotter
1751-02-02 Annika Hacksta Erik Jönsson Emborg Persdotter
1751-02-01 Lars Båltorp Jon Persson Kerstin Olsdotter
1751-02-02 Ingeborg Hjälpetorp Per Persson Brita Persdotter
1751-02-06 Ingrid Läppe Mårten Larsson Anna Håkansdotter
1751-02-04 Anders Nedre Vannala Lars Ersson Ingeborg Andersdotter
1751-02-11 Jonas Solberga ST 204 Lars Sohlberg Kerstin Andersdotter
1751-02-14 Kerstin Norrspånga Jon Nilsson Karin Jonsdotter
1751-02-14 Karin Norrspånga Jon Nilsson Karin Jonsdotter
1751-03-01 Brita Ålö Lars Persson Ingrid Olsdotter
1751-03-01 Per Marsjö Nils Nilsson Kerstin Andersdotter
1751-03-03 Anders Stockbäcken Lars Andersson Ingeborg Ersdotter
1751-03-09 Jon Vadstorp Jon Jonsson Anna Persdotter
1751-03-11 Per Sköldnäs St 212 Jonas Siöklint Anna Jönsdotter
1751-03-16 Ingeborg Torsbro Lars Nilsson Karin Ersdotter
1751-03-16 Kerstin Ås Olof Olsson Kerstin Persdotter
1751-03-18 Anna Sköldnäs Per Persson Brita Ersdotter
1751-03-23 Petter Billsbro Hammar Lars Ersson Kerstin Olsdotter
1751-03-23 Ingrid Västorp Per Olsson Brita Jönsdotter
1751-03-24 Lars Åsens ST 189 Per Åsman Kerstin Jönsdotter
1751-03-29 Erik Lundastugan Anders Lundberg Katarina Spångberg
1751-04-02 Lars Nytorp Jöns Ersson Karin Larsdotter
1751-04-01 Ingrid Ellfalla ST 209 Per Falbom Ingrid Larsdotter
1751-04-08 Ingrid Henala Lars Olsson Karin Jakobsdotter
1751-04-11?? Brita Oppebergstugan Nils Bergman Marit Persdotter
1751-04-20 Lars Oppsala Anders Ersson Ingeborg Ersdotter
1751-04-26 Annika Äspetorp Per Persson Annika Olsdotter
1751-04-26 Ingeborg Malmberg Lars Persson Ingrid Jonsdotter
1751-05-01 Ingeborg Hälleråd Olof Ersson Brita Persdotter
1751-05-04 Jonas Täppe ST 198 Per Täplin Kerstin Nilsdotter
1751-05-03 Ingrid Hökhultstorp Per Svensson Karin Andersdotter
1751-05-11 Annika Sköldnäs Lars Simonsson Ingrid Larsdotter
1751-05-13 Olof Åsen Olof Andersson Ingrid Persdotter
1751-05-14 Lars Kåsta Lars Andersson Ingeborg Larsdotter
1751-05-17 Anders Norrspånga Anders Persson Marit Jonsdotter
1751-05-23 Annika Mjälnäs Jon Jonsson Brita Larsdotter
1751-05-28 Erik Lilla Lundbyskog Mårten Ragvaldsson Annika Olsdotter
1751-05-29 Olof Lunda ST 179 Erik Lundahl Lisbet Bengtsdotter
1751-05-27 Brita Jonas Bröms Maria Månsdotter
1751-06-02 Jon Lunda Per Persson Anna Olsdotter
1751-06-02 Kerstin Söderberg Karin Karlsdotter
1751-06-03 Brita Söderberg Karin Karlsdotter
1751-06-04 Erik Ramstorp Lars Ersson Brita Larsdotter
1751-06-05 Anna Vretsta Jon Jonsson Ingeborg Larsdotter
1751-06-03 Ingeborg Vik Anders Andersson Marit Persdotter
1751-06-01 Erik Djupdalen (Skårsnäs ST 196) Erik Ersson Biörk Kerstin Olsdotter
1751-06-02 Lars Backa, Svarttorps Rote Lars Ersson Anna Bondesdotter
1751-06-09 Jon Stora Kulltorp Erik Jonsson Katarina Ersdotter
1751-06-14 Olof Kåstastugan Anders Andersson Anna Olsdotter
1751-06-10 Ingrid Vik Olof Olsson Annika (Anna) Jonsdotter
1751-06-16 Erik Kavlinge Olof Olsson Karin Persdotter
1751-06-19 Per Vännevad Per Persson Anna Larsdotter
1751-06-20 Annika (Anna) Berga Anders Bondesson Kerstin Persdotter
1751-06-25 Maja Viala ST 205 Johan Wijman Annika Samuelsdotter
1751-06-27 Mikael Högsjö Bruk Petter Jonsson Brita Mikaelsdotter
1751-06-23 Annika (Anna) Högsjö Bruk Anders Månsson Ingeborg Jansdotter
1751-06-28? Annika (Anna) Västra Vintergatan Olof Bengtsson Annika Olsdotter
1751-06-24 Lotta Österby Karl Karlsson Brita Jonsdotter
1751-06-30 Erik Solbergatorp Erik Larsson? Anna Olsdotter
1751-06-30 Brita Hälleråd Lars Ersson Kerstin Jönsdotter
1751- Högsjö Cardon
1751-07-10 Olof Karstorp Olof Olsson Karin Ersdotter
1751-07-13 Per Finninge Olof Mårtensson Annika Larsdotter
1751-07-13 Per Solberga Olof Simonsson Ingrid Persdotter
1751-07-21 Anders Edetorp Jon Andersson Kerstin Olsdotter
1751-07-25 Brita .stugan Anders Andersson Kerstin Jonsdotter
1751-07-28 Bengt Brommatorp Bengt Nilsson Ingrid Larsdotter
1751-07-28 Ingrid Knutstorp Per Persson Ingrid Ersdotter
1751-07-30 Anders Billsbro Anders Andersson Brita Olsdotter
1751-07-29 Lars Hacksta Lars Jonsson Anna Ersdotter
1751-07-27 Erik Björknäs Per Ersson Brita Nilsdotter
1751-08-08 Olof Stora Lundbyskog Per Olsson Anna Larsdotter?
1751-07-05 Brita Hardemon Anders Andersson Kerstin Nilsdotter
1751-08-11 Anna Birhällstorp Lars Persson Ingrid Nilsdotter
1751-08-09 Erik Buddetorp Erik Ersson Brita Olsdotter
1751-08-16 Per Vitan Erik Mattsson Brita Andersdotter
1751-08-26 Per Mene ST 160 Anders Menström Anna Andersdotter
1751-08-30 Jon Viala Erik Jönsson Ingeborg Månsdotter
1751-08-30 Olof Brene ST 193 Olof Brännare Kerstin Larsdotter
1751-08-29 Magdalena Abrahamstorp (Jacob) (Berg) Magdalena
1751-08-31 Lars Berga Olof Jonsson Kerstin Larsdotter
1751-09-01 Erik Finnstorp Olof Ersson Anna Bengtsdotter
1751-09-05 Per Ås Karl Persson? Brita Persdotter
1751-09-09 Brita Malmbergs ST (Wilmoth) Kerstin Jonsdotter
1751-09-09 Per Håkanstorp Per Jonsson Kerstin Nilsdotter
1751-09-19 Jon Båltorp Jon Jonsson Kerstin Olsdotter
1751-09-18 Anna Viks ST 194 Anders Wikman Ingrid Ersdotter
1751-09-24 Annika (Anna) Oppeberga HT Per Bergman Anna Larsdotter
1751-10-03 Kerstin Säfstaby Per Andersson Annika Jonsdotter
1751-10-01 Karin Vittorp Per Håkansson Karin Persdotter
1751-10-03 Kerstin Åsens ST (Essen) Kerstin Andersdotter
1751-10-04 Katarina Högsjö Bruk Henrik Ersson Kajsa Larsdotter
1751-10-04 Läppe (Jonas) (Andersson) Maria Brun
1751-10-05 Anna Stina Högsjö Bruk Erik Bäckström Anna Jonsdotter
1751-10-06 Brita Vadstorp Olof Ersson Kerstin Larsdotter
1751-10-05 Brita Sköldnäs Per Olsson Ingrid Ersdotter
1751-10-07 Brita Gäringe Per Persson Marit Persdotter
1751-10-14 Margareta Finntorp Nils Persson Maja Olsdotter
1751-10-15 Ingrid Berga Lars Jonsson Karin Jonsdotter
1751-10-14 Per Malmberg Erik Persson Ingeborg Jonsdotter
1751-10-19 Petter Högsjö Bruk Anders Nilsson Maria Nilsdotter
1751-10-21 Per Vretsta Per Persson Ingeborg Olsdotter
1751-10-19 Kerstin Haddetorp Lars Nilsson Karin Larsdotter
1751-10-24 Per Skogstorp Anders Andersson Ingeborg Persdotter
1751-10-25 Emborg Åby Jon Larsson Brita Jonsdotter
1751-11-03 Karin Viala ST Lars Larsson? Anna Persdotter
1751-11-03 Kerstin Haddetorp Olof Nilsson Anna Ersdotter
1751-11-07 Kerstin Björnhult Gustav Gustavsson Katarina Nilsdotter
1751-11-05 Anders Ölångstugan Erik Persson Anna Andersdotter
1751-11-09 Karl Johan Widgren Katarina Holmgren
1751-11-10 Jakob Båsenberga Gustav Norberg Beata Hålberg
1751-11-15 Erik Simonstorp Per Persson Brita Ersdotter
1751-11-20 Olof Ålsätter Olof Olsson Ingrid Olsdotter
1751-11-22 Ingeborg Kesätterstorp Olof Jonsson Brita Olsdotter
1751-11-30 Anders Gunvikens ST 228 Per Gunwik Kerstin Andersdotter
1751-12-01 Ingeborg Vittorp Per Svensson Ingrid Olsdotter
1751-11-30 Maja Finnhult Lars Ersson Greta?? Ersdotter
1751-12-07 Jan Högsjö Bruk Petter Helberg Anna Broman
1751-12-12 Karin Spånga Kvarn Lars Larsson Stina Mattsdotter
1751-12-08 Ingrid Marsjö Lars Persson Brita Persdotter
1751-12-12 Anders Svenstorp Erik Andersson Kerstin Andersdotter
1751-12-13 Olof Grävs ST 159 Olof Gräfling Anna Jonsdotter
1751-12-13 Anders Stora Hökhult Anders Ragwaldsson Brita Ersdotter
1751-11-23 Per Stora Ölång Per Ersson Brita Jonsdotter
1751-12-22 Per Svanvik Erik Persson Karin Olsdotter
1751-12-24 Per Land Lars Månsson Anna Persdotter
1751-12-24 Annika (Anna) Sjögöle Per Persson Ingrid Nilsdotter
1751-12-26 Olof Marsjö Per Larsson Karin Olsdotter
1751-12-30 Jon Stora Lundbyskog Olof Olsson Karin Larsdotter
1752-01-03 Anders Gölstugan Lars Andersson Brita Persdotter
1752-01-04 Ingrid Ekeberg Lars Olsson Annika Nilsdotter
1752-01-05 Lars Skeppmyre Per Larsson Anna Olsdotter
1751-12-31 Lars Äskestugan Lars Persson Anna Olsdotter
1752-01-05 Ingrid Lilla Kulltorp Matts Ersson Ingrid Simonsdotter
1752-01-12 Kerstin Söderspånga Olof Larsson Marit Larsdotter
1752-01-15 Jon Vads ST Lars Wadman Brita Jonsdotter
1752-01-20 Brita Olof Staffelt Kerstin Ersdotter
1752-01-23 Kerstin Lunda Olof Larsson Karin Svensdotter
1752-01-22 Ingeborg Billsbro Erik Andersson Ingrid Olsdotter
1752-01-22 Stina Göketorp Erik Björkman Ingrid Nilsdotter
1752-01-26 Karin Viala Anders Månsson Kerstin Olsdotter
1752-01-27 Olof Mjälnäs Erik Jonsson Maria Ersdotter
1752-02-02 Ingrid Berga SMG Jonas Karlsson Brita Ersdotter
1752-02-08 Kerstin Fågeltorp Måns Ersson Anna Mattsdotter
1752-02-12 Olof Båltorp Jon Persson Kerstin Olsdotter
1752-02-10 Erik Berga Per Persson Karin Ersdotter
1752-02-10 Mårten Tovekärr Jonas Persson Brita Mårtensdotter
1752-02-09 Ingrid Fiskarstugan Olof Jonsson Karin Larsdotter
1752-02-27 Erik Malmberg Jon Mattsson Anna Ersdotter
1752-02-26 Kerstin Hagstugan Jonas Udd Annika Larsdotter
1752-02-29 Henrik Högsjö Bruk Henrik Froberg Maja Johansdotter
1752-03-02 Kerstin Lilla Ölång Anders Andersson Karin Andersdotter
1752-02-29 Brita Fräntorp Erik Ersson Marit Jonsdotter
1752-03-03 Ingeborg Buddetorp Lars Mårtensson Ingeborg Andersdotter
1752-02-28 Olof Sjögöle Lars Olsson Kerstin Persdotter
1752-03-12 Erik Gäringe HT Petter Gierner Kerstin Persdotter
1752-03-16 Ingrid Gropptorp Jan Jonsson Marit Ersdotter
1752-03-16 Per Långängen Erik Ersson Anna Jonsdotter
1752-03-14 Per Ormön Erik Bengtsson Annika Persdotter
1752-03- Anna Margareta Henne Horner Hök
1752-03-19 Maria Matts Bergsköld Brita Ersdotter
1752-03-19 Ingrid Västervik Anders Andersson Anna Nilsdotter
1752-03-25 Lars Marsjö Olof Persson Brita Persdotter
1752-03-28 Per Majtorp Jon Jonsson Kerstin Persdotter
1752-03-29 Ingeborg Lilla Kulltorp Erik Larsson Kerstin Simonsdotter
1752-03-30 Erik Äng Erik Ragwaldsson Annika Ersdotter
1752-04-03 Erik Backa, Svarttorps Rote Per Ersson Annika Ersdotter
1752-04-04 Adolf Niklas Saltorp Andreas Nicolai Orreus Kristina Gröning
1752-04-07 Lars Bärle Per Jonsson Kerstin Karlsdotter
1752-04-06 Ulrika Lovisa Olof Jeremias Schelbeck Katarina Greta Torger
1752-04-11 Kerstin Ellfalla Per Persson Brita Persdotter
1752-04-14 Lars Torp Lars Olsson Brita Persdotter
1752-04-15 Kerstin Ålsätterstugan Per Ersson Sigrid Svensdotter
1752-04- Erik Källmostugan Erik Persson Brita Persdotter
1752-04-15 Olof Säfstaby Bonde Bondesson Anna Jonsdotter
1752-04-16 Kerstin Anderstorp Olof Jönsson Brita Ersdotter
1752-04-20 Annika (Anna) Ekebergs ST Jonas Ekeberg Kerstin Olsdotter
1752-04-19 Olof Hjälpetorp Per Ersson Annika Persdotter
1752-04-19 Per Finnstorp Jon Persson Brita Larsdotter
1752-04-23 Lars Kåsta Olof Larsson Brita Persdotter
1752-04-23 Per Udden Erik Månsson Karin Persdotter
1752-04-26 Kristina Vitmossen Gustaf Larsson Kerstin Månsdotter
1752-05-01 Erik Nordankärr (Ö) Jöns Persson Karin Olsdotter
1752-05-01 Jon Hyltersberg Per Jönsson Kerstin Bondesdotter
1752-05-02 Olof Åsbostugan Per Persson Ingrid Andersdotter
1752-05-08 Kerstin Moen Lars Andersson Kerstin Olsdotter
1752-05-17 Annika (Anna) Västra Vintergatan Per Persson Ingrid Larsdotter
1752-05-18 Jon Lagölet Jon Mårtensson Kerstin Jansdotter
1752-05-18 Olof Lagölet Jon Mårtensson Kerstin Jansdotter
1752-05-19 Per Gate Anders Persson Brita Larsdotter
1752-06-02 Lars Henala Erik Larsson Brita Hansdotter
1752-06-02 Dödfödd dotter Henala Erik Larsson Brita Hansdotter
1752-05-31 Anders Dal Anders Andersson Anna Bengtsdotter
1752-06-09 Ingrid Skogstorpstugan Jan Andersson Ingrid Mattsdotter
1752-06-12 Kerstin Stora Kulltorp Lars Persson Ingrid Jonsdotter
1752-06-14 Annika (Anna) Norrspånga Jon Nilsson Marit Jonsdotter
1752-06-12 Per Käbbetorp Olof Pärsson Brita Pärsdotter
1752-06-19 Annika (Anna) Viala Jon Månsson Ingrid Månsdotter
1752-06-21 Lars Gölstugan Nils Nilsson Kerstin Jonsdotter
1752-06-19 Annika (Anna) Arvidsstugan Per Olsson Annika
1752-06-22 Kerstin Dammstugan Erik Larsson Karin Ersdotter
1752-06-26 Lars Målvikstorp Erik Ersson Kerstin Jonsdotter
1752-06-27 Ingeborg Bresätter Lars Jonsson Anna Ersdotter
1752-07-02 Brita Bromma ST Anders Bromfeldt Ingeborg Svensdotter
1752-07-01 Lars Solberga Erik Mårtensson Brita NIlsdotter
1752-07-10 Jon Norrspånga Olof Bondesson Ingrid Jonsdotter
1752-07-13 Ingeborg Högbrunn Måns Mårtensson Anna Jansdotter
1752-07-11 Per Lunda ST 165 Per Skog Brita Larsdotter
1752-07-16 Karin Käbbetorp Jon Jonsson Kerstin Larsdotter
1752-07-17 Lars Finnstorpstugan Lars Larsson Brita Jonsdotter
1752-07-19 Per Säfstaby Lars Olsson Kerstin Persdotter
1752-07-22 Brita Lunda Jon Larsson Brita Jonsdotter
1752-07-25 Brita Stina Jakob Berg Brita Lindqvist
1752-08-01 Annika (Anna) Stora Täppe Lars Ersson Annika Ersdotter
1752-08-09 Brita Lunda ST 180 Jonas Lundberg Kerstin Jonsdotter
1752-08-09 Anders Knutstorps ST Anders Andersson Karin Jonsdotter
1752-08-12 Lars Sköldnäs Lars Olsson Karin Gustavsdotter
1752-08-20 Annika (Anna) Malmberg Lars Månsson Ingeborg Ersdotter
1752-08-23 Brita Karstorp Erik Amundsson Anna Bengtsdotter
1752-08-26 Kerstin Norrspånga Jon Jonsson Ingrid Persdotter
1752-09-02 Per Morjanå Per Persson Perstin Persdotter
1752-09-12 Per Valborgstugan Hans Jonsson Kerstin Persdotter
1752-09-16 Konrad Vikstorp Konrad/Magnus Giers Ingrid Larsdotter
1752-09-16 Lars Abrahamstorp Olof Svensson Anna Larsdotter
1752-09-14 Erik Bresätter Erik Ersson Ingrid Andersdotter
1752-09-14 Ingeborg Norrspånga Erik Olsson Kerstin Ersdotter
1752-09-18 Brita Vretsta Erik Jönsson Brita Ersdotter
1752-09-20 Erik Fräntorp Erik Ersson Kerstin Andersdotter
1752-09-23 Erik Åby Anders Ersson Ingeborg Nilsdotter
1752-09-22 Petter Gropptorp Erik Ersson Katarina Persdotter
1752-09-22 Erik Hälleråd Nils Månsson Ingeborg Olsdotter
1752-09-27 Kerstin Edetorp Jon Andersson Kerstin Olsdotter
1752-09-28 Ingrid Kåsta Olof Persson Annika Ersdotter
1752-09-28 Olof Munktorp Lars Olsson Brita Olsdotter
1752-10-03 Gustav Nysätter Lars Jönsson Kerstin Jansdotter
1752-10-03 Brita Glasmästarstugan Olof Jonsson Maja Jonsdotter
1752-10-05 Jakob Karl Olofstorp Henrik Adolf Holmstedt Maja Stina Renstral
1752-10-06 Brita Torp Per Mårtensson Brita Karlsdotter
1752-10-09 Anders Norrspånga ST 177 Anders Spångman Anna Larsdotter
1752-10-11 Per Kåsta Per Persson Brita Nilsdotter
1752-10-10 Brita Blacktorp Erik Jonsson Kerstin Olsdotter
1752-10-17 Annika (Anna) Kåsta Olof Andersson Kerstin Persdotter
1752-10-24 Annika (Anna) Svarttorp Lars Persson Anna Persdotter
1752-10-26 Brita Nästorpstugan Erik Persson Annika Bondesdotter
1752-10-23 Annika (Anna) Stora Brene Nils Bengtsson Annika Ersdotter
1752-11-01 Karl Båsenberga Gustav Norberg Beata Hålberg
1752-11-01 Erik Lundtorp Per Persson Annika Ersdotter
1752-11-01 Lars Ålö ST 163 Erik Åhlman Ingrid Persdotter
1752-11-01 Kerstin Stora Målke Olof Ragwaldsson Karin Månsdotter
1752-11-01 Brita Käbbetorp Per Persson Kerstin Karlsdotter
1752-11-02 Per Finnstorp Per Persson Brita Larsdotter
1752-11-07 Annika (Anna) Ålsätter Olof Jonsson Anna Jönsdotter
1752-11-12 Brita Råmperåd Erik Ersson Marit Ersdotter
1752-11-12 Anna Kajsa Högsjö Bruk Lars Hansson Lena Månsdotter
1752-11-16 Brita Västra Vintergatan Erik Ersson Brita Nilsdotter
1752-11-25 Annika (Anna) Österby Per Olsson Anna Larsdotter
1752-11-25? Karl Gustav Högsjö Bruk Lars Cardon Anna Wester
1752-11-28 Brita Bresätter Anders Andersson Karin Ersdotter
1752-11-28 Olof Gunviken Lars Brita Ersdotter
1752-11-29 Annika (Anna) Solberga Olof Simonsson Ingrid Persdotter
1752-12-01 Per Vretsta Per Persson Anna Ersdotter
1752-11-29 Annika (Anna) Vitastugan Jöns Jonsson Ingrid Andersdotter
1752-12-02 Annika (Anna) Ålö Erik Olsson Kerstin Ersdotter
1752-12-05 Annika (Anna) Ängtorp Jöns Jonsson Anna Mattsdotter
1752-12-08 Brita Västra Hultstugan Jan Ersson Kerstin Andersdotter
1752-12-09 Bengt Morjanå Krog Jon Bengtsson Ingrid Nilsdotter
1752-12-14 Erik Rude Lars Ersson Kerstin Andersdotter
1752-12-11 Anders Vännevad Anders Larsson Karin Olsdotter
1752-12-20 Ingrid Gropptorp Erik Ersson Brita Olsdotter
1752-12-15 Ingeborg Lilla Hökhult Anders Nilsson Anna Larsdotter
1752-12-21 Jan Säfstaby Nils Jansson Anna Persdotter
1752-12-25 Kerstin Malmberg Olof Persson Ingrid Persdotter
1752-12-27 Annika (Anna) Säfstaby Anders Larsson Kerstin Olsdotter
1752-12-25 Olof Stora Lundbyskog Olof Olsson Kerstin Persdotter
1752-12-20 Annika (Anna) Lilla Målke Erik Bondesson Ingrid Persdotter
1752-12-27 Olof Lundtorp Per Larsson Brita Svensdotter
1753-01-01 Jon Norrspånga Erik Jonsson Ingeborg Olsdotter
1753-01-02 Kerstin Högsjö Bruk Petter Jonsson Brita Mikaelsdotter
1752-12-31 Ingrid Läppe Olof Andersson Anna Persdotter
1753-01-11 Annika (Anna) Hagstugan, Lunda Sven Ersson Kerstin Nilsdotter
1753-01-18 Kerstin Ekeberg Erik Ersson Annika Persdotter
1753-01-19 Ingrid Lyttersta Bonde Olsson Ingrid Larsdotter
1753-01-17 Olof Äspetorp Per Jansson Anna Olsdotter
1753-01-21 Lars Vretsta Lars Persson Ingrid Persdotter
1753-01-22 Erik Marsjö Anders Ersson Brita Persdotter
1753-01-23 Annika (Anna) Bresätter Per Persson Annika Olsdotter
1753-01-25 Erik Bistorp Anders Andersson Anna Olsdotter
1753-01-28 Olof Bliggetorp Jöns Jönsson Annika Olsdotter
1753-01-28 Jonas Hästhagstugan Jon Jonsson Annika Persdotter
1753-01-29 Greta Billsbro Bruk Tomas Pihlblad Maria Humbla
1753-02-03 Ingrid Olof Sohlberg Anna Olsdotter
1753-01-31 Karin Stora Målke ST 233 Nils Mählberg Ingeborg Jonsdotter
1753-01-31 Erik Högsjö Jonas Ersson Marit Ragwaldsdotter
1753-02-07 Anders Moen Jon Andersson Anna Svensdotter
1753-02-12 Lars Skallbols ST 206 Lars Skallberg Annika Andersdotter
1753-02-13 Erik Lagölet Erik Ersson Margareta Jonsdotter
1753-02-16 Anna Finninge Per Jonsson Kerstin Jonsdotter
1753-03-02 Ingrid Biratstorp Persson Persson Ingrid Nilsdotter
1753-03-08 Olof Vikstugan Jon Jonsson Anna Arvidsdotter
1753-03-13 Katarina Jon Widgren Katarina Holmgren
1753-03-10 Anna Gäringstorp Jon Olsson Marit Ersdotter
1753-02-13 Stavhälla (Erik) (Andersson) Ingrid Nilsdotter
1753-02-13 Stavhälla (Erik) (Andersson) Ingrid Nilsdotter
1753-03-16 Lars Rude Karl Olsson Anna Gustavsdotter
1753-03-16 Annika (Anna) Åsen Lars Larsson Annika Ersdotter
1753-03-24 Henrik Högsjö Bruk Jon Jonsson Lisbeta Ersdotter
1753-03-26 Jon Västra Hultstugan Per Ersson Kerstin Larsdotter
1753-03-26 Per Stora Ölång Nils Nilsson Kerstin Larsdotter
1753-03-26 Annika (Anna) Gillbergatorp Lars Larsson Gunilla Ersdotter
1753-02-16 Olof Lönntorp Erik Nilsson Ingrid Larsdotter
1753-03-22 Ingrid Hacksta Erik Jonsson Emborg Persdotter
1753-03-29 Per Hagtorpstugan Lars Ersson Anna Olsdotter
1753-04-01 Jöns Kärrtorp Karl Olsson Brita Jönsdotter
1753-03-30 Anders Målvik Anders Persson Karin Persdotter
1753-04-01 Jon Övre Vannala Erik Jonsson Kerstin Olsdotter
1753-04-05 Anders Kavlinge Olof Olsson Karin Persdotter
1753-04-04 Erik Smedstorp Erik Jakobsson Ingrid Ersdotter
1753-04-07 Olof Skrattorp Håkan Jönsson Karin Larsdotter
1753-04-09 Lars Snåret Lars Persson Annika Persdotter
1753-04-13 Stina Spånga Kvarn Lars Larsson Stina Mattsdotter
1753-04-12 Brita Rude ST 224 Olof Rudman Anna Persdotter
1753-04-13 Stina Olof Öman Stina Jakobsdotter
1753-04-13 Brita Vik Olof Ersson Kerstin Jonsdotter
1753-04-15 Per Vitan Per Andersson Brita Olsdotter
1753-04-16 Erik Lilla Täppe Klas Ersson Annika Larsdotter
1753-04-21 Lars Dal Lars Larsson Anna Persdotter
1753-04-21 Annika (Anna) Dal Lars Larsson Anna Persdotter
1753-04-25 Anna Ärnebäck Lars Ersson Brita Larsdotter
1753-04-25 Annika (Anna) Vadstorp Jon Jonsson Annika Persdotter
1753-04-28 Anders Sköldnäs Olof Simonsson Ingrid Andersdotter
1753-04-29 Erik Högsjö Bruk Erik Tolf Brita Hansdotter
1753-05-03 Brita Stora Ölång Per Larsson Kerstin Larsdotter
1753-05-05 Per Ristorp Olof Mårtensson Karin Jonsdotter
1753-05-06 Annika (Anna) Hemmingstorp Erik Jonsson Annika Persdotter
1753-05-13 Lars Hacksta Jon Persson Karin Larsdotter
1753-05-18 Katarina Kilsbacken Lars Blomberg Katarina Ottesdotter
1753-06-08 Jonas Mogetorp Jonas Andersson Marit Jonsdotter
1753-06-17 Annika (Anna) Stora Ölång Anders Ersson Kerstin Olsdotter
1753-06-16 Brita Högbrunn Anders Andersson Annika Persdotter
1753-06-25 Erik Erik Berggren Karin Svensdotter
1753-07-02 Erik Stora Kulltorp Erik Jönsson Annika Jonsdotter
1753-07-03 Lars Oppstugan Mårten Mårtensson Maja Henriksdotter
1753-07-07 Ingrid Lunda Per Persson Annika Olsdotter
1753-07-13 Jakob Högsjö Bruk Jakob Berg Brita
1753-07-17 Marit Dalstugan Olof Olsson Ella Olsdotter
1753-07-17 Kerstin Dalstugan Olof Olsson Ella Olsdotter
1753-07-19 Anders Norrspånga Anders Jonsson Ingeborg Olsdotter
1753-07-20 Jakob Hansta Olof Larsson Anna Larsdotter
1753-07-19 Nils Lunda Nils Olsson Ingrid Ersdotter
1753-07-25 Brita Billsbro Olof Mattsson Anna Jonsdotter
1753-07-23 Per Lilla Sjögetorp Per Ersson Kerstin Jonsdotter
1753-07-31 Kerstin Stenstorp Per Larsson Kerstin Olofsdotter
1753-08-04 Petter Gropptorp Olof Gropfelt Mårta Persdotter
1753-08-04 Kerstin Galltorp Jon Jonsson Annika Persdotter
1753-08-07 Kerstin Sjögöle Olof Ersson Brita Josiasdotter
1753-08-07 Anna Stina Baggbäcken Lars Malmqvist Brita Olsdotter
1753-08-13 Annika (Anna) Sjöbråten Jon Larsson Ingeborg Ersdotter
1753-08-12 Anders Myngen Per Hansson Kerstin Persdotter
1753-08-11 Kerstin Gillbergatorp Anders Larsson Kerstin Larsdotter
1753-08-24 Olof Oppsala Jon Andersson Anna Olsdotter
1753-08-24 Per Ramstorp Lars Larsson Brita Larsdotter
1753-08-23 Jakob Morjanå Nils Persson Ingrid Olsdotter
1753-08-27 Anders Vik Erik Olsson Brita Andersdotter
1753-08-27 Annika (Anna) Gropptorp Jon Bengtsson Karin Ersdotter
1753-08-28 Per Bondgölet Per Olsson Kerstin Persdotter
1753-08-30 Ingrid Lilla Brene Olof Larsson Lisbeta Olsdotter
1753-09-03 Annika (Anna) Lilla Lundbyskog Per Persson Ingrid Ersdotter
1753-09-03 Ingrid Ede Sven Svensson Ingrid Persdotter
1753-09-09 Jan Haddetorp Olof Nilsson Annika Ersdotter
1753-09-10 Per Äskedalen Erik Ersson Ingrid Persdotter
1753-09-11 Petter Billsbro Bruk Valentin Pettersson Brita Pihlblad
1753-09-12 Olof Buddetorp Erik Ersson Brita Olsdotter
1753-09-09 Jan Högsjö Bruk Anders Werner Kajsa Lisa Stenius
1753-09-15 Per Backa Per Persson Ingeborg Olsdotter
1753-09-19 Lars Ås Karl Persson Brita Persdotter
1753-09-15 Kerstin Kesätter Erik Bondesson Karin Larsdotter
1753-09-16 Lars Bistorpstugan Jon Jonsson Ingrid Nilsdotter
1753-09-15 Axel Fredrik Skenäs Göran Oxenstierna Sara Gyllenborg
1753-09-21 Per Berga Lars Persson Brita Mattsdotter
1753-09-21 Anna Olofstorp Anders Jonsson Anna Persdotter
1753-09-25 Per Stora Målke Nils Persson Kerstin Larsdotter
1753-09-26 Anders Malmbergs ST 183 Anders Malmberg Greta Wanberg
1753-09-28 Olof Berga Erik Ersson Anna Olsdotter
1753-10-03 Anna Mellan Vannala Lars Ersson Anna Olsdotter
1753-09-29 Lars Marsjö Olof Olsson Brita Nilsdotter
1753-10-05 Lars Kesätter Magnus Olsson Anna Larsdotter
1753-10-05 Per Kesätter Magnus Olsson Anna Larsdotter
1753-10-06 Erik Bäcktorp Erik Persson Ingeborg Jonsdotter
1753-10-07 Katarina Charlotta /Olofstorp/ Henrik Adolf /Holmstedt/ Maria Kristina Renstral
1753-10-09 Karin Bromma (Gottfrid) (Gottfridsson) Karin Olsdotter
1753-10-07 Maja Stina Högsjö Bruk Anders Landin Katarina Samuelsdotter
1753-10-10 Erik Bromma Jöns Svensson Brita Ersdotter
1753-10-07 Per Norrspånga Lars Persson Kerstin Jonsdotter
1753-10-07 Erik Äspetorp Erik Jonsson Kerstin Olsdotter
1753-10-13 Brita Lasstorp Per Persson Ingrid Larsdotter
1753-10-06 Lars Västervik Olof Jonsson Kerstin Larsdotter
1753-10-12 Per Lilla Hökhult Jon Börielsson Kerstin Ersdotter
1753-10-12 Ingeborg Bergastugan Olof Bengtsson Ingeborg Persdotter
1753-10-14 Annika (Anna) Simonstorp Olof Olsson Annika Larsdotter
1753-10-14 Nils Sjögöle ST 227 Lars Sjöberg Kerstin Nilsdotter
1753-10-14 Anna Lisa Daniel Knutström Brita Jonsdotter
1753-10-14 Ingrid Kikurn Lars Bondesson Annika Andersdotter
1753-10-16 Kerstin Hökhultstorp Per Svensson Karin Andersdotter
1753-10-14 Olof Åsen Olof Larsson Brita Mattsdotter
1753-10-23 Lars Rosendal Per Ersson Kerstin Larsdotter
1753-10-23 Dödfött Flickebarn Rosendal Per Ersson Kerstin Larsdotter
1753-11-01 Annika (Anna) Spångastugan Lars Nilsson Brita Ersdotter
1753-11-03 Lars Ärnebäcks Krog Jon Ersson Ingrid Mårtensdotter
1753-11-03 Mårten Ärnebäcks Krog Jon Ersson Ingrid Mårtensdotter
1753-11-05 Olof Tovekärr Jon Persson Brita Mårtensdotter
1753-11-03 Ingrid Baggetorps ST 225 Olof Baggman Karin Ersdotter
1753-11-23 Ingeborg Lilla Brene Karl Olsson Kerstin Persdotter
1753-11-18 Ingrid Bossbro Bonde Bondesson Ingrid Larsdotter
1753-11-26 Anna Trögbol Lars Larsson Brita Jonsdotter
1753-11-24 Kerstin Erik Björk Kerstin Olsdotter
1753-12-02 Erik Brännskogen Anders Nilsson Anna Ersdotter
1753-12-05 Annika (Anna) Källmostugan Erik Persson Brita Persdotter
1753-12-08 Ingrid Per Staffelt Brita Larsdotter
1753-12-17 Annika (Anna) Hacksta Lars Jönsson Anna Ersdotter
1753-12-13 Kristina Elisabet Erik Skratt Kerstin
1753-12-19 Kerstin Svarttorp Lars Persson Anna Persdotter
1753-12-21 Kerstin Finnstorp Olof Ersson Anna Bengtsdotter
1754-01-01 Ingrid Lunda Erik Persson Ingeborg Persdotter
1754-01-03 Mårten Buddetorp Lars Mårtensson Ingeborg Andersdotter
1754-01-05 Olof Vittbro Olof Larsson Ingrid Olsdotter
1754-01-09 Brita Ölångstugan Erik Persson Anna Andersdotter
1754-01-12 Jon Lunda Jon Larsson Brita Jonsdotter
1754-01-16 Annika (Anna) Finninge ST Per Persson Kerstin Ersdotter
1754-01-19 Jon Ås ST Anders Åsberg Greta Persdotter
1754-02-01 Annika (Anna) Gate Anders Persson Brita Larsdotter
1754-02-03 Brita Stora Lundbyskog Per Olsson Karin Ersdotter
1754-02-07 Erik Norrspånga Anders Persson Marit Jonsdotter
1754-02-03 Anders Hoppet Anders Andersson Kerstin Jonsdotter
1754-02-08 Jonas Ängs ST Per Gunvik Kerstin Andersdotter
1754-02-12 Lars Finnstorp Lars Larsson Brita Persdotter
1754-02-14 Erik Nytorp Jöns Ersson Karin Larsdotter
1754-02-10 Per Stora Kulltorp Erik Jonsson Katarina Ersdotter
1754-02-14 Per Vik Anders Andersson Marit Persdotter
1754-02-12 Lars Vitmossen Gustav Larsson Kerstin Månsdotter
1754-02-18 Annika (Anna) Lundastugan Per Olsson Maja Persdotter
1754-02-20 Jon Malmberg Lars Persson Ingrid Jonsdotter
1754-02-17 Anna Äskstugan Lars Persson Anna Olsdotter
1754-02-25 Erik Bresätter Lars Jonsson Annika Ersdotter
1754-02-27 Anders Torsbro Lars Nilsson Karin Ersdotter
1754-03-04 Kerstin Knutstorp Olof Jonsson Kerstin Andersdotter
1754-03-05 Kerstin Åby Jon Larsson Brita Jonsdotter
1754-03-15 Kerstin Stugutorp Anders Andersson Ingeborg Persdotter
1754-03-16 Kerstin Simonstorp Per Persson Brita Ersdotter
1754-03-18 Lars Hävdstugan Jon Jonsson Annika Larsdotter
1754-03-23 Kerstin Stora Sjögetorp Erik Andersson Ingrid Nilsdotter
1754-03-27 Anders Berga Olof Jonsson Kerstin Larsdotter
1754-03-28 Brita Berga Nils Nilsson Ingrid Olsdotter
1754-03-31 Brita Göketorp Erik Björkman Ingrid Nilsdotter
1754-04-05 Lars Kesätter Lars Ersson Kerstin Larsdotter
1754-04-06 Anders Kåsta Lars Andersson Ingeborg Larsdotter
1754-04-11 Jonas Jonas Ekeberg Kerstin Olsdotter
1754-04-13 Olof Vitan Erik Mattsson Brita Andersdotter
1754-04-13 Jakob Edebotorp Olof Andersson Kerstin Olsdotter
1754-04-24 Brita Mene Per Olsson Brita Persdotter
1754-04-26 Per Gölstugan Nils Nilsson Kerstin Jonsdotter
1754-04-22 Stina Svarttorp Katarina Persdotter
1754-05-04 Per Svenstorp Nils Jonsson Annika Persdotter
1754-05-03 Lars Sköldnäs Per Persson Brita Persdotter
1754- Karin Sjöbråten Brita Ersdotter
1754-05-09 Lars Stubbgården Nils Larsson Kerstin Mattsdotter
1754-05-06 Maria Åsbostugan (Karl) (Brantenberg) Marit
1754-05-09 Kerstin Anders Söderberg Kerstin Ersdotter
1754-05-06 Olof Käbbetorp Olof Persson Brita Persdotter
1754-05-11 Olof Åsen Lars Olsson Karin Jönsdotter
1754-05-10 Lars Olof Brännare Kerstin Larsdotter
1754-05-12 Kerstin Lars Gropfelt Ingeborg Persdotter
1754-05-14 Annika (Anna) Söderspånga ST Erik Ersson Annika Ersdotter
1754-05-22 Katarina Per Helman Katarina Ersdotter
1754-05-24 Brita Johan Bilman Valborg Persdotter
1754-05-31 Brita Ramstorp Lars Ersson Brita Larsdotter
1754-06-08 Erik Erik Keding Brita Jonsdotter
1754-06-07 Olof Kristoffer Brefelt Anna Andersdotter
1754-06-05 Ingeborg Olof Finholm Ingeborg Mårtensdotter
1754-06-08 Kerstin Karstorp Karl Amundsson Anna Bengtsdotter
1754-06-13 Brita Viala Jon Persson Annika Jonsdotter
1754-06-11 Lars Henala Per Larsson Karin Tyrisdotter
1754-06-16 Per Ålö Lars Persson Ingrid Olsdotter
1754-06-21 Kerstin Stora Ölång Nils Nilsson Kerstin Larsdotter
1754-06-20 Karl Gustav Stavhälla Adolf ........... Kajsa Lisa Rehnstral
1754-06-21 Lars Lars Siögren Annika Jakobsdotter
1754-06-24 Olof Mjälnästorp Adolf Jonsson Annika Olsdotter
1754-06-24 Lars Dammstugan Erik Larsson Karin Ersdotter
1754-06-25 Olof Lindbol Erik Olsson Kerstin Persdotter
1754-06-27 Per Kärrtorp Karl Olsson Brita Jonsdotter
1754-07-02 Olof Hacksta Jon Olsson Annika Persdotter
1754-07-01 Anders Anders Wijkman Ingrid Ersdotter
1754-07-05 Olof Sköldnäs Lars Olsson Karin Gustavsdotter
1754-07-15 Olof Ärnebäcksstugan Anders Paulsson Ingeborg Persdotter
1754-07-13 Kerstin Olof Rudman Annika Persdotter
1754-07-23 Maria Högsjö Erik Andersson Kerstin Andersdotter
1754-07-19 Brita Lars Solberg Kerstin Andersdotter
1754-07-27 Ingeborg Viala Erik Jonsson Ingeborg Månsdotter
1754-07-27 Kerstin Gropptorp Jon Jonsson Marit Ersdotter
1754-08-02 Erik Malmbergs ST (Nils) (Nilsson) Kerstin Nilsdotter
1754-08-04 Lars Sköldnäs ST 212 Jonas Siöklint Annika Jonsdotter
1754-08-03 Olof Åsens ST 189 Per Åsman Kerstin Jönsdotter
1754-08-05 Per Skallbol Lars Persson Ingrid Ersdotter
1754-08- Ingeborg Brogetorpstugan Anders Ersson Brita Larsdotter
1754-08-04 Annika (Anna) Henala ST 192 Erik Henfelt Karin Jönsdotter
1754-08-09 Brita Sjögöle Per Persson Ingrid Nilsdotter
1754-08-08 Lars Åsbostugan Per Persson Ingrid Andersdotter
1754-08-07 Ingrid Fräntorp Erik Ersson Marit Jonsdotter
1754-08-13 Annika (Anna) Stora Ölång Per Larsson Kerstin Larsdotter
1754-08-01 Annika (Anna) Anders Hane Kerstin Larsdotter
1754-08-16 Olof Roligheten Per Bondesson Brita Persdotter
1754-08-23 Anna Maria Billsbro Hammar Jon Larsson Annika Jansdotter
1754-08-29 Anders Ärnebäck Jöns Andersson Maja Månsdotter
1754-08-29 Lars Stora Hökhult Anders Ragwaldsson Brita Ersdotter
1754-08-29 Ingrid Stora Hökhult Anders Ragwaldsson Brita Ersdotter
1754-08-25 Olof Säfstaby Jon Larsson Kerstin Olsdotter
1754-08-30 Anna Lövåker Per Månsson Anna Nilsdotter
1754-09-02 Anders Rude Anders Ruda Kerstin Kristoffersdotter
1754-09-11 Erik Bromma ST 234 Anders Bromfelt Ingeborg Svensdotter
1754-09-07 Per Gate Anders Andersson Annika Persdotter
1754-09-12 Kerstin Ellfalla ST 289 Petter Falbom Ingrid Larsdotter
1754-09-12 Jonas Henala ST 191 Hans Henberg Karin Nilsdotter
1754-09-13 Kerstin Stora Ölång Anders Ersson Kerstin Olsdotter
1754-09-15 Annika (Anna) Säfstaby Olof Olsson Brita Simonsdotter
1754-09-20 Erik Gäringe Lars Ersson Kerstin Persdotter
1754-09-16 Olof Brännskogen Per Jonsson Kerstin Persdotter
1754-09-06 Daniel Hästhagstugan Jonas Jonsson Anna Persdotter
1754-09-21 Olof Haddetorp Olof Nilsson Annika Ersdotter
1754-09-22 Olof Arvidstugan Per Olsson Annika Andersdotter
1754-09-23 Kerstin Morjanå ST 211 Olof Morman Anna Ersdotter
1754-09-26 Lars Stora Kulltorp Lars Ersson Ingeborg Larsdotter
1754-09-23 Per Finntorp Nils Persson Maria Olsdotter
1754-09-25 Greta Båsenberga Gustav Norberg Beata Hålberg
1754-09-27 Ingrid Håkanstorp Per Jonsson Kerstin Nilsdotter
1754-02-08 Kristina Ängs ST Per Gunvik Kerstin Andersdotter
1754-09-31 Per Bromshult Jon Persson Karin Jonsdotter
1754-09-22 Olof Mene ST 160 Anders Menström Annika Andersdotter
1754-09-29 Ingeborg Göketorp Jonas Warnberg Kerstin Nilsdotter
1754-10-02 Kerstin Nedre Vannala Lars Ersson Ingeborg Olsdotter
1754-10-10 Jon Stora Sjögetorp Erik Jonsson Ingrid Larsdotter
1754-10-10 Anders Mjälnäs ST 210 Olof Miälstad Ingrid Persdotter
1754-10-12 Kerstin Petter Jerner Kerstin Persdotter
1754-10-13 Klas Högsjö Petter Forsman Katarina Ivarsdotter
1754-10-24 Annika (Anna) Låttra Lars Olsson Kerstin Persdotter
1754-10-19 Lars Viala Mårten Nilsson Annika Olsdotter
1754-10-08 Karl Fredrik Svarttorp Henrik Horner Kajsa Greta Hök
1754-11-04 Per Stora Lundbyskog Olof Olsson Kerstin Persdotter
1754-11-11 Annika (Anna) Lunda Per Persson Karin Jonsdotter
1754-11-08 Per Stora Målke Per Mattsson Anna Persdotter
1754-11-20 Kerstin Lars Wadman Brita Jonsdotter
1754-11-18 Anna Nästorp Anders Månsson Anna Ersdotter
1754-11-20 Per Högbrunn Måns Mårtensson Anna Jonsdotter
1754-11-20 Olof Vretstastugan Olof Ersson Ingrid Persdotter
1754-11-21 Ingrid Karstorp Olof Olsson Karin Ersdotter
1754-11-24 Kerstin Dammstugan Erik Olsson Ingrid Larsdotter
1754-11-24 Karin Marsjö Per Larsson Karin Olsdotter
1754-11-30 Lars Hagstugan Jonas Udd Annika Larsdotter
1754-11-24 Olof Vittorp Sven Jonsson Brita Persdotter
1754-11-25 Annika (Anna) Lilla Kulltorp Erik Larsson Kerstin Simonsdotter
1754-11-30 Ingrid Ormön Erik Bengtsson Annika Persdotter
1754-12-02 Kerstin Karstorp Erik Ersson Ingrid Ragwaldsdotter
1754-12-04 Olof Abrahamstorp Olof Svensson Annika Larsdotter
1754-12-02 Jakob Henala Erik Ersson Anna Jonsdotter
1754-11-30 Olof Lilla Brene Karl Olsson Kerstin Persdotter
1754-12-10 Erik Ålsätter Olof Olsson Ingrid Olsdotter
1754-12-13 Erik Erik Bilfelt Annika Ersdotter
1754-12-13 Kerstin Udden Erik Månsson Karin Persdotter
1754-12-20 Magdalena Spånga Hammar Karl Jonsson Lena Kristoffersdotter
1754-12-14 Per Vik Per Bengtsson Ingrid Ersdotter
1754-12-20 Lars Båltorp Jon Jonsson Kerstin Olsdotter
1755-01-02 Per Erik Kiefält Ingrid Larsdotter
1755-01-14 Karin Heden Lars Larsson Anna Jonsdotter
1755-01-11 Olof Läppe Olof Larsson Kerstin Larsdotter
1755-01-13 Anders Viala ST 190 Anders Wijbom Brita Jonsdotter
1755-01-14 Olof Backa Lars Ersson Anna Bondesdotter
1755-01-13 Erik Norrspånga ST 177 Anders Spångman Anna Larsdotter
1755-01-20 Anna Vittbro Olof Persson Anna Nilsdotter
1755-02-01 Olof Viala Jon Månsson Ingrid Månsdotter
1755-01-31 Anna Lundstugan (Per) (Andersson) Kerstin Nilsdotter
1755-01-27 Erik Henala Erik Ersson Kerstin Persdotter
1755-02-01 Brita Vittbro Per Larsson Anna Jonsdotter
1755-02-06 Erik Anderstorp Olof Jonsson Brita Ersdotter
1755-02-08 Mårten Lilla Lundbyskog Mårten Ragwaldsson Anna Olsdotter
1755-02-03 Anna Käbbetorp Per Persson Kerstin Karlsdotter
1755-02-08 Kerstin Hälleråd Lars Ersson Kerstin Jonsdotter
1755-02-08 Karin Marsjö Lars Karlsson Annika Persdotter
1755-02-12 Kerstin Lunda Erik Mårtensson Ingeborg Andersdotter
1755-02-09 Nils Hardemon Anders Andersson Kerstin Nilsdotter
1755-02-15 Anna Högsjö Bruk Anders Månsson Ingeborg Jansdotter
1755-02-19 Annika (Anna) Anders Siöman Anna Larsdotter
1755-02-16 Olof Marsjö Anders Ersson Brita Persdotter
1755-02-17 Annika (Anna) Rudestugan Per Ersson Anna Olsdotter
1755-02-19 Erik Båltorp Jon Persson Kerstin Olsdotter
1755-02-24 Ingeborg Glasmästarstugan Olof Jonsson Maja Jonsdotter
1755-02-23 Ingeborg Vik Olof Larsson Brita Persdotter
1755-02-26 Per Lunda ST Per Persson Brita Persdotter
1755-02-23 Erik Ellfalla Per Persson Brita Persdotter
1755-03-10 Per Stora Kulltorp Erik Jonsson Katarina Ersdotter
1755-03-16 Per Lilla Målke Erik Bondesson Ingrid Persdotter
1755-03-19 Per Fredstorp? Per Mattsson Kerstin Joelsdotter
1755-03-19 Per Lundtorp Per Persson Annika Ersdotter
1755-03-15 Per Äspetorp Per Persson Annika Olsdotter
1755-03-20 Anders Skogstorpstugan Jon Andersson Ingrid Mattsdotter
1755-03-24 Karin Berga Per Persson Kerstin Ersdotter
1755-03-25 Ingrid Stora Kulltorp Lars Persson Ingrid Jonsdotter
1755-03-29 Brita Tovekärr Jon Persson Brita Mårtensdotter
1755-04-02 Olof Ås Karl Persson Brita Persdotter
1755-03-29 Ingrid Marsjö Per Nilsson Ingrid Persdotter
1755-04-04 Kerstin Finnstorpstugan Lars Larsson Brita Jönsdotter
1755-04-03 Brita Nysätter Larsson Kerstin Jonsdotter
1755-04-08 Brita Mellan Vannala Per Larsson Kerstin Ersdotter
1755-04-09 Annika (Anna) Säfstaby Per Andersson Annika Jonsdotter
1755-04-06 Brita Marsjö Per Ersson Kerstin Olsdotter
1755-04-06 Annika (Anna) Kåstastugan Anders Andersson Annika Olsdotter
1755-04-09 Maja Lisa Högsjö Bruk Henrik Ersson Kajsa Larsdotter
1755-04-07 Per Äskstugan Lars Persson Anna Olsdotter
1755-04-13 Ingrid Solbergatorp Erik Larsson Anna Olsdotter
1755-04-18 Lars Svarttorp Lars Persson Annika Persdotter
1755-04-23 Per Vadstorp Jon Jonsson Annika Persdotter
1755-04-28 Jakob Västra Vintergatan Olof Bengtsson Annika Olsdotter
1755-04-26 Ingrid Vad Per Ersson Brita Persdotter
1755-05-05 Kerstin Hansta Olof Larsson Kerstin Ersdotter
1755-05-09 Brita Moen Jon Andersson Annika Svensdotter
1755-05-11 Lars Vadstorp Olof Ersson Kerstin Larsdotter
1755-05-11 Kerstin Vadstorp Olof Ersson Kerstin Larsdotter
1755-04-11 Brita Lars Skalberg Anna
1755-05-14 Karin Sköldnäs Per Olsson Ingrid Ersdotter
1755-05-15 Karin Hyltersstugan Per Jonsson Kerstin Bondesdotter
1755-06-01 Brita Stenstorp Per Larsson Kerstin Olsdotter
1755-06-07 Annika (Anna) Knutstorp Olof Jonsson Kerstin Andersdotter
1755-06-12 Ingrid Gate Olof Olsson Kerstin Ersdotter
1755-06-13 Nils Birstugan Lars Persson Ingrid Nilsdotter
1755-06-16 Anders Båsenberga Erik Persson Brita Ersdotter
1755-06-19 Lars Billsbro Olof Larsson Brita Ersdotter
1755-06-20 Jan Hävdstugan Jan Jansson Annika Larsdotter
1755-06-28 Olof Snåret Lars Persson Annika Persdotter
1755-07-07 Brita Gillbergatorp Lars Larsson Gunilla Ersdotter
1755-07-08 Kerstin Västra Hultstugan Jon Ersson Kerstin Andersdotter
1755-07-07 Brita Läppe Mårten Larsson Anna Håkansdotter
1755-07-06 Per Näs Anders Andersson Karin Jansdotter
1755-07-22 Anders Stora Lundbyskog Olof Olsson Karin Larsdotter
1755-07-20 Olof Övre Vannala Erik Jonsson Kerstin Olsdotter
1755-07-25 Lars Lilla Brene Olof Larsson Lisbet Olsdotter
1755-07-30 Brita Ålsätterstugan Per Ersson Ingrid Jonsdotter
1755-07-31 Erik Jöns Jonsson Ingrid Andersdotter
1755-08-03 Olof Norrspånga Olof Bondesson Ingrid Jonsdotter
1755-08-03 Olof Svarttorp Anders Andersson Anna Bengtsdotter
1755-08-13 Stina Maja Högsjö Bruk Karl Svartling Stina Cardon
1755-08-18 Karl Laurentius Dal Fredrik Duritz Katarina Holm
1755-09-04 Erik Hult Lars Larsson Ingeborg Ersdotter
1755-09-01 Lars Slängbäcken Jon Larsson Kerstin Persdotter
1755-09-05 Per Sjögöle Lars Olsson Kerstin Persdotter
1755-09-06 Kerstin Olof Malmgren Kerstin Ersdotter
1755-09-10 Kerstin Säfstaby Nils Andersson Brita Jonsdotter
1755-09-14 Brita Gropptorp Erik Ersson Brita Olsdotter
1755-09-18 Jan Didrik Sven Svanliung Brita Stina Hasselbom
1755-09-16 Lars Spånga Kvarn Lars Larsson Stina Mattsdotter
1755-09-13 Karin Galltorp Lars Ersson Kerstin Persdotter
1755-09-18 Jakob Daniel Wiman Anna Samuelsdotter
1755-09-20 Erik Finntorp Lars Frodig Greta Ersdotter
1755-09-17 Ingrid Ålö Olof Persson Brita Andersdotter
1755-09-15 Ingeborg Malmbergs ST Lars Månsson Ingeborg Ersdotter
1755-09-14 Jöns Anders Malmberg Greta Warnberg
1755-09-20 Petter Anders Åsberg Greta
1755-09-23 Karin Simonstorp Olof Olsson Brita Larsdotter
1755-09-13 Olof Jon Nilsson Karin Olsdotter
1755-09-21 Annika (Anna) Malmberg Erik Olsson Kerstin Ersdotter
1755-09-30 Olof Stenbrostugan Anders Jonsson Ingeborg Olsdotter
1755-10-02 Anna Viala Jon Persson Annika Jonsdotter
1755-10-10 Annika (Anna) Gölstugan Per Persson Marit Jakobsdotter
1755-10-12 Karin Östra Nordankärr Jöns Persson Karin Olsdotter
1755-10-13 Per Torp Lars Olsson Brita Persdotter
1755-10-12 Olof Solberga Erik Mårtensson Brita Nilsdotter
1755-10-15 Per Hacksta Erik Jönsson Emborg Persdotter
1755-10-16 Erik Vretsta ÖG Nils Ersson Ingrid Olsdotter
1755-10-15 Kerstin Malmberg Jon Mattsson Annika Ersdotter
1755-11-01 Gerhard Jonas Lundberg Kerstin Johansdotter
1755-11-05 Erik Berga Jonas Karlsson Brita Ersdotter
1755-11-18 Lars Stora Sjögetorp Lars Larsson Ingrid Jonsdotter
1755-11-19 Lars Ås Olof Olsson Kerstin Persdotter
1755-11-13 Jan Rude Karl Olsson Anna Gustavsdotter
1755-11-25 Erik Haddetorp Gustav Gustavsson Ingrid Nilsdotter
1755-11-23 Anna Gäringstorp Erik Andersson Anna Andersdotter
1755-11-26 Eva Gropptorp Olof Persson Märta Maria Persdotter
1755-11-22 Olof Snåret (Snåra) Per Olsson Brita Larsdotter
1755-11-27 Brita Skeppmyre Per Larsson Anna Olsdotter
1755-11-29 Olof Edetorp Jon Andersson Kerstin Olsdotter
1755-11-27 Jan Gabriel Oppstugan Mårten Mårtensson Maja Henriksdotter
1755-12-01 Beata Båsenberga Gustav Norberg Beata Hålberg
1755-11-30 Kerstin Backa Per Ersson Annika Ersdotter
1755-12-04 Erik Österby Anders Ersson Annika Olsdotter
1755-12-07 Annika (Anna) Vretsta Erik Jonsson Brita Ersdotter
1755-12-05 Ingeborg Åtorp Per Ersson Brita Ersdotter
1755-12-07 Brita Kajsa Johan Wanström Brita Larsdotter
1755-12-10 Jonas Bäcktorp Erik Persson Ingeborg Jonsdotter
1755-12-11 Anna Gropptorp Erik Ersson Karin Persdotter
1755-12-20 Kerstin Norrspånga Erik Olsson Kerstin Ersdotter
1755-12-21 Lars Torp Per Mårtensson Brita Karlsdotter
1755-12-24 Karin Målvik Anders Persson Karin Persdotter
1755-12-25 Ingeborg Per Bergman Anna Larsdotter
1755-12-23 Olof Gäringestugan Olof Bengtsson Ingrid Ersdotter
1755-12-25 Ingrid Äskedalen Erik Ersson Ingrid Persdotter
1755-12-30 Lars Västra Vintergatan Per Persson Ingrid Larsdotter
1755-12-26 Anna Skårsnäs Erik Ersson Brita Persdotter
1756-01-03 Erik Grindstugan Erik Brunberg Katarina Mellring
1756-01-03 Jon Gölstugan Lars Andersson Brita Persdotter
1756-01-01 Ingrid Östra Vintergatan Jon Jonsson Annika Larsdotter
1756-01-09 Olof Abrahamsstugan Erik Jansson Ingrid Olsdotter
1756-01-13 Olof Lundtorp Olof Larsson Brita Svensdotter
1756-01-16 Olof Norrspånga Anders Persson Marit Jonsdotter
1756-01-16 Lars Käbbetorp Jon Jonsson Kerstin Larsdotter
1756-01-15 Annika (Anna) Nytorp Jonas Ersson Karin Larsdotter
1756-01-19 Kerstin Vretsta Lars Larsson Anna Olsdotter
1756-01-27 Ingrid Marsjö Olof Olsson Brita Nilsdotter
1756-01-31 Per Lunda Per Persson Karin Jonsdotter
1756-01-30 Olof Finnstorp Olof Ersson Annika Bengtsdotter
1756-02-05 Kerstin Åsen Lars Larsson Anna Ersdotter
1756-01-30 Anna Baggbäcken Anders Mårtensson Anna Olsdotter
1756-02-12 Annika (Anna) Billsbro Erik Ersson Ingeborg Ersdotter
1756-02-12 Ingrid Påmperåd Bengt Ersson Ingrid Ersdotter
1756-02-16 Lars Finnstorp Jon Persson Brita Larsdotter
1756-02-17 Erik Erik Hagström Annika Olsdotter
1756-02-15 Brita Morjanå Krog Jan Bengtsson Ingrid Nilsdotter
1756-02-17 Erik Bresätter Jon Ersson Ingrid Persdotter
1756-02-15 Anders Bresätter Erik Ersson Ingrid Andersdotter
1756-02-17 Annika (Anna) Dalstugan Olof Olsson Ella Olsdotter
1756-02-22 Karin Ärnebäck Lars Ersson Brita Larsdotter
1756-02-24 Anna Hjälpetorp Per Ersson Anna Persdotter
1756-02-28 Jon Henala Per Olsson Brita Jonsdotter
1756-03-03 Olof Lunda Erik Jonsson Kerstin Olsdotter
1756-03-??????? Anders Hällerådstugan Erik Hellman Margareta Andersdotter
1756-03-17 Kerstin Hoppet Anders Andersson Kerstin Jonsdotter
1756-03-17 Anna Björkholmen Jonas Ersson Marit Ragwaldsdotter
1756-03-21 Jon Bliggetorp Jöns Jönsson Annika Olsdotter
1756-03-22 Jon Oppsala Jon Andersson Anna Olsdotter
1756-03-25 Per Lunda Erik Persson Ingeborg Persdotter
1756-03-31 Per Lunda Jon Larsson Brita Jonsdotter
1756-03-28 Annika (Anna) Perstorp Anders Svensson Brita Mårtensdotter
1756-03-28 Annika (Anna) Skeppmyre Olof Persson Anna Ersdotter
1756-03-29 Jonas Svarttorp Henrik Horner Kajsa Höck
1756-04-01 Lisbeta Målvikstorp Gillius Larsson Brita Ersdotter
1756-04-03 Kajsa Låttra HT Karl Lotterberg Stina Andersdotter
1756-04-09 Erik Kubbetorp Olof Persson Brita Persdotter
1756-04-06 Erik Vad Per Ersson Karin Johansdotter
1756-04-13 Lars Rude Lars Ersson Kerstin Andersdotter
1756-04-11 Karin Ärnebäck Jöns Andersson Maja Månsdotter
1756-04-17 Karin Hagstugan Lars Jansson Anna Ersdotter
1756-04-26 Anders Gate Anders Andersson Brita Persdotter
1756-04-25 Jon Ålsätter Olof Jonsson Anna Jonsdotter
1756-04-28 Ingrid Äskstugan Lars Persson Annika Olsdotter
1756-04-30 Anders Högsjö Bruk Erik Tolf Brita Hansdotter
1756-04-30 Lars Edebotorp Lars Andersson Kerstin Ersdotter
1756-05-03 Brita Malmberg Anders Ersson Ingrid Bengtsdotter
1756-05-06 Lars Malmberg Erik Ersson Brita Larsdotter
1756-05-07 Ingrid Buddetorp Lars Mårtensson Ingeborg Andersdotter
1756-05-10 Lars Erik Kefält Ingrid Larsdotter
1756-05- Ingeborg Nästorpstugan Erik Persson Anna Bondesdotter
1756-05-21 Brita Stina Billsbro Hammar Valentin Pettersson Brita Pihlblad
1756-05-28 Nils Lilla Hökhult Anders Nilsson Anna Larsdotter
1756-05-27 Brita Simonstorp Per Persson Brita Ersdotter
1756-05-28 Per Kåsta Olof Persson Anna Ersdotter
1756-05-25 Anders Anders Hane Kerstin Larsdotter
1756-05-27 Brita Henala Erik Larsson Brita Hansdotter
1756-05-29 Karin Berga Anders Larsson Brita Persdotter
1756-05-28 Nils Högsjö Bruk Anders Werner Kajsa Lisa Stenius
1756-06-05 Lars Mjälnäs Erik Jonsson Maja Ersdotter
1756-06-03 Kerstin Oppsala Anders Ersson Ingeborg Ersdotter
1756-06-11 Anders Hebystugan Jöns Bondesson Brita Ersdotter
1756-06-18 Hedvig Högsjö Gård Erik Diupström Maja Spångberg
1756-07-02 Jan Henrik Spånga Karl Henrik Brantenberg Brita Campanius
1756-06-26 Johan Johan Widgren Katarina Holmgren
1756-07-01 Karl Kristian Hansta Karl Kristian Eberstein Magdalena Hejen
1756-07-05 Göran Ludvig Skenäs Georg Oxenstierna Sara Gyllenborg
1756-07-03 Brita Hökhultstorp Per Svensson Karin Andersdotter
1756-07-22 Karl Hansta Olof Larsson Anna Larsdotter
1756-07-20 Karin Bondgölet Per Olsson Kerstin Persdotter
1756-07-24 Lars Solberga Olof Svensson Ingrid Persdotter
1756-07-30 Brita Finnstorp Per Mattsson Kerstin Joelsdotter
1756-08-03 Annika (Anna) Kristoffer Brefelt Annika Andersdotter
1756-08-08 Brita Marsjö Jon Jonsson Brita Ersdotter
1756-08-07 Per Lilla Lundbyskog Per Persson Ingrid Ersdotter
1756-08-11 Erik Ekeberg Erik Ersson Anna Persdotter
1756-08-09 Lars Söderspånga Anders Larsson Brita Ersdotter
1756-08-09 Anders Lunda Per Persson Annika Olsdotter
1756-08-12 Jakob Åndenäs Jakob Ersson Kerstin Persdotter
1756-08-12 Lisa Greta Högsjö Bruk Erik Jansson Margareta Larsdotter
1756-08-12 Kerstin Lilla Ölång Bengt Nilsson Anna Andersdotter
1756-08-19 Ingrid Finnstorp Per Persson Larsdotter
1756-08-21 Ingeborg Åby Anders Ersson Ingeborg Nilsdotter
1756-08-24 Ingrid Säfstaby Per Andersson Kristina Persdotter
1756-08-23 Brita Skenäs Per Ersson Brita Nilsdotter
1756-08-22 Ingrid Ålö Lars Persson Ingrid Olsdotter
1756-09-09 Erik Stora Täppe Lars Ersson Karin Ersdotter
1756-09-09 Kerstin Ede Lars Mårtensson Ingeborg Ersdotter
1756-09-06 Brita Stina Spånga Hammar Nils Hägerwinge Magdalena Elg
1756-09-13 Erik Vännevad Sven Ersson Annika Persdotter
1756-09-19 Erik Skallbol Lars Persson Ingrid Ersdotter
1756-09-22 Jonas Norrspånga Lars Persson Kerstin Jonsdotter
1756-09-21 Henrik Johan Setterberg Kristina Campanius
1756-09-21 Karl Billsbro Bruk Karl Lindqvist Brita Tolf
1756-09-23 Kerstin Sätratorps ST Per Jonsson Brita Persdotter
1756-09-26 Olof Bärle Per Jonsson Kerstin Karlsdotter
1756-10-03 Henrik Adolf Henrik Holmstedt Maria Kristina Renstral
1756-10-04 Annika (Anna) Per Gunwik Kerstin Jonsdotter
1756-10-09 Anders Erik Finman Maria Olsdotter
1756-09-30 Erik Åsen Erik Ersson Kerstin Olsdotter
1756-10-05 Jonas Gäringsnäs Jonas Jonsson Kerstin Olsdotter
1756-10-10 Lars Vittbro Olof Larsson Ingrid Olsdotter
1756-10-14 Katarina Torsbro Lars Nilsson Karin Ersdotter
1756-10-14 Stina Torsbro Lars Nilsson Karin Ersdotter
1756-10-18 Anna Karstorp Erik Amundsson Anna Bengtsdotter
1756-10-20 Lars Gäringe Lars Ersson Kerstin Persdotter
1756-10-22 Per Ellfallastugan Lars Persson Marit Gabrielsdotter
1756-10-22 Erik Vitan Anders Ersson Brita Olsdotter
1756-10-21 Kerstin Ristorp Olof Mårtensson Karin Jonsdotter
1756-10-27 Kerstin Båltorp Jon Persson Kerstin Olsdotter
1756-11-02 Hans Hans Henberg Karin Jönsdotter
1756-11-01 Per Bistorpstugan Jon Jonsson Ingrid Nilsdotter
1756-11-03 Erik Sköldnäs Erik Nilsson Ingeborg Olsdotter
1756-11-04 Anna Stora Kulltorps ST 229 Lars Kuhlman Anna Persdotter
1756-11-06 Anna Margareta Andreas Orreus Kristina Gröning
1756-10-03 Jöns Heden Per Jönsson Annika Larsdotter
1756-11-13 Erik Stavhälla Erik Ersson Maria Jonsdotter
1756-11-23 Annika (Anna) Ramstorp Lars Larsson Brita Larsdotter
1756-11-26 Olof Skallbols ST Jöns Jonsson Karin Persdotter
1756-11-24 Erik Stora Ölång Anders Ersson Kerstin Olsdotter
1756-11-27 Anders Anders Menström Annika Andersdotter
1756-11-28 Lars Åby Per Larsson Brita Nilsdotter
1756-12-01 Ingrid Munktorp Lars Olsson Brita Olsdotter
1756-12-03 Anders Kärrtorp Karl Olsson Brita Jönsdotter
1756-11-30 Annika (Anna) Bromma Nils Persson Brita Ersdotter
1756-12-06 Per Marsjö Per Nilsson Ingrid Persdotter
1756-12-10 Brita Fräntorp Erik Ersson Kerstin Andersdotter
1756-12-18 Kerstin Hacksta Erik Jönsson Emborg Persdotter
1756-12-18 Per Dalstugan Per Persson Kerstin Ersdotter
1756-12-20 Per Mellan Vannala Per Larsson Kerstin Ersdotter
1756-12-19 Erik Vittbro Erik Andersson Ingrid Nilsdotter
1756-12-23 Kerstin Lilla Brene Karl Olsson Kerstin Persdotter
1756-12-23 Ingeborg Båltorpstugan Lars Persson Brita Mattsdotter
1757-01-01 Annika (Anna) Lundtorp Per Persson Annika (Anna) Larsdotter
1757-01-01 per Hacksta Jon Persson Brita Persdotter
1757-01-12 Erik Skårsnäs Erik Ersson Brita Persdotter
1757-01-10 Erik Göketorp Erik Björkman Ingrid Nilsdotter
1757-01-30 Jakob Båsenberga Gustav Norberg Beata Hohlberg
1757-01-29 Brita Knutstorps ST Daniel Knutström Brita Johansdotter
1757-02-02 Kerstin Åsen Lars Larsson Annika (Anna) Ersdotter
1757-02-08 Olof Viks ST Anders Wikman Ingrid Ersdotter
1757-02-02 Lars Stora Målke Lars Ersson Kerstin Ersdotter
1757-02-11 Maja Stina Vannala ST Johan Wanström Brita Larsdotter
1757-01-07 Erik Skallbol Olof Morman Anna Ersdotter
1757-02-15 Erik Marsjö Erik Ersson Karin Nilsdotter
1757-02-20 Kerstin Åsens ST Per Åhsman Kerstin Jönsdotter
1757-02-24 Jonas Västra Vintergatans ST Olof Winter Anna Jonsdotter
1757-02-28 Per Nyhagstugan Per Olsson Maja Persdotter
1757-03-03 Karl Spånga Hammar Karl Södermark Maja Elg
1757-03-04 Ingrid Norrspånga Lars Larsson Kerstin Ersdotter
1757-03-03 Brita Stora Brene Nils Bengtsson Annika (Anna) Larsdotter
1757-03-07 Erik Stora Lundbyskog Olof Olsson Kerstin Persdotter
1757-03-10 Olof Rude ST Olof Rudman Annika (Anna) Persdotter
1757-03-13 Per Brene ST Olof Brenman Kerstin Larsdotter
1757-03-19 Annika (Anna) Billsbro ST Erik Bilfeldt Annika (Anna) Ersdotter
1757-03-19 Erik Malmberg Olof Ersson Anna Ersdotter
1757-03-26 Jon Stora Kulltorp Erik Jönsson Anna Jonsdotter
1757-03-25 Jakob Hagstugan Jonas Udd Anna Larsdotter
1757-03-28 Per Kåsta Olof Larsson Brita Persdotter
1757-04-01 Kerstin Sjöbråten Olof Olsson Ella Olsson
1757-04-09 Olof Myngen Per Jonsson Kerstin Persdotter
1757-04-15 Kerstin Hackstastugan Lars Larsson Kerstin Ersdotter
1757-04-18 Jonas Hälleråd Lars Ersson Brita Olsdotter
1757-04-18 Olof Vretsta Per Persson Ingeborg Olsdotter
1757-04-21 Lars Göketorp Jonas Wannberg Kerstin Nilsdotter
1757-04-25 Erik Åbrostugan Jan Nilsson Annika (Anna) Ersdotter
1757-04-24 Olof Österby Olof Olsson Karin Ersdotter
1757-04-27 Annika (Anna) Bromma ST Anders Bromfeldt Ingeborg Svensdotter
1757-04-30 Hans Högsjö Bruk Erik Tolf Brita Hansdotter
1757-05-06 Anders Bossbro Bonde Bondesson Ingrid Larsdotter
1757-05-09 Kerstin Österby Per Nilsson Kerstin Andersdotter
1757-05-16 Lars Kåsta Per Persson Brita Nilsdotter
1757-05-20 Per Kubbetorp Anders Andersson Annika (Anna) Bengtsdotter
1757-05-23 Karin Rudestugan Per Ersson Anna Olsdotter
1757-05-23 Kerstin Solberga ST Lars Sohlberg Kerstin Andersdotter
1757-06-02 Kerstin Lunda Erik Ersson Kerstin Andersdotter
1757-05-31 Erik Kesätters HT Erik Kefält Ingrid Larsdotter
1757-06-04 Per Krogstugan Jon Ersson Ingrid Mårtensdotter
1757-06-08 Jon Stengården Lars Jonsson Annika (Anna) Ersdotter
1757-06-07 Jan Näs Anders Andersson Karin Jansdotter
1757-06-15 Per Lundtorp Olof Larsson Brita Svensdotter
1757-06-21 Lars Stora Målke Nils Persson Kerstin Larsdotter
1757-06-19 Kerstin Östra Hultstugan Lars Olsson Brita Larsdotter
1757-06-20 Lorentz Magnus Kesätter Karl Fredrik Latterstedt Brita Fogel
1757-06-22 Erik Ärnebäck Erik Olsson Anna Ersdotter
1757-07-09 Jan Hindrik Näs Kristian Fabian Pauke Katarina Forsberg
1757-07-10 Ingrid Norrspånga Anders Persson Marit Jonsdotter
1757-07-19 Jan Haddetorp Olof Nilsson Annika (Anna) Ersdotter
1757-07-18 Per Lasstorp Per Persson Ingrid Larsdotter
1757-07-20 Per Kåsta Olof Andersson Kerstin Persdotter
1757-07-28 Olaus Högsjö Gård Mårten Forsman Katrarina Israelsdotter
1757-08-01 Lars Åsen Lars Olsson Brita Karlsdotter
1757-08-05 Erik Simonstorp Erik Andersson Kerstin Andersdotter
1757-08-01 Erik Billsbro Erik Ersson Ingeborg Ersdotter
1757-08-04 Erik Mjälnäs Lars Larsson Kerstin Ersdotter
1757-08-06 Johanna Vännevad Lars Wingren Kristina Björkman
1757-08-07 Anders Stora Lundbyskog Anders Andersson Annika (Anna) Ersdotter
1757-08-17 Olof Vretsta Olof Jonsson Brita Persdotter
1757-08-23 Olof Vik Erik Ersson Kerstin Olsdotter
1757-08-29 Lars Stora Ölång Per Larsson Kerstin Larsdotter
1757-09-02 Lars Bresätter Erik Ersson Ingrid Andersdotter
1757-08-07 Olof Säfstaby Olof Olsson Brita Simonsdotter
1757-09-06 Erik Vännevads ST Lars Sjögren Annika (Anna) Ersdotter
1757-09-14 Brita Hacksta Jon Olsson Annika (Anna) Persdotter
1757-09-16 Anders Ärnebäck Jon Andersson Kerstin Andersdotter
1757-09-23 Lars Stora Målke Måns Nilsson Kerstin Nilsdotter
1757-09-29 Per Henala Per Larsson Karin Tyrisdotter
1757-09-27 Brita Oppeberga Erik Larsson Brita Persdotter
1757-10-01 Erik Viala Per Ersson Brita Andersdotter
1757-10-04 Brita Stavhälla Erik Bondesson Karin Larsdotter
1757-10-03 Ingrid Gäringestugan Olof Bengtsson Ingrid Ersdotter
1757-10-03 Kerstin Säfstaby Jon Larsson Kerstin Olsdotter
1757-10-05 Annika (Anna) Ellfalla Lars Börgesson Brita Larsdotter
1757-10-18 Annika (Anna) Buddetorp Erik Ersson Brita Olsdotter
1757-10-19 Brita Sköldnäs Lars Olsson Karin Gustavsdotter
1757-10-18 Ingrid Malmberg Olof Persson Ingrid Persdotter
1757-10-19 Ingrid Vik Anders Andersson Marit Persdotter
1757-10-23 Erik Viala ST Anders Wibom Brita Jonsdotter
1757-10-26 Brita Stavhälla Lars Larsson Karin Larsdotter
1757-10-28 Lars Kåsta Per Larsson Brita Olsdotter
1757-10-31 Ingeborg Stora Täppe Lars Ersson Karin Ersdotter
1757-11-04 Kerstin Viala Jon Månsson Ingrid Månsdotter
1757-10-04 Jan Grindstugan Olof Jonsson Maja Jonsdotter
1757-10-10 Per Berga ST 171 Matts Bergskiöld Brita Larsdotter
1757-11-11 Olof Norrspånga Erik Jansson Ingeborg Olsdotter
1757-11-10 Anders Högsjö Erik Diupström Maria Spångberg
1757-11-21 Brita Berga ST 172 Jonas Berg Karin Olsdotter
1757-11-20 Lars Båsenberga Olof Larsson Kerstin Jonsdotter
1757-11-28 Olof Berga Olof Jonsson Kerstin Larsdotter
1757-11-30 Lars Stora Brene Lars Larsson Brita Larsdotter
1757-11-20 Ingrid Erstorp Anders Larsson Annika (Anna) Mårtensdotter
1757-12-08 Annika (Anna) Vittbro Per Larsson Anna Johansdotter
1757-12-16 Anders Åsen Anders Ersson Ingrid Olsdotter
1757-12-21 Katarina Kaplansgården Johan Setterberg Kristina Campanius
1758-01-
1758-01-05 Olof Skeppmyre Olof Persson Anna Ersdotter
1758-01-12 Annika (Anna) Västra Vintergatan Erik Ersson Brita Nilsdotter
1758-01-12 Erik Äspetorp Per Persson Annika (Anna) Olsdotter
1758-01-08 Anna Långängen Erik Ersson Anna Jönsdotter
1758-01-09 Per Hacksta Jon Persson Karin Larsdotter
1758-01-22 Karin Vittbro Olof Persson Anna Nilsdotter
1758-02-06 Kerstin Vretsta ST Olof Wretfeldt Karin Andersdotter
1758-02-05 Olof Buddetorp Jan Jansson Kerstin Olsdotter
1758-02-10 Annika (Anna) Skallbols ST Lars Skallberg Annika (Anna) Andersdotter
1758-02-10 Karin Skallbols ST Lars Skallberg Annika (Anna) Andersdotter
1758-02-24 Annika (Anna) Ödesäng Olof Olsson Emborg Andersdotter
1758-02-21 Ingrid Skallbol Per Larsson Brita Persdotter
1758-02-23 Erik Henala Erik Ersson Anna Jansdotter
1758-03-01 Karin Sköldnäs Olof Simonsson Ingrid Andersdotter
1758-03-07 Anders Brännskogen Anders Nilsson Annika (Anna) Ersdotter
1758-03-07 Brita Marsjö Såg Nils Jansson Kerstin Persdotter
1758-03-11 Kerstin Nysätter Lars Jönsson Kerstin Andersdotter
1758-03-14 Lena Finntorp Nils Persson Maria Olsdotter
1758-03-21 Ingrid Ås ST Anders Åhsberg Greta Persdotter
1758-03-22 Annika (Anna) Gate Anders Andersson Annika (Anna) Persdotter
1758-03-21 Annika (Anna) Marsjö Jan Jansson Annika (Anna) Persdotter
1758-04-08 Lars Bäcktorp Erik Persson Ingeborg Jonsdotter
1758-04-16 Ingrid Ekeberga ST Jonas Ekeberg Kerstin Persdotter
1758-04-17 Brita Gäringe HT Gelling Kerstin Persdotter
1758-04-17 Annika (Anna) Gäringe HT Gelling Kerstin Persdotter
1758-04-27 Anna Spånga Kvarn Lars Larsson Stina Mattsdotter
1758-05-06 Karin Birhällstorp Lars Persson Ingrid Nilsdotter
1758-05-08 Annika (Anna) Söderspånga Jon Persson Kerstin Tyrisdotter
1758-05-20 Ingrid Dammstugan Erik Olsson Ingrid Larsdotter
1758-05-21 Brita Östra Hultstugan Lars Olsson Brita Larsdotter
1758-06-01 Per Nästorpstugan Erik Persson Annika (Anna) Bondersdotter
1758-05-29 Annika (Anna) Vadstugan Lars Persson Marit Gabrielsdotter
1758-05-29 Lars Övre Vannala Jan Jansson Ingrid Persdotter
1758-06-03 Jon Mene Jon Andersson Anna Svensdotter
1758-06-11 Lars Gate Anders Persson Brita Larsdotter
1758-06-14 Per Nästorp Anders Persson Ingrid Persdotter
1758-06-22 Brita Katarina Skolhuset Sven Swanljung Brita Stina Hasselbom
1758-06-22 Lars Sköldnäs Anders Ersson Ingrid Larsdotter
1758-06-23 Son Ås Karl Persson Brita Persdotter
1758-06-23 Anders Udden Anders Andersson Skratt Kerstin Persdotter
1758-07-05 Erik Billsbro Olof Larsson Brita Ersdotter
1758-07-07 Anna Maja Högsjö Bruk Erik Tolf Brita Hansdotter
1758-07-09 Annika (Anna) Karstorp Erik Ersson Ingrid Ragvaldsdotter
1758-07-12 Anna Söderspånga ST Erik Söderspång Greta Persdotter
1758-07-14 Per Kilsbacken Lars Jansson Katarina Ottesdotter
1758-07-13 Greta Lena Högsjö Bruk Petter Månsson Kerstin Nilsdotter
1758-07-26 Erik Marsjö Erik Ersson Annika (Anna) Ersdotter
1758-07-18 Brita Moen Lars Andersson Kerstin Olsdotter
1758-07-17 Erik Övre Vannala Erik Jansson Kerstin Olsdotter
1758-07-25 Erik Malmbergstugan Nils Torstensson Anna Jansdotter
1758-07-26 Anna Svarttorp Lars Persson Anna Persdotter
1758-07-31 Kristina Högsjö Jonas Ersson Marit Ragvaldsdotter
1758-08-07 Erik Kärrstugan Erik Larsson Anna Ersdotter
1758-08-08 Adolf Olofstorp Fredrik Hindrik Holmstedt Maria Kristina Renstrahl
1758-08-06 Lars Marsjö Per Larsson Karin Olsdotter
1758-08-10 Kerstin Vad Per Ersson Brita Persdotter
1758-08-10 Lars Stenbrostugan Anders Jonsson Ingeborg Olsdotter
1758-08-16 Erik Lunda Jon Larsson Brita Jonsdotter
1758-08-19 Per Finnstorp Lars Larsson Brita Persdotter
1758-08-22 Anna Nordantorp Jan Nilsson Karin Olsdotter
1758-08-17 Annika (anna) Stora Målke Erik Persson Kerstin Larsdotter
1758-08-17 Kerstin Stora Målke Erik Persson Kerstin Larsdotter
1758-08-27 Erik Gölstugan Erik Ersson Ingrid Larsdotter
1758-08-31 Per Marsjö Per Ersson Kerstin Olsdotter
1758-08-29 Lars Lilla Hökhult Per Larsson Kerstin Andersdotter
1758-08-31 Per Grindstugan Lars Larsson Annika (Anna) Persdotter
1758-08-31 Ingeborg Stora Lundbyskog Olof Olsson Kerstin Persdotter
1758-09-05 Anna Katarina Oppeberga Erik Giers Anna Maja Tolf
1758-09-10 Margareta Baggetorp Anders Olsson Gunilla Nilsdotter
1758-09-12 Anna Marsjö Jon Jonsson Brita Ersdotter
1758-09-13 Annika (Anna) Fräntorp Erik Ersson Marit Jonsdotter
1758-09-17 Dödfött Barn Målvikstorp Gillius Larsson Brita Ersdotter
1758-09-17 Karin Bergastugan Karl Olsson Ingrid Bengtsdotter
1758-09-18 Annika (Anna) Stora Ölång Anders Ersson Kerstin Olsdotter
1758-09-18 Erik Sätratorps ST Erik Andersson Ingrid Nilsdotter
1758-09-21 Per Lilla Brene Karl Olsson Kerstin Persdotter
1758-09-22 Anna Galltorp Lars Persson Ingeborg Persdotter
1758-09-23 Ingrid Sjögöle Per Persson Ingrid Nilsdotter
1758-09-22 Lars Österby Olof Larsson Anna Jonsdotter
1758-09-29 Karin Abrahamstorp Erik Jonsson Kerstin Ersdotter
1758-09-28 Karl Johan Hansta Karl Kristian Eberstein Anna Margareta Hejen
1758-10-07 Lars Oppsala Jon Andersson Anna Olsdotter
1758-10-08 Per Mene Per Olsson Brita Persdotter
1758-10-29 Kerstin Käbbetorp Olof Persson Brita Persdotter
1758-10-21 Brita Lundtorp Olof Larsson Brita Svensdotter
1758-10-29 Jöns Skrattorp Olof Olsson Stina Jönsdotter
1758-10-29 Lars Vretsta Lars Larsson Annika (Anna) Olsdotter
1758-11-06 Brita Stina Högsjö Bruk Karl Jansson Katarina Olsdotter
1758-11-08 Kerstin Oppeberga Olof Larsson Kerstin Persdotter
1758-11-14 Annika (Anna) Gäringe Lars Ersson Kerstin Persdotter
1758-11-12 Annika (Anna) Gropptorp Jon Jonsson Marit Ersdotter
1758-11-18 Erik Vännevad Erik Ersson Annika (Anna) Larsdotter
1758-11-14 Annika (Anna) Solbergatorp Johan Wiman Anna Samuelsdotter
1758-11-13 Olof Stora Lundbyskog Olof Olsson Karin Larsdotter
1758-11-16 Son Båsenberga Gustav Nordberg Beata Hålberg
1758-11-20 Karl Hagstugan Karl Brinck Kerstin Andersdotter
1758-12-02 Brita Stora Brene Lars Larsson Brita Jönsdotter
1758-12-08 Ingrid Nedre Vannala Anders Eliasson Ingeborg Larsdotter
1758-12-14 Annika (Anna) Vik Per Larsson Kerstin Olsdotter
1758-12-16 Annika (Anna) Myrkärr Erik Göransson Karin Persdotter
1758-12-18 Per Erstorp Mårten Mårtensson Karin Persdotter
1758-12-19 Anders Knutstorp Olof Jonsson Kerstin Andersdotter
1758-12-26 Maja Stina Pampetorp Erik Jansson Margareta Larsdotter
1758-12-04 Hindrik Dal Johan Schid Orreus
1758-12-15 Anna Hanstastugan Lars Månsson
1759-01-05 Per Låttra Lars Olsson Kerstin Persdotter
1759-01-04 Kerstin Läppe Olof Andersson Anna Persdotter
1759-01-05 Gustav Haddetorp Gustav Gustavsson Katarina Nilsdotter
1759-01-08 Karin Ärnebäcks ST Olof Ernström Karin Olsdotter
1759-01-08 Lars Säfstaby Lars Olsson Kerstin Persdotter
1759-01-08 Lars Stengården Lars Jonsson Annika (Anna) Ersdotter
1759-01-10 Ingrid Ålsätter Olof Olsson Ingrid Olsdotter
1759-01-07 Anders Svarttorp Anders Jonsson Maja Olsdotter
1759-01-16 Olof Vads ST Erik Wadman Annika (Anna) Olsdotter
1759-01-20 Annika (Anna) Säfstaby Per Andersson Kerstin Persdotter
1759-01-21 Kerstin Åsen Erik Olsson Kerstin Ersdotter
1759-01-21 Brita Skårsnäs Erik Ersson Brita Persdotter
1759-01-21 Anders Österby Per Nilsson Kerstin Andersdotter
1759-01-22 Lars Norrspånga Lars Persson Kerstin Jonsdotter
1759-01-29 Erik Smedstorp Per Gustavsson Anna Ersdotter
1759-01-31 Lars Göketorp Anders Persson Ingrid Larsdotter
1759-02-05 Anders Billsbro Hammar Mårten Jansson Gode Brita Månsdotter
1759-02-10 Brita Skogstorpstugan Jan Andersson Ingrid Mattsdotter
1759-02-17 Lars Marsjö Olof Olsson Brita Nilsdotter
1759-02-20 Anders Torp Lars Olsson Brita Persdotter
1759-02-18 Per Starrkällan Jon Persson Brita Persdotter
1759-02-26 Brita Gate Olof Olsson Kerstin Ersdotter
1759-02-27 Kerstin Malmberg Olof Ersson Anna Ersdotter
1759-03-02 Per Finnstorp Olof Ersson Anna Bengtsdotter
1759-02-24 Per Perstorp Per Ersson Brita Mårtensdotter
1759-02-08 Ingrid Åbrostugan Jöns Nilsson Anna Jonsdotter
1759-03-08 Maja Åbrostugan Jöns Nilsson Anna Jonsdotter
1759-03-12 Erik Torp Per Mårtensson Brita Karlsdotter
1759-03-21 Jon Kikurn Kajsa Persdotter
1759-03-21 Marit Lilla Lundbyskog Per Persson Ingrid Ersdotter
1759-03-23 Per Finninge Per Jonsson Anna Larsdotter
1759-03-23 Lars Hjälpetorp Per Ersson Anna Persdotter
1759-03-28 Lars Billsbro Erik Ersson Ingeborg Ersdotter
1759-03-29 Lars Bondgölet Karl Nilsson Karin Larsdotter
1759-03-26 Olof Låttra Lars Persson Anna Olsdotter
1759-03-27 Nils Lövåker Per Månsson Anna Nilsdotter
1759-03-29 Ingrid Ålsätter Anders Karlsson Lena Nilsdotter
1759-03-28 Annika (Anna) Ålöstugan (Äskestugan?) Lars Persson Anna Olsdotter
1759-04-01 Ingeborg Gäringstorp Erik Andersson Anna Andersdotter
1759-04-01 Olof Stora Hökhult Anders Ragvaldsson Brita Ersdotter
1759-04-01 Annika (Anna) Stora Hökhult Anders Ragvaldsson Brita Ersdotter
1759-04-03 Kerstin Ålsätterstugan Per Ersson Sigrid Jonsdotter
1759-04-06 Erik Norrspånga Erik Olsson Kerstin Ersdotter
1759-04-08 Maja Lunda ST Nils Lundberg Kerstin Olsdotter
1759-04-08 Brita Märta Söderspånga Karl Hindrik Brantenberg Brita Campanius
1759-04-09 Annika (Anna) Majors Backa Jon Bengtsson Ingrid Nilsdotter
1759-04-10 Karin Oppeberga Erik Larsson Brita Persdotter
1759-04-12 Lars Norrspånga Lars Larsson Kerstin Ersdotter
1759-04-23 Annika (Anna) Gunviken Lars Larsson Brita Ersdotter
1759-04-26 Per Hagstugan Sven Ersson Kerstin Nilsdotter
1759-05-04 Brita Berga Lars Jonsson Karin Jansdotter
1759-05-01 Annika (Anna) Marsjö Per Nilsson Ingrid Persdotter
1759-04-22 Annika (Anna) Norrspånga Anders Persson Marit Jonsdotter
1759-05-06 Ingrid Vadstorp Jon Jonsson Annika (Anna) Persdotter
1759-05-11 Erik Käbbetorp Per Persson Kerstin Karlsdotter
1759-05-11 Katarina Billsbro Hammar Karl Jansson Kerstin Olsdotter
1759-05-10 Jon Spånga Kvarn Nils Jonsson Anna Persdotter
1759-05-17 Karin Norrspånga Jon Jonsson Ingrid Persdotter
1759-05-14 Kerstin Ålö ST Erik Ålman Maja Nilsdotter
1759-05-19 Kerstin Henala Per Larsson Karin Tyrisdotter
1759-05-16 Anders Berga Anders Larsson Brita Persdotter
1759-05-19 Erik Lunda Erik Persson Ingeborg Persdotter
1759-05-22 Lars Erstorp Anders Larsson Annika (Anna) Mårtensdotter
1759-05-29 Maja Lisa Högsjö Peter Ekström Lisa Olsdotter
1759-05-27 Per Källmostugan Erik Persson Elin Jonsdotter
1759-06-03 Jon Billsbro Lars Jonsson Brita Persdotter
1759-06-14 Brita Malmbergs ST (Anders) (Ersson) Kerstin Ersdotter
1759-06-19 Annika (Anna) Högbrunn Anders Andersson Anna Persdotter
1759-06-15 Brita Malmberg Jon Mattsson Anna Ersdotter
1759-06-18 Karin Fiskarstugan Olof Jonsson Karin Larsdotter
1759-06-20 Olof Vik Per Bengtsson Ingrid Ersdotter
1759-06-20 Brita Vik Per Bengtsson Ingrid Ersdotter
1759-06-21 Gustav Gropptorps HT Olof Gropfeldt Märta Persdotter
1759-06-28 Anders Näs Olof Olsson Ingrid Ersdotter
1759-06-28 Per Båsenberga Jöns Nilsson Ingeborg Persdotter
1759-07-02 Erik Bromma Lars Larsson Anna Jonsdotter
1759-07-07 Per Stenstorp Per Larsson Kerstin Olsdotter
1759-07-13 Erik Lilla Målke Erik Bondesson Ingrid Persdotter
1759-07-19 Karl Åsen Lars Olsson Brita Karlsdotter
1759-07-14 Brita Lunda Nils Persson Karin Larsdotter
1759-07-21 Elisabet Björnhult Hindrik Persson Kerstin Olsdotter
1759-07-24 Erik Vretsta Olof Jansson Brita Persdotter
1759-07-21 Annika (Anna) Västra Stavstugan Lars Persson Kerstin Torstensdotter
1759-07-24 Brita Vretsta Lars Larsson Ingeborg Andersdotter
1759-08-04 Ingrid Vretsta Nils Ersson Ingrid Olsdotter
1759-08-04 Karin Vretsta Nils Ersson Ingrid Olsdotter
1759-08-10 Anna Åtorp Per Ersson Brita Ersdotter
1759-08-11 Ingeborg Ede Lars Mårtensson Ingeborg Ersdotter
1759-08-12 Olof Gate Anders Andersson Anna Persdotter
1759-08-15 Erik Arvidsstugan Olof Olsson Anna Larsdotter
1759-08-17 Olof Kåsta Per Olsson Ingeborg Olsdotter
1759-08-22 Jon Marsjö Såg Nils Jonsson Kerstin Persdotter
1759-08-21 Johan Billsbro Hammar Jakob Humbla Beata Nilsdotter
1759-08-22 Lars Berga Erik Jonsson Ingrid Larsdotter
1759-08-22 Erik Berga Erik Jonsson Ingrid Larsdotter
1759-08-23 Dödfött Gossebarn Stora Brene Nils Bondesson
1759-08-30 Erik Lyttersta Lars Ersson Brita Olsdotter
1759-08-30 Per Lyttersta Lars Ersson Brita Olsdotter
1759-08-31 Erik Viala Lars Simonsson Anna Ersdotter
1759-09-02 Lars Rude Olof Olsson Brita Larsdotter
1759-09-07 Anders Baggbäcken Anders Mårtensson Anna Olsdotter
1759-09-04 Lars Ede Jöns Jönsson Anna Mattsdotter
1759-09-03 Olof Vännevad Per Olsson Katarina Ersdotter
1759-09-08 Annika (Anna) Simonstorp Olof Olsson Anna Larsdotter
1759-09-13 Jon Lunda Per Persson Karin Jonsdotter
1759-09-17 Olof Säfstaholm Olof Larsson Marit Larsdotter
1759-09-15 Karl Gerhard Lunda Gerhard Willemoth Helena Maria Luthman
1759-09-20 Elisabet Skrattorp Anders Andersson Kerstin Nilsdotter
1759-09-20 Annika (Anna) Lund Lars Ersson Annika (Anna) Persdotter
1759-09-21 Nils Säfstaby Nils Jansson Anna Persdotter
1759-09-26 Johan Ängtorp Lars Widman Johanna Runberg
1759-10-02 Erik Nästorp Anders Månsson Anna Ersdotter
1759-10-05 Erik Rosendal Erik Bengtsson Anna Persdotter
1759-10-05 Per Viala Jon Persson Anna Jonsdotter
1759-10-05 Emborg Hacksta Erik Jönsson Emborg Persdotter
1759-10-05 Per Ålö Olof Persson Ingrid Ersdotter
1759-10-07 Per Snåra Per Olsson Brita Larsdotter
1759-10-28 Ingrid Hoppet Anders Andersson Kerstin Jonsdotter
1759-10-11 Per Anders Olofstorp Erik Persson Kerstin Persdotter
1759-10-11 Anders Viala Per Ersson Brita Andersdotter
1759-10-09 Kerstin Mellan Vannala Lars Ersson Anna Olsdotter
1759-10-20 Brita Marsjö Vittorp Bengt Larsson Ingrid Andersdotter
1759-10-20 Ingrid Marsjö Vittorp Bengt Larsson Ingrid Andersdotter
1759-10-15 Anna Beata Övre Stavhälla Julius Wasser Maria Greta Swan
1759-10-14 Brita Kåsta Per Larsson Brita Olsdotter
1759-10-18 Annika (Anna) Viala Lars Ersson Lena Persdotter
1759-10-16 Dödfött Barn Lindbol Nils Andersson
1759-10-20 Per Henala Olof Tyrisson Ingrid Persdotter
1759-10-27 Brita Skallbol Lars Persson Ingrid Ersdotter
1759-11-01 Lars Viala Erik Persson Ingeborg Månsdotter
1759-11-02 Lars Vintergatan Bonde Winterros Stina Nilsdotter
1759-11-18 Mattias Båsenberga Gustav Nordberg Beata Håhlberg
1759-11-17 Brita Stora Målke Erik Larsson Brita Persdotter
1759-11-19 Kerstin Vretsta Olof Jönsson Brita Persdotter
1759-11-03 Annika (Anna) Ålö Olof Olsson Kerstin Persdotter
1759-11-04 Anders Vik Anders Andersson Marit Persdotter
1759-11-21 Jon Käbbetorp Jon Jonsson Kerstin Larsdotter
1759-11-19 Johan Knutstorps ST Matts Knutström Ingeborg Ersdotter
1759-11-06 Ingrid Ås Karl Persson Brita Persdotter
1759-11-09 Jöns Kärrtorp Karl Olsson Brita Jansdotter
1759-11-10 Ingrid Land Per Larsson Anna Ersdotter
1759-11-12 Annika (Anna) Stora Målke Olof Ragvaldsson Karin Månsdotter
1759-11-12 Lars Svantorp Nils Jansson Anna Persdotter
1759-10-31 Lars Malmberg Lars Persson Annika (Anna) Larsdotter
1759-11-23 Nils Nordantorp Jan Trosberg Karin Olsdotter
1759-11-22 Per Berga Per Persson Brita Jonsdotter
1759-11-20 Erik Högsjö Bruk Hindrik Ersson Kajsa Larsdotter
1759-11-26 Annika (Anna) Vik Erik Andersson Kerstin Larsdotter
1759-11-28 Ingrid Skogstorp Anders Andersson Ingeborg Olsdotter
1759-12-13 Per Malmberg Per Torstensson Emborg Jonsdotter
1759-12-13 Ingrid Hult Lars Jonsson Ingeborg Ersdotter
1759-12-20 Kerstin Ärnebäck Jöns Andersson Maja Månsdotter
1759-12-19 Lars Ås ST Jonas Åhsberg Ingrid Mårtensdotter
1759-12-16 Annika (Anna) Udden Olof Olsson Stina Joakimsdotter
1759-12-21 Olof Sjöbråten Olof Olsson Ella Olsdotter
1759-12-24 Anna Brita Svarttorps ST Olof Svartberg Anna Andersdotter
1759-12-26 Brita Spadtorp Erik Jonsson Kerstin Olsdotter
1759-12-27 Karin Lilla Ölång Erik Andersson Marit Olsdotter
1759-11-11 Ingrid Land Per
1760-01-
1760-01-
1760-01-04 Kerstin Fräntorp Erik Ersson Kerstin Andersdotter
1760-01-10 Brita Görtslinge Lars Larsson Karin Jonsdotter
1760-01-11 Anders Ringeråd Jon Olsson Anna Andersdotter
1760-01-14 Olof Österby Olof Larsson Anna Jonsdotter
1760-01-12 Brita Tovekärr Olof Larsson Kerstin Ersdotter
1760-01-19 Stina Åsen Anders Surström Ingrid Olsdotter
1760-01-19 Kerstin Land Lars Månsson Anna Persdotter
1760-01-20 Erik Morjanå ST Erik Morman Ingeborg Jonsdotter
1760-01-21 Kerstin Bresätter Jon Ersson Ingrid Persdotter
1760-01-23 Lars Vännevad Sven Ersson Anna Persdotter
1760-01-30 Brita Kärrstugan Erik Helman Anna Ersdotter
1760-01-31 Annika (Anna) Söderspånga Lars Persson Kerstin Ersdotter
1760-02-01 Samuel Klockargården Johan Widgren Kajsa Holmgren
1760-02-09 Annika (Anna) Åndenäs Jakob Ersson Kerstin Persdotter
1760-02-10 Annika (Anna) Övre Vannala Jon Jonsson Ingrid Persdotter
1760-02-18 Jan Bromshult Jon Persson Karin Johansdotter
1760-02-18 Kerstin Stora Ölång Per Larsson Kerstin Larsdotter
1760-02-24 Erik Hackstastugan Lars Larsson Kerstin Ersdotter
1760-03-02 Ingeborg Sandvik Olof Andersson Anna Olsdotter
1760-03-01 Kerstin Bistorpsstugan Jon Jonsson Ingrid Nilsdotter
1760-03-04 Olof Hävdstugan Per Olsson Maria Persdotter
1760-03-10 Lars Hacksta Jon Persson Brita Larsdotter
1760-03-09 Per Västorp Lars Persson Ingeborg Persdotter
1760-03-21 Per Högsjö Bruk Petter Månsson Kerstin Nilsdotter
1760-03-29 Marit Mene ST Lars Menström Marit Gabrielsdotter
1760-03-28 Jonas Spånga Hammar Karl Jonsson Helena Jonsdotter
1760-03-30 Brita Bonde Olsson Ingrid Larsdotter
1760-04-02 Brita Ärnebäck Anders Andersson Anna Ersdotter
1760-03-28 Olof Bossbro Bonde Bondesson Ingrid Larsdotter
1760-04-03 Marit Solberga Erik Mårtensson Brita Nilsdotter
1760-04-05 Karin Vretsta ST Olof Wretfeldt Karin Andersdotter
1760-04-10 Gustav Torsbro Lars Nilsson Karin Ersdotter
1760-04-10 Maja Torsbro Lars Nilsson Karin Ersdotter
1760-04-13 Jonas Sjöängstugan, Stavhälla Erik Hellman Margareta Andersdotter
1760-04-13 Per Sjöängstugan, Stavhälla Erik Hellman Margareta Andersdotter
1760-04-14 Karin Nytorp Jöns Ersson Karin Larsdotter
1760-04-08 Anders Hökhultstorp Per Svensson Karin Andersdotter
1760-04-10 Kerstin Vad Per Ersson Karin Johansdotter
1760-04-12 Jon Knutstorp Olof Jonsson Kerstin Andersdotter
1760-04-24 Brita Galltorp Olof Nilsson Annika (Anna) Ersdotter
1760-04-24 Katarina Galltorp Olof Nilsson Annika (Anna) Ersdotter
1760-04-22 Gertrud Sofia Oppeberga Karl Erik Geirse Anna Maja Humbla
1760-04-29 Anders Lilla Hökhult Anders Nilsson
1760-05-03 Annika (Anna) Åby Per Larsson Brita Nilsdotter
1760-05-03 Erik Finninge Olof Ersson Ingeborg Larsdotter
1760-05-14 Karin Ärnebäcks Krog Lars Ersson Anna Andersdotter
1760-05-15 Karin Majors Backa Nils Månsson Kerstin Persdotter
1760-05-18 Kerstin Stora Målke Måns Nilsson Kerstin Jonsdotter
1760-05-22 Erik Gustav Skolhuset Sven Swanljung
1760-05-16 Per Marsjö Per Larsson Kerstin Olsdotter
1760-05-24 Anna Säfstaby Erik Ersson Kerstin Jonsdotter
1760-05-25 Lars Gäringstorp Lars Ersson Anna Andersdotter
1760-05-28 Karin Sköldnäs Jon Larsson Ingeborg Ersdotter
1760-05-26 Kerstin Norrspånga Erik Ingvaldsson Anna Persdotter
1760-06-01 Karin Lönntorp Erik Göransson Karin Persdotter
1760-06-08 Karin Gäringestugan Per Persson Brita Ersdotter
1760-06-10 Jakob Gustav Skenäs Oxenstierna Sara Gyllenborg
1760-06-26 Erik Sätratorps ST Olof Setterman Kerstin Nilsdotter
1760-06-27 Annika (Anna) Sjögöle Olof Ersson Brita Josiasdotter
1760-06-28 Lars Nysätter Lars Jönsson Kerstin Johansdotter
1760-06-28 Brita Stora Kulltorp Erik Jönsson Anna Jonsdotter
1760-07-01 Karin Sköldnäs Lars Olsson Karin Gustavsdotter
1760-07-04 Erik Viala Jon Larsson Ingrid
1760-07-05 Lisa Greta Högsjö Bruk Anders Werner Kajsa Lisa Stenius
1760-07-07 Anna Ölångs ST Öhman Ingrid
1760-07-08 Olof Vik Per Larsson Anna Olofsdotter
1760-07-11 Per Solberga Olof Jonsson Ingrid Pärsdotter
1760-07-15 Lars Vretsta Erik Larsson Ingeborg Persdotter
1760-07-18 Erik Gropptorp Erik Ersson Brita Olsdotter
1760-07-16 Kerstin Ålsätter Simon Ersson Anna Jonsdotter
1760-07-19 Ingrid Moen Lars Andersson Kerstin Olsdotter
1760-07-28 Lars Äspetorp Per Persson Anna Olsdotter
1760-08-01 Karin Stora Täppe Lars Ersson Karin Ersdotter
1760-07-29 Jon Säfstaby Jon Larsson Kerstin Olsdotter
1760-07-27 Per Billsbro ST Jöns Billman Brita Olsdotter
1760-08-07 Lisa Greta Dal Johan Schiol Anna Katarina Orreus
1760-08-08 Ingrid Åsen Erik Ersson Kerstin Olsdotter
1760-08-13 Karin Österby Anders Ersson Anna Olsdotter
1760-08-11 Anna Kikurn Per Nilsson Anna Larsdotter
1760-08-09 Maria Skallbols ST Olof Skallberg Anna Olsdotter
1760-08-14 Per Vads ST Per Wadström Anna Andersdotter
1760-08-10 Maria Glasmästarstugan Olof Jonsson Maria Johansdotter
1760-08-16 Karin Snåra Olof Ersson Anna Persdotter
1760-08-20 Anders Lilla Lundbyskog Mårten Ragvaldsson Anna Olsdotter
1760-08-19 Erik Solberga Anders Ersson Brita Bengtsdotter
1760-08-27 Jon Ärnebäcks Krog Jon Andersson Kerstin Andersdotter
1760-07-31 Lars Målvikstorp Gillius Larsson Brita Ersdotter
1760-08-01 Erik Målvikstorp Gillius Larsson Brita Ersdotter
1760-09-07 Olaus Stavhälla Lars Segerberg Magdalena Sahlbeck
1760-09-10 Anna Marsjö Per Ersson Kerstin Olsdotter
1760-09-13 Lars Ramstorp Lars Larsson Brita Larsdotter
1760-09-12 Ingeborg Marsjö Mårten Restedt Kerstin Andersdotter
1760-09-17 Ingrid Högbrunn Måns Mårtensson Anna Jansdotter
1760-09-17 Anna Viala ST Per Olsson Karin Nilsdotter
1760-09-17 Olof Västervik Erik Olsson Brita Ersdotter
1760-09-21 Lars Stora Lundbyskog Olof Olsson Kerstin Persdotter
1760-09-20 Lars Nedre Stavhälla Erik Bondesson Karin Larsdotter
1760-09-20 Erik Dammstugan Erik Larsson Karin Ersdotter
1760-09-25 Brita Stora Målke Nils Persson Kerstin Larsdotter
1760-09-25 Lars Båsenberga Jöns Nilsson Ingeborg Pålsdotter
1760-09-24 Brita Oppeberga Olof Larsson Kerstin Persdotter
1760-09-25 Brita Norrspånga Anders Persson Marit Jonsdotter
1760-09-26 Lisa Ängs ST Olof Engvall Anna Jönsdotter
1760-09-26 Jon Billsbro (Jon) (Jonsson) Ingrid Jönsdotter
1760-10-07 Karin Fallkärr (Olof) (Olsson) Karin Karlsdotter
1760-10-06 Per Sköldnäs ST Erik Sköldberg Ingrid Nilsdotter
1760-10-09 Ingrid Åsen Lars Larsson Anna Ersdotter
1760-10-11 Anna Vads ST Erik Wadman Anna Olsdotter
1760-10-11 Mårten Oppstugan Mårten Mårtensson Maria Hindriksdotter
1760-10-11 Kerstin Oppstugan Mårten Mårtensson Maria Hindriksdotter
1760-10-13 Ingrid / Ingeborg Säfstaby Olof Olsson Brita Simonsdotter
1760-10-14 Erik Edetorp Jon Andersson Kerstin Olsdotter
1760-10-13 Olof Åsen Erik Olsson Kerstin Ersdotter
1760-10-17 Anna Valborgsstugan Jan Ersson Brita Jansdotter
1760-10-17 Olof Hökhults ST Olof Hökendahl Brita Persdotter
1760-10-18 Anna Nyhagstugan Anders Andersson Kerstin Jonsdotter
1760-10-21 Ingeborg Ristorp Olof Mårtensson Karin Jonsdotter
1760-10-31 Lars Övre Vannala Erik Jonsson Kerstin Olsdotter
1760-11-04 Ingrid Billsbro Olof Olsson Karin Jönsdotter
1760-11-05 Katarina Högsjö Peter Ekström Elisabet Olsdotter
1760-11-06 Kerstin Stora Målke Erik Persson Kerstin Larsdotter
1760-11-10 Per Marsjö ÖG Per Nilsson Brita Larsdotter
1760-11-13 Nils Malmbergstugan Nils Torstensson Anna Johansdotter
1760-11-20 Erik Gräv Erik Brita Andersdotter
1760-11-24 Josias Morjanå Josias Simonsson Brita Persdotter
1760-11-23 Ingrid Åsen Olof Andersson Ingrid Persdotter
1760-11-22 Per Vretsta Per Persson Ingrid Larsdotter
1760-11-26 Johan Ellfalla ST Per Elg Brita Persdotter
1760-11-30 Jon Båsenberga Olof Jonsson Anna Olsdotter
1760-12-01 Karin Mårtenstugan Erik Persson Anna Bondesdotter
1760-11-30 Ingrid Västra Vintergatan Erik Ersson Brita Nilsdotter
1760-12-04 Kerstin Lilla Täppe Jon Jonsson Brita Ersdotter
1760-12-07 Erik Kulltorps ST Erik Kullman Brita Jonsdotter
1760-12-10 Karl Lilla Brene Karl Olsson Kerstin Persdotter
1760-12-12 Per Ormön Jon Bengtsson Karin Bengtsdotter
1760-12-10 Olof Stora Ölång Anders Ersson Kerstin Olsdotter
1760-12-12 Erik Billsbro Erik Ersson Ingeborg Ersdotter
1760-12-23 Kerstin Håltorp Lars Jonsson Anna Jansdotter
1760-12-24 Kerstin Bogården Erik Ersson Karin Persdotter
1760-12-25 Erik Viala Lars Ersson Lena Persdotter
1760-12-27 Brita Stengården Lars Jonsson Anna Ersdotter
1760-12-27 Kerstin Vittorp Per Håkansson Karin Persdotter
1761-01-04 Lars Båsenberga Olof Larsson Elisabet Paulsson
1761-01-05 Katarina Gropptorp Erik Ersson Katarina Persdotter
1761-01-05 Anders Högsjö Bruk Anders Ersson Anna Andersdotter
1761-01-10 Erik Sjöbråten Olof Olsson Ella Olsdotter
1761-01-14 Karin Vattendalen Nils Persson Karin Larsdotter
1761-01-12 Per Lindbol Nils Andersson Ingrid Persdotter
1761-01-16 Erik Plomtorp Per Ersson Kerstin Persdotter
1761-01-17 Lars Marsjö Vittorp Lars Larsson Kerstin Andersdotter
1761-01-20 Anna Galltorp Lars Ersson Kerstin Persdotter
1761-01-25 Olof Bäcktorp Erik Persson Ingeborg Jonsdotter
1761-01-16 Per Svarttorp Jon Persson Kerstin Tyresdotter
1761-01-31 Per Backa Per Ersson Anna Ersdotter
1761-01-30 Karin Erstorp Mårten Mårtensson Karin Persdotter
1761-02-03 Lars Lundtorp Per Persson Anna Larsdotter
1761-02-04 Per Vad Per Ersson Brita Persdotter
1761-02-08 Erik Stengården Jon Jonsson Kerstin Olsdotter
1761-02-08 Elisabet Stengården Jon Jonsson Kerstin Olsdotter
1761-02-06 Olof Sjögöle ST Olof Schylin Anna Ersdotter
1761-02-08 Erik Lagölet Anders Ersson Ingrid Jonsdotter
1761-02-11 Olof Malmbergs ST Erik Malmberg Karin Jonsdotter
1761-02-18 Kerstin Ålö Bonde Olsson Kerstin Persdotter
1761-02-19 Ingrid Dammstugan, Svarttorps Rote Erik Olsson Ingrid Larsdotter
1761-02-22 Kerstin Stubbdalen Per Persson Kerstin Ersdotter
1761-02-26 Kerstin Käbbetorp Jon Jonsson Kerstin Larsdotter
1761-02-27 Anna Anderstorp Per Persson Anna Olsdotter
1761-02-28 Erik Gropptorp Jan Jansson Marit Ersdotter
1761-03-04 Elsa Kristina Söderspånga Karl Hindrik Brantenberg Brigitta Companius
1761-03-02 Erik Marsjö Jakob Ersson Ingrid Magnidotter
1761-03-05 Brita Käbbetorp Olof Persson Brita Persdotter
1761-03-11 Kerstin Käbbetorp Per Persson Kerstin Karlsdotter
1761-03-13 Anders Ängtorp Lars Widman Brita Jönsdotter
1761-03-16 Lars Billsbro (Lars) (Jonsson) Anna Jönsdotter
1761-03-20 Anna Oppsala Jon Andersson Anna Olsdotter
1761-03-26 Per Norrspånga Olof Bondesson Ingrid Jonsdotter
1761-03-26 Ingrid Bresätter Erik Ersson Ingrid Andersdotter
1761-04-02 Olof Vretsta ÖG Lars Larsson Anna Olsdotter
1761-03-31 Adolf Billsbro Hammar Mårten Jansson Gode Brita Månsdotter
1761-04-03 Peter Haddetorp Gustav Gustavsson Katarina Nilsdotter
1761-04-04 Brita Lunda NG Jon Larsson Brita Jonsdotter
1761-04-10 Olof Svarttorps ST Olof Svartberg Anna Andersdotter
1761-04-14 Ingrid Karstorp Erik Ammundsson Anna Bengtsdotter
1761-04-15 Katarina Hagstugan Karl Brinck Kerstin Andersdotter
1761-04-13 Brita Stora Målke Per Mattsson Anna Persdotter
1761-04-17 Anna Hoppet Erik Ersson Elisabet Andersdotter
1761-04-19 Brita Smedstorp Lars Persson Karin Olsdotter
1761-04-23 Anna Finnstorp Olof Ersson Anna Bengtsdotter
1761-04-28 Ingrid Håkstugan Olof Larsson Kerstin Nilsdotter
1761-04-29 Erik Källmostugan Erik Persson Elin Jonsdotter
1761-05-03 Olof Malmberg Olof Ersson Anna Ersdotter
1761-05-04 Kerstin Mjälnäs Erik Ersson Anna Larsdotter
1761-05-05 Olof Lundtorp Olof Larsson Brita Svensdotter
1761-05-09 Erik Vadstorp Olof Ersson Kerstin Larsdotter
1761-05-08 Per Bresätters ST Per Breman Anna Olsdotter
1761-05-11 Anders Nästorp Anders Persson Ingrid Persdotter
1761-05-11 Anders Perstorp Per Hansson Brita Mårtensdotter
1761-05-16 Sara Kaplansgården Henrik Campanius Anna Brita Hedenius
1761-05-18 Ingrid Billsbro Lars Jonsson Brita Persdotter
1761-05-18 Lars Billsbro Lars Jonsson Brita Persdotter
1761-05-17 Erik Råmperåd Bengt Ersson Kerstin Larsdotter
1761-05-23 Anders Pampetorp Erik Wahlberg Margareta Larsdotter
1761-05-23 Per Norrspånga Erik Ingvaldsson Anna Persdotter
1761-06-01 Lars Stora Målke Erik Larsson Brita Persdotter
1761-06-03 Margareta Skrattorp Olof Olsson Margareta Persdotter
1761-06-08 Kerstin Kåstastugan Anders Andersson Anna Olsdotter
1761-06-09 Per Vittbro Olof Persson Anna Nilsdotter
1761-06-07 Erik Råmperåd Lars Ersson Anna Ersdotter
1761-06-14 Olof Kilsbacken Lars Johansson Katarina Ottesdotter
1761-06-17 Brita Äskedalen Jon Olsson Kerstin Persdotter
1761-06-20 Anna Söderspånga Olof Persson Anna Persdotter
1761-06-29 Ingrid Skallbol Lars Persson Ingrid Ersdotter
1761-06-29 Ingeborg Ekeberg Erik Ersson Anna Persdotter
1761-07-01 Per Sköldnäs Erik Nilsson Ingeborg Olsdotter
1761-07-07 Kerstin Skeppmyre Olof Persson Anna Ersdotter
1761-07-07 Erik Skeppmyre Olof Persson Anna Ersdotter
1761-07-05 Kerstin Mjälnäs Lars Larsson Kerstin Ersdotter
1761-07-09 Anna Katarina Billsbro ST Lars Billberg Ingrid Jörsdotter?
1761-07-09 Anna Östra Vintergatan Jon Jonsson Anna Larsdotter
1761-07-10 Ingrid Knutstorp Johan Johansson Ingeborg Ersdotter
1761-07-03 Kerstin Nedre Vannala Anders Eliasson Ingrid Larsdotter
1761-07-07 Anna Billsbro Jon Jonsson Anna Persdotter
1761-07-16 Lars Gölstugan, Båsenberga Erik Ersson Ingrid Larsdotter
1761-07-16 Kerstin Vännevad Per Olsson Katarina Ersdotter
1761-08-01 Olof Hagstugan, Kulltorp Olof Månsson Ingrid Olsdotter
1761-08-05 Erik Hjälpetorp Per Ersson Anna Persdotter
1761-08-07 Anna Båltorp Per Persson Anna Persdotter
1761-08-06 Anna Säfstaby Nils Jansson Anna Persdotter
1761-08-17 Lars Lasstorp Per Persson Ingrid Larsdotter
1761-08-25 Lars Ringeråd Lars Larsson Anna Andersdotter
1761-08-28 Olof Myrkärr Per Persson Ebba Olsdotter
1761-08-28 Sara Haddetorp Olof Nilsson Anna Ersdotter
1761-08-24 Anna Lyttersta Lars Ersson Brita Olsdotter
1761-08-30 Karin Ellfalla (Anders) (Andersson) Brita Persdotter
1761-08-31 Erik Berga Olof Jonsson Kerstin Larsdotter
1761-09-04 Olof Rude Nils Nilsson Brita Olsdotter
1761-09-04 Olof Viala Jon Olsson Ingrid Persdotter
1761-09-04 Lars Land Per Larsson Anna Ersdotter
1761-09-06 Per Skårsnäs Erik Ersson Brita Persdotter
1761-09-11 Olof Sandstugan Per Persson Karin Olsdotter
1761-09-12 Erik Berga ST Olof Berggren Ingrid Ersdotter
1761-09-13 Maja Lisa Björkholmen Jonas Ersson Marit Ragvaldsdotter
1761-09-13 Erik Söderspånga ST Erik Söderspång Greta Persdotter
1761-09-20 Olof Östra Nordankärr Per Jönsson Margareta Persdotter
1761-09-21 Erik Lundtorp Olof Ersson Ingrid Ersdotter
1761-09-23 Ingeborg Marsjö Jon Jonsson Anna Persdotter
1761-09-23 Kerstin Lunda Nils Nilsson Brita Andersdotter
1761-09-26 Anna Skallbols ST Olof Skallberg Anna Persdotter
1761-09-14 Erik Målvikstorp Gillius Larsson Brita Ersdotter
1761-09-20 Måns Stora Målke Olof Ragvaldsson Karin Månsdotter
1761-09-24 Anna Läppe Olof Andersson Anna Persdotter
1761-09-28 Lars Bliggetorp Jöns Jönsson Anna Olsdotter
1761-09-27 Anna Marsjö Erik Ersson Anna Ersdotter
1761-10-02 Erik Skogstorpstugan Jan Andersson Ingrid Mattsdotter
1761-09-29 Erik Gate Olof Olsson Kerstin Ersdotter
1761-09-28 Maria Stavhälla HT Petter Hellman Katarina Ersdotter
1761-10-08 Lars Bromma Lars Larsson Anna Jonsdotter
1761-10-09 Erik Berga Erik Ersson Anna Olsdotter
1761-10-10 Lars Stenstorp Per Larsson Kerstin Olsdotter
1761-10-03 Anna Svarttorp Lars Persson Anna Persdotter
1761-10-16 Brita Svenstorp Per Svensson Anna Persdotter
1761-10-21 Nils Lunda Per Persson Anna Olsdotter
1761-10-25 Lars Jakobstorp Lars Månsson Ingeborg Ersdotter
1761-10-26 Brita Gate Anders Andersson Anna Persdotter
1761-11-03 Lars Vik Lars Olsson Brita Olsdotter
1761-11-02 Kerstin Kåsta Per Persson Brita Nilsdotter
1761-10-31 Anna Kåsta Olof Persson Anna Ersdotter
1761-11-04 Olof Billsbro Olof Larsson Brita Ersdotter
1761-11-04 Erik Starrkällan Jon Persson Brita Persdotter
1761-11-08 Anna Stora Täppe Olof Persson Anna Jonsdotter
1761-11-14 Erik Långängen Erik Ersson Anna Jönsdotter
1761-11-18 Jonas Tegelslagartorp Nils Jonsson Maria Persdotter
1761-11-11 Kristina Fredstorp Per Mattsson Kerstin Joelsdotter
1761-11-21 Anna Norrspånga Lars Larsson Kerstin Ersdotter
1761-11-26 Per Torp Per Mårtensson Brita Karlsdotter
1761-12-02 Kerstin Österby Per Nilsson Kerstin Andersdotter
1761-11-29 Erik Högsjö Bruk Gustav Ersson Brita Jansdotter
1761-12-09 Per Buddetorp Erik Ersson Brita Olsdotter
1761-12-07 Erik Ede Lars Mårtensson Ingeborg Ersdotter
1761-12-11 Per Stenbrostugan Anders Jonsson Ingeborg Olsdotter
1761-12-10 Ingeborg Rude Olof Olsson Brita Larsdotter
1761-12-15 Brita Kåsta Per Olsson Ingeborg Olsdotter
1761-12-13 Olof Äskestugan Lars Persson Anna Olsdotter
1761-12-14 Erik Karstorp Erik Ersson Ingrid Ragvaldsdotter
1761-12-19 Anna Ödesängsstugan Jonas Ersson Ingeborg Ersdotter
1761-12-20 Per Lövåker Per Månsson Anna Nilsdotter
1761-12-23 Per Stavstugan Lars Persson Kerstin Torstensdotter
1761-12-25 Lars Stora Målke Erik Larsson Anna Larsdotter
1761-12-18 Anna Stora Kulltorp Lars Persson Kerstin Ersdotter
1762-01-
1762-01-02 Kerstin Olofstorp, Målke Erik Persson Katarina Persdotter
1762-01-03 Anna Billsbro Erik Ersson Ingeborg Ersdotter
1762-01-08 Erik Malmberg Erik Ersson Brita Ersdotter
1762-01-12 Kerstin Bärle Per Jönsson Kerstin Karlsdotter
1762-01-09 Ingeborg Lunda Per Persson Karin Jonsdotter
1762-01-15 Olof Lunda Erik Persson Ingeborg Persdotter
1762-02-05 Ingrid Kåsta Per Larsson Brita Olsdotter
1762-02-05 Johan Fräntorp Johan Persson Anna Larsdotter
1762-02-02 Ingrid Övre Vannala Johan Johansson Ingrid Persdotter
1762-02-09 Johan Gabriel Båsenberga Per Björkman Molitor
1762-02-08 Olof Baggbäcken Anders Mårtensson Anna Olsdotter
1762-02-11 Anders Erstorp Anders Larsson Anna Mårtensdotter
1762-02-10 Ingrid Ölångs ST Erik Öman Ingrid Andersdotter
1762-02-13 Anna Skogstorp Anders Andersson Ingeborg Olsdotter
1762-02-15 Anna Gäringestugan Per Persson Brita Ersdotter
1762-02-18 Olof Båsenberga Olof Larsson Elisabet Pålsdotter
1762-02-18 Brita Karstorp, Svarttorps Rote Olof Olsson Karin Ersdotter
1762-02-13 Anna Sjögöle ST Olof Schölin Anna Ersdotter
1762-02-22 Kerstin Kikurn Per Nilsson Anna Larsdotter
1762-02-26 Lars Ellfalla Nils Ersson Brita Larsdotter
1762-03-03 Ingrid Malmberg Jon Mattsson Anna Ersdotter
1762-03-05 Anna Kristina Övre Stavhälla Jon Ersson Maria Ersdotter
1762-03-06 Anna Österby Olof Larsson Anna Jonsdotter
1762-03-11 Kerstin Marsjö Vittorp Bengt Larsson Ingrid Andersdotter
1762-03-17 Jon Båsenberga Jöns Nilsson Ingeborg Pålsdotter
1762-03-20 Erik Berga Anders Larsson Brita Persdotter
1762-03-19 Dotter Snåra Erik Larsson Kerstin Persdotter
1762-03-14 Kristina Katarina Stavhälla Lars Segerberg Greta Magdalena Sehlbeck
1762-03-19 Marit Viala Jon Persson Anna Jonsdotter
1762-03-11 Helena Maria Lunda FrälseG Gerhard Willemot Helena Luthman
1762-03-28 Per Säfstaby Per Andersson Kertin Persdotter
1762-03-28 Per Vitan Jöns Jönsson Ingrid Andersdotter
1762-04-02 Erik Ärnebäcks Krog Lars Ersson Anna Andersdotter
1762-04-07 Erik Torp Lars Olsson Brita Persdotter
1762-04-07 Dödfött Gossebarn Torp Lars Olsson Brita Persdotter
1762-04-09 Kerstin Hjälpetorp Per Persson Ingeborg Andersdotter
1762-04-09 Kerstin Stora Ölång Anders Ersson Kerstin Olsdotter
1762-03-26 Anders Gate Anders Persson Brita Larsdotter
1762-04-15 Ingrid Sköldnäs ST Erik Sköldberg Ingrid Nilsdotter
1762-04-15 Kerstin Lönntorp Erik Göransson Karin Persdotter
1762-03-24 Brita Nysätter Lars Jönsson Kerstin Jansdotter
1762-04-15 Erik Malmberg Lars Persson Anna Larsdotter
1762-04-17 Ingrid Bärle Jon Nilsson Brita Persdotter
1762-04-03 Katarina Marsjö Anders Storck Maria Larsdotter
1762-04-25 Erik Vik Lars Olsson Brita Ersdotter
1762-04-28 Erik Svantorp Nils Jansson Anna Persdotter
1762-04-27 Lars Hällgölet Olof Larsson Kerstin Danielsdotter
1762-04-29 Per Morjanå Nils Andersson Kerstin Nilsdotter
1762-04-29 Anna Ålsätter Simon Ersson Anna Jonsdotter
1762-05-04 Lars Kåsta Olof Persson Kerstin Larsdotter
1762-05-09 Lars Henala Olof Tyrisson Ingrid Persdotter
1762-05-16 Kerstin Vads ST Erik Wadman Anna Olsdotter
1762-05-19 Anna Vik Anders Andersson Marit Persdotter
1762-05-16 Karl Söderspånga Karl Hindrik Brantenberg Brita Campanius
1762-05-15 Petter Högsjö Bruk Anders Werner Katarina Elisabet Stenius
1762-05-15 Hans Högsjö Bruk Anders Werner Katarina Elisabet Stenius
1762-05-19 Kerstin Mene Per Olsson Brita Persdotter
1762-05-17 Karin Lunda HT Olof Olsson Karin Jönsdotter
1762-05-20 Karl Udden, Högsjö Olof Olsson Stina Joakimsdotter
1762-05-23 Per Berga Lars Persson Kerstin Larsdotter
1762-05-28 Anders Bistorp Anders Andersson Ingrid Olsdotter
1762-06-03 Kerstin Tutorp Jon Bengtsson Ingrid Nilsdotter
1762-06-04 Lars Oppeberga Erik Larsson Brita Pärsdotter
1762-06-07 Anna Åsen Lars Olsson Brita Karlsdotter
1762-06-14 Anna Viala Lars Simonsson Anna Ersdotter
1762-06-13 Kerstin Spadtorp Erik Skog Kerstin Olsdotter
1762-06-23 Kerstin Högbrunn Måns Mårtensson Anna Jansdotter
1762-06-25 Karin Stora Täppe Olof Ersson Ingrid Ersdotter
1762-06-27 Jakob Fredrik Skolhuset Sven Swanljung Brita Stina Haselbom
1762-07-02 Kerstin Nästorp Anders Persson Ingrid Persdotter
1762-07-07 Kerstin Vretsta Lars Larsson Ingeborg Andersdotter
1762-07-10 Lars Galltorp Lars Persson Ingeborg Persdotter
1762-07-14 Olof Mellan Vannala Sven Larsson Marit Olsdotter
1762-07-21 Lars Sjöbråten Matts Mattsson Maja Nilsdotter
1762-07-24 Per Saltorp Per Gustavsson Anna Ersdotter
1762-07-26 Per Gunviken Per Persson Ingrid Larsdotter
1762-07-26 Lars Gunviken Per Persson Ingrid Larsdotter
1762-07-27 Karin Båsenberga Erik Ersson Kerstin Andersdotter
1762-07-03 Katarina Ebba Kesätter Karl Fredrik Lallerstedt Brita Fogel
1762-08-05 Kerstin Mellan Vannala Per Larsson Kerstin Ersdotter
1762-08-0 Lars Oppeberga Lars Persson Ingrid Olsdotter
1762-08-08 Olof Rosendal Erik Bengtsson Anna Persdotter
1762-08-27 Ingeborg Nedre Vannala Lars Andersson Karin Andersdotter
1762-08-22 Kerstin Svarttorp Lars Persson Anna Persdotter
1762-08-24 Kerstin Hälleråd Anders Olsson Maria Svensdotter
1762-08-24 Erik Ede KronoG Anders Andersson Karin Johansdotter
1762-09-02 Erik Lilla Täppe Jon Jonsson Brita Ersdotter
1762-09-11 Kerstin Lundtorp Per Persson Anna Larsdotter
1762-09-07 Brita Marsjö Vittorp Jon Larsson Elisabet Ersdotter
1762-09-13 Brita Remsnidartorp Erik Olsson Brita Larsdotter
1762-09-13 Lars Löftinge Jon Andersson Kerstin Andersdotter
1762-08-31 Anders Ullevi Anders Persson Brita Andersdotter
1762-10-02 Karl Ås Karl Persson Brita Persdotter
1762-09-20 Anna Gäringe HT Erik Gärling Anna Olsdotter
1762-09-25 Per Oppsala Jon Andersson Anna Olsdotter
1762-09-19 Erik Galltorp Lars Ersson Kerstin Persdotter
1762-09-25 Ingrid Norrspånga Lars Persson Kerstin Jonsdotter
1762-09-28 Erik Ålö Erik Olsson Kerstin Ersdotter
1762-09-30 Karin Gate Jon Persson Karin Larsdotter
1762-10-08 Erik Sjögöle Lars Persson Kerstin Bengtsdotter
1762-10-10 Brita Nästorp Anders Månsson Anna Ersdotter
1762-10-21 Ingrid Söderspånga Jon Persson Brita Olsdotter
1762-10-24 Johan Petter Oppeberga Karl Erik Gierse Anna Maria Humbla
1762-10-25 Anders Bistorpstugan Jon Jonsson Ingrid Nilsdotter
1762-10-30 Erik Abrahamstorp Erik Jonsson Kerstin Ersdotter
1762-10-27 Jon Båsenberga Jakob Jonsson Ingrid Olsdotter
1762-11-09 Kerstin Krogstugan / Ärnebäcks Krog Erik Andersson Karin Månsdotter
1762-11-03 Karin Fräntorp Anders Persson Ingeborg Ersdotter
1762-11-08 Ingrid Åsen Anders Sandström Ingrid Olsdotter
1762-11-23 Anna Finninge Per Jonsson Anna Larsdotter
1762-11-13 Ingrid Sandäng Anders Persson Ingrid Persdotter
1762-11-14 Ingeborg Stora Hökhult Jöns Persson Ingeborg Olsdotter
1762-11-21 Anna Marsjö Vittorp Lars Larsson Kerstin Andersdotter
1762-11-28 Anders Baggetorp, Svarttorps Rote Anders Olsson Gunilla Nilsdotter
1762-11-30 Magdalena Karolina Prostgården Karl Papke Magdalena Steen
1762-11-30 Pehr Källmostugan Erik Persson Elin Jonsdotter
1762-12-10 Per Viala Per Ersson Brita Andersdotter
1762-12-11 Brita Stubbdalen Per Persson Kerstin Ersdotter
1762-12-22 Kerstin Söderspånga Olof Persson Anna Persdotter
1762-12-28 Daniel Klockargården Johan Widgren Kajsa Holmgren
1762-10-30 Stina Kajsa
1762-12-20 Anders Mogetorp, Lännäs Socken Jonas Andersson Brita Nilsdotter
1763-01-02 Erik Berga Jonas Jonsson Anna Ersdotter
1763-01-05 Lars Stora Hökhult Anders Ragvaldsson Brita Ersdotter
1763-01-10 Erik Norrspånga Erik Ingvaldsson Anna Persdotter
1763-01-17 Jon Malmberg Per Persson Emborg Jönsdotter
1763-01-16 Anna Solberga Anders Ersson Brita Bengtsdotter
1763-01-20 Olof Sköldnäs Nils Pålsson Anna Olsdotter
1763-01-18 Jon Skårsnäs Erik Ersson Brita Persdotter
1763-01-16 Olof Äspetorp Per Persson Anna Olsdotter
1763-01-19 Bernt Bromma Gustav Norberg Beata Hålberg
1763-01-21 Anna Vännevad Sven Ersson Anna Persdotter
1763-01-24 Erik Berga Jöns Olsson Anna Ersdotter
1763-01-26 Ingeborg Oppsala Anders Ersson Ingeborg Ersdotter
1763-01-29 Anna Finninge Olof Ersson Ingeborg Larsdotter
1763-02-05 Anders Högbrunn Anders Andersson Anna Persdotter
1763-02-02 Lars Läppe Lars Mårtensson Anna Larsdotter
1763-02-04 Brita Stora Lundbyskog Olof Olsson Kerstin Persdotter
1763-02-07 Kerstin Glasmästarstugan Olof Jonsson Maja Jansdotter
1763-02-08 Kerstin Marsjö Per Nilsson Brita Larsdotter
1763-02-13 Lars Perstorp Per Hansson Brita Mårtensdotter
1763-02-14 Anders Högsjö Bruk Petter Månsson Kerstin Nilsdotter
1763-02-20 Lars Göran Billsbro ST Lars Billberg Ingrid Örnström
1763-02-23 Erik Stora Målke Måns Nilsson Kerstin Jönsdotter
1763-03-03 Erik Ålsjötorp, Brogetorp Olof Magnisson Ingrid Olsdotter
1763-03-02 Ingrid Oppeberga Olof Larsson Kerstin Persdotter
1763-02-25 Ingrid Åbrostugan Olof Jonsson Anna Karlsdotter
1763-03-03 Per Hökhultstorp Per Svensson Karin Andersdotter
1763-02-24 Brita Solberga Johan Widman Anna Samuelsdotter
1763-03-03 Johan Valborgstugan Jan Ersson Brita Jansdotter
1763-03-09 Olof Hansta Lars Larsson Brita Larsdotter
1763-03-11 Ingrid Smedstorp Karl Olsson Ingrid Bengtsdotter
1763-03-11 Jonas Marsjö Per Larsson Karin Olsdotter
1763-03-13 Kerstin Hult Lars Jonsson Ingrid Ersdotter
1763-03-18 Brita Vretsta Per Persson Ingeborg Olsdotter
1763-03-23 Petter Högsjö Gård Petter Persson Lisa Olsdotter
1763-03-14 Anna Malmberg Olof Ersson Anna Ersdotter
1763-03-27 Ingeborg Viala FrälseG Lars Ersson Lena Persdotter
1763-03-27 Ingeborg Svanvik Olof Olsson Ingeborg Bondesdotter
1763-03-29 Lars Hacksta Erik Jönsson Emborg Persdotter
1763-03-28 Petter Högsjö Bruk Jöns Fagerström Maria Jonsdotter
1763-04-01 Karl Haddetorp Olof Nilsson Anna Ersdotter
1763-04-05 Ingrid Ärnebäck Anders Andersson Anna Ersdotter
1763-04-10 Anders Sandvik Olof Andersson Anna Olsdotter
1763-04-09 Olof Ede KronoG Olof Olsson Karin Mattsdotter
1763-03-06 Anna Ålsätter Olof Olsson Ingrid Olsdotter
1763-04-19 Anna Nedre Stavhälla Erik Bondesson Karin Larsdotter
1763-04-03 Lars Löftinge Lars Larsson Ingrid Gabrielsdotter
1763-04-23 Brita Stina Högsjö Bruk Sven Sjöman Kerstin Ersdotter
1763-04-26 Olof Sjögöle ST Olof Sjölin Anna Ersdotter
1763-04-29 Karl Haddetorp Gustav Gustavsson Katarina Nilsdotter
1763-05-02 Anna Rude Nils Nilsson Brita Olsdotter
1763-05-04 Johan Vannala ST Johan Wanström Brita Larsdotter
1763-05-02 Berga HT Olof Berggren Karin Ersdotter
1763-05-05 Per Lilla Brene Olof Persson Anna Jonsdotter
1763-05-20 Ingrid Malmbergs ST Olof Malmgren Kerstin Ersdotter
1763-05-22 Per Övre Vannala Erik Jonsson Kerstin Olsdotter
1763-05-23 Ingrid Mellan Vintergatan Per Persson Kerstin Nilsdotter
1763-06-01 Olof Kåsta Olof Persson Kerstin Larsdotter
1763-05-28 Anna Lund Lars Jonsson Anna Ersdotter
1763-06-05 Anders Göketorp Erik Björkman Ingrid Nilsdotter
1763-06-13 Ingrid Ålö Olof Persson Ingrid Ersdotter
1763-06-17 Brita Vik Lars Olsson Brita Ersdotter
1763-06-08 Lars Vik ÖG Per Larsson Kerstin Olsdotter
1763-06-15 Brita Stora Täppe Jon Jonsson Karin Ersdotter
1763-06-12 Lars .....dalstugan Nils Persson Karin Larsdotter
1763-06-20 Anna Lilla Ölång Erik Andersson Marit Olsdotter
1763-06-30 Anna Bresätters ST Per Brefelt Anna Olsdotter
1763-07-01 Per Billsbro Lars Jonsson Brita Persdotter
1763-06-20 Erik Vik Anders Andersson Marit Persdotter
1763-07-01 Brita Låttra HT Karl Lotterberg Stina Andersdotter
1763-06-11 Kerstin Norrspånga Anders Persson Marit Jonsdotter
1763-06-11 Dödfött Barn Norrspånga Anders Persson Marit Jonsdotter
1763-06-30 Per Säfstaby Jon Larsson Kerstin Olsdotter
1763-07-09 Stina Mjälnäs Johan Pettersson Karin Ersdotter
1763-07-14 Per Saltorp Per Jonsson Lena Persdotter
1763-07-15 Kerstin Låttra Lars Olsson Kerstin Persdotter
1763-07-22 Kerstin Göketorp Jonas Warenberg Kerstin Nilsdotter
1763-07-18 Hedvig Gustava Stengården Per Welin Kristina Hylteen
1763-07-16 Stina Hagstugan Karl Brink Kerstin Persdotter
1763-07-21 Brita Vads ST Per Wadström Anna Andersdotter
1763-07-18 Anna Henala Per Larsson Anna Andersdotter
1763-07-21 Brita Västra Nordankärr Gustav Ersson Brita Jansdotter
1763-07-22 Per Vretsta Lars Larsson Anna Olsdotter
1763-07-17 Lars Mene ST Lars Menström Marit Gabrielsdotter
1763-07-26 Brita Bäcktorp Erik Persson Ingeborg Jonsdotter
1763-07-14 Ingrid Oppstugan Mårten Mårtensson Maria Hindriksdotter
1763-08-02 Erik Åndenäs Jakob Ersson Kerstin Persdotter
1763-08-05 Kerstin Mogetorp Jon Jonsson Kerstin Persdotter
1763-08-04 Per Marsjö Såg Nils Jonsson Kerstin Persdotter
1763-08-05 Anders Lunda Nils Nilsson Brita Andersdotter
1763-08-04 Anna Ängs ST Anders Engwall Karin Persdotter
1763-08-06 Erik Stora Sjögetorps ST Anders Sjöman Anna Ersdotter
1763-08-06 Anders Stora Sjögetorps ST Anders Sjöman Anna Ersdotter
1763-08-09 Brita Fallkärr (Olof) (Olsson) Karin Nilsdotter
1763-08-07 Per Billsbro Erik Ersson Ingeborg Ersdotter
1763-08-10 Erik Åsen Lars Larsson Anna Ersdotter
1763-08-10 Erik Västervik Erik Olsson Brita Ersdotter
1763-08-21 Olof Björnhult Hindrik Persson Kerstin Olsdotter
1763-08-28 Anna Lunda ST Nils Lundberg Karin Olsdotter
1763-09-02 Olof Lunda ST Nils Lundberg Karin Olsdotter
1763-08-30 Olof Ärnebäck Jöns Andersson Maria Månsdotter
1763-08-28 Ingrid Båsenberga ST Olof Båsenström Kerstin Persdotter
1763-08-26 Per Stora Ölång Per Larsson Kerstin Larsdotter
1763-09-10 Brita Simonstorp Olof Olsson Anna Larsdotter
1763-09-10 Per Vik Per Larsson Anna Olsdotter
1763-09-15 Brita Ellfalla ST Per Elg Brita Persdotter
1763-09-15 Maria Bromma ST Anders Bromfelt Ingeborg Svensdotter
1763-09-14 Erik Östra Vintergatans ST Bonde Winterros Stina Nilsdotter
1763-09-12 Anna Prästkärrstugan Olof Andersson Anna Ersdotter
1763-09-22 Karin Käbbetorp Olof Persson Brita Persdotter
1763-09-23 Olof Lundtorp Olof Ersson Ingrid Ersdotter
1763-09-19 Karin Kåstastugan Olof Olsson Karin Jonsdotter
1763-09-18 Kerstin Vretsta ÖG Erik Larsson Ingeborg Persdotter
1763-09-27 Lars Kåsta ST Erik Larsson Ingeborg Andersdotter
1763-09-24 Erik Västra Vintergatan Matts Mattsson Kerstin Ersdotter
1763-09-22 Per Bresätter Jon Ersson Ingrid Persdotter
1763-09-28 Karin Henala ST Erik Henfelt Karin Jönsdotter
1763-10-02 Katarina Morjanå ST Erik Mårman Ingeborg Jonsdotter
1763-10-04 Per Hansta ST Anders Hane Kerstin Larsdotter
1763-10-12 Inga Helena Näs Nils Brandt Kristina Gröning
1763-10-06 Ingeborg Bossbro Bonde Bondesson Ingrid Larsdotter
1763-10-16 Jon Hacksta Jon Persson Brita Larsdotter
1763-10-20 Kerstin Säfstaby Nils Eliasson Kerstin Jonsdotter
1763-10-18 Karl Bondgölet Karl Nilsson Karin Larsdotter
1763-10-15 Brita Kesätters HT Erik Keding Brita Jansdotter
1763-10-19 Olof Lunda Jon Larsson Brita Jonsdotter
1763-10-22 Lars Ringeråd Bengt Ersson Kerstin Larsdotter
1763-10-24 Per Morjanå Josias Simonsson Brita Persdotter
1763-10-25 Per Västra Vintergatan Erik Ersson Brita Nilsdotter
1763-10-27 Erik Äng Måns Ersson Ingrid Persdotter
1763-10-28 Ingrid Henala Erik Ersson Anna Jansdotter
1763-10-31 Ingrid Kesätters HT Erik Kefelt Ingrid Larsdotter
1763-10-30 Ingrid Västra Vintergatan Per Ersson Ingrid Olsdotter
1763-10- Son Lunda Jon Larsson
1763-11-05 Brita Österby Erik Persson Karin Mattsdotter
1763-11-09 Per Håkanstorp Olof Larsson Brita Persdotter
1763-11-11 Per Åsen Per Mattsson Ingrid Persdotter
1763-11-14 Anna Henala Erik Larsson Anna Persdotter
1763-11-10 Stina Högsjö Bruk Anders Hellmark Anna Andersdotter
1763-11-21 Ingeborg Viala Lars Simonsson Anna Ersdotter
1763-11-22 Brita Torp Lars Olsson Brita Persdotter
1763-11-25 Per Stora Hökhult Per Larsson Anna Jönsdotter
1763-11-27 Jonas Norrspånga Lars Persson Kerstin Jonsdotter
1763-11-27 Brita Buddetorp Erik Ersson Brita Ersdotter
1763-12-04 Olof Brännskogen Anders Nilsson Anna Ersdotter
1763-11-27 Anna Ringeråd Lars Larsson Anna Andersdotter
1763-12-04 Karl Prostgården Karl Papke Magdalena Steen
1763-12-04 Lars Lunda Bengt Larsson Anna Larsdotter
1763-12-10 Brita Backa Per Jonsson Ingeborg Larsdotter
1763-12-13 Ingrid Ede Lars Mårtensson Ingrid Ersdotter
1763-12-14 Anna Svarttorp Per Larsson Ingrid Jansdotter
1763-12-16 Erik Finnstorp Lars Larsson Brita Persdotter
1763-12-11 Per Vik Per Persson Anna Persdotter
1763-12-12 Dödfött Gossebarn Vik Per Persson Anna Persdotter
1763-12-19 Brita Österby Per Larsson Kerstin Nilsdotter
1763-12-24 Erik Stora Målke Per Mattsson Anna Persdotter
1763-12-27 Per Lönntorp Erik Göransson Karin Persdotter
1763-12-27 Anna Snåret Erik Larsson Kerstin Persdotter
1763-12-29 Anna Backa, Svarttorps Rote Per Ersson Anna Ersdotter
1763-12-27 Ingeborg Övre Stavhälla Olof Larsson Elisabet Olsdotter
1764-01-04 Anna Vikstugan Erik Malmberg Karin Jonsdotter
1764-01-16 Ingrid Oppsala Jon Andersson Anna Olsdotter
1764-01-18 Erik Lilla Lundbyskog Per Persson Ingrid Ersdotter
1764-01-18 Per Söderspånga Anders Persson Anna Olsdotter
1764-01-13 Lars Älingstorp Olof Olsson Ingeborg Nilsdotter
1764-01-07 Ingrid Vikstorp Anders Wikman Ingrid Ersdotter
1764-01-20 Kerstin Torp Per Mårtensson Brita Karlsdotter
1764-01-20 Brita Dalstugan Olof Larsson Anna Jonsdotter
1764-01-28 Lars Käbbetorp Per Persson Kerstin Karlsdotter
1764-01-31 Kerstin Knutstorp Olof Jonsson Kerstin Andersdotter
1764-01-23 Anna Båsenberga Olof Larsson Lisa Pålsdotter
1764-01-26 Brita Sköldnäs ST Erik Sköldman Ingrid Nilsdotter
1764-01-23 Brita Lundtorp Olof Larsson Brita Svensdotter
1764-02-11 Erik Lilla Molke ST 232 Per Bårström Ingrid Persdotter
1764-02-10 Sven Söderspånga Karl Hindrik Brantenberg Brita Campanius
1764-02-12 Maria Ålö ST Erik Åhlman Maja Nilsdotter
1764-02-10 Lars Malmberg Erik Ersson Ingrid Persdotter
1764-02-16 Anna Malmbergsstugan Nils Torstensson Anna Jansdotter
1764-02-17 Erik Vännevad Per Olsson Katarina Ersdotter
1764-01-31 Karolina Lund FrälseG Gerhard Willmot Helena Luthman
1764-02-26 Per Sätratorps ST Olof Säterman Kerstin Nilsdotter
1764-03-02 Ingrid Sandstugan Per Persson Karin Olsdotter
1764-03-01 Erik Marsjö Per Ersson Kerstin Olsdotter
1764-03-06 Brita Mellan Vintergatan Jon Larsson Ingeborg Jonsdotter
1764-03-09 Per Gate Jon Persson Karin Larsdotter
1764-03-06 Jonas Läppestugan Jon Jonsson Kerstin Nilsdotter
1764-03-07 Kerstin Berga NG Jon Jonsson Kerstin Larsdotter
1764-03-10 Olof Åsen Nils Mattsson Anna Olsdotter
1764-03-11 Olof Lunda Per Persson Karin Jonsdotter
1764-03-15 Kerstin Målke Nils Persson Kerstin Larsdotter
1764-03-10 Kerstin Hagtorpstugan Olof Andersson Ingeborg Larsdotter
1764-03-11 Olof Baggetorps ST Lars Baggman Brita Larsdotter
1764-03-12 Kerstin Galltorp Lars Persson Ingeborg Persdotter
1764-03-16 Anders Svenstorp Per Svensson Anna Persdotter
1764-03-21 Ingeborg Marsjö Jon Persson Ingeborg Andersdotter
1764-03-19 Brita Åsen Erik Ersson Kerstin Olsdotter
1764-02-18 Lisa Svarttorp Lars Larsson Katarina Persdotter
1764-03-05 Sven Spånga Bruk Mattias Hane Anna Svensdotter
1764-03-04 Anna Lisa Saltorp Simon Bergsköld Stina Larsdotter
1764-03-25 Karin Söderspånga Bengt Nilsson Brita Olsdotter
1764-03-27 Ingrid Gäringestugan Per Persson Brita Ersdotter
1764-03-29 Ingeborg Hällgölet Olof Larsson Kerstin Danielsdotter
1764-03-31 Kerstin Norrspånga Lars Larsson Kerstin Ersdotter
1764-04-08 Anna Stenstorp Per Larsson Kerstin Olsdotter
1764-04-13 Anna Bistorp Anders Andersson Ingrid Olsdotter
1764-05-04 Ingeborg Äskestugan Lars Persson Anna Olsdotter
1764-05-03 Lars Nedre Vannala Anders Eliasson Ingrid Larsdotter
1764-05-09 Olof Gropptorp Erik Ersson Brita Olsdotter
1764-05-08 Anna Henala Börje Andersson Ingrid Olsdotter
1764-05-09 Lars Skallbol Lars Persson Ingrid Ersdotter
1764-05-13 Erik Stora Målke Erik Larsson Brita Persdotter
1764-05-15 Anders Stora Ölång Anders Ersson Kerstin Olsdotter
1764-05-25 Kerstin Stora Täppe Olof Ersson Ingrid Ersdotter
1764-05-20 Anna Lilla Hökhult Johan Andersson Ingeborg Larsdotter
1764-05-21 Anders Myrkärr Lars Andersson Anna Andersdotter
1764-06-04 Lars Stora Kulltorp Lars Persson Kerstin Ersdotter
1764-06-12 Marit Gropptorp Jon Jonsson Marit Ersdotter
1764-06-12 Ingrid Gropptorp Jon Jonsson Marit Ersdotter
1764-06-18 Lars Marsjö Erik Ersson Anna Ersdotter
1764-06-24 Per Majors Backa Nils Månsson Kerstin Jonsdotter
1764-06-11 Per Stora Målke Erik Persson Kerstin Larsdotter
1764-06-25 Lars Säfstaby Olof Olsson Brita Simonsdotter
1764-06-25 Brita Kåsta Lars Ersson Kerstin Persdotter
1764-06-20 Olof Skallbolstugan Olof Olsson Ingeborg Jonsdotter
1764-06-23 Lars Skallbols ST Olof Skallberg Anna Olsdotter
1764-07-01 Hans Lunda HT Hans Lundberg Kerstin Persdotter
1764-07-06 Kerstin Österby Erik Ersson Karin Nilsdotter
1764-07-15 Ingrid Lunda Jon Larsson Kerstin Larsdotter
1764-07-09 Lars Stora Kulltorp Erik Jonsson Anna Jonsdotter
1764-07-08 Helena Bromma Gustav Nordberg Beata Hålberg
1764-07-17 Per Nyslättstugan Per Persson Maria Andersdotter
1764-07-17 Anders Nyslattstugan Per Persson Maria Andersdotter
1764-07-23 Lars Vilstugan Olof Jonsson Wendla Olsdotter
1764-07-27 Olof Lunda Olof Nilsson Anna Persdotter
1764-07-23 Kerstin Lagölet Lars Samuelsson Kerstin Nilsdotter
1764-07-31 Olof Vännevads ST Lars Sjögren Anna Jakobsdotter
1764-08-01 Fredrik Dammen Erik Fredriksson Brita Nilsdotter
1764-08-01 Per Östra Nordankärr Per Jönsson Margareta Persdotter
1764-08-01 Brita Stenstorp Jon Hansson Brita Jonsdotter
1764-08-09 Anna Nytorpstugan Anders Larsson Kerstin Persdotter
1764-08-05 Anders Säfstaby Nils Andersson Brita Jonsdotter
1764-08-20 Anna Olofstorp Lars Svensson Marit Persdotter
1764-08-23 Brita Kikurn Per Nilsson Anna Larsdotter
1764-08-17 Brita Ekebergs ST Jonas Ekeberg Kerstin Hansdotter
1764-08-29 Lars Mjälnäs Erik Ersson Anna Larsdotter
1764-08-26 Anna Sjögöle Lars Persson Kerstin Bengtsdotter
1764-08-26 Anna Marsjö Jakob Ersson Ingrid Magnidotter
1764-09-14 Brita Billsbro Lars Jonsson Brita Persdotter
1764-09-04 Brita Ölångs ST Erik Öman Ingrid Andersdotter
1764-09-08 Kerstin Ramstorp Lars Ersson Brita Larsdotter
1764-09-12 Jon Billsbro Olof Jonsson Anna Andersdotter
1764-09-10 Kerstin Berga Olof Jonsson Kerstin Larsdotter
1764-09-12 Per Stora Sjögetorp Lars Persson Kerstin Persdotter
1764-09-15 Brita Stora Lundbyskog Erik Olsson Brita Jonsdotter
1764-09-15 Anna Käbbetorp Jon Jonsson Kerstin Larsdotter
1764-09-15 Per Bondgölet Anders Mårtensson Anna Olsdotter
1764-09-17 Ingrid Tovekärr Lars Larsson Ingeborg Jonsdotter
1764-09-15 Olof Viala Per Ersson Brita Andersdotter
1764-09-23 Brita Hagstugan Per Ersson Brita Ersdotter
1764-09-23 Erik Rude Nils Nilsson Brita Olsdotter
1764-09-25 Olof Lilla Brene Olof Persson Anna Jakobsdotter
1764-09-26 Kerstin Sliparbol Per Ersson Anna Persdotter
1764-09-11 Katarina Söderspånga ST Erik Söderspång Greta Persdotter
1764-09-26 Per Viala Jon Olsson Ingrid Persdotter
1764-09-28 Olof Källmostugan Erik Persson Elin Jonsdotter
1764-10-07 Anna Gölstugan Erik Ersson Ingrid Larsdotter
1764-10-05 Maja Stina Billsbro Hammar Karl Lindqvist Brita Tolf
1764-10-08 Per Grävs ST Matts Mattsson Maja Nilsdotter
1764-10-12 Per Kristian Högsjö Kvarn Hans Mikael Sontag Katarina Kålberg
1764-10-14 Anna Fräntorp Johan Persson Anna Larsdotter
1764-10-17 Anna Nyhagstugan (Erik) (Ersson) Kerstin Olsdotter
1764-10-21 Anna Lunda Olof Persson Elin Jonsdotter
1764-10-22 Kerstin Hävdstugan Per Olsson Anna Persdotter
1764-10-22 Brita Åsen Erik Olsson Kerstin Ersdotter
1764-10-27 Per Läppe Lars Mårtensson Anna Larsdotter
1764-10-27 Erik Marsjö Olof Olsson Brita Nilsdotter
1764-10-30 Anna Oppeberga Olof Larsson Kerstin Persdotter
1764-11-02 Johan Nysätter Lars Jonsson Kerstin Jansdotter
1764-11-02 Maja Nysätter Lars Jönsson Kerstin Jansdotter
1764-11-05 Anna Mjälnästorp Lars Larsson Kerstin Ersdotter
1764-11-08 Alexander Magnus Olofstorp Jöns Fredrik Silfwerbrand Maria Kristina Renstral
1764-11-13 Lars Brännskogen Per Jonsson Kerstin Persdotter
1764-11-11 Lars Nedre Vannala Anders Jonsson Ingeborg Ersdotter
1764-11-19 Maria Gustava Prostgården Karl Papke Magdalena Steen
1764-11-28 Erik Billsbro Olof Larsson Brita Ersdotter
1764-11-27 Matts Knutstorps ST Matts Knutström Ingeborg Ersdotter
1764-11-30 Erik Vretsta MG Per Larsson Anna Ersdotter
1764-11-30 Kerstin Lunda Jon Larsson Brita Jonsdotter
1764-12-03 Erik Knutstorp Jan Jansson Ingeborg Ersdotter
1764-12-05 Anna Ekeberg Erik Ersson Anna Persdotter
1764-12-07 Per Övre Vannala Erik Jonsson Kerstin Olsdotter
1764-12-10 Ingrid Vitan Jöns Jönsson Ingrid Andersdotter
1764-12-08 Anna Käbbetorp Anders Ersson Ingrid Jonsdotter
1764-12-14 Karl Fredrik Oppeberga Karl Erik Gierse Anna Maja Humbla
1764-12-12 Fredrik Dal Anders Larsson Brita Persdotter
1764-12-14 Anna Sjögöle ST Lars Sjöberg Kerstin Olsdotter
1764-12-19 Anders Kubbetorp Anders Karlsson Elisabet Gustavsdotter
1764-12-24 Karin Bresätter Erik Ersson Ingrid Andersdotter
1764-12-24 Erik Lunda Erik Persson Ingeborg Persdotter
1764-12-24 Anna Sköldnäs Lars Larsson Anna Larsdotter
1764-11-20 Jon Malmberg Jon Mattsson Anna Ersdotter
1764-12-24 Karl Göran Skolhuset Sven Svanljung /Brita Stina/ /Haselbom/
1764-12-30 Ingrid Vretsta VG Per Persson Ingrid Larsdotter
1765-01-01 Lars Snåra Per Olsson Brita Larsdotter
1765-01-06 Per Sköldnäs Per Jonsson Ingrid Nilsdotter
1765-01-07 Olof Kavlinge Olof Olsson Anna Ersdotter
1765-01-12 Ingeborg Kåsta Per Olsson Ingeborg Olsdotter
1765-01-12 Brita Malmberg Lars Persson Anna Larsdotter
1765-01-19 Anna Stina Svarttorp Jon Larsson Kerstin Olsdotter
1765-01-20 Jon Löftinge Jon Andersson Kerstin Andersdotter
1765-01-22 Brita Trögbol Lars Larsson Brita Jonsdotter
1765-01-23 Brita Anderstorp Per Persson Anna Olsdotter
1765-01-26 Johan Högsjö Bruk Jöns Fagerström Maria Jansdotter
1765-01-31 Per Lund Erik Persson Karin Andersdotter
1765-02-03 Olof Sjöbråten Olof Olsson Ella Olsdotter
1765-02-07 Olof Båsenberga Jakob Jonsson Ingrid Olsdotter
1765-02-06 Jon Gäringe HT Erik Gärling Anna Olsdotter
1765-02-03 Per Bogården Erik Ersson Karin Persdotter
1765-02-04 Anna Marsjö Bengt Larsson Ingrid Andersdotter
1765-02-09 Karl Grinbergstugan Per Hellman Karin Ersdotter
1765-02-13 Kerstin Nästorp Anders Månsson Anna Ersdotter
1765-02-16 Erik Åsen Lars Olsson Brita Karlsdotter
1765-02-23 Anna Tutorp Jakob Jakobsson Anna Larsdotter
1765-03-02 Brita Bromma Lars Larsson Anna Jonsdotter
1765-03-05 Brita Rude Olof Olsson Brita Larsdotter
1765-03-05 Erik Marsjö Vittorp Jon Larsson Lisa Ersdotter
1765-03-09 Anna Hökhults ST Olof Hökendahl Brita Persdotter
1765-03-18 Gabriel Mene ST Lars Menström Marit Gabrielsdotter
1765-03-17 Jon Stora Kulltorps ST 229 Erik Kullman Brita Jonsdotter
1765-03-15 Olof Vretsta ST 187 Olof Wretfelt Karin Andersdotter
1765-03-22 Erik Svartån Erik Ersson Marit Ersdotter
1765-03-25 Brita Hacksta Erik Jonsson Enborg Persdotter
1765-03-28 Karin Norrspångastugan Per Persson Ingeborg Andersdotter
1765-03-27 Lars Kesätter Erik Kiefelt Ingeborg Larsdotter
1765-03-30 Brita Perstorp Per Hansson Brita Mårtensdotter
1765-04-01 Anna Ås Olof Mårtensson Brita Persdotter
1765-04-03 Karin Ärnebäcks ST Erik Andersson Karin Månsdotter
1765-04-06 Anna Svarttorp Lars Persson Anna Persdotter
1765-04-07 Anna Nästorp Anders Persson Ingrid Ersdotter
1765-04- Olof Bresätters ST Per Brefelt Anna Olsdotter
1765-04-18 Brita Bärle Jon Nilsson Brita Persdotter
1765-04-03 Anna Kåsta ST Erik Larsson Ingeborg Andersdotter
1765-04-21 Ulrika Katarina Lunda FrälseG Gerhard Willmoth Helena Maria Luthman
1765-05-04 Brita Äspetorp Per Persson Anna Olsdotter
1765-05-04 Ingeborg Kåsta NerG Per Larsson Brita Olsdotter
1765-05-?? Olof Båsenberga Olof Jonsson Anna Olsdotter
1765-05-18 Olof Vittbro Olof Persson Anna Nilsdotter
1765-05-22 Jon Stenbrostugan Anders Jonsson Ingeborg Olsdotter
1765-05-23 Per Blacktorp Jon Olsson Kerstin Persdotter
1765-05-24 Karin Säfstaby Nils Jansson Anna Persdotter
1765-05-22 Lars Malmberg Olof Ersson Anna Ersdotter
1765-06-01 Brita Solberga Anders Ersson Brita Bengtsdotter
1765-06-04 Anna Lönntorp Erik Ersson Kerstin Andersdotter
1765-05-28 Olof Hästhagstugan Anders Spångman Karin Olsdotter
1765-06-09 Brita Marsjö Ög Per Nilsson Brita Larsdotter
1765-06-15 Ingrid Kåsta Per Persson Brita Nilsdotter
1765-06-18 Gerhard Söderspånga Karl Hindrik Brantenberg Brita Campanius
1765-06-15 Anna Mosstorp Erik Larsson Anna Olsdotter
1765-06-2? Per Sköldnäs Lars Olsson Karin Gustavsdotter
1765-06-28 Brita Billsbro ST Erik Bilfelt Anna Ersdotter
1765-06-24 Lars Henala ÖG Olof Larsson Brita Larsdotter
1765-06-29 Karin Bresätter Jon Ersson Ingrid Persdotter
1765-06-29 Anna Land Per Larsson Anna Ersdotter
1765-06-01 Anna Henala Jon Jonsson Anna Olsdotter
1765-06-01 Olof Henala Jon Jonsson Anna Olsdotter
1765-07-03 Erik Övre Vannala Per Ersson Ingrid Persdotter
1765-07-03 Karl Låttra HT Karl Lotterberg Stina Andersdotter
1765-07-10 Lars Vik Erik Andersson Kerstin Larsdotter
1765-07-07 Ingrid Ödesäng Lars Bondesson Emborg Andersdotter
1765-07-09 Karin Stora Målke Måns Nilsson Kerstin Jonsdotter
1765-07-12 Erik Erstorp Mårten Mårtensson Karin Persdotter
1765-07-18 Jonas Åbrostugan Olof Jonsson Anna Karlsdotter
1765-07-20 Anna Båsenberga ÖG Olof Larsson Kerstin Jonsdotter
1765-06-10 Erik Lundbyskogstugan Erik Andersson Lindgren Brita Olsdotter
1765-07-22 Kerstin Henala ST Erik Henfelt Anna Mårtensdotter
1765-07-24 Anna Ärnebäcks Krog Anders Andersson Anna Ersdotter
1765-07-30 Per Lönntorps ST Lars Lönnberg Marit Persdotter
1765-08-01 Anna Mellan Vannala Per Larsson Kerstin Ersdotter
1765-08-03 Anna Läppestugan Nils Nilsson Brita Larsdotter
1765-08-07 Olof Norra Stavhälla Jonas Jonsson Kerstin Nilsdotter
1765-08-09 Ingrid Hagtorp Lars Larsson Kerstin Ersdotter
1765-08-07 Per Myrkärr Per Persson Brita Olsdotter
1765-08-09 Kerstin Plomtorp Per Ersson Kerstin Persdotter
1765-08-15 Brita Söderspånga Jon Persson Brita Olsdotter
1765-08-20 Per Vretsta MG Olof Jönsson Brita Persdotter
1765-08-23 Erik Ödesäng Jon Ersson Ingeborg Ersdotter
1765-07-19 Gustav Billsbro ST 166 Lars Billberg Ingrid Jönsdotter
1765-08-24 Anders Haddetorp Olof Nilsson Anna Ersdotter
1765-09-01 Ingrid Finninge Olof Ersson Ingeborg Larsdotter
1765-09-04 Nils Hasselbacken Jon Jonsson Ingrid Nilsdotter
1765-09-03 Olof Prästkärrstugan Olof Åkerberg Anna Ersdotter
1765-09-11 Brita Berga Anders Moberg Stina Månsdotter
1765-09-12 Anna Berga SG Erik Ersson Kerstin Larsdotter
1765-09-08 Karl Fredrik Högsjö Gård Petter Ekström Lisa OLsdotter
1765-08-31 Anna Övre Stavhälla Olof Larsson Lisa Olsdotter
1765-09-12 Son Grindstugan (Per) (Bengtsson) Brita Ersdotter
1765-09-20 Brita Söderspånga Lars Persson Kerstin Persdotter
1765-09-22 Brita Stavhälla HT Lars Staffelt Maja Ersdotter
1765-09-30 Per Åby Per Larsson Brita Nilsdotter
1765-10-02 Brita Åby Jon Jonsson Brita Olsdotter
1765-09-29 Annika Åsen Anders Jonsson Kerstin Persdotter
1765-10-03 Ingrid Marsjö Jon Jonsson Anna Persdotter
1765-09-30 Maria Mjälnäs Johan Pettersson Karin Ersdotter
1765-10-09 Kerstin Stora Sjögetorp Jon Persson Kerstin Olsdotter
1765-10-10 Anders Säfstaby Nils Eliasson Anna Hansdotter
1765-10-14 Per Fredstorp Jon Ersson Anna Persdotter
1765-10-19 Kerstin Gäringe Lars Ersson Kerstin Persdotter
1765-10-20 Margareta Skrattorps ST Anders Skratt Katarina Bertilsdotter
1765-10- Erik Högsjö Bruk Anders Hellmark
1765-10-28 Kerstin Lilla Sjögetorp Per Persson Kerstin Ersdotter
1765-10-29 Ingrid Ålsätter Simon Ersson Anna Jonsdotter
1765-10-24 Anna Gäringsnäs / Billsbro Erik Olsson Brita Larsdotter
1765-10-27 Stina Göketorp Erik Björkman Ingrid Nilsdotter
1765-10-29 Anders Petter Stengården Per Welin Kristina Hylteen
1765-11-03 Gustav Fredrik Lilla Täppe Matts Forsberg Margareta Oljeqvist
1765-11-10 Kerstin Oppeberga Erik Larsson Brita Persdotter
1765-11-13 Anna Norrspånga Erik Persson Ingrid Jonsdotter
1765-11-13 Ingrid Norrspånga Erik Persson Ingrid Jonsdotter
1765-11-14 Anna Sköldnäs ST Erik Sköldman Ingrid Nilsdotter
1765-11-04 Klas Gustav Dammen Erik Fredriksson Brita Stina Nilsdotter
1765-10-31 Anna Åsen Per Gabrielsson Brita Ersdotter
1765-11-17 Olof Skogstorp Anders Andersson Ingeborg Olsdotter
1765-11-20 Anders Billsbro Nils Nilsson Kerstin Persdotter
1765-11-22 Karin Stora Lundbyskog Erik Bondesson Karin Larsdotter
1765-11-22 Anna Anders Olstorp Per Persson Ingeborg Mattsdotter
1765-11-31 Anna Nedre Vannala Lars Andersson Karin Andersdotter
1765-12-01 Jonas Petter Näs Nils Brandt Kristina Gröning
1765-12-07 Lars Vretsta ÖG Lars Larsson Ingeborg Andersdotter
1765-12-07 Kristina Prostgården Karl Papke Magdalena Steen
1765-12-05 Anna Marsjö ÖG Jon Persson Ingeborg Andersdotter
1765-12-17 Ulrika Klockargården Johan Widgren Katarina Holmgren
1765-12-21 Kerstin Högbrunn Anders Andersson Anna Persdotter
1765-12-22 Lars Lunda ST Olof Andersson Ingeborg Larsdotter
1765-12-23 Anders Nyslättstugan Per Persson Maja Andersdotter
1765-12-25 Olof Västra Vintergatan Per Ersson Ingrid Olsdotter
1765-12-27 Maja Ärnebäck Jon Andersson Maja Månsdotter
1766-01-02 Kerstin Åndenäs Jakob Ersson Kerstin Persdotter
1766-01-02 Brita Vik Per Larsson Kerstin Olsdotter
1766-01-06 Marit Vattendalen Nils Persson Karin Larsdotter
1766-01-06 Brita Marsjö Vittorp Lars Larsson Anna Larsdotter
1766-01-04 Jon Käbbetorp Olof Persson Brita Jönsdotter
1766-01-05 Anna Svarttorps ST Gustav Ersson Brita Jonsdotter
1766-01-13 Erik Stora Lundbyskog Olof Olsson Kerstin Persdotter
1766-01-14 Kerstin Bergastugan Erik Ersson Ingrid Larsdotter
1766-01-15 Erik Åsen ÖG Nils Mattsson Anna Olsdotter
1766-01-17 Anna Kajsa Målvikstorp Gillius Larsson Ingeborg Nilsdotter
1766-01-18 Olof Rude Lars Olsson Kerstin Jonsdotter
1766-01-25 Ingrid Morjanå Nils Andersson Kerstin Nilsdotter
1766-01-29 Kerstin Käbbetorp Jakob Larsson Kerstin Nilsdotter
1766-01-26 Kerstin Viksstugan Per Jonsson Anna Olsdotter
1766-01-30 Erik Lund Erik Persson Karin Andersdotter
1766-02-03 Jon Vad Jon Jonsson Brita Larsdotter
1766-02-07 Ingeborg Berga Per Persson Anna Ersdotter
1766-02-06 Anna Stenstorp, Målke Rote Per Ersson Kerstin Börjesdotter
1766-02-13 Jon Hälleråd Lars Jonsson Brita Olsdotter
1766-02-13 Lars Skogstorpstugan Johan Andersson Ingrid Mattsdotter
1766-02-14 Olof Sköldnäs MG Per Jonsson Ingrid Nilsdotter
1766-02-14 Karin Lunda Jon Larsson Kerstin Larsdotter
1766-02-14 Lars Västra Vintergatan Mattias ( Matts Mattsson Kerstin Ersdotter
1766-02-16 Maria Lovisa Olofstorp Jöns Fredrik Silfverbrand Kristina Rehnstral
1766-02-25 Anna Hjälpetorp Per Ersson Kerstin Persdotter
1766-03-04 Kerstin Snåret Erik Larsson Kerstin Persdotter
1766-02-07 Erik Åsbostugan Per Persson Anna Olsdotter
1766-02-20 Anna Kåstastugan Olof Olsson Karin Jonsdotter
1766-03-06 Kerstin Båsenberga ST Olof Båsenström Kerstin Persdotter
1766-03-01 Kerstin Stora Målke Nils Persson Kerstin Larsdotter
1766-03-04 Brita Vad Per Ersson Karin Jansdotter
1766-03-04 Kerstin Jansberg Jan Jansson Kerstin Olsdotter
1766-03-12 Brita Ålö Erik Olsson Kerstin Ersdotter
1766-03-08 Erik Löftinge Per Mattsson Ingrid Persdotter
1766-03-13 Kerstin Hansta Erik Olsson Kerstin Larsdotter
1766-03-15 Brita Övre Stavhälla Lars Persson Brita Andersdotter
1766-03-17 Per Båsenbergastugan Jöns Nilsson Ingrid Pålsdotter
1766-03-22 Erik Oppeberga HT Lars Bergman Ingrid Gabrielsdotter
1766-03-21 Olof Bistorp Anders Andersson Ingrid Olsdotter
1766-03-23 Ingrid Stubbdalen Olof Larsson Anna Jonsdotter
1766-03-24 Lars Finninge Per Jonsson Anna Larsdotter
1766-03-22 Lars Finhult Lars Mårtensson Ingeborg Hansdotter
1766-04-03 Kerstin Svenstorp Jan Andersson Anna Persdotter
1766-04-17 Kerstin Sköldnäs MG Erik Nilsson Ingeborg Olsdotter
1766-04-08 Olof Båsenberga VG Gustav Olsson Anna Ersdotter
1766-04-11 Erik Säfstaby Jon Larsson Kerstin Olsdotter
1766-03-28 Lars Ärnebäckstugan Lars Ersson Anna Andersdotter
1766-04-13 Per Vännevad Per Olsson Karin Ersdotter
1766-05-03 Lars Viala Lars Simonsson Anna Ersdotter
1766-04-21 Anders Tegelslagartorp Nils Jonsson Maja Persdotter
1766-05-01 Lars Stora Lundbyskogsstugan Olof Larsson Anna Olsdotter
1766-05-03 Kerstin Hacksta Erik Göransson Karin Persdotter
1766-05-03 Ingrid Lunda Olof Nilsson Anna Persdotter
1766-05-07 Ingrid Lilla Lundbyskog Per Persson Ingrid Ersdotter
1766-05-06 Kerstin Sjögöle Per Persson Ingrid Nilsdotter
1766-05-14 Stina Ålö ST Anders Falleij Kajsa Persdotter
1766-05-25 Lars Galltorp Lars Ersson Kerstin Persdotter
1766-05-19 Ingrid Hacksta HT Erik Hagström Anna Olsdotter
1766-05-29 Erik Åsen Erik Ersson Anna Karlsdotter
1766-05-25 Olof Älingstorp Olof Olsson Ingeborg Nilsdotter
1766-06-05 Katarina Ebba Kesätter Karl Fredrik Lotterstedt Brita Fogel
1766-06-10 Lars Ålsjötorp Olof Månsson Ingrid Olsdotter
1766-06-12 Olof Sandvik Olof Andersson Anna Olsdotter
1766-06-17 Lars Hult Lars Jonsson Ingeborg Ersdotter
1766-06-17 Ingeborg Ärnebäcks ST Per Bergbom Maja Nilsdotter
1766-06-19 Anna Bäsenberga VG Olof Olsson Anna Olsdotter
1766-06-22 Anna Billsbrostugan Erik Ersson Ingeborg Ersdotter
1766-06-20 Jakob Fallkärr Anders Wikman Ingrid Ersdotter
1766-06-22 Brita Gäringe HT Erik Gärling Ingeborg Nilsdotter
1766-06-28 Simon Lars Saltorp Gustav Simon Bergsköld Stina Bergfeldt
1766-06-29 Ingrid Hacksta Erik Ersson Anna Mårtensdotter
1766-07-03 Kerstin Lunda HT Hans Lundberg Kerstin Persdotter
1766-07-04 Anna Skallbols ST Olof Skallberg Anna Olsdotter
1766-07-04 Dödfött Gossebarn Skallbols ST Olof Skallberg Anna Olsdotter
1766-07-04 Ingrid Äspetorp Per Persson Anna Olsdotter
1766-07-05 Anna Hackstastugan Erik Ersson Ingeborg Larsdotter
1766-07-10 Anna Österby Johan Larsson Kerstin Nilsdotter
1766-07-07 Olof Svanvik Olof Olsson Ingeborg Bondesdotter
1766-07-10 Ingrid Billsbro ST Lars Göransson Kerstin Ersdotter
1766-07-11 Anders Ängs ST Anders Engvall Karin Persdotter
1766-07-12 Kerstin Ringeråd Bengt Ersson Kerstin Larsdotter
1766-07-12 Fredrik Haddetorp Gustav Gustavsson Katarina Nilsdotter
1766-07-13 Katarina Haddetorp Gustav Gustavsson Katarina Nilsdotter
1766-07-17 Kerstin Remsnidartorp Erik Olsson Brita Larsdotter
1766-07-17 Kerstin Båsenberga Lars Larsson Kerstin Olsdotter
1766-07-22 Kerstin Lilla Målke Erik Larsson Anna Larsdotter
1766-07-22 Matts Vännevad Lars Larsson Stina Mattsdotter
1766-07-27 Lars Karstorp Erik Ersson Ingrid Ersdotter
1766-07-29 Lars Ellfalla Anders Andersson Brita Persdotter
1766-08-11 Lars Västra Vintergatans ST Olof Winter Anna Jönsdotter
1766-08-17 Lars Lundtorp Olof Ersson Ingrid Ersdotter
1766-08-24 Olof Lunda NG Jon Larsson Brita Jonsdotter
1766-08-29 Per Lilla Målke Per Jonsson Karin Larsdotter
1766-08-25 Brita Ede Lars Mårtensson Ingeborg Ersdotter
1766-08-24 Ingeborg Bromma ST Anders Bromfelt Ingeborg Svensdotter
1766-08-29 Jon Mogetorp Jon Jonsson Kerstin Persdotter
1766-09-02 Brita Berga NG Olof (Jon) Larsson Marit Andersdotter
1766-09-04 Brita Vitan Jöns Jönsson Ingrid Andersdotter
1766-09-02 Anders Nedre Vannala Anders Eliasson Ingrid Larsdotter
1766-09-06 Jon Gate Lars Jonsson Anna Jonsdotter
1766-09-09 Ingeborg Vikstugan Olof Jonsson Wendela Olsdotter
1766-09-09 Son Lilla Täppe Jon Jonsson Brita Ersdotter
1766-09-09 Karin Lilla Täppe Jon Jonsson Brita Ersdotter
1766-09-10 Kerstin Sköldnäs Nils Paulsson Anna Olsdotter
1766-09-14 Kerstin Finnstorp Lars Larsson Brita Persdotter
1766-09-21 Anna Hacksta Jon Persson Brita Larsdotter
1766-09-22 Anna Billsbrostugan Lars Ersson Ingrid Ersdotter
1766-09-22 Brita Berga Jonas Karlsson Brita Ersdotter
1766-09-23 Ingrid Bistorp Anders Andersson Anna Andersdotter
1766-09-22 Erik Stora Täppe Olof Ersson Ingrid Ersdotter
1766-09-28 Jon Viala Jon Persson Anna Jonsdotter
1766-10-02 Anna Stengården Per Olsson Kerstin Persdotter
1766-10-01 Ingrid Åsen Lars Larsson Anna Ersdotter
1766-10-01 Brita Åsen Lars Larsson Anna Ersdotter
1766-10-06 Jöns Skallbols ST Olof Olsson Ingeborg Jonsdotter
1766-10-07 Karin Sandstugan Per Persson Karin Olsdotter
1766-10-09 Karin Hagtorpstugan Olof Joelsson Karin Jonsdotter
1766-10-11 Anna Kajsa Vannala ST Marit Andersdotter
1766-10-11 Erik Ilinge Lars Jonsson Kerstin Ersdotter
1766-10-13 Anna Lunda NG Olof Ersson Anna Bondesdotter
1766-10-15 Anders Viks HT Anders Wikman Anna Ersdotter
1766-10-15 Erik Stora Täppe Jon Jonsson Karin Ersdotter
1766-10-17 Brita Marsjö Per Larsson Marit Persdotter
1766-10-20 Per Östra Vintergatans ST Bonde Winterros Stina Nilsdotter
1766-10-29 Anna Billsbro VG Lars Ersson Anna Jonsdotter
1766-10-25 Per Åsen Per Gabrielsson Brita Ersdotter
1766-10-25 Olof Östra Hultstugan Per Ersson Ingrid Olsdotter
1766-10-24 Lars Vik Per Larsson Anna Olsdotter
1766-10-31 Kerstin Stavstugan Lars Persson Kerstin Torstensdotter
1766-11-01 Lars Gerhard Söderspånga Karl Hindrik Brantenberg Brita Campanius
1766-11-01 Karl Torp Per Mårtensson Brita Karlsdotter
1766-11-05 Per Sandäng Anders Persson Ingrid Persdotter
1766-11-17 Per Bresätter Per Persson Kerstin Ersdotter
1766-11-24 Karl Erik Högsjö Bruk Sven Siöma Kerstin Olsdotter
1766-11-26 Per Erstorp Anders Larsson Anna Mårtensdotter
1766-11-28 Olof Bistorp Paul Johansson Ingrid Olsdotter
1766-11-28 Brita Bresätter Anders Ersson Brita Persdotter
1766-12-01 Olof Högsjö Bruk Karl Humbla Katarina Olsdotter
1766-12-04 Gustav Kubbetorp Anders Karlsson Lisa Gustavsdotter
1766-11-08 Kerstin Hackstastugan Lars Månsson Ingeborg Ersdotter
1766-11-30 Brita Fallkärr Lars Jonsson Anna Ersdotter
1766-12-04 Erik Stenstorp Per Larsson Anna Larsdotter
1766-12-05 Anders Marsjö Erik Ersson Anna Ersdotter
1766-12-10 Erik Norrspånga Lars Persson Kerstin Jonsdotter
1766-12-13 Karin Henala Per Larsson Anna Andersdotter
1766-12-14 Cecilia Helena Prostgården Karl Papke Magdalena Steen
1766-12-18 Erik Smedstorp Lars Persson Karin Ersdotter
1766-12-21 Anna Skårsnäs Erik Ersson Brita Persdotter
1766-12-27 Kerstin Torp Lars Olsson Brita Persdotter
1766-12-28 Kerstin Åby Sven Larsson Marit Olsdotter
1766-12-29 Anna Lagölet Lars Samuelsson Kerstin Nilsdotter
1766-12-30 Marit Lund Lars Ersson Anna Persdotter
1767-01-02 Lars Oppeberga Olof Larsson Kerstin Persdotter
1767-01-02 Olof Herrgölet, Östra Vingåkers Sn Anders Olsson Anna Olsdotter
1767-01-23 Lars Heden Per Jönsson Anna Larsdotter
1767-01-25 Anna Båsenberga Anders Andersson Ingeborg Larsdotter
1767-01-31 Erik Lasstorp Per Persson Ingrid Larsdotter
1767-02-11 Anna Gäringsnäs Olof Olsson Ingeborg Jansdotter
1767-02-08 Hedvig Kristina Lilla Täppe Matts Forsberg Margareta Oljeqvist
1767-02-06 Anna Malmberg Erik Ersson Brita Ersdotter
1767-02-11 Ingrid Glasmästarstugan Olof Jonsson Maja Jansdotter
1767-02-15 Brita Stora Ölång Per Larsson Kerstin Larsdotter
1767-02-16 Erik Lilla Sjögetorp Per Jonsson Anna Ersdotter
1767-02-20 Ingrid Buddetorp Per Larsson Ingrid Jansdotter
1767-02-20 Anna Stora Sjögetorp Lars Larsson Ingrid Jonsdotter
1767-03-05 Kerstin Åsen VG Erik Ersson Kerstin Olsdotter
1767-03-08 Anna Hälleråd Anders Olsson Maja Svensdotter
1767-03-03 Bengt Lunda Bengt Larsson Anna Larsdotter
1767-03-03 Ingrid Lunda Bengt Larsson Anna Larsdotter
1767-03-07 Karl Gustav Fredrik Dal Adam Fredrik Wrangel Emeratia Hedmansson
1767-03-08 Marit Vik Anders Andersson Marit Persdotter
1767-03-12 Lars Kesätters HT Erik Keding Brita Jansdotter
1767-03-14 Ingrid Viala Per Persson Brita Olsdotter
1767-03-16 Per Stora Lundbyskog Per Olsson Marit Karlsdotter
1767-03-24 Ulrika Sköldnäs Per Petrei Brita Katarina Bark
1767-03-28 Olof Per Hansson Brita Mårtensdotter
1767-04-06 Ingeborg Gropptorp Jon Jonsson Marit Ersdotter
1767-04-07 Lars Äng Lars Larsson Brita Ersdotter
1767-04-08 Kerstin Ålsätter Simon Ersson Anna Jonsdotter
1767-04-09 Erik Ellfalla Nils Ersson Brita Larsdotter
1767-04-11 Per Sliparbol Per Ersson Anna Persdotter
1767-04-14 Maja Lundbytorp Erik Andersson Brita Olsdotter
1767-04-22 Kerstin Gäringstorp Erik Andersson Anna Andersdotter
1767-04-24 Anna Ede FrälseG Sven Svensson Ingrid Ersdotter
1767-04-24 Kerstin Norrspånga Olof Bondesson Ingrid Jonsdotter
1767-04-23 Lars Gölet Per Larsson Anna Jansdotter
1767-04-27 Brita Stora Sjögetorp Jon Persson Kerstin Olsdotter
1767-04-28 Kerstin Norrspånga Erik Persson Ingrid Jonsdotter
1767-04-28 Lars Östra Vintergatan Jon Jonsson Anna Larsdotter
1767-04-28 Karin Stora Lundbyskog Erik Olsson Karin Persdotter
1767-04-30 Karin Stora Målke Erik Persson Karin Mattsdotter
1767-05-01 Karin Kesätters HT Erik Kiefeldt Ingrid Larsdotter
1767-05-03 Anna Fräntorp Anders Persson Ingeborg Ersdotter
1767-05-12 Lars Kikurn Per Nilsson Anna Larsdotter
1767-05-17 Brita Maja Kesätter Matts Ekström Elisabet Gurström
1767-05-20 Johan Målvikstorp Gillius Larsson Ingeborg Nilsdotter
1767-05-22 Olof Lyttersta Anders Andersson Kerstin Bondesdotter
1767-05-22 Anna Åbrostugan Jonas Holmberg Anna Gustavsdotter
1767-05-23 Brita Säfstaby Olof Olsson Brita Simonsdotter
1767-06-01 Brita Rude Per Persson Anna Persdotter
1767-06-08 Erik Oppsala Jon Andersson Anna Olsdotter
1767-06-11 Erik Kåsta Lars Ersson Kerstin Persdotter
1767-06-10 Kerstin Nordantorp Per Larsson Kerstin Nilsdotter
1767-06-15 Erik Viala Per Danielsson Brita Ersdotter
1767-06-24 Anna Viala FrälseG Lars Ersson Lena Persdotter
1767-06-26 Kerstin Vik Olof Olsson Ingrid Olsdotter
1767-06-29 Kerstin Grävs ST Matts Mattsson Maja Nilsdotter
1767-06-24 Kerstin Käbbetorp Per Persson Kerstin Karlsdotter
1767-06-29 Lars Berga NMG Jon Jonsson Kerstin Larsdotter
1767-07-08 Anna Torsbro Lars Nilsson Karin Ersdotter
1767-07-11 Jon Ålsjötorp Olof Månsson Ingrid Olsdotter
1767-07-14 Lars Marsjö Lars Persson Karin Olsdotter
1767-07-17 Kerstin Morjanå Josias Simonsson Brita Persdotter
1767-07-22 Erik Brinkstugan, Stavhälla Jon Nilsson Anna Ersdotter
1767-07-21 Lars Gate Jon Persson Karin Larsdotter
1767-07-29 Brita Lunda Olof Persson Elin Jonsdotter
1767-07-30 Anders Övre Vannala Erik Jonsson Kerstin Olsdotter
1767-08-01 Kerstin Malmbergsstugan Nils Torstensson Anna Jansdotter
1767-07-28 Brita Vik Lars Olsson Brita Olsdotter
1767-07-24 Sven Kristian Skolhuset Sven Svanljung Brita Kristina Haselbom
1767-08-05 Brita Nybrostugan, Skenäs Anders Andersson Brita Persdotter
1767-08-08 Per Vretsta Jon Persson Karin Larsdotter
1767-08-08 Jon Skallbol Lars Persson Ingrid Ersdotter
1767-08-07 Per Ålsätter Karl Persson Anna Persdotter
1767-08-08 Jakob Båsenberga Jakob Jonsson Ingrid Olsdotter
1767-08-08 Erik Malmbergs ST Erik Malmberg Karin Jonsdotter
1767-08-01 Karin Myrkärr Lars Andersson Anna Andersdotter
1767-08-08 Erik Fräntorp Jan Persson Anna Larsdotter
1767-08-08 Ulrik Kesätter Karl Fredrik Lallerstedt Brita Fogel
1767-08-13 Lars Lunda Erik Persson Ingeborg Persdotter
1767-08-09 Brita Malmberg ÖG Olof Ersson Anna Ersdotter
1767-08-13 Brita Sätratorp Anders Ersson Ingrid Jonsdotter
1767-08-16 Olof Viala ST Anders Wibom Kerstin Olsdotter
1767-08-19 Erik Bresätters ST Per Brefelt Anna Olsdotter
1767-08-19 Olof Åby ST Olof Persson Kerstin Jansdotter
1767-08-22 Per Gate Anders Persson Brita Larsdotter
1767-08-26 Marit Gäringe Per Persson Anna Ersdotter
1767-09-08 Erik Hagstugan / Stjälpsten Per Ersson Brita Ersdotter
1767-09-09 Anders Nedre Vannala Lars Andersson Karin Andersdotter
1767-09-13 Karl Bergastugan Karl Olsson Ingrid Bengtsdotter
1767-09-13 Olof Bergastugan Karl Olsson Ingrid Bengtsdotter
1767-09-06 Karin Äskedalen Olof Bengtsson Brita Persdotter
1767-09-16 Lars Stora Brene Mårten Persson Kerstin Larsdotter
1767-09-18 Lars Tovekärr Lars Larsson Ingeborg Jonsdotter
1767-09-11 Brita Stora Målke Erik Persson Kerstin Larsdotter
1767-09-22 Kerstin Billsbro Lars Jonsson Brita Persdotter
1767-09-24 Kerstin Vitan Anders Andersson Anna Persdotter
1767-09-21 Jon Sätratorp Per Jonsson Lena Persdotter
1767-09-24 Ingeborg Galltorp Lars Persson Ingeborg Persdotter
1767-09-21 Sara Skenäs Bengt Gurström Anna Sjöberg
1767-09-25 Brita Marsjö Jon Persson Ingeborg Andersdotter
1767-09-26 Erik Nästorp Anders Persson Ingrid Persdotter
1767-09-27 Olof Finninge Olof Ersson Ingeborg Larsdotter
1767-09-28 Brita Stina Billsbro Bruk Olof Jonsson Brita Andersdotter
1767-09-30 Kerstin Kåsta ST Erik Larsson Ingeborg Andersdotter
1767-10-04 Erik Stora Kulltorp Lars Persson Kerstin Ersdotter
1767-10-04 Brita Sjögöle Erik Olsson Kerstin Larsdotter
1767-10-09 Olof Marsjö MG Bengt Larsson Ingrid Andersdotter
1767-10-13 Erik Knutstorps ST Matts Knutström Ingeborg Ersdotter
1767-10-16 Kerstin Gäringe Erik Ersson Brita Larsdotter
1767-10-17 Anders Sjögöle ST Lars Sjöberg Kerstin Olsdotter
1767-10-23 Johan Ängtorp Lars Andersson Brita Jönsdotter
1767-10-07 Maja Nysätter Lars Jönsson Kerstin Jansdotter
1767-11-01 Maria Ölångs ST Erik Öman Ingrid Andersdotter
1767-11-02 Erik Hansta Lars Larsson Brita Larsdotter
1767-11-06 Per Söderspånga ST Erik Söderspång Greta Persdotter
1767-11-07 Brita Bogården Erik Ersson Ingrid Larsdotter
1767-11-08 Anders Nedre Vannala Anders Jonsson Ingeborg Ersdotter
1767-11-17 Jon Viala Jon Olsson Ingrid Persdotter
1767-11-15 Anna Mellan Vintergatan Olof Larsson Brita Persdotter
1767-11-20 Lars Mjälnästorp Lars Larsson Kerstin Ersdotter
1767-11-29 Lars Viala Lars Simonsson Anna Ersdotter
1767-12-01 Anna Brännstugan Anders Nilsson Anna Ersdotter
1767-12-07 Olof Grindstugan Karl Johansson Kerstin Olsdotter
1767-12-08 Ingrid Marsjö Per Nilsson Brita Larsdotter
1767-12-07 Kerstin Källmostugan Erik Persson Elin Jonsdotter
1767-12-13 Kerstin Lotterbergsstugan Anders Larsson Kerstin Persdotter
1767-12-13 Magdalena Högsjö Bruk Jöns Fagerström Maja Jonsdotter
1767-12-13 Brita Stina Högsjö Bruk Jöns Fagerström Maja Jonsdotter
1767-12-17 Anna Edetorp Jon Andersson Kerstin Olsdotter
1767-12-16 Per Berga HT Olof Berggren Karin Ersdotter
1767-12-15 Jon Hacksta Jon Olsson Anna Persdotter
1767-12-17 Anna Spånga Kvarn Per Persson Ingrid Larsdotter
1767-12-21 Anna Vretsta ÖG Lars Larsson Anna Olsdotter
1767-12-23 Olof Kåsta Per Larsson Brita Olsdotter
1767-12-24 Anna Vik Olof Ersson Kerstin Ersdotter
1767-12-25 Brita Simonstorp Olof Ersson Brita Simonsdotter
1767-11-20 Per Lilla Lundbyskog Mårten Ragwaldsson Anna Olsdotter
1767-12-25 Lars Svarttorp Lars Persson Anna Persdotter
1767-11-20 Kerstin Stavhälla HT Lars Staffelt Maja Ersdotter
1767-12-31 Olof Hällgölet Olof Larsson Kerstin Danielsdotter

© 2006. Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson.