DÖDBOK VÄSTRA VINGÅKERS SOCKEN C1:3 = 1720 - 1747.

DÖD YRKE F.NAMN E.NAMN PLATS ANHÖRIG ANH.YRKE ÅLDER
1720- Erik Larsson Gäringstorp 035.00.00
1720- Ryttare Per Lotterberg 056.00.00
1720- Ingrid Persdotter Lasstorp 080.00.00
1720- Ung Pilt Olof Bondesson Marsjö
1720- Hustru Maria Isaksdotter Tel Vid Kyrkan 073.00.00
1720- Måns Larsson Snåra 081.00.00
1720- Jon Persson Hemmingstorp 000.00.04
1720- Inkvarteringska
1720- Nils Ersson Vik 054.00.00
1720- Änka Anna Persdotter Stugutorp 073.00.00
1720- Änka Kerstin Persdotter Lundastugan 098.00.00
1720- Gammal Piga Kerstin Persdotter Kåsta 082.00.00
1720- Liten Dotter Anna Karstorp, Svarttorps Rote
1720- Späd Son Nils Sköldnäs Erik Nilsson
1720- Soldat Olof Persson Solberg 032.00.00
1720- Skräddare Anders Andersson Stora Lundbyskog 030.00.00
1720- Fattig Piga Maria Hacksta
1720- Hustru Ingeborg Nilsdotter Nedre Vannala 039.00.00
1720- Hustru Kerstin Jonsdotter Vittbro 077.00.00
1720- Ung Piga Marit Larsdotter Saltorp 008.00.00
1720- Inspector Olof Hedman Säfstaholm 040.00.00
1720- Befallningsman Folke Tyrisson Säfstaholm 061.00.00
1720- Hustru Elisabet Nilsdotter Säfstaholm Folke Tyrisson 058.00.00
1720- Olof Bondesson Kåsta 081.00.00
1720- Änka Stora Brene 097.00.00
1720- Späd Son Högsjö Bruk David Hammarsmed
1720- Anders Görgen..... Spånga Hammar
1720- Liten Dotter Kerstin Skårsnäs Lars Persson
1720- Hustru Ingrid Norrspånga Ingewald Ersson 070.00.00
1720- Hustru Brita Sandäng Lars Ingewaldsson 034.00.00
1720- Liten Son Olof Norrspånga Olof Ingewaldsson
1720- Änka Kerstin Jonsdotter Vretsta 078.00.00
1720- Son Anders N.Stavhälla Anders Andersson
1720- Per Ersson Låttra 088.00.00
1720- Gumma Fattigstugan
1720- Späd Son Olof Norrspånga Ingewald Ingewaldsson
1720- Späd Dotter Kerstin Vik Lars Karlsson
1720- Dotter Högsjö Bruk Bertil Hammarsmed
1720- Liten Son Torsbro
1720- Oäkta Barn Baggetorp, Svarttorps Rote
1720- Liten Son Norrspånga Jon Larsson 000.00.14
1720- Per Månsson Majors Backa 077.00.00
1720- Änka Kerstin Olsdotter Åsen 062.00.00
1720- Änka Karin Jonsdotter Bresätter 080.00.00
1720- Gammal Soldat Erik Ivarsson Kåsta 062.00.00
1720- Soldatänka Hjälmarstorp 077.00.00
1720- Hustru Vitastugan Anders
1720- Soldatbarn Ekebergs ST Soldat
1720- Hustru Kerstin Jönsdotter Stora Sjögetorp Lars 082.00.00
1720- Soldat Johan Persson Sandängstugan 030.00.00
1720- Änka Ingeborg Nilsdotter Lagölet 080.00.00
1720- Späd Dotter Finninge Måns Mikaelsson
1720- Späd Dotter Karstorp Olof Olsson
1720- Änka Åtorp Anders Jönsson 100.00.00
1720- Per Jonsson Käbbetorp 074.00.00
1720- Dotter Ingrid Lagölet Johan 004.00.00
1720- Liten Son Vretsta Per Skarp
1720- Liten Dotter Vretsta Per Skarp
1720- Späd Son Lund Jon Persson Fjärdingsman
1720- Piga Maria Högsjö Gård
1720- Lars Ingewaldsson Sandäng 042.00.00
1720- Gammal Soldatän Malmberg
1720- Soldatbarn Nygård Soldat
1720- Korpral Hans Carman Gropptorp 081.00.00
1720- Olof Andersson Lilla Täppe
1720- Erik Olsson Västorp 058.00.00
1720- Ung Dotter Brita Ersdotter Rosendal
1720- Nils Persson Lilla Lundbyskog 075.00.00
1720- Liten Son Stora Täppe Lars Bondesson
1720- Soldathustru Bistorp Soldat
1720- Liten Son Land
1720- Späd Dotter Maria Högsjö Bertil Mäster
1720- Olof Persson Karstorp
1720- Spädbarn Berga ST
1720- Olof Olsson Skallbol 085.00.00
1720- Fattig Gumma Nygård
1720- Johan Lagölet 049.00.00
1720- Späd Dotter Karstorp
1720- Änka Brita Olsdotter Roligheten 042.00.00
1720- Ung Pilt Per Johansson Lagölet 008.00.00
1720- Änka Gunilla Påvelsdotter Nygård 072.00.00
1720- Gammal Soldat Matts Mattsson Vretsta 085.00.00
1720- Handelsman Petter Frisk Båsenberga
1720- Nils Andersson Stora Målke 072.00.00
1720- Hustru Anna Baggetorp 043.00.00
1720- Son Per Stora Lundbyskog Olof Börielsson 013.00.00
1721- Lars Bengtsson Vad 082.00.00
1721- Hustru Kerstin Sliparbol Bengt Slipare Soldat 032.00.00
1721- Barn Ekebergs ST
1721- Späd Son Lars Stengården Jon
1721- Liten Dotter Stengården Erik Mårtensson
1721- Späd Son Lars Stora Målke Per Nilsson
1721- Späd Son Kavlinge Olof Olsson
1721- Späd Son Nils Stora Målke Per Nilsson
1721- Späd Son Nedre Vannala Anders Olsson
1721- Späd Son Övre Stavhälla Sergeant
1721- Soldatbarn Nygård Soldat
1721- Anna Bondesdotter Stora Kulltorp 076.00.00
1721- Soldathustru Sköldnäs 040.00.00
1721- Ung Son Berga Jon Persson
1721- Per Olsson Nordankärr 072.00.00
1721- Jöns Larsson Vretsta 060.00.00
1721- Änka Kerstin Larsdotter Ramstorp 066.00.00
1721- Olof Olsson Karstorp under Säfsta 033.00.00
1721- Dödfött Barn Hökhult
1721- Oäkta späd Son Rude
1721- Späd Dotter Henala Erik Ersson
1721- Hustru Karin Jönsdotter Götslinge 056.00.00
1721- Liten Dotter Gropptorp Erik Boman Ryttare
1721- Anders Jonsson Knutstorp 082.00.00
1721- Per Olsson Tovekärr 084.00.00
1721- Gammal Piga Anna Gillbergatorp 060.00.00
1721- Lars Nilsson Stora Sjögetorp 086.00.00
1721- Liten Gosse Skårsnäs
1721- Per Tovekärr
1721- Dräng Nils Båltorp
1721- Hustru Elin Månsdotter Sjöbråten 072.00.00
1721- Hustru Ingrid Olsdotter Skårsnäs
1721- Oäkta Barn Fattigstugan
1721- Mjölnardräng Högsjö Kvarn
1721- Späd Dotter Viala Per Jonsson
1721- Piga Ålsätter
1721- Hustru Karin Ersdotter Olof
1721- Per Olsson Malmberg
1721- Späd Son Göketorp Trumslagare
1721- Späd Son Ärnebäck Karl Bohm Soldat
1721- Späd Dotter Karin Backa Jon
1721- Hustru Lars Breman Soldat
1721- Späd Dotter Lund Jon Persson Fjärdingsman
1721- Späd Dotter Kerstin Hacksta Per Olsson
1721- Späd Dotter Skårsnäs Joel Ersson
1721- Måns Olsson Åsen
1721- Dödfött Oäkta B Brene ST
1721- Liten Son Bondgölet Olof
1721- Änka Österby Jon
1721- Änka Vittorp
1721- Späd Son Lars Gropptorp Lars Larsson
1721- Dödfött Barn Billsbro ST
1721-11-19 Bengt Ersson Henala
1721-11-19 Soldat Lars Wijkman
1721- Hustru Ingrid Ersdotter Nedre Vannala Olof Olsson
1721- Späd Son Ringeråd Erik Åkerblom
1721- Änka Ingeborg Bondesdotter Oppsala 098.00.00
1721- Hustru Kerstin Folkesdotter Lilla Sjögetorp 066.00.00
1721- Hustru Kerstin Larsdotter Skårsnäs 066.00.00
1721- Anders Mattsson Mostugan
1721- Späd Son Olofstorp Fältväbel
1722- Länsman Petter Björkman Sköldnäs 033.00.00
1722- Gammal Änka Karin Persdotter Sjögöle 096.00.00
1722- Hustru Anna Ersdotter Vad 087.00.00
1722- Späd Dotter Götslinge Lars Larsson
1722- Olof Persson Skrattorp
1722- Spädbarn Roligheten Bonde Bondesson
1722- Gumma Fattigstugan
1722- Späd Dotter Backa Hans Nilsson
1722- Lars Nilsson Kåsta 072.00.00
1722- Gammal Piga Nedre Vannala 060.00.00
1722- Ung Dräng Lars Ålsätter
1722- Gammal Hustru Vännevad 082.00.00
1722- Gammal Hustu Margareta Vik Remsnidare 084.00.00
1722- Ung Dräng Sjögöle
1722- Ung Dräng Sjögöle
1722- Anders Olsson Ekeberg 087.00.00
1722- Anders Persson Ilinge 058.00.00
1722- Änka Kerstin Larsdotter Stora Hökhult 085.06.00
1722- Ung Dräng Per Stora Lundbyskog
1722- Gumma Finninge
1722- Olof Olsson Sjögöle 068.00.00
1722- Änka Ingeborg Olsdotter Marsjö 096.00.00
1722- Anders Ersson Stora Kulltorp
1722- Dotter Per
1722- Späd Dotter Berga Per Jonsson
1722- Späd Son Söderspånga Vigell Bokhållare
1722- Erik Persson Bogården 077.00.00
1722- Änka Kerstin Andersdotter Stockbäcken 088.00.00
1722- Ung Dräng Söderspånga
1722- Jöns Jonsson Vretsta 074.00.00
1722- Änka Kerstin Persdotter Österby 088.00.00
1722- Ung Son Lars Larsson Mjälnäs
1722- Per Jonsson Högbrunn 071.00.00
1722- Dödfött Barn Åsen
1722- Hustru Emborg Jakobsdotter Ödesäng
1722- Studerande Petter Hellman
1722- Gammal Piga Kerstin Mattsdotter Vretstastugan
1722- Husdräng Anders Skenäs Gyllenborg Greve
1722- Ung Bonde Säfstaby
1722- Späd Son Göketorp Lars
1722- Soldat Martin Bagge
1722- Anders Månsson Äng 061.00.00
1722- Per Jonsson Simonstorp 082.00.00
1722- Oäkta Barn Stavhälla
1722- Bonde Bondesson Säfstaby 068.00.00
1722- Bengt Larsson Håkanstorp 079.00.00
1722- Soldatbarn Bistorp Soldat
1722- Spädbarn Kerstin Solberga Soldat
1722- Anna Mattsdotter Hackstastugan
1722- Piga Anna Andersdotter Gölestugan
1722- Soldatbarn Norrspånga Soldat
1722- Hustru Ålsätter Erik Mattsson 067.00.00
1722- Änka Ingrid Ersdotter Svarttorp 056.00.00
1722- Skomakare Nils Jonsson Käbbetorpstugan 056.00.00
1722- Hustru Brita Larsdotter Stora Målke
1722- Späd Son Svarttorp Soldat
1722- Späd Dotter Brita Vik Erik Ersson
1722- Dotter Ekeberg Erik Olsson
1722- Späd Dotter Vretsta Matts Nilsson
1722- Jon Ersson Virensö 075.00.00
1722- Änka Anna Brenestugan
1722- Överstinna Charlotta Gyllenpistol
1722- Erik Persson Åsen 098.00.00
1722- Spädbarn Stora Ölång
1723- Hustru Margareta Väderkvarnen 075.00.00
1723- Hustru Sätratorp Nils Skräddare 058.00.00
1723- Hustru Brita Nilsdotter Mjälnäs Olof Bengtsson 062.00.00
1723- Jöns Olsson Nytorp 076.00.00
1723- Gammal Piga Ingeborg Nilsdotter Svanvik 108.00.00
1723- Änka Anna Bondesdotter Hacksta 089.00.00
1723- Änka Brita Ersdotter Ramstorp 070.00.00
1723- Bonde Olsson Marsjö 046.00.00
1723- Gammal Ryttare Per Hylter Kesätterstorp 080.00.00
1723- Soldatänkan Brita Staffansdotter Grindstugan 060.00.00
1723- Späd Son Lilla Målke Per Larsson
1723- Soldatänka Kerstin Månsdotter Norrspånga Soldat
1723- Barn Backa Hans Nilsson
1723- Änka Anna Persdotter Äskestugan 065.00.00
1723- Jon Persson Marsjö 087.00.00
1723- Bengt Jonsson Malmberg 028.00.00
1723- Gammal Piga Knutstorp 056.00.00
1723- Olof Jonsson Viala 023.00.00
1723- Fröken Margareta Skenäs
1723- Hustru Kerstin Månsdotter Hällbäcken Sven Drake Korpral
1723- Gammal Soldat Erik Pijl
1723- Späd Son Tyris Högsjö Bruk Lars Tyrisson Hammarsmed
1723- Nils Persson Finnstorp 092.00.00
1723- Änka Brita Månsdotter Backa 072.00.00
1723- Jon Persson Västra Vintergatan 084.00.00
1723- Änka Karin Marsjö 060.00.00
1723- Späd Son Per Käbbetorp
1723- Dotter Ingeborg Stugutorp Bengt
1723- Måns Larsson Hällgölet 058.00.00
1723- Gumma Fattigstugan 074.00.00
1723- Spädbarn Ärnebäcks ST
1723- Spädbarn Haddetorp Johan Johansson
1723- Späd Dotter Norrspånga Per Persson
1723- Olof Bengtsson Mjälnäs 072.00.00
1723- Änka Karin Mattsdotter Österby 087.00.00
1723- Dotter Lars Organist
1723- Olof Grävs ST
1723- Hustru Anna Persdotter Björknäs
1723- Ung Dotter Svanvik Lars Persson
1723- Barn Oppeberga Ryttare
1723- Erik Nilsson Norrspånga 078.00.00
1723- Ung Dotter Lundtorp Lars Persson
1723- Son Lundtorp Erik Nilsson
1723- Späd Son Kåsta Soldat
1723- Dotter Berga Lars Jonsson
1723- Ryttare Lars Bohm Marsjö
1723- Liten Son Rude Johan Ruda Soldat
1723- Späd Son Lund Jon Persson Fjärdingsman
1723- Liten Son Stugutorp Lars Månsson
1723- Liten Dotter Stugutorp Lars Månsson
1723- Son Erik Nytorp Erik Ersson
1723- Son Per Nytorp Erik Ersson
1723- Gosse Gate
1723- Dräng Olof Olsson Långängen
1723- Liten Dotter Kavlinge Olof
1723- Liten Dotter Kavlinge Olof
1723- Späd Dotter Stugutorp Jon
1723- Liten Son Stora Lundbyskog Per
1723- Dotter Säfstaby Olof Olsson
1723- Hustru Oppstugan 066.00.00
1723- Piga Ålsätter
1723- Lars Persson Båltorp 078.00.00
1723- Änka Anna Ärnebäck 063.00.00
1723- Ung Dotter Brita Stora Täppe Lars Bondesson
1723- Liten Son Solberga Nils Ersson
1723- Katarina Flemming Claestorp, Östra Vingåkers Sn
1723- Riksråd Nils Stromberg 078.00.00
1723- Nils Jonsson Vretsta 078.00.00
1723- Jon Nilsson Båltorp 063.00.00
1723- Lars Bondesson Stora Täppe
1723- Erik Johansson Vad 031.00.00
1723- Hustru Kerstin Kesätters Krog Per
1723- Erik Mattsson Ålsätter 078.00.00
1723- Änka Anna Ersdotter Kåsta 096.00.00
1723- Liten Dotter ....torp Erik Nilsson
1723- Gammal Piga Kerstin Nilsdotter Nedre Vannala
1723- Ung Gosse Lundbyskog
1724- Dotter Sandängstugan Olof Persson
1724- Dödfött Barn Karstorp, Svarttorps Rote
1724- Erik Mårtensson Vannala ST 077.00.00
1724- Lars Persson Åsen 060.00.00
1724- Späd Dotter Båsenberga Per Olsson
1724- Änka Anna Månsdotter Malmberg 068.00.00
1724- Ung Dräng Per Olsson Vretsta
1724- Hustru Elin Sandängstugan Olof Persson
1724- Ung Son Per Ålö Per Ersson
1724- Piga Ingrid Fattigstugan
1724- Ung Piga Anna Ersdotter Bäcktorp
1724- Lars Olsson Malmberg
1724- Dotter Ellfalla Olof Börielsson
1724- Olof Bondesson Marsjö 088.00.00
1724- Olof Månsson Lunda 072.00.00
1724- Mor Vretsta Per Persson
1724- Hustru Brita Hackstastugan Lars Persson 068.00.00
1724- Gammal Dräng Erik Bondesson Marsjö 072.00.00
1724- Ung Hustru Gate
1724- Gumma Kerstin Hansdotter Kesättersstugan 068.00.00
1724- Son Norrspånga Ingewald Ingewaldsson
1724- Ung Son Viala Lars Larsson
1724- Hustru Karstorp ? Erik Larsson
1724- Späd Fröken Skenäs Gyllenborg Greve
1724- Mor Ålö Per Ersson 072.00.00
1724- Olof Persson Rude 080.00.00
1724- Hustru Kerstin Nilsdotter Göketorp Nils Trumslagare 031.00.00
1724- Mor Karin Mellan Vintergatan Erik Hemmingsson 081.00.00
1724- Änka Karstorp Olof Persson 094.00.00
1724- Änka Anna Persdotter Billsbro 080.00.00
1724- Späd Son Göketorp Nils Trumslagare
1724- Anders Kristoffersson Vad 080.00.00
1724- Ung Man Erik Äskedalen 028.00.00
1724- Gumma Stora Kulltorp 104.00.00
1724- Hustru Henala Per Nilsson 063.00.00
1724- Gumma Kerstin Fattigstugan
1724- Späd Son Viala
1724- Ung Son Lunda Lars Larsson
1724- Späd Son Brenestugan Per Jönsson
1724- Lars Larsson Övre Stavhälla
1724- Gumma Svarttorps ST
1724- Gumma Fattigstugan
1724- Dödfött Barn Billsbro
1724- Litet Barn Berga Lars Jonsson
1724- Späd Son Vretstastugan Olof Persson
1724- Olof Hemmingsson Kesätters Ägor 060.00.00
1724- Hustru Ekeberg Erik Olsson 035.00.00
1724- Änka Ingrid Båsenberga 080.00.00
1724- Lars Ersson Svanvik
1724- Liten Dotter Hacksta Olof Olsson
1724- Hustru Råmperåd Olof Olsson 063.00.00
1724- Dotter Berga Olof Jonsson
1724- Hustru Anna Ersdotter Vikstorp Erik
1724- Jon Larsson Svanvik 067.00.00
1724- Änka Marit Ersdotter Stora Målke 088.00.00
1724- Hustru Gunilla Andersdotter Ekeberg
1724- Späd Son Simonstorp Samuel
1724- Spädbarn Ekeberg Erik Olsson
1724- Barn Ekeberg Mårten
1724- Soldat Täppman Stora Täppe
1724- Per Månsson Kåsta 090.00.00
1724- Jöns Mattsson Åsen
1724- Piga Katarina Söderspånga ST
1724- Gumma Kerstin Fattigstugan
1724- Jöns Persson Bossbro 083.00.00
1724- Pilt Ramstorp
1725- Änka Elin Persdotter Fallkärr 097.00.00
1725- Ung Pilt Rude
1725- Lars Jonsson Vännevad 080.00.00
1725- Svärmor Gäringe Lars Mårtensson 080.00.00
1725- Barn Ekebergs ST
1725- Änka Marit Lunda 073.00.00
1725- Barn Ärnebäcks ST
1725- Per Persson Målvik
1725- Son Ellfalla Olof Börielsson
1725- Barn Stora Hökhult
1725- Barn Haddetorp
1725- Änka Brita Kesätter
1725- Maria Westia Stavhälla
1725- Josias Persson Vik 031.00.00
1725- Piga Ängtorp
1725- Späd Son Högsjö Hammar Daniel Berg
1725- Späd Son Göketorp Jon Andersson
1725- Jon Mårtensson Säfstaby 080.00.00
1725- Liten Son Vretsta Matts
1725- Liten Son Båsenberga
1725- Ingewald Ersson Norrspånga 076.00.00
1725- Gumma Hemmingstorp 082.00.00
1725- Hustru Kerstin Rosendal Simon 078.00.00
1725- Liten Dotter Brita Vännevad Olof Erlandsson
1725- Liten Son Kuhlhielm Sergeant
1725- Späd Son Johan Humbla Hammarsmed
1725- Hustru Karin Åsen Erik Skomakare
1725- Hustru Anna Larsdotter Berga 060.00.00
1725- Mor Myrkärr Olof
1725- Dödfött Barn Götslinge ST
1725- Olof Nilsson Lilla Ölång 075.00.00
1725- Ryttare Hans Hansson Oppeberga 040.00.00
1725- Spädbarn Ärnebäcksstugan
1725- Olof Persson Norrspånga
1725- Erik Olsson Marsjö 050.00.00
1725- Mor Vittorp Håkan 057.00.00
1725- Späd Son Berga Erik Persson
1725- Son Täppe Mårten
1725- Piga Maria Bengtsdotter Lunda
1725- Soldat Petter Sjöberg
1725- Gammal Piga Lilla Ölång
1725- Dödfött Barn
1725- Lars Persson Billsbro 050.00.00
1725- Hustru Edebotorp Lars 075.00.00
1725- Mor Övre Vannala Anders Andersson 075.00.00
1725- Per Jonsson Viala
1725- Mor Ingrid Folkesdotter Vretsta Per Skarp 091.00.00
1725- Jon Persson Berga 060.00.00
1725- Gumma Fattigstugan
1725- Jon Nilsson Åby
1725- Änka Karin Ellfalla ST 080.00.00
1725- Skräddare Måns Larsson 086.00.00
1725- Hustru Måns Larsson Skräddare
1725- Liten Dotter Fräntorp Erik Nilsson
1725- Ung Piga Norrspångastugan
1725- Späd Dotter Söderspånga Erik Nilsson
1725- Fattig Gumma Solberga ST
1725- Skomakare Arvid Månsson Vikstugan
1725- Späd Son Plomtorp Anders Persson
1725- Nils Larsson Stora Sjögetorp
1725- Anna Svensdotter Udden
1725- Fattig Gumma Karstorp, Svarttorps Rote
1725- Liten Son Kåsta Lars Olsson Soldat
1725- Späd Son Norrspånga Johan Olsson Soldat
1725- Hustru Kerstin Larsdotter Säfstaby Erik Svensson
1725- Jöns Persson Åby 072.00.00
1725- Mårten Jonsson Ringeråd 048.00.00
1725- Fattig Gumma Bistorpstugan
1725- Soldat Åsman
1725- Piga Övre Stavhälla Skotte Fältväbel
1726- Piga Karin Larsdotter Billsbro 019.00.00
1726- Dödfött Barn Billsbro ST
1726- Per Olsson Stora Sjögetorp
1726- Barn Bilfelt Soldat
1726- Änka Ingrid Olsdotter Buddetorp 070.00.00
1726- Gumma Fattigstugan
1726- Fattig Gumma "Fördes omkring"
1726- Dödfött Barn Bärle
1726- Jon Olsson Vittbro 078.00.00
1726- Erik Olsson Knutstorp 064.00.00
1726- Hustru Anna Jonsdotter Nedre Vannala Anders Andersson 029.00.00
1726- Liten Son Hansta Lars Persson
1726- Spädbarn Lagölet
1726- Barn Ekeberg Soldat
1726- Oäkta Barn Långängen
1726- Spädbarn Säfstaby Erik Svensson
1726- Änka Brita Rude 080.00.00
1726- Fattig Gumma Melhult
1726- Änka Brita Billsbro 067.00.00
1726- Liten Dotter Stengården Jon
1726- Änka Elin Buddetorp 071.00.00
1726- Anders Bondesson Hökhult
1726- Gumma Stora Ölång
1726- Dotter Karstorp Nils Snickare
1726- Änka Ingrid Lars Organist
1726- Liten Dotter Käbbetorp Per
1726- Dotter Hansta Lars Olsson
1726- Befallningsman Petter Selting Säfstaholm
1726- Hans Andersson Åsen
1726- Son Lars Hjälmarstorp
1726- Piga Vittorp, Vretsta Rote
1726- Ung Piga Finninge
1726- Ung Gosse Dammen Erik Trädgårdsmästar
1726- Gosse Dammen Erik Trädgårdsmästar
1726- Ung Dotter Dammen Erik Trädgårdsmästar
1726- Gumma Stora Ölång
1726- Änka Rangel Göstasdotter Marsjö
1726- Änka Elin Persdotter Stora Målke
1726- Änka Anna Andersdotter Kesätterstorp 063.00.00
1726- Jon Olsson Viala 077.00.00
1726- Gammal Piga Kesätters VG
1726- Dotter Ramstorp Lars Jonsson
1726- Dotter Finninge Erik
1726- Späd Dotter Österby Lars Olsson
1726- Litet Barn Svanvik
1726- Magdalena Persdotter 062.00.00
1726- Per Olsson Vad
1726- Hustru Katarina Bondgölet
1726- Änka Anna Bondesdotter Lindbol 100.00.00
1726- Hustru Österby Lars Olsson
1726- Änka Backa 078.00.00
1726- Gumma Vretsta VG
1726- Erik Olsson Vik
1726- Ung Dräng Jakob Karlsson
1726- Erik Vikstorp
1726- Gamla Finskan Q
1726- Dödfött Barn Högsjö Olof Lindman Bokhållare
1727- Nils Olsson Skyttorp 084.00.00
1727- Anders Ersson Berga 067.00.00
1727- Änka Kerstin Jonsdotter Hagstugan
1727- Dotter Säfstaby Olof Andersson
1727- Mjölnare Anders Brogstugan 085.00.00
1727- Änka Ingeborg Fattigstugan 100.00.00
1727- Erik Bistorp 091.00.00
1727- Hustru Ramstorp
1727- Späd Son Båsenberga Anders Andersson
1727- Gumma Fattigstugan
1727- Liten Son Skårsnäs Joel
1727- Måns Nilsson Stora Målke
1727- Änka Brita Andersdotter Udden
1727- Liten Son Ramstorp Lars Ersson
1727- Lars Andersson Gölet
1727- Ung Son Solberga Per
1727- Späd Dotter Lindbol Olof
1727- Anders Andersson Stora Ölång
1727- Spädbarn Karstorp, Svarttorps Rote
1727- Gammal Kyrkvärd Erik Larsson Vretsta 096.00.00
1727- Lars Larsson Äng 072.00.00
1727- Son Solberga Per
1727- Lars Jonsson Marsjö
1727- Gumma Fattigstugan
1727- Änka Karin Olsdotter Fräntorp 072.00.00
1727- Späd Son Ruda Soldat
1727- Kyrkvaktare Per Larsson
1727- Barn Solberga
1727- Dödfött Barn Finnstorp
1727- Gammal Smeddrän Högsjö
1727- Späd Son Åby Nils Larsson
1727- Nils Nilsson Pihlbla Billsbro
1727- Gammal Dräng Bistorp 074.00.00
1727- Barn Bondgölet
1727- Barn Högsjö Skräddare
1727- Liten Dotter Baggetorp Erik Olsson
1727- Olof Jonsson Sätratorp 064.00.00
1727- Fattig Man Virensö
1727- Barn
1727- Olof Kavlinge
1727- Piga Karin Persdotter Österby
1727- Barn Svanvik Lars Persson
1727- Son Ängstugan Jöns
1727- Späd Dotter Lund Jon Persson Fjärdingsman
1727- Späd Dotter Svanvik Lars Persson
1727- Son Knutstorp Jon
1727- Hustru Nästorp Erik
1727- Barn Lundastugan Sven
1727- Gumma Fattigstugan
1727- Späd Dotter Käbbetorp Per Ersson
1727- Späd Dotter Billsbro Erik Ersson
1727- Barn Heby Anders Nilsson
1727- Kerstin Olsdotter Vikstorp
1727- Dräng Jon Olsson Skrattorp
1727- Hustru Vannala Simon
1727- Liten Son Lund Jon Persson
1727- Späd Son Lars Täpman Soldat
1727- Dotter Oppsala ST Erik Upsal Soldat
1727- Späd Son Galltorp Per Ersson
1727- Jon Persson Ristorp 095.00.00
1727- Simon Olsson Rosendal 078.00.00
1727- Gumma Fattigstugan
1727- Änka Anna Folkesdotter Viala 083.00.00
1727- Gumma Roligheten
1727- Dödfött Barn Sätratorps ST ?
1727- Hustru Kerstin Tomasdotter Billsbro Nils Andersson
1727- Olof Ersson Berga
1727- Hustru Ingrid Larsdotter Mjälnäs
1727- Änka Karin Olsdotter Sköldnäs 094.00.00
1727- Dödfött Barn
1728- Änka Anna Mellan Vintergatan 093.00.00
1728- Dotter Ingeborg Persdotter Mellan Vintergatan Anna Änka 061.00.00
1728- Späd Son Stenstorp
1728- Mor Torp Olof 084.00.00
1728- Dotter Henala Erik Bengtsson
1728- Mor Drake Korpral
1728- Liten Dotter Åsen Erik Persson
1728- Per Jonsson Sätratorp
1728- Hustru Buddetorp Lars Johansson
1728- Son Hacksta Jöns Persson
1728- Knektänka Marsjö
1728- Fattig Gumma Marsjö
1728- Dödfött Barn Vik
1728- Erik Mårtensson Lunda
1728- Lars Persson Hackstastugan
1728- Änka Brita Lilla Vad 100.00.00
1728- Liten Son Finninge Lars Olsson
1728- Olof Ersson Skårsnäs 075.00.00
1728- Jon Olsson Åtorp 081.00.00
1728- Måns Jonsson Svarttorp 100.00.00
1728- Änka Ingrid Läppe
1728- Hustru Brita Rude
1728- Gumma Fattigstugan
1728- Blind Kerstin Fattigstugan
1728- Lars Persson Lundtorp
1728- Erik Ersson Berga
1728- Gammal Soldat Olof
1728- Gumma Malmbergsstugan
1728- Gammal Soldat Erik Kullman
1728- Erik Larsson Galltorp 080.00.00
1728- Gumma Svarttorp
1728- Dotter Myngen Hans
1728- Dotter Henneberg Soldat
1728- Änka Anna Gäringe
1728- Lars Persson Norrspånga 094.00.00
1728- Per Larsson Stenstorp 073.00.00
1728- Fältväbel Anders Skotte Övre Stavhälla
1728- Späd Fröken Skenäs
1728- Dödfött Barn Hacksta
1728- Hustru Gäringe Lars Mårtensson
1728- Barn Gate Soldat
1728- Barn Lunddal Soldat
1728- Hustru Lucia Bengtsdotter Sköldnäs 070.00.00
1728- Änka Marit Mårtensdotter Gäringe 080.00.00
1728- Barn Götslinge Jon
1728- Barn Götslinge Jon
1728- Spädbarn Marsjö
1728- Erik Hellman? Säfstaholm
1728- Änka Lundbyskog
1728- Hustru Brita Gillbergatorp Lars
1728- Mor Gröning Korpral
1728- Änka Nordankärr Lars
1728- Bergsprängare Norbergslagen
1728- Son Lunda Lars Larsson
1728- Erik Persson Nästorp
1728- Kolbärare Lars Billsbro
1728- Gosse Olof Persson Stora Brene
1728- Dotter Kåth ? Soldat
1728- Dräng Svarttorp
1728- Nils Olsson Sätratorp
1728- Änka Marit Jonsdotter Bossbro
1728- Änka Brita Ersdotter Lundastugan
1728- Fattig Gumma Karin Lundastugan
1728- Späd Son Berga Lars Olsson
1728- Nils Ersson Morjanå 073.00.00
1728- Dotter Brita Anders Lunddal Soldat
1728- Barn Berga Nils Nilsson
1728- Dotter Ängstugan Jon
1728- Späd Son Säfstaby Anders Andersson
1728- Skräddare Lars Lilla Vad
1728- Späd Son Åsen Karl Persson
1728- Gammal Piga Brita Månsdotter Ålsätter 082.00.00
1728- Hustru Brita Hansdotter Råmperåd Lars Larsson
1728- Dödfött Barn Stora Lundbyskog
1728- Son Kesätter Olof Winge
1728- Änka Elin Ålsätter
1728- Dotter Saltorp Stenius Förare
1728- Gammal Piga Vännevad
1728- Per Jonsson Vännevad
1728- Hustru Vännevad Per Persson
1728- Hustru Västorp Måns
1728- Späd Son Sätratorp Jon
1728- Barn Baggetorp Lars
1728- Dräng Äng
1728- Anders Börielsson Lilla Sjögetorp 094.00.00
1728- Barn Högsjö Hammar
1729- Gammal Piga Marit Nilsson Kavlinge 075.00.00
1729- Änka Ingeborg Folkesdotter Fattigstugan 087.00.00
1729- Sven Andersson Abrahamsstugan
1729- Nils Andersson Västorp
1729- Son Per Vretsta Per Nilsson
1729- Hustru Brita Hemmingstorp Hans
1729- Per Hemmingstorp
1729- Jöns Torsbro
1729- Späd Son Daniel Högsjö Bruk Daniel Berg
1729- Gammal Piga Larstorp
1729- Hustru Anna Nilsdotter Vitmossen
1729- Amund Vannala
1729- Gösta Jonsson Svarttorp
1729- Olof Persson Perstorp
1729- Anders Ersson Åsen
1729- Jon Jonsson Marsjö
1729- Skräddare Sven Hackstastugan
1729- Gumma Fattigstugan
1729- Piga Vittbro
1729- Änka
1729- Hustru Lindbol Lars Persson
1729- Barn Vännevad
1729- Dräng Vittorp
1729- Lars Olsson Åsen
1729- Erik Olsson Snåret
1729- Karin Hemmingstorp
1729- Olof Ersson Långängen
1729- Liten Son Gäringe Lars Larsson
1729- Hustru Lilla Vad Gammal Soldat
1729- Gammal Piga Fattigstugan
1729- Litet Barn Torsbro
1729- Lars Olsson Galltorp 080.00.00
1729- Erik Persson Stora Ölång
1729- Dotter Götslinge Jon
1729- Hustru Maria Malmberg Johan Broholm Sergeant
1729- Barn Malmberg Johan Broholm Sergeant
1729- Hustru Marsjöstugan Nils
1729- Gosse Bergastugan Lars
1729- Olof Persson Stora Brene
1729- Fattig Gumma Målke
1729- Barn Högsjö Valentin Wenner Hammarsmed
1729- Piga Fattigstugan
1729- Barn Norrspånga Jon
1729- Barn Ålsätterstugan Sven Skomakare
1729- Hustru Ingrid Larsdotter Båsenberga
1729- Späd Dotter Viala Anders Månsson
1729- Olof Olsson Billsbro
1729- Liten Dotter Viala Lars
1729- Liten Dotter Nytorp Per
1729- Barn Bromma
1729- Änka Ingrid Näs
1729- Dräng Larsson Malmberg
1729- Barn Näs Jon
1729- Barn Näs Jon
1729- Son Bromma Olof
1729- Son Ålsätter Jon
1729- Gammal Soldat Erik Nilsson Bergastugan
1729- Son Ullevi Nils
1729- Spädbarn Västorp Måns
1729- Son Säfstaby Jon
1729- Barn Billsbro Änka
1729- Späd Dotter Lunda Måns Larsson
1729- Barn Skallbol Soldat
1729- Hustru Magdalena Kesätter Ebbe Skomakare
1729- Gumma Fattigstugan
1729- Olof Simonsson Vad 077.00.00
1729- Jöns Olsson Kulltorp
1729- Dödfött Barn Högsjö
1729- Späd Son Hansta Lars Persson
1729- Hustru Högsjö Petter Wenner Hammarsmed
1729- Liten Son Kavlinge
1729- Hustru Lyttersta Erik Larsson
1729- Hustru Vikstorp Karl Wikman Ryttare
1729- Barn Vikstorp Karl Wikman Ryttare
1729- Späd Son Finnstorp Jon
1729- Späd Dotter Ålö Samuel Jonsson
1729- Lars Mörk Oppeberga
1729- Hustru Ingrid Bergastugan Lars Jönsson
1729- Erik Källtorp, Östra Vingåkers Sn
1729- Änka Brita Vittorp
1730- Hustru Götslinge Joen
1730- Hustru Wretfelt Soldat
1730- Hustru Winterstierna Soldat
1730- Gammal Man Fattigstugan
1730- Späd Dotter Vikstorp
1730- Hustru Rude Lars Larsson
1730- Änkan Kerstin Morjanå
1730- Jon Ersson Lunda 092.00.00
1730- Andersson Hansta
1730- Hustru Anna Persdotter Åsen Lars Larsson
1730- Erik Bondesson Lyttersta 109.00.00
1730- Erik Bengtsson Henala
1730- Barn Marsjö Karl
1730- Hammarsmedsmäst Johan Humbla Spånga
1730- Dotter Lunda Jon Persson
1730- Oäkta Barn Henala
1730- Gumma Fattigstugan
1730- Hustru Nedre Vannala Lars
1730- Son Svarttorp Lars
1730- Späd Son Snåret Per
1730- Liten Son Broholm Sergeant
1730- Johan Tillman Lunda
1730- Hustru Kerstin Marsjö Bengt Jonsson
1730- Hustru Kerstin Olsdotter Lilla Hökhult
1730- Ung Dotter Sköldnäs
1730- Soldatbarn
1730- Barn Norrspånga
1730- Barn Finninge Per Olsson
1730- Änka Kerstin Oppeberga 093.00.00
1730- Hustru Brita Gate Per
1730- Späd Son Hacksta Olof Olsson
1730- Liten Son Hackstastugan Olof Persson
1730- Herretiänare Lunda
1730- Gumma Fattigstugan
1730- Dotter Mjälnäs Jon Persson
1730- Erik Persson Gäringe
1730- Späd Son Söderspånga Silwijn Bokhållare
1730- Hammarsmed Högsjö
1730- Dotter Vretsta Erik Jonsson
1730- Inspector Jonas Salmonsson Säfstaholm
1730- Änka Kerstin Knutsdotter Äspetorp 095.00.00
1730- Hustru Brita Vännevad 085.00.00
1730- Per Olsson Finninge
1730- Soldatbarn
1730- Piga Låttra
1730- Fattig Gumma Smedstorp
1730- Knektbarn Soldat
1730- Barn
1730- Barn
1730- Fattig Gumma Käbbetorp
1730- Barn Berga
1730- Barn Båltorp
1730- Gammal Soldat Nynäs
1730- Matts Hemmingsson Ede
1730- Hustru Ede Erik Persson
1730- Hustru Låttra Lars Larsson
1730- Dotter Bromma Olof Jönsson
1730- Soldatbarn Beskhult ? Soldat
1730- Gumma Nytorp
1730- Gumma Arvidsstugan
1730- Hustru Nils Brant Soldat
1730- Hustru Kesätter Boman Ryttare
1730- Barn Finnstorp Lars
1730- Barn Vannala Anders Amundsson
1730- Jon Ersson Skallbol
1730- Olof Ersson Båsenberga 073.00.00
1730- Liten Son Mjälnästorp Per Ersson
1730- Soldatbarn Västervik Soldat
1730- Per Larsson Åsen
1730- Son Lilla Målke Lars
1730- Gumma Skårsnässtugan 087.00.00
1730- Son Nytorp Erik
1730- Hustru Lilla Hökhult Nils Persson
1730- Son Kavlinge Per Olsson
1730- Soldatbarn Soldat
1730- Hustru Berga Jon Bondesson
1730- Gammal Huspiga Oppeberga
1730- Son Lars Snåra Erik Olsson
1730- Liten Dotter Åsen Jöns Skomakare
1730- Hustru Lund Olof Ängewald
1730- Liten Dotter Malmberg Erik Nilsson
1730- Spädbarn Sjögöle Nils Ersson
1730- Barn Målke Nils Brant Soldat
1730- Karstorp
1730- Soldatbarn Lilla Ölång Soldat
1730- Barn Lilla Brene Abraham
1730- Barn Lilla Brene Abraham
1730- Mor Högsjö Hammar Michel Mäster
1730- Soldat Lundastugan
1730- Karl Bistorp
1730- Hustru Anna Båltorp
1730- Dotter Dammstugan Lars Skomakare
1730- Bengt Jonsson Marsjö
1730- Marit ? Persdotter Västervik
1730- Jon Persson Söderspånga
1730- Barn Johan Norspong Soldat
1730- Hustru Åtorp Erik Nilsson
1730- Liten Dotter Hälleråd Erik
1730- Änka Ingrid Olsdotter Viala 092.00.00
1730- Späd Dotter Österby Lars Olsson o Kerstin Larsdotter
1730- Son Lars Åsen Änka
1730- Son Hemmingstorp Änka
1730- Liten Dotter Dammen Erik Trädgårdsmästar
1730- Liten Dotter Bresätter Erik Jonsson
1730- Liten Son Spånga Tomas Nilsson
1730- Barn Stora Sjögetorp
1730- Son Norrspånga Per Jönsson
1730- Olof Olsson Henala
1730- Gumma Fattigstugan
1730- Fattig Gumma Kavlinge
1730- Per Persson Vretsta
1730- Dräng Jon Olsson Åndenäs
1731- Ung Dräng Ärnebäck Per
1731- Änka Karin Håkansdotter Lunda
1731- Gumma Svanvik 080.00.00
1731- Spädbarn Åndenäs
1731- Lars Ersson Udden 074.00.00
1731- Dräng Mjälnäs Jon Persson
1731- Späd Son Åsen Änka
1731- Hustru Kerstin Ersdotter Ellfalla 096.00.00
1731- Gammal Hammarsm Finninge
1731- Nils Bengtsson Karstorp 089.00.00
1731- Änka Maria Nilsdotter
1731- Ung Dräng Gropptorp
1731- Brita Larsdotter Morjanå
1731- Mårten Olsson Lunda
1731- Gumma Fattigstugan
1731- Gumma Fattigstugan
1731- Hustru Myrkärr
1731- Olof Andersson Stora Lundbyskog
1731- Gumma Fattigstugan
1731- Gumma Fattigstugan
1731- Späd Dotter Gäringstorp
1731- Soldatbarn Svenstorp Soldat
1731- Fattig Gumma Lunda HT
1731- Änka Båsenberga Anders
1731- Änka Viala Jon
1731- Hustru Anna Jonsdotter Bärle
1731- Änka Kerstin Olsdotter
1731- Cecilia Andersdotter Lunda HT
1731- Maria Larsdotter Stavhälla
1731- Gammal Piga Vannala
1731- Piga Fallkärr
1731- Liten Son Högsjö Daniel Berg Hammarsmed
1731- Olof Mårtensson Bärle
1731- Nils Olsson Lilla Kulltorp
1731- Dräng Stengårdens ST
1731- Barn Morjanå ST
1731- Nils Olsson Lunda 074.00.00
1731- Nils Persson Fräntorp
1731- Son Per Lunda Lars Larsson
1731- Jon Persson Götslinge
1731- Per Nilsson Nordankärr
1731- Per Olsson Åby
1731- Fattig Gumma Norrspånga
1731- Gumma Fattigstugan
1731- Gammal Ryttare Johan Hård
1731- Gumma Fattigstugan
1731- Matts Nilsson Vretsta
1731- Barn Lindbol Olof
1731- Son Lars Hedberg Soldat
1731- Brita Karlsdotter Ristorp 086.00.00
1731- Änka Ingeborg Jonsdotter Vad
1731- Lars Olsson Berga
1731- Hustru Kerstin Bondesdotter Karstorp
1731- Hustru Karin Larsdotter Lunda HT Olof Lundberg Ryttare
1731- Piga Karin Persdotter Åsen
1731- Organist Erik
1731- Klockare Jon Bengtsson
1731- Änka Ingrid Ersdotter Åsen
1731- Per Jönsson Gäringestugan
1731- Brita Mattsdotter Vretstastugan
1731- Mjölnardräng Sven Spånga Kvarn
1731- Hustru Kerstin Jonsdotter Viala
1731- Liten Gosse Kåsta
1731- Dotter Anna Stugutorp
1731- Änka Ingrid Olsdotter Kåsta
1731- Barn Kikurn
1731- Gumma Anna Fattigstugan
1731- Lars Nilsson Stora Sjögetorp
1731- Barn Torsbro
1731- Barn Skallbols ST
1731- Gumma Vretsta
1731- Barn Högsjö Hammar
1731- Simon Vannala 084.00.00
1731- Soldatbarn Malmbergs ST Soldat
1731- Son Kåsta Jon Kåter
1731- Soldatson Morjanå Soldat
1731- Erik Karlsson Sjögöle
1731- Brita Fattigstugan
1731- Hustru Högsjö Michel Hammarsmed
1731- Barn Lunda Skomakare
1731- Dödfött Barn Sköldnäs
1731- Nils Nilsson Rude
1731- Gumma Brita Hanstastugan ? 112.00.00
1731- Murmästare Lars Andersson Mon 085.00.00
1731- Gumma Hanstastugan 070.00.00
1731- Lars Olsson Malmberg 042.00.00
1731- Gammal Rustmäst Anders Olsson Vitan 104.00.00
1731- Hustru Billsbro Lars Larsson
1731- Änka Kerstin Hällgölet
1732- Änka Anna Olsdotter Åsen
1732- Son Nils Båltorp Olof Nilsson
1732- Son Per Österby Per Olsson
1732- Jöns Jonsson Hagtorp
1732- Per Nilsson Henala
1732- Gammal Man Torsbro
1732- Soldatbarn Soldat
1732- Hustru Lund Fjärdingsman
1732- Barn Lunda Ryttare
1732- Barn Haddetorpsstugan
1732- Anders Andersson Bresätter
1732- Lars Andersson Vannala
1732- Gumma Fattigstugan
1732- Änka Ingrid Billsbro
1732- Ingeborg Olsdotter Lunda
1732- Anders Bondesson Ärnebäck
1732- Lars Persson Vik
1732- Barn Backa, Svarttorps Rote
1732- Änka Ingeborg Ås
1732- Mårten Persson Hacksta
1732- Lars Månsson Kesätter
1732- Hustru Anna Stugutorp
1732- Änka Svarttorp
1732- Änka Marsjö Erik Olsson
1732- Hustru Västerviksstugan Erik Persson
1732- Barn Bistorp Per Karlsson
1732- Gumma Billsbro
1732- Olof Karlsson Skårsnäs 081.00.00
1732- Lars Larsson Rude 077.00.00
1732- Barn Högsjö Hammar
1732- Styvmor Karin Brännskogen Jon Larsson 084.00.00
1732- Per Remsnidartorp 094.00.00
1732- Änka Gäringstorp
1732- Skräddardräng Lunda
1732- Gumma Fattigstugan
1732- Gumma Fattigstugan
1732- Gumma Fattigstugan
1732- Gumma Fattigstugan
1732- Dödfött Barn Norrspånga ST
1732- Ryttare Per Lundberg Lunda
1732- Hustru Mjälnäs Per
1732- Gumma Österby
1732- Per Mjälnäs
1732- Skomakare Erik Ersson Åsen
1732- Gumma Västervik
1732- Gammal Piga Fattigstugan
1732- Barn Råmperåd Befallningsman
1732- Hustru Kesätter Ebbe Skomakare
1733- Hustru Brita Nilsdotter Sköldnäs
1733- Gumma Olofstorp
1733- Barn Finninge
1733- Piga Hälleråd
1733- Barn Stora Målke
1733- Adjunct Abraham Bonovius Lilla Brene
1733- Måns Nästorp
1733- Hustru Rude Skräddare
1733- Mårten Andersson Ekeberg
1733- Änka Anna Ekeberg
1733- Lars Snåret
1733- Jon Skyttorp
1733- Gumma Gäringestugan
1733- Litet Barn Ekeberg
1733- Anders Larsson Buddetorp
1733- Lars Hultstugan, Kesätter
1733- Kerstin Ålöstugan
1733- Olof Jonsson Vad
1733- Litet Barn Simonstorp
1733- Nils Båltorp
1733- Änka Ingrid Åsen
1733- Dräng Jon Månsson Åsen
1733- Gumma Ärnebäck
1733- Hustru Tovekärr Per Andersson
1733- Per Olsson Kesätter 109.00.00
1733- Mor Ingrid Åsen Karl
1733- Hustru Brita Svarttorp Lars Jonsson
1733- Änka Kerstin Oppeberga
1733- Barn Viala
1733- Barn Sliparbol
1733- Olof Olsson Backa, Svarttorps Rote
1733- Hans Nilsson Backa, Svarttorps Rote
1733- Mäster Daniel Berg Högsjö Hammar
1733- Liten Son Lars Göransson Soldat 011.00.00
1733- Skomakare Ebbe Kesätter
1733- Erik Persson Vad
1733- Son Sätratorp Änka
1733- Barn Kårthman Soldat 000.10.00
1733- Son Stengården Jon
1733- Hustru Kårthman Soldat
1733- Barn Kårthman Soldat
1733- Bengt Bengtsson Malmberg
1733- Barn Åsen Olof Larsson
1733- Gammal Man Nygård
1733- Litet Barn Vik
1733- Änka Marit Olsdotter Finnstorp
1733- Bonde Vad
1733- Barn Stavhälla
1733- Dödfött Barn Åby
1733- Liten Son Båsenberga Hagström Länsman
1733- Liten Dotter Norrspånga Ingewald Ingewaldsson
1733- Dräng Bresätter
1734- Son Morjanå Per Persson 000.06.00
1734- Son Säfstaholm Befallningsman
1734- Hustru Anna Jönsdotter Stora Målke 105.00.00
1734- Per Ersson Plomtorp 070.00.00
1734- Karin Persdotter Slängbäcken 067.00.00
1734- Svärmor Lilldalen Gröning Korpral 070.00.00
1734- Hustru Lunda Jon Persson 035.00.00
1734- Piga Fattigstugan 087.00.00
1734- Gammal Gumma Fattigstugan 087.00.00
1734- Hustru Åsen Lars Ersson 044.00.00
1734- Barn Wretfeldt Soldat 000.00.21
1734- Barn Wretfeldt Soldat 000.00.21
1734- Dotter Ingrid Östra Vintergatan Erik Olsson 003.06.00
1734- Hustru Gäringsnäs Olof Nilsson 059.00.00
1734- Erik Nilsson Söderspånga
1734- Lars Olsson Sköldnäs
1734- Nils Nilsson Marsjöstugan 087.00.00
1734- Dotter Kerstin Berga Jon Nilsson 004.00.00
1734- Arrendatorhustr Lischen Ekea Båsenberga
1734- Mor Sköldnäs Erik Nilsson 078.00.00
1734- Svärmor Österby Per Jonsson 082.00.00
1734- Hustru Hagstugan, Skenäs Erik Persson 074.00.00
1734- Olof Olsson Hacksta
1734- Son Olof Majors Backa Olof
1734- Per Olsson Gäringe 056.00.00
1734- Hustru Ingrid Persdotter Säfstastugan 019.06.00
1734- Dotter Brännskogen Anders
1734- Piga Brita Ersdotter Åsen
1734- Gammal Man Lars Larsson Oppsala
1734- Dotter Wahrenberg Soldat
1734-01-26 Olof Fattigstugan
1734- Erik Nilsson Solberga
1734- Barn Erik Kåsta Olof Larsson
1734- Barn Lars Kåsta Olof Larsson
1734- Gumma Bålstugan 068.00.00
1734- Man Björnhult
1734- Barn Säterman Soldat
1734- Barn Säterman Soldat
1734- Fru Stavhälla Sehlbeck Cornett
1734- Erik Persson Vännevad 087.00.00
1734- Hustru Marsjö Jonas Johansson
1734- Hustru Kerstin Mårtensdotter Övre Vannala 092.00.00
1734- Hustru Kerstin Larsdotter Kåsta 021.00.00
1734- Erik Persson Lilla Sjögetorp 003.00.00
1734- Kyrkvärd Olof Jonsson Vretsta 082.00.00
1734- Son Jon Kåsta Erik Jonsson 002.00.00
1734- Svärmor Äng Ragwald
1734- Fattig Gumma Fattigstugan
1734- Bonde Marsjö VG
1734- Hustru Brita Mårtensdotter Torsbro 070.00.00
1734- Hustru Ingrid Roligheten Bonde Bondesson 051.00.00
1734- Snickare Väderkvarnen 063.00.00
1734- Gammal Gumma Marsjö 089.00.00
1734- Piga Kerstin Larsdotter Åby 014.00.00
1734- Barn Vik
1734- Karl Larsson Marsjö
1734- Barn Lund
1734- Barn Lund
1734- Per Fallkärr 063.00.00
1734- Jon Persson Båsenberga 056.00.00
1734- Son Per Åby Per Olsson 002.00.00
1734- Barn Marsjö VG 004.06.00
1734- Gumma Fattigstugan
1734- Barn Hiort Skräddare
1734- Barn Marsjö Erik Bengtsson 004.10.00
1734- Liten Son Marsjö Nils Nilsson 000.03.00
1734- Barn Stora Lundbyskog
1734- Måg Brännskogen Anders
1734- Gammal Piga
1735- Hustru Anna Ersdotter Sjögöle 028.00.00
1735- Kerstin Nilsdotter Brenestugan 005.00.00
1735- Dotter Gäringe Erik Larsson 000.04.00
1735- Dotter Finnstorp Per Jonsson 000.01.21
1735- Son Lilla Täppe Erik Ersson 000.03.21
1735- Dotter Elisabet Ålö Skogvaktare 001.00.21
1735- Son Olof Finninge Lars Olsson 000.00.07
1735- Lars Larsson Lunda 073.00.00
1735- Tyris Olsson Vitastugan 073.00.00
1735- Hustru Billsbro Anders Olsson 054.00.00
1735- Hustru Lunda Mårten Olsson 048.00.00
1735- Dotter Katarina Humbla Spånga Olof Humbla Mäster 027.00.00
1735- Barn Björknäs 002.00.00
1735- Olof Larsson Åsens ÖG 062.00.00
1735- Barn Bresätter Anders Andersson
1735- Barn Nyberg Soldat 007.06.00
1735- Barn Ås
1735- Hustru Spånga Olof Humbla Mäster 051.00.00
1735- Barn Österby Olof Olsson
1735- Klensmedsmästar Anders Högsjö
1735- Barn Åsbostugan Jon
1735- Barn Åsbostugan Jon
1735- Barn Brant Soldat
1735- Son Norrspånga Ingewald 004.00.00
1735- Barn Brita Låtterberg Ryttare
1735- Barn Maria Låtterberg Ryttare
1735- Barn Gunwijk Soldat
1735- Barn Sätratorp Anders
1735- Befallningsman Erik Bröms Säfstaholm 049.00.00
1735- Per Ersson Stora Brene 049.00.00
1735- Hustru Ingeborg Larsdotter Snåra 063.00.00
1735- Hustru Högby Lars Andersson 089.00.00
1735- Gammal Kusk Jakob Jakobsson Säfstaholm 088.09.00
1735- Piga Lund
1735- Gumma Västra Vintergatan 093.00.00
1735- Svärmor Vittbro Lars Persson 083.00.00
1735- Piga Annika Stora Täppe Bonde 020.00.00
1735- Dotter Karin Ede Erik Persson 002.06.00
1735- Barn Buddetorp 002.06.00
1735- Hustru Hacksta Olof Larsson
1735- Barn Marsjö Sågare
1735- Barn Stora Lundbyskog 000.00.01
1735- Barn Hälleråds ST Hellman Soldat
1735- Hustru Wretfeldt Soldat
1735- Barn Wretfeldt Soldat
1735- Son Widing Soldat
1735- Jon Larsson Billsbro 060.00.00
1735- Olof Larsson Högby 026.00.00
1735- Barn Baggman Soldat
1735- Hustru Viala Daniel Larsson Skräddardräng 031.00.00
1735- Bonde Kärrtorp
1735- Barn Viala Daniel Larsson Skräddardräng
1735- Gammal Piga Spånga Hammar
1735- Lars Persson Gäringe 065.00.00
1735-09-24 Hustru Dorotea Leuchovia Prästgården Jon Bröms
1735- Hammarsmed Nils Andersson Pihlb Billsbro
1735- Gumma Lilla Vad
1735- Hustru Anna Persdotter Äskedalen 066.00.00
1735- Barn Stavhälla
1735- Gammal Man
1735- Barn Lindbol
1735- Anders Karlsson Finnstorp
1735- Hustru Brita Olsdotter Solberga 079.00.00
1735- Barn Wiberg Soldat 008.00.00
1735- Hustru Kesätters Hult Skomakare
1735- Barn Marsjö
1735- Son Anders Tovekärr Per Andersson 012.00.00
1735- Dotter Annika Kåsta Jon Persson 012.00.00
1735- Dotter Kuhlhielm Kapten 002.00.00
1736- Per Olsson Mon 064.00.00
1736- Olof Olsson Snåra 081.00.00
1736- Gumma Norrspånga ST
1736- Simon Månsson Lilla Kulltorp 053.00.00
1736- Olof Olsson Bliggetorp 027.00.00
1736- Piga Brita Andersdotter Abrahamsstugan 077.00.00
1736- Gammal Hustru Åndenäs
1736- Olof Larsson Hacksta
1736- Gammal Piga Kerstin Persdotter Backa, Svarttorps Rote
1736- Barn Norrspånga
1736- Anders Andersson Säfstaby
1736- Hustru Säfstaby Anders Andersson
1736- Barn Bistorp
1736- Dödfött Barn Kåsta
1736- Piga Brita Jonsdotter Viala
1736- Barn Lilla Ölång
1736- Olof Larsson Lunda 089.00.00
1736- Per Larsson Lyttersta 081.00.00
1736- Olof Jonsson Tegelslagartorp 083.00.00
1736- Mor Berga Jon Olsson 081.00.00
1736- Fattig Gubbe Övre Vannala 075.00.00
1736- Soldatbarn
1736- Hustru Vad
1736- Nils Larsson Berga ST
1736- Erik Ersson Galltorp
1736- Gammal Man Gäringsnäs 062.00.00
1736- Gammal Piga Oppsala
1736- Anders Andersson Åsen
1736- Lars Jonsson Vad
1736- Barn Mellan Vannala
1736- Barn Göketorp
1736- Barn Göketorp
1736- Gammal Man Lyttersta
1736- Barn Vretsta
1736- Gruvfogde Petter Nybom Högsjö
1736- Barn Vad
1736- Barn Vad
1736- Bonde Jönsson Ärnebäck
1736- Per Hansson Valborgsstugan 077.00.00
1736- Lars Persson Lilla Brene 079.00.00
1736- Olof Nilsson Båltorp 065.00.00
1736- Änka Målvik Befallningsman
1736- Barn Åndenäs
1736- Barn Gräfling Soldat
1736- Hustru Anna Ersdotter Oppsala 081.00.00
1736- Hustru Anna Mostugan 061.00.00
1736- Änka Marit Pärsdotter 057.00.00
1736- Hustru Svanvik
1736- Gubbe Nils Andersson Starrkällan 061.00.00
1736- Barn Berga Lars Jönsson 000.06.00
1736- Litet Barn Svarttorp 000.06.00
1736- Gammal Piga Fattigstugan
1736- Gammal Piga Anna Fräntorp
1736- Olof Persson Svarttorp 065.00.00
1736- Barn Hälleråd Olof Ersson
1736- Hustru Anna Nilsdotter Lönntorp Erik Svensson 065.00.00
1736- Gammal Man Svenstorp 078.00.00
1736- Lars Johansson Buddetorp
1736- Lars Larsson Bresätter 056.00.00
1736- Liten Dotter Väderkvarnen Snickare
1736- Ingrid Ragwaldsdotter Knutstorp 077.06.00
1736- Änka Henala
1736- Änka Lyttersta
1736- Barn Spånga Olof Humbla Hammarsmed
1736- Barn Söderspånga Anders Jonsson
1736- Jon Ersson Stugutorp
1736- Piga Kertin Jonsdotter Skyttorp 021.00.00
1736- Piga Lund
1736- Barn Vännevad
1736- Kerstin Olsdotter Skälbäcksstugan 032.00.00
1736- Gammal Lars Andersson Säfstaby 072.00.00
1736- En Gosse Lilla Kulltorp
1736- Flicka Lyttersta
1736- Barn Snickare
1736- Änka Marit Kaplansgården
1736- Piga Skårsnäs 030.00.00
1736- Gumma Bohm Soldat
1736- Länsman Erik Hagström
1736- Änka Vretsta MG
1736- Gammal Soldat Ärnebäck
1736- Gumma Lundastugan
1736- Erik Larsson Sliparbol
1736- Dräng Västervik
1736- Barn Åsbostugan
1736- Gammal Gumma
1737- Piga Grindstugan
1737- Gumma Söderspånga ST
1737- Simon Olsson Äskedalen 033.00.00
1737- Kerstin Persdotter Oppeberga 001.06.00
1737- Barn Hellman Soldat
1737- Dödfött oäkta B Saltorp
1737- Nils Persson Malmberg 074.00.00
1737- Barn Bistorp
1737- Änka Karin Larsdotter Rude 067.00.00
1737- Dotter Bengt Åkerberg Klockare 001.00.00
1737- Hustru Stora Täppe Olof Olsson 060.00.00
1737- Dotter Stora Målke Måns
1737- Brita Nilsdotter Mon, Svarttorps Rote 071.00.00
1737- Barn Mon, Svarttorps Rote Larsson
1737- Annika Larsdotter Malmberg 018.00.00
1737- Gammal Man Vretsta
1737- Anders Ersson Lilla Kulltorp
1737- Bonde Ärnebäck
1737- Litet Barn Åsen Erik Persson
1737- Erik Tyrisson Finninge 075.00.00
1737- Gammal Gardeska Häggblom
1737- Dotter Maria Lund Fjärdingsman (F 032.00.00
1737- Hustru Maria Larsdotter Malmberg Per Larsson 037.00.00
1737- Hustru Katarina Ersdotter Spångberg Soldat 060.00.00
1737- Dräng Erik Ersson Snåra 018.00.00
1737- Hustru Ingrid Nilsdotter Solberga 057.00.00
1737- Barn Högsjö Trädgårdsmästar
1737- Gammal Hustru Stora Kulltorp
1737- Gammal Gumma Björknäs
1737- Barn Lundängstugan
1737- Soldat Wretfelt
1737- Änka Lilla Kulltorp
1737- Hustru Bliggetorp
1737- Änka Väderkvarnen
1737- Barn Hagstugan Hiort
1737- Hustru Svarttorp Skomakare
1737- Dödfött Barn Solberga
1737- Gammal Man Myrkärr
1737- Hustru Bliggetorp Pettersson Snickare
1737- Hustru Kesätters Krog Kyrkväktare
1737- Gammal Piga Bistorpsstugan
1737- Litet Barn Glasmästare
1737- Hustru Lövåker Skytt
1737- Hustru Säfstaby Rättare
1737- Gammal Man Hällgölet
1737- Barn Mellan Vannala
1737- Måns Ersson Svarttorp
1737- Lars Jonsson Svarttorp
1737-05-09 Komminister Jon Bröms 081.00.00
1737- Olof Mattsson Bondgölet 071.00.00
1737- Bengt Nilsson Lasstorp
1737- Barn Klofsten Fiskare
1737- Kvinnsperson Glasmästare
1737- Nämndeman Jon Bondesson Ålsätter 060.00.00
1737- Hustru Ingrid Ersdotter Finnstorp 071.06.00
1737- Olof Svensson Äspetorp 060.00.00
1737- Piga Ingeborg Larsdotter Land 030.00.00
1737- Barn Ingeborg Jönsdotter 001.03.00
1737- Olof Persson Finninge 082.00.00
1737- Per Persson Morjanå 060.00.00
1737- Ingrid Jönsdotter Skrattorp 096.00.00
1737- Barn Lövåker
1737- Olof Larsson Äspetorp 060.00.00
1737- Änka Äspetorp
1737- Gumma Anna Jonsdotter Mene 079.00.00
1737- Gammal Man Gölstugan
1737- Far Stubbegården Måns 065.00.00
1737- Barn Viala 009.00.00
1737- Barn Högsjö Låssmed
1737- Dräng Gabriel Spånga
1737- Gammal Hustru Äspetorp
1737- Mjölnare Hans Högsjö
1737- Jöns Persson Äspetorp 054.00.00
1737- Barn Högsjö Wenner Hammarsmed
1737- Hustru Brita Olsdotter Lilla Ölång 057.00.00
1737- Jon Persson Lunda NG
1737- Jon Larsson Vadstorp
1737- Skräddarmästare Hiort
1737- Änka Anna Jonsdotter Vadstorp 087.00.00
1737- Dräng Jon Ersson Oppeberga 019.00.00
1737- Fattig Gumma 076.00.00
1737- Hustru Brita Ersdotter Kulltorp
1737- Bonde
1737- Barn Brefält Soldat
1737- Barn Brefält Soldat
1737- Hustru Hansta Olof Larsson 021.06.00
1737- Änka Kerstin Nilsdotter Ilinge 069.00.00
1737- Piga Karin Sjöbråten 070.00.00
1737- Barn Olof (Trygg) Soldat 010.00.00
1737- Piga Kerstin Olsdotter Båsenberga 080.00.00
1737- Änka Lunda 075.00.00
1737- Hustru Ingrid Larsdotter Uggelboda 083.00.00
1737- Hustru Sköldnäs Erik Larsson
1737- Hustru Brännskogen
1737- Barn Gropptorp
1737- Barn Gropptorp
1737- Gumma Fattighuset
1737- Barn Sköldnäs
1737- Son Gropptorp Jon Carman 001.06.00
1737- Olof Ersson Ålsätter 042.00.00
1737- Gammal Man Vannala
1737- Gammal Man Ås 084.00.00
1737- Piga Bromma 017.00.00
1737- Son Båsenberga Ekman 003.00.00
1737- Barn Vretsta ST
1737- Kyrkvärd Jakob Ersson Henala
1737- Gammal Hustru Malmbergsstugan
1737- Anders Ersson Västra Hultstugan 063.00.00
1737- Änka Karin Mattsdotter Åsen 056.00.00
1737- Dotter Åtorp Erik Nilsson 018.00.00
1737- Mor Gunviken Per 094.00.00
1737- Änka Vannala
1737- Änka Ödesäng
1737- Änka Nytorpsstugan
1737- Barn Buddetorp
1737- Lars Olsson Billsbro
1737- Jon Jonsson Åsbostugan
1737- Olof Svensson Baggbäcken
1737- Rättare Olof Larsson Säfstaby 081.00.00
1737- Barn Gunviken
1737- Per Olsson Skälbäcksstugan
1737- Hustru Kaxe Soldat
1737- Hustru Majtorp Jean Ring
1737- Paul Ekman Båsenberga
1737- Gammal Piga Finnstorp
1737- Gammal Man Östra Vintergatan
1737- Hustru Billsbro Jean Humbla Mäster
1737- Gammal Man Buddetorp
1737- Barn Rude
1737- Nils Ersson Solberg 056.00.00
1738- Dotter Billsbro Jean Humbla Mäster
1738- Jon Nilsson Oppstugan 091.00.00
1738- Lars Mårtensson Gäringe 082.00.00
1738- Per Olsson Lunda 065.00.00
1738- Änka Stora Ölång 087.00.00
1738- Sexman Jon Olsson Berga 055.00.00
1738- Glasmästare Backman 051.00.00
1738- Kyrkvaktare Per Månsson 064.00.00
1738- Gammal Hustru Bliggetorp 080.00.00
1738- Barn Norrspånga 000.01.10
1738- Piga Äng 020.00.00
1738- Piga Äng 023.00.00
1738- Barn Torsbro 000.01.00
1738- Hustru Stora Kulltorp Erik 060.00.00
1738- Gammal Änka Hacksta 097.00.00
1738- Barn Gropptorp
1738- Gammal Hustru Stugutorp 092.00.00
1738- Lars Mårtensson Läppe 066.00.00
1738- Per Olsson Kavlinge 060.00.00
1738- Gammal Kvinnspe Erstorp 090.00.00
1738- Barn Ilinge 003.00.00
1738- Per Persson Hacksta 050.00.00
1738- Bonde Österby 033.00.00
1738- Piga Götslinge 020.00.00
1738- Dödfött Barn Finninge
1738- Hustru Brita Nilsdotter Låttra 059.00.00
1738- Barn Låttra ? 000.09.00
1738- Piga Låttra 063.00.00
1738- Lars Larsson Munktorp 030.00.00
1738- Erik Nilsson Sköldnäs 063.00.00
1738- Hustru Anna Larsdotter Sköldnäs 062.00.00
1738- Lars Larsson Gillbergatorp 066.00.00
1738- Jon Andersson Stockbäcken 051.00.00
1738- Hustru Marit Larsdotter Åsen 074.00.00
1738- Soldat Miälstad ? Åsen 068.00.00
1738- Hammarsmedsdrän Erik Hägerwinge 027.00.00
1738- Erik Nilsson Fräntorp 064.00.00
1738- Barn Lunda HT 007.06.00
1738- Hustru Marsjö Lars Larsson 066.00.00
1738- Per Gunviken 060.00.00
1738- Gammal Hustru Mostugan 076.00.00
1738- Barn Kyrkstugan Margareta 001.00.00
1738- Lars Ersson Gunviken 075.00.00
1738- Hustru Anna Persdotter Gunviken 070.00.00
1738- Lars Persson Äskedalen 076.00.00
1738- Hustru Brita Jonsdotter Stora Hökhult 080.00.00
1738- Son Lars Persson Stora Målke 001.06.00
1738- Son Per Olsson Äspetorp 011.00.00
1738- Son Olof Persson Sjöbråten 011.00.00
1738- Ryttare Johan Karman Gropptorp 054.00.00
1738- Hustru Hundängstugan? 046.00.00
1738- Olof Larsson Vik 072.06.00
1738- Olof Olsson Rude
1738- Änka Ingrid Jönsdotter Buddetorp 076.00.00
1738- Jöns Olsson Stora Kulltorp 071.00.00
1738- Olof Andersson Marsjö 054.00.00
1738- Barn Berga 001.00.00
1738- Barn Finström Soldat 000.10.00
1738- Jakob Jakobsson Henala 033.00.00
1738- Gammal Hustru Finninge 076.00.00
1738- Böriel Ersson Ellfalla 078.00.00
1738- Son Sköldnäs Hans
1738- Piga Lunda Fältskär 050.00.00
1738- Per Olsson Skälbäcksstugan 066.00.00
1738- Olof Olsson Blacktorp 057.00.00
1738- Barn Högsjö Kvarn
1738- Gammal Hustru Gölstugan 073.00.00
1738- Prost Tiburtius Prostgården 053.00.00
1738- Ingrid Simonsdotter Stora Sjögetorp 085.00.00
1738- Anna? Larsdotter Oppeberga
1738- Dotter Finnstorp Karl Andersson 005.06.00
1738- Barn Skälbäcksstugan Olof Olsson 005.00.00
1738- Son Marsjö Erik Bengtsson 017.00.00
1738- Lars Larsson Viala 064.00.00
1738- Gammal Soldat Åda Hackstastugan
1738- Änka Galltorp 076.00.00
1738- Barn Högsjö Bruk
1738- Sjuk Piga Åtorp 054.00.00
1738- Jungfru Dorotea Campanius 010.06.00
1738- ERik Ersson Vretsta 061.00.00
1738- Änka Stenstorp 061.00.00
1738- Änka Viala 070.00.00
1738- Barn Högsjö Trädgårdsmästar
1738- Anders Larsson 087.00.00
1738- Magdalena Pilou Montelius Mag. 036.00.00
1738- Erik Ersson Anderstorp 022.00.00
1738- Erik Svensson Säfstaby 067.00.00
1738- Avskedad Ryttar Erik Wijkman 050.00.00
1738- Lars Persson Svanvik 050.00.00
1738- Dödfött Barn
1738- Dödfött Barn
1738- Dödfött Barn
1738- Dödfött Barn
1738- Hustru Anna Bondesdotter Myngen 032.00.00
1738- Piga Karin Månsdotter Säfstaby 058.00.00
1738- Barn Anna Myngen
1738- Änka Söderspånga 090.00.00
1738- Erik Olsson Snåra 039.00.00
1738- Erik Hemmingsson Vintergatan 060.00.00
1738- Mor Gunnwik Soldat 092.00.00
1738- Son Högsjö Faltin Wenner 003.00.00
1738- Anders Nilsson Svarttorp 025.00.00
1738- Hustru Brita Persdotter Skälbäcksstugan 036.00.00
1738- Barn Hacksta
1738- Lars Larsson Gropptorp 056.00.00
1738- Barn Björnhult 005.00.00
1738- Barn Svarttorp
1738- Dödfött Barn Skeppmyre
1739- Hustru Sjöberg Soldat 052.00.00
1739- Nilsson Säfstaby 073.00.00
1739- Olof Persson Ellfalla 103.00.00
1739- Erik Persson Buddetorp 052.00.00
1739- Hustru Kerstin Jonsdotter Mene 077.00.00
1739- Korpral Kåsta 052.00.00
1739- Barn Erstorp
1739- Änka Lunda 081.00.00
1739- Barn Stora Hökhult 003.00.00
1739- Barn Finnstorp
1739- Hustru Vik Jon Persson 056.00.00
1739- Hustru Ingeborg Andersdotter Malmberg 060.00.00
1739- Per Nilsson Stora Målke 051.00.00
1739- Änka Ingeborg Knutsdotter Gölet
1739- Änka Kerstin Larsdotter Dammen 090.06.00
1739- Änka Ingeborg Hansdotter Håkanstorp 093.00.00
1739- Hustru Ingrid Jonsdotter Viala 050.00.00
1739- Erik Ersson Malmberg 032.00.00
1739- Per Persson Skårsnäs 026.00.00
1739- Erik Nilsson Uggelboda 086.00.00
1739- Hustru Brita Bengtsdotter Lyttersta 081.00.00
1739- Erik Persson Stora Brene 019.00.00
1739- Erik Nilsson Malmberg 059.00.00
1739- Hustru Anna Nilsdotter Berga
1739- Olof Nilsson 012.06.00
1739- Barn Lunda 003.06.00
1739- Man Anderstorp 091.00.00
1739- Erik Persson Gäringe 037.06.00
1739- Hustru Ingrid Larsdotter Gropptorp 070.00.00
1739- Lars Larsson Svarttorp 014.00.00
1739- Maria Andersdotter Haddetorp 001.00.00
1739- Anna Jonsdotter 080.00.00
1739- Piga Maria Hansdotter 037.00.00
1739- Barn Lunda Lars Larsson 004.00.00
1739- Änka Tegelslagartorp 070.00.00
1739- Hustru Margareta Månsdotter Kesätter 059.00.00
1739- Hustru Elisabet Larsdotter Lund 072.00.00
1739- Hustru Anna Nilsdotter Hacksta 071.00.00
1739- Erik Larsson Kubbetorp 020.00.00
1739- Anders Jonsson Spångastugan 041.00.00
1739- Annika Ersdotter Säfstaholm 022.00.00
1739- Nils Persson Fattigstugan 084.00.00
1739- Dotter Plomtorp Anders Persson 008.00.00
1739- Son Lars Viala Per Larsson 006.00.00
1739- Dotter Hagstugan, Skenäs 004.00.00
1739- Lars Olsson Hansta 071.00.00
1739- Jon Jonsson Bärle 084.00.00
1739- Dotter Högsjö Hammar Wenner 000.00.12
1739- Erik Andersson Stora Kulltorp 026.00.00
1739- Karin Persdotter Ödesäng 055.00.00
1739- Marit Ersdotter Mellan Vannala 025.00.00
1739- Nils Ragwaldsson Ringeråd 038.00.00
1739- Elin Hansdotter Nordankärr 085.00.00
1739- Flickebarn Vannalastugan 012.00.00
1739- Häradsdomare Jöns Josiasson Baggetorp 070.00.00
1739- Per Bengtsson Åsen 070.00.00
1739- Son Säfstaby Bonde Bondesson 001.00.00
1739- Dotter Gräfling Soldat 009.00.00
1739- Dotter Brenestugan Nils 001.00.00
1739- Jungfru Hedman Säfstaholm 023.00.00
1739- Barn Viala Olof Jonsson 000.00.05
1739- Barn Glasmästarstugan 008.00.00
1739- Barn Henfelt Soldat 007.00.00
1739- Barn Mogetorp 000.00.03
1739-07-15 Lars Andersson Högby 092.00.00
1739- Barn Påmperåd 000.00.18
1739- Barn Mogetorp
1739- Dotter Lilla Hökhult Anders Nilsson 010.00.00
1739- Barn Trädgårdsmästar 000.00.01
1739- Barn Trädgårdsmästar 000.00.08
1739-08-15 Hustru Brita Ersdotter Abrahamsstugan 036.00.00
1739- Piga Marsjö 017.00.00
1739- Bonde Lund 047.00.00
1739- Gumma Vannalastugan 091.00.00
1739- Gosse Gäringstorp 002.00.00
1739- Litet Barn Lilla Ölång 000.11.14
1739- Litet Barn Hackstastugan 002.06.00
1739- Hustru Anna Grindstugan 025.00.00
1739- Gumma Skogstorpsstugan 091.00.00
1739- Hustru Stalberg Soldat 031.00.00
1739- Mor Hacksta Bengt 059.00.00
1739- Erik Persson Kåsta 013.00.00
1739- Barn Brita Schelberg Soldat 000.00.14
1739- Mäster Petter Pihlgren Hackstastugan 058.00.00
1739-11-04 Anders Ersson Bossbro 019.00.00
1739- Kerstin Jonsdotter Vannalastugan 077.00.00
1739- Gumma Fattigstugan 080.00.00
1739- Gumma 087.00.00
1739- Änka Anna Mårtensdotter Lilla Kulltorp 071.00.00
1739-12-04 Erik Ersson Lunda 024.00.00
1739- Son Simon 006.00.00
1739- Son Wretfelt Ryttare
1739- Barn Simonstorp 006.00.00
1739- Soldat
1739- Son Wretfelt Ryttare
1740-
1740- Per Olsson Skeppmyre 090.00.00
1740- Hustru Wiberg Soldat 044.00.00
1740- Gammal Hustru Åby 077.00.00
1740- Barn Marsjö
1740- Gammal Man Ås 084.00.00
1740- Barn Engwald Soldat
1740-01-09 Prostinna Margareta Westerling Prostgården Tiburtius 039.06.00
1740- Gumma Solberga 097.00.00
1740- Änka Ingrid Olsdotter Hackstastugan 077.00.00
1740- Änka Kerstin Ersdotter Skrattorpsstugan 072.00.00
1740- Gammal Man Lundbyskog 086.00.00
1740- Sven Andersson Bresätter 076.00.00
1740- Änka Anna Olsdotter Lunda 073.00.00
1740- Hustru Marit Persdotter 032.00.00
1740- Olof Jonsson Skårsnäs 078.00.00
1740- Änka Svenstorp 073.00.00
1740- Gammal Piga Vitmossen 073.00.00
1740- Litet Barn Säfstaby 001.00.00
1740- Barn Vad
1740- Soldat Karl Bohm 059.00.00
1740-02-15 Sexman Erik Larsson Galltorp? 038.00.00
1740- Gammal Piga Marsjö 054.00.00
1740- Hustru Melhult 023.00.00
1740-02-29 Olof Olsson Svarttorp 031.00.00
1740- Änka Kerstin Persdotter Hackstastugan 074.00.00
1740- Son Östra Hultstugan Olof Olsson 003.00.00
1740- Änka Ingrid Larsdotter 063.00.00
1740- Änka Karin Ersdotter Målke 075.00.00
1740- Son Ålsätter Jon Gustavsson 000.00.14
1740- Son Säfstaby Jon Persson 003.00.00
1740- Änka Kerstin Norrspånga ST 080.00.00
1740- Barn Norrspånga ST 000.09.00
1740-03-10 Erik Hälleråd 058.00.00
1740- Jon Bengtsson Viala 090.00.00
1740- Hustru Ingeborg Larsdotter Hult 061.00.00
1740- Barn Åndenäs 006.06.00
1740- Barn Åndenäs 000.06.00
1740- Barn Finnstorp 001.00.00
1740- Erik Persson Åsen 053.00.00
1740- Måns Nilsson Hälleråd
1740- Hustru Anna Persdotter Sköldnäs 063.00.00
1740- Hustru Anna Ragwaldsdotter 071.00.00
1740- Hustru Elin Andersdotter Sköldnäs ST 070.00.00
1740- Son Billsbro Olof Olsson 000.00.18
1740- Anders Larsson Stora Täppe 018.00.00
1740-03-31 Lars Jonsson Stora Hökhult 033.00.00
1740-03-30 Olof Larsson Berga 018.06.00
1740- Anna Ersdotter Billsbro 002.00.00
1740- Marit Olsdotter Sätratorp 001.06.00
1740- Hustru Brita Olsdotter Åndenäs 040.00.00
1740- Barn Högsjö Bruk 001.06.00
1740- Hustru Hansta Lars Persson 049.00.00
1740- Änka Lunda SG 082.00.00
1740- Dotter Hagstugan Hiort Skräddare 013.00.00
1740- Son Billsbro Petter Humbla Mäster 008.00.00
1740- Jon Övre Vannala 070.00.00
1740- Barn Sätratorp 002.00.00
1740- Per Karlsson Bistorp 047.00.00
1740- Ingrid Nilsdotter Malmbergsstugan 052.00.00
1740- Piga Håltorp 100.00.00
1740- Olof Jönsson Ede 064.06.00
1740- Änka Anna Olsdotter Kavlingestugan 079.00.00
1740- Änka Kerstin Nilsdotter Malmberg 055.00.00
1740- Änka Brita Nilsdotter Hacksta 057.06.00
1740- Gammal Man Morjanå 075.00.00
1740- Barn Österby
1740- Barn Söderspånga 001.00.00
1740- Erik Ersson Malmberg 070.00.00
1740- Hustru Kerstin Andersdotter Malmberg 064.00.00
1740- Soldat Hull Smedstorp 068.00.00
1740- Gumma Fattigstugan 080.00.00
1740- Gumma Fattigstugan 090.00.00
1740- Jon Larsson Kåsta 076.00.00
1740- Hustru Ingeborg Simonsdotter? Bäcktorp 075.00.00
1740- Änka Ingrid Knutsdotter Nästorp 092.00.00
1740- Hustru Anna Larsdotter Nästorp 054.00.00
1740- Hustru Karin Månsdotter Nästorp 069.00.00
1740- Barn Vretsta
1740- Dotter Hjälmarstorp Lars Larsson 013.00.00
1740- Olof Persson Lunda 064.00.00
1740-05-12 Anders Larsson Nästorp 027.00.00
1740-06-14 Hustru Marit Larsdotter Kesätter 026.00.00
1740- Hustru Ingeborg Jonsdotter Nästorp 055.00.00
1740- Hustru Finman Soldat 036.00.00
1740- Per Olsson Kåsta 064.00.00
1740- Hustru Ingrid Svensdotter Malmbergsstugan 091.00.00
1740- Gosse Kåsta 005.00.00
1740- Jon Larsson Hemmingstorp 076.00.00
1740- Skräddare Anders Ersson Övre Vannala 072.00.00
1740- Gammal Man Stora Kulltorp 063.00.00
1740- Lars Olsson Kåsta 054.00.00
1740- Anders Olsson Bromma 065.06.00
1740- Hustru Karin Olsdotter Majors Backa 039.00.00
1740- Hustru Greta Jansdotter Ärnebäcksstugan 026.00.00
1740- Hustru Karin Ersdotter Skrattorp 057.00.00
1740- Barn Marsjö 000.00.07
1740- Gammal Man Vitmossen 082.00.00
1740- Gumma Fattigstugan 084.00.00
1740- Dotter Lunda Jon Pärsson 002.00.00
1740- Dotter Annika Hacksta Bengt 000.05.00
1740- Barn Malmberg Erik Ersson 003.00.00
1740- Anders Olsson Stora Lundbyskog 003.00.00
1740- Soldathustru Bliggetorp Soldat 023.00.00
1740- Änka Anna Olsdotter 055.00.00
1740- Dotter Lunda Olof Mårtensson 003.00.00
1740- Son Erik Erik Malmberg Soldat 018.00.00
1740- Dotter Fjärdingsman 001.00.00
1740- Måns Sjögetorp 057.00.00
1740- Son Högsjö Trädgårdsmästar 000.00.11
1740- Hustru Kerstin Mårtensdotter Säfstaby 096.00.00
1740- Hustru Brita Persdotter Hacksta 068.00.00
1740- Mårten Olsson Lundastugan 064.00.00
1740- Dotter Hellman Soldat 009.00.00
1740- Anna Nilsdotter Harbacken 046.00.00
1740- Gumma Fattigstugan 080.00.00
1740- Änka Anna Bossbrostugan 060.00.00
1740- Jon Persson Högbrunn 077.00.00
1740- Soldat Erik Bom? 050.00.00
1740- Hustru Hacksta Jöns 058.00.00
1740- Olof Jonsson Henala 028.00.00
1740- Dotter Torp Lars Mårtensson? 001.00.00
1740- Anders Olsson Stora Lundbyskog
1740- Kerstin Ersdotter Stora Målke 016.00.00
1740- Piga "den dumba Fattigstugan 040.00.00
1740- Jon Persson Knutstorp 070.00.00
1740- Gumma Fattigstugan 080.00.00
1740- Gumma Grävstugan 063.00.00
1740- Olof Göransson Lilla Brene 088.00.00
1741- Anders Andersson Övre Vannala 064.00.00
1741- Gammal Man Lundtorp 080.00.00
1741- Olof Bondesson Lindbol 078.00.00
1741- Hammarsmed Erik Werre Högsjö 090.00.00
1741- Dotter Ärnebäck Per Jonsson 000.00.17
1741- Gammal Man Lilla Kulltorp 075.00.00
1741- Barn Sjöberg Soldat 005.07.00
1741- Gammal Gumma Fattigstugan 100.00.00
1741- Dotter Stora Målke Jöns Larsson 001.06.00
1741- Gammal Piga Finninge 064.00.00
1741- Hustru Billsbro Jan Michelsson Hammarsmed 057.00.00
1741- Gammal Gumma Fattigstugan 100.00.00
1741- Hustru Anna Andersdotter Remsnidartorp 074.00.00
1741- Lakej (Laquei) Högsjö 025.00.00
1741- Gumma Ålsätter 091.00.00
1741- Hustru Kerstin Månsdotter Fräntorp 055.00.00
1741- Hustru Karin Jonsdotter Fattigstugan 069.00.00
1741- Lars Larsson Marsjö 006.00.00
1741- Annika Olsdotter Marsjö 002.06.00
1741- Lars Persson Hansta 057.00.00
1741- Hustru Märta Hansdotter Gropptorp 058.00.00
1741- Gammal Piga Åtorps ST 070.00.00
1741- Barn Målvik 006.00.00
1741- Barn Åsen 001.00.24
1741- Barn Gäringstorp 016.00.00
1741- Gammal Man 080.00.00
1741- Snickare Olof Andersson? Väderkvarnen 039.00.00
1741- Anders Persson Rude 078.00.00
1741- Hustru Karin Larsdotter Hagby 072.00.00
1741- Lars Olsson Morjanå 072.00.00
1741- Piga Stina Jonsdotter Baggetorps ST 013.06.00
1741- Barn Lunda Per Persson 009.00.00
1741- Barn Nils Nilsson Berga 000.06.00
1741- Hustru Hagstugan, Stavhälla 057.00.00
1741- Hustru Målvik Anders Hultman Lakej (Laquej) 030.00.00
1741- Dotter Hackstastugan Per 018.00.00
1741- Hustru Säfstaholm Olof Trädgårdsmästar 038.00.00
1741- Per Persson Nästorp 075.00.00
1741- Gymnasist Erik Torsell Billsbro 022.00.00
1741- Kerstin Simonsdotter Spånga ST 071.00.00
1741- Litet Barn Högsjö Bruk 000.00.01
1741- Taffeltäckare Anders Hultman Säfstaholm 033.00.00
1741- Dotter Annika Vad Per 001.06.00
1741- Barn Kåsta Erik Persson 000.00.03
1741- Gammal Piga Hundängstugan 070.00.00
1741- Son Högsjö Bruk Werre Mäster 000.02.14
1741- Gammal Hustru Östra Vintergatan 108.00.00
1741- Barn Stora Lundbyskog 001.00.00
1741- Hustru Ingrid Josiasdotter Gäringe 066.00.00
1741- Jon Andersson Stora Kulltorp 073.06.00
1741- Brita Larsdotter Bresätter 024.00.00
1741- Barn Bresätter Per Persson 000.02.00
1741- Barn Ruda Soldat 004.00.10
1741- Hustru Högsjö Hammarsmedsdrän 031.00.00
1741- Hustru Kåsta 025.00.00
1741- Hustru Norrspånga Lars Larsson 072.00.00
1741- Jon Larsson Stora Hökhult 074.00.00
1741- Barn Ruda Soldat 002.06.00
1741- Gammal Man Fattigstugan 081.00.00
1741- Änka Anna Olsdotter Stora Lundbyskogsstugan 089.00.00
1741- Änka Marit Ivarsdotter Kåsta 082.00.00
1741- Hustru Krogen Udd Mäster 035.00.00
1741- Barn Snåret 000.00.20
1741- Rättare Skenäs 065.00.00
1741- Hustru Nedre Vannala Anders Olsson 047.00.00
1741- Barn Rosendal Olof Andersson 001.06.00
1741- Barn Lunda 001.00.00
1741- Hustru Kerstin Persdotter Ilinge 082.00.00
1741- Barn Skrattorp 004.00.00
1741- Hustru Ålsättersstugan 053.00.00
1741- Anders Börielsson Ödesäng 050.00.00
1741- Gubbe Fattigstugan 080.00.00
1741- Gammal Piga Fattigstugan 080.00.00
1741- Anders Persson Norrspånga
1742-12-18 Hustru Stora Målke Lars Larsson 027.00.00
1742- Bengt Bondesson Lunda 077.00.00
1742- Gammal Gumma Kesätter 080.00.00
1742- Barn Willing Trumslagare 001.00.00
1742- Ryttare Karl Persson Vik 036.00.00
1742- Barn Östra Vintergatan Lars Larsson 001.00.00
1742- Son Åby Karl Karlsson 000.06.00
1742- Gammal Gumma Fattigstugan 084.00.00
1742- Barn Marsjö Per Larsson
1742- Barn Fagermotorp Olof Andersson 000.00.49
1742- Erik Olsson Läppe 076.00.00
1742- Hustru Kerstin Danielsdotter Backa 075.00.00
1742- Gammal Piga Bergastugan 060.00.00
1742- Gammal Piga Malmberg 070.00.00
1742- Flicka Svenstorp 014.00.00
1742- Anders Simonsson Rosendal 064.00.00
1742- Gammal Änka Stockbäcken 070.00.00
1742- Hustru Berg Ryttare 042.00.00
1742- Barn 001.00.00
1742- Barn Bromma Karl Karlsson 007.00.00
1742- Barn Kesätter Per Larsson 006.00.00
1742- Gammal Änka Hultstugan 072.00.00
1742- Hustru Ingrid Larsdotter Land 082.00.00
1742- Hustru Anna Olsdotter Sätratorp 039.00.00
1742- Hustru Ingrid Olsdotter Lyttersta 050.00.00
1742- Anna Larsdotter Ellfalla 007.00.00
1742- Ingrid Ersdotter Gropptorp 000.09.00
1742- Erik Larsson Melhult 039.00.00
1742- Hustru Ingrid Olsdotter Malmberg 082.00.00
1742- Hustru Ingrid Olsdotter Stora Sjögetorps ST 043.00.00
1742- Hustru Anna Persdotter Båltorp 068.00.00
1742- Lars Jonsson Sätratorp 001.06.00
1742- Per Andersson Tovekärr 080.00.00
1742- Änka Brita Nilsdotter Kåstastugan 070.00.00
1742- Hustru Rude Per Persson 037.00.00
1742- Anders Olsson Stora Lundbyskog 029.00.00
1742- Litet Barn 000.00.11
1742- Jon Bondesson Berga 077.00.00
1742- Änka Anna Larsdotter Galltorp 080.00.00
1742- Änka Elin Persdotter Finninge 066.00.00
1742- Nils Larsson Kåsta 060.00.00
1742- Erik Ersson Vretsta 046.00.00
1742- Per Larsson Sköldnäs 071.00.00
1742- Anna Jönsdotter Edebotorp 082.00.00
1742- Barn Stora Lundbyskog 000.00.42
1742- Fjärdingsman Jon Persson Lund 065.00.00
1742- Änka Viala 086.00.00
1742- Hustru Brita Jonsdotter Skeppmyre 066.00.00
1742- Barn Västra Vintergatan 001.00.00
1742- Erik Ersson Sjögöle 066.00.00
1742- Olof Humbla Spånga 072.00.00
1742- Son Spånga Bruk Nils Hägerwinge
1742- Barn 008.00.00
1742- Piga Annika Simonsdotter Vads ST 028.00.00
1742- Anna Jönsdotter Vik 082.00.00
1742- Piga Kerstin Persdotter Melhult 026.00.00
1742- Änka Ålsätter 070.00.00
1742- Hustru Finnstorp 070.00.00
1742- Per Larsson Finnstorp 035.00.00
1742- Hustru Malmbergsstugan 053.00.00
1742- Son Norrspång Soldat 010.00.00
1742- Barn Äskestugan 000.00.42
1742- Barn Björkmon 000.03.00
1742- Änka Fattigstugan 092.00.00
1742- Hustru ....ST 066.00.00
1742- Erik Ragwaldsson Baggbäcken 082.00.00
1742-12-01 Hustru Hultstugan Sockenskomakare 042.00.00
1742- Olof Larsson Sköldnäs 067.00.00
1742- Olof Olsson Berga 049.00.00
1742- Gumma Hemmingstorp 091.00.00
1742- Gumma Båltorp 085.00.00
1742- Dräng Vik 030.00.00
1742- Änka Gate 072.00.00
1742- Änka Finninge 070.00.00
1742- Gosse Marsjö 011.00.00
1742-12-21 Piga Gölestugan 030.00.00
1742- Hustru Åsen Lars Larsson 050.00.00
1742- Per Persson Marsjö 078.00.00
1742- Erik Ersson Nytorp 081.00.00
1742-12-25 Hustru Brita Persdotter Björknäs 034.00.00
1743-
1743- Änkan Oppeberga 082.00.00
1743- Hustru Hellman Soldat 048.00.00
1743- Petter Jonsson Mogetorp 029.00.00
1743- Per Persson Åtorp 061.00.00
1743- Anders Torstensson Ås 040.00.00
1743- Dotter Mellan Vintergatan Per Nilsson 008.00.00
1743- Änka Morjanå 063.00.00
1743- Änka Säfstaby 070.00.00
1743- Piga Ingrid Mattsdotter Lunda 027.00.00
1743- Gosse Sköldnäs 008.06.07
1743- Son Jon Åtorp Erik 028.00.00
1743- Mäster Johan Althin Berga 044.00.00
1743- Lars Larsson Ilinge 073.00.00
1743- Barn Sjöberg Soldat 000.00.16
1743- Barn Lunda ST 003.00.00
1743- Erik Larsson Berga 052.00.00
1743- Änka Brita Bromma 093.00.00
1743- Änka Ingrid Persdotter 062.00.00
1743- Änka Vittbro 060.00.00
1743- Barn Spångman Soldat 003.00.00
1743- Änka Baggetorp Domare 070.00.00
1743- Änka Kåsta 054.00.00
1743- Lars Larsson Bärle 057.00.00
1743- Gammal Man Remsnidartorp 078.00.00
1743-03-01 Dräng Kesätter Per Larsson 035.00.00
1743-02-27 Jon Olsson Stora Brene 060.00.00
1743-02-28 Hustru Gunilla Persdotter Rensnidartorp 050.00.00
1743- Per Persson Mellan Vintergatan 070.00.00
1743- Son Skenäs Deja 000.06.00
1743- Änka Berga Hans Lärka Mäster 073.00.00
1743- Gammal Gumma Torsbro 086.00.00
1743-03-11 Lars Jonsson Kåsta 043.00.00
1743-03-07 Hustru Ingrid Nilsdotter 031.00.00
1743-03-10 Karin Ersdotter Prästängstorp 021.00.00
1743- Erik Ersson Vikstorp 013.00.00
1743- Hustru Karin Andersdotter Bondgölet 070.00.00
1743- Hustru Kerstin Börielsdotter Udden 056.00.00
1743- Ingrid Larsdotter Bistorp 000.00.21
1743- Erik Persson Hagstugan 080.00.00
1743- Erik Larsson Gunviken 039.00.00
1743-03-15 Hustru Brita Olsdotter Kulltorp 035.00.00
1743- Anders Jonsson Åtorp 068.00.00
1743-03-24 Per Persson Lunda 044.00.00
1743- Per Olsson Gäringestugan 073.00.00
1743- Änka Anna Olsdotter Bistorp 053.00.00
1743-03-22 Anna Olsdotter Stora Täppe 020.00.00
1743- Kerstin Ersdotter Kåsta 054.00.00
1743- Hustru Marit Nilsdotter Vik 047.00.00
1743- Änka Kerstin Olsdotter Lunda 052.00.00
1743- Kyrkväktare Sven Svensson Lunda 058.00.00
1743- Hustru Ingrid Persdotter Lunda Sven Svensson Kyrkväktare 060.00.00
1743- Hammarsmedsdrän Petter Jakobsson Billsbro 043.00.00
1743- Barn Gropptorp 000.00.06
1743- Gumma Fattigstugan 060.00.00
1743- Jon Larsson Norrspånga 066.00.00
1743- Hustru Kerstin Larsdotter Hjälpetorp 039.00.00
1743- Skräddarmästare Hiort Hagstugan 043.00.00
1743- Olof Erlandsson Vännevad 063.00.00
1743- Jon Ersson Marsjö 045.00.00
1743- Hustru Marit Jonsdotter Fattigstugan 073.00.00
1743- Hustru Karin Larsdotter Fattigstugan 053.00.00
1743- Piga Marit Nilsdotter Malmbergsstugan 043.00.00
1743- Erik Larsson Kåsta 085.00.00
1743-04-13 Olof Larsson Kåsta 038.00.00
1743- Gumma Karin Fattigstugan 080.00.00
1743-04-19 Hustru Stora Lundbyskog Olof Olsson 029.00.00
1743- Per Olsson Kåsta NerG 053.00.00
1743-04-27 Son Per Norrspånga Per Larsson 021.00.00
1743- Änka Marit Persdotter Åby 072.00.00
1743-04-27 Hustru Ingrid Lunda Lars Bengtsson 040.00.00
1743- Erik Larsson LandstuganQ 061.00.00
1743- Änka Anna Persdotter Stora Hökhult 072.00.00
1743- Lars Larsson Stora Målke 035.00.00
1743- Barn Tovekärr Olof Mattsson 003.06.00
1743- Erik Olsson Oppstugan 050.00.00
1743- g. Glasmästarstugan 080.00.00
1743- Hustru Malmberg Per Larsson Kyrkvärd 028.00.00
1743- Anders Amundsson Åsen 039.00.00
1743- Son Malmberg Per Larsson Kyrkvärd 000.01.00
1743- Änka Margareta Månsdotter Lunda 059.00.00
1743- Hustru Näs Anders Andersson 046.00.00
1743- Änka Brita Persdotter Starrkällan 070.00.00
1743-05-11 Sexman Erik Larsson Kåsta 041.00.00
1743- Jon Andersson Norrspånga 056.00.00
1743- Hustru Österby Per Jonsson 061.00.00
1743- Barn Kåsta 000.10.00
1743- Mor Nyberg Soldat 070.00.00
1743- Gumma Fattigstugan 090.00.00
1743- Knipsmed Daniel Berg 067.00.00
1743- Lars Olsson Vretsta 079.00.00
1743- Skomakare Erik Olsson Fräntorp 040.00.00
1743- Piga Edestugan 046.00.00
1743- Kyrkvärd Per Larsson Malmberg 046.00.00
1743- Hustru Anna Jönsdotter Lundtorp 062.00.00
1743- Hustru Kerstin Ragwaldsdotter Ålö 071.00.00
1743- Hustru Sara Jönsdotter Högsjö 060.00.00
1743- Hustru Ingeborg Ersdotter Hjälpetorp 080.00.00
1743- Barn Skrattorps ST 003.00.00
1743- Dräng Olof Olsson Vannala 020.00.00
1743- Jon Jonsson Backa 047.00.00
1743- Änka Stora Brene 048.00.00
1743- Änka Ingeborg Nilsdotter Gunviken 063.00.00
1743- Änka Marit Olsdotter Baggbäcken 070.00.00
1743- Hustru Stora Brene Lars Ersson 033.00.00
1743- Mjölnare Petter Ferngren Högsjö 049.00.00
1743- Olof Larsson Backa 067.00.00
1743- Son Per Haddetorp Jon Olsson 023.00.00
1743- Piga Anna Persdotter Bärle 050.00.00
1743- Lars Olsson Skårsnäs 036.00.00
1743- Hustru Österby Jon Börielsson 032.00.00
1743- Olof Olsson Edebotorp 054.00.00
1743- Erik Larsson? Galltorp 051.00.00
1743- Erik Olsson Udden 076.00.00
1743- Änka Viala 077.00.00
1743- Lagman Johan Stenholm Kesätter 043.00.00
1743- Hustru Sjögöle Olof Olsson 043.00.00
1743- Jon Olsson Viala 082.00.00
1743- Änka Kerstin Äng 084.00.00
1743- Hammarsmed Michel Högsjö 061.00.00
1743- Olof Persson Stensätter 037.00.00
1743- Nils Olsson Skeppmyre 071.00.00
1743- Änka Ingrid Hansdotter Ärnebäck
1743- Barn Högby 000.00.14
1743- Per Olsson Säfstaby 033.00.00
1743- Hustru Skeppmyre Olof Nilsson 043.00.00
1743- Son Skeppmyre Olof Nilsson 014.00.00
1743- Svärmor Lilla Kulltorp Jöns 073.00.00
1743- Barn Ålsätter
1743- Soldatänka Brogetorp Soldat 040.00.00
1743- Skomakare Erik Andersson Malmberg 082.00.00
1743- Per Ersson Rosendal 099.00.00
1743- Erik Persson Ärnebäck 23.00.00
1743- Hustru Brita Persdotter Stora Lundbyskog 069.00.00
1743- Barn Spånga Brostuga 000.00.12
1743- Barn
1743- Jon Jonsson Lilla Hökhult 063.00.00
1743- Änka Marit Lilla Hökhult 076.00.00
1743- Änka Lottersberg 067.00.00
1743- Lars Ragwaldsson Kåsta 070.00.00
1743- Erik Ersson Galltorp 065.00.00
1743- Barn Stora Sjögetorp Sexman 003.00.00
1743- Änka Ingeborg Larsdotter Vrettsta 102.00.00
1743- Piga Kerstin Jonsdotter Lilla Hökhult 044.00.00
1743- Piga Rude ST 014.00.00
1743- Dotter Stora Sjögetorp Sexman 006.00.00
1743- Flicka Kåstastugan 006.00.00
1743- Änka Stora Hökhult 077.00.00
1743- Hustru Karin Jonsdotter Lilla Hökhult 059.00.00
1743- Barn Stora Sjögetorp Sexman 010.00.00
1743- Barn Bromma 001.00.00
1743- Lars Persson Låttra 074.00.00
1743- Hustru Berga Jonas Karlsson 046.00.00
1743- Piga Sara Johansdotter Bistorpsstugan 063.00.00
1743- Barn Ernhult Soldat 000.00.08
1743- Hustru Anna Olsdotter Gäringstorp 075.06.00
1743- Hustru Malmberg Jon Jonsson 055.00.00
1743- Änka Dammen Befallningsman 057.00.00
1743- Svärmor Bresätter Olof Olsson 086.00.00
1743- Måns Jonsson Viala 064.00.00
1743- Hustru Simonstorp Simon 061.06.00
1743- Hustru Malmberg Erik Nilsson 044.00.00
1743- Per Olsson Svarttorp 040.00.00
1743- Änka Kerstin Skallbol 059.00.00
1743- Änka Anna Kesätter 067.00.00
1743- Brita Karlsdotter Bistorp 055.00.00
1743-11-22 Jon Ersson Vittorp 048.00.00
1743- Gammal Soldat Heby? 092.00.00
1743- Änka Malmberg 075.00.00
1743- Son Per Åsen Erik Andersson 004.08.15
1743- Dotter Anna Åsen Olof Larsson 003.03.00
1743- Hustru Hacksta Bengt Persson 046.00.00
1743- Jon Persson Kåsta 060.00.00
1743- Olof Ersson Billsbro 037.00.00
1743- Änka Ingeborg Bengtsdotter Billsbro 064.00.00
1743-12-19 Nils Larsson Sjögöle 042.00.00
1743- Hustru Brita Jonsdotter Åndenäs 083.00.00
1743- Änka Anna Persdotter Båltorp 076.00.00
1743- Barn Spånga Kvarn 000.00.03
1743- Änka Viala 078.00.00
1743- Hustru Winter Soldat 043.00.00
1743- Barn Fagermotorp 006.00.00
1743-12-28 Hustru Soldat 042.00.00
1744- Son Schelbeck Löjtnant 001.00.00
1744-01-03 Håkan Vittorp 056.00.00
1744- Hustru Åsen Olof Larsson 037.00.00
1744-01-11 Piga Kåsta 027.00.00
1744- Anders Hansson Brännskogen 088.00.00
1744- Hustru Oppeberga Nils 064.00.00
1744- Hustru Kerstin Persdotter Skeppmyre 067.00.00
1744-01-22 Lakej Anders Hollstensson Kesätter 025.00.00
1744- Skräddare Långängen 062.00.00
1744-02-09 Per Ersson Buddetorp 034.00.00
1744- Barn Buddetorp Lars Mårtensson 009.00.00
1744- Per Ersson Sjögöle 089.00.00
1744- Lars Larsson Rude 087.00.00
1744- Gumma Skrattorp 078.00.00
1744- Gumma Lundtorp 088.00.00
1744-02-20 Jon Persson Ålsätter
1744- Dotter Elisabet Henala Tyris Olsson 004.00.00
1744- Barn Per Vad Per Olsson 001.00.00
1744- Gumma Lilla Brene 085.00.00
1744- Hustru Stora Målke Lars Ersson 063.00.00
1744- Gumma Fattigstugan 070.00.00
1744-03-06 Hustru Lunda Regementsfältsk 052.00.00
1744- Änka Brita Hemmingsdotter Åsen 076.00.00
1744- Gubbe Sandvik 086.00.00
1744-03-18 Hustru Ingeborg Larsdotter Hacksta 019.00.00
1744- Barn Nästorpsstugan Per Persson 001.00.00
1744- Ingrid Persdotter Skårsnäs 077.00.00
1744- Barn Sjögöle 000.04.21
1744- Soldat Anders Kåberg? 033.00.00
1744- Gammal Piga Anna Lindbol 074.00.00
1744- Måns Olsson Stora Målke 064.00.00
1744-04-05 Lars Jonsson Ede 020.00.00
1744- Ingrid Ersdotter Nästorp 001.00.00
1744- Änka Brita Jonsdotter Lunda 065.00.00
1744- Hustru Ristorp 070.00.00
1744- Per Persson Vik 065.00.00
1744- Gammal Piga Margareta 080.00.00
1744- Barn Åberg Soldat 011.00.00
1744- Gammal Gumma Malmberg 070.00.00
1744- Barn Viala 000.01.14
1744- Per Larsson Norrspånga 064.00.00
1744- Barn 003.00.00
1744- Barn Fräntorp 000.01.14
1744- Barn Bistorp 000.01.14
1744- Erik Larsson Vitastugan 042.00.00
1744- Barn 001.00.00
1744-06-08 Hustru Holmsten Fänrik
1744- Jon Olsson Nästorpsstugan 068.00.00
1744- Dräng Nysätter 018.00.00
1744- Piga Berga ST 020.00.00
1744- Barn 009.00.00
1744- Soldat Olof Malmberg 018.00.00
1744- Hustru Lagölet Erik 062.00.00
1744- Anders Olsson Lilla Ölång 076.00.00
1744- Hustru Brita Nilsdotter Hälleråd 043.00.00
1744- Barn Hälleråd 000.00.14
1744- Hustru Sköldnäs? Olof Olsson 025.00.00
1744- Hustru Finnstorp Anders 066.00.00
1744- Svärmor Äng Måns 084.00.00
1744- Torpare Åsenstugan 057.00.00
1744- Lars Olsson Båsenberga 056.00.00
1744- Hustru Högsjö Näslund Snickare 050.00.00
1744- Barn Sköldnäs 000.01.00
1744- Lars Larsson? Plomtorp 075.00.00
1744- Svärmor Fallkärr Nils Nilsson 075.00.00
1744- Gammal Gumma Åby 074.00.00
1744- Änka Margareta Persdotter Brenestugan 080.00.00
1744- Änka Kerstin Persdotter Stora Målke 083.00.00
1744- Jöns Hansson 076.00.00
1744- Gammal Änka Högsjö 070.00.00
1744- Änka Marit Nilsdotter Ödesängsstugan 086.00.00
1744- Änka Anna Larsdotter Lilla Lundbyskog 079.00.00
1745-01-04 Piga Kerstin Jonsdotter Sätratorp 024.00.00
1745- Barn Ärnebäck 000.04.00
1745-01-12 Gosse Stora Ölång 015.00.00
1745- Hustru Bilfelt Soldat 030.00.00
1745- Änka Backa 073.00.00
1745- Måns Säfstaby 062.00.00
1745- Barn Mjälnäs 009.00.00
1745- Barn Slipare Soldat 000.00.08
1745-01-30 Hustru Backa, Svarttorps Rote Olof Olsson 042.00.00
1745- Son Malmberg Lars Larsson 003.00.00
1745- Son Gropptorp Erik Larsson 000.06.00
1745- Dotter Högsjö Hammarsmed 003.00.00
1745- Son Högsjö Hammarsmed 001.00.00
1745- Änka Finninge 072.00.00
1745- Mor Vretsta Lars Jonsson 075.00.00
1745- Litet Barn ..ST 003.00.00
1745- Barn Högsjö Bruk Skalon? Mäster 002.00.00
1745- Barn Högsjö Bruk Skalon? Mäster 001.00.00
1745- Barn Båsenberga Anders Nilsson 002.06.00
1745- Barn Käbbetorp Sven Ersson 000.06.00
1745- Barn Olof Olsson 005.00.00
1745- Piga 080.00.00
1745- Barn ....ängen 010.00.00
1745- Barn Högsjö Bruk 001.00.00
1745- Barn Henala 000.00.03
1745- Lars Nilsson Viala 062.00.00
1745- Gammal Änka Kåsta 080.00.00
1745- Barn Högsjö 001.00.00
1745- Gammal Änka Lasstorp? 072.00.00
1745- Gumma Fattigstugan 077.00.00
1745- Barn Gate ST 000.06.00
1745- Hustru Munktorp Lars Ersson 079.00.00
1745- Barn 001.00.00
1745- Olof Nilsson Nytorp 070.00.00
1745- Barn Gate 002.06.00
1745- Barn ...Backa 003.00.00
1745- Son Per Mene 004.00.00
1745- Barn Bistorp 004.06.00
1745- Barn Bergtorp 000.006.00
1745- Barn .......... Soldat 000.00.21
1745- Dotter Land Anders Ersson 019.00.00
1745- Barn Björkmon 001.00.00
1745- Flicka Berga 014.00.00
1745- Änka Ingrid Ersdotter Vretsta 088.00.00
1745- Sven Olsson Perstorp 063.00.00
1745- Dotter Lilla Sjögetorp Per 009.06.00
1745- Dotter Gropptorp Erik Ersson 001.06.00
1745- Dotter Göketorp Österberg Trumslagare 001.00.00
1745- Son Kåsta Lars Andersson 003.00.00
1745- Son Galltorp Per Ersson 007.00.00
1745- Son Lilla Sjögetorp Per Ersson 005.06.00
1745- Dotter Lilla Sjögetorp Per Ersson 001.00.00
1745- Dotter Hansta Olof Larsson 003.00.00
1745- Son Hiort Skräddare (Sold 003.00.00
1745- Son Per Winter Avliden Soldat 006.06.00
1745- Dotter Ernhult Soldat 000.00.20
1745- Barn Lunda Soldatänka 003.00.00
1745- Dotter Lönberg Soldat 002.00.00
1745- Mor Viala Nils Mårtensson 077.00.00
1745- Barn Hansta Per Larsson 002.06.00
1745- Lars Jönsson Bergastugan 080.00.00
1745- Barn Harbacken
1745- Barn Uggelboda 000.06.00
1745- Barn Bossenström Soldat
1745- Barn Båltorp Jon 001.00.00
1745- Dotter Vretsta Per Larsson 000.02.14
1745- Dotter Viala Jon Ersson 002.00.00
1745- Son Snåra Lars Larsson 003.09.00
1745- Son Säfstaby Jon Persson 005.00.00
1745- Son Stengården Jon Jonsson 019.00.00
1745- Hustru Ärnebäckstugan Anders Pålsson 061.00.00
1745- Dotter Sjögöle Änka 003.06.00
1745- Per Larsson Lilla Målke 062.00.00
1745- Per Larsson Vik 074.00.00
1745- Per Andersson Åndenäs 051.00.00
1745- Mor Vikstugan Jon Jonsson Sockenskräddare 061.00.00
1745- Mor Lilla Brene Olof 080.00.00
1745- Barn Finnstorp 004.00.00
1745- Ung Piga Billsbrostugan 022.00.00
1745- Barn Lagölet 004.00.00
1745- Hustru Sätratorp Jon
1745- Mor Vikstugan Jon 063.00.00
1745- Hustru Mogetorp Jon 048.00.00
1745- Änka Elin Nilsdotter Åndenäs 088.00.00
1745- Son Finnstorp Karl 006.06.00
1745- Barn Wretfelt Ryttare 005.00.00
1745- Barn Målvik 005.00.00
1745- Dotter Buddetorp Jon 002.00.00
1745- Dotter Sköldnäs Nils Nilsson 000.00.30
1745- Hustru Lyttersta Bonde Olsson 031.00.00
1745- Hustru Morjanå Krog 038.00.00
1745- Barn Sköldnäs Per Olsson 000.01.00
1745- Barn Målvikstorp 002.00.00
1745- Hustru Ruda Soldat 043.00.00
1745- Skräddaränka Långängen Skräddare 052.00.00
1745- Barn Österby 001.00.00
1745- Barn Vretstastugan 001.00.00
1745- Barn Majors Backa 005.00.00
1745- Barn Kesätters Krog Olof Jonsson 001.00.00
1745- Son Land Anders Ersson 013.00.00
1745- Gumma Fattigstugan 070.00.00
1745- Son Råmperåd Anders Andersson 004.00.00
1745- Barn Råmperåd Erik Persson 005.00.00
1745- Son Henala Olof Bondesson 028.00.00
1745- Dräng Olof Olsson Rude 026.00.00
1746- Barn Hacksta Lars Karlsson 000.00.13
1746-01-05 Jon Nilsson Rude 053.00.00
1746- Barn Gropfelt Ryttare 006.00.00
1746- Barn Österby 000.06.00
1746- Barn Vretsta Olof Bengtsson 002.00.00
1746- Barn Högsjö Bruk Per Jonsson 000.00.13
1746- Son Heden Nils Månsson 000.03.14
1746- Son Gropptorp Erik Ersson 002.00.00
1746- Per Persson Ålö 064.00.00
1746- Dotter Anna Snåra Olof Ersson / Anna Persdotter 001.00.00
1746-02-12 Gammal Ryttare Rahlfelt 062.00.00
1746- Dräng Norrspånga 015.00.00
1746- Gammal Piga Elin Ersdotter Erstorp 101.00.00
1746- Hustru Hansjötorp Anders Ersson 063.00.00
1746- Änka Karin Nilsdotter Marsjö Vittorp 053.00.00
1746- Hustru Ingeborg Enqvist Gammal Soldat 047.00.00
1746- Barn Erik Jonsson Bromma 001.00.00
1746- Dotter Ingrid Lilla Kulltorp Matts Ersson 006.06.00
1746- Oäkta Barn Jon Lilla Kulltorp 007.00.00
1746- Son Per Berga Per Jonsson 000.06.00
1746- Hustru Vannalastugan Enqvist Gammal Soldat 045.00.00
1746- Soldat Enqvist 056.00.00
1746- Mor Lundastugan Måns Larsson Skomakare 072.00.00
1746- Barn Per Finnstorp Per 000.00.13
1746- Barn Lars Finnstorp Per 000.00.03
1746- Dotter Ingeborg Lilla Kulltorp Erik Larsson 003.06.00
1746- Son Erik Snåra Olof Ersson 012.06.00
1746- Dräng Anders Jonsson Finninge 021.00.00
1746- Jon Jonsson Berga 064.00.00
1746- Son Schelbeck Löjtnant 000.00.10
1746- Son Lars Stora Kulltorp Lars Persson 000.00.32
1746- Änka, Hustru Kerstin Lundtorp 059.00.00
1746- Änka Brita Gölstugan 060.00.00
1746- Erik Ersson Gölstugan 072.00.00
1746- Änka Nedre Vannala 081.00.00
1746- Barn Bliggetorp 000.00.12
1746- Dotter Brita Morjanå Jon 000.00.34
1746- Barn Gäringsnäs 001.00.00
1746- Hustru Kåsta Kyrkvärd 045.00.00
1746- Hustru Hagstedt Ryttare 032.00.00
1746- Hustru Ålsätterstugan Sven? Skomakare 032.00.00
1746- Son Marsjö Per Ersson 000.00.09
1746- Dräng Kåsta Jon Jakobsson 018.00.00
1746- Barn Hacksta Ryttare 000.00.06
1746- Barn Hagstedt Ryttare 000.00.09
1746- Barn Lunda 000.00.04
1746- Gammal Piga Vadstorp 080.00.00
1746- Änka Hälleråd 099.00.00
1746- Dotter Katarina Högsjö Bruk Hindrik Persson Mästersven 001.06.00
1746-10-23 Olof Ingewaldsson Norrspånga 054.06.00
1746- Son Högsjö Bruk Jon Persson 000.00.32
1746- Änka Kåsta UppG 067.00.00
1746-11-09 Son Per Bäcktorp Erik Olsson 021.00.00
1746- Dotter Ernhult Soldat 000.06.00
1746- Son Vitan Per Andersson 000.00.08
1746- Per Jonsson Bäcktorp 081.06.00
1746- Dotter Gäringstorp Erik Andersson 012.00.00
1746- Änka Ingeborg 051.00.00
1746- Hustru Båsenberga Nils Bengtsson 083.00.00
1746- Knipsmedsgosse Högsjö 011.00.00
1746-12-15 Dräng Per Bistorp 019.00.00
1746-12-23 Dräng Lyttersta Olof Olsson 021.00.00
1747-01-02 Skomakare Lilla Lundbyskog 033.00.00
1747-01-07 Piga Marit Larsdotter Mjälnäs 019.00.00
1747-01-08 Kerstin Mjälnäs 015.00.00
1747-01-14 Nils Ersson Sköldnäs 034.00.00
1747- Barn Henala 002.00.00
1747- Anders Persson Gäringstorp 062.00.00
1747- Änka Kerstin Jönsdotter Båsenberga 081.00.00
1747- Mårten Mårtensson Äsphult 031.00.00
1747- Änka,Hustru Anna Karlsdotter? Målkestugan 093.00.00
1747- Gammal Gumma Fattighuset 096.00.00
1747-02-07 Hustru Bromfelt Soldat 036.00.00
1747- Anders Månsson Sliparbol 085.00.00
1747- Per Andersson Lindbol 084.00.00
1747- Son Per Malmberg MG Lars Larsson
1747- Dräng Mjälnäs Erik Jonsson 020.00.00
1747-02-14 Dotter Mjälnäs Larsson 025.00.00
1747-03-03 Dotter Anna Mjälnäs Lars Olsson 021.00.00
1747-03-05 Mäster Ebbe Svan Kesätter 060.00.00
1747- Gammal Änka Finninge 080.00.00
1747- Barn Marit Ersdotter Fräntorp 001.03.00
1747- Per Månsson 028.00.00
1747- Dotter Annika Kavlinge Olof Olsson 001.06.00
1747- Son Olof Lyttersta Bonde Olsson 001.06.00
1747- Dotter Annika Baggbäcken Lars Ersson 000.00.21
1747- Hustru Fräntorp Erik Jonsson 064.00.00
1747- Dotter Marit Nästorpsstugan Erik Persson Skomakare 000.00.09
1747- Erik Larsson Gropptorp 058.00.00
1747- Piga Annika Larsdotter Gölstugan 055.00.00
1747- Barn Brita Valborgsstugan Jöns 000.01.00
1747- Son Erik Viala Erik Jönsson 003.00.00
1747- Dotter Brita Viala Lars Larsson 002.06.00
1747- Son Lars Kåsta Lars Jonsson 004.06.00
1747- Dotter Ingrid Kåsta Per Persson 001.00.00
1747- Bonde Bondesson Abrahamstorp 039.00.00
1747- Son Jon Stora Sjögetorp Lars Larsson 001.06.00
1747- Dotter Karin Norrspånga Jon Jonsson 001.06.00
1747- Gammal Piga Vik 070.00.00
1747- Son Olof Nedre Vannala Elia Jonsson 024.06.00
1747- Dotter Billsbro Erik Larsson Kolbärare 000.09.00
1747- Dotter Ingrid Berga Lars Jonsson 000.03.21
1747- Oäkta Barn Rude ST 003.00.00
1747- Dotter Ingeborg Nedre Vannala Anders Olsson 000.04.14
1747- Dotter Maja Billsbro Tomas Pihlblad Mäster 001.06.00
1747- Dotter Brita Rosendal Per 028.00.00
1747- Änka Marit Bengtsdotter Skogstorpsstugan 069.00.00
1747- Änka Elin Mårtensdotter Vik 082.00.00
1747-04-03 Grevinna Högsjö
1747- Änka, Hustu Brita Larsdotter Oppstugan 098.00.00
1747- Dotter Ingrid Gropptorp Gropfeldt Ryttare 007.00.00
1747- Son Olof Persson Rosendal 026.00.00
1747- Son Per Persson Gunviken 002.00.00
1747- Anna Ersdotter Gropptorp 001.00.00
1747- Dräng Per Persson Stavhälla 030.00.00
1747- Son Anders Bromfeldt Soldat 000.06.07
1747- Son Olof Malmberg Olof Persson 000.01.07
1747- Olof Nilsson Åby 097.00.00
1747- Son Erik Östra Nordankärr Jöns Persson 001.06.00
1747- Dotter Annika Svarttorp Änka 025.00.00
1747- Dotter Karin Svarttorp Anders Olsson
1747- Lars Larsson Finnstorp 076.00.00
1747- Son Lars Marsjö Per Larsson 001.06.00
1747- Hustru Vitmossen Jon Ersson 020.00.00
1747- Dotter Ingrid Svarttorp Lars Jonsson 007.00.00
1747- Änka, Hustru Annika Gölet 090.00.00
1747- Änka Kerstin Olsdotter Övre Vannala 067.00.00
1747- Bengt Andersson Arvidstugan 070.00.00
1747- Son Per Billsbro Jon Olsson 002.00.00
1747- Piga Anna Lönntorpsstugan 060.00.00
1747- Gammal Piga Myngen
1747- Erik Persson Ede 080.00.00
1747- Son Per Käbbetorp (Kubbetorp) Per Persson 004.00.00
1747-11-27 Hustru Marsjö Per Ersson Skräddare 046.00.00
1747- Lars Månsson Stugutorp 078.00.00
1747- Lena Olsdotter Billsbro 048.00.00
1747- Dotter Bistorp Olof 001.00.00??????
1747- Son Anders Stora Sjögetorp Änka 026.00.00
1747- Dotter Anna Greta Ekblad Gammal Fjärding 007.00.00
1747- Per Larsson Äskestugan 058.00.00
1747-12-26 Hustru Finstorp Per Jonsson 045.00.00

© 2006. Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson.