FÖDELSEBOK VÄSTRA VINGÅKERS SOCKEN. C1:3 = 1720 - 1747.

FÖDD NAMN PLATS FAR FN FAR EN MOR FN MOR EN
1720-01-03 Kerstin Hacksta Jöns Persson Brita Larsdotter
1720-01-01 Karl Gustav Tegelslagartorp Erik Bröms Brita Olsdotter
1720-01- Jon Hemmingstorp /Per/ Olsson Anna Jonsdotter
1720-01- Karl Bistorp /Per/ /Karlsson/ Ingrid Persdotter
1720-01- Lars Marsjö /Karl/ /Larsson/ /Anna/ Andersdotter
1720-01-31 /Son/ Sköldnäs Erik Andersson Emborg Nilsdotter
1720-02-13 Ingeborg Marsjö Olof Olsson Ingeborg Olsdotter
1720-02-02 Lars Stora Lundbysko Olof Larsson Anna Persdotter
1720-02- Ingrid Dammen Lars Larsson Gunilla
1720-02-01 Anders Högsjö Daniel Michelsson Anna Andersdotter
1720-02- Lundtorp Erik Bondesson Anna Jönsdotter
1720-02-10 Johan Björnhult Brita Persdotter
1720-02-10 /Dotter/ Per Nilsson Ingrid Larsdotter
1720-02-11 Anna Maria Gropptorp /Lars/ Larsson Brita Hansdotter
1720-02-16 Olof Stora Sjögetorp Nils Nilsson Ingrid Olsdotter
1720-03-07 Vadstorp /Jon/ Larsson Brita Larsdotter
1720-03- Kerstin Vik /Lars/ Karlsson Marit Mattsdotter
1720-03-17 Maria Bertil Nilsson Sara
1720-03-17 Lars Berga Ersson Anna Börielsdotter
1720-03-26 Jon Norrspånga Ingrid Persdotter
1720-04-04 /Son/ Marsjö Andersdotter
1720-04-04 Erik Marsjö Jon Ersson Ingrid Persdotter
1720-04-10 Brita Jon Norspång Marit Andersdotter
1720-04-11 Olof Solberga Nils Ersson Ingrid Nilsdotter
1720-04-16 Anna Gäringe Erik Larsson Ingeborg Ersdotter
1720-04-21 Lars Oppeberga Per Månsson
1720-05-03 Kerstin Gate Anders Olsson /Kerstin/ /Ersdotter/
1720-05-22 Jon Billsbro Jon Persson Kerstin Olsdotter
1720-05-22 Anna Säfstaby Erik Mårtensson Anna Persdotter
1720-04-10 Ulrika Fredrika Högsjö Klas Rålamb Karin Douglas
1720-04-17 Peter Peter Björkman
1720- Anders Västorp Erik Olsson Marit Olsdotter
1720-06-02 Anna Högbrunn Johan Persson Anna Persdotter
1720-06-04 /Son/ Hälleråd Erik Kullman Kerstin Karlsdotter
1720-06-14 Per Lund Jon Persson /Anna/ /Jonsdotter/
1720-06-22 Lars Mjälnäs Lars Olsson Anna Jonsdotter
1720-06-25 Måns Båsenberga Per Olsson Margareta
1720-06-26 Kerstin Göketorp Erik Björkman Kerstin Nilsdotter
1720-07-04 Marit Morjanå Erik Morian Brita Persdotter
1720-07-10 Jöns Saltorp Lars Larsson Anna Jonsdotter
1720-07-15 /Dotter/ Ekeberg Mårten Andersson Kerstin Jonsdotter
1720-07-24 Ingeborg Hälleråd Erik Ersson Ingeborg Olsdotter
1720-07- Kerstin Söderspånga Erik Nyberg
1720-07-25 Anna Läppe /Erik/ Olsson Kerstin Larsdotter
1720-07-30 Ingeborg Moen Olof Olsson Ingeborg Larsdotter
1720-07-30 Anna Götslinge Lars Larsson Kerstin Jonsdotter
1720-08-02 Nils Berga Anders Svensson Ingeborg Nilsdotter
1720-08-02 Jöns Bossbro Per Jönsson /Kerstin/ Mattsdotter
1720-08-01 Olof Myrkärr Olof Persson Karin Larsdotter
1720-08-04 Kerstin Båsenberga Sven Drake
1720-08-09 Anna Svarttorps ST Olof Ersson Kerstin Andersdotter
1720-08-02 Lars Götslinge ST Lars /Hedberg/ Kerstin Nilsdotter
1720-08-14 Nils Malmberg Johan Sigrid Nilsdotter
1720-08-15 Karin Berga Jon Persson Karin Persdotter
1720-08-14 Brita Bresätter Erik Bilfält /Ingeborg/ /Ersdotter/
1720-08-21 Anna Lars Menlös /Ingeborg/ /Olsdotter/
1720-08-23 Erik Läppe Lars Mårtensson
1720-08-27 Kerstin Berga Hans Sjöberg
1720-08-30 Brita Båsenberga Lars Olsson Karin Andersdotter
1720-09-03 Anna Greta Övre Stavhälla Deteny
1720-09-08 /Dotter/ Vialastugan Simon Ersson Kerstin Olsdotter
1720-09-03 Anna Backa Lars Larsson Anna Persdotter
1720-09-10 Olof Baggebäcken Olof Svensson Kerstin Ersdotter
1720-09-10 Olof Lunda Lars Larsson Brita Jonsdotter
1720-09-14 Ingeborg Henala Olof Börielsson Ingrid Nilsdotter
1720-09-22 Olof Rosendal Per Persson Brita Olsdotter
1720-09-21 Anders Erik Brita Ersdotter
1720- Ingrid Vittorp Petter Lindgren
1720-10-18 Per Nytorp Erik Ersson Ingeborg Jönsdotter
1720-10-17 Olof Finnstorp Anders Karlsson Kerstin Olsdotter
1720-10-22 Ingeborg Hansta Per Jönsson Anna Larsdotter
1720-
1720-11-01 Per Gräv Otto Gräfnäs
1720-11-07 Sara Hans Morian
1720-11-09 Anna Finnstorp Per Jonsson Anna Mattsdotter
1720-11-03 Lars Åsen Lars Larsson Anna Persdotter
1720-10-29 Per Torp Olof Olsson Brita Jönsdotter
1720-11-10 Lars Anders Bergsköld /Brita/ /Larsdotter/
1720-11-16 Ingrid Kåsta Lars Olsson Brita Nilsdotter
1720-11-15 Lars Stavhälla Anders Andersson Kerstin Bengtsdotter
1720-11-20 Brita Baggetorp Erik Olsson Ingeborg Jönsdotter
1720-11-16 Erik Vitastugan Erik Andersson Ingrid Jonsdotter
1720-11-23 /Kerstin/ Ås Per Andersson Ingrid Svensdotter
1720-11-08 Jonas Stavhälla Jonas Rytting /Maria/ /Lindstedt/
1720-12-02 Ingrid Åby Johan Åda /Ingrid/ /Jonsdotter/
1720-11-28 Brita Lilla Brene Olof Olsson Anna Larsdotter
1720-12-04 Lars Lars Brännare Kerstin Nilsdotter
1720-12-02 Per Håltorp Jon Olsson Marit Olsdotter
1720-12-18 Erik Säfstaby Erik Svensson Kerstin Larsdotter
1720-12- Erik Kavlinge Olof Olsson Kerstin Andersdotter
1720-12-19 Lars Stengården Jon Jonsson Brita Larsdotter
1720-12-21 Anna Marsjö Lars Larsson Anna Jonsdotter
1720-12-22 Brita Mosstorp Sven Svensson Brita Bondesdotter
1720-12-24 Ingeborg Berga Lars Jönsson Ingrid Ingewaldsdotter
1720-12-21 Kerstin Svanvik Lars Persson Brita Jönsdotter
1720-12-26 Per Kesätters Krog Per Månsson Kerstin Nilsdotter
1721-01-08 Hindrik Kesätter Johan Öman Maria Jonsdotter
1721-01-08 Kerstin Mjälnäs Jöns Jönsson Brita Persdotter
1721-01-08 Karin Vretsta Erik Larsson Anna Olsdotter
1721-01-15 Ingrid Nedre Vannala Jon Nilsson Brita Andersdotter
1721- Johan Vad Johan Johansson Helena Andersdotter
1721-01-24 Kerstin Haddetorp Johan Johansson Kerstin Olsdotter
1721-01-27 Nils Stora Målke Per Nilsson Kerstin Larsdotter
1721-01-27 Lars Stora Målke Per Nilsson Kerstin Larsdotter
1721-02-03 Bengt Marsjö Erik Bengtsson Anna Nilsdotter
1721-02-05 Marit Vik Per Larsson Kerstin Mårtensdotter
1721-02-09 Kerstin Gäringe Matts Kerstin
1721-02-25 Erik Norrspånga Ingewald Ingewaldsson Kerstin Larsdotter
1721-02-27 Helena Spånga Olof Humbla Katarina Olsdotter
1721-03-15 Olof Torsbro Nils Hansson Karin Bengtsdotter
1721-03-14 Erik Brenestugan Per Jönsson Karin Ersdotter
1721-03-16 Ingrid Henala Erik Ersson Anna Jakobsdotter
1721-03-17 Ingrid Ellfalla Nils Olsson Ingrid Svensdotter
1721-03-23 Kerstin Hagstugan Per Ersson Ingrid Månsdotter
1721-03-23 Anna Viala Per Jonsson Marit Persdotter
1721-03-24 Erik Nordankärr Erik Larsson Ingrid Persdotter
1721-03-15 Ebba Maria Övre Stavhälla Karl Kulhielm Margareta Tiburtia
1721-04-02 Olof Sköldnäs Simon Larsson Ingrid Nilsdotter
1721-04-03 Kerstin Åby Karl Karlsson Marit Jonsdotter
1721-04-07 Erik Solberga Erik Hemmingsson Kerstin Larsdotter
1721-04-06 Petter Stavhälla Nils Schoug Elisabet Westia
1721-04-13 Lars Stockbäcken Anders Ersson Ingrid Larsdotter
1721-05-05 Nils Hälleråd Måns Nilsson Anna Jönsdotter
1721-05-09 Lars Vretsta Per Persson Skarp Elin Mattsdotter
1721-05-13 Olof Torp Mårten Larsson Marit Larsdotter
1721-05-19 Säfstaholm Anders Jonsson Kerstin Andersdotter
1721-05-17 Kerstin Malmberg Lars Olsson Brita Persdotter
1721-05-20 Anna Dalstugan Per Olsson Brita Persdotter
1721-05-28 Jon Bondgölet Olof Mattsson Karin Andersdotter
1721-05-27 Erik Blacktorp Olof Olsson Ingrid Ersdotter
1721-05-28 Kerstin Billsbro Erik Ersson Brita Bengtsdotter
1721-06-01 Kerstin Lindbol Olof Bondesson Kerstin Andersdotter
1721-06-02 Olof Lunda Per Persson Anna Olsdotter
1721-06-09 Brita Kåsta Nils Larsson Ingrid Ragwaldsdotter
1721-06-09 Olof Oppeberga Hans Åkerberg Ingeborg Olsdotter
1721-06-14 Anna Hjälpetorp Per Persson Kerstin Olsdotter
1721-06-15 Ingeborg Oppsala Erik Larsson
1721-06-19 Erik Sandäng Olof Ingewaldsotter Ingeborg Ersdotter
1721-06-21 Brita Skårsnäs Joel Ersson Brita Olsdotter
1721-06-27 Kerstin Marsjö Jon Ersson Ingrid Persdotter
1721-06-26 Brita Finninge Olof Ersson Anna Larsdotter
1721-07-02 Anna Svarttorp Måns Ersson Kerstin Larsdotter
1721-07-10 Erik Bromma Lars Persson Kerstin Hemmingsdotter
1721-07-10 Lars Stugutorp Lars Månsson Kerstin Olsdotter
1721-07-09 Karin Bresätter Lars Larsson Karin Persdotter
1721-07-09 Ingeborg Ålö Per Ersson Kerstin Olsdotter
1721-07-20 Johannes Söderspånga Johan Viegel
1721-07-30 Olof Råmperåd Olof Börielsson Anna Olsdotter
1721-07-31 Kerstin Backa Jon Jonsson Karin Olsdotter
1721-08-02 Lars Vännevad Lars Nilsson
1721-08-11 Ingeborg Kåsta Lars Ragwaldsson Anna Ersdotter
1721-08-12 Olof Vittbro Per Persson Karin Jonsdotter
1721-08-12 Olof Berga Lars Olsson Ingeborg Jonsdotter
1721-08-14 Ingrid Henala Hans Persson Brita Persdotter
1721-08-07 Stina Karstorp, Svart Nils Nilsson Anna Olsdotter
1721-08-07 Anna Karstorp, Svart Nils Nilsson Anna Olsdotter
1721-08-08 Ingeborg Kåsta Per Ersson Ingeborg Persdotter
1721-09-30 Lars Ringeråd Erik Äkerblom Katarina Walenius
1721-08-24 Högsjö Anders Andersson Sibylla Andersdotter
1721-08-27 Brita Västervik Per Persson Ingrid Olsdotter
1721-09-03 Per Björknäs Erik Svensson Anna Persdotter
1721-09-03 Per Ärnebäck Karl Bom Brita Karlsdotter
1721-09-11 Katarina Gropptorp Petter Hansson Karman Märta Hansdotter
1721-09-10 Lars Stora Målke Lars Larsson Brita Hansdotter
1721-09-09 Per Land Per Andersson Marit Andersdotter
1721-09-13 Brita Mjälnästorp Per Ersson Anna Olsdotter
1721-09-18 Kerstin Hacksta Per Olsson Kerstin Jonsdotter
1721-09-15 Brita Vik Josias Persson Marit Nilsdotter
1721-09-20 Olof Berga Olof Olsson Kerstin Larsdotter
1721-09-21 Karin Lund Jon Persson Ingrid Nilsdotter
1721-09-23 Jonas Saltorp Jonas Johansson Ingrid Jonsdotter
1721-09-27 Lars /Ålö/ Jakob Åhlman Katarina Jonsdotter
1721-09-29 Per Sjögöle Petter Sjöberg Karin Andersdotter
1721-10-05 Lars Hansta Lars Persson Ingeborg Jönsdotter
1721-10-01 Brita Karstorp Bengt Nilsson Kerstin Persdotter
1721-09-25 Ingrid Stora Sjögetorp Olof Persson Ingeborg Jonsdotter
1721-09-29 Anna Rude Johan Ruda Brita Johansdotter
1721-10-11 Karl Stora Lundbysko Per Jonsson Kerstin Karlsdotter
1721-10-11 Olof Knutstorp Jon Andersson Ingeborg Olsdotter
1721-10-10 Brita Sköldnäs Erik Andersson Emborg Nilsdotter
1721-10-22 Per Vretsta Per Falk Brita Persdotter
1721-10-24 Brita Vintergatan Wolfelt Brita Ersdotter
1721-10-24 Anders Stora Sjögetorp Erik A. Säterman Brita Nilsdotter
1721-10-22 Per Norrspånga Per Larsson Ingrid Nilsdotter
1721-10-27 Erik Långängen Jöns Persson Anna Ersdotter
1721-10-27 Per Käbbetorp Per Ersson Karin Jonsdotter
1721-10-27 Ingrid Käbbetorp Per Ersson Karin Jonsdotter
1721-10-29 Kerstin Vittbro Lars Persson Kerstin Jonsdotter
1721-11-01 Jon Nedre Vannala Anders Andersson Anna Jonsdotter
1721-11-05 Karin Åsen Jöns Ersson Kerstin Olsdotter
1721-11-21 Brita Bromma Olof Jonsson
1721-11-21 Lars Ålö Per Persson
1721-11-17 Kerstin Kåsta Jon Jakobsson
1721-11-22 Erik Målketorp Per Persson
1721-11-22 Karin Erik Upsal
1721-11-26 Anders Berga Jon Olsson Karin Andersdotter
1721-11-27 Lena Finninge Måns Michelsson
1721-11-27 Maria Mjälnäs Jon Persson Ingrid Larsdotter
1721-11-30 Marit Norrspånga Jon Andersson Karin Ersdotter
1721-12-01 Erik Erik Malmberg
1721-12-01 Anna Bistorp Jon Olsson
1721-12-02 Anders Svartån Erik Ersson Brita
1721-12-06 Jon Ålsätter Jon Jonsson Ingrid Larsdotter
1721-12-08 Erik Göketorp Lars Larsson Karin Ersdotter
1721-12-05 Brita Lilla Sjögetorp Måns Persson Annika Andersdotter
1721-12-10 Brita Backa Hans Nilsson Brita Olsdotter
1721-12-12 Karin Kavlinge Olof Olsson Kerstin Andersdotter
1721-12-14 Lars Jonas Lechenberg Anna Larsdotter
1721-12-13 Jon Berga Jon Nilsson Ingrid Nilsdotter
1721-12-16 Anna Nytorp Erik Ersson Kerstin Olsdotter
1721-12-17 Elisabet Remsnidartorp Jon Jonsson Elisabet Persdotter
1721-12-23 Erik Bresätter Olof Olsson Brita Andersdotter
1721-12-28 Kerstin Götslinge Lars Larsson Kerstin Jonsdotter
1722-01-01 Nils Morjanå Per Persson Kerstin Nilsdotter
1722-01-01 Olof Roligheten Bonde Bondesson Ingrid Jonsdotter
1722-01-03 Ingrid Anders Andersson Anna Persdotter
1722-01-13 Kerstin Snåret Per Månsson Kerstin Olsdotter
1722-01-17 Anna Kikurn Lars Svensson Elin Andersdotter
1722-01-17 Anders Stora Täppe Lars Bondesson Brita Andersdotter
1722-01-21 Anna Vretsta Olof Persson Kerstin Persdotter
1722-01-22 Ingeborg Heby Anders Nilsson Ingeborg Ersdotter
1722-01-27 Anna Hemmingstorp Per Olsson
1722-01-30 Anna Lilla Lundbysko Olof Nilsson Brita Olsdotter
1722-02-14 Karin Stora Brene Per Ersson Karin Börielsdotter
1722-02-22 Anna Lundtorp Lars Persson Kerstin Larsdotter
1722-03-05 Anna Österby Lars Olsson Marit Persdotter
1722-03-05 Erik Bistorp Anders Ersson Anna Olsdotter
1722-03-06 Lars Ramstorp Lars Jonsson Brita Larsdotter
1722-03-27 Peter Lorens Stavhälla Hedenius
1722-03-10 Nicolaus Saltorp Nils Bergström Susanna
1722-03-14 Jon Viala Olof Jonsson Kerstin Jonsdotter
1722-03-10 Kerstin Rosendal Erik Persson Kerstin Persdotter
1722-03-14 Lars Billsbro Anders Bille Maria Ersdotter
1722-03-11 Ingrid Stugutorp Jon Ersson Anna Larsdotter
1722-03-11 Anna Målke Jonas Nyman Kerstin Persdotter
1722-03-19 Ingeborg Viala Måns Jonsson Anna Jonsdotter
1722-03-17 Lars Hökhult Lars Hök Elisabet Olsdotter
1722-03-18 Ingrid Ålsätter Olof Ersson Kerstin Jonsdotter
1722-04-01 Ingrid Hjälmarstorp Lars Larsson Brita Olsdotter
1722-04-06 Ingewald Norrspånga Per Ingewaldsson Ingeborg Andersdotter
1722-04-09 Anna Marsjö Lars Bohm Karin Ingmarsdotter
1722-04-12 Erik Ärnebäck Erik Ersson Maria Olsdotter
1722-04-16 Brita Gäringsnäs Olof Nilsson Karin Jonsdotter
1722-04-18 Jon Hemmingstorp Hans Persson Kerstin Jönsdotter
1722-04-26 Anders Brännskogen Erik Jonsson Anna Andersdotter
1722-05-02 Elisabet Vittorp Olof Ersson Brita Jonsdotter
1722-05-06 Erik Gropptorp Erik Kerstin Ersdotter
1722-05-06 Jon Hacksta Per Persson Marit Jonsdotter
1722-05-07 Jon Bresätter Erik Jonsson Karin Jonsdotter
1722-05- Brita Säfstaby Karl Kulhielm Magdalena
1722-05-02 Olof Tegelslagartorp Olof Olsson Marit Ersdotter
1722-06-09 Brita Vik Erik Ersson Elin Olsdotter
1722-06-10 Kerstin Fräntorp Erik Nilsson Kerstin Persdotter
1722-06-09 Kerstin Mårten Bagge Karin Jakobsdotter
1722-06-09 Karin Mårten Bagge Karin Jakobsdotter
1722-06-16 Anders Gate Anders Olsson Kerstin Ersdotter
1722-06-17 Anna Wijbäcken Olof Lundahl Elin Göransdotter
1722-06-17 Kerstin Hansta ST Anders Bossenberg Brita Jonsdotter
1722-06-26 Jon Viala Per Jonsson Marit Persdotter
1722-06-06 Per Hansta Anders Andersson Anna Larsdotter
1722-07-05 Lars Åby Lars Andersson Brita Olsdotter
1722-07-01 Anna Per Lundskog Karin Andersdotter
1722-07-02 Lars Per Finman Brita Göransdotter
1722-07-02 Anna Rude Olof Olsson Ingeborg Nilsdotter
1722-07-08 Karin Gate Olof Persson Anna Nilsdotter
1722-07-11 Ragwald Äng Ragwald Nilsson Brita Larsdotter
1722-07-12 Anders Tovekärr Per Andersson Ingeborg Jonsdotter
1722-07-13 Brita Mjälnäs Lars Olsson Anna Jonsdotter
1722-07-15 Brita Erik Persson Ingrid Olsdotter
1722-07- Marit Lunda Jon Persson Anna Olsdotter
1722-07-26 Kerstin Baggetorp Lars Larsson Kerstin Persdotter
1722-07-24 Anna Ås Nils Persson Karin Svensdotter
1722-07-29 Rutger Ede Jakob Lundbom Kristina Brolenius
1722-08-03 Jakob Henala Erik Ersson Anna Jakobsdotter
1722-08-01 Adolf Håltorp Jon Olsson Marit Olsdotter
1722-08-05 Maria Berga Hans Sjöberg Kerstin Nilsdotter
1722-08-09 Per Olofstorp Jon Persson Kerstin Olsdotter
1722-08-10 Ingeborg Lunda Mårten Olsson Kerstin Olsdotter
1722-08-11 Ingrid Hacksta Olof Olsson Kerstin Jonsdotter
1722-08-12 Per Lunda Sven Svensson Ingrid Persdotter
1722-08-16 Per Götslinge Lars Heneberg Kerstin Nilsdotter
1722-08- Brita Stora Kulltorp Nils Bom Kerstin Ersdotter
1722-08-14 Samuel Samuel Solberg
1722-08-14 Kerstin Samuel Solberg
1722-08-21 Kerstin Edebotorp Olof Olsson Ingeborg Larsdotter
1722-08-18 Maria Näs Gustav Sandberg Anna Jönsdotter
1722-08-24 Erik Myrkärr Olof Persson Karin Larsdotter
1722-08-26 Anna Ästorp, Skedevi Lars Morian Brita Nilsdotter
1722-08-29 Kerstin Knutstorp Anders Knut Anna Olsdotter
1722-08-27 Lars Skogstorp Erik Jonsson Anna Larsdotter
1722-08-27 Ingeborg Skårsnäs Joel Ersson Brita Olsdotter
1722-09-01 Erik Stugutorp Johan Lönberg Ingeborg Larsdotter
1722-09-11 Karin Erik Bagge Kerstin Jakobsdotter
1722-09-21 Olof Marsjö Bonde Olsson Elin Andersdotter
1722-09-24 Anders Per Larsson Kerstin Andersdotter
1722-09-29 Josias Viala Simon Wijding Kerstin Olsdotter
1722-09-29 Kerstin Ärnebäck Per Larsson Ingrid Hansdotter
1722-10-03 Maria Lilla Målke Nils Brant Kerstin Jonsdotter
1722-09-29 Olof Skrattorp Olof Ersson Kerstin Andersdotter
1722-10-03 Brita Dal Nils Ersson Kerstin Larsdotter
1722-10-02 Kerstin Svarttorp Lars Jonsson Elin Olsdotter
1722-10-09 Anna Marsjö Olof Andersson Ingrid Larsdotter
1722-10-10 Kerstin Äskedalen Erik Månsson Brita Larsdotter
1722-10-20 Karin Erik Brefelt Karin Ersdotter
1722- Anna Margareta Skenäs Jean Gyllenborg
1722-10-26 Kerstin Lars Brennare Kerstin Mattsdotter
1722-11-05 Lars Håkanstorp Nils Persson Kerstin Bengtsdotter
1722-11-22 Mårten Viala Nils Mårtensson Karin Nilsdotter
1722-11-24 Brita Vretsta Matts Nilsson Anna Jonsdotter
1722-11-25 Anna Stora Hökhult Ragwald Mårtensson Anna Ersdotter
1722-11-25 Olof Båsenberga Jon Olsson Ingeborg Persdotter
1722-11-25 Ingeborg Stora Ölång Erik Persson Anna Persdotter
1722-12-01 Kerstin Vännevad Lars Larsson Anna Larsdotter
1722-12-03 Maria Stavhälla Jonas Rytting Maria Jönsdotter
1722-11-26 Erik Lund Jon Persson Ingrid Nilsdotter
1722-12-03 Lars Oppsala Olof Nilsson Ingrid Larsdotter
1722- Ingrid Söderspånga Per Persson Kerstin Andersdotter
1722-12-12 Anna Stengården Jon Jonsson Brita Larsdotter
1722- Jakob Dal Jakob Holmstedt
1722-12-17 Beata Söderspånga Johan Wigel
1722-12-15 Anders Äspetorp Nils Andersson
1722-12-22 Lars Ede Olof Olsson Anna Olsdotter
1722-12-22 Anna Stora Målke Per Nilsson Kerstin Larsdotter
1722-12-23 Nils Oppsala Nils Olsson Ingrid Olsdotter
1722-12-28 Brita Hultstugan Per Ersson Karin Andersdotter
1722-12-28 Olof Backa Jon Jonsson Karin Olsdotter
1723-01-09 Anna Vintergatan Olof Olsson Ingrid Andersdotter
1723-
1723-01-20 Per Marsjö Jon Ersson Ingrid Persdotter
1723-01-15 Lars Lilla Målke Per Larsson Ingrid Ersdotter
1723-01-16 Olof Kesätter Lars Larsson Kerstin Jonsdotter
1723-01-14 Olof Finninge Lars Olsson Karin Olsdotter
1723-01-17 Erik Stora Lundbysko Olof Andersson Karin Karlsdotter
1723-01-19 Anna Backa Hans Nilsson Brita Olsdotter
1723-01-22 Brita Nils Ersson Elisabet Ersdotter
1723-01-22 Olof Vintergatan Anders Winter Stina Nilsdotter
1723-01-27 Anna Vik Olof Larsson Karin Olsdotter
1723-01-27 Ingrid Torsbro Nils Larsson
1723-01-31 Margareta Johan Norrspång Ingrid Persdotter
1723-02-04 Anna Ön Olof Persson Ingeborg Jonsdotter
1723-02-05 Per Stora Lundbysko Olof Larsson Anna Persdotter
1723-02-09 Per Lunda Per Persson Anna Olsdotter
1723-02-18 Karl Ärnebäck Karl Bom Brita Karlsdotter
1723-02-12 Marit Gäringstorp Erik Persson Anna Larsdotter
1723-02-11 Tyris Högsjö Lars Tyrisson Anna Olsdotter
1723-02-17 Brita Malmberg Lars Olsson Brita Persdotter
1723-02-18 Erik Berga Schröder Valborg
1723-02-24 Kerstin Bistorp Per Karlsson Ingrid Persdotter
1723-02-27 Jon Kåstastugan Jon Jonsson Karin Olsdotter
1723-02-24 Kerstin Ramstorp Lars Ersson Ingrid Ersdotter
1723-02-24 Margareta Haddetorp Johan Johansson Kerstin Olsdotter
1723-03-05 Anna Bondgölet Olof Mattsson Karin Andersdotter
1723-03-14 Nils Säfstaby Johan Nilsson Karin Ersdotter
1723-03-22 Anna Båsenberga Lars Olsson Karin Andersdotter
1723-03-27 Per Nästorp Måns Månsson Anna Larsdotter
1723-03-27 Olof Nedre Vannala Elias Wennerberg Karin Olsdotter
1723-04-03 Brita Svanvik Lars Persson Brita Persdotter
1723-04-02 Anders Finninge Johan Johansson Brita Persdotter
1723-04-07 Anna Säfstaholm Lars Ersson Karin Persdotter
1723-04-03 Emborg Hacksta Per Jonsson Emborg Olsdotter
1723-04-12 Kerstin Ekeberg Olof Ekeberg Karin Persdotter
1723-04-13 Anders Bresätter Anders Andersson Karin Svensdotter
1723-04-18 Kerstin Gate Sven Karin Jönsdotter
1723-04-18 Anders Lilldalen Anders Bergsköld Brita Larsdotter
1723-04-18 Annika Slängbäcksstuga Lars Larsson Karin Ersdotter
1723-04-22 Ingrid Västervik Lars Andersson Ingrid Larsdotter
1723-04-20 Erik Ede Bengt Jonsson Ingrid Olsdotter
1723-04-23 Petter Lars Kårtman Margareta P:dotter Berg
1723- Per Österby Johan Winterstjerna Elisabet Jonsdotter
1723-05-06 Erik Vadstorp Jon Larsson Brita Larsdotter
1723-05-09 Brita Lyttersta Nils Persson Ingeborg Olsdotter
1723-05-12 Jon Finnstorp Per Jonsson Marit Mattsdotter
1723-05-13 Nils Båltorp Olof Nilsson Marit Nilsdotter
1723-05-14 Ingrid Övre Stavhälla Lars Larsson Anna Jonsdotter
1723-05-17 Erik Simonstorp Erik Kullman Kerstin Persdotter
1723-05-17 Olof Simonstorp Samuel Jonsson Karin Olsdotter
1723-05-30 Brita Gäringe Jon Olsson Kerstin Andersdotter
1723-06-02 Jonas Johan Bille Justina Bröms
1723-06-09 Lars Ålsätter Per Jonsson Kerstin Larsdotter
1723-06-08 Gabriel Stavhälla Nils Skoug Elisabet Westia
1723-06-16 Ingrid Marsjö Lars Larsson Anna Jonsdotter
1723-06-17 Erik Vretsta Jöns Ersson Elin Larsdotter
1723-06-18 Brita Stenstorp Lars Persson Kerstin Larsdotter
1723-06-15 Anna Österby Lars Persson Kerstin Olsdotter
1723-06-19 Jöns Ängtorp Jöns Olsson Kerstin Mattsdotter
1723-06-29 Zacharias Skenäs Krog Zachris Sootberg Brita Kristoffersdott
1723-07-05 Olof Perstorp Sven Olsson Brita Andersdotter
1723-07-12 Per Simonstorp Lars Persson Anna Nilsdotter
1723-07-17 Petter Söderspånga Berend Lundberg Anna
1723-07-14 Katarina Roligheten Olof Gräfnäs Ingrid Olsdotter
1723-07-12 Anna Kåsta Johan Persdotter Anna Olsdotter
1723-07-16 Jöns Brenestugan Per Jonsson Karin Ersdotter
1723-07-25 Olof Säfstaby Olof Olsson Ingeborg Andersdotter
1723-08-10 Kerstin Viala Anders Wijdberg Anna Månsdotter
1723-08-21 Anna Sköldnäs Per Mattsson Kerstin Ersdotter
1723-08-20 Per Åsen Erik Persdotter Brita Hansdotter
1723-08-31 Erik Buddetorp Erik Persdotter Anna Olsdotter
1723-09-02 Anna Bärle Nils Månsson Ingrid Jönsdotter
1723-09-12 Kerstin Äsphult Mårten Mårtensson Kerstin Olsdotter
1723-09-18 Anna Ekeberg Mårten Andersson Kerstin Jonsdotter
1723-09-17 Per Plomtorp Erik Persson Karin Olsdotter
1723-09-16 Per Svarttorp Måns Ersson Kerstin Larsdotter
1723-09-20 Per Roligheten Bonde Bondesson Ingrid Jonsdotter
1723-09-25 Jon Bistorp Jon Olsson Ingrid Persdotter
1723-09-26 Olof Rude Olof Ersson Annika Jonsdotter
1723-09-29 Olof Berga Erik Pålsson Katarina Persdotter
1723-10-06 Ingrid Solberga Per Persson Anna Larsdotter
1723-10-13 Erik Bossbro Per Jönsson Kerstin Mattsdotter
1723-10-17 Ingrid Matts Boskog Anna Larsdotter
1723-10-20 Anders Läppe Lars Mårtensson Anna Olsdotter
1723-11-03 Karin Säfstaby Anders Larsson Kerstin Ersdotter
1723-11-07 Lars Malmberg Per Larsson Brita Larsdotter
1723-11-08 Olof Morjanå Jon Olsson Brita Larsdotter
1723-11-10 Lars Erik Hellman Kerstin Karlsdotter
1723-11-15 Kerstin Anders Öman Kerstin Börielsdotter
1723-11-18 Ingrid Gäringe Lars Larsson Anna Ersdotter
1723-11-21 Emborg Rosendal Per Persson Brita Olsdotter
1723-12-09 Per Bogården Anders Persson Kerstin Ersdotter
1723-12-09 Anna Söderspånga Erik Nilsson Brita Månsdotter
1723-12-12 Kerstin Backa Lars Larsson Anna Persdotter
1723-12-15 Lars Berga Lars Jönsson Ingrid Ingewaldsdotter
1723-12-15 Anna Berga Olof Olsson Kerstin Larsdotter
1723-12-28 Olof Åsen Per Olsson Brita Andersdotter
1723-12 Erik Lindbol Olof Bondesson Kerstin Andersdotter
1723-12-29 Maria Mene Lars Menlös Ingeborg Nilsdotter
1724-01-02 Karin Båsenberga Per Olsson Margareta Månsdotter
1724-01-06 Jon Kåstastugan Karl Månsson Ingrid Månsdotter
1724-01-06 Erik Erik Sjöman Ingrid Olsdotter
1724-01-21 Kerstin Karstorp, Gärin Bengt Nilsson Kerstin Persdotter
1724-01-23 Anna Götslinge Jon Persson Anna Jonsdotter
1724-01-27 Anna Brännskogen Erik Jonsson Anna Andersdotter
1724-01-25 Anna Lars Höök Elisabet Olsdotter
1724-01-25 Per Låttra Per Persson Brita Nilsdotter
1724-02-01 Lars Göketorp Nils Björkman Kerstin Nilsdotter
1724-02-04 Ingrid Karstorp, Svart Nils Nilsson Anna Olsdotter
1724-02-07 Lars Kåsta Erik Larsson Ingrid Larsdotter
1724-02-15 Ingrid Norrspånga Jon Larsson Ingrid Persdotter
1724-02-09 Brita Gropptorp Lars Larsson Brita Hansdotter
1724-02-17 Per Skrattorp Anders Skratt
1724-02-09 Johan Gösta Högsjö Hammar Johan Musquin Elisabet
1724-02-24 Kerstin Baggetorp Erik Olsson Ingeborg Jönsdotter
1724-03-04 Per Hemmingstorp Per Olsson Anna Jonsdotter
1724-03-05 Karl Vikstorp Hans Morian Kerstin Håkansdotter
1724-03-10 Ingrid Bresätter Olof Olsson Brita Andersdotter
1724-03-12 Lars Lunda Lars Hake Maria
1724-03-15 Olof Bromma Olof Jonsson Katarina Olsdotter
1724-03-14 Per Vad Erik Persson Marit Börielsdotter
1724-03-15 Jonas Ede Jakob Lundbom
1724-03-23 Kerstin Skårsnäs Joel Ersson Brita Olsdotter
1724-03-23 Anna Ålöstugan Jakob Åhlman Katarina
1724-03- /Maja/ Högsjö Hindrich Katarina Ersdotter
1724-04-02 Karin Slängbäcken Lars Larsson Margareta Månsdotter
1724-04-08 Brita Hansta Lars Olsson Anna Ersdotter
1724-04-10 Olof Ekeberg Erik Olsson Ingeborg Larsdotter
1724-04-16 Brita Vretsta Erik Larsson Anna Olsdotter
1724-04-25 Olof Sandäng Olof Ingewaldsson Ingeborg Ersdotter
1724-04-28 Jon Skyttorp Jon Larsson Kerstin Nilsdotter
1724-05-01 Nils Vannala Jon Nilsson Brita Andersdotter
1724-05-08 Erik Billsbro Erik Bielfelt /Ingeborg/ /Ersdotter/
1724-05-08 Anders Billsbro Erik Bielfelt /Ingeborg/ /Ersdotter/
1724-05-10 Ingrid Vretsta Per Skarp Elin Mattsdotter
1724-05-12 Petter Högsjö Hammar Daniel Berg Kerstin Johansdotter
1724-05-13 Olof Nedre Vannala Anders Olsson Anna Månsdotter
1724-05-03 Kerstin Sätratorp Per Jonsson Brita Persdotter
1724-05-23 Jon Lilla Hökhult Jon Jonsson Anna Nilsdotter
1724-05-08 Brita Lilla Ölång Nils Olsson Ingrid Jönsdotter
1724-06-14 Per Vretstastugan Olof Persson Kerstin Persdotter
1724-06-14 Anna Haddetorp Nils Hansson Karin Bengtsdotter
1724-07-02 Karin Vittbro Per Persson Karin Jonsdotter
1724-07-02 Kerstin Stora Lundbysko Per Jonsson Kerstin Karlsdotter
1724-07-07 Ingeborg Kesätter Kerstin Larsdotter
1724-07-05 Anna Olof Olsson Brita Mattsdotter
1724-07-08 Jöns Nytorp Erik Ersson Ingeborg Jönsdotter
1724-07-26 Anna Billsbro Erik Ersson Brita Olsdotter
1724-08-13 Lars Sjögöle Olof Olsson Brita Larsdotter
1724-08-12 Ingrid Berga Lars Olsson Ingeborg Jonsdotter
1724-08-17 Kerstin Råmperåd Erik Håkansson Anna Olsdotter
1724-08-16 Anna Vretsta Per Falk Brita Persdotter
1724-08-16 Ingrid Olofstorp Per Ersson Anna Ersdotter
1724-08-28 Ingeborg /Lunda/ Lars Persson Ingeborg Jönsdotter
1724-08-28 Anna /Lunda/ Lars Persson Ingeborg Jönsdotter
1724-09-01 Kerstin Marsjö Karl Larsson Anna Andersdotter
1724-09-01 Per Lunda Jon Persson Ingrid Nilsdotter
1724-08-29 Johan Dammen Erik Bröms Brita Olsdotter
1724-09-06 Per Nordankärr Erik Larsson Ingrid Persdotter
1724-09-09 Johan Rude Johan Jakobsson Brita Larsdotter
1724-09-13 Mattias Johan Bille Justina Bröms
1724-09-11 Anna Ålsätter Jon Jonsson Ingrid Larsdotter
1724-09-18 Kerstin Galltorp Erik Ersson Karin Larsdotter
1724-09-16 Ingeborg Haddetorp Johan Johansson Kerstin Olsdotter
1724-09-20 Kerstin Baggebäcken Olof Svensson Kerstin Ersdotter
1724-09-24 /Son/ Norrspånga Ingewald Ingewaldsson Kerstin Larsdotter
1724-09-26 Lars Mjälnäs Lars Larsson Kerstin Olsdotter
1724-09-30 Kerstin Stockbäcken Jöns Andersson Brita Ersdotter
1724-10-02 Erik Erik /Wolfelt/ Katarina Olsdotter
1724-10-08 Karl Lilla Sjögetorp Karl Andersson Anna Jonsdotter
1724-10-10 Per Henala Hans Persson Brita Persdotter
1724-10-11 Lars Smedstorp Per Persson Brita Larsdotter
1724-10-14 Anna Söderspånga Johan Ersson Ingrid Andersdotter
1724-10-26 Kerstin Pål Johansson Brita Persdotter
1724-11-05 Brita Karstorp, Gärin Erik Nilsson Kerstin Bondesdotter
1724-11-01 Ingeborg Vretsta Lars Larsson Anna Persdotter
1724-11-18 Erik Edebotorp Olof Olsson Ingeborg Larsdotter
1724-11-21 Anna Land Per Andersson Margareta Andersdotter
1724-11-29 Ingrid Stora Sjögetorp Nils Larsson Kerstin Jonsdotter
1724-12-04 Erik Torp Mårten Larsson Maria Larsdotter
1724-12-12 Olof Kåsta Lars Margareta Persdotter
1724-12-14 Erik Ärnebäck Karl Bom Brita Karlsdotter
1724-12-22 Brita Göketorp Jon Andersson Ingeborg Olsdotter
1725-01-01 Ingeborg Hacksta Olof Olsson Kerstin Jonsdotter
1725-01-05 Anna Vretsta Matts Nilsson Anna Jonsdotter
1725-01-10 Jon Billsbro Anders Jonsson Elin Andersdotter
1725-01-22 Katarina Billsbro Jonas Andersson Kerstin Jakobsdotter
1725-01-25 Kerstin Vadstorp Lars Larsson Brita Johansdotter
1725-01-26 Kerstin Läppe Per Nilsson Ingrid Larsdotter
1725-01-23 Kerstin Båsenberga Per Olsson Margareta Månsdotter
1725-01 Johan Erik Gunviken Måns Gunwijk Ingeborg Ersdotter
1725-01-25 Olof Kåsta Lars Olsson Brita Nilsdotter
1725-01-27 Anders Vitan Anders Andersson Anna Persdotter
1725-01-31 Ingrid Bengt Slipare Elin Ersdotter
1725-02-06 Anders Erik Hansson Karin Ersdotter
1725-02-02 Anders Norrspånga Per Ingewaldsson Ingeborg
1725-02-03 Olof Stavstugan Erik Malmberg Anna Nilsdotter
1725-02-02 Brita Malmberg Jon Jonsson Kerstin Nilsdotter
1725-02-10 Anna Ramstorp Lars Jonsson Brita Larsdotter
1725-02-11 Kerstin Kavlinge Olof Olsson Kerstin Andersdotter
1725-02-17 Katarina Övre Stavhälla Jonas Rytting Maria Jönsdotter
1725-02-18 Lars Svarttorp Lars Jonsson Ingrid Olsdotter
1725-02-20 Brita Åby Lars Andersson Brita Olsdotter
1725-03-03 Anna Bresätter Erik Jonsson Karin Jönsdotter
1725-02-28 Anders Lunda Anders Olsson Maria
1725-03-07 Per Båsenberga Jon Olsson Ingeborg Persdotter
1725-03-16 Anna Simonstorp Lars Persson Anna Nilsdotter
1725-03-16 Johan Anders Bille Maria Ersdotter
1725-03-19 Lars Sjögöle Erik Ersson Kerstin Olsdotter
1725-03-15 Kerstin Åsen Erik Persson Brita Hansdotter
1725-03-19 Jon Malmberg Lars Jonsson Ingeborg Olsdotter
1725-03-23 Ingrid Vik Per Larsson Kerstin Ersdotter
1725- /Son/ Olofstorp Jakob Holmsten
1725-03-22 Per Baggetorp, Svar Lars Larsson Kerstin Persdotter
1725-03-24 Johan Billsbro Petter Anna Jonsdotter
1725-03-25 Kerstin Västervik Per Persson Ingrid Olsdotter
1725-03-24 Olof Käbbetorp Per Ersson Karin Jonsdotter
1725-03-24 Lars Käbbetorp Per Ersson Karin Jonsdotter
1725-04-06 Erik Nytorp Erik Ersson Kerstin Olsdotter
1725-04-14 Anna Simon Widing Kerstin Olsdotter
1725-04-13 Lars Johan Lindberg Ingeborg Larsdotter
1725-04-18 Olof Ärnebäcksstugan Erik Ersson
1725-04 Per Brenestugan Per Jönsson Karin Ersdotter
1725-04-26 Anders Ås Per Andersson Ingrid Svensdotter
1725-05-29 Erik Hansta Anders Andersson Anna Larsdotter
1725-06-05 Ingeborg Vretsta Olof Persson Kerstin Persdotter
1725-06-14 Anna Tegelslagartorp Olof Olsson Marit Ersdotter
1725-06-13 Per Kikurn Lars Svensson Elin Andersdotter
1725-06-13 Nils Båsenberga Påvel Nilsson Anna Persdotter
1725-06-17 Erik Kavlinge Erik Månsson Brita Persdotter
1725-06-15 Jon Götslinge Per Jonsson Ingeborg Ersdotter
1725-07-04 Erik Erik Jonsson Anna Ersdotter
1725-07-31 Anna Skårsnäs Olof Olsson Ingeborg Ersdotter
1725-08-03 Erik Högsjö Hammar Erik Ingeborg Ersdotter
1725-08-05 Sigrid Larstorp Jon Jonsson Kerstin Jonsdotter
1725-08-07 Olof Berga Jon Olsson Karin Andersdotter
1725-08-03 Lars Håltorp Jon Olsson Marit Olsdotter
1725-08-13 Ingrid Västra Vinterga Olof Olsson Ingrid Andersdotter
1725-07-23 Erik Sköldnäs Erik Hagström Elisabet Ekman
1725-09-05 Olof Dalstugan Per Olsson Brita Persdotter
1725-09-07 Kerstin Viala Lars Larsson Maria Persdotter
1725-09-09 Ingeborg Malmberg Erik Nilsson Ingeborg Nilsdotter
1725-09-16 Marit Norrspånga Jon Andersson Karin Ersdotter
1725-09-12 Anna Lilla Brene Olof Olsson Anna Larsdotter
1725-09-18 Ingrid Bresätter Anders Andersson Karin Svensdotter
1725-09-23 Lars Kesätter Lars Larsson Kerstin Jonsdotter
1725-09-20 Ingrid Sjögöle Nils Larsson Anna Ersdotter
1725-09-25 Lars Stora Målke Per Nilsson Kerstin Larsdotter
1725-09-25 /Dotter/ Mjälnäs Jon Persson Ingrid Larsdotter
1725-10-02 Erik Lunda Mårten Olsson Kerstin Olsdotter
1725-10-04 Nils Stora Målke Per Nilsson Brita Jonsdotter
1725-10-12 Per Lars Brännare Kerstin Mattsdotter
1725-10-13 Kerstin Skogeld
1725-10-13 Brita Olof Ekeberg
1725-10-20 Lars Viala Nils Mårtensson Karin Olsdotter
1725-10-10 Erik Ramstorp Lars Ersson Ingrid Ersdotter
1725-10-25 Maria Saltorp Johan Stenius Katarina Nilsdotter
1725-11-01 Anna Saltorp Jon Johansson Ingrid Jonsdotter
1725-11-22 Per Snåret Per Månsson
1725-11-10 Per Viala Anders Månsson Kerstin Jonsdotter
1725-11-15 Brita Nils Björk Ingrid Andersdotter
1725-11-23 Ingrid Per Olustig Ingeborg Jonsdotter
1725-11-02 Olof Säfstaby Erik Svensson Kerstin Larsdotter
1725-11-02 Beata Greta Dammen Erik Bröms
1725-11-24 Per Henala Erik Ersson Ingrid Jakobsdotter
1725-12-03 Brita Käbbetorp Per Persson Brita Olsdotter
1725-12-04 Erik Per Mattsson Sjökli Kerstin Ersdotter
1725-12-08 Per Klofsten Lars Ersson Karin Persdotter
1725-12-10 Brita Säfstaby Anders Ersson Brita Ersdotter
1725-12-14 Johan Högsjö Hammar Daniel Berg Kerstin Johansdotter
1725-12-19 Lischen Nils Åhsberg Kerstin
1725-12-08 Nils Äng Ragwald Nilsson Brita Larsdotter
1725-12-28 Ingeborg Vretsta Anders Jonsson Kerstin Persdotter
1725-12-26 Per Lindbol Lars Jönsson Kerstin Persdotter
1726-01-02 Olof Vretstastugan Olof Persson Kerstin Persdotter
1726-01-03 Erik Skårsnäs Joel Ersson Brita Olsdotter
1726-01-05 Brita Finnstorp Lars Larsson Kerstin Larsdotter
1726-01-06 Emborg Åsstugan Anders Börielsson Anna Nilsdotter
1726-01-05 Olof Lunda Jon Persson Anna Olsdotter
1726-01-13 Per Nästorp Anders Wiberg Karin Månsdotter
1726-01-12 Kerstin Backa Jon Jonsson Karin Olsdotter
1726-01-25 Per Ön Olof Persson Ingeborg Jonsdotter
1726-01-28 Kerstin Erik Stoltz Brita Nilsdotter
1726-01-24 Per Lagölet Erik Ersson Kerstin Persdotter
1726-01-26 Cornelius Övre Stavhälla Anders Skotte
1726-01-28 Kerstin Nästorp Per Persson Kerstin Larsdotter
1726-01-30 Anna Skeppmyre Olof Nilsson Brita Bondesdotter
1726-02-02 Olof Rude Olof Olsson Ingeborg Nilsdotter
1726- Simon Udden /Anders/ Bergsköld /Brita/ /Larsdotter/
1726-02-25 Erik Svarttorp Måns Ersson Kerstin Larsdotter
1726-03-03 Kerstin Marsjö Johan Kuhlhielm Margareta Tiburtia
1726-03-14 Jon Vretsta Måns Nilsson Anna Jonsdotter
1726-04-04 Kerstin Finninge Lars Olsson Karin Olsdotter
1726-04-10 Lars Västervik Lars Andersson Ingrid Larsdotter
1726-04-26 Ingeborg Högsjö Olof Andersson Katarina Andersdotter
1726-04-27 /Dotter/ Svanvik Lars Persson Brita Jonsdotter
1726-04-29 Karin Björnhult Lars Kerstin Larsdotter
1726-05-07 Anders Nysätter Olof Andersson /Katarina/ /Larsdotter/
1726-05-15 Anna Simonstorp Samuel Jonsson Karin Olsdotter
1726-05-23 Brita Remröd ?? Olof Börielsson Anna Olsdotter
1726-05-26 Johanna Johan Ekelund Brita Ersdotter
1726-05-28 Per Perstorp Sven Olsson Brita Andersdotter
1726-06-08 Karin Jonas Lechenberg Anna Larsdotter
1726-06-08 Anna Bengt Nilsson Brita Månsdotter
1726-06-05 Anna Lövåker Nils Persson Anna Johansdotter
1726-06-09 Kerstin Stora Kulltorp Nils E:son Bohm Kerstin Olsdotter
1726-06-15 Ingrid Ekeberg Mårten Andersson Kerstin Jonsdotter
1726-06-15 Per Stora Sjögetorp Anders Persson Anna Jonsdotter
1726-06-18 Anna Oppsala Olof Nilsson Ingrid Larsdotter
1726-06-22 Anna Karstorp, Gärin Bengt Nilsson Kerstin Persdotter
1726- /Dotter/ Skenäs Johan Gyllenborg
1726-06-24 Birgitta Lena Erik
1726-07-02 Anders Nästorp Måns Månsson Anna Larsdotter
1726-07-10 Kerstin Ängtorp Jöns Olsson Kerstin Mattsdotter
1726-07-09 Maria Stina Näs Lars Stoltz Katarina Andersdotter
1726-07-09 Erik Stengården Jon Jonsson Brita Larsdotter
1726-07-20 Sara Karstorp, Svart Nils Ersson Anna Olsdotter
1726-07-23 Anders Anders Winter Anna Nilsdotter
1726-07-27 Olof Äspetorp Nils Andersson Ingrid Olsdotter
1726-07-30 Brita Söderspånga Erik Nilsson Brita Månsdotter
1726-08-10 Maria Torsbro Nils Larsson Ingeborg Larsdotter
1726-08-10 Lars Marsjö Per Larsson Anna Jonsdotter
1726-08-07 Per Bistorp Per Karlsson Ingrid Persdotter
1726-08-11 Anna Låttra Jonas Lotterberg Maria Ersdotter
1726-08-12 Per Per Lundberg Karin Andersdotter
1726-08-16 Lars Buddetorp Johan Larsson Elin Larsdotter
1726-08-22 Per Vannala Olof Persson Karin Simonsdotter
1726-08-24 Ingrid Åsen Per Larsson Ingrid Ersdotter
1726-08-18 Daniel Stavhälla Nils Skough Elisabet Westia
1726-08-28 Lars Kåsta Lars Kåthman Margareta Persdotter
1726-08-27 Erik Fräntorp Erik Nilsson Kerstin Persdotter
1726-08-30 Nils Sjöman Ingrid Olsdotter
1726-09-05 Erik Kåstastugan Jon J:son Kåter Karin Olsdotter
1726-09-08 Lars Hagstugan Lars Persson Kerstin Olsdotter
1726-09-08 Anders Stockbäcken Anders Ersson Ingrid Larsdotter
1726-09-11 Brita Lunda Olof Olsson Karin Larsdotter
1726-09-13 Olof Håkanstorp Nils Persson Kerstin Bengtsdotter
1726-09-18 Kerstin Oppsala Erik Upsal Margareta Persdotter
1726-09-17 Slängbäcksstuga
1726-09-18 Anna Mostugan Per Andersson Ingrid Månsdotter
1726-09-25 Anna Henala Olof Börielsson Ingrid Nilsdotter
1726-09-21 Anna Mjälnäs Lars Olsson Anna Jonsdotter
1726-09-21 Per Torp Mårten Larsson Marit Larsdotter
1726-09-27 Per Skyttorp Jon Larsson Kerstin Nilsdotter
1726-09-29 Katarina Haddetorp Nils Hansson Bengtsdotter
1726-09-30 Ingrid Solberga Samuel Sohlberg Brita Persdotter
1726-10-05 Ingeborg Lindbol Olof Kerstin Andersdotter
1726-10-09 Lars Erik Norman Brita Larsdotter
1726-10-17 Kerstin Lilla Målke Lars Markusson Kerstin Ersdotter
1726- Per Stora Brene Per Ersson Karin Börielsson
1726-10-27 Anders Säfstaholm Anders Säfholm
1726-11-05 Brita Äskestugan Per Larsson Kerstin Andersdotter
1726-11-07 Jon Anders Bossenberg Brita Jonsdotter
1726-11-12 Per Äspetorp Olof Svensson /Espin Anna Månsdotter
1726-11-16 /Dotter/ Hälleråd Erik Hellman Kerstin Karlsdotter
1726-11-19 Otto Roligheten Olof Bäfver Elin Olsdotter
1726-11-24 Olof Vittbro Lars Persson Kerstin Olsdotter
1726-12 Katarina Bliggetorp Jakob Ersson Karin Mårtensdotter
1726-12-07 Ingrid Land Lars Persson Ingrid Andersdotter
1726-12-22 Brita Lunda Per Persson Anna Olsdotter
1726-12-22 Ingrid Solberga Erik Hemmingsson Kerstin Larsdotter
1726-12-24 Jon Remsnidartorp Per Jonsson Anna Bengtsdotter
1727-07-20 Kerstin Svanvik Lars Persson Brita Jonsdotter
1726-12-27 Ingeborg Bossbro Per Jönsson Kerstin Mattsdotter
1727-01-01 Kerstin Mene Per Persson Kerstin Jonsdotter
1727-01-03 Erik Johan Broholm Maria
1727-01-10 Anna Österby Per Olsson Anna Persdotter
1727-01-12 Petter Johan Norrspång Ingrid Persdotter
1727-01-17 Ingrid Båsenberga Jon Olsson Ingeborg Persdotter
1727-01-14 Lars Fräntorp Olof Jonsson Kerstin Månsdotter
1727-01-16 Erik Hans Wijkman Kerstin Håkansdotter
1727- Dal Botwid Stiernstolpe
1727- "Ett Barn" Marsjö
1727-01-29 Olof Båsenberga Anders Andersson Brita Olsdotter
1727-02-05 Erik Ellfalla Per Ersson Karin Larsdotter
1727-02-06 Anna Vretsta Erik Ersson
1727-02-04 Elisabet Margar Söderspånga Petter Sylvin Hellman
1727-02-05 Johan Lilldalen Johan Bille Justina Bröms
1727-02-11 /Son/ Ramstorp Lars Ersson Indrid Isaksdotter
1727-02-15 Ebba Myrkärr Olof Persson Karin Larsdotter
1727-02-21 Erik Göketorp Anders Willing Marit Ersdotter
1727-02-28 Per Lilla Lundbysko Per Persson Marit Nilsdotter
1727-02-24 Brita Vitastugan Erik Andersson Ingrid Jonsdotter
1727-03-03 Ingrid Billsbro Nils Ersson Brita Olsdotter
1727-03-10 Per Stora Lundbysko Per Jonsson Kerstin Karlsdotter
1727-03-07 Ingeborg Hjälmarstorp Lars Larsson Brita Olsdotter
1727-03-11 Katarina Rude Jan J:son Ruda Brita Jonsdotter
1727-03-14 Olof Ålsätter Jon Gustavsson Brita Olsdotter
1727-03-21 Olof Låttra Lars Persson Ingeborg Persdotter
1727-03-22 Anders Hultstugan Jonas Andersson Kerstin Andersdotter
1727-03-21 Ingrid Anders Andersson Katarina
1727-03-24 Erik Gäringe Lars Larsson Anna Ersdotter
1727-03-24 Kerstin Åsen Jöns Ersson Kerstin Olsdotter
1727-03-29 Kerstin Billsbro Nils N:son Pihlblad Regina Hansdotter
1727-03-29 Anna Kesätterstorp Erik Olsson Marit Persdotter
1727-04-03 Kerstin Stora Lundbysko Olof Andersson Karin Karlsdotter
1727-04-06 Anna Gäringestugan Per Jonsson Karin Ersdotter
1727-04-12 Kerstin Västra Vinterga Nils Ersson Kerstin Larsdotter
1727-04-09 Per Vretsta Per Persson Skarp Elin Mattsdotter
1727-04-15 Per Bresätter Erik Persson Kerstin Jonsdotter
1727-04-18 Karin Vannala Anders Olsson Anna Månsdotter
1727-04-18 Anna Långängen Jöns Persson Anna Ersdotter
1727-04-24 Lars Berga Lars Larsson Ingrid Larsdotter
1727-05-01 Erik Hansjötorp Erik Nilsson Kerstin Bondesdotter
1727-04-13 Maria Lundahl
1727-04-13 Brita Lundahl
1727-04-29 Per Läppe Lars Mårtensson Anna Olofsdotter
1727-05-02 Anna Simonstorp Olof Ersson Karin Persdotter
1727-05-08 Johan Johan Lundberg Ingeborg Larsdotter
1727-05-05 Per Kåsta Per Persson Anna Karlsdotter
1727-05-09 Anna Rosendal Per Persson Brita Olsdotter
1727-05-09 Karin Bromma Olof Jonsson Katarina Olsdotter
1727-05-13 Ingeborg Åby Nils Larsson Ingrid Jönsdotter
1727-05-16 Ingeborg Matts Boskog Anna Larsdotter
1727-05-17 Kerstin Nästorp Sven Svensson Ingrid Persdotter
1727-05-16 Brita Kavlinge Per Nilsson Kerstin Olsdotter
1727-05-15 Lars Lars Menlös Ingeborg Nilsdotter
1727-05-24 Anna Moen Olof Olsson Ingeborg Larsdotter
1727-05-26 Petter Erik Boman Kerstin Ersdotter
1727-05-26 Anna Säfstaby Olof Olsson Kerstin Ersdotter
1727-05-29 Lars Solberga Per Persson Anna Larsdotter
1727-05-31 Maria Båsenberga Petter Johansson Ingrid Larsdotter
1727-05-31 Petter Petter Humbla Anna Jönsdotter
1727-06-03 Ingeborg Norrspånga Olof Ingewaldsson Ingeborg Ersdotter
1727-06-01 Marit Mjälnäs Lars Larsson Kerstin Olsdotter
1727-06-05 Per Skårsnäs Lars Persson Anna Olsdotter
1727-06-14 Anna Olofstorp Per Ersson Anna Ersdotter
1727-06-14 Anna Ekeberg Per Larsson Kerstin Larsdotter
1727-06-16 Per Vad Erik Olsson Kerstin Johansdotter
1727-06-17 Karin Stora Målke Måns Olsson Brita Ersdotter
1727-06-24 Erik Mogetorp Jon Persson Brita Ersdotter
1727-06-26 Per Jon Jonsson Karin Persdotter
1727-07-03 Ingrid Lund Jon Persson Ingrid Nilsdotter
1727-07-12 Kerstin Ålsätter Per Svensson Brita Bondesdotter
1727-07-08 Ingrid Åsstugan Erik Persson Ingrid Olsdotter
1727-07-12 Kerstin Slängbäcken Lars Larsson Margareta Månsdotter
1727-07-10 Ingrid Vretstastugan Erik Bagge Kerstin Larsdotter
1727-07-20 Olof Båsenberga Lars Olsson Karin Andersdotter
1727-07-20 Ingrid Svanvik Lars Persson Brita Jonsdotter
1727-07-20 Ingeborg Svanvik Lars Persson Brita Jonsdotter
1727-07-26 Erik Knutstorp Erik Ersson Ingrid Bondesdotter
1727-07-21 Olof Ärnebäck Per Larsson Ingrid Hansdotter
1727-07-28 Per Gate Per Olsson Brita Andersdotter
1727-08-01 Jon Nedre Vannala Jon Nilsson Brita Andersdotter
1727-08-13 Olof Billsbro Olof Olsson Anna Olsdotter
1727-08-12 Lars Backa Lars Larsson Anna Persdotter
1727-08-19 Anders Övre Stavhälla Anders Skotte Maria Andersdotter
1727-08-31 Ingrid Vikstorp Lars Ersson Margareta Jonsdotter
1727-08-29 Anna Brene Per Jonsson Ingrid Ersdotter
1727-08-31 Erik Käbbetorp Per Ersson Karin Jonsdotter
1727-08-31 Karin Käbbetorp Per Ersson Karin Jonsdotter
1727-09-10 Dorotea Komministergård Hendric Campanius Brita Bröms
1727-09-09 Anna Heby Anders Nilsson Ingeborg Ersdotter
1727-09-11 Erik Kåsta Erik Larsson Ingrid Larsdotter
1727-09-07 /Erik/ Galltorp Per Ersson Anna Larsdotter
1727-09-17 Lars Svenstorp Lars Persson Kerstin Larsdotter
1727-09-24 Per Finnstorp Per Jonsson Anna Mattsdotter
1727-09-24 Afvid Ellfalla Johan Eneqvist Margareta Arvidsdotter
1727-09-30 Brita Brenestugan Nils Jonsson Anna Jonsdotter
1727-10-02 Karin Henala Hans Persson Brita Persdotter
1727-10-04 Beata Kristina Erik Bröms Brita Olsdotter
1727-10-01 Maria Övre Stavhälla Larsson Karin Ersdotter
1727-10-03 Erik Lunda Lars Hake Maria Klasdotter
1727-10-04 Lars Lars Täpman Ingrid Ersdotter
1727-10-16 Per Simonstorp Erik E:son Kullman Kerstin Persdotter
1727-10-17 Erik Äsphult Mårten Mårtensson Kerstin Olsdotter
1727-10-15 Måns Måns Gunnwik Ingeborg Ersdotter
1727-10-21 Jöns Berga Nils Olsson Ingrid Jönsdotter
1727-10-27 Anders Söderspånga Erik Nyberg Brita Bengtsdotter
1727-10-27 Karin Björknäs Olof Persson Brita Nilsdotter
1727-11-05 Lars Ringeråd Nils Ragwaldsson Kerstin Larsdotter
1727-11-06 Ingrid Åby Johan Ersson Ingrid Andersdotter
1727-11-14 Ingeborg Vitan Anders Andersson Anna Persdotter
1727-11-10 Brita Hälleråd Erik Ersson Ingeborg Olsdotter
1727-11-20 Brita Säfstaby Johan Olsson Karin Ersdotter
1727-11-21 Johan Svartån Erik Ersson Brita /Andersdotter/
1727-12-01 Brita Anders Widberg Karin Månsdotter
1727-12-04 Lars Jon Jonsson Ingrid Larsdotter
1727-12-10 Olof Sätratorp Jon Olsson Anna Olsdotter
1727-12-17 Marit Vik Per Larsson Marit Nilsdotter
1727-12-22 Anna Johan Ersson Marit Jönsdotter
1727-12-29 Lars Simonstorp Samuel Jonsson Karin Olsdotter
1727-12-31 Kerstin Svenstorp Anders Jonsson Kerstin Olsdotter
1728-01-23 Erik Anders Bille Maria Ersdotter
1728-01-31 Brita Vadstorp Jon Larsson Brita Larsdotter
1728-02-06 Erik Vittbro Per Persson Karin Jonsdotter
1728-02-13 Lars Erik Stoltz Brita Nilsdotter
1728-02-10 Ingrid Nils Björkman Ingrid Andersdotter
1728-02-13 Lars Lindbol Lars Jonsson Kerstin Persdotter
1728-02-15 Per Hultstugan Per Ersson Karin Andersdotter
1728-02-11 Brita Johan Ruda Brita Johansdotter
1728-02-22 Kerstin Låttra Per Larsson Kerstin Nilsdotter
1728-02-22 Ingeborg Baggetorp, Svar Lars Larsson Kerstin Persdotter
1728- Johan Gropptorp Johan /Carman/ Ingrid Olsdotter
1728-03-12 Anders Oppeberga Gottskalk Åkerberg Brita Andersdotter
1728-03-17 Ingeborg Sandäng Per Ingewaldsson Ingeborg Andersdotter
1728-03-21 Kajsa Lisa Johan Stenius Katarina Nilsdotter Pihl
1728-03-22 Lars Vadstugan Olof Danielsson Brita Larsdotter
1728-04-07 Kerstin Skogstorp Erik Jonsson Anna Larsdotter
1728-04-07 Per Gäringstorp Erik Persson Anna Larsdotter
1728-04-07 Simon Simon Widing Kerstin Olsdotter
1728-03-31 /Son/ Olof Lindman Kristina Lärka
1728-04-12 Jon Götslinge Jon /Persson/ Anna /Jonsdotter/
1728-04-12 Olof Götslinge Jon /Persson/ Anna /Jonsdotter/
1728-04-26 Jon Berga Lars Olsson Ingeborg Jonsdotter
1728-04-28 Lars Österby Joel Ersson Brita Olsdotter
1728-05-04 Jon Marsjö Jon Ersson Ingrid Persdotter
1728-05-20 Olof Lunda Olof Mårtensson Ingeborg Olsdotter
1728-05-23 Petter Båsenberga Paul Ekman Anna Ersdotter
1728-05-28 Olof Åby Per Olsson Ingeborg Olsdotter
1728-05-28 Karin Bromma Lars Persson Kerstin Hemmingsdotter
1728-05-31 Per Lilla Sjögetorp Måns Persson Anna Andersdotter
1728-06-04 Margareta Snåret Per Månsson Kerstin Olsdotter
1728-06-02 Per Bresätter Erik Brefält Karin Ersdotter
1728-06-08 Olof Lindbol Olof Bondesson Kerstin Andersdotter
1728-06-10 Brita Knutstorp Anders Knut Anna Olsdotter
1728-06-16 Olof Olof Åda Anna Ivarsdotter
1728-06-17 Katarina Oppeberga Jonas Larsson Brita Ersdotter
1728-06-21 Berga Per Olustig Ingeborg Jonsdotter
1728-06-23 Karin Brene Lars Ersson Karin Persdotter
1728-07-02 Kerstin Marsjö Per Persson Anna Jonsdotter
1728-07-07 Lars Hjälpetorp Erik Larsson Kerstin Larsdotter
1728-07-12 Anna Rude Olof Olsson Anna Jonsdotter
1728-07-13 Brita Lunda Lars Larsson Karin Ersdotter
1728-07-16 Olof Lars /Damberg/ Ingeborg Olsdotter
1728-07-17 /Son/ /Kåsta/ Per Ersson Anna Olsdotter
1728-07-21 Per Säfstaby Anders Andersson Kerstin Persdotter
1728-07-25 Anna Håltorp Jon Olsson Marit Olsdotter
1728-08-02 Per Sjögöle Erik Ersson Kerstin Olsdotter
1728-08-08 Per Åsen Karl Persson Karin Ersdotter
1728-08-11 Per Stora Målke Per Nilsson Kerstin Larsdotter
1728-08-11 Erik Västra Vinterga Per Nilsson Anna Karlsdotter
1728-08-11 Anders Kubbetorp Erik Persson Elin Andersdotter
1728-08-13 Anders Vitan Olof Andersson Karin Andersdotter
1728-08-24 Brita Olof Åhlman Brita Persdotter
1728-08-24 Anna Henala Karl Karlsson Kerstin Ersdotter
1728-08-25 Kerstin Viala Lars Larsson Marit Persdotter
1728-08-30 Ingrid Lunda Jon Persson Ingrid Larsdotter
1728-08-29 Anna Galltorp Per Ersson Anna Larsdotter
1728-09-10 Per Stora Lundbysko Olof Nilsson Brita Olsdotter
1728-09-07 Lars Norrspånga Ingewald Ingewaldsson Kerstin Larsdotter
1728-08-09 Daniel Erik Hagström Elisabet Ekman
1728-10-02 Brita Högsjö Samuel Lundblad Margareta Olsdotter
1728-10-03 Per Vretsta Matts Nilsson Anna Jonsdotter
1728-09-29 Kerstin Mjälnäs Lars Olsson Anna Jonsdotter
1728-10-07 Lars Sandäng Per Persson Kerstin /Larsdotter/
1728-10-06 Per Sköldnäs Per M:son Sjöklint Kerstin Ersdotter
1728-10-08 Nils Heby Anders Nilsson Ingeborg Ersdotter
1728-10-16 Zacharias Högsjö Johan Michelsson Anna Andersdotter
1728-10-19 Brita Saltorp Jon Johansson Ingrid Jonsdotter
1728-10-21 Brita Sjögöle Olof Olsson Brita Larsdotter
1728-10-26 Erik Malmberg Per Larsson Brita Larsdotter
1728-10-27 Anna Fågeltorp Erik Ersson Anna Månsdotter
1728-10-27 Brita Lövåker Nils Persson Anna Johansdotter
1728-11-01 Jonas Jonas Lotterberg Maria Ersdotter
1728-11-02 Brita Plomtorp Anders Persson Brita Larsdotter
1728-11-02 /Billsbro/ Johan J:son Hunbla Elisabet Nilsdotter /Pih
1728-11-04 Lars Stora Målke Jonas Nyman Kerstin
1728-11-10 Olof Lilla Sjögetorp Karl Andersson Anna Jonsdotter
1728-11-13 Erik Norrspånga Jon Andersson Karin Ersdotter
1728-11-03 Anna Sköldnäs Bengt Nilsson Brita Nilsdotter
1728-11-13 Daniel /Högsjö/ Daniel Berg Kerstin Johansdotter
1728-11-14 Olof Hacksta Olof Olsson Kerstin Jonsdotter
1728-11-28 Anna Lunda Jon Persson Anna Olsdotter
1728-12-07 Ingeborg Olof Säterman Ingrid Olsdotter
1728-12-07 Olof Skeppmyre Olof Nilsson Brita Bondesdotter
1728-12-19 Ingrid Rude Olof Olsson Ingeborg Nilsdotter
1728-12-25 /Dotter/ Erik Ersson Ingeborg
1729-01-02 Karl Marsjö Johan Kuhlhielm
1729-01-10 Kerstin Viala Anders Månsson Kerstin Jonsdotter
1729-01-05 Per Svanvik Lars Persson Brita Jonsdotter
1729-01-23 Ingrid Hackstastugan Olof Persson Kerstin Persdotter
1729-02-09 Lars Vretsta Lars Jönsson Kerstin Olsdotter
1729-02-20 Olof Lunda Per Persson Anna Olsdotter
1729-02-20 Anna
1729-02-21 Kerstin Ås Anders /Torstensson/ Anna Persdotter
1729-03-01 Brita Ekeberg Mårten Andersson Kerstin Jonsdotter
1729-03-06 Kerstin Skårsnäs Olof Olsson Ingeborg Ersdotter
1729-03-07 Brita Karl Bohm Brita Karlsdotter
1729-03-07 Per Land Lars Persson Ingrid Andersdotter
1729-03-15 Daniel Lars Margareta Berg
1729-03-10 Lars Oppsala Erik Larsson Anna Nilsdotter
1729-03-11 Erik Bresätter Erik Jonsson Karin Jonsdotter
1729-03-10 Kerstin Billsbro Lars Larsson Karin Jonsdotter
1729-03-25 /Per/ Fallkärr Nils Nilsson Karin Persdotter
1729-04-01 Margareta Finnstorp Per Persson Brita Larsdotter
1729-04-04 Olof Västervik Per Persson Ingrid Olsdotter
1729-04-05 Per Billsbro Olof Olsson /Pihlbla Anna Olsdotter
1729-04-11 Ingrid Mostugan Per Andersson Ingrid Månsdotter
1729-04-14 Petter Åby Johan Broholm Maria Larsdotter
1729-04-14 Maria Åby Johan Broholm Maria Larsdotter
1729-04 Ingeborg Torsbro Nils Larsson Ingeborg Larsdotter
1729-04-25 Lars Anders Winter Anna Nilsdotter
1729-04-24 Kerstin Nytorp Per Persson Anna Karlsdotter
1729- Per Oppsala Erik Upsal Margareta Persdotter
1729-04-27 Lars Målvik Per Larsson Ingeborg Persdotter
1729-04-27 Nils Malmberg Erik Nilsson Ingeborg Nilsdotter
1729-05-02 Anna Ålsätter Jon /Gustavsson/ Brita Olsdotter
1729-05-03 Lars Berga Lars Olsson Ingeborg Jonsdotter
1729-05-05 Karin Brene Per Jonsson Ingrid Ersdotter
1729-05-18 Erik Täppe Lars Täpman Ingrid Ersdotter
1729-05-20 Nils Lilla Täppe Bengt Nilsson Brita Månsdotter
1729-05-27 Anna Marsjö Olof Jonsson Brita Andersdotter
1729-06-04 Erik Stora Brene Per Ersson Börielsdotter
1729-06-07 Karin Kesätter Lars Larsson Kerstin Jonsdotter
1729-06-07 Brita Mene Per Persson Kerstin Jonsdotter
1729-06-06 Anna Göketorp Anders Willing Marit Ersdotter
1729-06-21 Jöns /Kärrtorp/ Jöns Olsson Brita Larsdotter
1729-06-07 Matts Matts Boskog
1729-06-14 Annika Buddetorp Johan Larsson Elin Larsdotter
1729-06-31 Anna Vad Johan Johansson Brita Larsdotter
1729-06-26 Erik Hansta Lars Persson Ingeborg Jönsdotter
1729-06-30 Lars Lilla Kulltorp Erik Larsson Kerstin Simonsdotter
1729-06-30 Erik Billsbro Erik Ersson Brita Olsdotter
1729-07-06 Olof Johan Lundberg Ingeborg Larsdotter
1729-07-24 Karin Hagtorp Erik Olsson Anna Nilsdotter
1729-07-20 Helena Oppeberga Hans Svensson Ingeborg Larsdotter
1729-07-26 Brita Anders Bergsköld Brita Larsdotter
1729-07-29 Olof Melhult Olof Ersson Brita Jonsdotter
1729-08-03 Olof Vad Johan Olsson Elsa Ersdotter
1729-08-04 Bresätter Anders Andersson Karin Svensdotter
1729-08-04 Kerstin Sjöbråten Per Olsson Brita /Jönsdotter/
1729-08-14 Ingrid Lunda Måns Larsson Ingrid Olsdotter
1729-08-20 Olof Mjälnäs Lars Larsson Kerstin Olsdotter
1729-08-28 Ingrid Karstorp, Gärin Bengt Nilsson Kerstin Persdotter
1729-08-28 Erik Båltorp Ragwald Ersson Anna Jonsdotter
1729-08-27 Erik Åsen Erik Persson Brita Hansdotter
1729-09-01 Ingrid Moen Olof Olsson Ingeborg Larsdotter
1729-09-02 Olof Jöns /Skalberg/ Kerstin Jonsdotter
1729-09-07 Olof Ärnebäck Per Nilsson Kerstin Olsdotter
1729-09-03 Johan Erik Brita Ersdotter
1729-09-04 Olof Finninge Erik Olsson Anna Olsdotter
1729-09-08 Ingrid Bistorp Per Karlsson Ingrid Persdotter
1729-09-07 Ingeborg Lilla Brene Lars Nilsson Anna Persdotter
1729-09-06 Olof Åsen Olof Jönsson Ingrid Månsdotter
1729-09-14 Jon Sätratorp Jon Olsson Anna Olsdotter
1729-09-13 Anna Åby Erik Andersson Brita Jonsdotter
1729-09-18 Per Stora Hökhult Jöns Persson Kerstin Jonsdotter
1729-09-25 Kerstin Nils Jönsson Anna Jonsdotter
1729-09-26 Elin Morjanå Jon Olsson Brita Larsdotter
1729-10-20 Petter Erik Hane Katarina Persdotter
1729-10-20 Anna Lunda Mårten Olsson Kerstin Olsdotter
1729-10-23 Katarina Erik Hellman Kerstin Karlsdotter
1729-10-27 Jon /Vretsta/ Per Falk Brita Persdotter
1729-10-23 Lars Backa Lars Larsson Kerstin Persdotter
1729-10-26 Olof Sliparbol Bengt Slipare Elin
1729-09-28 Per Äng Ragwald Nilsson Brita Larsdotter
1729-10-29 Anna Äspetorp Olof Svensson Anna Mårtensdotter
1729-11-01 Lars Stora Täppe Bonde Larsson Ingeborg Larsdotter
1729-10-31 Per Finnstorp Jon Nilsson Brita Persdotter
1729-11-03 Karin Vikstorp Karl Wijkman Brita Olsdotter
1729-11-08 Anna Berga Nils Nilsson Brita Olsdotter
1729-11-13 Lars Gäringe Lars Larsson Anna Ersdotter
1729-11-03 Margareta Elisa Saltorp Jean Bille Justina Bröms
1729-11-17 Anna Svarttorp Per Olsson Marit Månsdotter
1729-11-08 Karin Ålö Samuel Jonsson Karin Olsdotter
1729-11-08 Brita Ålö Samuel Jonsson Karin Olsdotter
1729-12-03 Erik Lundtorp Lars Ersson Kerstin Olsdotter
1729-12-04 Brita Billsbro Petter Anna Jonsdotter
1729-12-03 Ingrid Råmperåd Olof Börielsson Anna Olsdotter
1729-12-06 Ingeborg Båsenberga Jon Olsson Ingeborg Persdotter
1729-12-12 Olof Berga Lars Larsson Ingrid Larsdotter
1729-12-06 Ingrid Gäringstorp Erik Ersson Anna Persdotter
1729-12-16 Per Österby Erik Olsson Anna Persdotter
1729-12-19 Anders Sköldnäs Erik Andersson Emborg Nilsdotter
1729-12-22 Kerstin Anders Lundahl Maria
1729-12-23 Lars Slängbäcken Lars Larsson Margareta Månsdotter
1729-12-2? Jon Svarttorp Lars Jansson Stina Olsdotter
1729-12-23 Ingeborg Hult Erik Bondesson Kerstin Larsdotter
1730-01-02 Beata Abraham Bonnevier Magdalena
1730-01-27 Lars Bärle Per Larsson Ingrid Andersdotter
1730-01-24 Jon Käbbetorp Jon Persson Karin Persdotter
1730-01-30 Anna Kåstastugan Anders Jonsson Elin Andersdotter
1730-02-03 Olof Berga Jon Nilsson Ingrid Nilsdotter
1730-02-03 Kerstin Berga Jon Nilsson Ingrid Nilsdotter
1730-02-11 Lars Finnstorp Lars Larsson Kerstin Larsdotter
1730-02-11 Erik Finnstorp Lars Larsson Kerstin Larsdotter
1730-02-12 Lars Kåsta Lars Jonsson Ingrid Nilsdotter
1730-02-13 Olof Lindbol Lars Jonsson Kerstin Persdotter
1730- Henala
1730-02-14 Ingrid Lilla Vad Gabriel Larsson Annika Larsdotter
1730-02-14 Erik Lilla Målke Lars Mårtensson Kerstin Ersdotter
1730-02-18 Per Snåret Per Månsson Kerstin Olsdotter
1730-02-15 Anders Hansta ST 185 Anders Bossenberg Brita Jonsdotter
1730-02-2? Lars Ängtorp Jöns Olsson Kerstin Mattsdotter
1730-02-20 Brita Ramstorp Lars Ersson Brita Jonsdotter
1730-03-03 Johan Daniel Söderspånga Petter Sylvin Katarina Hellman
1730-03-04 Olof Mene ST Lars Olsson Menlös Ingeborg Nilsdotter
1730-03-05 Erik Lunda Lars Larsson Karin Ersdotter
1730-02-30 Olof Olof Wadman Brita Larsdotter
1730-03-12 Anders Säfstaby Anders Andersson Kerstin Persdotter
1730-03-08 Maria Båsenberga ST 1 Sven Drake Kerstin Olsdotter
1730-02-09 Anna Vittorp Erik Persson Kerstin Jonsdotter
1730-03-15 Ingrid Vretsta Larsson Anna Persdotter
1730-03-18 Nils Djupdalen Skårs Erik Stoltz Brita Nilsdotter
1730-03-20 Kristina Söderspånga Per Jonsson Anna Jonsdotter
1730-04-05 Jakob Daniel Berg Kerstin Johansdotter
1730-03-23 Ingeborg Berga Nils Olsson Ingrid Jonsdotter
1730-03-20 Olof Österby Joel Ersson Brita Olsdotter
1730- Kristina Högsjö Olof Lindman Kerstin Lärka
1730-04-0? Anna Malmbergs ST 18 Per Lindbom Brita Nilsdotter
1730-04-05? Ellfalla ST 289 Johan Enqvist Margareta Arvidsdotter
1730-04-04 Erik Dammen Erik Bröms Brita Olsdotter
1730-04-?? Erik Norrspånga Jon Andersson Kerstin Ersdotter
1730-04-06 Olof Stora Kulltorp Per Olsson Brita Jönsdotter
1730-04-07 Anna Vikstorp Lars Ersson Margareta Jansdotter
1730-04-06 Erik Åsen Per Larsson Ingrid Ersdotter
1730-04-08 Brita Lilla Hökhult Anders Nilsson Kerstin Olsdotter
1730-04-15 Karin Marsjö Nils Nilsson Kerstin Jonsdotter
1730-04-16 Petter Johan Stenius Katarina Pihlblad
1730-04-19 Hans Jakob Olof Jeremias Schelbeck Brita Ljunggren
1730-04-19? Anders Göketorp Nils Björkman Ingrid Andersdotter
1730-04-23 Anna Anders Andersson Anna Larsdotter
1730-04-29 Kerstin Bromma Olof Jonsson Katarina Olsdotter
1730-04-30 Brita Viala Nils Mårtensson Karin Nilsdotter
1730-05-01 Kerstin Båsenberga Olof Olsson Elisabet Olsdotter
1730-05-04 Nils Matts Giertz Ingrid Brännman
1730-05-05 Karin Stora Lundbysko Olof Andersson Karin Karlsdotter
1730-05-07 Kerstin Bossbro Per Jonsson Kerstin Mattsdotter
1730-05-10 Kerstin Hultstugan Per Ersson Karin Andersdotter
1730-05-09 Anders Mellan Vannala Elias Jonsson Wannerb Karin Olsdotter
1730-05-10 Per Lilla Målke ST Nils Brandt Kerstin Persdotter
1730-05-10 Kerstin Lilla Målke ST Nils Brandt Kerstin Persdotter
1730-05-31 Ingeborg Ödesäng Anders Börielsson Anna Nilsdotter
1730-06-01 Anna Vittorp Lars Larsson Anna Olsdotter
1730-06-06 Erik Erik Morman Brita Larsdotter
1730-06-06 Anna Erik Morman Brita Larsdotter
1730-06-07 Nils Ödesäng Erik Nilsson Ingeborg Börielsdotter
1730-06-22 Lars Viala Anders Månsson Kerstin Jonsdotter
1730-06-22 Äskedalen Simon Olsson Anna Larsdotter
1730-06-27 Olof Vretsta Jöns Ersson Ingeborg Larsdotter
1730-06-29 Johan Slängbäckstugan Lars Larsson Karin Ersdotter
1730-07-06 Lars Norrspånga Olof Ingewaldsson Ingeborg Ersdotter
1730-09-01 Lars Gölet Bengt Nilsson Ingrid Larsdotter
1730-07-13 Anna Vretstastugan Erik Olsson Kerstin Jakobsdotter
1730-07-12 Daniel Jonas Nilsson Maria Johansdotter Hu
1730-07-12 Karin Olofstorp Jöns Jönsson Ingrid Ersdotter
1730-06-26 Anna Viala ST Anders Persson Viberg Karin Månsdotter
1730-07-21 Per Skenäs Sven Kerstin Persdotter
1730-08-04 Anna Dal Bengt Nilsson Kerstin Persdotter
1730-08-06 Johan Ebbe Swahn Anna Nilsdotter
1730-
1730-08-06 Annika (Anna) Läppe Per Nilsson Ingrid Larsdotter
1730-08-11 Kerstin Säfstaby Olof Bondesson Anna Olsdotter
1730-08-08 Erik Lilla Ölångs ST Erik Öman Ingeborg Olsdotter
1730-08-12 Olof Billsbro Jon Olsson Ingrid Jönsdotter
1730-08-08 Stina Gunvikens ST 22 Måns Gunvik Ingeborg Ersdotter
1730-08-09 Brita Åsen Karl Persson Karin Ersdotter
1730-08-14 Sven Brene ST 193 Lars Brännare Kerstin Mattsdotter
1730-08-1? Hans Gropptorp Johan Karman Ingrid Olsdotter
1730-07-17 Per Tovekärr Olof Mattsson Anna Persdotter
1730-08-22 Jon Lund Jon Persson Ingrid Nilsdotter
1730-08 Marit Olofstorp Per Ersson Anna Ersdotter
1730-08-23 Per Snåra Olof Ersson Anna Persdotter
1730-08-25 Stina Billsbro Johan Humbla Elisabet Nilsdotter Pihl
1730-09-02 Erik Fågeltorp Erik Ersson Anna Månsdotter
1730-09-07 Stina Sandängsstugan Olof Persson Kerstin Nilsdotter
1730-09-10 Brita Viala Per Larsson Kerstin Mårtensdotter
1730-09-11 Erik Kåsta ST 181 Gabriel Ersson Kaxe Anna
1730-09-08 Anna Olof Lundberg Karin Larsdotter
1730-09-08 Kerstin Olof Lundberg Karin Larsdotter
1730-09-07 Brita Lilla Sjögetorp Erik Andersson Brita Nilsdotter
1730-09-09 Per Stora Målke ST Jonas Nyman Kerstin
1730-09-12 Karin Jakobstorp Olof Olsson Kerstin Persdotter
1730- Petter Lilla Hökhult Per Staffeldt Karin Ersdotter
1730-09-13 Anna Billsbro Erik Larsson Anna Karlsdotter
1730-09-18 Torsbro Nils Larsson Ingeborg Larsdotter
1730-09-12 Beata Stina Spånga Johan Humbla Elisabet Nilsdotter
1730-09-11 Erik Marsjö Erik Bengtsson Anna Nilsdotter
1730-09-26 Anna Stora Lundbysko Olof Larsson Anna Persdotter
1730-09-25 Ingrid Östra Vintergat Erik Olsson Anna jonsdotter
1730-09-25 Johan Johan Norspång Ingrid Persdotter
1730-09-29 Erik Brännskogen Erik Jonsson Anna Andersdotter
1730-10-02 Ingrid Saltorp Anders Persson Anna Jonsdotter
1730-09-2? Jonas Sätratorps ST 1 Olof Setterman Ingrid Månsdotter
1730-10-07? Lars Ellfalla Per Ersson Karin Larsdotter
1730-10-12 Låttra HT Jonas Lotterberg Maria Ersdotter
1730-10-16 Anders Göketorp Jon Andersson Ingeborg Olsdotter
1730-10-20 Katarina Åby ST 175 Anders Frimodig Margareta Larsdotter
1730-10-25 Ingeborg Västorp Nils Nilsson Karin Olsdotter
1730-10-25 Nils Lilla Lundbysko Per Persson Marit Nilsdotter
1730-10-28 Jon Görtslinge Jon Jonsson Brita Jonsdotter
1730-10-26 Brita Äspetorp Jon Persson Brita Ersdotter
1730-10-26 Karin Gäringestugan Per Jonsson Karin Ersdotter
1730-11-05 Lars Berga ST 172 Per Olustig Ingeborg Jonsdotter
1730-11-18 Anna Björknäs Olof Persson Brita Nilsdotter
1730-11-10 Söderspånga ST Simon Wiberg Kerstin Olsdotter
1730-11-14 Anna Åby Erik Andersson Kerstin Persdotter
1730-11-17 Brita Stora Lundbysko Per Persson Kerstin Karlsdotter
1730-11-26 Erik Brogetorpstugan Lars Ersson Karin Persdotter
1730-12-01 Jonas Jon Kerstin
1730-12-03 Karl Tovekärr Nils Persson Anna Johansdotter
1730-12-12 Lars Långängen Nils Larsson Ingrid Olsdotter
1730-12-26 Olof Bresätter Olof Olsson Brita Andersdotter
1730-12-29 Nils Vretsta Matts Nilsson Anna Jonsdotter
1730-12-22 Kerstin Hacksta Olof Olsson Kerstin Jonsdotter
1730-12-20 Karl Rude ST 224 Johan Ruda Brita Jansdotter Joha
1730-12-18 Andreas Pampetorp Samuel And. Lundblad
1730-12-20 Jakob Båsenberga Erik Olsson Ingrid Jakobsdotter
1730-12-31 Brita Marsjö Lars Ersson Anna Jonsdotter
1731-01-07 Lars Lunda Sven Svensson Ingrid Persdotter
1731-01-01 Ingeborg Lindbol Olof Bondesson Kerstin Andersdotter
1731-01-12 Olof Oppsala Olof Nilsson Ingrid Larsdotter
1731-01-10 Anders Lunda ST 188 Per Lundskog Karin Andersdotter
1731-01-22 Brita Sköldnäs Erik Larsson Brita Ersdotter
1731-01-18 Per Säfstaby Per Jonsson Anna Bengtsdotter
1731-01-24 Per Lilla Målke Per Persson Anna Persdotter
1731-01-28 Anna Gäringstorp Erik Ersson Anna Larsdotter
1731-01-26 Brita Åndenäs Per Andersson Brita Olsdotter
1731-01-29 Ingrid Ålsätter Per Svensson Brita Bondesdotter
1731-02-02 Jon Lilla Hökhult Jon Börielsson Anna Jonsdotter
1731-02-16 Erik Simonstorp Erik Kullman Kerstin Persdotter
1731-02-13 Kerstin Rude Olof Olsson Anna Jonsdotter
1731-02-28 Anna Fallkärr Nils Nilsson Karin Persdotter
1731-02-17 Ingeborg Kåstastugan Lars Bondesson Anna Persdotter
1731-03-05 Kerstin Kesätters Hult Per Olsson Anna Andersdotter
1731-03-09 Kerstin Gäringe Per Larsson Anna Andersdotter
1731-03-14 Olof Norrspånga Ingewald Ingewaldsson Kerstin Larsdotter
1731-03-18 Niklas Erik Hane Katarina Persdotter
1731-03-14 Gösta Regna sn. Gösta Askerberg Elin Olsdotter
1731-03-21 Erik Stora Målke Per Nilsson Kerstin Larsdotter
1731-03-24 Lars Galltorp Per Ersson Anna Larsdotter
1731-03-24 Erik Lilla Sjögetorp Per Ersson Kerstin Jonsdotter
1731-03-24 Ingeborg Plomtorp Anders Persson Brita Larsdotter
1731-03-26 Anders Ilinge Nils Andersson Kerstin Andersdotter
1731-03-27 Ingrid Backa Lars Larsson Anna Persdotter
1731-03-27 Lars Norrspånga Per Larsson Ingrid Nilsdotter
1731-04-01 Olof Sätratorp Jon Olsson Anna Olsdotter
1731-04-01 Kerstin Skärvan Erik Olsson Marit Persdotter
1731-04-04 Anders Marsjö Såg Petter Andersson Kerstin Ersdotter
1731-04-09 Brita Sköldnäs ST 212 Per Sjöklint Kerstin Ersdotter
1731-04-12 Erik Oppsala ST Erik Uppman Brita Ersdotter
1731-04-11 Maria Billsbro Hammar Karl Olsson Lundqvis Maria Ersdotter
1731-04-18 Erik Brene Per Jonsson Ingrid Ersdotter
1731-04-25 Nils Björnhult Anders Jonsson Karin Nilsdotter
1731-04-29 Olof Ekebergs ST 202 Olof Ekeberg Karin
1731-05-01 Ingeborg Båsenberga Pål Nilsson Ekman Anna Persdotter
1731-05-03 Erik Lundastugan Per Ersson Kerstin Ersdotter
1731-05-03 Ingrid Knutstorp Erik Ersson Ingrid Bondesdotter
1731-05-05 Anders Ålö Anders Bergman Sigrid Persdotter
1731-05-05 Nils Berga Nils Nilsson Brita Olsdotter
1731-05-22 Lars Gunviken Erik Larsson Anna Johansdotter
1731-05-26 Anna Sjögöle Olof Olsson Brita Larsdotter
1731-05-27 Erik Stora Kulltorp Nils Bom Kerstin Månsdotter
1731-06-02 Skallbols ST 20 Jöns Skallberg Kerstin Larsdotter
1731-06-03 Anders Lars Hake Maria Klasdotter
1731-06-10 Kerstin Malmberg Jon Jonsson Kerstin Nilsdotter
1731-05-02 Brita Vännevad Anders Persson Ingeborg Andersdotter
1731-05-20 Olof Högsjö Otto Björkholm Elin Olsdotter
1731-06-20 Olof Plomtorp Erik Persson Karin Olsdotter
1731-06-03 Anders Abraham Bonnevier Magdalena Pilo
1731-06-27 Anders Erstorp Mårten Mårtensson Anna Andersdotter
1731-07-01 Brita Billsbro Erik Larsson Anna Olsdotter
1731-07-02 Per Sandäng Per Ingewaldsson Ingrid Andersdotter
1731-07-14 Anna Backa Olof Olsson Ingrid Larsdotter
1731-07-14 Ingrid Ålsätter Jon Jonsson Ingrid Larsdotter
1731-07-17 Per Finninge Erik Olsson Anna Olsdotter
1731-07-12 Katarina Lönntorps ST 15 Johan Lyndberg Lönber Ingeborg Larsdotter
1731-07-01 Anna Erik Boman Brita Jönsdotter
1731-08-04 Ingeborg Mellan Vannala Anders Amundsson Anna Larsdotter
1731-08-12 Per Malmberg Per Larsson Brita Larsdotter
1731-08-24 Olof Hans Wikman Kerstin Håkansdotter
1731-08- Lars Vannala Jon Nilsson Brita Andersdotter
1731-08-21 Anders Erik Werner Anna Hemmingsdotter
1731-08-30 Brita Lunda Måns Larsson Ingrid Olsdotter
1731-08-29 Kerstin Marsjö Olof Jonsson Brita Andersdotter
1731-09-09 Petter Högsjö Hammar Anders Jakobsson Kerstin Persdotter
1731-09-08 Anders Lilla Målke ST Nils Brandt Anna Larsdotter
1731-09-12 Anna Vik Per Larsson Marit Nilsdotter
1731-09-12 Brita Bromma Lars Persson Kerstin Hemmingsdotter
1731-09-19 Anna Ålöstugan Per Larsson Kerstin Andersdotter
1731-09-19 Brita Spånga Jonas Nilsson Maria Johansdotter
1731-10-03 Olof Kåsta Per Persson Anna Karlsdotter
1731- Olof Gäringe Olof Andersson Ingeborg Ersdotter
1731-10-10 Lars Kesätter Ebbe Larsson Swahn Anna Nilsdotter
1731-10-09 Johan Säfstaby Johan Nilsson Karin Ersdotter
1731-10-15 Erik Hjälpetorp Erik Larsson Kerstin Ersdotter
1731-10-22 Per Ås Anders Torstensson Anna Persdotter
1731-10-27 Anna Lunda ST 165 Måns Skogeld Karin Persdotter
1731-10-30 Lars Lilla Målke Lars Markusson Kerstin Ersdotter
1731-11-12 Per Skårsnäs Erik Ersson Kerstin Persdotter
1731-11-11 Brita Solberga Anders Andersson Ingeborg Larsdotter
1731-11-19 Anna Lars Nilsson Anna Persdotter
1731-11-24 Anna Söderspånga Erik Nilsson Brita Månsdotter
1731-12-01 Brita Rude Olof Olsson Ingeborg Nilsdotter
1731-12-05 Karin Finnstorp Per Jonsson Anna Mattsdotter
1731-12-04 Karin Lilla Kulltorp Erik Larsson Kerstin Simonsdotter
1731-12-05 Lars Munktorp Olof Larsson Ingrid Olsdotter
1731-12-18 Anna Stora Täppe Erik Larsson Anna Olsdotter
1731-12-20 Per Vik Lars Pärsson Brita Persdotter
1731-12-16 Lars Gate Per Olsson Karin Nilsdotter
1731-12-19 Per Stockbäcken Erik Larsson Karin Persdotter
1731-12-18 Nils Skeppmyre Olof Nilsson Brita Bondesdotter
1732-01-02 Per Marsjö Per Persson Ingeborg Larsdotter
1732-01-06 Jon Lunda Jon Jonsson Anna Olsdotter
1732-01-09 Per Billsbro Per Persson Kerstin Larsdotter
1732-01-09 Ingeborg Billsbro Per Persson Kerstin Larsdotter
1732-01-11 Kerstin Marsjö Nils Nilsson Kerstin Jonsdotter
1732-01-18 Per Åby Per Olsson Ingeborg Olsdotter
1732-01-16 Per Finninge Lars Olsson Karin Olsdotter
1732-01-23 Magnus Jean Bille Justina Bröms
1732-01-29 Stina Lönntorp Erik Nilsson Ingrid Larsdotter
1732-01-24 Per Solberga Erik Hemmingsson Kerstin Larsdotter
1732-02-10 Brita Malmbergs ST 18 Per Lindbom Brita Nilsdotter
1732-02-15 Kerstin Mjälnäs Lars Larsson Kerstin Olsdotter
1732-02-14 Anna Gropptorp Johan Karman Ingrid Olsdotter
1732-02-22 Anders Land Lars Persson Ingrid Andersdotter
1732-03-09 Erik Hagtorp Matts Hiort Ingrid Brunnman
1732-03-14 Klas Norrspånga Jon Andersson Karin Ersdotter
1732-03-15 Dotter Svanvik Lars Persson Brita Jönsdotter
1732-03-21 Ingrid Mene Per Persson Kerstin Jonsdotter
1732-03-23 Anna Nytorp Jon Persson Anna Andersdotter
1732-03-25 Olof Lunda ST 179 Anders Lundahl Maria Enoksdotter
1732-03-17 Jon Ede Ragwald Ersson Anna Jonsdotter
1732-04-08 Karin Båsenberga ST 1 Matheus Boskog Anna Larsdotter
1732-04-10 Lars Bresätter Lars Larsson Kerstin Svensdotter
1732-04-10 Ingeborg Mellan Vannala Olof Persson Karin Simonsdotter
1732-04-10 Jöns Brenestugan Nils Jönsson Anna Jonsdotter
1732-04-14 Anders Vretsta ST 187 Erik Wretfält Anna Bengtsdotter
1732-04-26 Anders Göketorp Anders Willing Marit Ersdotter
1732-04-30 Karl Billsbro Hammar Petter Humbla Anna Jonsdotter
1732-05-05 Lars Åsen Olof Larsson Anna Ersdotter
1732-05-11 Karin Lilla Ölångs ST Erik Öhman Ingeborg Olsdotter
1732-05-19 Karin Gate Erik Ersson Brita Olsdotter
1732-05-24 Lars Östra Hultstuga Olof Larsson Kerstin Andersdotter
1732-06-05 Erik Malmbergsstugan Johan Ersson Marit Jönsdotter
1732-05-29 Ingeborg Herrefallet / Å Erik Persson Ingrid Olsdotter
1732-06-07 Per Stenstorp Lars/Erik Persson Kerstin Larsdotter
1732-06-11 Mårten Lunda Olof Mårtensson Ingeborg Olsdotter
1732-06-18 Erik Stora Sjögetorp Erik Andersson Brita Nilsdotter
1732-06-21 Annika (Anna) Skrattorp Per Andersson Katarina Olsdotter
1732-07-09 Anna Bistorp Per Karlsson Ingrid Persdotter
1732-07-09 Erik Abrahamsstugan Anders Ersson Brita Ersdotter
1732-07-14 Stina Lilldalen / Mar Josias Gröning Ingeborg Persdotter
1732-07-18 Kerstin Henala Hans Persson Brita Persdotter
1732-07-20 Brita Lundtorp Lars Ersson Kerstin Olsdotter
1732-08-01 Lars Viala Per Larsson Ingrid Hansdotter
1732-?????? Ingeborg Åby Ingrid Jonsdotter
1732-08-08 Lars Skallbol Per Jonsson Ingeborg Larsdotter
1732-08-05 Erik Lunda Per Persson Anna Olsdotter
1732-08-11 Kerstin Stora Sjögetorp Lars Persson Brita Persdotter
1732-08-23 Jon Kåsta Lars Jonsson Ingrid Nilsdotter
1732-08-24 Margareta Lilla Vad Gabriel Ersson Anna Larsdotter
1732-08-22 Jonas Snåret Anders Jonsson Ingeborg Larsdotter
1732-09-03 Kerstin Mostugan Per Larsson Ingrid Månsdotter
1732-09-09 Olof Sköldnäs Erik Ersson Brita Nilsdotter
1732-09-10 Katarina Vendla Råmperåd Anders Algren Annika Dorotea Kock
1732-09-10 Karin Ärnebäck Anders Bondesson Maria Jonsdotter
1732-09-13 Olof Bresätter Erik Jonsson Karin Jonsdotter
1732-09-08 Kerstin Stora Målke Jöns Larsson Karin Nilsdotter
1732-09-16 Kerstin Övre Vannala Olof Jonsson Ingrid Olsdotter
1732-09-16 Brita Oppeberga Jonas Larsson Brita Ersdotter
1732-09-25 Jon Bärle Nils Månsson Ingrid Jonsdotter
1732-09-26 Per Kesätter Lars Larsson Kerstin Jonsdotter
1732-09-28 Karin Lunda Lars Larsson Karin Ersdotter
1732-09-23 Anna Kåsta ST 182 Lars Olsson Kåstman Margareta Persdotter Berg
1732-10-05 Greta Lisa Åsen Erik Larsson Brita Samuelsdotter
1732-10-05 Kerstin Vikstorp Lars Ersson Margareta Jonsdotter
1732-10-06 Kristina Kaplansgården Henrik Campanius Birgitta Bröms
1732-10-13 Jon Stora Hökhult Jöns Persson Kerstin Jonsdotter
1732-10-26 Kerstin Hacksta Lars Andersson Ingrid Ersdotter
1732-10-26 Brita Ede Olof Olsson Ingeborg Ersdotter
1732-10-23 Lars Åsen Erik Persson Brita Hansdotter
1732-10-24 Olof Ede Olof Olsson Ingeborg Persdotter
1732-10-28 Erik Stavhälla Lars Jonsson Kerstin Persdotter
1732-10-29 Anders Bistorp Lars Bondesson Anna Andersdotter
1732-02-10 Zackarias Högsjö Daniel Berg
1732-10-29 Olof Kubbetorp Olof Olsson Ingeborg Persdotter
1732-11-07 Johan Stora Lundbysko Olof Ersson Karin Karlsdotter
1732-11-13 Kerstin Lasstorp Jon Jönsson Kerstin Jonsdotter
1732-11-12 Lars Jon Olsson Ingrid Jonsdotter
1732-11-18 Son Lunda Olof Persson Brita Mattsdotter
1732-11-20 Dödfött barn Johan Norspång Ingrid Persdotter
1732-11-20 Johan Johan Norspång Ingrid Persdotter
1732-11-23 Brita Hällgölet Lars Månsson Ingeborg Olsdotter
1732-11-20 Bengt Lunda Lars Bengtsson Ingrid Nilsdotter
1732-11-27 Johannes Billsbro Hammar Johan Humbla Elisabet Nilsdotter Pihl
1732-11-25 Per Rosendal Olof Andersson Kerstin Jonsdotter
1732-12-05 Karin Ede Erik Persson Anna Nilsdotter
1732-12-04 Bonde Stora Täppe Bonde Larsson Ingeborg Larsdotter
1732-12-03 Olof Marsjö Jon Ersson Ingrid Persdotter
1732-12-29 Erik Simonstorp Lars Persson Anna Nilsdotter
1732-12-06 Anders Kubbetorp Anders Olsson Maria Andersdotter
1732-12-11 Per Vittorp Per Persson Ingrid Ragwaldsdotter
1732-12-13 Karl Karl Wall Brita Sääf
1732-12-19 Marit Hult Erik Bondesson Kerstin Larsdotter
1732- Ingrid Österby Per Olsson Anna Persdotter
1732-12-24 Karin Båsenberga Jon Olsson Ingeborg Persdotter
1732-12- Petter Östra Vintergat Jonas Udd Brita Hindriksdotter
1732-12-23 Anna Västervik Nils Ersson Elin Hollstensdotter
1732-12-24 Brita Stavhälla Jon Olsson Maria Olsdotter
1732-12-23 Anna Erstorp Mårten Mårtensson Anna Andersdotter
1732-12-30 Per Björknäs Olof Persson Brita Nilsdotter
1732-12-30 Annika (Anna) Lyttersta Jon Persson Anna Nilsdotter
1732-12-30 Olof Sandvik Anders Andersson Ingeborg Olsdotter
1733-01-01 Jon Åsen Olof Jönsson Ingrid Månsdotter
1733-01-01 Anna Vad ST 208 Olof Wadman Brita Larsdotter
1733-01-04 Per Morjanå ST 211 Erik Morman Brita Larsdotter
1733-01-05 Brita Sätratorp ST 16 Olof Sätterman Ingrid Månsdotter
1733-01-08 Karin Västervik Lars Andersson Ingrid Larsdotter
1733-01-07 Lars Viala Lars Larsson Marit Persdotter
1733-01-06 Erik Billsbro Jöns Jonsson Ingrid Ersdotter
1733-01-10 Brita Stora Målke Nils Nilsson Kerstin Månsdotter
1733-01-16 Per Vad Per Persson Anna Börielsdotter
1733-01-16 Nicklas Näs Stenius Katarina Pihlblad
1733-01-14 Lars Lunda Jon Persson Ingrid Larsdotter
1733-01-20 Olof Ekeberg Mårten Andersson Kerstin Jonsdotter
1733-01-20 Anna Moen Per Larsson Kerstin Andersdotter
1733-01-28 Lars Skallbols ST 20 Jöns Olsson Skallber Kerstin Olsdotter
1733-02-01 Lars Viala ST 205 Simon Widing Kerstin Olsdotter
1733-02-12 Nils Starrkällan Per Nilsson Kerstin Olsdotter
1733-02-14 Olof Sköldnäs Lars Olsson Kerstin Persdotter
1733-02-21 Erik Marsjö Såg Per Andersson Kerstin Ersdotter
1733-02-20 Lars Gäringe Per Larsson Anna Ersdotter
1733-02-20 Bonde Stengården Lars Bondesson Anna Persdotter
1733-02-16 Olof Svarttorp Per Olsson Marit Månsdotter
1733-02-17 Marit Lilla Ölång Olof Andersson Karin Olsdotter
1733-02-17 Olof Lunda HT Olof Olsson Lundberg Ingrid Larsdotter
1733-02-24 Anna Berga Erik Jonsson Kerstin Andersdotter
1733-02-16 Annika (Anna) Hardemoen Petter Svensson Maria Persdotter
1733-02-26 Jon Ormön Bengt Jonsson Ingrid Olsdotter
1733-03-05 Brita Sliparbol Erik Persson Elin Andersdotter
1733-03-08 Kerstin Kesätter Erik Andersson Brita Jonsdotter
1733-03-15 Anna Sätratorp Jon Olsson Anna Olsdotter
1733-03-15 Anders Billsbrostugan Anders Andersson Ingrid Persdotter
1733-03-28 Per Viks HT Karl Wijkman Karin Ersdotter
1733-03-22 Fredrik Säfstaholm Johan Berg Brita Engman
1733-04-02 Marit Tegelslagartorp Olof Olsson Marit Ersdotter
1733-04-09 Per Smedstorp Per Persson Brita Larsdotter
1733-04-08 Anders Söderspånga Anders Jonsson Ingrid Andersdotter
1733-04-07 Brita Ringeråd Nils Ragwaldsson Kerstin Larsdotter
1733-04-17 Gustav Kesätters HT Erik Boman Brita Göransdotter
1733-04-17 Kerstin Hagstugan Matts Hiort Ingrid Brunnman
1733-05-01 Dotter Karl Falk Brita Karlsdotter
1733-04-08 Sara Högsjö Hammar Erik Werner Anna Hemmingsdotter
1733-05-07 Olof Skälbäcken Olof Olsson Brita Persdotter
1733-05-03 Karin Fräntorp Lars Larsson Kerstin Persdotter
1733-05-06 Kerstin Malmberg Erik Ersson Anna Jönsdotter
1733-05-09 Johan Petter Dammen Erik Bröms Brita Olsdotter
1733-05-20 Daniel Billsbro Hammar Anders Stålhammar Katarina Danielsdotter
1733-05-28 Brita Låttra HT Jonas Lotterberg Maja Ersdotter
1733-06-01 Böriel Ödesäng Anders Börielsson Anna Nilsdotter
1733-06-02 Kerstin Ålö Erik Ersson Anna Ersdotter
1733-06-05 Kerstin Lilla Ölång Olof Jonsson Anna Persdotter
1733-06-08 Anna Kåsta Per Persson Anna Karlsdotter
1733-06-16 Olof Stora Lundbysko Samuel Jonsson Karin Olsdotter
1733-06-17 Ingeborg Ödesäng Erik Nilsson Ingeborg Börielsdotter
1733-06-26 Erik Olof Månsson Anna Ersdotter
1733-06-24 Anna Marsjö Per Larsson Anna Jonsdotter
1733-07-08 Ingrid Stora Hökhult Ragwald Mårtensson Anna Ersdotter
1733-07-10 Brita Ålsätter Jon Gustafsson Brita Olsdotter
1733-08-07 Karin Säfstaby Olof Larsson Karin Larsdotter
1733-08-10 Annika (Anna) Skärvan Olof Olsson Brita Olsdotter
1733-08-12 Brita Billsbro Olof Bengtsson Karin Andersdotter
1733-08-22 Anna Vittorp Lars Larsson Anna Olsdotter
1733-08-22 Kerstin Göketorp Nils Björkman Ingrid Andersdotter
1733-08-28 Brita Ellfalla Ersson Karin Larsdotter
1733-08-26 Olof Stora Täppe Erik Larsson Anna Olsdotter
1733-09-01 Erik Morjanå Per Persson Kerstin Nilsdotter
1733-09-09 Erik Lilla Kulltorp Anders Ersson Ingrid Simonsdotter
1733-09-12 Per Marsjö Per Ersson Ingeborg Persdotter
1733-09-07 Lars Karl Wall Brita Sääf
1733-09-16 Anna Sjögetorp Lars Larsson Anna Larsdotter
1733-09-14 Kerstin Högsjö Kerstin Mattsdotter
1733-09-24 Anna Åndenäs Per Andersson Kerstin Olsdotter
1733-09-29 Lars Låttra Per Larsson Kerstin Nilsdotter
1733-09-28 Lars Vittorp Mårten Larsson Anna Håkansdotter
1733-10-07 Brita Äskedalen Simon Olsson Anna Larsdotter
1733-10-14 Olof Stora Lundbysko Olof Olsson Brita Ersdotter
1733-10-13 Erik Snåra Olof Ersson Anna Persdotter
1733-10-13 Olof Svarttorp Olof Olsson Anna Olsdotter
1733-10-17 Karl Billsbro Hammar Karl Olsson Lindqvis Maria
1733-10-14 Ingrid Lilla Målke Per Persson Anna Persdotter
1733-10-24 Elin Äspetorp Jon Persson Brita Ersdotter
1733-10-24 Erik Rude ST 224 Johan Ruda Brita Johansdotter
1733-10-11 Olof Gropptorp Johan Karman Ingrid Olsdotter
1733-10-25 Ingrid Hacksta HT Olof Rytting Ingrid Jakobsdotter
1733-10-22 Olof Lönntorps ST 15 Johan Lönberg Ingeborg Larsdotter
1733-12-02 Brita Lilla Sjögetorp Per Ersson Kerstin Jonsdotter
1733-10-29 Kerstin Berga Jonas Karlsson Ingeborg Jonsdotter
1733-11-10 Brita Västra Vinterga Lars Ersson Kerstin Olsdotter
1733-11-03 Lars Vretsta Lars Larsson Brita Larsdotter
1733-11-09 Brita Norra Stavhälla Erik Svensson Kerstin Johansdotter
1733-11-06 Elisabet Ålö Anders Bergman Sigrid Persdotter
1733-11-07 Ingrid Sköldnäs Lars Olsson Anna Simonsdotter
1733-11-09 Annika (Anna) Säfstaby Jon Persson Marit Bondesdotter
1733-11-16 Karin Dal Bengt Nilsson Kerstin Persdotter
1733-11-17 Karin Åsen Karl Persson Karin Ersdotter
1733-11-18 Kerstin Norrspånga Ingewald Ingewaldsson Kerstin Larsdotter
1733- Dödfött Barn Åby Nils Nilsson
1733-11-26 Lars Vitan Erik Larsson Anna Andersdotter
1733-11-23 Erik Rosendal Per Persson Brita Olsdotter
1733-11-30 Jon Galltorp Erik Ersson Karin Larsdottet
1733-11-30 Erik Galltorp Erik Eriksson Karin Larsdotter
1733-11-28 Kerstin Olofstorp Per Ersson Anna Ersdotter
1733-12-03 Per Heby Jon Ersson Brita Olsdotter
1733-12-06 Anna Söderspånga ST Erik Månsson Nyberg Brita Bengtsdotter
1733-12-15 Olof Båsenberga Erik Hagström Elisabet Ekman
1733-12-16 Anna Görtslinge Jon Jonsson Brita Jonsdotter
1733-12-21 Anna Anders Gatström Maria Persdotter
1733-12-18 Katarina Pampetorp Samuel Lundblad
1733-12-24 Anna Kåsta Erik Larsson Ingrid Larsdotter
1733-12-26 Ingeborg Billsbro Erik Larsson Anna Olsdotter
1734-01-01 Kerstin Sköldnäs Erik Ersson Kerstin Olsdotter
1734-01-07 Ingeborg Saltorp Lars Wannberg Ingeborg Olsdotter
1734-01-09 Erik Skogstorp Nils Nilsson Marit Ersdotter
1734-01-10 Olof Båsenberga Olof Olsson Elisabet Olsdotter
1734-01-12 Olof Tovekärr Olof Mattsson Anna Persdotter
1734-01-15 Kerstin Bliggetorp Olof Olsson Anna Mårtensdotter
1734-01-23 Erik Finninge Erik Olsson Anna Olsdotter
1734-01-28 Olof Lilla Slängbäck Lars Larsson Karin Ersdotter
1734- Anna Marsjö Erik Bengtsson Anna Nilsdotter
1734-02-02 Anna Högbrunn Per Johansson Brita Ersdotter
1734-02-05 Jon Viala Olof Jonsson Katarina Olsdotter
1734-02-02 Per Hökhults ST 188 Johan Höklund Brita
1734-02-05 Lars Täppe ST Lars Täppman Ingrid Ersdotter
1734-02-01 Brita Kaplansgården Hindrik Campanius Brita Bröms
1734-02-09 Lena Maria Billsbro Petter Humbla Anna Jonsdotter
1734-02-09 Lars Stengården Jon Jonsson Brita Larsdotter
1734-02-04 Dödfött barn Hagtorp Erik Ersson Anna Nilsdotter
1734-02-04 Anna Hagtorp Erik Ersson Anna Nilsdotter
1734-02-27 Lars Åby Olof Larsson Ingrid Jonsdotter
1734-02-24 Kerstin Stora Brene Per Ersson Karin Börielsdotter
1734-03-01 Brita Backa, Svarttor Olof Nilsson Brita Olsdotter
1734-02-27 Olof Billsbro ST 166 Karl Olsson Billman Ingrid Andersdotter
1734-03-03 Lars Oppeberga Jonas Larsson Brita Ersdotter
1734-03-03 Anna Läppe Erik Ersson Anna Larsdotter
1734-03-05 Lars Henala Amund Olsson Kerstin Olsdotter
1734-03-09 Karin Högby Olof Larsson Brita Jonsdotter
1734-03-12 Karin Vretsta ST 187 Erik Wretfält Anna Bengtsdotter
1734-03-12 Brita Vretsta ST 187 Erik Wretfält Anna Bengtsdotter
1734-03-12 Anders Kesättershultet Per Ersson Karin Andersdotter
1734-03-12 Ingrid Stora Brene Per Jonsson Ingrid Ersdotter
1734-03-16 Ingrid Sköldnäs Erik Ersson Brita Ersdotter
1734-03-20 Maja Prästkärrstugan Erik Bagge Kerstin Jakobsdotter
1734-03-20 Ingrid Backa, Svarttor Olof Olsson Ingrid Larsdotter
1734-03-17 Marit Mon Olof Olsson Ingeborg Larsdotter
1734-03-08 Nils Högsjö Daniel Pettersson Berg Kerstin
1734-03-23 Olof Hälleråd Erik Hellman Kerstin Karlsdotter
1734-03-24 Sofia Lund Jon Persson Beata Josiasdotter
1734-03-25 Simon Lilla Kulltorp Erik Larsson Kerstin Simonsdotter
1734-04-01 Jöns Skallbols ST 20 Jöns Skallberg Kerstin Jonsdotter
1734-04-02 Brita Österby Lars Olsson Kerstin Larsdotter
1734-04-04 Nils Buddetorp Lars Johansson Anna Nilsdotter
1734-04-01 Annika (Anna) Hälleråds ST 18 Anders Hindriksson Hel Helena Karlsdotter
1734-04-01 Lars Låttra Lars Larsson Anna Larsdotter
1734-04-07 Petter Högsjö Måns Mickelsson Margareta Ersdotter
1734-04-18 Kerstin Gunvikens ST Lars Gunvik Anna Persdotter
1734-04-21 Anna Bossbro Per Jonsson Kerstin Mattsdotter
1734-04-24 Erik Fräntorps ST 20 Erik Hane Katarina Pettersdotter
1734-04-30 Brita Viala Anders Månsson Kerstin Olsdotter
1734-04-30 Karin Viala ST 190 Anders Wiberg Karin Månsdotter
1734- Per Kåsta ST 181 Gabriel Kaxe Anna Persdotter
1734-04-14 Tibertius Saltorp Jean Bille Justina Bröms
1734-05-12 Erik Viala Jon Ersson Anna Persdotter
1734-05-11 Olof Hagtorpstugan Lars Ersson Anna Olsdotter
1734-05-21 Kerstin Åby Nils Larsson Ingrid Jonsdotter
1734-05-26 Kerstin Sköldnäs ST 212 Per Siöklint Kerstin Ersdotter
1734-05-25 Ingrid Billsbro Jöns Jonsson Ingrid Ersdotter
1734-05-25 Erik Kåsta Olof Larsson Ingeborg Ersdotter
1734-05-25 Lars Kåsta Olof Larsson Ingeborg Ersdotter
1734-05-30 Karin Fallkärr Nils Nilsson Karin Persdotter
1734-06-09 Erik Hans Wikman Kerstin Håkansdotter
1734-06-14 Jon Svarttorp Lars Jonsson Marit Persdotter
1734-05-03 Elisabet Högsjö Anders Berg Brita Persdotter
1734-06-25 Olof Kikuren Lars Svensson Elin Andersdotter
1734-07-01 Per Ålö ST 163 Erik Månsson Åhlman Brita Persdotter
1734-07-05 Ingeborg Solberga Erik Persson Kerstin Jonsdotter
1734-07-08 Brita Östra Vintergat Erik Olsson Anna Jonsdotter
1734-07-14 Jonas Marsjö Nils Nilsson Kerstin Jonsdotter
1734-07-17 Erik Lunda ST 179 Olof Lundahl Anna Ersdotter
1734-07-19 Ingrid Hacksta Olof Olsson Kerstin Jonsdotter
1734-07-22 Anders Kesättershultet Erik Andersson Brita Jonsdotter
1734-07-30 Ingrid Galltorp Per Ersson Anna Larsdotter
1734-07-30 Olof Finninge Lars Olsson Karin Olsdotter
1734-08-08 Per Kåsta Bengt Persson Kerstin Larsdotter
1734-08-05 Brita Ärnebäck Per Larsson Ingrid Hansdotter
1734-08-09 Måns Viala Nils Nilsson Kerstin Månsdotter
1734-08-13 Anders Högsjö Bruk Mikael Mickelsson Kerstin Hemmingsdotter
1734-08-12 Anders Billsbro Per Persson Kerstin Larsdotter
1734-08-19 Kerstin Fräntorp Lars Larsson Kerstin Persdotter
1734-08-20 Ingrid Gillbergatorp Anders Larsson Kerstin Larsdotter
1734-08-16 Kerstin Åsen Erik Andersson Kerstin Persdotter
1734-08-24 Per Malmbergs ST 18 Per Lindbom Brita Nilsdotter
1734-08-24 Anna Rude Olof Larsson Karin Hansdotter
1734-08-30 Petter Rude Anders Andersson Barkm Elisabet Hansdotter
1734-08-24 Anna Gunviken Erik Larsson Anna Johansdotter
1734- Dödfött barn
1734-08-31 Anna Lilla Målke Lars Markusson Kerstin Ersdotter
1734-09-06 Annika (Anna) Baggetorp, Svar Lars Larsson Kerstin Persdotter
1734-09-05 Hanna Högsjö Bruk Anders Säfström Kerstin Johansdotter
1734-09-10 Kerstin Östra Hultstuga Olof Larsson Kerstin Andersdotter
1734-09-09 Nils Gölet Bengt Nilsson Ingrid Ersdotter
1734-09-10 Ingrid Göketorp Anders Willig Marit Ersdotter
1734-09-17 Brita Brännstugan Erik Jonsson Anna Andersdotter
1734-09-17 Erik Backa Lars Larsson Anna Persdotter
1734-09-17 Hans Högsjö
1734-09-21 Kerstin Sliparbol Erik Persson Elin Andersdotter
1734-09-23 Per Gäringe Lars Larsson Anna Ersdotter
1734-09-23 Ingeborg Gäringe Lars Larsson Anna Ersdotter
1734-09-21 Jakob Stora Brene Karl Karlsson Kerstin Ersdotter
1734-09-25 Erik Vik Erik Ersson Brita Jonsdotter
1734-09-26 Ingeborg Skeppmyre Olof Nilsson Brita Bondesdotter
1734-09-29 Erik Åsen Olof Larsson Annika (Anna) Ersdotter
1734-10-05 Bonde Lilla Täppe Per Ersson Brita Bondesdotter
1734-10-09 Brita Skallbol Per Jonsson Kerstin Ersdotter
1734-10-06 Lars Land Lars Persson Ingrid Andersdotter
1734-10-06 Olof Land Lars Persson Ingrid Andersdotter
1734- Anna Hagstugan Brita Ersdotter
1734-10-21 Kerstin Övre Vannala Anders Jonsson Kerstin Månsdotter
1734-10-26 Jon Buddetorp Jon Larsson Elin Larsdotter
1734-11-03 Anders Fagermotorp Olof Andersson Ingeborg Ersdotter
1734-11-16 Kerstin Berga ST 170 Johan Bergman Marit Nilsdotter
1734-11-19 Lars Nybrostugan Anders Andersson Ingeborg Larsdotter
1734-11-25 Ingrid Gunviken Lars Larsson Ingeborg Persdotter
1734-12-01 Olof Kavlinge Erik Olsson Anna Olsdotter
1734-12-04 Brita Kesätter Lars Larsson Kerstin Jonsdotter
1734-12-06 Annika (Anna) Mellan Vannala Anders Amundsson Anna Larsdotter
1734-12-06 Per Sätratorp Anders Andersson Brita Persdotter
1734-12-06 Jon Brenestugan Nils Jönsson Anna Jonsdotter
1734-12-12 Lars Marsjö Jon Ersson Ingrid Persdotter
1734-12-10 Petter Spånga Hammar Kristoffer Persson Sigrid Månsdotter
1734-12-15 Ingrid Västorp Måns Nilsson Karin Olsdotter
1734-12-22 Anders Buddetorp Lars Mårtensson Ingeborg Andersdotter
1734-12-21 Annika (Anna) Henala Hans Persson Brita Persdotter
1734-12-23 Karin Bresätter Anders Andersson Karin Svensdotter
1734-12-23 Brita Oppsala ST 203 Erik Uppman Brita Ersdotter
1734-12-26 Erik Bresätter Erik Jonsson Karin Jonsdotter
1734- Erik Säfstaholms Nyb Per Jonsson Anna
1735-01-02 Kerstin Skallbol Per Jonsson Ingeborg Larsdotter
1734-12-31 Per Morjanå Jon Olsson Kerstin Persdotter
1735-01-04 Ingeborg Ede Erik Olsson Elin Larsdotter
1735-01-06 Annika (Anna) Gäringstorp Erik Andersson Brita Jönsdotter
1735-01-11 Brita Åtorp Erik Nilsson Ingeborg Andersdotter
1735-01-13 Ingrid Malmberg Anders Ersson Ingrid Bengtsdotter
1735-01-18 Brita Erstorp Mårten Mårtensson Annika Andersdotter
1735-01-23 Anna Finninge Lars Ersson Anna Ersdotter
1735-01-25 Anna Stora Lundbysko Olof Ersson Winge Karin Karlsdotter
1735-01-27 Brita Målvikstorp Bengt Nilsson Brita Månsdotter
1735-02-06 Lars Båsenberga Paul Ekman Annika Persdotter
1735- Högsjö
1735-02-20 Johan Remsnidartorp Anders Nilsson Gunilla Persdotter
1735-01-13 Anders Haddetorp Anders Nilsson Maria Ersdotter
1735-02-22 Annika (Anna) Ellfalla Lars Börielsson Brita Larsdotter
1735-02-26 Olof Berga Nils Nilsson Brita Olsdotter
1735-01-31 Erik Sköldnäs Nils Nilsson Kerstin Ersdotter
1735-02-03 Anna Ås Anders Torstensson Anna Persdotter
1735-02-06 Klas Lunda Lars Hake Maria Klasdotter
1735-03-08 Klara Katarina Karl Wall Brita Sääf
1735-03-04 Brita Bärle Per Larsson Ingrid Andersdotter
1735-03-11 Lars Hjälmarstorp Erik Ersson Brita Larsdotter
1735-03-12 Brita Österby Olof Olsson Kerstin Ersdotter
1735-03-08 Johan Fredrik Bromma Johan Löfgren Maria Hålberg
1735-03-17 Ingeborg Stengårdens ST Anders Finström Lena Hansdotter
1735-03-18 Lisa Greta Billsbro Johannes Humbla Elisabet Pihlblad
1735-03-22 Lars Mostugan Per Larsson Ingrid Månsdotter
1735-03-23 Erik Gäringestugan Erik Ersson Anna Persdotter
1735-03-27 Ingrid Sätratorps ST 1 Olof Säterman Ingrid Månsdotter
1735-03-28 Ingrid Kåsta Per Olsson Anna Ersdotter
1735-04-11 Erik Sandäng Per Ingewaldsson Ingeborg Andersdotter
1735-04-23 Per Marsjö Per Larsson Anna Jonsdotter
1735-04-21 Jon Vikstorp Lars Ersson Margareta Jonsdotter
1735-04-28 Olof Kesätter Magnus Olsson Anna Larsdotter
1735- Olof Åsbostugan Jon
1735- Jon Åsbostugan Jon
1735- Barn Lilla Målke ST
1735-05-01 Elisabet Lunda Lars Larsson Karin Ersdotter
1735-05-02 Petter Marsjö Petter Andersson Kerstin Ersdotter
1735-05-06 Nils Ilinge Nils Andersson Kerstin Andersdotter
1735-05-10 Katarina Väderkvarnen Olof Olsson Ingrid Olsdotter
1735-05-14 Johannes Spånga Tomas Pihlblad Maria Humbla
1735-05-29 Brita Gate Per Olsson Brita Olsdotter
1735-06-05 Kerstin Oppeberga Per Larsson Brita Persdotter
1735-05-29 Olof Gunvikens ST 22 Måns Gunvik Ingeborg Ersdotter
1735-06-06 Lars Lunda Per Jonsson Anna Olsdotter
1735- Karl Lilla Ölångs ST Erik Öman Ingeborg Olsdotter
1735-06-19 Brita Matts Hiort Ingrid Brännman
1735-06-24 Ingeborg Lunda Per Ersson Ingrid Olsdotter
1735-07-07 Anna Marsjö Per Persson Ingeborg Jonsdotter
1735-07-12 Anna Mene Per Persson Kerstin Jonsdotter
1735-07-16 Brita Stora Kulltorp Lars Persson Brita Persdotter
1735-07-21 Brita Båsenberga ST 1 Per Bossenström Annika Andersdotter
1735-08-01 Kerstin Baggetorps ST 2 Olof Baggman Kerstin Jonsdotter
1735-08-09 Lars Stora Lundbysko Per Olsson Ingeborg Olsdotter
1735-08-08 Ingrid Lunda Lars Bengtsson Ingrid Nilsdotter
1735-08-17 Per Kåsta Olof Bengtsson Brita Persdotter
1735- Erik Vretsta ST 187 Erik Wretfelt Anna Bengtsdotter
1735-09-01 Kerstin Österby Olof Winterstierna Brita Jonsdotter
1735-09-01 Lars Hansta Olof Larsson Ingeborg Ersdotter
1735-09-03 Brita Bistorp Per Karlsson Ingrid Persdotter
1735-09-09 Kerstin Lasstorp Per Persson Ingrid Ersdotter
1735-09-10 Lars Vik Per Larsson Marit Nilsdotter
1735-09-14 Per Kåsta Lars Jonsson Ingrid Nilsdotter
1735-09-16 Ingrid Sätratorp Jon Olsson Anna Olsdotter
1735-09-16 Anna Mjälnäs Lars Larsson Kerstin Olsdotter
1735-09-24 Lars Viala Daniel Larsson Karin Mårtensdotter
1735-09-30 Per Svarttorp Per Olsson Marit Månsdotter
1735-09-30 Ingrid Berga Lars Jonsson Karin Jonsdotter
1735-10-02 Per Viala Per Larsson Ingrid Hansdotter
1735-10-06 Erik Kesätter Lars Ersson Marit Larsdotter
1735-10-10 Per Marsjö Nils Nilsson Kerstin Jonsdotter
1735-10-10 Per Lunda Olof Persson Brita Ersdotter
1735-10-10 Kerstin Stavhälla Erik Svensson Kerstin Johansdotter
1735-10-11 Ingrid Billsbro Erik Larsson Annika Karlsdotter
1735-10-23 Emborg Båsenberga Jon Olsson Ingeborg Persdotter
1735-10-22 Ingrid Vretsta Per Larsson Brita Andersdotter
1735-10-23 Olof Kesättershultet Erik Boman Brita Jönsdotter
1735-10-24 Anna Lilla Vad Gabriel Ersson Anna Larsdotter
1735-10-25 Brita Vannala ST Lars Wannberg Ingrid Olsdotter
1735-10-29 Anders Stora Ölång Anders Andersson Anna Olsdotter
1735-11-01 Stina Kaplansgården Jonas Bröms Maria Magnusdotter
1735-11-09 Anna Erik Ersson Brita Jonsdotter
1735-11-02 Brita Perstorp Sven Olsson Brita Andersdotter
1735-11-10 Ingeborg Lindbol Olof Bondesson Kerstin Andersdotter
1735-11-08 Johan Ålö Anders Bergman Sigrid Persdotter
1735-11-20 Jöns Stavhälla Lars Jönsson Kerstin Persdotter
1735-11-18 Kristina Högsjö Michel Michelsson Kerstin Hemmingsdotter
1735-11-18 Högsjö Bruk Gustav Andersson Maria Nilsdotter
1735-11-23 Erik Lagölet Olof Amundsson Karin johansdotter
1735-11-25 Johan Näs Johan Stenius Katarina Pihlblad
1735-11-29 Lars Land Lars Persson Ingrid Andersdotter
1735-12-01 Elin Äspetorp Per Persson Ingrid Ragwaldsdotter
1735-12-12 Anna Mene Anders Olsson Ingeborg Bondesdotter
1735-12-05 Anders Anders Bergskiöld Brita Larsdotter
1735-12-11 Petter Gropptorp Johan Karman Ingrid Olsdotter
1735-12-13 Jon Billsbro Jon Olsson Ingrid Jönsdotter
1735-12-21 Anders Svarttorp Olof Olsson Anna Olsdotter
1735- Olof Sjögöle ST 227 Olof Sjöberg Kerstin Persdotter
1735-12-26 Brita Stora Hökhult Jöns Persson Kerstin Jonsdotter
1735-12-30 Hindrik Östra Vintergat Jonas Udd Brita Hindriksdotter
1736-01-01 Annika (Anna) Östra Vintergat Per Andersson Winte Ingeborg Svensdotter
1736-01-02 Maria Bresätters ST 1 Karl Brefält Maria Ersdotter
1736-01-06 Erik Stora Lundbysko Olof Olsson Brita Ersdotter
1736-01-06 Erik Skårsnäs ST 196 Erik Stoltz Brita Nilsdotter
1736-01-07 Ingeborg Hagstugan Lars Ersson Anna Olsdotter
1736-01-08 Olof Stora Sjögetorp Lars Larsson Anna Larsdotter
1736-01-12 Lars Plomtorp Anders Persson Brita Larsdotter
1736-01-11 Ingeborg Älingstorp Nils Ersson Elin Hollstensdotter
1736-01-21 Olof Skärvan Olof Olsson Brita Olsdotter
1736-01-23 Lars Snåret Anders Jonsson Ingeborg Larsdotter
1736-01-27 Annika (Anna) Lilla Ölång Olof Andersson Karin Olsdotter
1736-01-27 Kerstin Vittorp, Vretst Mårten Larsson Anna Håkansdotter
1736-01-30 Erik Ängstugan Anders Olsson Lundahl Maria Enoksdotter
1736-01-29 Anna Lilla Täppe Erik Ersson Brita Bondesdotter
1736-01-26 Erik Ås ST 155 Lars Persson Rosenbl Annika Ersdotter
1736-02-03 Olof Karstorp Lars Persson Kerstin Månsdotter
1736-02-17 Olof Lilla Lundbysko Per Persson Marit Nilsdotter
1736-02-16 Annika (Anna) Kåsta Olof Larsson Ingeborg Ersdotter
1736-02-17 Olof Västra Vinterga Olof Winter Marit Ersdotter
1736-02-17 Brita Malmberg Erik Ersson Anna Jönsdotter
1736-02-18 Kerstin Kåsta Per Persson Anna Karlsdotter
1736-02-25 Anna Billsbro Jöns Jonsson Ingrid Ersdotter
1736-02-23 Maria Låttra HT Jonas Lotterberg Maria Ersdotter
1736-03-11 Olof Ängs ST Olof Engman Marit Jonsdotter
1736-03-14 Erik Ekeberg Olof Nilsson Kerstin Ersdotter
1736-03-20 Annika (Anna) Berga Jonas Ingeborg Jonsdotter
1736-03-24 Högsjö Elisabet Mattsdotter
1736- Annika (Anna) Göketorp Nils Björkman Ingrid Andersdotter
1736- Karin Göketorp Nils Björkman Ingrid Andersdotter
1736- Barn Vretsta
1736- Barn Vad
1736- Barn Vad
1736-03-30 Johan Högbrunn Olof Jonsson Brita Olsdotter
1736-03-29 Ingeborg Hälleråd Olof Ersson Brita Nilsdotter
1736-03-27 Annika (Anna) Klockaregården Bengt Åkerberg Elin Larsdotter
1736-04-05 Maria Torsbro Erik Larsson Ingeborg Larsdotter
1736-04-09 Lars Grävs ST 159 Per Larsson Gräflin Katarina Jonsdotter
1736-04-17 Kerstin Gate ST Anders Gatström Maria Persdotter
1736-04-20 Olof Åndenäs Per Andersson Kerstin Olsdotter
1736-04-30 Ingeborg Nästorp Anders Larsson Kerstin Andersdotter
1736-05-02 Kerstin Långängen Jöns Persson Anna Ersdotter
1736-05-13 Brita Brännskogen Anders Andersson Brita Persdotter
1736-05-07 Jon Berga Per Jonsson Karin Nilsdotter
1736-05-16 Erik Lilla Kulltorp Anders Ersson Ingrid Simonsdotter
1736-05-23 Ingrid Ellfalla Per Ersson Karin Larsdotter
1736-05-29 Marit Klovsten Lars Ersson Karin Persdotter
1736-05-23 Kerstin Malmbergs ST 18 Per Lindbom Brita Nilsdotter
1736-06-02 Stina Billsbro ST 167 Anders Bilfelt Katarina Nilsdotter
1736-07-02 Annika (Anna) Kesätter Per Larsson Karin Olsdotter
1736-07-06 Karin Hultstugan Jon Jonsson Anna Arvidsdotter
1736-07-07 Per Vännevad Olof Persson Marit Olsdotter
1736-07-04 Brita
1736-07-16 Anders Hälleråds ST 18 Anders Hellman Helena Karlsdotter
1736-07-20 Brita Björknäs Olof Persson Brita Nilsdotter
1736-07-28 Erik Solberga Erik Mårtensson Brita Nilsdotter
1736-08-10 Kerstin Söderspånga Anders Jonsson Ingrid Andersdotter
1736- Beata Gräv Olof Lindman Kerstin Lärka
1736-08-10 Ingrid Billsbro ST 166 Karl Billman Ingrid Andersdotter
1736-08-11 Ingeborg Åsbostugan Jon Jonsson Anna Olsdotter
1736-08-20 Olof Baggetorps ST 2 Olof Baggman Kerstin
1736-08-21 Jon Säfstaby Bonde Bondesson Anna Jonsdotter
1736-08-26 Per Majors Backa Jon Jonsson Karin Olsdotter
1736-09-02 Kerstin Sjögöle Erik Ersson Kerstin Olsdotter
1736-09-03 Per Båltorp Jon Persson Kerstin Olsdotter
1736-09-10 Petter Högsjö Petter Olsson Lindqvis Kerstin Johansdotter
1736-09-10 Annika (Anna) Bossbro Olof Bengtsson Karin Andersdotter
1736-09-13 Anna Ödesäng Anders Börielsson Anna Nilsdotter
1736-09-16 Anders Skrattorp Olof Olsson Brita Andersdotter
1736-09-14 Kerstin Brännskogen Per Jonsson Kerstin Persdotter
1736-09-15 Brita Stora Målke Per Nilsson Kerstin Larsdotter
1736-09-17 Brita Stora Kulltorp Per Olsson Brita Jönsdotter
1736-09-28 Anna Lunda ST 179 Olof Ersson Lundahl Anna Ersdotter
1736-10-06 Kerstin Åsen Olof Jönsson Ingrid Månsdotter
1736-09-21 Kerstin Vannala Jakob Ersson
1736-10-14 Kerstin Lilla Sjögetorp Per Ersson Kerstin Jonsdotter
1736-10-30 Olof Väderkvarnen Olof Olsson Ingrid Olsdotter
1736-10-29 Anna Skrattorp Olof Jonsson Anna Ersdotter
1736-11-06 Jakob Rude ST 224 Johan Ruda Brita Johansdotter
1736-11-21 Per Vretsta Lars Persson Kerstin Bengtsdotter
1736- Per Berga ST 172 Olustig
1736- Barn
1736-11-24 Kerstin Stora Molke Lars Larsson Anna Larsdotter
1736-11-24 Per Hälleråd Erik Persson Kerstin Månsdotter
1736-11-20 Olof Sliparbol Bonde Bondesson Anna Svensdotter
1736-12-08 Olof Östra Hultstuga Olof Larsson Kerstin Andersdotter
1736-12-05 Per Söderspånga Per Persson Brita Persdotter
1736-12-09 Kerstin Hjälpetorp Erik Larsson Kerstin Larsdotter
1736-12-14 Olof Åsen Erik Persson Brita Hansdotter
1736-12-19 Nils Ekebergs ST 202 Olof Ekeberg Karin Persdotter
1736-12-24 Brita Åby Nils Nilsson Ingeborg Jonsdotter
1737-01-02 Per Bergastugan Erik Persson
1736-11-26 Anders Råmperåd Erik Persson
1737-01-12 Stina Norrspånga ST (Per) (Persson) Margareta Månsdotter
1737-01-16 Lars Gillbergatorp Anders Larsson Kerstin Larsdotter
1737-01-18 Mårten Erstorp Mårten Mårtensson Anna Andersdotter
1737-01-27 Ingeborg Bistorp Lars Bondesson Anna Andersdotter
1737-01-24 Susanna Högsjö Anders Lundberg Katarina Åkerman
1737-01-23 Ingeborg Moen u Högsjö Per Larsson Kerstin Andersdotter
1737-01-27 Lars Rude Olof Larsson Karin Hansdotter
1737-02-02 Jan Marsjö Såg Per Andersson Kerstin Ersdotter
1737-01-31 Brita Stora Sjögetorp Erik Sjöman Ingrid Olsdotter
1737-02-04 Katarina Daniel Berg Kerstin Johansdotter
1737-02-20 Kerstin Per Ersson Kerstin Ersdotter
1737-02-20 Brita Buddetorp Lars Mårtensson Ingeborg Andersdotter
1737-02-24 Gustav Fagermotorp Olof Andersson Ingeborg Ersdotter
1737-03-03 Olof Lunda ST 165 Olof Skogskiöld Anna Olsdotter
1737-02-27 Kerstin Marsjö Per Ersson Ingeborg Persdotter
1737-03-04 Johan Högsjö Jonas Benzeldolk Margareta Geonmask
1737- Ingeborg Stjälpsten (Jonas) (Udd) Brita Ersdotter
1737-03-08 Erik Plomtorp Erik Persson Karin Olsdotter
1737-03-10 Mattias Hiort Ingrid Brännman
1737-03-10 Ingrid Hiort Ingrid Brännman
1737-03-15 Kerstin Stora Täppe Erik Larsson Anna Olsdotter
1737-03-13 Kerstin Låttra Per Larsson Kerstin Nilsdotter
1737-03-22 Lars Saltorp Anders Amundsson Anna Larsdotter
1737-03-26 Helena Oppeberga Jonas Larsson Brita Ersdotter
1737-03-28 Annika (Anna) Sliparbol Erik Persson Elin Andersdotter
1737-04-05 Per Lunda Jon Persson Kerstin Hansdotter
1737-04-05 Per Säfstaby Jon Persson Marit Bondesdotter
1737-04-06 Jon Äspetorp Jon Persson Brita Ersdotter
1737-04-05 Per Götslinge Jon Jonsson Brita Jonsdotter
1737-04-08 Beata Margareta Säfstaholm Anders Schytte Brita Flodin
1737-04-08 Karin Olofstorp Per Ersson Anna Ersdotter
1737-04-14 Lars Matts Bengtsson
1737-05-02 Erik Lilla Kulltorp Erik Larsson Kerstin Simonsdotter
1737-05-03 Ingrid Viala Anders Månsson Kerstin Olsdotter
1737-05-04 Brita Fräntorp Lars Larsson Kerstin Nilsdotter
1737- Barn Säfstaholm Glasmästarekona
1737-05-03 Ingeborg Skallbols ST 20 Jöns Skallberg Kerstin Jonsdotter
1737-05-03 Kerstin Skallbols ST 20 Jöns Skallberg Kerstin Jonsdotter
1737-05-05 Karin Lövåker Nils Persson Anna Johansdotter
1737-05-16 Olof Lilla Ölång Olof Andersson Karin Olsdotter
1737-05-26 Annika (Anna) Stora Lundbysko Anders Olsson Kerstin Karlsdotter
1737-06-13 Erik Malmberg Erik Ersson Anna Jonsdotter
1737-06-13 Anna Malmberg Erik Ersson Anna Jonsdotter
1737-06-20 Ingrid Kärrtorp Karl Olsson Brita Larsdotter
1737-07-05 Petter Lars Olsson Lindqvis Kerstin Månsdotter
1737- Barn Smedstorp
1737-07-22 Jonas Marsjö Per Larsson Anna Jonsdotter
1737-07-18 Karin Slängbäcksstuga Lars Larsson Karin Ersdotter
1737-07-27 Jon Hultstugan Erik Andersson Brita Jonsdotter
1737-08-10 Jakob Kåsta Jon Jakobsson Brita Persdotter
1737-08-09 Petter Högsjö Kniphamm Anders Göransson Brita Persdotter
1737-08-05 Högsjö Petter Karlsson Maria Abrahamsdotter
1737-08-11 Erik Hökhults ST 188 Johan Höklund Brita Hindriksdotter
1737-08-13 Karin Bogården Per Larsson Brita Andersdotter
1737-08-22 Kerstin Göketorp Anders Willig Marit Ersdotter
1737-08-22 Per Viala Daniel Larsson Märta Persdotter
1737-08-25 Mårten Buddetorp Mårten Larsson Anna Andersdotter
1737-08-26 Brita Viala ST 205 Simon Widing Kerstin Olsdotter
1737-08-22 Olof Sätratorps ST Olof Sätterman Ingrid Månsdotter
1737-08-29 Olof Hacksta HT Olof Rytting Ingrid Jakobsdotter
1737-08-29 Daniel Billsbro Johan Humbla Elisabet Pihlblad
1737-08-31 Per Svarttorp Lars Jonsson Marit Persdotter
1737-08-30 Maria Björnhult Per Andersson
1737-09-08 Karin Myrkärr Per Nilsson Anna Olsdotter
1737-09-17 Olof Finninge ST 154 Erik Finman Kerstin Persdotter
1737-09-17 Erik Vretsta Erik Ersson Kerstin Olsdotter
1737-09-15 Annika (Anna) Sköldnäs Erik Larsson Brita Ersdotter
1737-09-19 Lars Sköldnäs Lars Hansson Sigrid Larsdotter
1737-09-22 Erik Rude Per Ersson Kerstin Olsdotter
1737-09-23 Per Rude Jon Persson Kerstin Andersdotter
1737-09-23 Erik Solbergatorp Erik Persson Kerstin Jonsdotter
1737-10-21 Erik Vretsta ST 187 Erik Wretfält Anna Andersdotter
1737-10-02 Annika (Anna) Marsjö Såg Lars Andersson Anna Andersdotter
1737-09-30 Per Grävs ST 159 Per Gräfling Katarina Jonsdotter
1737-10-02 Jon Sätratorp Per Jonsson Ingrid Persdotter
1737-10-04 Erik Gäringsnäs Olof Jonsson Anna Persdotter
1737-10-04 Olof Svarttorp Anders Nilsson Kerstin Olsdotter
1737-10-10 Erik Vitastugan Erik Larsson Anna Andersdotter
1737-10-15 Per Norrspånga Ingewald Ingewaldsson Kerstin Larsdotter
1737-10-09 Margareta Högsjö Anders Månsson Ingeborg Johansdotter
1737-10-15 Anders Abrahamsstugan Anders Ersson Brita Ersdotter
1737-10-20 Anna Finninge Erik Olsson Anna Olsdotter
1737-10-19 Lars Knutstorp Erik Ersson Ingrid Bondesdotter
1737-10-21 Maria Högsjö Hammar Lars Ersson Kerstin Olsdotter
1737-11-07 Karl Marsjö Erik Olsson Anna Karlsdotter
1737-11-11 Anders Finninge Erik Andersson Brita Jönsdotter
1737-11-18 Annika (Anna) Lunda Olof Mårtensson Ingrid Jonsdotter
1737-11-19 Annika (Anna) Båsenberga Paul Ekman Anna Persdotter
1737-11-20 Jon Skallbol Per Jonsson Ingeborg Larsdotter
1737-11-25 Erik Hackstastugan Erik Ersson Katarina Ersdotter
1737-11-19 Annika (Anna) Berga ST 170 Jon Bergman Marit Nilsdotter
1737-12-05 Annika (Anna) Bengt Åkerberg Elin Larsdotter
1737-12-05 Per Kåsta Olof Persson Warg Maria Engelbrektsdott
1737-12-??? Olof Kavlinge Olof Olsson Karin Persdotter
1738-01-04 Kerstin Lunda Lars Bengtsson Ingrid Nilsdotter
1738-01-06 Per Skårsnäs Per Persson Ingrid Persdotter
1738-01-18 Jon Västervik Anders Jonsson Kerstin Månsdotter
1738-01-16 Erik Gäringe Lars Ersson Karin Jonsdotter
1738-01-16 Lars Fallkärr Nils Nilsson Karin Persdotter
1738-01-19 Annika (Anna) Svanvik Lars Larsson Brita Jonsdotter
1738-01-18 Annika (Anna) Stugutorp Jon Jonsson Karin Ersdotter
1738-01-20 Erik Mellan Vannala Olof Larsson Anna Ersdotter
1738-02-02 Anna Stengårdens ST Anders Finström Lena Hansdotter
1738-02-18 Ingrid Säfstaby Per Olsson Kerstin Larsdotter
1738-02-26 Ingrid Stensätter Olof Persson Ingrid Larsdotter
1738-03-02 Brita Marsjö Vittorp Lars Larsson Brita Olsdotter
1738-02-27 Per Åby Olof Larsson Kerstin Jonsdotter
1738-03-05 Per Malmberg Nils Persson Kerstin Ersdotter
1738-03-05 Brita Ede Erik Olsson Elin Larsdotter
1738-03-12 Lars Henala ST 192 Lars Hennefeldt Anna Persdotter
1738-03-21 Ingrid Solberga Erik Mårtensson Brita Nilsdotter
1738-03-23 Brita Säfstaholm Olof Olsson Ingrid Olsdotter
1738-03-16 Kerstin Lilla Hökhult Anders Nilsson Anna Larsdotter
1738-03-31 Marit Mene Per Persson Kerstin Jonsdotter
1738-04-02 Per Stora Lundbysko Olof Olsson Brita Ersdotter
1738-04-06 Olof Lunda Nils Olsson Ingrid Ersdotter
1738-04-06 Margareta Båsenberga ST 1 Per Bossenström Anna Andersdotter
1738-04-24 Jon Lunda Lars Larsson Karin Ersdotter
1738-04-23 Anders Äskedalen Jöns Jonsson Brita Ersdotter
1738-04-23 Bengt Hacksta Bengt Persson Kerstin Jonsdotter
1738-05-03 Lars Sjögöle ST 227 Olof Sjöberg Kerstin Persdotter
1738-05-07 Petter Högsjö Petter Broberg Anna Norström
1738-05-08 Erik Lilla Lundbysko Per Persson Anna Karlsdotter
1738-05-02 Lars Mon, Svarttorps Per Larsson Kerstin Andersdotter
1738-05-17 Brita Söderspånga ST Erik Månsson Nyberg Brita Bengtsdotter
1738-05-19 Maria Haddetorp Anders Nilsson Maria Ersdotter
1738-05-19 Brita Remsnidartorp Anders Nilsson Gunilla Persdotter
1738-05-21 Kerstin Göketorp Jon Mattsson Ingrid Andersdotter
1738-05-27 Jon Kesätter Lars Larsson Kerstin Jonsdotter
1738-05-28 Annika (Anna) Malmbergs ST 18 Per Lindbom Brita Nilsdotter
1738-05-28 Kerstin Solberga Bengt Nilsson Anna Ersdotter
1738-06-05 Per Galltorp Per Ersson Anna Larsdotter
1738-06-14 Per Bresätter Erik Jonsson Karin Jonsdotter
1738-06-17 Brita Vad Per Larsson Brita Persdotter
1738-06-20 Kerstin Ekeberg Per Larsson Kerstin Larsdotter
1738-06-20 Olaus Fräntorps ST 20 Erik Hane Katarina Persdotter Spån
1738-06-25 Brita Oppeberga Per Larsson Brita Persdotter
1738-07-23 Jakob Spånga Bruk Petter Jakobsson Brita Andersdotter
1738-06-27 Marit Viksstugan Anders Andersson Ingeborg Larsdotter
1738-06-27 Annika (Anna) Vikstorp Lars Ersson Margareta Johansdotter
1738-07-07 Jon Västra Vinterga Per Olsson Brita Olsdotter
1738-07-07 Anna Bistorp Lars Bondesson Anna Andersdotter
1738-07-03 Kerstin Backa, Svarttor Olof Olsson Ingrid Larsdotter
1738-07-20 Anders Sköldnäs ST 212 Per Sjöklint Kerstin Ersdotter
1738-07-28 Hindrik Högsjö Bruk Erik Werner Anna Hemmingsdotter
1738-07-31 Lars Gunviken Lars Larsson Ingeborg Persdotter
1738-07-29 Ingeborg Lyttersta Bonde Olsson Anna Andersdotter
1738-08-03 Annika (Anna) Brenestugan Nils Jönsson Anna Jonsdotter
1738-07-31 Karl Högsjö Petter Ferngren Brita Jonsdotter
1738-08-05 Lars Billsbro Lars Larsson Ingrid Ersdotter
1738-08-18 Anna Bromshult Olof Månsson Anna Ersdotter
1738-08-17 Mårten Stavhälla Mårten Larsson Anna Håkansdotter
1738-08-13 Brita Hjälmarstorp Erik Ersson Brita Larsdotter
1738-08-14 Annika (Anna) Marsjö Olof Persson Brita Persdotter
1738-08-19 Olof Majors Backa Lars Larsson Anna Persdotter
1738-08-21 Anders Gäringe Per Larsson Anna Andersdotter
1738-08-20 Karin Stora Sjögetorp Lars Larsson Anna Larsdotter
1738-08-26 Lars Lönntorp Erik Nilsson Ingrid Larsdotter
1738-09-08 Erik Billsbro Jon Olsson Ingrid Jonsdotter
1738-09-10 Karl Bresätters ST 1 Karl Brefelt Maria Ersdotter
1738-09-13 Maja Lisa Högsjö Gustav Andersson Maria Nilsdotter
1738-09-26 Ingrid Buddetorp Jan Larsson Elin Larsdotter
1738-09-27 Anna Myngen Per Hansson Anna Bondesdotter
1738-09-28 Annika (Anna) Vretsta ST 187 Erik Wretfält Annika Andersdotter
1738- Dödfött Barn
1738- Dödfött Barn
1738- Dödfött Barn
1738- Dödfött Barn
1738-09-18 Elisabet Säfstaby Erik Jonsson Kerstin Ersdotter
1738-10-03 Marit Sätratorp Jon Olsson Anna Olsdotter
1738-10-02 Olof Säfstaby Bonde Bondesson Anna Jonsdotter
1738-10-02 Ingrid Kesätter Magnus Olsson Annika Larsdotter
1738-10-07 Per Skeppmyre Olof Nilsson Brita Bondesdotter
1738-10-01 Nils Göketorp Nils Biörkman Ingrid Andersdotter
1738-10-15 Ingeborg Edebotorp Anders Andersson Anna Olsdotter
1738-10-24 Ingeborg Henala Hans Persson Brita Persdotter
1738-10-25 Michel Högsjö Michel Michelsson Kerstin Hemmingsdotter
1738- Kristina Spånga Tomas Pihlblad Maria Humbla
1738-11-08 Jan Erik Säfstaholm Andreas Schytte Brita Flodin
1738-11-09 Per Skrattorp Jöns Persson Lena Andersdotter
1738-11-05 Brita Hacksta Lars Jonsson Anna Ersdotter
1738-11-10 Jon Vikstugan Jon Jonsson Anna Arvidsdotter
1738-11-13 Per Hackstastugan Per Nilsson Kerstin Persdotter
1738-10-26 Karl Sandäng Per Ingewaldsson Ingeborg Andersdotter
1738-11-22 Sven Östra Vintergat Per Winterstierna Ingeborg Svensdotter
1738-12-11 Ingeborg Vannala ST 197 Lars Wannberg Ingeborg Olsdotter
1738-12-09 Anna Gäringsnäs Olof Jonsson Anna Persdotter
1738-12-10 Anna Gäringe Lars Larsson Anna Ersdotter
1738-12-19 Ingrid Kesätters Hult Olof Larsson Kerstin Andersdotter
1738-12-25 Anders Nedre Vannala Erik Nilsson Brita Andersdotter
1738-12-22 Jakob Spånga Hammar Kristoffer Hane Brita Johansdotter
1738-12-17 Jon Marsjö Per Persson Ingeborg Jonsdotter
1738-12- Per Stora Kulltorp Lars Persson Brita Persdotter
1738-12-25 Per Mellan Vinterga Per Persson Ingrid Larsdotter
1738-12-27 Lars Lunda Jon Larsson Annika Nilsdotter
1738-12-29 Erik Västra Vinterga Olof Winter Marit Ersdotter
1738-12-28 Nils Nedre Vannala Karin Olsdotter
1739-01-04 Erik Billsbro Erik Larsson Anna Karlsdotter
1739-01-12 Olof Låttra HT Jonas Lotterberg Maria Ersdotter
1739-01-16 Kerstin Stora Hökhult Jonas Persson Kerstin Jonsdotter
1739-01-07 Anna Båltorp Jon Persson Kerstin Olsdotter
1739-01-15 Kerstin Myrkärr Per Nilsson Anna Olsdotter
1739-01-20 Olof Uggelboda Nils Nilsson Brita Olsdotter
1739-01-20 Per Buddetorp Per Ersson Ingrid Persdotter
1739-01-23 Olof Hällgölet Lars Månsson Ingeborg Olsdotter
1739-01-19 Karl Mjälnäs Karl Jonsson Kerstin Persdotter
1739- Barn Vads ST 208 Olof Wadman Brita Larsdotter
1739-02-02 Kerstin Berga Lars Jonsson Karin Jonsdotter
1739-02-10 Kerstin Båsenberga Jon Olsson Ingeborg Persdotter
1739-02-12 Ingeborg Ärnebäck Per Jonsson Ingrid Persdotter
1739-02-10 Erik Finnstorp Lars Larsson Kerstin Larsdotter
1739-02-11 Olof Rude ST 224 Johan Jakobsson Ruda Brita Johansdotter
1739-02-18 Erik Östra Vintergat Lars Larsson Anna Larsdotter
1739-03-12 Erik Malmberg Anders Ersson Ingrid Bengtsdotter
1739-03-17 Erik Åsen Erik Andersson Kerstin Persdotter
1739-03-03 Olof Henala Lars Olsson Karin Jakobsdotter
1739-03-23 Olof Råmperåd Erik Andersson Ingrid
1739-03-08 Rebecka Högsjö Hammar Faltin Ersson Elisabet Mattsdotter
1739-03-08 Katarina Högsjö Hammar Ersson Elisabet Mattsdotter
1739-04-07 Anders Högsjö Lars Olsson Elisabet Månsdotter
1739-04-09 Jan Kesätters HT Erik Boman Brita Göransdotter
1739-04-11 Anders Billsbro ST 167 Anders Billfelt Katarina Nilsdotter
1739-04-17 Erik Finnstorp Karl Andersson Ingrid Ersdotter
1739-04-17 Brita Finntorp Anders Nilsson Karin Tyrisdotter
1739-04-22 Ingeborg Baggbäcken Lars Ersson Anna Bondesdotter
1739-04-25 Annika (Anna) Kavlinge Erik Olsson Anna Olsdotter
1739-04-29 Anders Högsjö Anders Lundborg Katarina Åman
1739-04-29 Erik Lilla Målke Per Persson Anna Persdotter
1739-05-23 Jon Lilla Brene Anders Jonsson Kerstin Jonsdotter
1739-05-23 Maria Gate ST 156 Anders Gatström Maria Persdotter
1739-05-27 Per Lasstorp Per Persson Ingrid Ersdotter
1739-05-26 Kerstin Morjanå Krog Nils Nilsson Kerstin Ersdotter
1739-06-09 Per Skårsnäs ST 196 Erik Stoltz Brita Nilsdotter
1739-06-09 Per Mjälnästorp Erik Persson Ingrid Ersdotter
1739- Karin Marsjö Anders Ersson Brita Persdotter
1739-06-14 Marit Åsen Karl Persson Karin Ersdotter
1739-06-15 Stina Norrspånga ST 1 (Jon) (Spångberg) Margareta
1739-06-20 Jonas Berga Jonas Karlsson Ingeborg Jonsdotter
1739-07-06 Olof Viala Olof Jonsson Katarina Olsdotter
1739-07-11 Bengt Mogetorp Per Johansson Karin Bengtsdotter
1739-07-11 Johan Mogetorp Per Johansson Karin Bengtsdotter
1739-07-14 Brita Vretsta Per Larsson Kerstin Ersdotter
1739-07-13 Jonas Östra Vintergat Jonas Udd Brita Hindriksdotter
1739-07-21 Kerstin Marsjö Vittorp Per Andersson Kerstin Ersdotter
1739-07-23 Daniel Näs Johan Stenius Katarina Pihlblad
1739-07-29 Petter Gropptorps HT Olof Groppfeldt Märta Pettersdotter C
1739-07-29 Maria Marsjö Nils Nilsson Karin Jonsdotter
1739-08-03 Brita Lund Jon Persson Beata Josiasdotter
1739-08-08 Karin Lilla Målke Lars Markusson Kerstin Ersdotter
1739-08-01 Kerstin Österby Lars Olsson Marit Larsdotter
1739-08 Kerstin Rosendal Per Ersson Kerstin Larsdotter
1739-08 Kerstin Östra Vintergat Erik Larsson Karin Larsdotter
1739-08-18 Brita Vik Erik Ersson Brita Jonsdotter
1739-08-27 Lars Vretsta HT Lars Wretfeldt Kerstin Bengtsdotter
1739-09-05 Anders Stavhälla Lars Jönsson Kerstin Persdotter
1739-09-14 Per Nordankärr u Sk Jöns Persson Karin Olsdotter
1739-09-14 Brita Kesätters Krog Olof Jansson Brita Olsdotter
1739-09-12 Brita/Karin Stora Målke Jöns Larsson Karin Nilsdotter
1739-09-16 Dotter Stengårdens ST Anders Finström Lena Hansdotter
1739-09-23 Marit Erstorp Mårten Mårtensson Anna Ersdotter
1739-09-27 Anna Baggetorp, Svar Anders Andersson Anna Olsdotter
1739-09-25 Kerstin Lyttersta Lars Ersson Brita Olsdotter
1739-09-25 Anna Katarina Billsbro Bruk Johan Humbla Elisabet
1739-09-03 Erik Vretsta Olof Ersson Anna Jonsdotter
1739-09-02 Kerstin Åndenäs Per Andersson Kerstin Olsdotter
1739- Jon Heby Per Jonsson Anna Ersdotter
1739-10-11 Brita Kåsta Erik Persson Ingrid Larsdotter
1739-10-11 Brita Skallbols ST 20 Jöns Skallberg Kerstin Jonsdotter
1739-10-12 Kerstin Lunda ST 179 Olof Lundahl Anna Ersdotter
1739-10-25 Olof Stora Brene Lars Ersson Kerstin Olsdotter
1739-10-24 Anna Maria Högsjö Lars Jakobsson Anna Larsdotter
1739-10-19 Bonde Sliparbol Bonde Bondesson Anna Svensdotter
1739-10-26 Kerstin Åby ST 175 Samuel Åberg Karin Olsdotter
1739-10-26 Jonas Berga ST 172 Per Olustig Ingeborg Jonsdotter
1739-10-28 Jon Billsbro Jöns Jonsson Ingrid Ersdotter
1739-10-27 Petter Högsjö Hammar Daniel Berg Kerstin Johansdotter
1739-10-27 Ingeborg Torp Lars Mårtensson Kerstin Torstensdotter
1739-11-05 Anna Tovekärr Olof Mattsson Anna Persdotter
1739-11-05 Ingrid Svarttorp Lars Ersson Brita Larsdotter
1739-11-03 Stina Lilla Kulltorp Erik Larsson Kerstin Simonsdotter
1739-11-10 Brita Åsen Lars Persson Maria Andersdotter
1739-11-10 Erik Lundängstugan Per Ersson Marit Persdotter
1739-11-02 Erik Skyttorp Olof Jonsson Anna Ersdotter
1739-11-14 Annika (Anna) Sätratorps ST 1 Olof Setterman Ingrid
1739-11-17 Olof Saltorp Anders Jonsson Ingeborg Larsdotter
1739-10-06 Maria Stora Kulltorp Erik Jonsson Katarina Ersdotter
1739-11-13 Brita Högsjö Bruk Anders Månsson Ingrid Jansdotter
1739-11-24 Lena Målvik Per Larsson Ingeborg Persdotter
1739-11-28 Jonas Högsjö Bruk Jonas Jonsson Anna Nilsdotter
1739-12-05 Kristina Karl Wall Brita Sääf
1739-11-30 Ingrid Lilla Kulltorp Matts Ersson Ingrid Simonsdotter
1739-12-07 Anna Heden Lars Larsson Kerstin Jonsdotter
1740-01-03 Brita Ullevi Anders Andersson Kerstin Nilsdotter
1740-01-12 Maria Oppeberga Jonas Larsson Brita Ersdotter
1740-01-13 Erik Dammen Fredrik Bröms Anna Andersdotter
1740-01-09 Jöns Ängs ST 231 Olof Engvall Marit Jonsdotter
1740-01-11 Karin Ellfalla ST Per Ersson Karin Larsdotter
1740-01-14 Elisabet Henala Tyris Olsson Kerstin Olsdotter
1740-01-20 Ingrid Rosendal Olof Andersson Kerstin Jonsdotter
1740-01-27 Anders Rude Jon Persson Kerstin Andersdotter
1740-01-28 Karin Götslinge Jon Jonsson Brita Jonsdotter
1740-01-26 Ingrid Lundtorp Erik Ersson Anna Larsdotter
1740-01-30 Erik Hagtorpstugan Lars Ersson Anna Olsdotter
1740-02-07 Ingrid Vad Jon Jonsson Marit Börielsdotter
1740-02-10 Annika (Anna) Buddetorp Lars Mårtensson Ingeborg Andersdotter
1740-02-11 Anna Viala Erik Jönsson Ingeborg Månsdotter
1740-02-14 Ingrid Blacktorp Erik Jansson Kerstin Olsdotter
1740-02-14 Brita Säfstaby Erik Ersson Kerstin Jonsdotter
1740-02-18 Kerstin Mon, Svarttorps Per Larsson Kerstin Andersdotter
1740-02-16 Per Olofstorp Per Ersson Anna Ersdotter
1740-01-18 Per Lilla Sjögetorp Per Ersson Kerstin Jonsdotter
1740-01-28 Ingrid Ålsätter Jon Gustavsson Brita Olsdotter
1740-03-07 Olof Billsbro Olof Bengtsson Karin Andersdotter
1740-03-06 Annika (Anna) Sjögöle Nils Larsson Ingrid Larsdotter
1740-03-16 Per Dal Bengt Nilsson Kerstin Persdotter
1740-03-25 Per Kavlinge Olof Olsson Karin Persdotter
1740-03-25 Anna Båsenberga Anders Nilsson Kerstin Jonsdotter
1740-03-27 Erik Åby Erik Svensson Marit Olsdotter
1740-03-27 Lars Vännevad Anders Larsson Karin Olsdotter
1740-03-30 Erik Haddetorp Anders Nilsson Maria Ersdotter
1740-03-23 Anders Vitastugan Erik Larsson Anna Andersdotter
1740-04-02 Annika (Anna) Vik Olof Larsson Brita Persdotter
1740-04-07 Kerstin Bengt Åkerberg Elin Larsdotter
1740-04-09 Lars Stora Täppe Erik Larsson Anna Olsdotter
1740-04-21 Brita Skärvan Olof Olsson Brita Olsdotter
1740-04-21 Kerstin Viala Anders Månsson Kerstin Olsdotter
1740-04-28 Annika (Anna) Stora Målke Per Nilsson Anna Karlsdotter
1740-04-27 Kerstin Grävs ST 159 Per Gräfling
1740-04-25 Anna Hacksta Bengt Persson Kerstin Jonsdotter
1740-05-06 Anna Hanstastugan Lars Persson Kerstin Nilsdotter
1740-05-09 Ingeborg Ramstorp Lars Ersson Brita Jonsdotter
1740-05-07 Ingeborg Kåsta Olof Larsson Ingeborg Ersdotter
1740-05-12 Brita Berga ST 170 Jon Bergman Marit Nilsdotter
1740-05-09 Kerstin Viala Daniel Larsson Märta Persdotter
1740-03-28 Brita Lunda Olof Persson Brita Ersdotter
1740-05-17 Karin Österby Olof Nilsson Anna Persdotter
1740-05-23 Brita Låttra Lars Persson Brita Larsdotter
1740-05-24 Annika (Anna) Västra Hultstug Per Olsson Anna Andersdotter
1740-05-26 Per Nedre Stavhälla Per Jönsson Kerstin Mattsdotter
1740-06-01 Kerstin Vretsta Per Andersson Kerstin Ersdotter
1740-06-16 Per Stora Sjögetorp Lars Larsson Anna Larsdotter
1740-04-27 Anders Pampetorp Anders Berg Brita Persdotter
1740-06-19 Brita Lilla Brene Olof Olsson Ingeborg Larsdotter
1740-06-19 Olof Hansta Olof Larsson Anna Larsdotter
1740-06-26 Jon Säfstaby Jon Persson Marit Bondesdotter
1740-06-30 Anders Ödesäng Anders Börielsson Anna Nilsdotter
1740-06-26 Olof Rökärrstugan Hans Mattsson Ingrid Karlsdotter
1740-07-04 Karin Finnstorp Per Jonsson Anna Mattsdotter
1740-07-02 Erik Sliparbol Erik Persson Elin Andersdotter
1740-07-06 Annika (Anna) Kåsta Per Olsson Anna Ersdotter
1740-07-04 Brita Gunviken Erik Larsson Anna Johansdotter
1740-07-12 Nils Brenestugan Nils Jönsson Anna Jonsdotter
1740-07-13 Annika (Anna) Stora Hökhult Jöns Persson Kerstin Jonsdotter
1740-07-18 Kerstin Söderspånga Per Persson Brita Persdotter
1740-07-21 Erik Marsjö Per Persson Ingeborg Persdotter
1740-08-03 Ingeborg Hansjötorp Per Andersson Anna Mårtensdotter
1740-08-05 Ingeborg Land Lars Persson Ingrid Andersdotter
1740-08-09 Erik Lönntorp Erik Nilsson Ingrid Larsdotter
1740-08-03 Olof Götslinge Per Jonsson Ingrid Ersdotter
1740-08-11 Brita Solberga Erik Mårtensson Brita Nilsdotter
1740-08-14 Anders Lilla Hökhult Jon Börielsson Anna Jonsdotter
1740-07-21 Son Marsjö Erik Bengtsson Anna Nilsdotter
1740-08-19 Anders Marsjö Såg Lars Larsson Annika Andersdotter
1740-08-23 Anders Lilla Ölång Olof Andersson Karin Olsdotter
1740-09-03 Lars Kärrtorp Karl Olsson Brita Larsdotter
1740-09-01 Erik Fallkärr Nils Nilsson Karin Persdotter
1740-08-29 Bonde Säfstaby Bonde Bondesson Anna Jonsdotter
1740-08-31 Annika (Anna) Åsen Olof Larsson Anna Ersdotter
1740-09-04 Brita Solberga Bengt Nilsson Annika Ersdotter
1740-08-29 Anders Bistorp Anders Andersson Anna Bengtsdotter
1740-09-04 Annika (Anna) Myrkärr Per Nilsson Anna Olsdotter
1740-09-09 Jon Lunda Jon Persson Kerstin Hansdotter
1740-09-12 Karl Lotterbergstuga Per Persson Anna Karlsdotter
1740-09-16 Olof Dal (Måns) (Persson) Kerstin Olsdotter
1740-09-15 Lars Stora Lundbysko Olof Olsson Brita Ersdotter
1740-09-16 Anna Skrattorp Per Andersson Anna Persdotter
1740-09-20 Ingrid Finninge Lars Ersson Ingrid Ersdotter
1740-09-19 Olof Råmperåd Erik Persson Ingrid Olsdotter
1740-09-21 Ingeborg Ekeberg Olof Nilsson Kerstin Ersdotter
1740-09-22 Lars Älingstorp Nils Ersson Elin Hollstensdotter
1740-10-02 Olof Vretsta Lars Jönsson Kerstin Olsdotter
1740-10-03 Magnus Högsjö Petter Broberg Anna Norström
1740-10-04 Anna Söderspånga Per Jonsson Anna Jonsdotter
1740-10-22 Brita Berga Nils Nilsson Brita Olsdotter
1740-10-25 Kerstin Ringeråd Lars Jönsson Kerstin Larsdotter
1740-11-01 Ingeborg Billsbro Lars Larsson Ingrid Ersdotter
1740-11-03 Per Mjälnäs Erik Persson Kerstin Karlsdotter
1740-11-04 Anna Lunda Lars Larsson Karin Ersdotter
1740-11-20 Jon Finninge Per Jonsson Kerstin Jonsdotter
1740-11-22 Ingrid Henala Olof Olsson Ingeborg Persdotter
1740-11-28 Erik Skiljebäcken Erik Persson Anna Mattsdotter
1740-12-05 Annika (Anna) Anderstorp Olof Jönsson Brita Ersdotter
1740-12-05 Kerstin Oppeberga Per Larsson Brita Persdotter
1740-12-07 Brita Viala Olof Jonsson Katarina Olsdotter
1740-12-17 Annika (Anna) Brännskogen Anders Andersson Brita Persdotter
1740-12-19 Ingrid Svarttorp Lars Jonsson Marit Persdotter
1740-12-24 Olof Vännevad Olof Persson Marit Olsdotter
1740-11-23 Annika (Anna) Vad Per Olsson Brita Simonsdotter
1740-12-24 Per Mene Per Persson Kerstin Jonsdotter
1740-12-25 Brita Sköldnäs Nils Ersson Ingrid Andersdotter
1740-12-28 Kerstin Mjälnäs Karl Jonsson Kerstin Persdotter
1741-01-03 Lars Vännevad Per Persson Anna Larsdotter
1741-01-02 Olof Backa Olof Olsson Ingrid Larsdotter
1741-01-10 Brita Marsjö Jon Ersson Ingrid Persdotter
1741-01-16 Lars Lunda Lars Bengtsson Ingrid Nilsdotter
1741-01-18 Lars Sätratorp Jon Olsson Anna Olsdotter
1741-01-20 Kerstin Vretsta HT Lars Wretfelt Kerstin Bengtsdotter
1741-01-18 Brita Bistorp Lars Bondesson Annika Andersdotter
1741-01-01 Ingrid Ärnebäck Per Jonsson Ingrid Persdotter
1741-01-19 Annika (Anna) Spånga Hammar Kristoffer Hane Brita Jansdotter
1741-01-22 Lars Bromma ST Anders Jonsson Karin Hansdotter
1741-02-07 Erik Gäringstorp Erik Andersson Brita Jönsdotter
1741-02-12 Kerstin Hackstastugan Per Nilsson Kerstin Persdotter
1741-02-14 Per Ålsätter Jon Persson Ingrid Olsdotter
1741-03-02 Ingrid Gropptorps HT Olof Groppfeldt Märta Persdotter
1741-03-03 Anna Sköldnäs Per Olsson Ingrid Ersdotter
1741-03-05 Karin Gäringsnäs Olof Jonsson Anna Persdotter
1741-03-06 Anna Beata Stavhälla Jeremias Schelbeck Kajsa Greta Torger
1741-03-11 Petter Erik Nybom Annika Larsdotter
1741-03-10 Per Tovekärr Jonas Persson Brita Mårtensdotter
1741-03-10 Brita Hälleråd Olof Ersson Brita Nilsdotter
1741-03-18 Olof Spångastugan Anders Willig Marit Ersdotter
1741-03-18 Lars Spångastugan Anders Willig Marit Ersdotter
1741-03-17 Per Starrkällan Per Nilsson Kerstin Olsdotter
1741-03-26 Erik Galltorp Per Ersson Anna Larsdotter
1741-03-25 Olof Mene Anders Olsson Ingeborg Bondesdotter
1741-03-30 Fredrik Säfstaby Anders Schytte Brita Flodin
1741-03-29 Per Östra Vintergat Lars Larsson Anna Ersdotter
1741-03-29 Per Solbergatorp Erik Persson Kerstin Jonsdotter
1741-04-07 Erik Norrspånga Ingewald Ingewaldsson Kerstin Larsdotter
1741-04-15 Kerstin Finnstorp Lars Larsson Ingrid Olsdotter
1741-04-20 Ingrid Sätratorp Per Jonsson Ingrid Persdotter
1741-04-22 Gustav Målvik Anders Hultman Anna Maria Wall
1741-04-29 Anders Billsbro Erik Andersson Ingrid Olsdotter
1741-04-30 Ingrid Gropptorp Erik Ersson Anna Maria Larsdotter
1741-05-03 Jon Lilla Kulltorp Jon Gustavsson Brita Olsdotter
1741-05-06 Annika (Anna) Vik Olof Ersson Kerstin Jonsdotter
1741-05-06 Annika (Anna) Stora Målke Lars Larsson Anna Larsdotter
1741-05-11 Ingeborg Viala Jon Månsson Ingrid Månsdotter
1741-05-11 Anna Säfstaby Per Olsson Kerstin Larsdotter
1741- Ingrid Lundstugan (Simon) (Persson) Ingrid Ersdotter
1741-05-19 Gustav Stenbäckstugan Olof Olsson Karin Olsdotter
1741-05-18 Per Hjälpetorp Per Persson Kerstin Larsdotter
1741-05-22 Anna Söderspånga ST Erik Söderberg Anna Andersdotter
1741-05-31 Karl Högsjö Bruk Erik Werner Anna Henningsdotter
1741-06-09 Annika (Anna) Ellfall ST 209 Anders Falbom Marit Jonsdotter
1741-06-14 Annika (Anna) Billsbro Erik Larsson Anna Olsdotter
1741-06-16 Erik Stora Täppe Olof Olsson Anna Ersdotter
1741-06-25 Lars Malmberg Lars Larsson Anna Jonsdotter
1741-07-07 Annika (Anna) Västervik Anders Jonsson Kerstin Månsdotter
1741-07-10 Katarina Lövåker Nils Persson Kerstin Jakobsdotter
1741-07-09 Olof Bresätter Per Persson Anna Olsdotter
1741-07-12 Jonas Lunda ST 180 Jonas Lundberg Kerstin Jansdotter
1741-07-18 Väderkvarnen Olof Olsson Ingrid Olsdotter
1741-07-13 Katarina Högsjö Bruk Michel Michelsson Kerstin Hemmingsdotter
1741-07-23 Jon Åby Karl Karlsson Kerstin Jonsdotter
1741-07-23 Ingrid Gropptorp Erik Larsson Ingrid Olsdotter
1741-07-26 Erik Låttra HT Jonas Lotterberg Maria Ersdotter
1741-07-25 Olof Kåsta Olof Bengtsson Brita Persdotter
1741-07-24 Ingrid Lunda Olof Mårtensson Ingrid Jonsdotter
1741-07-3? Erik Stugutorp Jon Jonsson Karin Ersdotter
1741-08-04 Per Kåsta Erik Persson Ingrid Larsdotter
1741-08-09 Olof Lilla Lundbysko Olof Nilsson Brita Olsdotter
1741-08-08 Per Gäringe Per Persson Marit Persdotter
1741-08-09 Kerstin Säfstaby Jon Jonsson Anna Ersdotter
1741-08-11 Erik Marsjö Olof Persson Brita Persdotter
1741-08-11 Kerstin Vik Lars Persson Brita Persdotter
1741-08-15 Lars Stugutorp Olof Larsson Anna Ersdotter
1741-08-20 Olof Marsjö Per Larsson Anna Jonsdotter
1741-08-20 Ingeborg Västra Vinterga Per Olsson Brita Olsdotter
1741-08-22 Anders Ristorp Jon Persson Anna Andersdotter
1741-08-29 Lars Sköldnäs Nils Larsson Kerstin Persdotter
1741-08-30 Jan Erik Lilla Täppe Johan Mellander Agathe Thorberg
1741-08-29 Karl Hardemon Karl Persson Kerstin Nilsdotter
1741-08-28 Måns Äng Erik Månsson Brita Larsdotter
1741-09-07 Kerstin Malmberg Anders Ersson Ingrid Bengtsdotter
1741-09-05 Erik Lunda Nils Olsson Ingrid Ersdotter
1741-08-05 Anders Högsjö Bruk Erik Valentinson Anna Andersdotter
1741-09-24 Brita Åby Olof Larsson Ingrid Jonsdotter
1741-09-25 Lars Bossbro Bonde Bondesson Ingrid Larsdotter
1741-09-28 Jon Brännskogen Per Jonsson Kerstin Persdotter
1741-09-29 Karin Råmperåd Anders Andersson Karin Olsdotter
1741-09-29 Brita Östra Hultstuga Olof Larsson Kerstin Andersdotter
1741-10-10 Per Vretsta Lars Larsson Brita Larsdotter
1741-10-07 Erik Lagölet Jon Mårtensson Kerstin Jansdotter
1741-10-12 Erik Sköldnäs Per Persson Brita Ersdotter
1741-10-22 Olof Skårsnäs Olof Olsson Karin Olsdotter
1741-10-26 Karin Båltorp Jon Persson Kerstin Olsdotter
1741-10-08 Olof Snåra Olof Ersson Anna Persdotter
1741-11-03 Ingrid Billsbro Nils Bengtsson Anna Ersdotter
1741-11-04 Ingeborg Vretsta Per Andersson Kerstin Ersdotter
1741-11-04 Anders Skrattorp Anders Persson Kerstin Ottosdotter (Gr
1741-11-12 Per Åsen Lars Persson Maria Andersdotter
1741-11-10 Lars Åby Jon Larsson Brita Jonsdotter
1741-11-11 Ingrid Kåsta Erik Larsson Ingrid Larsdotter
1741-11-10 Lars Vad Per Larsson Brita Persdotter
1741-11-18 Jon Bärle Per Jonsson Kerstin Karlsdotter
1741-11-17 Per Snåret Karl Persson Ingrid Ersdotter
1741-10-16 Katarina Stora Kulltorp Erik Jonsson Katarina Ersdotter
1741-11-29 Kerstin Lyttersta Bonde Olsson Annika Andersdotter
1741-11-26 Anna Åsen Anders Amundsson Anna Larsdotter
1741-12-09 Anders Bresätter Erik Jonsson Karin Jonsdotter
1741-12-08 Anna Bilsbro Anders Andersson Brita Olsdotter
1741-12-17 Per Norrspånga Anders Persson Marit Jonsdotter
1741-12-21 Erik Fagermotorp Olof Andersson Ingeborg Ersdotter
1741-12-22 Per Ärnebäck Erik Persson Ingeborg Persdotter
1741-12-24 Kerstin Lunda Per Persson Anna Olsdotter
1741-12-27 Lars Kåsta Erik Larsson Kerstin Jonsdotter
1741-12-27 Karin Finntorp Anders Nilsson Karin Tyrisdotter
1741-12-30 Brita Håkanstorp Per Jonsson Kerstin Nilsdotter
1741-12-27 Erik Gropptorp Erik Ersson Katarina Persdotter
1742-01-14 Kerstin Norrspånga ST Per Spångman Brita Andersdotter
1742-01-20 Annika (Anna) Käbbetorp Lars Karlsson Anna Persdotter
1742-01-28 Petter Billsbro Bruk Petter Jakobsson Brita Andersdotter
1742-01-24 Per Marsjö Såg Lars Larsson Annika Andersdotter
1742-01-24 Brita Billsbro Lars Larsson Kerstin Persdotter
1742-01-31 Margareta Sköldnäs Gustav Nilsson Karin Ersdotter
1742-02-03 Anna Maria Spånga Petter Caspersson Anna Andersdotter
1742- Kerstin (Jan) Öfverberg Kerstin Ersdotter
1742-02-15 Brita Skallbol Per Jonsson Ingeborg Larsdotter
1742-02-19 Olof Vik Erik Olsson Anna Olsdotter
1742-02-26 Erik Lund Lars Ersson Marit Larsdotter
1742-02-28 Ingrid Viala Per Larsson Ingrid Hansdotter
1742-03-05 Erik Gunviken Erik Larsson Anna Johansdotter
1742-03-08 Jon Malmbergs ST 18 Per Jonsson Lindbom Ingrid Persdotter
1742-03-10 Erik Malmberg Lars Månsson Ingeborg Ersdotter
1742-03-16 Annika (Anna) Hansta Olof Larsson Anna Larsdotter
1742-03-22 Karin Säfstaby Erik Ersson Kerstin Jonsdotter
1742-03-25 Gustav Säfstaholm Ingrid Brunman
1742-03-25 Per Skeppmyre Olof Persson Ingeborg Jakobsdotter
1742-03-29 Erik Hälleråd Erik Persson Kerstin Månsdotter
1742-03-23 Lars Kåsta Lars Andersson Ingeborg Larsdotter
1742-03-20 Margareta Kilsbacken Lars Hansson Månsdotter
1742-04-07 Magnus Högsjö Bruk Anders Månsson Ingeborg Jansdotter
1742-04-19 Erik Malmberg Erik Nilsson Ingeborg Nilsdotter
1742-04-23 Olof Lunda ST 165 Olof Amundsson /Skog Karin Jansdotter
1742-04-24 Ingrid Vretsta Lars Persson Ingrid Persdotter
1742-04-29 Per Åsbostugan Per Persson Ingrid Andersdotter
1742-04-26 Olof Österby Lars Olsson Marit Larsdotter
1742-05-01 Ingrid Lunda Jon Larsson Anna Nilsdotter
1742-04-28 Margareta Högsjö Bruk Lars Lindqvist Elisabet Månsdotter
1742-05-03 Karl Billsbro Hammar Tomas Pihlblad Maria Jansdotter
1742-05-12 Kerstin Gate ST 156 Erik Gatström Karin Olsdotter
1742-05-11 Lars Erstorp Mårten Mårtensson Annika Andersdotter
1742-05-25 Jakob Jakob Strengbom Anna Margareta Heijn
1742- Jonas Gustav Norberg Brita
1742-05-16 Kerstin Kesätter Lars Larsson Kerstin Jonsdotter
1742-05-22 Kerstin Mogetorp Petter Jansson Karin Bengtsdotter
1742-05-24 Ingrid Lilla Sjögetorp Per Ersson Kerstin Jonsdotter
1742-06-06 Brita Svarttorp Lars Ersson Brita Larsdotter
1742-06-12 Anders Vitan Erik Mattsson Brita Andersdotter
1742-06-19 Olof Rude Per Ersson Kerstin Olsdotter
1742-05-25 Karin Haddetorp Anders Andersson Kerstin Nilsdotter
1742-07-03 Nils Valborgstugan Nils Nilsson Karin Persdotter
1742-07-07 Anna Sjögöle ST 227 Lars Sjöberg Kerstin Nilsdotter
1742-07-06 Olof Vad Erik Olsson Anna Jonsdotter
1742-07-04 Karin Högbrunn Måns Mårtensson Anna Jonsdotter
1742-07-17 Anders Stora Lundbysko Olof Olsson Brita Ersdotter
1742-07-18 Anna Nästorp Per Persson Kerstin Larsdotter
1742-07-23 Per Gate Per Jonsson Karin Nilsdotter
1742-07-26 Kerstin Vik Olof Olsson Brita Persdotter
1742-08-05 Ingrid Billsbro ST Anders Mattsson Ingrid Nilsdotter
1742-08-02 Annika (Anna) Västra Hultstug Per Ersson Anna Andersdotter
1742-08-03 Nils Ekeberg Nils Mårtensson Ingrid Jonsdotter
1742-08-04 Ingrid Målke Lars Markusson Kerstin Ersdotter
1742-08-04 Lars Baggmon Lars Blomberg Brita Persdotter
1742-08-04 Kerstin Baggmon Lars Blomberg Brita Persdotter
1742-08-11 Per Vad Per Olsson Brita Simonsdotter
1742-08-11 Simon Vad Per Olsson Brita Simonsdotter
1742-08-14 Kerstin Kåsta Per Persson Brita Nilsdotter
1742-08-26 Brita Söderspånga Olof Larsson Marit Larsdotter
1742-08-21 Per Vik Jon Jonsson Anna Arvidsdotter
1742-08-22 Jon Övre Vannala Olof Jonsson Ingrid Olsdotter
1742-08-27 Anna Stora Brene Lars Kerstin Olsdotter
1742-09-05 Kerstin Rosendal Olof Andersson Kerstin Jonsdotter
1742-09-05 Ingeborg Billsbro Jon Olsson Ingrid Jönsdotter
1742-09-08 Olof Baggetorp, Svar Anders Andersson Anna Olsdotter
1742-09-14 Anna Oppsala Anders Ersson Ingeborg Ersdotter
1742-09-15 Anna Kubbetorp Anders Olsson Maria Andersdotter
1742-09-14 Mårten Äspetorp Per Persson Ingrid Ragwaldsdotter
1742-09-14 Erik Spånga Hammar Nils Hägervinge Magdalena Elg
1742-08-10 Adolf Bliggetorp Jon Jonsson Anna Mårtensdotter
1742-09-20 Anders Sätratorp Lars Larsson Kerstin Svensdotter
1742-09-22 Olof Viala ST 190 Per Wiberg Anna Adamsdotter
1742-09-19 Brita Ås Olof Olsson Kerstin Persdotter
1742-09-20 Olof Nordankärr Jöns Persson Karin Olsdotter
1742-09-20 Ingeborg Hälleråds ST 18 Erik Hellman Ingeborg Ersdotter
1742-09-17 Ingeborg Lilla Kulltorp Erik Larsson Kerstin Simonsdotter
1742-09-24 Annika (Anna) Läppe Mårten Larsson Anna Håkansdotter
1742 Ingeborg Solberga Erik Mårtensson Brita Nilsdotter
1742-10-02 Erik Blacktorp Erik Jonsson Kerstin Olsdotter
1742-10-07 Kerstin Melhult Erik Larsson Kerstin Persdotter
1742-10-10 Olof Lyttersta Lars Ersson Brita Olsdotter
1742-10-24 Lars Kåsta Lars Jonsson Ingrid Nilsdotter
1742-10-21 Kerstin Uggelboda Nils Nilsson Brita Olsdotter
1742-11-01 Brita Vadstorp Jon Jonsson Anna Persdotter
1742-11-04 Karin Lilla Hökhult Anders Nilsson Anna Larsdotter
1742-11-06 Brita Glasmästarstuga Jonas Udd Anna Larsdotter
1742-11-07 Anders Viala Anders Månsson Kerstin Olsdotter
1742-11-10 Kerstin Åsen Lars Olsson Karin Jönsdotter
1742-11-14 Ingrid Edebotorp Anders Andersson Karin Olsdotter
1742-11-23 Annika (Anna) Kesätter Olof Olsson Brita Olsdotter
1742-11-21 Marit Vik Lars Persson Brita Persdotter
1742-11-26 Jan Stora Sjögetorp Lars Larsson Anna Larsdotter
1742-12-05 Anders Plomtorp Anders Persson Brita Larsdotter
1742-12-15 Anna Buddetorp Per Ersson Ingrid Persdotter
1742-12-13 Brita Bromshult Olof Månsson Anna Ersdotter
1742-11-07 Jöns Äskedalen Jöns Jonsson Brita Ersdotter
1742-12-21 Anders Finnstorp Lars Andersson Ingrid Ersdotter
1742-12-19 Lars Lars Engvall Ingrid
1742-12-22 Kerstin Buddetorp Lars Mårtensson Ingeborg Andersdotter
1742-12-27 Olof Götslinge Jon Jonsson Brita Jonsdotter
1742-12-28 Lars Hansta Per Larsson Kerstin Ersdotter
1742-12-29 Katarina Väderkvarnen Gillis Larsson Maria Persdotter
1743-01-03 Brita Ellfalla Lars Börielsson Brita Larsdotter
1743-01-14 Petter Karl Wall Brita Sääf
1743-01-25 Erik Marsjö Anders Ersson Brita Persdotter
1743-01-27 Per Åtorp Per Persson Ingeborg Persdotter
1743-02-04 Nils Torsbro Lars Nilsson Karin Ersdotter
1743-02-17 Ingrid Nästorp Erik Larsson Kerstin Andersdotter
1743-02-15 Kerstin Gropptorp Erik Larsson Ingrid Olsdotter
1743-02-25 Olof Myrkärr Per Olsson Anna Olsdotter
1743-02-21 Sigrid Bistorp Lars Månsson Anna Andersdotter
1743-03-10 Ingeborg Mene Per Persson Kerstin Jonsdotter
1743-03-13 Brita Hagtorp Erik Ersson Anna Nilsdotter
1743-03-14 Sven Abrahamstorp Bonde Bondesson Anna Svensdotter
1743-03-17 Lars Skrattorp Per Persson Anna Ersdotter
1743-03-22 Per Lönntorp Erik Nilsson Ingrid Larsdotter
1743-03-23 Kerstin Ärnebäck Erik Persson Anna Bondesdotter
1743-03-27 Josias Malmberg Per Larsson Ingrid Persdotter
1743-03-25 Kerstin Skyttorp Olof Jonsson Anna Ersdotter
1743-03-25 Ingrid Skyttorp Olof Jonsson Anna Ersdotter
1743-04-05 Olof Sliparbol Erik Persson Elin Andersdotter
1743-04-12 Ingrid Lunda Lars Larsson Karin Ersdotter
1743-04-12 Kerstin Åby Karl Karlsson Kerstin Jonsdotter
1743-04-17 Jonas Högsjö Petter Jonsson Brita Mattsdotter
1743-05-02 Anders Majors Backa Jon Jonsson Ingeborg Olsdotter
1743-05-15 Kerstin Kavlinge Olof Olsson Karin Persdotter
1743-05-28 Lars Mon Lars Larsson Margareta Nilsdotter
1743-06-04 Lars Högby Lars Olsson Elisabet Andersdotter
1743-06-12 Karin Högsjö Lars Jakobsson Anna Larsdotter
1743-07-03 Brita Buddetorp Jan Larsson Elin Larsdotter
1743-07-03 Petter Sköldnäs Gustav Nilsson Karin Ersdotter
1743-07-09 Katarina Skrattorp Anders Persson Kerstin Ottosdotter ( G
1743-07-06 Brita Spångastugan Erik Boman Brita Göransdotter
1743-07-09 Per Karstorp Per Jonsson Kerstin Persdotter
1743-07-15 Olof Gropptorps HT Olof Gropfelt Märta Maria Pettersdotter
1743-07-21 Erik Säfstaby Bonde Bondesson Anna Jonsdotter
1743-07-11 Lisa Lövåker Nils Persson Kerstin Jakobsdotter
1743-07-29 Kerstin Viala Jon Ersson Anna Persdotter
1743-07-31 Per Ellfalla Per Persson Brita Persdotter
1743-08-13 Erik Svanvik Olof Andersson Ingeborg Ersdotter
1743-08-15 Ingeborg Vittorp Lars Larsson Anna Olsdotter
1743-08-30 Anna Mosstorp Olof Persson Ingrid Olsdotter
1743-09-02 Kerstin Bistorp Anders Andersson Anna Bengtsdotter
1743-09-02 Karl Kärrtorp Karl Olsson Brita Larsdotter
1743-09-05 Brita Viala Jon Månsson Ingrid Månsdotter
1743-09-04 Petter Tegelslagartorp Per Andersson Kerstin Ersdotter
1743-09-13 Ingrid Svarttorp Lars Olsson Anna Olsdotter
1743-09-14 Anders Norrspånga ST 1 Anders Jonsson /Spångm Ingeborg Larsdotter
1743-08-15 Brita Björnhult Håkan Jönsson Karin Larsdotter
1743-09-16 Annika (Anna) Snåra Per Olsson Ingrid Nilsdotter
1743-09-10 Olof Henala Per Olsson Brita Jönsdotter
1743-09-20 Kerstin Tovekärr Lars Mårtensson Kerstin Torstensdotter
1743-09-16 Kerstin Oppsala ST 203 Olof Sahlberg Elin Mårtensdotter
1743-09-17 Annika (Anna) Fräntorp Erik Jönsson ( Uppma Brita Ersdotter
1743-09-28 Olof Anderstorp Olof Jönsson Brita Ersdotter
1743-10-04 Per Käbbetorp Per Persson Kerstin Karlsdotter
1743-10-06 Erik Finninge Lars Ersson Anna Ersdotter
1743-10-07 Ingrid Västra Vinterga Olof Bengtsson Anna Olsdotter
1743-10-08 Brita Mjälnäs Karl Jonsson Kerstin Persdotter
1743-10-10 Jon Rude Jon Persson Kerstin Andersdotter
1743-10-20 Per Hjälpetorp Per Ersson Anna Persdotter
1743-10-29 Per Brenestugan Nils Jönsson Anna Jonsdotter
1743-11-08 Anna Stora Täppe Erik Larsson Anna Olsdotter
1743-11-14 Maja Gunvikens ST 22 /Per/ Gunviik
1743-11-11 Per Åsen Erik Andersson Kerstin Persdotter
1743-11-18 Kerstin Säfstaby Jon Persson Marit Bondesdotter
1743-11-08 Ingeborg Knutstorp Erik Ersson Ingrid Bondesdotter
1743-11-17 Brita Sjögöle Nils Larsson Ingrid Larsdotter
1743-11-13 Lars Råmperåd Erik Persson Ingrid Olsdotter
1743-11-10 Johan Adolf Jakob Strengbom Anna Margareta Heijn
1743-11-29 Johannes Spånga Jan Hybbersson Kerstin Boman
1743-11-30 Petter Spånga Hammar Petter Caspersson Anna Andersdotter
1743-12-06 Brita Gropptorp Erik Ersson Anna Maria Ersdotter
1743-12-15 Anna Katarina Spånga Kvarn Jan Broman Anna Nilsdotter
1743-12-13
1743-12-21 Ingeborg Mene Anders Olsson Ingeborg Bondesdotter
1743- Brita Hjälmarstorp Ingrid Larsdotter
1744-01-04 Ingrid Ede Erik Olsson Elin Larsdotter
1744-01-03 Ingrid Ristorp Per Persson Ingrid Ersdotter
1744-01-04 Erik Sjögöle Olof Ersson Brita Josiasdotter
1744-01-09 Jon Hjälpetorp Erik Ersson Kerstin Jonsdotter
1744-01-13 Kerstin Valborgstugan Jöns Bondesson Brita Persdotter
1744-01-18 Annika (Anna) Vannala ST (Nicklas) Stina Larsdotter
1744-01-11 Kerstin Marsjö Olof Persson Brita Persdotter
1744-01-22 Lars Finninge Olof Mårtensson Anna Larsdotter
1744-01-31 Kerstin Fallkärr Nils Nilsson Karin Persdotter
1744-01-29 Per Myngen Per Hansson Kerstin Persdotter
1744-02-02 Anna Hälleråd Erik Månsson Karin Persdotter
1744-01-28 Brita Malmberg Erik Ersson Brita Larsdotter
1744-02-04 Karl Mjälnäs Erik Persson Kerstin Karlsdotter
1744-02-19 Kerstin Hansta Lars Persson Ingeborg Larsdotter
1744-02-19 Olof Vretsta Olof Bengtsson Karin Andersdotter
1744-02-24 Brita Ärnebäck Jon Ekblad Greta Ersdotter
1744-02-27 Brita Söderspånga Per Persson Brita Persdotter
1744-02-26 Olof Lunda Olof Mårtensson Ingrid Jonsdotter
1744-02-28 Olof Erstorp Mårten Mårtensson Anna Andersdotter
1744-02-29 Erik Åsbostugan Per Persson Ingrid Andersdotter
1744-03-09 Anna Lilla Sjögetorp Per Ersson Kerstin Jonsdotter
1744-03-14 Anna Åsen Karl Persson Karin Ersdotter
1744-03-16 Erik Viala Erik Jönsson Ingeborg Månsdotter
1744-03-19 Karin Berga Lars Jonsson Karin Jonsdotter
1744-03-21 Kerstin Västra Vinterga Erik Ersson Brita Nilsdotter
1744-03-21 Brita Per Larsson Kerstin Jonsdotter
1744-03-24 Olof Billsbro Erik Andersson Ingrid Olsdotter
1744-03-21 Petter Gropptorp Erik Ersson Katarina Pettersdotter
1744-02-04 Stina Stora Kulltorp Erik Jonsson Katarina Ersdotter
1744-03-29 Brita Morjanå Per Persson Kerstin Persdotter
1744-03-27 Anna Båsenberga Erik Persson Brita Ersdotter
1744-03-30 Erik Bossbro Bonde Bondesson Ingrid Larsdotter
1744-04-01 Jon Vretsta Olof Jonsson Brita Persdotter
1743-11-08 Maria Gunvikens ST 22 Per Gunwijk Kerstin Nilsdotter
1744-04-03 Per Västra Hultstug Per Olsson Anna Andersdotter
1744-04-05 Annika (Anna) Torp Erik Larsson Kerstin Mårtensdotter
1744-04-06 Brita Remsnidartorp Lars Brita Larsdotter
1744-04-06 Brita Bresätter Per Persson Anna Olsdotter
1744-04-06 Kerstin Marsjö Lars Larsson Anna Andersdotter
1744-03-28 Lars Båsenberga Olof Olsson Elisabet Olsdotter
1744-03-14 Nils Marsjö Nils Nilsson Kerstin Jonsdotter
1744-04-14 Brita Ede Lars Jonsson Ingrid Larsdotter
1744-04-21 Annika (Anna) Skiljebäcken Erik Persson Anna Mattsdotter
1744-04-22 Ingeborg Bistorp Lars Bondesson Anna Andersdotter
1744-04-14 Magnus Högsjö Bruk Lars Olsson Elisabet Månsdotter
1744-04-29 Anna Kåsta Erik Persson Karin Olsdotter
1744- Olof Viala
1744-05-08 Annika (Anna) Solberga Bengt Nilsson Anna Ersdotter
1744-05-11 Mårten Stavhälla HT Mårten Mårtensson Maja Henriksdotter
1744-05-12 Anna Nedre Vannala Erik Nilsson Brita Andersdotter
1744-05-16 Lars Österby Erik Nilsson Anna Larsdotter
1744-05-18 Lars Högsjö Lars Blomberg Katarina Ottosdotter
1744-05-11 Dorotea Lilla Brene Jonas Bröms Maria Magnusdotter
1744-05-20 Nils Sköldnäs Nils Larsson Kerstin Persdotter
1744-05-21 Annika (Anna) Heden Lars Larsson Anna Jonsdotter
1744-05-20 Jon Vad Jon Jonsson Marit Börielsdotter
1744-05-27 Ingrid Sköldnäs Nils Ersson Ingrid Andersdotter
1744-06-02 Josias Gäringe Lars Larsson Anna Andersdotter
1744-06-03 Olof Ålö Bonde Olsson Kerstin Persdotter
1744-06-02 Erik Marsjö Per Larsson Anna Jonsdotter
1744-06-09 Kerstin Vretstastugan Olof Ersson Ingrid Persdotter
1744-06-10 Erik Starrkällan Per Nilsson Kerstin Olsdotter
1744-06-13 Kerstin Hagtorpstugan Lars Ersson Brita Ersdotter
1744-06-14 Per Sköldnäs Per Persson Brita Ersdotter
1744-06-20 Mårten Hansjötorp Per Andersson Anna Mårtensdotter
1744-07-03 Olof Båltorp Jon Persson Kerstin Olsdotter
1744-07-09 Maria Göketorp Jan Öfverberg Karin Olsdotter
1744-07-13 Erik Hälleråds ST Per Hellman Kerstin Larsdotter
1744-07-23 Anna Hagstugan, Stav Olof Persson Anna Larsdotter
1744-07-14 Kerstin Hälleråd Olof Ersson Brita Nilsdotter
1744- Annika (Anna) Läppe Olof Larsson Kerstin Larsdotter
1744-06-02 Högsjö Bruk Lena Månsdotter
1744-08-03 Johan Morjanå Krog Anders Olsson Anna Andersdotter
1744-07-29 Kerstin Morjanå Nils Persson Ingrid Olsdotter
1744-08-05 Fredrik Adolf Stavhälla Olof Jeremias Schelbeck Kajsa Greta Torger
1744-08-09 Annika (Anna) Marsjö Per Ersson Ingeborg Persdotter
1744-08-08 Annika (Anna) Hardemon Anders Nilsson Maria Ersdotter
1744-08-05 Karin Skenäs Olof Olsson Kerstin Ersdotter
1744-08-10 Lars Högsjö Lars Winggren Kristina Björkman
1744-08-11 Per Gunviken Lars Larsson Ingeborg Persdotter
1744-08-12 Anna Kubbetorp Sven Ersson Kerstin Nilsdotter
1744-08-11 Ingeborg Skårsnäs Olof Olsson Karin Olsdotter
1744-08-13 Nils Gölstugan Nils Nilsson Kerstin Jonsdotter
1744-08-29 Lars Västra Hultstug Per Ersson Kerstin Larsdotter
1744-07-11 Katarina Högsjö Anders Hål Kerstin Olsdotter
1744-09-09 Ingrid Österby Nils Jonsson Ingeborg Jonsdotter
1744-08-27 Lars Norrspånga Anders Persson Marit Jonsdotter
1744-08-24 Ingeborg Fräntorp Erik Ersson Marit Jonsdotter
1744-09-15 Jon Brogetorp Daniel Larsson Märta Persdotter
1744-09-25 Anna Västorp Per Olsson Brita Jönsdotter
1744-10-04 Olof Billsbro Erik Ersson Helena Olsdotter Humbl
1744-10-13 Lars Marsjö Per Persson Ingeborg Jonsdotter
1744-10-16 Annika (Anna) Stora Brene Nils Bengtsson Anna Ersdotter
1744-10-20 Brita Norrspånga ST 1 Anders Spångman Anna Larsdotter
1744-11-02 Brita Viala Lars Larsson Marit Persdotter
1744-10-31 Lars Lilla Hökhult Anders Nilsson Anna Larsdotter
1744-11-12 Lars Söderspånga Olof Larsson Marit Larsdotter
1744-11-10 Erik Oppeberga Erik Olsson
1744-11-14 Annika (Anna) Åsen Olof Andersson Ingrid Persdotter
1744-11-16 Olof Östra Hultstuga Olof Larsson Kerstin Andersdotter
1744-11-13 Brita Olofstorp Per Ersson Brita Olsdotter
1744-11-18 Erik Sköldnäs Per Olsson Ingrid Ersdotter
1744-11-19 Ingrid Morjanå Lars Andersson Brita Persdotter
1744-11-19 Erik Vik Erik Olsson Anna Olsdotter
1744-11-19 Stina Måns Nordanväder Katarina Ersdotter
1744-11-25 Klas Petter Jakob Strengbom Anna Margareta Heijn
1744-12- Dotter Lönntorp Erik
1744-12-06 Kerstin Täppe ST 198 Per Täpplind Kerstin Månsdotter
1744-12-08 Ingrid Åby Jon Larsson Brita Jönsdotter
1744-12-10 Anders Kåstastugan Anders Andersson Anna Olsdotter
1744-12-18 Erik Hansta Olof Larsson Anna Larsdotter
1744-12-14 Anna Snåra Olof Ersson Anna Persdotter
1744-12-20 Erik Roligheten Bonde Bondesson Kerstin Ersdotter
1744-12-22 Annika (Anna) Nästorpstugan Erik Persson Anna Bondesdotter
1744-12-22 Marit Bliggetorp Jon Jonsson Anna Mårtensdotter
1744-12-25 Ingrid Kesätters Krog Olof Jansson Brita Olsdotter
1744-12-24 Erik Lilla Kulltorp Jon Gustavsson Anna Ersdotter
1744-12-25 Ingeborg Uggelboda Nils Nilsson Brita Olsdotter
1744-12-28 Erik Baggbäcken Lars Ersson Anna Bondesdotter
1744-12-28 Barn Högsjö Kniphamm Petter Åberg Brita Michelsdotter
1745-01-09 Brita Berga ST 171 Mattias Bergsköld Brita Larsdotter
1745-01-10 Brita Vik Olof Larsson Brita Persdotter
1745-01-19 Annika (Anna) Malmberg Anders Ersson Ingrid Bengtsdotter
1745-01-19 Jan Hagstugan Jonas Udd Annika Larsdotter
1745-01-21 Per Berga Per Persson Karin Ersdotter
1745-01-21 Johan Högsjö Johan Broman Katarina Nilsdotter
1744-11-29 Ingrid Lönntorp Erik Nilsson Ingrid Larsdotter
1745-01-23 Anders Gäringe Olof Jonsson Anna Persdotter
1745-01-27 Olof Åsen Lars Olsson Karin Jonsdotter
1745-01-28 Lars Sliparbols ST Lars Slipare Elin Olsdotter
1745-01-29 Lars Vretsta HT Lars Wretfelt Kerstin Bengtsdotter
1745-01-29 Anna Stina Högsjö Bruk Hindrik Ersson Katarina Larsdotter
1745-02-05 Annika (Anna) Billsbro ST 166 Jan Billman Valborg Persdotter
1745-02-03 Jakob Henala Lars Olsson Karin Jakobsdotter
1745-02-05 Jon Solbergatorp Erik Persson Kerstin Jonsdotter
1745-02-17 Annika (Anna) Billsbro Lars Larsson Ingrid Ersdotter
1745-02-17 Ingrid Båsenberga Olof Ersson Annika Larsdotter
1744-09-23 Anders Melhult Nils Nilsson Kerstin Andersdotter
1745-02-16 Ingrid Vretsta Jon Jonsson Ingeborg Larsdotter
1745-02-25 Per Mellan Vinterga Lars Nilsson Anna Karlsdotter
1745-02-26 Per Gäringe Erik Ersson Brita Jönsdotter
1745-03-03 Kerstin Stora Hökhult Per Persson Kerstin Jonsdotter
1745-03-05 Nils Solberga Erik Mårtensson Brita Nilsdotter
1745-03-10 Lars Lunda ST 165 Per Skog Brita Larsdotter
1745-03-22 Ingrid Kåsta ST 181 Per Ståhlbom Karin Persdotter
1745-03-18 Per Hacksta Erik Jönsson Emborg Persdotter
1745-03-26 Lisbet Henala Tyris Olsson Kerstin Olsdotter
1745-03-25 Per Hans Apelrot Karin Jonsdotter
1745-03-25 Erik Vännevad Per Persson Brita Andersdotter
1745-03-27 Per Sköldnäs Nils Nilsson Kerstin Ersdotter
1745-03-30 Erik Vik Jon Jonsson Anna Arvidsdotter
1745-04-01 Erik Bromma Jon Karlsson Ingeborg Olsdotter
1745-04-06 Annika (Anna) Kåsta Erik Larsson Kerstin Jonsdotter
1745-04-10 Annika (Anna) Sköldnäs ST 212 Jonas Siöklint Anna Jonsdotter
1745-04-14 Erik Stora Ölång Per Ersson Brita Jonsdotter
1745-04-19 Brita Båsenberga ST 1 Jon Bossenström Brita Hindriksdotter
1745-04-19 Brita Målvik Anders Persson Karin Persdotter
1745-05-03 Ingeborg Säfstaby Lars Olsson Kerstin Larsdotter
1745-05-07 Annika (Anna) Vretsta Per Larsson Kerstin
1745-05-09 Brita Mjälnäs ST 210 Olof Mjälström Ingrid Persdotter
1745-04-09 Olof Lilla Kulltorp Matts Ersson Ingrid Simonsdotter
1745-05-16 Marit Oppeberga Anders Brita Ersdotter
1745-05-17 Marit Svarttorp Lars Jönsson Marit Persdotter
1745-05-23 Petter Petter Jerner Kerstin Persdotter
1745-05-22 Karin Berga ST 170 Erik Bergman Kerstin Larsdotter
1745-05-28 Erik Lunda Olof Persson Brita Ersdotter
1745-05-22 Greta Ärnebäcks ST 16 Jan Ernhult Maria Tofling
1745-06-04 Per Brännskogen Per Jonsson Kerstin Persdotter
1745-06-16 Per Bärle Per Jonsson Kerstin Karlsdotter
1745-06-21 Erik Ringeråd Lars Jonsson Kerstin Larsdotter
1745-06-23 Erik Åsen Erik Andersson Kerstin Persdotter
1745-07-03 Kerstin Stora Brene Lars Ersson Kerstin Persdotter
1745-07-16 Kerstin Heden Lars Larsson Kerstin Jonsdotter
1745-07-22 Annika (Anna) Österby Nils Jonsson Anna Persdotter
1745-07-21 Jon Viala Jon Månsson Ingrid Månsdotter
1745-07-25 Petter Spånga Hammar Petter Caspersson Anna Andersdotter
1745-07-26 Brita Äspetorp Per Persson Ingrid Ragwaldsdotter
1745-07-27 Kerstin Morjanå ST 211 Lars Morman Karin Persdotter
1745-07-23 Olof Viala ÖG Olof Jonsson Katarina Olsdotter
1745- Jon Lunda
1745- Kristina Lunda
1745-08-10 Olof Viala Anders Månsson Kerstin Olsdotter
1745-08-16 Olof Oppeberga HT Nils Berggren Marit Persdotter
1745-08-16 Ingrid Övre Vannala Olof Jonsson Ingrid Olsdotter
1745-08-21 Ingeborg Tovekärr Jonas Persson Brita Mårtensdotter
1745-08-23 Ingrid Lunda Nils Olsson Ingrid Ersdotter
1745-08-26 Olof Lyttersta Bonde Olsson Anna Andersdotter
1745-08-22 Olof Ås Olof Olsson Kerstin Persdotter
1745-08-30 Katarina Brene ST 193 Olof Brännare Kerstin Larsdotter
1745-08-30 Kerstin Haddetorp Anders Andersson Kerstin Nilsdotter
1745-08-13 Holsten Högsjö Bruk Elias Lindqvist Katarina Svartling
1745-09-08 Annika (Anna) Högbrunn Måns Mårtensson Anna Jansdotter
1745-09-10 Olof Stengårdens ST Olof Finholm Ingeborg Mårtensdotter
1745-09-12 Ingrid Skrattorp Anders Persson Kerstin Ottosdotter Grä
1745-09-14 Karl Viala ST 205 Johan Wiman Anna Samuelsdotter
1745-09-15 Per Gunviken Per Ersson Anna Jansdotter
1745-09-14 Anders Gäringstorp Erik Andersson Brita Jonsdotter
1745-09-16 Kerstin Baggetorp Erik Ersson Kerstin Ersdotter
1745-09-20 Brita Malmbergstugan Erik Persson Brita Persdotter
1745-09-21 Lars Stora Lundbysko Olof Olsson Karin Larsdotter
1745-08-23 Erik Stora Kulltorp Lars Persson Brita Persdotter
1745-08-23 Lars Stora Kulltorp Lars Persson Brita Persdotter
1745-09-26 Brita Billsbro Jöns Jonsson Ingrid Ersdotter
1745-09-26 Kerstin Sätratorp Jon Olsson Brita Jonsdotter
1745-09-25 Anders Solberga ST 204 Lars Solberg Kerstin Andersdotter
1745-10-03 Annika (Anna) Kavlinge Olof Olsson Karin Persdotter
1745-10-05 Kerstin Vretsta Nils Ersson Ingrid Olsdotter
1745-10-10 Kerstin Håkanstorp Per Jonsson Kerstin Nilsdotter
1745-10-18 Brita Morjanå Krog Jon Bengtsson Marit Persdotter
1745-10-14 Olof Marsjö Olof Olsson Brita Nilsdotter
1745-10-17 Olof Hälleråd Nils Månsson Ingeborg Olsdotter
1745-10-26 Anna Fågeltorp Måns Ersson Anna Mattsdotter
1745-10-26 Petter Ellfalla ST 209 Petter Falbom Ingrid Larsdotter
1745-10-28 Erik Lilla Målke Lars Markusson Kerstin Ersdotter
1745-10-31 Brita Söderspånga Anders Larsson Brita Ersdotter
1745-10-31 Karin Viala ST 198 Jonas Wiberg Karin Hansdotter
1745-11-15 Kerstin Hjälpetorp Per Ersson Anna Persdotter
1745-11-09 Olof Österby Per Jonsson Ingrid Persdotter
1745-09-18 Jon Gunviken Olof Jonsson Maja Jonsdotter
1745-11-22 Ingeborg Lilla Hökhult Jon Börielsson Kerstin Ersdotter
1745-11-28 Olof Edebotorp Lars Andersson Kerstin Olsdotter
1745-11-26 Lars Baggetorps ST 2 Olof Baggman Anna Larsdotter
1745-11-25 Per Billsbro Jon Olsson Ingrid Jönsdotter
1745-11-27 Magdalena Hansta ST 185 Jost Hane Brita Jonsdotter
1745-12-07 Jon Stora Sjögetorp Lars Larsson Anna Larsdotter
1745-12-07 Kerstin Bresätter Erik Ersson Ingrid Andersdotter
1745-12-07 Erik Torsbro Lars Nilsson Karin Ersdotter
1745-12-13 Lars Buddetorp Lars Mårtensson Ingeborg Andersdotter
1745-12-14 Lars Lyttersta Lars Ersson Brita Olsdotter
1745-12-17 Erik Hacksta Lars Jonsson Anna Ersdotter
1745-12-17 Lars Högsjö Lars Cardon Anna Larsdotter
1745-12-14 Marit Fräntorp Erik Ersson Marit Jonsdotter
1745-12-22 Kerstin Hagtorp Erik Ersson Anna Nilsdotter
1745-12-23 Henrik Åsens ST 189 Petter Åsman Kerstin Jonsdotter
1746-01-02 Ingrid Stora Kulltorp Olof Jönsson Anna Jonsdotter
1746-01-02 Anders Bresätters ST 1 Kristoffer Brefelt Anna Andersdotter
1746-01-07 Mikael Högsjö Per Jonsson Brita Mikaelsdotter
1746-01-08 Brita Ellfalla Per Persson Brita Persdotter
1746-01-12 Per Lönntorps ST 15 Sven Lönnberg Kerstin Persdotter
1746-01-15 Ingeborg Kubbetorp Sven Ersson Kerstin Nilsdotter
1746-01-21 Erik Gropptorps HT Olof Gropfelt Märta Persdotter
1746-01-27 Jonas Berga Karl Jonsson Kerstin Persdotter
1746-01-26 Ingrid Bistorpsstugan Jon Jonsson Ingrid Nilsdotter
1746-02-06 Ingrid Henala Erik Ersson Kerstin Persdotter
1746-02-06 Sven Björnhult Håkan Jonsson Karin Larsdotter
1746-02-03 Brita Gillbergatorp Anders Larsson Kerstin Larsdotter
1746-02-16 Olof Henning Stavhälla Schelbeck Maria Torger
1746-02-20 Erik Västra Hultstug Per Ersson Kerstin Larsdotter
1746-02-17 Per Ede Erik Mattsson Ingrid Persdotter
1746-02-26 Ingrid Kåsta Per Persson Brita Nilsdotter
1746-02-25 Olof Marsjö Per Larsson Anna Jonsdotter
1746-03-03 Ingrid Hjälmarstorp Jonas Lotterberg Maria Ersdotter
1746-03-07 Lars Lasstorp Lars Olsson Anna Simonsdotter
1746-03-11 Per Finnstorp Per Persson Brita Larsdotter
1746-03-11 Lars Finnstorp Per Persson Brita Larsdotter
1746-03-13 Maria Billsbro Jonas Pihlblad Maria Humbla
1746-03-12 Erik Östra Nordankär Jöns Persson Karin Olsdotter
1746-03-15 Per Låttra Lars Persson Brita Larsdotter
1746-03-15 Olof Billsbro Olof Mattsson Anna Jonsdotter
1746-03-17 Brita Kikuren (Jon) (Jonsson) Ingrid Larsdotter
1746-02-05 Olof Vännevad Anders Larsson Karin Olsdotter
1746-04-01 Per Heby Per Larsson Brita Andersdotter
1746-04-04 Per Hacksta Jon Olsson Anna Persdotter
1746-04-12 Per Rude Jon Persson Kerstin Andersdotter
1746-04-12 Annika (Anna) Rude Jon Persson Kerstin Andersdotter
1746-04-12 Lars Malmberg Lars Månsson Ingeborg Ersdotter
1746-04-15 Jon Båsenberga Anders Nilsson Kerstin Jonsdotter
1746-04-15 Kerstin Vretsta ST 187 Petter Wretfeldt Kerstin Persdotter
1746-04-18 Karin Norrspånga Jon Jonsson Ingrid Persdotter
1746-04-04 Kerstin Bliggetorp Jöns Jonsson Anna Olsdotter
1746-04-21 Per Bromshult Olof Månsson Anna Ersdotter
1746-05-06 Anders Skogstorp Anders Andersson Ingeborg Persdotter
1746-05-07 Erik Billsbro Anders Jonsson Ingeborg Larsdotter
1746-04-30 Annika (Anna) Abrahamstorp Bonde Bondesson Anna Svensdotter
1746-05-10 Per Myrkärr Per Nilsson Anna Olsdotter
1746-05-08 Erik Oppsala Anders Ersson Ingeborg Ersdotter
1746-05-11 Brita Hjälpetorp Per Persson Brita Persdotter
1746-05-13 Olof Kåsta Lars Andersson Ingeborg Larsdotter
1746-05-17 Lars Lindbol Lars Larsson Brita Larsdotter
1746-05-13 Anna Kajsa Högsjö Jakob Berg Brita Lindqvist
1746-05-20 Brita Vads ST 207 Karl Wadman Gunilla Nilsdotter
1746-04-08 Anna Stora Kulltorp Erik Jonsson Katarina Ersdotter
1746-05-24 Lars Sliparbols ST 1 Lars Slipare Elin Olsdotter
1746-05-07 Brita Högsjö Bruk Anders Andersson Brita Nilsdotter
1746-05-26 Lars Kikuren Lars Bondesson Anna Andersdotter
1746-05-08 Karl Högsjö Karl Jonsson ??? Katarina Tolf
1746-06-17 Lars Åsen Olof Larsson Brita Mattsdotter
1746-06-19 Erik Ärnebäckstugan Anders Pålsson Ingeborg Persdotter
1746-06-18 Jon Båltorp Jon Persson Kerstin Olsdotter
1746-06-22 Per Högsjö Bruk Lars Persson Brita Andersdotter
1746-06-21 Jakob Vännevad Lars Sjögren Anna Jakobsdotter
1746-06-23 Margareta Mon, Svarttorps Lars Larsson Margareta Nilsdotter
1746-07-07 Erik Marsjö Per Ersson Kerstin Larsdotter
1746-07-07 Brita Bistorp Olof Jonsson Anna Ersdotter
1746-07-07 Maja Stavhällastugan Erik Hellman Kerstin Larsdotter
1746-07-17 Erik Målvikstorp Erik Ersson Kerstin Jonsdotter
1746-07-16 Lars Svarttorp Lars Ersson Brita Larsdotter
1746-07-19 Per Erstorp Mårten Mårtensson Anna Andersdotter
1746-07-25 Karin Ede Per Mattsson Anna Olsdotter
1746-07-29 Kerstin Gäringstorp Anders Persson Karin Mattsdotter
1746-06-22 Ulrika Jakob Strengbom Margareta Heijn
1746-07-30 Karin Sköldnäs ST 212 Jonas Sjöklint Anna Jonsdotter
1746-08-07 Per Finninge Per Jonsson Kerstin Jonsdotter
1746-08-20 Brita Hacksta HT Jon Hagstedt Brita Larsdotter
1746-08-20 Annika (Anna) Hacksta HT Jon Hagstedt Brita Larsdotter
1746-09-03 Maja Mogetorp Jon Persson Kerstin Persdotter
1746-09-07 Annika (Anna) Gropptorp Erik Larsson Ingrid Olsdotter
1746-09-10 Brita Buddetorp Jon Larsson Elin Larsdotter
1746-09-15 Brita Norrspånga Jon Nilsson Marit Jonsdotter
1746-09-21 Jon Lunda Jon Larsson Anna Nilsdotter
1746-09-13 Kerstin Billsbrostugan Erik Larsson Anna Karlsdotter
1746-09-20 Ingrid Solberga Bengt Nilsson Anna Ersdotter
1746-09-23 Olof Viala Mårten Nilsson Anna Olsdotter
1746-09-24 Stina Kilsbacken Lars Blomberg Katarina Ottesdotter
1746-09-22 Lars Sjögöle ST 227 Lars Sjöberg Kerstin Nilsdotter
1746-09-27 Marit Lönntorp Erik Nilsson Ingrid Larsdotter
1746-09-23 Karl Lilla Kulltorp Erik Ersson Kerstin Simonsdotter
1746-09-30 Karl Åby Karl Karlsson Kerstin Jonsdotter
1746-09-28 Ingrid Ristorp Jon Persson Anna Andersdotter
1746-10-02 Per Vittorp, Vretst Per Håkansson Karin Persdotter
1746-10-04 Stina Göketorp Jan Öfverberg Karin Olsdotter
1746-10-09 Maja Årnebäcks ST 16 Jan Ernhult Maria Loving
1746-10-04 Jan Brogetorp Daniel Larsson Märta Persdotter
1746-10-13 Annika (Anna) Marsjö Olof Persson Brita Persdotter
1746-10-23 Per Läppe Mårten Larsson Anna Håkansdotter
1746-10-27 Olof Kesätters Krog Olof Jonsson Brita Olsdotter
1746-10-30 Brita Simonstorp Simon Persson Brita Svensdotter
1746-10-31 Per Malmberg Lars Persson Ingrid Jonsdotter
1746-11-04 Anders Högsjö Anders
1746-11-05 Johan Gustav Högsjö Anders Viewegg Anna Olsdotter
1746-11-06 Lars Äsphult Erik Ragwaldsson Anna Larsdotter
1746-11-10 Maria Hjälmarstorp Per Larsson Kerstin Olsdotter
1746-11-26 Per Henala Per Olsson Brita Jonsdotter
1746-11-24 Kerstin Gäringstorp Per Larsson Ingeborg Persdotter
1746-11-24 Olof Vitan Per Andersson Brita Olsdotter
1746-11-24 Kerstin Hansta Per Larsson Kerstin Ersdotter
1746-11-22 Brita Uggelboda Nils Nilsson Brita Olsdotter
1746-11-29 Erik Stora Målke Olof Ragwaldsson Karin Månsdotter
1746-11-30 Erik Hagtorpsstugan Lars Ersson Anna Olsdotter
1746-12-02 Annika (Anna) Göketorp Erik Björkman Ingrid Nilsdotter
1746-12-07 Jakob Lilla Brene Olof Olsson Ingeborg Larsdotter
1746-12-06 Kerstin Äskestugan Lars Persson Anna Olsdotter
1746-12-17 Per Vretsta Olof Jonsson Brita Persdotter
1746-12-15 Lars Gropptorp Erik Ersson Katarina Persdotter
1746-12-21 Per Gölstugan Lars Andersson Brita Persdotter
1746-12-26 Kerstin Näs Nils Jonsson Anna Persdotter
1746-12-30 Per Säfstaby Bonde Bondesson Anna Jonsdotter
1747-01-01 Lars Mellan Vannala Per Larsson Kerstin Ersdotter
1747-01-01 Ingeborg Lunda Olof Mårtensson Ingrid Jonsdotter
1747-01-02 Nils Äskedalen Jöns Jonsson Brita Ersdotter
1747-01-08 Lars Anders Spångman Anna Larsdotter
1747-01-16 Per Vännevad Per Persson Brita Andersdotter
1747-01-19 Lars Lund Per Jonsson Brita Larsdotter
1747-01-25 Brita Olofstorp Magnus Säterman Brita Ersdotter
1747-01-25 Karin Stora Sjögetorp Jonas Andersson Karin Olsdotter
1747-01-23 Anna Myngen Per Hansson Kerstin Persdotter
1747-01-20 Erik Malmberg Lars Larsson Anna Jonsdotter
1747-01-20 Per Malmberg Lars Larsson Anna Jonsdotter
1747-01-30 Anna Katarina Högsjö Jan Broman Anna Nilsdotter
1747-01-31 Anders Bromma ST 234 Anders Bromfelt Katarina Andersdotter
1747-01-24 Anna Gropptorp Erik Ersson Anna Maja Larsdotter
1747-02-07 Kerstin Lilla Sjögetorp Per Ersson Kerstin Jonsdotter
1747-02-11 Anders Herrfallet Erik Andersson Marit Ersdotter
1747-02-17 Ingeborg Mellan Vannala Anders Olsson Ingeborg Simonsdotter
1747-02-17 Marit Nästorpstugan Erik Persson Anna Bondesdotter
1747-02-20 Anders Västervik Anders Andersson Anna Nilsdotter
1747-02-21 Ingrid Berga Lars Jonsson Karin Jonsdotter
1747-02-23 Olof Norrspånga ST 1 Anders Spångberg Ingeborg Larsdotter
1747-02-28 Katarina Ärnebäck Jonas Ekblad Greta Ersdotter
1747-03-02 Erik Stora Brene Nils Bengtsson Anna Ersdotter
1747-03-01 Brita Anderstorp Olof Jonsson Brita Ersdotter
1747-03-21 Annika (Anna) Kåsta ST 181 Per Ståhlbom Karin Persdotter
1747-03-22 Anna Baggbäcken Lars Ersson Anna Bondesdotter
1747-03-19 Erik Kärrtorp Karl Olsson Brita Larsdotter
1747-03-24 Karin Olofstorp (Henrik Adolf) (Holmstedt) Karin Ersdotter
1747-03-15 Maria Åsen Jonas Bröms Maria Magnusdotter
1747-03-28 Brita Stora Täppe Erik Larsson Anna Olsdotter
1747-04-02 Brita Valborgstugan Jöns Bondesson Brita Persdotter
1747-04-03 Annika (Anna) Plomtorp Anders Persson Brita Larsdotter
1747-04-12 Kerstin Österby Olof Larsson Kerstin Nilsdotter
1747-04-15 Annika (Anna) Edebotorp Lars Andersson Kerstin Olsdotter
1747-04-17 Anna Båltorp Nils Persson Anna Larsdotter
1747-04-13 Anna Kesätters HT Erik Keding Brita Jonsdotter
1747-04-24 Karin Svarttorp Anders Olsson Lisbet Månsdotter
1747-04-25 Bengt Dal Anders Andersson Anna Bengtsdotter
1747-04-20 Brita Svartån (Mattias) (Bille) Brita Ersdotter
1747-04-29 Jon Malmberg Jon Jonsson Kerstin Ersdotter
1747-04-30 Annika (Anna) Vadstorp Olof Ersson Kerstin Larsdotter
1747-05-22 Anders Högsjö Hammar Hindrik Ersson Kajsa Larsdotter
1747-06-10 Olof Bossbro Bonde Bondesson Ingrid Larsdotter
1747-06-09 Lisken Hagstugan Jonas Udd Anna Larsdotter
1747-06-19 Anders Åsbostugan Per Persson Ingrid Andersdotter
1747-06-22 Kerstin Ålsätter Olof Olsson Ingeborg Olsdotter
1747-06-23 Petter Mostugan Petter Larsson Maja Persdotter
1747-06-25 Olof Lilla Lundbysko Mårten Ragwaldsson Annika Olsdotter
1747-06-29 Karl Gustav Dammen Klas Fredrik Bröms Anna Andersdotter
1747-07-18 Anders Henala ST 191 Anders Thunberg Anna Larsdotter
1747-07-16 Brita Perstorp Anders Svensson Brita Nilsdotter
1747-07-19 Per Hansta Olof Larsson Anna Larsdotter
1747-07-30 Ingrid Kåsta Lars Ersson Ingeborg Persdotter
1747-07-30 Erik Bliggetorp Jöns Jonsson Anna Olsdotter
1747-08-01 Lovisa Ulrika Stavhälla Olof Jeremias Schelbeck Margareta Torger
1747-08-03 Olof Malmberg Olof Persson Ingrid Persdotter
1747-08-03 Olof Blacktorp Erik Jansson Kerstin Olsdotter
1747-08-04 Anders Skogstorpsstuga Ingrid Andersdotter
1747-08-10 Karin Bresätter Lars Larsson Brita Larsdotter
1747-08-18 Lars Säfstaby Anders Nilsson Kerstin Larsdotter
1747-08-16 Lars Vretsta Per Larsson Anna Ersdotter
1747-08-21 Erik Billsbro Erik Andersson Ingrid Olsdotter
1747-08-27 Karin Gäringe HT Petter Jerner Kerstin Persdotter
1747-08-22 Karin Marsjö Lars Karlsson Anna Persdotter
1747-09-02 Brita Kåsta Olof Larsson Brita Persdotter
1747-09-02 Brita Anders Rudman Lisken Kristiansdotter
1747-09-02 Lars Finstorp Per Persson Brita Larsdotter
1747-09-12 Brita Nedre Vannala Erik Nilsson Brita Andersdotter
1747-09-05 Kerstin Lagölet Jon Mårtensson Kerstin Jönsdotter
1747-09-15 Kristina Högsjö Petter Jonsson Åberg Brita Michelsdotter
1747-09-17 Per Sjögöle Per Persson Ingrid Nilsdotter
1747-09-22 Erik Måns Nordanväder Katarina Ersdotter
1747-09-25 Erik Hälleråd Olof Ersson Brita Persdotter
1747-10-02 Olof Lunda Olof Mårtensson Karin Jonsdotter
1747-10-10 Lars Malmberg Anders Ersson Ingrid Bengtsdotter
1747-10-10 Erik Vitmossen Jon Ersson Kerstin Svensdotter
1747-10-22 Lars Sjöbråten Jon Larsson Ingeborg Ersdotter
1747-10-22 Anna Lagölet Erik Ersson Marit Jonsdotter
1747-10-25 Marit Håltorp Adolf Jonsson Anna Olsdotter
1747-10-25 Petter Åsens ST Petter Åsman Kerstin Jönsdotter
1747-10-28 Anna Solberga Erik Mårtensson Brita Nilsdotter
1747-10-30 Kerstin Lunda Jon Persson Kerstin Hansdotter
1747-11-15 Kerstin Skiljebäcken Erik Persson Anna Mattsdotter
1747-11-19 Olof Norrspånga Erik Olsson Kerstin Ersdotter
1747-12-03 Lars Kåsta Olof Andersson Kerstin Persdotter
1747-12-06 Karl Käbbetorp Per Persson Kerstin Karlsdotter
1747-12-11 Brita Ramstorp Lars Larsson Brita Larsdotter
1747-12-15 Annika (Anna) Lilla Sjögetorp Erik Persson Brita Månsdotter
1747-12-15 Kerstin Berga ST 171 Mattias Bergsköld Brita Larsdotter
1747-12-15 Olof Lunda Olof Persson Brita Ersdotter
1747-12-19 Magdalena Spånga Hammar Nils Hägervinge Magdalena Elg
1747-12-20 Erik Vik Per Bengtsson Ingrid Ersdotter
1747-12-20 Karl Hansta ST 185 Jost Hane Brita Jonsdotter
1747-12-25 Ingrid Sköldnäs Lars Simonsson Ingrid Larsdotter
1747-12-25 Jon Knutstorp Olof Jonsson Kerstin Andersdotter
1747-12-29 Erik Hälleråd Lars Ersson Kerstin Jönsdotter
1747-12-31 Brita Berga Jonas Karlsson Brita Ersdotter
1747-12-29 Olof Henala Olof Olsson Ingeborg Persdotter
1747-12- Anders Norrspånga Anders Persson Marit Jonsdotter
1747-10-04 Jonas Högsjö Bruk Anders Andersson Kerstin Jönsdotter

© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson. 2006.