FÖDELSEBOK VÄSTRA VINGÅKERS SOCKEN. C1:1 = 1666 - 1697.

FÖDD DÖPT NAMN PLATS FAR FN FAR EN MOR FN MOR EN
1666 1666-01-07 Gustaf Spånga Kvarn Hans
1666- 1666-01-07 Nils Gäringstorp Erik
1666- 1666-01-07 Dotter Mjälnäs Håkan
1666- 1666-01-14 Dotter Mostugan Per
1666- 1666-01-21 Dotter Norrspånga Olof
1666- 1666-01-28 Anna Stora Täppe Nils
1666- 1666-02-04 Anders Säfstaby Jon Olsson
1666- 1666-02-04 Olof Säfstaby Nils
1666- 1666-02-11 Dotter Vikstorp Erik
1666- 1666-02-18 Lars Vretsta Lars Olsson
1666- 1666-02-25 Kerstin Åsen Erik
1666- 1666-02-25 Erik Åsen Nils
1666- 1666-02-25 Jon Stavhälla Erik
1666- 1666-02-25 Karin Målke Jon Håkansson
1666- 1666-03-04 Hans Åsen Olof Larsson
1666- 1666-03-04 Nils Ilinge Per
1666- 1666-03-11 Per Marsjö Per
1666- 1666-03-11 Lars Vik Olof
1666- 1666-03-18 Daniel Högsjö Kvarn Tomas
1666- 1666-03-18 Johan Olof
1666- 1666-03-18 Kerstin Kikurn Jon /Marit/
1666- 1666-03-18 Erik Sjögöle Olof Ersson
1666- 1666-03-18 Olof Saltorp Anders
1666- 1666-03-25 Kerstin Lilla Ölång Olof
1666- 1666-04-01 Elsa Wijger
1666- 1666-04-01 Gustav (Gösta) Lund Anders
1666- 1666-04-01 Ragwald Stensätter Lars
1666- 1666-04-01 Marit Lilla Sjögetorp Olof
1666- 1666-04-08 Nils Norrspånga Jon
1666- 1666-04-08 Jon Berga Per Ersson
1666- 1666-04-16 Lars Viala Lars
1666- 1666-04-16 Anna Äspetorp Johan
1666- 1666-04-29 Anna Kesätter Jöns Olsson
1666- 1666-04-29 Lars Åsen Per
1666- 1666-04-29 Anna Malmberg Lars
1666- 1666-05-06 Mattias Sköldnäs MG Olof
1666- 1666-05-06 Johan Tegelslagartorp Lars
1666- 1666-05-13 Kerstin Nästorp Per Nilsson
1666- 1666-05-20 Simon Åsen ÖG Olof
1666- 1666-05-20 Olof Åsen VG Anders
1666- 1666-05-20 Erik Kärrtorp Lars
1666- 1666-05-27 Anna Karstorp
1666- 1666-05-27 Ingrid Hacksta Per
1666- 1666-05-27 Anna Båsenberga Erik Mårtensson
1666- 1666-05-27 Olof Bistorp Erik
1666- 1666-06-04 Anna Gillbergatorp Jöns
1666- 1666-06-04 Brita Matts
1666- 1666-06-04 Olof Skyttorp Per
1666- 1666-06-17 Måns Pampetorp Per
1666- 1666-06-17 Lars Målke Lars
1666- 1666-07-08 Jon Ålö
1666- 1666-07-29 Ingrid Galltorp Per
1666- 1666-07-29 Kerstin Björknäs Per
1666- 1666-08-05 Lars Finnstorp Lars
1666- 1666-08-05 Erik Brännskogen Erik
1666- 1666-08-05 Kerstin Skenäs Olof
1666- 1666-08-12 Lars Läppe Olof
1666- 1666-08-19 Kerstin Högsjö Gård Johan Olsson
1666- 1666-08-19 Nils Heden
1666- 1666-08-26 Karin Söderspånga Lars
1666- 1666-09-02 Karin Vännevad Lars
1666- 1666-09-09 Ingrid Ellfalla Olof
1666- 1666-09-16 Per Mjälnäs Bengt
1666- 1666-09-16 Olof Ristorp Per
1666- 1666-09-23 Anna Söderspånga Per /Ragwaldsson/
1666- 1666-09-23 Katarina Kesätter Lars Larsson
1666- 1666-09-23 Nils /Sund/ Jöns
1666- 1666-09-23 Kerstin Slängbäcken Måns
1666- 1666-09-30 Jon Stengården Jon
1666- 1666-09-30 Ingrid Gäringe Per Jönsson
1666- 1666-10-14 Olof Sjögöle Olof Olsson
1666- 1666-10-14 Lars Snåret Nils
1666- 1666-10-21 Kerstin Vik Jöns
1666- 1666-10-28 Ingrid Ramstorp Olof
1666- 1666-10-28 Erik Vittorp Erik
1666- 1666-11-04 Gustav (Gösta) Gabriel
1666- 1666-11-04 Erik Stenstorp
1666- 1666-11-11 Per Brene Lars
1666- 1666-11-11 Lars Västra Nordankärr Per
1666- 1666-12-02 Anna Hansta Lars
1666- 1666-12-02 Olof Låttra Hemming
1666- 1666-12-02 Per Solberga Per
1666- 1666-12-09 Ingrid Hacksta Lars
1666- 1666-12-16 Anna Sköldnäs Nils Larsson
1666- 1666-12-16 Kerstin Hagtorp
1666- 1666-12-23 Lars Gate Nils
1666- 1666-12-23 Ingrid Högbrunn Jon
1666- 1666-12-26 Olof Sköldnäs Lars Olsson
1666- 1666-12-26 Jon Sköldnäs Lars Olsson
1666- 1666-12-26 Jon Ringeråd Olof
1667- 1667-01-06 Kerstin Rosendal
1667- 1667-01-13 Ingrid Brogetorp Olof Ersson
1667- 1667-01-13 Ingeborg Norrspånga Nils
1667- 1667-01-13 Karin Säfstaby Per
1667- 1667-01-20 Erik Brännskogen Lars
1667- 1667-01-27 Hindrik Spånga Hammar Lars Nilsson
1667- 1667-01-27 Jon Götslinge Per Jonsson
1667- 1667-01-27 Nils Lasstorp Erik
1667- 1667-01-27 Erik Hansta Anders Ersson
1667- 1667-01-27 Magdalena Lund Anders Larsson
1667- 1667-02-10 Bengt Torp Lars Amundsson
1667- 1667-03-10 Lars Ängtorp Johan
1667- 1667-03-10 Brita Lunda Per Folkesson
1667- 1667-03-17 Ingrid Skyttorp Nils
1667- 1667-03-17 Maria Göketorp Per Svensson
1667- 1667-03-17 Anna På Kyrkbacken Lars Persson
1667- 1667-03-17 Ingrid Viala Olof
1667- 1667-03-17 Karin Saltorp Erik
1667- 1667-03-17 Anna Henala Per Persson
1667- 1667-03-17 Ingrid Marsjö Olof Nilsson
1667- 1667-03-24 Erik Lunda Erik Bondesson
1667- 1667-03-24 Olof Sätratorp Jon Olsson
1667- 1667-03-24 Nils Målke Måns
1667- 1667-03-24 Kerstin Marsjö ÖG Jon Persson
1667- 1667-04-05 Olof Vittbro Olof Persson
1667- 1667-08-04 Per Rosendal Erik Persson /Larsdotter/
1667- 1667-08-04 Brita Lindbol Bonde Olsson
1667- 1667-08-07 Elin Lyttersta Bengt
1667- 1667-09-01 Jon Vretsta Per Jonsson
1667- 1667-09-15 Ingrid Marsjö VG Jon Persson
1667- 1667-09-22 Lars Vännevad /Ragwald/ Persson
1667- 1667-09-22 Kerstin Vik Mårten
1667- 1667-09-29 Brita Hälleråd Olof
1667- 1667-09-29 Stora Sjögetorp Jon
1667- 1667-09-29 Anders Lilla Sjögetorp Nils
1667- 1667-09-29 Nils Backa Nils
1667- 1667-09-29 Erik Österby
1667- 1667-10-06 Marit Lilla Hökhult Per Jonsson /Kerstin/ /Nilsdotter/
1667- 1667-10-06 Jon Ålsätter Lars Månsson
1667- 1667-10-20 Erik Svarttorp Jon Larsson
1667- 1667-10-20 Olof Vitmossen Per
1667- 1667-10-20 Ingrid Lunda Lars Jönsson
1667- 1667-10-27 Anna Götslinge Per Bondesson /Lucia/ /Jonsdotter/
1667- 1667-10-27 Ingeborg Fallkärr Olof
1667- 1667-10-27 Smedstorp Nils Mattsson /Anna/ /Larsdotter/
1667- 1667-10-20 Erik Åby Olof Larsson /Brita/
1667- 1667-11-03 Erik Svartån Sune Ersson /Karin/ /Nilsdotter/
1667- 1667-11-03 Marit Vannala Måns Amundsson /Mårtensdotter/
1667- 1667-11-24 Lars Haddetorp Abraham Olsson
1667- 1667-11-24 Erik Vannala Nils Jonsson /Ingrid/ /Ersdotter/
1667- 1667-11-24 Per Billsbro Per
1667- 1667-12-01 Kerstin Finninge Per Ersson /Persdotter/
1667- 1667-12-01 Brita Ödesbromma Per
1667- 1667-12-01 Karin Berga Olof
1667- 1667-12-08 Påvel Oppeberga Lars Påvelsson
1667- 1667-12-08 Kerstin Marsjö Erik Nilsson
1667- 1667-12-08 Jöns Stora Kulltorp Olof Jönsson
1667- 1667-12-08 Anna Stora Sjögetorp Erik
1667- 1667-12-15 Emborg Lunda Olof Jönsson
1667- 1667-12-22 Jon Långängen Erik
1667- 1667-12-26 Per Norrspånga Olof
1667- 1667-12-29 Kerstin Stora Sjögetorp Anders
1667- 1667-12- /Dotter/ Lönntorp
1667- 1667-12- Anders Myrkärr Anders
1667- 1667-12- /Dotter/ Götslinge
1668- 1667-08-25 Kerstin Bogården Jon /Larsson/ /Kerstin/ /Jonsdotter/
1668- 1667-07-02 Karin Stubbgården
1668- 1668-01-05 Anders Kesätter Karl Karlsson /Anna/ /Andersdotter/
1668- 1668-01-05 Anna Kubbetorp Olof
1668- 1668-01-12 Brita Rude Erik
1668- 1668-01-26 Gustav (Gösta) Stavhälla Jon
1668- 1668-01-26 Lars Lunda Olof Larsson /Karin/
1668- 1668-02-02 Jöns Målke Jöns Håkansson
1668- 1668-02-02 Lars Kåsta Erik
1668- 1668-02-09 Margareta Spånga Håkan
1668- 1668-02-23 Jon Stora Lundbyskog Per Ersson
1668- 1668-02-23 Erik Stora Lundbyskog Per Ersson
1668- 1668-02-23 Brita Matts
1668- 1668-02-23 Anna Ekeberg Olof Andersson /Ersdotter/
1668- 1668-03-01 Nils Skeppmyre Olof Nilsson
1668- 1668-03-01 Anna Högsjö Gård Per Ersson
1668- 1668-03-08 Marit Låttra Per Ersson
1668- 1668-03-08 Erik Ilinge Per /Persson/ /Ingrid/ /Nilsdotter/
1668- 1668-03-08 Lars Säfstaby
1668- 1668-03-08 Kerstin Säfstaby
1668- 1668-03-15 Kerstin Målke Lars
1668- 1668-03-15 Anna Lund Anders Bengtsson
1668- 1668-03-15 Viala Lars Larsson
1668- 1668-03-23 Anders Buddetorp Gustav (Gösta)
1668- 1668-03-23 Anna Lilla Vad Olof Månsson /Brita/ /Olsdotter/
1668- 1668-03-23 Lars Norrspånga Kristoffer
1668- 1668-03-23 Anna Båsenberga Erik Mårtensson
1668- 1668-03-29 Kerstin Roligheten Anders
1668- 1668-03-29 Margareta Spånga Per
1668- 1668-04-05 Anna Bärle Mårten
1668- 1668-04-12 Jöns Västervik Per Olsson
1668- 1668-04-12 Erik Pampetorp Erik
1668- 1668-04-19 Jon Bistorp Erik
1668- 1668-04-26 Ingel Saltorp Per Andersson
1668- 1668-04-26 Brita Vintergatan Bonde
1668- 1668-04-26 Elin Sjögöle Olof Olsson
1668- 1668-05-12 Lars Vad Olof Larsson /Anna/ /Ersdotter/
1668- 1668-05-17 Erik Låttra Hemming Mattsson
1668- 1668-05-17 Jöns Vännevad Olof
1668- 1668-05-17 Kerstin Säfstaby
1668- 1668-05-24 Karin Dalstugan Jöns
1668- 1668-05-24 Brita Ödesäng Olof
1668- 1668-05-31 Anders Munktorp Jon
1668- 1668-05-31 Per Vittorp Per
1668- 1668-05-31 Anna Åby Nils Olsson /Marit/ /Jakobsdotter/
1668- 1668-06-14 Olof Lyttersta Nils
1668- 1668-06-14 Ingrid Lilla Kulltorp Anders
1668- 1668-06-21 Kerstin Vannala Olof Larsson
1668- 1668-06-24 Karin Karstorp Olof
1668- 1668-07-05 Karin Stensätter Lars
1668- 1668-07-05 Anders Gölet Nils
1668- 1668-07-05 Per Rude Erik Persson
1668- 1668-07-19 Bengt Lunda Bonde Larsson
1668- 1668-07-26 Erik Lund Nils
1668- 1668-08-02 Anders Berga Erik Jonsson /Elin/
1668- 1668-08-16 Olof Österby Per Olsson /Marit/ /Ersdotter/
1668- 1668-08-16 Brita Vannala Nils /Jonsson/ /Ingrid/ /Ersdotter/
1668- 1668-08-16 Bengt Kesätter Bengt
1668- 1668-08-16 Olof Vadstorp Per Larsson
1668- 1668-08-23 Erik Kesätter Nils Ersson
1668- 1668-08-30 Olof Åsen Måns Andersson /Karin/ /Nilsdotter/
1668- 1668-08-30 Kerstin Viala Jon Jonsson
1668- 1668-08-30 Marit Vannala Anders Larsson /Ingeborg/ /Jonsdotter/
1668- 1668-09-06 Ingrid Fräntorp Nils Olsson
1668- 1668-09-06 Anna Anders
1668- 1668-09-20 Elin Bresätter Per Jonsson /Brita/ /Amundsdotter/
1668- 1668-09-20 Ingrid Gunviken Erik
1668- 1668-09-20 Anna Mene Per
1668- 1668-09-20 Lars Baggetorp VG Erik
1668- 1668-10-11 Ingeborg Vintergatan Per Jonsson
1668- 1668-10-18 Lars Morjanå Olof /Ersdotter/
1668- 1668-10-25 Marit Bresätter Erik Folkesson
1668- 1668-11-08 Brita Solberga Per
1668- 1668-11-08 Karin Solberga Per
1668- 1668-11-15 Kerstin Berga Per Olsson
1668- 1668-11-15 Per Lunda Jöns Ersson /Anna/ /Persdotter/
1668- 1668-11-22 Karin Göketorp Per
1668- 1668-11-22 Per Lilla Täppe Anders
1668- 1668-11-29 Olof Malmberg Lars Nilsson
1668- 1668-11-29 Kerstin Håkanstorp Erik Andersson /Karin/ /Larsdotter/
1668- 1668-11-29 Lars Erik
1668- 1668-12-13 Lars Vretsta Erik Larsson /Anna/ /Johansdotter/
1668- 1668-12-13 Anna Finnstorp Ragwald
1668- 1668-12-20 Anna Lyttersta Bengt Olsson
1668- 1668-12-20 Olof Vik Jöns Olsson
1668- 1668-12-26 Ingrid Henala Bengt
1668- 1668-04-05 Brita Buddetorp Nils Ersson
1669- 1669-01-03 Brita Nästorp Per Nilsson
1669- 1669-01-10 Per Skyttorp Per
1669- 1669-01-24 Matts Ås Olof Mattsson
1669- 1669-01-24 Berga Anders Larsson
1669- 1669-02-02 Marit Ängstugan Anders
1669- 1669-02-07 Erik Säfstaby Per Andersson
1669- 1669-02-07 Ingrid Sköldnäs Erik Persson
1669- 1669-02-14 Olof Åsen ÖG Olof Larsson
1669- 1669-02-14 Olof Vretsta Jon Larsson
1669- 1669-02-14 Jon Marsjö Lars Jonsson
1669- 1669-02-21 Kerstin (Hwentorp) Anders
1669- 1669-02-21 Marit Kåsta Lars Persson
1669- 1669-02-21 Elisabet Spånga Sven
1669- 1669-02-29 Margareta Spånga Kvarn Lars Nilsson
1669- 1669-02-29 Per Ärnebäck Anders Larsson
1669- 1669-02-29 Olof Bistorp Olof Ersson
1669- 1669-02-29 Elin Lund Anders Larsson
1669- 1669-02-29 Brita Kesätter Jöns Olsson
1669- 1669-03-07 Karl Erland /Broman/ /Elisabet/ /Hogg/
1669- 1669-03-07 Marit Kikurn Jon /Marit/
1669- 1669-03-07 Jon Stora Hökhult Lars Jonsson
1669- 1669-03-21 Jon Ellfalla Olof Jonsson
1669- 1669-03-28 Ingrid Åsen Nils Olsson
1669- 1669-03-28 Lars (Herrhagen) Erik
1669- 1669-03-28 Anna Båsenberga Jon Andersson
1669- 1669-04-04 Lars Saltorp Erik
1669- 1669-04-04 Anna Kesätter Jon Jonsson
1669- 1669-04-18 Jöns Baggetorp Josias
1669- 1669-04-18 Erik Ede Olof Jonsson
1669- 1669-04-18 Bonde Säfstaby Erik Bondesson /Brita/ /Olsdotter/
1669- 1669-04-25 Nils Finnstorp Lars Persson
1669- 1669-04-25 Olof Hansta Anders
1669- 1669-04-25 Per Ramstorp Olof Persson
1669- 1669-05-02 Ingrid Per Jonsson
1669- 1669-05-09 Nils Backa Anders Larsson
1669- 1669-05-09 Kerstin Vannala Nils Ersson /Karin/ /Nilsdotter/
1669- 1669-05-31 Per Finnstorp Erik Persdotter
1669- 1669-05-31 Erik Backa Måns /Anna/
1669- 1669-05-31 /Dotter/ Backa Måns /Anna/
1669- 1669-06-06 Ingeborg Mogetorp Olof
1669- 1669-06-06 Erik Skogstorp Erik
1669- 1669-06-20 Nils Kåsta Erik Persson
1669- 1669-06-24 Brita Stockbäcken Lars Ersson /Ingrid/
1669- 1669-07-04 Anna Sandvik Jon
1669- 1669-07-04 Bonde Nordankärr Per
1669- 1669-07-04 Maria Vad Olof Torstensson
1669- 1669-07-25 Per Dammen Jon Jönsson
1669- 1669-07-25 Kerstin Åsen ÖG Per
1669- 1669-07-25 Amund Torp Lars Amundsson
1669- 1669-07-25 Sven Baggebäcken Bengt
1669- 1669-08-01 Anders Åsen Anders Olsson
1669- 1669-08-15 Per Lilla Brene Olof Kristoffersson
1669- 1669-08-15 Per Sund Jöns Jönsson
1669- 1669-08-22 Per Åsen Erik Olsson
1669- 1669-08-29 Olof Hagstugan Lars
1669- 1669-08-29 Per Ängtorp Sven
1669- 1669-08-29 Erik Lindbol Bonde
1669- 1669-09-12 Kerstin Hacksta Per
1669- 1669-09-12 Kerstin Övre Stavhälla Olof
1669- 1669-09-12 Lars Äskestugan Lars
1669- 1669-09-12 Anna Vadstugan Jon
1669- 1669-09-19 Ingrid Hjälpetorp Sven
1669- 1669-09-19 Anders Rosendal Jon Andersson
1669- 1669-09-26 Marit Berga Olof Jonsson
1669- 1669-09-29 Olof Äspetorp Lars Olsson
1669- 1669-10-03 Måns Svartåstugan Nils Johansson
1669- 1669-10-03 Jon Kulltorp Jon /Andersson/ /Anna/ /Jonsdotter/
1669- 1669-10-03 Kerstin Stora Täppe Nils
1669- 1669-10-10 /Dotter/ Lunda Erik Bondesson
1669- 1669-10-17 Brita Kesätter Mårten Bengtsson /Ingrid/ /Ragwaldsdotter/
1669- 1669-10-17 Anders Dal
1669- 1669-10-24 Lars Hansta Olof Larsson /Ingrid/ /Olsdotter/
1669- 1669-10-24 Olof Ålö Erik Svensson /Elin/ /Jonsdotter/
1669- 1669-10-24 Per Henala Per /Jonsson/ /Kerstin/ /Nilsdotter/
1669- 1669-10-24 Per Västervik Per
1669- 1669-10-24 Olof Lilldalen
1669- 1669-10-31 Erik Per Olsson
1669- 1669-10-31 Ingrid Götslinge Per Bondesson /Lucia/ /Jonsdotter/
1669- 1669-10-31 Kerstin Per Olsson
1669- 1669-10-31 Ingrid Billsbro Lars Nilsson /Karin/ /Jonsdotter/
1669- 1669-10-31 Ingrid Ålsätter Lars
1669- 1669-10-31 Lars Bogården Jöns Håkansson /Marit/ /Larsdotter/
1669- 1669-10-31 Magnus Spånga Kvarn Hans
1669- 1669-10-31 Andreas Spånga Kvarn Hans
1669- 1669-11-07 Anna Österby Jon Olsson
1669- 1669-11-07 Brita Låttra Hemming /Ersdotter/
1669- 1669-11-14 Lars Norrspånga Per Andersson
1669- 1669-12-28 Anna Buddetorp Gustav
1669- 1669-12-28 Lars Ringeråd Olof
1669- 1669-12-05 Brita Kesätter
1669- 1669-12-05 Lars Sköldnäs Lars Simonsson
1669- 1669-12-12 Emborg Gillbergatorp Jon
1669- 1669-12-12 Per Skyttorp Jon /Persson/ /Kerstin/ /Ersdotter/
1669- 1669-12-12 Elin Stugutorp Lars Ersson
1669- 1669-12-05 Kerstin Hacksta Olof Larsson
1669- 1669-12-19 Emborg Lunda Per Folkesson
1669- 1669-12-19 Johan Gropptorp Jon Ersson
1669- 1669-12-21 /Gosse/ Skyttorpsstugan
1669- 1669-12-26 Nils Skenäs Jöns
1669- 1669-12-28 Lars Båsenberga Lars Larsson
1669- 1669-12-28 Ingrid Säfstaby Jon Olsson
1669- 1669- Lundbyskog
1670- 1670-01-02 Sven Göketorp Per Svensson
1670- 1670-01-02 Kerstin Vitan Olof Ersson
1670- 1670-01-02 Per Dammen Jon
1670- 1670-01-02 Anna Björknäs Per
1670- 1670-01-09 Karin Billsbro Per
1670- 1670-01-16 Erik Stavhälla Erik
1670- 1670-01-23 Jon Stora Hökhult Per Jonsson /Marit/ /Jonsdotter/
1670- 1670-01-23 Erik Mjälnäs Erik
1670- 1670-01-30 Per Skallbol Ragwald
1670- 1670-01-30 Per Äspetorp Per Jonsson
1670- 1670-02-02 Anna Lilla Lundbyskog Olof Börielsson /Anna/ /Olsdotter/
1670- 1670-02-06 Jon Sätratorp Jon Olsson
1670- 1670-02-06 Per Kesätter Olof Larsson
1670- 1670-02-06 Kerstin Sköldnäs Nils Larsson
1670- 1670-02-13 Lars Gäringe Per Jönsson
1670- 1670-02-13 Ingrid Lyttersta Nils Olsson
1670- 1670-02-20 Jon Marsjö Per Persson
1670- 1670-02-20 Brita Stubbgården Håkan
1670- 1670-02-27 Ingrid Roligheten Anders
1670- 1670-03-06 Erik Solberga Per
1670- 1670-03-06 Anna Smedstorp Nils Mattsson /Anna/ /Larsdotter/
1670- 1670-03-13 Kerstin Oppeberga Lars Påvelsson
1670- 1670-03-20 Anna Sjögöle Nils Olsson
1670- 1670-03-20 Lars Oppebergsstugan Lars Larsson
1670- 1670-03-27 Per Matts
1670- 1670-03-27 Per Stora Sjögetorp Anders
1670- 1670-03-27 Erik Långängen Erik
1670- 1670-03-27 Kerstin Vretsta Lars Olsson
1670- 1670-03-27 Kerstin Kesätter Karl /Karlsson/ /Anna/ /Andersdotter/
1670- 1670-04-04 Olof Lundtorp Olof Persson
1670- 1670-04-04 Jon Spånga Olof Karlsson
1670- 1670-04-04 Jon Bresätter Per Jonsson /Brita/ /Amundsdotter/
1670- 1670-04-17 Anna Hult Olof
1670- 1670-04-17 Kerstin Sjögöle Olof Ersson
1670- 1670-04-17 Lars Brännskogen Lars
1670- 1670-04-17 Per Vännevad Per Ersson
1670- 1670-04-17 Anna Vannala Nils Jonsson /Ingrid/ /Ersdotter/
1670- 1670-04-24 Brita Säfstaby Lars Månsson
1670- 1670-04-24 Per Vintergatan Jon
1670- 1670-05-01 Erik Hacksta Lars
1670- 1670-05-01 Jon Vannala Anders Larsson /Ingeborg/ /Jonsdotter/
1670- 1670-05-01 Anders Spånga Anders
1670- 1670-05-08 Nils Saltorp
1670- 1670-05-08 Lars Land Erik Jonsson
1670- 1670-05-15 Erik Lunda Bonde
1670- 1670-05-15 Ingrid Målke Lars Hansson
1670- 1670-05-15 Anders Solberga Anders Svensson
1670- 1670-05-15 Matts Lindbol Matts
1670- 1670-04-06 Abraham Haddetorp Abraham
1670- 1670-05-23 Marit Marsjö VG Jon Persson
1670- 1670-05-29 Lars Båltorp Anders
1670- 1670-05-29 Anna Svarttorp Jon
1670- 1670-06-06 Per Hagtorp Anders
1670- 1670-06-06 Ingrid Målke Jöns Håkansson
1670- 1670-06-12 Erik Österby Per Olsson
1670- 1670-06-12 Jon Svenstorp Olof Jonsson
1670- 1670-06-12 /Dotter/ Vitastugan Jöns
1670- 1670-06-12 Per Lunda Olof Larsson /Karin/
1670- 1670-06-19 Erik Finninge Per Ersson
1670- 1670-06-19 Erik Svartån Erik Bengtsson
1670- 1670-06-26 Kerstin Högsjö Gård Per Ersson
1670- 1670-06-26 Mattias Vittorp Håkan Persson
1670- 1670-06-26 Anna Olof Olsson
1670- 1670-07-03 Per Kåsta Erik Jonsson
1670- 1670-07-03 Jon Slängbäcken Måns
1670- 1670-07-10 Ingrid Lilla Vad Olof Månsson /Brita/ /Olsdotter/
1670- 1670-07-10 Nils Stora Sjögetorp Jon
1670- 1670-07-10 Erik Norrspånga Håkan
1670- 1670-07-10 Lars Norrspånga Lars Persson
1670- 1670-07-31 Karin Vintergatan Per Jonsson
1670- 1670-07-31 Jakob Spånga Kvarn Lars Nilsson
1670- 1670-08-07 Elisabet Ås Olof Mattsson
1670- 1670-08-14 Lars Bliggetorp Erik
1670- 1670-08-28 Anders Hansta Anders Ersson
1670- 1670-08-28 Brita Viala Lars Larsson
1670- 1670-09-04 Karin Vretsta Nils Svensson /Maria/ /Persdotter/
1670- 1670-09-11 Kerstin Vintergatan Bonde
1670- 1670-09-11 Ingeborg Mene Per
1670- 1670-09-18 Vitmossen Per
1670- 1670-09-18 Pampetorp Erik Larsson
1670- 1670-09-25 Erik Olofstorp Jon Jonsson
1670- 1670-09-25 Brita Ilinge Per /Persson/ /Ingrid/ /Nilsdotter/
1670- 1670-10-02 Elisabet Erland /Broman/ /Elisabet/ /Hogg/
1670- 1670-10-09 Anna Hökhult Per Jonsson /Kerstin/ /Nilsdotter/
1670- 1670-10-09 Anna Vad Jöns Persson /Ingeborg/ /Larsdotter/
1670- 1670-11-06 Ingrid Vik Olof Bengtsson /Marit/ /Mårtensdotter/
1670- 1670-11-06 Olof Gillbergatorp Anders Olsson /Karin/ /Persdotter/
1670- 1670-11-06 Ingeborg Spånga Per Ragwalsson
1670- 1670-11-13 Anders Lönntorp Anders
1670- 1670-11-13 Olof Knutstorp Anders /Amundsson/ /Ingrid/ /Månsdotter/
1670- 1670-11-20 Erik Stora Ölång Lars Ersson
1670- 1670-11-27 Olof Lindbol Bonde
1670- 1670-11-27 Marit Lilla Hökhult Jon Jonsson /Anna/ /Kristoffersdotter/
1670- 1670-11-27 Kerstin Ålö Erik Svensson /Elin/ /Jonsdotter/
1670- 1670-12-11 Maria Högsjö Hindrik Modin
1670- 1670-12-18 Elisabet Gabriel
1670- 1670-12-26 Marit Gunviken Erik Larsson
1670- 1670-12-26 Brita Gunviken Per Nilsson
1670- 1670-12-26 Marit Åby Per Larsson /Marit/ /Olsdotter/
1670- 1670- Anna Margareta
1670- 1670-06-05 Ingrid Käbbetorp Tyris
1671- 1671-01-01 Maria Gropptorp Sten Stensson
1671- 1671-01-06 Anders Erstorp Sven
1671- 1671-01-08 Brita Båsenberga Måns Larsson
1671- 1671-01-08 Elin Rude Lars
1671- 1671-01-15 Kerstin Viala Olof Andersson
1671- 1671-01-29 Sigrid Vretsta Erik Larsson Anna Johansdotter
1671- 1671-01-29 Ingrid Målke Måns Nilsson
1671- 1671-02-02 Per Kubbetorp Olof
1671- 1671-02-05 Per Gäringstorp Erik Bengtsson
1671- 1671-02-12 Anders Västorp Nils /Andersson/ Ingeborg Månsdotter
1671- 1671-02-12 Lars Lund Anders Larsson
1671- 1671-02-12 Jon Käbbetorp Anders Jonsson
1671- 1671-02-19 Marit Olof Ersson Anna
1671- 1671-02-19 Erik Lunda Per Bengtsson Ingeborg Ersdotter
1671- 1671-02-26 Lars Svarttorp Lars Amundsson
1671- 1671-02-26 Nils Råmperåd Anders
1671- 1671-03-05 Anna Berga Per Olsson
1671- 1671-03-05 Karin Finnstorp Ragwald
1671- 1671-03-12 Ingeborg Karstorp Anders
1671- 1671-03-12 Olof Rude Erik Persson
1671- 1671-03-19 Kerstin Per Jonsson
1671- 1671-03-26 Olof Lilla Täppe Anders Persson
1671- 1671-03-26 Jon Sandvik Jon
1671- 1671-04-02 Emborg Berga Olof Jonsson
1671- 1671-04-02 Olof Vittbro Jon Olsson Kerstin Jonsdotter
1671- 1671-04-09 Elin Snåret Nils Persson
1671- 1671-04-16 Kerstin Skrattorp Anders
1671- 1671-04-16 Erik Stora Sjögetorp Erik
1671- 1671-04-16 Lars Gäringe Lars
1671- 1671-04-24 Per Hansta Lars Persson
1671- 1671-04-24 Olof Ödesbromma Per
1671- 1671-04-24 Olof Oppsala Olof Björnsson
1671- 1671-04-30 Anders Håkanstorp Erik Andersson Karin Larsdotter
1671- 1671-04-30 Elin Vretsta Anders Nilsson
1671- 1671-05-07 Lars Malmberg Per Månsson Anna Larsdotter
1671- 1671-05-07 Anna Bistorp Erik Olsson
1671- 1671-05-14 Nils Billsbro Lars Nilsson Karin Jonsdotter
1671- 1671-05-21 Marit Vik Mårten
1671- 1671-05-21 Karin Vad Olof Torstensson
1671- 1671-05-21 Marit Lyttersta Erik Bondesson
1671- 1671-05-21 Stina Kulltorp Jon Andersson Anna Jonsdotter
1671- 1671-05-28 Lars Låttra Per Ersson
1671- 1671-05-28 Brita Kesätter Bengt Bengtsson
1671- 1671-06-04 Jon Vretsta Jon Larsson
1671- 1671-06-04 Olof Berga Erik Jonsson
1671- 1671-06-12 Karin Nyberg Q Lars Larsson
1671- 1671-06-18 Jon Anders Persson
1671- 1671-07-02 Maria Lönntorp Jakob
1671- 1671-07-09 Maria Ärnebäck
1671- 1671-07-09 Lars Österby Olof Larsson Anna Persdotter
1671- 1671-07-09 Jöns Ängstugan Anders Jonsson
1671- 1671-07-09 Ingeborg Lilla Brene Olof
1671- 1671-07-09 Ingeborg Åby Olof Larsson
1671- 1671-07-16 Ingrid Gölet Erik
1671- 1671-07-23 Olof Baggetorp Erik
1671- 1671-07-23 Olof Lagölet Per Jonsson Marit Olsdotter
1671- 1671-07-30 Olof Säfstaby Olof Svensson Brita Olsdotter
1671- 1671-07-30 Anna Svarttorp Jonas Folkesson
1671- 1671-07-30 Anna Göketorp Olof Persson
1671- 1671-08-06 Erik Nybygget Q Anders /Ersson/ Brita Nilsdotter
1671- 1671-08-20 Margareta Säfstaholm Per Nilsson Katarina Kock
1671- 1671-08-27 Lars Snåra Måns Larsson Marit Larsdotter
1671- 1671-08-27 Per Vretsta Per Jonsson
1671- 1671-09-03 Marit Svartån Olof Jönsson
1671- 1671-09-10 Kerstin Låttra Hemming
1671- 1671-09-17 Erik Läppe Olof Ersson
1671- 1671-09-17 Brita Åtorp (Röökiär) Erik Olsson
1671- 1671-09-17 Ingeborg Slängbäcken Måns
1671- 1671-09-21 Karin Ekeberg Olof Andersson
1671- 1671-09-29 Simon Nordankärr Per
1671- 1671-10-08 Olof Mosstorp Anders Larsson
1671- 1671-10-08 Marit Fallkärr Lars Svensson Elin Persdotter
1671- 1671-10-08 Anders Åsen Måns Andersson Karin Nilsdotter
1671- 1671-10-08 Bonde Målke Jöns Nilsson Anna Bondesdotter
1671- 1671-10-29 Erik Norrspånga Olof Ersson Marit Amundsdotter
1671- 1671-11-12 Anna Åby Nils /Olsson/ Marit Jonsdotter
1671- 1671-11-19 Olof Vannala Nils /Ersson/ Karin Nilsdotter
1671- 1671-11-19 Lars Vadstorp Nils Larsson Karin Svensdotter
1671- 1671-11-19 Anna Säfstaby Lars Mårtensson Brita Nilsdotter
1671- 1671-11-19 Kerstin Bresätter Per Jonsson Brita Amundsdotter
1671- 1671-11-19 Erik Hagtorp Böriel /Jonsson/ Brita Persdotter
1671- 1671-11-19 Ingeborg Stensätter Lars
1671- 1671-11-26 Olof Säfstaby Bengt Olsson
1671- 1671-12-10 Karn Rosendal Lars /Ersson/ Karn Jonsdotter
1671- 1671-12-17 Karn Gunviken Nils /Ragwaldsson/ Ingeborg Jonsdotter
1671- 1671-12-17 Per Lövåker Lars /Jonsson/ Ingrid Håkansdotter
1671- 1671-12-17 Ingeborg Nästorp Per Nilsson
1671- 1671-12-24 Per Sjögöle Olof Ersson Ingeborg Persdotter
1671- 1671-12-28 Olof Läppe Jon Olsson Ingrid Ersdotter
1671- 1671-12-28 Sven Vretsta Nils Svensson Maria Persdotter
1671- 1671-12-28 Olof Dammen Jon Jönsson
1671- 1671 /Son/ Rude
1672- 1671-12-10 Ingrid Lunda Per Folkesson
1672- 1672-01-07 Matts Smedstorp Nils Mattsson Anna Larsdotter
1672- 1672-01-07 Per Kåsta Ivar
1672- 1672-01-14 Karin Österby Jon Olsson
1672- 1672-01-21 Lars Säfstaby Simon Larsson Brita Andersdotter
1672- 1672-01-21 Ingrid Morjanå Olof
1672- 1672-01-21 Ingrid Kulltorp Olof Jonsson
1672- 1672-01-22 Maria Skenäs Jöns
1672- 1672-01-22 Sara Skenäs Jöns
1672- 1672-01-23 Per Båsenberga Lars Larsson
1672- 1672-01-28 Lars Heden Erik Nilsson
1672- 1672-01-28 Anna Lundtorp Olof Jönsson
1672- 1672-01-28 Elin Lunda Anders Mattsson Kerstin Andersdotter
1672- 1672-02-04 Anna Vannala Anders Larsson Ingeborg Jonsdotter
1672- 1672-02-04 Olof Stugutorp Nils
1672- 1672-02-11 Erik /Solberga/ Erik Månsson
1671-11-26 1672-02-11 Katarina Erland Broman Elsabet Hogg
1672- 1672-02-18 Anna Billsbro Nils Andersson
1672- 1672-02-25 Kerstin Stugutorp Lars
1672- 1672-02-25 Anna Kesätter Karl /Karlsson/ Anna Andersdotter
1672- 1672-02-25 Brita Björknäs Per
1672- 1672-03-03 Kerstin Göketorp Erik Persson
1672- 1672-03-03 Erik Fräntorp Nils Olsson
1672- 1672-03-10 Per Brännskogen Per Hansson
1672- 1672-03-17 Jon Viala Lars Jonsson Anna Jonsdotter
1672- 1672-03-24 Marit Sjögöle Olof Olsson
1672- 1672-03-24 Anna Bogården Jöns Marit Larsdotter
1672- 1672-03-24 Olof Sköldnäs Nils Larsson
1672- 1672-03-31 Per Finninge Per Ersson
1672- 1672-03-31 Marit Backa Måns
1672- 1672-04-08 Erik Lindbol Bonde Olsson
1672- 1672-04-08 Marit Vretsta Anders Jönsson
1672- 1672-04-10 Jonas Remsnidartorp Per Jönsson Elisabet Jonsdotter
1672- 1672-04-21 Karin Viala Jon Jonsson
1672- 1672-04-21 Anna Sköldnäs Olof Andersson Anna Bengtsdotter
1672- 1672-04-28 Olof Götslinge Per Olsson Ingrid Jonsdotter
1672- 1672-04-28 Per Spånga Hammar Daniel
1672- 1672-05-01 /Dotter/ Kåsta Jon
1672- 1672-05-01 Elsa Högsjö Gård Hindrik Modin
1672- 1672-05-01 Marit Skyttorp Jon Persson Kerstin Ersdotter
1672- 1672-05-05 Lars Finnstorp Lars Persson
1672- 1672-05-05 Lars Marsjö Lars Jonsson Ingrid Jonsdotter
1672- 1672-05-12 Måns Mostugan Per
1672- 1672-05-12 Anna Målke Lars
1672- 1672-05-12 Anna Pampetorp Erik
1672- 1672-05-19 Erik Dammstugan Erik
1672- 1672-06-09 Per Ön Jon Persson Ingeborg Ersdotter
1672- 1672-06-09 Lars Stora Täppe Nils Jonsson
1672- 1672-06-30 Elin Buddetorp Gustav
1672- 1672-07-07 Nils Lilla Kulltorp Per Larsson Anna Nilsdotter
1672- 1672-07-07 Anna Ellfalla Olof Jonsson
1672- 1672-07-07 Nils Stubbgården Håkan
1672- 1672-07-14 Bengt Roligheten Anders
1672- 1672-07-21 Maria Gropptorp Sten Stensson
1672- 1672-07-21 Per Lunda Bengt Olsson Karin Ersdotter
1672- 1672-08-04 Olof Lunda Olof Olsson
1672- 1672-08-04 Jon Marsjö Olof Nilsson
1672- 1672-08-11 Nils Matts
1672- 1672-08-11 Karin Spånga Hammar Matts Andersson
1672- 1672-08-11 Anna Ramstorp Olof Persson
1672- 1672-08-18 Brita Myrkärr Per
1672- 1672-08-25 Kerstin Myngen Anders /Nilsson/ Anna Månsdotter
1672- 1672-08-25 Anna Ullevi Per Persson Karin Nilsson
1672- 1672-08-25 Olof Per
1672- 1672-09-01 Margareta Gräv Måns Persson Anna Jonsdotter
1672- 1672-09-01 Karin Säfstaby Per Olsson
1672- 1672-09-01 Karin Österby Per Olsson Marit Ersdotter
1672- 1672-09-01 Anna Stora Kulltorp Olof Persson
1672- 1672-09-08 Erik Högbrunn Jon Jonsson Anna Jonsdotter
1672- 1672-09-08 Ingeborg Herrgårdshagen Q Lars
1672- 1672-09-15 Anders Ekeberg Jon Andersson Brita Ersdotter
1672- 1672-09-15 Karin Vretsta Per Persson Ingrid Folkesdotter
1672- 1672-09-22 Per Erstorp Sven Svensson Marit Persdotter
1672- 1672-09-22 Per Lilla Vad Olof Månsson Brita Olsson
1672- 1672-09-22 Karin Edebotorp Lars Andersson Brita Olsdotter
1672- 1672-09-22 Olof Vitan Erik Jonsson
1672- 1672-09-29 Mattias Skyttorp Per
1672- 1672-09-29 Karin Spånga Olof Karlsson
1672- 1672-09-29 Erik Kåsta Erik Persson
1672- 1672-10-06 Jon Kikurn Jon
1672- 1672-10-06 Per Stora Brene Olof Persson Anna Persdotter
1672- 1672-10-06 Olof Båltorp Nils Persson
1672- 1672-10-06 Måns Lunda Olof Larsson
1672- 1672-10-20 Lars Kesätter Mårten /Bengtsson/ Ingrid Ragwaldsdotter
1672- 1672-10-27 Jon Ede Olof Jonsson
1672- 1672-10-27 Per Karstorp Olof Jonsson
1672- 1672-10-27 Per Sätratorp Jon Olsson
1672- 1672-10-27 Marit Åsen ÖG Olof Larsson Ingrid Månsdotter
1672- 1672-10-27 Jon Stora Sjögetorp Anders Olsson
1672- 1672-10-27 Jon Norrspånga Håkan Ersson
1672- 1672-11-03 Jon Lagölet Per Jonsson Marit Olsdotter
1672- 1672-11-03 Karin Käbbetorp Per Jonsson Kerstin Persdotter
1672- 1672-11-17 Simon Sköldnäs Lars Simonsson
1672- 1672-11-24 Nils Solberga Per Larsson
1672- 1672-12-01 Anna Lundtorp Olof Persson
1672- 1672-12-01 Per Vadstorp Nils Larsson Karin Svensdotter
1672- 1672-12-15 Kerstin Åtorp Olof Jonsson
1672- 1672-12-15 Per Hult Olof
1672- 1672-12-22 Måns Birhällstorp Anders Olsson
1672- 1672-12-22 Ingrid Österby Per Olsson
1672- 1672-12-22 Jon Målke Jöns Håkansson
1672- 1672-12-22 Per Malmberg Per Nilsson
1672- 1672-12-26 Erik Bondgölet Jon Arvidsson Brita Ersdotter
1672- 1672-12-26 Kerstin Rude Erik Persson
1672- 1672-12-29 Erik Ålö Erik Svensson Elin Jonsson
1672- 1672-12-29 Per Svenstorp Olof Jonsson
1672- 1673-01-01 Erik Säfstaby Olof Svensson Brita Olsdotter
1672- 1672- Olof Åtorp (Röökiär) Böriel Olsson
1672- 1672-07-02 Olof Lunda
1673- 1673-01-06 Amund Norrspånga Olof Ersson Marit Amundsdotter
1673- 1673-01-12 Marit Torp Olof Bengtsson Ingrid Olsdotter
1673- 1673-01-12 Nils Oppeberga Lars Påvelsson
1673- 1673-01-12 Per Bresätter Erik Jonsson Karin Jonsdotter
1673- 1673-01-12 Karin Vintergatan Bonde /Ragwaldsson/
1673- 1673-01-12 Per Vintergatan Per Jonsson
1673- 1673-01-19 Per Malmberg Per Månsson Anna Larsdotter
1673- 1673-01-26 Olof Skeppmyre Olof Persson
1673- 1673-02-02 Lars Saltorp
1673- 1673-02-09 Karin Fräntorp Jon Olsson
1673- 1673-02-09 Kerstin Vik Olof Bengtsson Marit Mårtensdotter
1673- 1673-02-09 Jöns Åsen Anders Olsson
1673- 1673-02-09 Brita Marsjö Jon Persson
1673- 1673-02-09 Märta Lönntorp Jakob
1673- 1673-02-16 Per Lönntorp Anders
1673- 1673-02-16 Olof Hansta Olof Larsson Ingrid Olsdotter
1673- 1673-02-16 Anders Anders
1673- 1673-02-23 Lars Ärnebäck Anders Larsson
1673- 1673-03-02 Brita Lilla Lundbyskog Olof Börielsson
1673- 1673-03-02 Nils Kesätters ÖG Lars Larsson
1673- 1673-03-09 Olof Kesätter Olof Larsson
1673- 1673-03-16 Marit Vretsta Erik Larsson Anna Johansdotter
1673- 1673-03-23 Anna Hansta Anders Ersson
1673- 1673-03-23 Olof Båsenberga Lars Larsson
1673- 1673-03-23 Kerstin Finnstorp Ragwald
1673- 1673-03-31 Erik Lunda Jon Ersson Karin Håkansdotter
1673- 1673-03-31 Jon Brännskogen Lars Persson
1673- 1673-03-31 Amund Knutstorp Anders /Amundsson/ Ingrid Månsdotter
1673- 1673-03-31 Brita Västervik Per Olsson
1673- 1673-03-31 Per Äspetorp (Bengtstorp) Lars Olsson
1673- 1673-04-27 Kerstin Vitmossen Per
1673- 1673-05-04 Jon Morjanå Nils
1673- 1673-05-04 Lars Smedstorp Erik Larsson
1673- 1673-05-11 Kerstin Vannala Nils Jonsson Ingrid Ersdotter
1673- 1673-05-19 Anna Säfstaby Måns Larsson Karin Olsdotter
1673- 1673-05-25 Anna Ullevistugan Nils Larsson Anna Månsdotter
1673- 1673-05-25 Brita Rude Erik Andersson
1673- 1673-06-01 Ingrid Säfstaholm Per Nilsson Katarina Kock
1673- 1673-06-01 Anna Viala Olof Olsson Ingrid Olsdotter
1673- 1673-06-08 Ingrid Båsenberga Jon Andersson
1673- 1673-06-24 Anders Lunda Olof Andersson
1673- 1673-06-29 Brita Skeppmyre Olof Nilsson
1673- 1673-06-29 Olof Ålö Per Olsson Karin Persdotter
1673- 1673-07-13 Brita Skrattorp Anders Jonsson
1673- 1673-07-13 Lars Åby Per Larsson Marit Olsdotter
1673- 1673-07-20 Olof Kåsta Erik Olsson Kerstin Ersdotter
1673- 1673-07-27 /Dotter/ Sandäng Anders /Andersson/ Elin Persdotter
1673- 1673-07-27 Erland Erland Broman Elisabet Hogg
1673- 1673-08-03 Bonde Bresätter Erik Folkesson
1673- 1673-08-03 Sigrid Rude Jöns Larsson Anna Larsdotter
1673- 1673-08-10 Jon Viala VG Olof Andersson Ingrid Jonsdotter
1673- 1673-08-10 Brita Norrspånga Per Andersson
1673- 1673-08-10 Näs Daniel
1673- 1673-08-17 /Dotter/ Kesätter Lars Persson Brita Ragwaldsdotter
1673- 1673-08-17 Erik Österby Per Olsson Marit Ersdotter
1673- 1673-08-17 Dal Hans Jonsson Ingeborg Andersdotter
1673- 1673-08-24 Jon Vretsta Erik Ersson Ingrid Jonsdotter
1673- 1673-08-24 Brita Dammen Jon
1673- 1673-08-24 Lars Munktorp Lars Ersson Karin Ersdotter
1673- 1673-09-07 Lars Kåsta Ragwald Larsson Ingrid Persdotter
1673- 1673-09-07 Karin Finninge Jöns Jonsson Karin Andersdotter
1673- 1673-09-14 Jon Stora Hökhult Per Jonsson Marit Jonsdotter
1673- 1673-09-14 Per Ilinge Per Persson Ingrid Nilsdotter
1673- 1673-09-14 Per Stugutorp Anders Nilsson Anna Persdotter
1673- 1673-09-21 Anna Gäringstorp Erik Bengtsson
1673- 1673-09-21 Anna Hacksta Lars Simonsson
1673- 1673-09-28 Kerstin Stengården Olof Olsson Ingrid Jonsdotter
1673- 1673-09-21 Brita Mene Per (Olsson) (Karin) (Persdotter)
1673- 1673-10-05 Erik Åsen Per Larsson
1673- 1673-10-05 Per Gatestugan Lars Persson
1673- 1673-10-19 Hindrik Högsjö Gård Hindrik Modin
1673- 1673-10-26 Johan Ås Olof Mattsson
1673- 1673-11-09 Marit Ullevi Per Persson Karin Nilsdotter
1673- 1673-11-09 Brita Hökhult Lars
1673- 1673-11-09 Erik Vintergatan Jon
1673- 1673-11-30 Anna Sköldnäs Olof Larsson Brita
1673- 1673-11-30 Brita Hökhult Jon Jonsson Anna Kristoffersdotter
1673- 1673-12-14 Olof Ängstugan Anders
1673- 1673-12-14 Kerstin Olofstorp Jon Olsson
1673- 1673-12-14 Brita Båltorp Lars Persson Marit Persdotter
1673- 1673-12-14 Anna Lindbol Jöns Jonsson
1673- 1673-12-21 Anna Buddetorp Anders Andersson Elin Nilsdotter
1673- 1673-12-26 Anna Låttra Hemming
1673- 1673-12-26 Karin Viala Lars Jonsson Anna Jonsdotter
1673- 1673-12-26 Olof Lunda Bengt Olsson Karin Ersdotter
1673- 1673 /Dotter/ Säfstaby Bonde Bondesson
1674- 1674-01-04 Brita Vadstorp Lars Larsson
1674- 1674-01-18 Per Götslinge Lars Jonsson Anna Persdotter
1674- 1674-01-25 Nils Vik Per Jonsson Kerstin Ersdotter
1674- 1674-02-01 Per Buddetorp Nils Persson Marit Olsdotter
1674- 1674-02-01 Kerstin Ringeråd Olof Mattsson
1674- 1674-02-01 Bonde Fräntorp Olof Persson Ingrid Bondesdotter
1674- 1674-02-01 Kerstin Ölång Lars
1674- 1674-02-15 Brita Gäringe Per Jönsson
1674- 1674-02-15 Kerstin Vretsta Lars Bondesson Kerstin Bondesdotter
1674- 1674-02-15 Lars Vretsta Per Larsson Ingrid Jonsdotter
1674- 1674-03-01 Matts Sjögöle Matts Mattsson Anna Andersdotter
1674- 1674-03-01 Erik Sliparbol Olof Ersson Anna Folkesdotter
1674- 1674-03-01 Sigrid Låttra Per Ersson
1674- 1674-03-01 Olof Bistorp Erik Olsson
1674- 1674-03-08 Anna Säfstaby Erik Bondesson Karin Persdotter
1674- 1674-03-08 Lars Noteboda Q Olof Larsson Ingrid Jönsdotter
1674- 1674-03-15 Brita Billsbro Lars Nilsson Karin Jonsdotter
1674- 1674-03-15 Kerstin Hökhult Lars Jonsson
1674- 1674-03-15 Bengt Lunda Per Bengtsson Ingeborg Ersdotter
1674- 1674-03-22 Erik Gölet Jakob
1674- 1674-03-22 Ingrid Kesätter Karl Karlsson Anna Andersdotter
1674- 1674-04-05 Lars Finninge Per
1674- 1674-04-05 Marit Svarttorp Lars Amundsson
1674- 1674-04-12 Erik Mostugan Per
1674- 1674-04-12 Olof Svenstorp Olof
1674- 1674-05-03 Anders Lindbol Bonde Olsson
1674- 1674-05-10 Brita Vad Per Larsson Ingeborg Jönsdotter
1674- 1674-05-17 Ingrid Backa Måns
1674- 1674-05-17 Erik Kulltorp Anders Jonsson Kerstin Hansdotter
1674- 1674-05-24 Elin Berga Olof Jonsson
1674- 1674-06-28 Kerstin Vittbro Jon Olsson Kerstin Jonsdotter
1674- 1674-06-28 Kerstin Kulltorp Per Larsson Anna Nilsdotter
1674- 1674-07-12 Abraham Spånga Hammar Daniel
1674- 1674-08-02 Karl Målke Måns Nilsson Brita Karlsdotter
1674- 1674-08-09 Ingrid Vretsta Lars Olsson
1674- 1674-08-09 Kerstin Heden Jon Olsson Karin Larsdotter
1674- 1674-08-09 /Son/ Säfstaby Lars Mårtensson Brita Nilsdotter
1674- 1674-08-16 Olof Berga Per Olsson
1674- 1674-08-16 Erik Rosendal Lars Ersson Karin Jonsdotter
1674- 1674-08-23 Brita Ärnebäck Per Jakobsson Karin Jonsdotter
1674- 1674-08-23 Anna Götslinge Olof Månsson Karin Jonsdotter
1674- 1674-08-30 Per Rude Per Ersson
1674- 1674-09-20 /Dotter/ Torsbro Johan /Persson/ Brita Persdotter
1674- 1674-09-20 /Dotter/ Kåsta Lars Persson Marit Bondesdotter
1674- 1674-09-27 Elin Kavlinge Nils Olsson
1674- 1674-10-11 Anna Ölångstorpet Johan Jakobsson
1674- 1674-10-11 Per Vretsta Jon Persson
1674- 1674-10-11 Brita Simonstorp Per Jonsson Brita Simonsdotter
1674- 1674-10-18 Emerentia Råmperåd Esbjörn Aronsson Anna Håkansdotter
1674- 1674-10-25 Anna Bärle Anders Olsson Kerstin Mårtensdotter
1674- 1674-11-08 Anders Ölång Daniel Larsson
1674- 1674-11-15 Nils Hökhult Per Jonsson Marit Jonsdotter
1674- 1674-11-22 Ingeborg Vannala Anders Larsson Ingeborg Jonsdotter
1674- 1674-12-06 Ingrid Stavhälla Jöns Nilsson Anna Gustavsdotter
1674- 1674-12-06 Katarina Säfstaholm Per Nilsson Katarina Kock
1674- 1674-12-06 Jon Bresätter Erik Jonsson Karin Jonsdotter
1674- 1674-12-20 Per Kesätter Olof Olsson Ingrid Hansdotter
1674- 1674-12-27 Per Vretsta Per Persson Ingrid Folkesdotter
1674- 1674-12-27 Erik Snåra Måns Larsson Marit Larsdotter
1675- 1675-01-06 Gunilla Högsjö Gård Hindrik Modin
1675- 1675-01-24 Erik Ramstorp Jon Persson Brita Ersdotter
1675- 1675-01-25 Lars Stensätter Lars
1675- 1675-01-31 Lars Stora Ölång Olof Larsson Kerstin Knutsdotter
1675- 1675-02-02 Jonas Backa Erik Wigel Maria Jonsdotter
1675- 1675-01-31 Per Vretsta Nils Svensson Maria Persdotter
1675- 1675-02-07 Karin Skrattorp Anders Jonsson
1675- 1675-02-14 Jöns Tegelslagartorp Erik Persson
1675- 1675-02-24 Lars Säfstaby Bonde Bondesson Kerstin Knutsdotter
1675- 1675-02-24 Jon Gunviken Nils /Ragwaldsson/ Ingeborg Jonsdotter
1675- 1675-03-07 Jon Äspetorp (Bengtstorp)
1675- 1675-03-14 Måns Åsen ÖG Olof Larsson Ingrid Månsdotter
1675- 1675-03-14 Karin Norrspånga Lars Persson
1675- 1675-03-21 Brita Knutstorp Anders Amundsson Ingrid Månsdotter
1675- 1675-03-21 Olof Baggebäcken Bengt
1675- 1675-03-28 Per Götslinge Per Jonsson
1675- 1675-03-28 Olof Stora Täppe Måns Olsson
1675- 1675-04-05 Lars Hansta Jöns Persson Ingeborg Larsdotter
1675- 1675-04-11 Anna Berga /Hans/ Hansson
1675- 1675-04-18 Per Remsnidartorp Per Jönsson Elisabet Jonsdotter
1675- 1675-05-02 Per Ullevi Per /Persson/ Karin Nilsdotter
1675- 1675-05-16 Anders Säfstaby Simon Larsson Brita Andersdotter
1675- 1675-05-30 Brita Sandäng Anders Persson Ingeborg Larsdotter
1675- 1675-06-06 /Dotter/ Svartån Olof Jönsson
1675- 1675-06-13 Lars Skallbol Lars Larsson Brita Nilsdotter
1675- 1675-06-13 Bonde Fräntorp Erik Bondesson Ingeborg Olsdotter
1675- 1675-06-20 Anna Roligheten Anders Larsson
1675- 1675-06-30 Lars Kavlinge Olof Olsson Kerstin Olsdotter
1675- 1675-07-04 Hindrik Lönntorp
1675- 1675-07-04 Nils Ede Per Nilsson Anna Jonsdotter
1675- 1675-07-04 Hans Stora Kulltorp Anders Jonsson Kerstin Hansdotter
1675- 1675-07-18 Lars Gölet Anders Mårtensson
1675- 1675-07-25 Kerstin Båsenberga Lars Larsson
1675- 1675-07-25 Karin Marsjö Lars Jonsson Ingrid Jonsdotter
1675- 1675-08-01 Mårten Gäringe Per Mårtensson Brita Jonsdotter
1675- 1675-08-01 Nils Myngen Anders Nilsson Anna Månsdotter
1675- 1675-08-22 Olaus Markus Johan Simming Anna Stjernman
1675- 1675-08-22 Kerstin Marsjö Erik Persson Marit Olsdotter
1675- 1675-08-22 Brita Finnstorp Lars Persson
1675- 1675-08-22 Kerstin Stora Sjögetorp Jon
1675- 1675-08-29 Ingrid Baggetorp Josias
1675- 1675-08-29 Karin Finninge Erik Ersson Lucia Jonsdotter
1675- 1675-09-03 /Son/ Haddetorp
1675- 1675-09-19 Per Käbbetorp Per /Jonsson/ Kerstin Persdotter
1675- 1675-09-19 Per Fallkärr Lars Svensson Elin Persdotter
1675- 1675-09-19 Karin Erik Månsson
1675- 1675-10-03 Johan Kesätter Jonas Nilsson
1675- 1675-09-29 Anna Snåret Jon Larsson
1675- 1675-10-03 Brita Pampetorp Erik
1675- 1675-10-31 Ingeborg Gräv Jon Ingeborg Jonsdotter
1675- 1675-10-31 Ingrid Sjögöle Olof Ersson Ingeborg Persdotter
1675- 1675-10-31 Karin Vittbro Jon /Olsson/ Kerstin Jonsdotter
1675- 1675-11-07 Erik Kesätter Bengt
1675- 1675-11-21 Brita Hagtorp Böriel /Jonsson/ Brita Persdotter
1675- 1675-11-28 Olof Solberga Per
1675- 1675-12-05 Anders Björknäs Per
1675- 1675-12-12 Per Ramstorp Nils Bengtsson
1675- 1675-12-12 Lars Berga Måns Amundsson
1675- 1675-12-26 Anna Vintergatan Bonde
1675- 1675-11-26 Johan Brogetorp
1676- 1676-01-02 Anna Västorp Nils Andersson
1676- 1676-01-02 Anna Lövåker Lars /Jonsson/ Ingrid Håkansdotter
1676- 1676-01-02 Anna Henala Per Olsson Anna Nilsdotter
1676- 1676-01-09 Olof Torp Olof Bengtsson Ingrid Olsdotter
1676- 1676-01-09 Olof Vintergatan Per Jonsson
1676- 1676-01-16 Erik Vadstorp Nils Larsson Karin Svensdotter
1676- 1676-01-16 Ingeborg Ålö Per Olsson Karin Persdotter
1676- 1676-01-25 Elin Berga Erik Jonsson
1676- 1676-01-25 Lars Lunda Olof Månsson Marit Larsdotter
1676- 1676-01-30 Olof Munktorp Lars Ersson
1676- 1676-02-06 Elena Oppeberga Lars Påvelsson
1676- 1676-02-06 Per Vik Olof Bengtsson Marit Mårtensdotter
1676- 1676-02-06 Kerstin Hansta Anders Ersson
1676- 1676-02-13 Anna Bresätter Olof Svensson Barbro Jonsdotter
1676- 1676-02-13 Lars Stora Brene Olof Persson Anna Persdotter
1676- 1676-02-27 Ingeborg Svanvik Jon
1676- 1676-03-05 Hans Brännskogen Sven
1676- 1676-03-05 Brita Kåsta Erik Persson
1676- 1676-03-05 Karstorp Anders
1676- 1676-03-05 Anna Ekeberg Jon Andersson
1676- 1676-03-19 Brita Ålö Per Ragwaldsson
1676- 1676-04-16 Marit Kåsta Erik
1676- 1676-03-27 Anna Högby Olof Nilsson Ingeborg Larsdotter
1676- 1676-04-30 Anna Viala Per Olsson Brita Olsdotter
1676- 1676-04-30 Dordia Säfstaholm
1676- 1767-05-01 Per Vitan Ragwald
1676- 1676-05-07 Per Stora Täppe Nils Jönsson
1676- 1676-05-15 Jon Finnstorp Lars Nilsson
1676- 1676-05-17 Zachris Spånga Hammar Daniel
1676- 1676-05-21 Erik Målke Jöns Håkansson
1676- 1676-05-21 Olof Kåsta Per Månsson Anna Larsdotter
1676- 1676-05-28 Lars Erstorp Sven /Svensson/ Marit Persdotter
1676- 1676-06-04 Ingrid Finnstorp Olof Persson
1676- 1676-06-11 Erik Finnstorp Olof Persson
1676- 1676-06-11 Brita Kulltorp Per Larsson Anna Nilsdotter
1676- 1676-06-18 Nils Gate Erik Larsson Anna Nilsdotter
1676- 1676-06-25 Lars Ekeberg Nils
1676- 1676-06-25 Karin Stengården Olof /Olsson/ Ingrid Jonsdotter
1676- 1676-06-25 Lars Kikurn Jon
1676- 1676-07-02 Folke Svarttorp Jon Folkesson
1676- 1676-07-09 Petter Högsjö Hammar Klas Kock Kerstin Tyrisdotter
1676- 1676-07-16 Kerstin Dal Jon Olsson
1676- 1676-07-16 Olof Viala Olof Olsson Ingrid Olsdotter
1676- 1676-07-23 Olof Ede Jöns Ersson Brita Jonsdotter
1676- 1676-07-23 Jon Ålö Bonde /Jonsson/ Brita Olsdotter
1676- 1676-07-23 Brita Vitmossen Per
1676- 1676-07-30 Brita Säfstaby Måns Larsson
1676- 1676-07-30 Erik Kesätter Mårten /Bengtsson/ Ingrid Ragwaldsdotter
1676- 1676-07-30 Per Stora Sjögetorp Per Olsson
1676- 1676-07-30 Erik Ramstorp Erik
1676- 1676-07-30 Jöns Lilla Ölång Erik
1676- 1676-08-06 Lars Simonstorp Per Jonsson Brita Simonsdotter
1676- 1676-08-20 Anna Vadstorp Lars Nilsson Anna Jonsdotter
1676- 1676-08-27 Lars Mjälnässtugan Lars Larsson
1676- 1676-09-10 Margareta Vik Johan Olsson
1676- 1676-09-10 Per Lunda Olof Persson
1676- 1676-09-17 Marit Lilla Hökhult Per Jonsson Marit Jonsdotter
1676- 1676-09-24 Per Ellfalla Olof Persson Kerstin Ersdotter
1676- 1676-10-01 Jon Ålö Erik Svensson Elin Jonsdotter
1676- 1676-10-08 Olof Kesätter Jöns Olsson
1676- 1676-09-24 Ingrid Bromma
1676- 1676-10-08 Jon Vretsta Jon Persson
1676- 1676-10-08 Lars Vretsta Per Persson Ingrid Folkesdotter
1676- 1676-10-15 Marit Låttra Hemming
1676- 1676-10-15 Erik Ärnebäck Anders /Bryngelsson/ Brita Ersdotter
1676- 1676-10-15 Per Lilla Hökhult Jon Jonsson Anna Kristoffersdotter
1676- 1676-10-22 Lars Stavhälla Lars Gustavsson (Göstasson) Karin Ersdotter
1676- 1676-10-22 Anders Lunda Per Månsson Kerstin Andersdotter
1676- 1676-10-22 Jon Ilinge Jon Jonsson
1676- 1676-10-29 Brita Vad Erik Andersson
1676- 1676-10-29 Anna Sköldnäs Lars Simonsson
1676- 1676-11-05 Olof Dammstugan Erik Persson
1676- 1676-11-05 Kerstin Säfstaby Simon /Larsson/ Brita Andersdotter
1676- 1676-11-05 Ingrid Stugutorp Anders /Nilsson/ Anna Persdotter
1676- 1676-11-05 Olof Mosstorp Nils Olsson
1676- 1676-11-05 Anders Åtorp Jon Andersson Ingrid Persdotter
1676- 1676-11-12 Per Skeppmyre Olof
1676- 1676-11-12 Per Lunda Jon Ersson Karin Håkansdotter
1676- 1676-11-19 Ingeborg Vretsta Lars Bondesson Kerstin Bondesdotter
1676- 1676-11-19 Olof Roligheten Anders Larsson
1676- 1676-11-19 Anna Vretstastugan Erik Larsson
1676- 1676-11-19 Brita Saltorp
1676- 1676-11-19 Nils Stora Kulltorp
1676- 1676-11-19 Brita Ede Olof
1676- 1676-11-19 Per Spånga Bengt Olsson
1676- 1676-11-19 Lars Bondgölet Per
1676- 1676-11-26 Erik Högsjö Hindrik Modin
1676- 1676-11-26 Lars Malmberg Lars Månsson Ingrid Andersdotter
1676- 1676-12-10 Måns Ålsätter Olof Andersson
1676- 1676-12-10 Per Österby Per Olsson Marit Ersdotter
1676- 1676-12-10 Olof Åby Olof Larsson
1676- 1676-12-10 Erik Stubbgården Erik
1676- 1676-12-10 Brita Skyttorp Lars Persson
1676- 1676-12-17 Brita Sliparbol Olof Ersson Anna Folkesdotter
1676- 1676-12-17 Jon Åsen
1676- 1676-12-17 Anna Vik Olof Andersson
1676- 1676-12-26 Olof Heden Jon /Olsson/ Karin Larsdotter
1676- 1676-12-26 Elin Finninge Per
1676- 1676-12-26 Per Åby Anders Persson Anna Larsdotter
1676- 1676-12-26 Mårten Säfstaby Lars Mårtensson Brita Nilsdotter
1676- 1676-12-26 Brita Gunviken Nils /Ragwaldsson/ Ingeborg Jonsdotter
1676- 1676-12-26 Olof Bresätter Sven Persson
1676- 1676-12-26 Lars Rude Jöns Larsson Anna Larsdotter
1676- 1676-12-26 Brita Vretsta VG Per Larsson Ingrid Jonsdotter
1676- 1676- Moses Övre Stavhälla
1677- 1677-01-07 Karin Ön Jon Ersson
1677- 1677-01-07 Ingeborg Kåsta Per Bengtsson Ingeborg Ersdotter
1677- 1677-01-07 Anna Karstorp Olof Persson Ingrid Bondesdotter
1677- 1677-01-14 Kerstin Udden Johan
1677- 1677-01-21 Per Låttra Per Ersson
1677- 1677-01-21 Matts Sjögöle Gustav (Gösta)
1677- 1677-01-21 Olof Lundtorp Erik /Bondesson/ Karin Persdotter
1677- 1677-01-28 Per Ede Olof Jönsson Karin Olsdotter
1677- 1677-02-04 Per Stora Hökhult Lars Jonsson
1677- 1677-02-04 Anna Ölång Lars Ersson Kerstin Larsdotter
1677- 1677-02-11 Jon Malmberg Per
1677- 1677-02-18 Olof Edebotorp Lars Andersson Brita Olsdotter
1677- 1677-02-18 Karin Henala Per Nilsson Anna Bondesdotter
1677- 1677-02-18 Sigrid Lunda Olof Larsson
1677- 1677-03-04 Ingrid Bresätter Erik Jonsson Karin Jonsdotter
1677- 1677-03-11 Olof Ås Olof Mattsson
1677- 1677-03-04 Jon Stora Brene Erik Larsson Ingeborg Jonsdotter
1677- 1677-03-11 Kerstin Finnstorp Erik Wiger Maria Jonsdotter
1677- 1677-03-11 Karin Kesätter Karl Karlsson Anna Andersdotter
1677- 1677-03-25 Olof Åsen Erik Larsson Anna Olsdotter
1677- 1677-03-25 /Dotter/ Stora Ölång Olof Larsson Kerstin Knutsdotter
1677- 1677-03-25 Karin Götslinge Lars Jonsson Anna Persdotter
1677- 1677-03-25 Kerstin /Galltorp/ Anders Larsson Kerstin Ersdotter
1677- 1677-04-01 Olof Vretsta Per Jonsson
1677- 1677-04-01 Kerstin Vannala Anders Larsson Ingeborg Jonsdotter
1677- 1677-04-01 Olof Nästorp Per Nilsson
1677- 1677-04-13 Per Kavlinge Olof Olsson Kerstin Olsdotter
1677- 1677-04-13 Nils Lindbol Lars Nilsson
1677- 1677-04-22 Maria Spånga Hammar Sven Björk (Biörck)
1677- 1677-04-29 Karin Hälleråd Elisabet
1677- 1677-04-29 Kerstin Åby Per Larsson Marit Olsdotter
1677- 1677-05-06 Olof Brännskogen Lars Persson
1677- 1677-05-06 Per Marsjö VG Jon Persson Brita
1677- 1677-05-06 Per Marsjö VG Jon Persson Brita
1677- 1677-05-13 Olof Lunda Olof Andersson
1677- 1677-05-20 Per Läppe Olof
1677- 1677-05-20 Brita Västervik Per Persson
1677- 1677-05-24 Lars Kåsta Erik Olsson Kerstin Ersdotter
1677- 1677-05-27 Ingrid Gillbergatorp Per Jonsson
1677- 1677-06-10 Jonas Jöns Callman
1677- 1677-06-17 Ingrid Stora Kulltorp Olof Persson
1677- 1677-06-24 Petrus Prästgården Marcus Simming Anna Stjerman
1677- 1677-07-01 Kerstin Rude Per Ersson
1677- 1677-07-01 Anna Berga Per Håkansson Emborg Jonsdotter
1677- 1000 1677-07-01 Olof Norrspånga Nils Olsson Elin Nilsdotter
1677- 1677-07-08 Anders Stockbäcken Erik /Larsson/ Kerstin Andersdotter
1677- 1677-07-08 Jon Ärnebäck Per /Jakobsson/ Karin Jonsdotter
1677- 1677-07-08 Per Vännevad Erik Persson Kerstin Andersdotter
1677- 1677-07-01 Lars Viala Lars Jonsson Anna Jonsdotter
1677- 1677-07-15 Lars Säfstaby Måns Larsson Karin Olsdotter
1677- 1677-07-22 Maria Skenäs Johan Jönsson Karin Andersdotter
1677- 1677-07-22 Anna Båsenberga Nils Nilsson Anna Olsdotter
1677- 1677-07-29 Per Stensätter Lars Ragwaldsson
1677- 1677-08-05 Ingrid Vannala Nils Jonsson Ingrid Ersdotter
1677- 1677-08-12 Olof Bäcktorp Nils Olsson Ingrid Jonsdotter
1677- 1677-08-12 Elin Finninge Erik Ersson Lucia Jonsdotter
1677- 1677-08-26 Nils Vannala Nils Ersson Karin Nilsdotter
1677- 1677-08-26 Erik Lunda Bengt Olsson Karin Ersdotter
1677- 1677-08-26 Olof Marsjö Bengt Nilsson Ingeborg Jakobsdotter
1677- 1677-08-26 Kerstin Sjögöle Olof Olsson
1677- 1677-09-09 Jon Käbbetorp Per Jonsson Kerstin Persdotter
1677- 1677-09-09 Olof Lilla Vad Olof Månsson Brita Olsdotter
1677- 1677-09-09 Marit Lilla Vad Olof Månsson Brita Olsdotter
1677- 1677-09-09 Kerstin Myrkärr Per
1677- 1677-09-23 Erik Marsjö Olof Bondesson Kerstin Jonsdotter
1677- 1677-09-23 Brita Vintergatan Per Jonsson
1677- 1677-09-23 Erik Säfstaby Bonde Bondesson Kerstin Knutsdotter
1677- 1677-10-07 Anna Söderspånga Olof Olsson
1677- 1677-10-14 Lars Österby Jon
1677- 1677-10-14 Anders Bistorp Erik Andersson Ingeborg Jonsdotter
1677- 1677-10-28 Karin Kåsta Ragwald /Larsson/ Ingrid Persdotter
1677- 1677-10-28 Per Stora Sjögetorp Jon
1677- 1677-10-28 Anders Sandvik Olof Andersson Marit Larsdotter
1677- 1677-10-28 Jon Vretsta Nils Jonsson Karin Mattsdotter
1677- 1677-11-04
1677- 1677-11-11 Ingrid Berga Per Hansson Karin Nilsdotter
1677- 1677-11-11 Anna Stugutorp Anders Nilsson Anna Persdotter
1677- 1677-11-18 Per Svenstorp Olof Jonsson
1677- 1677-11-18 Per Ålsätter Lars Larsson
1677- 1677-11-25 Per Billsbro Lars Persson Ingrid Persdotter
1677- 1677-11-25 Maria Spånga Esbjörn
1677- 1677-12-02 Per Snåret Måns Larsson Marit Larsdotter
1677- 1677-12-02 Per Rude Olof Persson Brita Larsdotter
1677- 1677-12-02 Kerstin Vittorp Olof Jonsson
1677- 1677-12-09 Olof Fräntorp Erik Olsson Anna Andersdotter
1677- 1677-12-09 Brita Hansta Nils Olsson
1677- 1677-12-16 Dordia Oppeberga Detlof O:son Kock Kerstin Nilsdotter
1677- 1677-12-16 Per Marsjö Erik Persson Ingeborg Persdotter
1677- 1677-12-16 Olof Bogården Anders /Olsson/ Kerstin Jonsdotter
1677- 1677-12-16 Olof Säfstaby Måns Olsson
1677- 1677-12-26 Matts Ede Erik Mattsson Kerstin Månsdotter
1677- 1678-01-01 Kerstin Torp Olof Bengtsson Ingrid Olsdotter
1677- 1677- Vik VG
1677- 1677- Tovekärr
1678- 1678-01-13 Karin Nästorp Måns Bondesson Ingrid Knutsdotter
1678- 1678-01-20 Erik Vretsta Erik Ersson Ingrid Jonsdotter
1678- 1678-01-20 Lars Malmberg Lars Nilsson
1678- 1678-01-20 Mårten Kesätter Mårten /Bengtsson/ Ingrid Ragwaldsdotter
1678- 1678-01-20 Lars Stora Ölång Daniel
1678- 1678-01-27 Per Vik Per Jonsson Kerstin Ersdotter
1678- 1678-01-27 Ingrid Ramstorp Jon Persson Brita Ersdotter
1678- 1678-02-03 Elin Plomtorp Olof Månsson Brita Olsdotter
1678- 1678-02-17 Ingeborg Remsnidartorp Per Jönsson Elisabet Jonsdotter
1678- 1678-02-17 Brita Hansta Jöns Persson Ingeborg Larsdotter
1678- 1678-02-24 Jon Bresätter Olof Svensson Barbro Jonsdotter
1678- 1678-02-24 Karl Marsjö Lars Jonsson Ingrid Jonsdotter
1678- 1678-02-24 /Dotter/ Kubbetorp Måns /Persson/ Anna Jonsdotter
1678- 1678-03-03 Erik Skallbol Lars Månsson
1678- 1678-03-03 Nils Skallbol Lars Månsson
1678- 1678-03-10 Jon Ålsätter Anders Jonsson Anna Larsdotter
1678- 1678-03-17 Per Kåsta Lars Persson Marit Bondesdotter
1678- 1678-03-17 Per Hagtorp Böriel /Jonsson/ Brita Persdotter
1678- 1678-03-17 Brita Viala Per Olsson Brita Olsdotter
1678- 1678-03-21 Juliana Skallbol Erik Dahlberg
1678- 1678-03-24 Kerstin Karstorp Nils Bengtsson Brita Persdotter
1678- 1678-03-24 Karin Mostugan Per Månsson
1678- 1678-03-24 Anna Snickaregården Erik Månsson
1678- 1678-03-29 Erik Pampetorp Abraham
1678- 1678-04-01 Bengt Björknäs Per
1678- 1678-04-05 Beata Säfstaholm Per Nilsson
1678- 1678-04-05 Elsa Säfstaholm Per Nilsson
1678- 1678-04-21 Jon Vittbro Jon Olsson Kerstin Jonsdotter
1678- 1678-04-19 /Evert/ Kesätter Jonas Nilsson
1678- 1678-04-14 Karin Ullevi Per Persson Karin Nilsdotter
1678- 1678-04-28 Ingrid Hult Olof
1678- 1678-04-28 Lars Åby Anders Persson Anna Larsdotter
1678- 1678-05-05 Per Stora Brene Olof Persson Marit Persdotter
1678- 1678-05-05 Ingeborg Lunda Nils Ersson Anna Månsdotter
1678- 1678-05-05 Brita Göketorp Per Olsson
1678- 1678-05-05 Marit Göketorp Per Olsson
1678- 1678-05-12 Karin Lönntorp Nils Mattsson
1678- 1678-05-20 Erik Vintergatan Bonde Ragwaldsson
1678- 1678-06-02 Kerstin Ekeberg Anders Olsson
1678- 1678-06-02 Marit Henala Per Olsson Anna Nilsdotter
1678- 1678-06-02 Jöns Uggelboda Olof
1678- 1678-06-09 Olof Åsen ÖG Olof Larsson Brita Olsdotter
1678- 1678-06-09 Slängbäcken Erik
1678- 1678-06-16 Brita Norrspånga Anders Kristoffersson Anna Ersdotter
1678- 1678-06-16 Katarina Spånga Daniel
1678- 1678-06-16 Anna Smedstorp Erik Larsson
1678- 1678-06-23 Karl Högsjö Hindrik Modin
1678- 1678-06-23 Ingrid Knutstorp Anders Amundsson Ingrid Månsdotter
1678- 1678-07-07 Nils Gate Anders Nilsson Elin Jonsdotter
1678- 1678-07-14 Erik Hacksta Karl Ersson Marit Bondesdotter
1678- 1678-07-28 /Dotter/ Båsenberga Jon Andersson
1678- 1678-07-28 Jon Ede Per Nilsson Anna Jonsdotter
1678- 1678-08-04 Ingrid Kesätter Bengt Bengtsson
1678- 1678-08-04 Anna Gölet Anders
1678- 1678-08-11 Kristina Johan Nyman Katarina /Strömmer/
1678- 1678-08-11 Måns Lunda Olof Månsson Marit Larsdotter
1678- 1678-08-18 Anna Berga Per Jonsson
1678- 1678-08-25 Per Säfstaby Per Olsson
1678- 1678-09-01 Kerstin Lunda Lars Persson
1678- 1678-09-01 Mårten Vik Olof Bengtsson Marit Mårtensdotter
1678- 1678-09-01 Kerstin Erstorp Sven /Svensson/ Marit Persdotter
1678- 1678-09-15 Erik Ekeberg Olof Andersson
1678- 1678-09-15 Per Ålö Per Olsson Kerstin Olsdotter
1678- 1678-09-22 Per Göketorp
1678- 1678-09-29 Marit Götslinge Per Jonsson
1678- 1678-10-06 Erik Ekeberg Jon Andersson Brita Ersdotter
1678- 1678-10-06 Nils Buddetorp Anders Andersson Elin Nilsdotter
1678- 1678-10-06 Anna Ålö Bonde /Jonsson/ Brita Olsdotter
1678- 1678-10-13 Erik Ellfalla Olof Persson Kerstin Ersdotter
1678- 1678-10-20 Per Sandäng Anders Persson Ingeborg Larsdotter
1678- 1678-10-27 Kerstin Käbbetorp Per Jonsson Kerstin Persdotter
1678- 1678-11-03 Karin Norrspånga Per Ersson Karin Nilsdotter
1678- 1678-11-10 Måns Kåsta Per Månsson Anna Larsdotter
1678- 1678-12-01 Olof Västervik Olof Jonsson
1678- 1678-12-01 Nils Lunda Bengt Olsson Karin Ersdotter
1678- 1678-12-22 Anna Elisabet (Lisbet) Gropptorp Hans Göransson Carman Maria Johansdotter
1678- 1678-12-22 Jöns Fräntorp Per Bondesson
1678- 1678-12-22 /Hans/ Mosstorp
1678- 1678-12-26 Per Lilla Hökhult Per Jonsson Marit Jonsdotter
1678- 1678-12-26 Ingrid Stavhälla Lars Gustavsson (Göstasson) Karin Ersdotter
1678- 1678-12-29 Måns Västorp Nils Andersson Ingeborg Månsdotter
1678- 1678-12-29 Ingeborg Vännevad Erik Persson Kerstin Andersdotter
1678- 1678-12-29 Olof Marsjö Erik Olsson Brita Persdotter
1678- 1678- Brita Birhällstorp Karin
1678- 1678- Kerstin Högsjö
1678- 1678-09-01 Ingrid Äskestugan
1678- 1678-09-01 Gösta (Gustav) Skeppmyre
1678- 1678-12-08 Olof Söderspånga
1679- 1679-01-05 Ingeborg Hansta Anders Ersson
1679- 1679-01-12 Ingeborg Brännskogen Sven
1679- 1679-01-12 Marit Lilla Lundbyskog Per Nilsson
1679- 1679-01-19 Olof Ramstorp Erik Bondesson Anna Ersdotter
1679- 1679-01-19 Kerstin Båsenberga Anders Jonsson Anna Tomasdotter
1679- 1679-01-26 Anders Oppsala Anders Andersson Anna Larsdotter
1679- 1679-01-26 Lars Norrspånga Nils Olsson Elin Nilsdotter
1679- 1679-02-09 Nytorp Jöns Olsson Anna Olsdotter
1679- 1679-02-09 Karin Sköldnäs Lars Ersson
1679- 1679-03-02 Erik Lundtorp Erik Bondesson
1679- 1679-03-02 Karin Fräntorp Erik Olsson Anna Andersdotter
1679- 1679-03-09 Lars Österby Per Olsson Kerstin Persdotter
1679- 1679-03-09 Karin Vannala Anders Larsson Ingeborg Jonsdotter
1679- 1679-03-09 Bonde Marsjö Olof Bondesson Kerstin Jonsdotter
1679- 1679-03-16 Ingrid Vadstorp Nils Larsson Karin Svensdotter
1679- 1679-03-23 Brita Ilinge Olof Persson Karin Persdotter
1679- 1679-03-23 Anna Svanvik Jon Larsson
1679- 1679-03-30 Maria Bromma
1679- 1679-03-30 Mårten Lunda Olof Andersson
1679- 1679-03-30 Nils Lagölet Jon
1679- 1679-03-30 Per Stugutorp Lars Persson
1679- 1679-04-06 Matts Låttra Hemming
1679- 1679-04-06 Brita Backa Olof Persson
1679- 1679-04-13 Erik Malmberg Per Persson Ingeborg Ersdotter
1679- 1679-04-13 Per Gillbergatorp Per Jonsson
1679- 1679-04-18 Karin Svarttorp Måns Jonsson Marit Olsdotter
1679- 1679-04-18 Per Bondgölet Per
1679- 1679-04-21 Kerstin Vik Mårten
1679- 1679-04-27 Beata Säfstaholm Per Nilsson
1679- 1679-05-04 Ingrid Dal Jon
1679- 1679-05-04 Marita Kavlinge Olof Olsson Kerstin Olsdotter
1679- 1679-05-04 Hans Kesätter Jonas Nilsson
1679- 1679-05-04 Ingeborg Edebotorp Lars /Andersson/ Brita Olsdotter
1679- 1679-05-04 Ingrid Högbrunn Jöns Jönsson Marit Jonsdotter
1679- 1679-05-18 Anna Stora Sjögetorp Per Olsson
1679- 1679-05-25 Jon Bäcktorp Nils Olsson Ingrid Jonsdotter
1679- 1679-05-25 Karin Kavlinge Anders Nilsson Karin Ersdotter
1679- 1679-05-01 Erik Bresätter Erik Jonsson Karin Jonsdotter
1679- 1679-05-01 Brita Vannala Nils Ersson Karin Nilsdotter
1679- 1679-05-09 Per Karstorp Olof Persson Ingrid Bondesdotter
1679- 1679-05-09 Elisabet Högsjö Klas Kock Kerstin Tyrisdotter
1679- 1679-05-15 Kerstin Säfstaby Måns Larsson Karin Olsdotter
1679- 1679-05-22 Karl Sjögetorp Anders Börielsson Kerstin Folkesdotter
1679- 1679-05-29 Lars Hälleråd Jöns Larsson Ingrid Mattsdotter
1679- 1679-05-29 Olof Finninge Per Ersson
1679- 1679-06-06 Lars Karstorp Anders Larsson
1679- 1679-06-06 Brita Lunda Jon Ersson Karin Håkansdotter
1679- 1679-06-13 Jöns Rude Per Ersson
1679- 1679-06-13 Marit Norrspånga Olof Persson
1679- 1679-06-13 Elisabet Spånga Hammar Sven Björk (Biörck)
1679- 1679-06-13 Jon Götslinge Lars Jonsson Anna Persdotter
1679- 1679-06-20 Kerstin Rosendal Erik Ersson Ingeborg Persdotter
1679- 1679-06-27 Folke Skrattorp Olof Ersson
1679- 1679-08-03 Anna Heden Jon Olsson Karin Larsdotter
1679- 1679-08-03 Anna Finninge Jon Karlsson Brita Karlsdotter
1679- 1679-08-03 Jöns Bistorp Olof Jönsson
1679- 1679-08-10 Marit Stockbäcken Erik Ersson Kerstin Andersdotter
1679- 1679-09-07 Jon Vretsta Per Larsson Ingrid Jonsdotter
1679- 1679-09-07 Olof Smedstorp Erik Larsson
1679- 1679-09-14 Anna Lindbol
1679- 1679-09-14 Brita Båsenberga Nils Nilsson Anna Olsdotter
1679- 1679-09-14 Per Båsenberga Lars Larsson
1679- 1679-09-28 Ingrid Lilla Täppe Nils Persson
1679- 1679-09-28 Jon Melhult Lars
1679- 1679-10-05 Anna Berga Per Jonsson
1679- 1679-10-05 Jon Vännevad Erik Jonsson
1679- 1679-10-19 Anna Marcus Simming Anna Stjerman
1679- 1679-10-19 Erik Johan
1679- 1679-10-19 Olof Nästorp Olof Börielsson
1679- 1679-10-26 Per Vittbro Jon Olsson Kerstin Jonsdotter
1679- 1679-10-26 Anna Vittbro Jon Olsson Kerstin Jonsdotter
1679- 1679-10-26 Per Vik Per Bondesson
1679- 1679-10-26 Anna Kåsta Erik Persson
1679- 1679-11-02 Kerstin Stora Brene Erik Larsson Ingeborg Jonsdotter
1679- 1679-11-02 Per Norrspånga Lars Persson
1679- 1679-11-16 Lars Hult Erik Larsson
1679- 1679-11-16 Erik Finninge Erik Ersson Lucia Jonsdotter
1679- 1679-11-16 Ingeborg Gunviken Nils Ragwaldsson Ingeborg Jonsdotter
1679- 1679-11-16 Jon Ärnebäck Anders Bryngelsson Brita Ersdotter
1679- 1679-11-16 Ingrid Berga Jon Persson
1679- 1679-11-16 Erik Vad Olof Larsson Brita Persdotter
1679- 1679-11-23 Ingrid Gräv Jon Ingeborg Jonsdotter
1679- 1679-11-23 Erik Anders Larsson
1679- 1679-11-30 Lars Kesätter Karl Karlsson Anna Andersdotter
1679- 1679-12-07 /Dotter/ Sätratorp Folke /Larsson/ /Anna/ /Andersdotter/
1679- 1679-12-14 Brita Svartån Olof
1679- 1679-12-21 Kerstin Olofstorp Erik Bengtsson Brita Jonsdotter
1679- 1679-12-21 Jöns Dammstugan Erik Persson
1679- 1679-12-21 Staffan Äsphult Anders Staffansson Ingrid Persdotter
1679- 1679-12-21 Måns Högsjö Gård Per Månsson Karin Olsdotter
1679- 1679-12-28 Per Åtorp Jon /Andersson/ Ingrid Persdotter
1679- 1679- Kerstin Bistorp Ragwald
1680- 1680-01-04 Karin Vittorp Olof
1680- 1680-01-06 Olof Vretsta Per Persson Ingrid Folkesdotter
1680- 1680-01-18 Brita Viala Jon Nilsson Karin Persdotter
1680- 1680-01-25 Olof Åby Per Larsson Marit Olsdotter
1680- 1680-01-25 Jon Svarttorp Jon Folkesson
1680- 1680-02-01 Anna Jöns Kalmberg
1680- 1680-02-01 Jöns Gäringe Per Mårtensson Brita Jonsdotter
1680- 1680-02-22 Kerstin Norrspånga Anders Kristoffersson Anna Ersdotter
1680- 1680-02-29 Per Lunda Per Folkesson Ingeborg Svensdotter
1680- 1680-03-07 Ingeborg Göketorp Per Olsson Kerstin Larsdotter
1680- 1680-03-07 Brita Säfstaby Simon Larsson Brita Andersdotter
1680- 1680-03-07 Hans Haddetorp Johan Johansson
1680- 1680-03-14 Kerstin Kesätter Olof Olsson Ingrid Hansdotter
1680- 1680-03-14 Anders Ängstugan Jöns Jonsson
1680- 1680-03-14 Anna Viala Erik Persson
1680- 1680-03-21 Bengt Torp Olof Bengtsson Ingrid Olsdotter
1680- 1680-03-21 Jon Lövåker Lars Jonsson Ingrid Håkansdotter
1680- 1680-04-12 Lars Stora Ölång Lars /Ersson/ /Kerstin/ /Ersdotter/
1680- 1680-04-12 Lars Stockbäcken Erik Ersson Kerstin Andersdotter
1680- 1680-04-25 Bengt Mjälnäs Olof Bengtsson Brita Nilsdotter
1680- 1680-04-25 Marsjö Jon Olsson Ingeborg Persdotter
1680- 1680-04-25 Lars Lönntorp Nils
1680- 1680-05-09 Erik Berga Per Påvelsson Marit Ersdotter
1680- 1680-05-09 Nils Henala Per Nilsson Anna Bondesdotter
1680- 1680-05-16 Lars Norrspånga Anders Knutsson Kerstin Bondesdotter
1680- 1680-05-16 Anders Fräntorp Erik Olsson Anna Andersdotter
1680- 1680-05-16 Erik Vännevad Erik Persson Kerstin Andersdotter
1680- 1680-05-23 Brita Backa Anders Persson Marit Månsdotter
1680- 1680-05-23 Erik Bresätter Erik Folkesson
1680- 1680-05-23 Erik Oppsala Måns Ersson
1680- 1680-05-31 Kerstin Berga Erik Jonsson
1680- 1680-05-31 Bonde Säfstaby Bonde Bondesson Kerstin Knutsdotter
1680- 1680-05-31 Anders Slängbäcken Erik
1680- 1680-06-02 Jon Mellan Vintergatan Per Jonsson
1680- 1680-06-02 Karin Myrkärr Per
1680- 1680-06-06 Ingrid Skyttorp Per Folkesson
1680- 1680-06-20 Anna Marsjö Lars Jonsson Ingrid Jonsdotter
1680- 1680-06-27 Kerstin Vik Jöns Jonsson Kerstin Ersdotter
1680- 1680-07-04 Olof Skrattorp Olof Ersson
1680- 1680-07-11 Kerstin Kavlinge Anders Nilsson Karin Ersdotter
1680- 1680-07-11 Hindrik Daniel
1680- 1680-07-18 Måns Vretsta Erik Olsson Ingeborg Månsdotter
1680- 1680-07-18 Per Vretsta Nils Jonsson Karin Mattsdotter
1680- 1680-07-25 Kerstin Stugutorp Lars Persson
1680- 1680-08-01 Karin Svarttorp Lars Amundsson
1680- 1680-08-08 Nils Viala Lars Jonsson Anna Jonsdotter
1680- 1680-08-08 Per Ärnebäck Per /Jakobsson/ Karin Jonsdotter
1680- 1680-08-08 /Dotter/ Ärnebäck Per /Jakobsson/ Karin Jonsdotter
1680- 1680-08-08 Karin Vitmossen Per
1680- 1680-08-15 Olof Berga Per Hansson Karin Nilsdotter
1680- 1680-08-15 Olof Söderspånga Olof Olsson
1680- 1680-08-15 Marit Snåra Måns /Larsson/ Marit Larsdotter
1680- 1680-08-29 Bengt Ön Jon /Persson/ /Ingeborg/ /Ersdotter/
1680- 1680-09-05 /Son/ Målvik Erik Månsson Marit Ersdotter
1680- 1680-09-12 Anna Målke Nils Andersson Kerstin Jonsdotter
1680- 1680-09-12 Anna Ålsätter Olof Svensson Gunilla Månsdotter
1680- 1680-09-12 Maria Skenäs
1680- 1680-09-19 Olof Finnstorp Anders Olsson Kerstin Karlsdotter
1680- 1680-09-19 Erik Lagölet Jon
1680- 1680-09-26 Hans Billsbro Olof Andersson Katarina Hansdotter
1680- 1680-09-26 Kerstin Vittorp Johan
1680- 1680-10-03 Anders Rosendal Simon /Olsson/ Kerstin Andersdotter
1680- 1680-10-03 Anders Knutstorp Anders Amundsson Ingrid Månsdotter
1680- 1680-10-10 Anders Gillbergatorp Anders /Olsson/ Karin Persdotter
1680- 1680-10-10 Kerstin Björknäs Per
1680- 1680-10-10 Berga Olof Simonsson
1680- 1680-10-10 Maria Säfstaby Måns Larsson Karin Olsdotter
1680- 1680-10-17 Kerstin Vik Per Jonsson Kerstin Ersdotter
1680- 1680-10-17 Lars Lilla Målke Erik
1680- 1680-10-24 Lars Spånga Nils Olsson Elin Nilsdotter
1680- 1680-10-24 Anna Hansta Olof Larsson Ingrid Olsdotter
1680- 1680-10-24 Anders Pampetorp Erik
1680- 1680-10-31 /Son/ Vad Lars Nilsson
1680- 1680-11-14 Erik Gäringestugan Jon Ersson
1680- 1680-11-28 Kerstin Lund
1680- 1680-11-28 Brita Åby Olof Larsson
1680- 1680-12-05 Brita Lunda Per Månsson Kerstin Andersdotter
1680- 1680-12-05 Kerstin Sjögöle Gustav
1680- 1680-12-12 Sven Erstorp Sven /Svensson/ Marit Persdotter
1680- 1680-12-19 Jon Dammen Jon Jonsson
1680- 1680-12-26 Erik Lunda Nils Ersson Anna Månsdotter
1680- 1680-12-28 /Olof/ Skårsnäs Olof Ersson Kerstin Larsdotter
1680- 1681-01-02 Sven Brogetorp Hans Jörgensson (Giörgensson)
1680- 1681-01-02 Kerstin Måns Bondesson
1680- 1681-01-02 Olof Lundbyskog Nils Persson Brita Olsdotter
1680- 1681-01-02 Ingeborg Kåsta Lars Persson Marit Bondesdotter
1680- 1681-01-02 Anna Åsen ÖG Olof Larsson Brita Olsdotter
1680- 1680-01-30 Jon Rosendal
1680- 1680-02-15 Kerstin Gillbergatorp
1680- 1680-10-10 Per Jonstorp
1680- 1680-11-14 Anna
1680- 1680-04-12 Nils Ullevi Per /Persson/ /Karin/ /Nilsdotter/
1681- 1681-02-06 Jon Västorp Lars Nilsson
1681- 1681-01-09 Erik Vretsta Lars Bondesson Kerstin Bondesdotter
1681- 1681-01-09 Lars Kikurn Jon /Jonsson/ Anna Jonsdotter
1681- 1681-01-09 Anna Stensätter Lars
1681- 1681-01-16 Marit Sandvik Olof Andersson Marit Larsdotter
1681- 1681-01-16 Erik Gäringstorp Erik Bengtsson
1681- 1681-01-16 Ingeborg Billsbro Lars Persson Ingrid Persdotter
1681- 1681-01-30 Anna Vretstastugan Anders Larsson
1681- 1681-02-06 Olof Bresätter Olof Svensson Barbro Jonsdotter
1681- 1681-02-06 Karl Jon Karlsson Brita Karlsdotter
1681- 1681-02-06 Mårten Bärle Jon Mårtensson Kerstin Mårtensdotter
1681- 1681-02-06 Erik Karstorp Nils Bengtsson Brita Persdotter
1681- 1681-02-06 Per Käbbetorp Erik
1681- 1681-02-13 Per Viala Olof Olsson Ingrid Olsdotter
1681- 1681-02-27 Olof Ekeberg Anders Olsson
1681- 1681-02-27 Lars Stenstorp Erik Larsson Karin Andersdotter
1681- 1681-03-06 Gustav Säfstaholm Per Nilsson
1681- 1681-03-13 /Son/ Hagtorp Böriel /Jonsson/ Brita Persdotter
1681- 1681-03-13 /Son/ Marsjö Olof Bondesson Kerstin Jonsdotter
1681- 1681-03-13 /Brita/ Vännevad Erik Persson Kerstin Andersdotter
1681- 1681-03-13 /Dotter/ Gillbergatorp Per Jonsson Ingrid Jonsdotter
1681- 1681-03-20 Anders Sköldnäs Lars Andersson
1681- 1681-03-20 Jon Käbbetorp Per /Jonsson/ Kerstin Persdotter
1681- 1681-03-20 Ingeborg Vannala Nils Jonsson Ingrid Ersdotter
1681- 1681-03-20 Olof Kesätter Bengt Bengtsson
1681- 1681-04-01 Ingeborg Tovekärr Per Olsson Anna Olsdotter
1681- 1681-04-04 Jöns Nästorp Olof Börielsson
1681- 1681-04-06 Lars Lilla Hökhult Per Jonsson Marit Jonsdotter
1681- 1681-04-10 Olof Vintergatan Bonde
1681- 1681-04-10 Ingrid Vintergatan Bonde
1681- 1681-04-10 Marit Sköldnäs Lars Ersson
1681- 1681-04-10 Lars Säfstaby Lars Mårtensson Brita Nilsdotter
1681- 1681-04-17 Ingeborg Högsjö Gård Per Månsson Karin Olsdotter
1681- 1681-04-17 Per Åsen Måns
1681- 1681-04-17 Ingeborg Vretsta Erik Larsson Kerstin Mattsdotter
1681- 1681-04-24 Lars Bogården Erik /Persson/ Ingrid Larsdotter
1681- 1681-05-01 Anders Dal
1681- 1681-05-01 Ingrid Dal
1681- 1681-05-01 Per Ramstorp Jon Persson Brita Ersdotter
1681- 1681-05-01 Anna Finninge Per Ersson
1681- 1681-05-08 Lars Vannala Anders Larsson Ingeborg Jonsdotter
1681- 1681-05-08 Hans Vad Olof Larsson Brita Larsdotter
1681- 1681-05-15 Brita Vretsta Lars Nilsson
1681- 1681-05-29 Karin Sjögöle Matts Mattsson Anna Andersdotter
1681- 1681-05-29 Marit Edebotorp Lars Andersson Brita Olsdotter
1681- 1681-05-29 Lars Högby Olof Nilsson Ingeborg Larsdotter
1681- 1681-05-29 Jon Billsbro Lars Jonsson Kerstin Håkansdotter
1681- 1681-06-05 Kerstin Gropptorp Hans Cardman Maria Johansdotter
1681- 1681-06-05 Ingrid Baggebäcken Sven Jakobsson Karin Andersdotter
1681- 1681-06-05 Per Perstorp Olof Persson Anna Svensdotter
1681- 1681-06-12 Olof Äng Lars Larsson Brita Olsdotter
1681- 1681-06-12 Ingeborg Sandäng Anders Persson Ingeborg Larsdotter
1681- 1681-06-26 Anna Bossbro Jöns Persson Marit Jönsdotter
1681- 1681-06-26 /Dotter/ Vannala Per Persson
1681- 1681-07-10 Ingeborg Lönntorp
1681- 1681-07-10 Kerstin Stavhälla Olof Jonsson Ingeborg Ersdotter
1681- 1681-07-10 Marit Lunda Bengt Olsson Karin Ersdotter
1681- 1681-07-10 Jon Mjälnäs Per Jonsson Kerstin Ersdotter
1681- 1681-07-24 Kerstin Stora Brene Olof Persson Marit Persdotter
1681- 1681-07-24 Brita Heby Olof Jonsson
1681- 1681-07-31 Ingrid Kåsta Ragwald /Larsson/ Ingrid Persdotter
1681- 1681-08-07 Kerstin Kavlinge Olof Olsson Kerstin Olsdotter
1681- 1681-08-07 Ingrid Marsjö Lars Jonsson Ingrid Jonsdotter
1681- 1681-08-07 Olof Vretsta Olof Larsson
1681- 1681-08-14 Anders Myngen Anders /Nilsson/ Anna Månsdotter
1681- 1681-08-21 Brita Lunda Olof Månsson Marit Larsdotter
1681- 1681-08-21 Brita Stugutorp Lars Andersson Anna Persdotter
1681- 1681-08-28 Kerstin Åby Anders Persson Anna Larsdotter
1681- 1681-08-28 Jon Berga Per Håkansson Emborg Jonsdotter
1681- 1681-08-28 Elin Vretsta Erik Ersson Ingrid Jonsdotter
1681- 1681-08-28 Per Tegelslagartorp Olof Larsson Brita Persdotter
1681- 1681-08-28 Per Äskestugan Måns Månsson Brita Jonsdotter
1681- 1681-09-04 Jon Galltorp Anders Jonsson Anna Olsdotter
1681- 1681-09-04 Per Skallbol Lars Larsson Brita Nilsdotter
1681- 1681-09-04 Kerstin Smedstorp Erik Larsson
1681- 1681-09-04 Brita Heden Jon /Olsson/ Karin Larsdotter
1681- 1681-09-11 Anna Dal Jon
1681- 1681-09-11 Nils Morjanå Olof /Nilsson/ Anna Ersdotter
1681- 1681-09-18 Ingeborg Låttra Per Ersson
1681- 1681-09-25 Ingrid Vannala Anders Andersson
1681- 1681-10-02 Per Stockbäcken Erik Ersson Kerstin Andersdotter
1681- 1681-10-02 Lars Stora Brene Erik Larsson Ingeborg Jonsdotter
1681- 1681-10-02 Ingrid Stora Sjögetorp Jon Nilsson
1681- 1681-10-09 Lars Rude Jon Persson
1681- 1681-10-23 Olof Ellfalla Olof Persson Kerstin Ersdotter
1681- 1681-10-28 Erik Hult Erik Larsson
1681- 1681-10-30 Brita Ullevi Per /Persson/ Karin Nilsdotter
1681- 1681-10-30 Ingrid Båsenberga Anders Jonsson Anna Tomasdotter
1681- 1681-10-30 Kerstin Vannala Jon Mårtensson
1681- 1681-11-06 Erik Vik Matts Ersson Anna Mårtensdotter
1681- 1681-11-06 Erik Finnstorp Olof Persson
1681- 1681-11-06 Ingrid Henala Nils Tomasson Anna Nilsdotter
1681- 1681-11-13 Per Högbrunn Jön Jönsson Marit Jonsdotter
1681- 1681-11-13 Ingrid Båsenberga Nils Nilsson Anna Olsdotter
1681- 1681-11-13 Per Lilla Täppe Nils Persson Brita Olsdotter
1681- 1681-11-27 Anna Fräntorp Erik Olsson Anna Andersdotter
1681- 1681-11-27 Ingrid Stora Sjögetorp Per
1681- 1681-12-04 Simon Lilla Kulltorp Måns Persson
1681- 1681-12-11 Erik Kåsta Per Månsson Anna Larsdotter
1681- 1681-12-11 /Dotter/ Ede Per Jonsson Ingeborg Jönsdotter
1681- 1681-12-11 Karin Stavhälla Lars Gustavsson (Göstasson) Karin Ersdotter
1681- 1681-12-11 Ingeborg Norrspånga Anders Kristoffersson Anna Ersdotter
1681- 1681-12-18 Måns Viala Jon Månsson Anna Månsdotter
1681- 1681-12-21 Nils Österby Per Olsson Kerstin Persdotter
1681- 1681-12-26 Brita Säfstaby Olof Andersson Marit Larsdotter
1681- 1681-12-26 Elin Rosendal Erik Ersson Ingeborg Persdotter
1681- 1681-12-28 Brita Stavhälla Ingewald /Ersson/ Ingeborg Kristoffersdotter
1681- 1681-12-28 Erik Götslinge Lars Jonsson Anna Persdotter
1681- 1681-12-28 Nils Mjälnäs Olof Bengtsson Brita Nilsdotter
1681- 1681-12-28 Brita Vadstorp Nils Larsson Brita Ersdotter
1681- 1681-12-28 Kerstin Finninge Erik Ersson Lucia Jonsdotter
1681- 1681- /Dödfött Barn/ Hagtorp
1682- 1682-01-08 Karin Svenstorp Olof
1682- 1682-01-22 Jon Stora Målke Nils Andersson Kerstin Jonsdotter
1682- 1682-01-29 Brita Nordankärr Lars Larsson Anna Persdotter
1682- 1682-01-29 Lars Per Månsson Lunda
1682- 1682-01-29 Erik Lunda Lars Persson
1682- 1682-01-29 Karin Ärnebäck Anders Bryngelsson Brita Ersdotter
1682- 1682-02-05 Katarina Högsjö Hammar Klas Kock Kerstin Tyrisdotter
1682- 1682-02-05 Erik Lunda Lars Persson
1682- 1682-02-19 Elisabet Kesätter Karl Karlsson Anna Andersdotter
1682- 1682-02-19 Marit Marsjö VG Jon Olsson Ingeborg Persdotter
1682- 1682-02-26 Ingrid Karstorp Anders Larsson
1682- 1682-03-05 Anna Torp Olof Bengtsson Ingrid Olsdotter
1682- 1682-03-05 Anna Svarttorp Måns Jonsson Marit Olsdotter
1682- 1682-03-05 Bonde Fräntorp Per Bondesson
1682- 1682-03-12 Kerstin Säfstaby Olof Larsson Brita Jonsdotter
1682- 1682-03-12 Johan Ängtorp Johan Göransson
1682- 1682-03-12 Ingrid Berga Per Jonsson
1682- 1682-03-12 Hans Jörgen Brogetorp Hans Jonsson Maria Svensdotter
1682- 1682-03-12 Måns Målke Olof Jonsson Anna Månsdotter
1682- 1682-03-19 Jöns Berga Per Håkansson Emborg Jonsdotter
1682- 1682-03-19 Anna Marsjö VG Jon Persson Ingrid Bondesdotter
1682- 1682-03-26 Brita Viala Per Jonsson
1682- 1682-03-26 Ingrid Låttra Hemming
1682- 1682-03-24 Olof Myrkärr Per
1682- 1682-04-02 Brita Mosstorp Hans
1682- 1682-04-02 Mårten Kesätter Mårten /Bengtsson/ Ingrid Ragwaldsdotter
1682- 1682-04-02 Olof Melhult Lars Elin Ersdotter
1682- 1682-04-09 Jon Lilla Hökhult Jon Jonsson Anna Kristoffersdotter
1682- 1682-04-14 Margareta Viala Erik Persson
1682- 1682-04-17 Marit Gate Anders Nilsson Elin Jonsdotter
1682- 1682-04-17 Lars Vad Olof Larsson Brita Persdotter
1682- 1682-04-17 Jon Lunda Jon Ersson Karin Håkansdotter
1682- 1682-04-19 Lars Stavhälla Jon Persson
1682- 1682-04-23 Kerstin Västervik Per Persson
1682- 1682-05-14 Nils Henala Lars Nilsson Kerstin Olsdotter
1682- 1682-05-14 Lars Göketorp Per Olsson Kerstin Larsdotter
1682- 1682-05-21 Kerstin Stockbäcken Erik /Ersson/ Kerstin Andersdotter
1682- 1682-05-28 Erik Heden Erik Nilsson
1682- 1682-05-28 Olof Björknäs Per
1682- 1682-06-05 Anna ....stugan Erik Persson
1682- 1682-06-07 Anna Vikstugan Per Jonsson
1682- 1682-07-09 Ingrid Malmberg Nils Persson
1682- 1682-07-16 Brita Ede Erik Mattsson Kerstin Månsdotter
1682- 1682-07-16 Beata Dammen Johan
1682- 1682-07-23 Olof Ekeberg Olof Andersson
1682- 1682-07-23 Jon Vännevad Lars Jonsson
1682- 1682-07-30 Brita Olofstorp Erik Bengtsson Brita Jonsdotter
1682- 1682-08-06 Erik Kavlinge Anders Nilsson Karin Ersdotter
1682- 1682-08-13 Anna Vretsta Olof Persson Karin Folkesdotter
1682- 1682-08-13 Lars Ålsätter Anders Jonsson Anna Larsdotter
1682- 1682-08-20 Per Väderkvarnen Olof Persson
1682- 1682-08-20 Katarina Söderspånga Esbjörn
1682- 1682-09-03 Folke Vretsta Per Persson Ingrid Folkesdotter
1682- 1682-09-10 Erik Finnstorp Anders Olsson
1682- 1682-09-24 Jon Västervik Olof Jonsson
1682- 1682-09-24 Per Lundtorp Erik /Bondesson/ Karin Persdotter
1682- 1682-09-24 Brita Målvik Erik Månsson Marit Ersdotter
1682- 1682-10-01 Olof Vretsta VG Per Larsson Ingrid Jonsdotter
1682- 1682-10-01 Matts Hälleråd Jöns Larsson Ingrid Mattsdotter
1682- 1682-10-01 Karin Remsnidartorp Per /Jönsson/ Elisabet Jonsdotter
1682- 1682-10-08 Erik Åsen Erik
1682- 1682-10-08 Kerstin Norrspånga Olof Persson
1682- 1682-10-15 Kerstin Gräv Bonde Brita Ersdotter
1682- 1682-10-18 Ingrid Högsjö Kvarn Olof Jönsson
1682- 1682-11-01 /Son/ Bresätter Per Olsson Brita Amundsdotter
1682- 1682-11-01 Ingrid Viala Olof Olsson Ingrid Olsdotter
1682- 1682-11-05 Anna Lund Anders Larsson
1682- 1682-11-12 Kerstin Sjögöle Olof Ersson Ingeborg Persdotter
1682- 1682-11-12 Erik Stugutorp Lars Persson
1682- 1682-11-26 Brita Erstorp Nils Larsson Anna Persdotter
1682- 1682-11-26 Ragwald Gunviken Nils Ragwaldsson Ingeborg Jonsdotter
1682- 1682-12-03 Kerstin Lindbol Lars Nilsson
1682- 1682-12-10 Måns Knutstorp Anders Amundsson Ingrid Månsdotter
1682- 1682-12-10 Marit Kåsta Erik Olsson Kerstin Olsdotter
1682- 1682-12-17 Kerstin Åtorp (Röökiärr) Jon Andersson
1682- 1682-12-17 Lars Kubbetorp Jon Jonsson Anna Jonsdotter
1682- 1682-12-17 Olof Mjälnäs Olof Bengtsson Brita Nilsdotter
1682- 1682-12-28 Olof Söderspånga Nils Olsson
1682- 1682-12-28 Elisabet Billsbro Hammar Olof Andersson Katarina Hansdotter
1682- 1682-12-28 Katarina Billsbro Hammar Olof Andersson Katarina Hansdotter
1682- 1682- Birhällstorp (Birathsberg)
1682- 1682-07-25 /Son/ Nästorp
1682- 1682-08-24 Erik Stora Brene
1682- 1682-08-27 Brita
1683- 1683-01-14 Olof Vadstorp Sven Börielsson Brita Svensdotter
1683- 1683-01-21 Sven Baggestugan Sven
1683- 1683-01-21 Anna Säfstaby Bonde /Bondesson/ Kerstin Knutsdotter
1683- 1683-01-25 Johan Jörgen Gropptorp Cardman Maria Johansdotter
1683- 1603-01-28 Kerstin Snåra Måns Larsson Marit Larsdotter
1683- 1683-02-02 Erik Stora Sjögetorp Per Olsson
1683- 1683-02-11 Ingrid Skårsnäs Olof Ersson Kerstin Larsdotter
1683- 1683-02-11 Jon Spånga Olof Olsson
1683- 1683-02-11 Anders Stugutorp Lars Andersson Anna Persdotter
1683- 1683-02-18 Anna Olof Ersson
1683- 1683-02-18 Ingrid Vittbro Jon /Olsson/ Kerstin Jonsdotter
1683- 1683-03-11 Jon Ede Jöns Ersson Brita Jonsdotter
1683- 1683-03-11 Karin Lunda Per Månsson Kerstin Andersdotter
1683- 1683-03-11 Kerstin Götslinge Jon Larsson Ingeborg Nilsdotter
1683- 1683-03-18 Brita Lunda Nils Ersson Anna Månsdotter
1683- 1683-03-18 Nils Stora Målke Lars Månsson Anna Nilsdotter
1683- 1683-03-25 Brita Finninge Jon Karlsson Brita Karlsdotter
1683- 1683-03-25 Katarina Skenäs Johan Jönsson Karin Andersdotter
1683- 1683-03-25 Per Åsen Olof Larsson Brita Olsdotter
1683- 1683-04-01 Olof Erstorp Sven Svensson Marit Persdotter
1683- 1683-02-25 Haddetorp
1683- 1683-04-09 Olof Ålö Simon
1683- 1683-04-09 Anna Henala Per Nilsson Anna Bondesdotter
1683- 1683-04-09 Anna Slängbäcken Erik Jönsson
1683- 1683-04-09 Jon Finninge Per Ersson
1683- 1683-04-15 Kerstin Göketorp Anders Olsson
1683- 1683-04-15 Brita Bondgölet Per
1683- 1683-04-22 Kerstin Svanvik Jon Larsson
1683- 1683-04-29 Lars Lönntorp Nils Mattsson Emborg Larsdotter
1683- 1683-04-29 Kerstin Roligheten Anders /Larsson/ Anna Svensdotter
1683- 1683-04-29 Anders Ärnebäck Anders Bryngelsson Ingeborg Jonsdotter
1683- 1683-05-06 Ingrid Kesätter Olof Olsson Ingrid Hansdotter
1683- 1683-05-06 Ingrid Marsjö VG Jon Persson Ingrid Bondesdotter
1683- 1683-05-20 Bärle Jon Mårtensson Kerstin Mårtensdotter
1683- 1683-06-03 Nils Ellfalla Olof /Persson/ Kerstin Ersdotter
1683- 1683-06-10 Ingrid Käbbetorp Per /Jonsson/ Kerstin Persdotter
1683- 1683-06-17 Brita Ålsätter Olof Svensson Gunilla Månsdotter
1683- 1683-07-01 Per Kåsta Erik Persson
1683- 1683-07-01 Nils Karstorp Nils Bengtsson Brita Persdotter
1683- 1683-07-15 Katarina Bromma
1683- 1683-07-22 Ingeborg Vannala Anders Larsson Ingeborg Jonsdotter
1683- 1683-07-29 Johan Billsbro Per Månsson
1683- 1683-07-29 Erik Morjanå Olof Nilsson Anna Ersdotter
1683- 1683-08-05 Anna Edebotorp Lars Andersson Brita Olsdotter
1683- 1683-08-05 Anders Norrspånga Anders Knutsson Kerstin Bondesdotter
1683- 1683-08-12 Erik Kavlinge Nils Olsson Elin Nilsdotter
1683- 1683-08-19 Anna Högbrunn Per Jonsson Ingeborg Jönsdotter
1683- 1683-08-19 Karin Österby MG Per Olsson Kerstin Persdotter
1683- 1683-08-19 Anna Ålsätter Lars Larsson Brita Olsdotter
1683- 1683-08-26 Ingrid Ekeberg Jon Andersson Ingeborg Olsdotter
1683- 1683-08-26 Marit Vannala Jon Mårtensson
1683- 1683-09-02 Kerstin Skårsnäs Olof Karlsson Anna Jonsdotter
1683- 1683-09-02 Bonde Nästorp Måns Bondesson Ingrid Knutsdotter
1683- 1683-09-09 Elin Berga Olof /Svensson?/ Brita Persdotter
1683- 1683-09-09 Per Bliggetorp Nils Persson Ingeborg Ersdotter
1683- 1683-09-16 Måns Äng Anders Månsson Kerstin Ersdotter
1683- 1683-09-16 Olof Hansta Anders Ersson
1683- 1683-09-16 Ingeborg Bistorp Karl Persson Kerstin Olsdotter
1683- 1683-09-23 Jon Vretsta Olof Jonsson Kerstin Bondesdotter
1683- 1683-09-30 Brita Lilla Sjögetorp Anders Börielsson Kerstin Folkesdotter
1683- 1683-09-30 Per Stora Lundbyskog Lars Persson Anna Ersdotter
1683- 1683-10-07 Lars Säfstaby Olof Larsson Brita Jonsdotter
1683- 1683-10-07 Anders Svarttorp Jon Folkesson
1683- 1683-10-14 Jon Österby Måns Nilsson
1683- 1683-10-21 Nils Kåsta Lars Nilsson Anna Jonsdotter
1683- 1683-10-21 Matts Vretsta Nils Jonsson Karin Mattsdotter
1683- 1683-10-21 Karin Sjögöle Gustav (Gösta)
1683- 1683-10-28 Sven Perstorp Olof /Persson/ Anna Svensdotter
1683- 1683-10-28 Erik Vretsta Karl Ersson Kerstin Jonsdotter
1683- 1683-10-28 Lars Vadstorp Erik Svensson Brita Larsdotter
1683- 1683-11-04 Nils Vintergatan Bonde
1683- 1683-11-04 Karin Norrspånga Anders Jonsson Marit Ersdotter
1683- 1683-11-04 Ingrid Vannala Per Persson Kerstin Andersdotter
1683- 1683-11-04 Ingrid Rude Per Ersson
1683- 1683-11-11 Mårten Ekeberg Anders Olsson
1683- 1683-11-11 Brita Erik Larsson
1683- 1683-11-11 Kerstin Kåsta Lars Persson Marit Bondesdotter
1683- 1683-11-18 Erik Fräntorp Erik Olsson Anna Andersdotter
1683- 1683-11-18 Karin Målke Erik Olsson
1683- 1683-11-18 Kerstin Sandvik Olof /Andersson/ Marit Larsdotter
1683- 1683-12-02 Kerstin Galltorp Anders Jonsson Anna Olsdotter
1683- 1683-12-02 Anders Gäringstorp Erik Bengtsson
1683- 1683-12-02 Per Vannala Jon Persson
1683- 1683-12-02 Brita Stockbäcken Erik /Larsson (Ersson)/ Kerstin Andersdotter
1683- 1683-12-16 Olof Rude Olof Persson Brita Larsdotter
1683- 1683-12-23 Anna Bossbro Erik Nilsson Anns Persdotter
1683- 1683-12-23 Lars Ramstorp Jon Persson Brita Ersdotter
1683- 1683-12-26 Per Vad Per Persson
1683- 1683-12-30 Katarina Billsbro Hammar Olof Andersson Katarina Hansdotter
1683- 1683-12-30 Måns Blacktorp Måns
1683- 1683-12-30 Lars Västervik Måns Ersson
1683- 1683- Jon Edestugan
1683- 1683-03-09 Roligheten
1683- 1683- /Dödfött Barn/ Finnstorp
1684- 1684-01-01 Anna Högsjö Hammar Erik Ersson Sara Jonsdotter
1684- 1684-01-06 Erik Stora Brene Erik Larsson
1684- 1684-01-06 Anna Norrspånga Anders Kristoffersson Anna Ersdotter
1684- 1684-01-13 Kerstin Säfstaby Lars Mårtensson Brita Nilsdotter
1684- 1684-01-13 Marit Vik Matts Ersson Anna Mårtensdotter
1684- 1684-01-13 Lars Marsjö Lars /Jonsson/ Ingrid Jonsdotter
1684- 1684-01-20 Ingeborg Nytorp Jöns Olsson Anna Olsdotter
1684- 1684-01-20 Anna Vretsta Olof Larsson
1684- 1684-01-25 Per Lunda Bengt Olsson Karin Ersdotter
1684- 1684-01-27 Anna Hacksta Per Mårtensson
1684- 1684-01-27 Anna Dammen Jon Jönsson
1684- 1684-02-03 Anna Båltorp Jon
1684- 1684-02-03 Per Göketorp Per Olsson Kerstin Larsdotter
1684- 1684-02-10 Tovekärr Per Olsson Anna Olsdotter
1684- 1684-02-10 Jon Viala Jon Månsson Anna Månsdotter
1684- 1684-02-10 Jonas Lilldalen
1684- 1684-02-10 Kerstin Vintergatan Per Jonsson
1684- 1684-02-17 Kerstin Stora Kulltorp Erik Ersson Kerstin Johansdotter
1684- 1684-02-24 Brita Viala Lars Jonsson Anna Jonsdotter
1684- 1684-02-24 Lars Vretsta Anders Larsson Brita Mårtensdotter
1684- 1684-02-24 Per Kubbetorp Jon Jonsson Anna Jonsdotter
1684- 1684-03-02 Elin Sjögöle Matts Mattsson Anna Andersdotter
1684- 1684-03-02 Kerstin Ålö Per Olsson Kerstin Olsdotter
1684- 1684-03-02 Karin Lövåker Lars Jonsson Ingrid Håkansdotter
1684- 1684-03-02 Lunda Per Månsson Kerstin Andersdotter
1684 1684-03-09 Jon Vretsta Olof /Jonsson/ Kerstin Bondesdotter
1684 1684-03-23 Erik Rosendal Erik
1684 1684-03-31 Jon Österby Per Olsson Kerstin Persdotter
1684 1684-04-06 Anders Spånga Ingewald Ersson
1684 1684-04-06 Erik Viala Per Jonsson
1684 1684-04-13 Marit Ede Lars Ersson Brita Simonsdotter
1684 1684-04-20 Ingeborg Vretsta Erik Ersson Ingrid Jonsdotter
1684 1684-04-20 Per Backa Anders Persson Marit Månsdotter
1684 1684-04-27 Lars Säfstaby Måns Larsson Kerstin Larsdotter
1684 1684-04-27 Lars Malmberg Lars Månsson Ingrid Andersdotter
1684 1684-04-27 Jon Berga Olof Jonsson Kerstin Ragwaldsdotter
1684 1684-04-27 Kerstin Billsbro Per Ersson
1684 1684-04-27 Lars Lunda Per Larsson Brita Larsdotter
1684 1684-05-01 Olof Nästorp Olof Börielsson
1684 1684-05-04 Kerstin Vintergatan Jöns Mattsson Ingrid Jonsdotter
1684 1684-05-11 Kerstin Marsjö VG Jon Persson Ingrid Bondesdotter
1684 1684-05-11 Olof Svarttorp Per Mattsson
1684 1684-05-11 Gropptorp Hans Cardman Maria Johansdotter
1684 1684-03-31 Karin Torsbro Bengt
1684 1684-05-25 Ingrid Heden Jon /Olsson/ Karin Larsdotter
1684 1684-05-25 Lars Oppsala Lars /Larsson/ Anna Ersdotter
1684 1684-05-25 Lars Stavhälla Lars Nilsson
1684 1684-06-01 Lars Henala Nils Tomasson Anna Nilsdotter
1684 1684-06-01 Kerstin Marsjö Lars Jonsson Ingrid Jonsdotter
1684 1684-06-08 Anna Mjälnäs Olof /Bengtsson/ Brita Nilsdotter
1684 1684-06-08 Jon Vannala Nils Jonsson Ingrid Ersdotter
1684 1684-06-15 Olof Simonstorp Per Olsson Ingrid Simonsdotter
1684 1684-06-24 Anders Billsbro Måns Andersson
1684 1684-06-29 Anna Kavlinge Anders Nilsson Karin Ersdotter
1684 1684-07-06 Olof Bondgölsstugan Per Månsson
1684 1684-07-06 Gäringe Lars Larsson Ingeborg Mårtensdotter
1684 1684-07-13 Elisabet Remsnidartorp Per Jönsson Elisabet Jonsdotter
1684 1684-07-13 Olof Marsjö Nils Nilsson Anna Olsdotter
1684 1684-07-20 Olof Stockbäcken Erik Ersson Kerstin Andersdotter
1684 1684-07-20 Marit Myrkärr Per
1684 1684-07-20 Per Viala Lars Persson Brita Jonsdotter
1684 1684-07-27 Ingrid Karstorp Olof Persson Ingrid Bondesdotter
1684 1684-07-27 Anna Ellfalla Jon Persson Brita Jonsdotter
1684 1684-08-03 Brita /Lars/ /Olsson/
1684 1684-08-03 Olof Viala Per Olsson Brita Olsdotter
1684 1684-08-10 Erik Buddetorp Olof Jonsson
1684 1684-08-10 Karin Skårsnäs Per Nilsson
1684 1684-08-10 Kerstin Skårsnäs Per Nilsson
1684 1684-08-17 Ingrid Söderspånga Måns Månsson
1684 1684-08-24 Brita Vannala Erik Persson Anna Nilsdotter
1684 1684-08-24 Lars Svartån Anders Larsson Karin Olsdotter
1684 1684-08-31 Per Vad Lars Jönsson
1684 1684-08-31 Nils Ärnebäck Anders Bryngelsson Brita Ersdotter
1684 1684-08-31 Karin Lilla Vad Lars Olsson Marit Andersdotter
1684 1684-09-14 Per Finnstorp Olof Persson
1684 1684-09-14 Marit Ön Jon Ersson
1684 1684-09-21 Karin Hälleråd Olof Olsson Brita Mattsdotter
1684 1684-09-21 Per Bresätter Olof Svensson
1684 1684-10-12 Ragwald Kesätter Mårten Bengtsson Ingrid Ragwaldsdotter
1684 1684-10-19 Olof Malmberg Nils Olsson Ingrid Svensdotter
1684 1684-10-19 Kerstin Malmberg Nils Olsson Sigrid Persdotter
1684 1684-10-19 Anna Hälleråd Erik Ersson Brita Olsdotter
1684 1684-10-26 Olof Hjälmarstorp Olof Olsson Brita Persdotter
1684 1684-10-26 Anders Näs Lars Ersson
1684 1684-11-16 Nils Österby Måns Nilsson
1684 1684-11-23 Marit Bresätter Olof Abrahamsson Maria Abrahamsdotter
1684 1684-11-23 Erik Stavhälla Ingewald /Ersson/ Ingeborg Kristoffersdotter
1684 1684-11-23 Anders Stenstorp Erik Larsson Karin Andersdotter
1684 1684-11-30 Nils Knutstorp Erik Nilsson Kerstin Mattsdotter
1684 1684-11-30 Per Torp Olof Bengtsson Ingrid Olsdotter
1684 1684-11-30 Marit Stora Brene Olof Persson Marit Persdotter
1684 1684-11-30 Jon Åndenäs Jon /Jonsson/ Kerstin Olsdotter
1684 1684-12-14 Brita Lönntorp Nils Mattsson Emborg Larsdotter
1684 1684-12-14 Per Ärnebäck Lars Håkansson Karin Persdotter
1684 1684-12-26 Lars Stora Lundbyskog Lars Jonsson Kerstin Håkansdotter
1684 1684-12-26 Anna Lilla Lundbyskog Olof Larsson Kerstin Olsdotter
1684 1684-12-26 Lars Mogetorp Per Jönsson
1684 1684-12-26 Marit Skyttorp Karl Persson Anna Larsdotter
1684 1684-12-26 Backa
1684 1684-12-26 Ingeborg Berga Per Jonsson
1684 1685-01-01 Anna Finnstorp Anders Olsson Kerstin Karlsdotter
1684 1685-01-01 Anders Stora Målke Nils Andersson Kerstin Jonsdotter
1684 1684-06-15
1685 1685-01-04 Erik Båsenberga Lars Larsson
1685 1685-02-18 Per Malmberg Lars Persson Anna Jonsdotter
1685 1685-02-18 Anna Spånga Kvarn
1685 1685-02-25 Karin Lunda Olof Månsson Marit Larsdotter
1685 1685-02-25 Marit Torp Lars Bengtsson Kerstin Månsdotter
1685 1685-02-02 Kerstin Melhult Lars Ersson
1685 1685-02-08 Erik Stavhälla Lars Göstasson Karin Ersdotter
1685 1685-02-08 Anna Hälleråd Jöns Larsson Ingrid Mattsdotter
1685 1685-02-15 Kerstin Vittbro Jon Olsson Kerstin Jonsdotter
1685 1685-02-15 Ingeborg Erstorp Nils Larsson Anna Persdotter
1685 1685-02-15 Per Berga Per Påvelsson Marit Ersdotter
1685 1685-02-15 Jon Vad Olof Larsson Brita Larsdotter
1685 1685-02-15 Brita Kåsta Ragwald /Larsson/ Ingrid Persdotter
1685 1685-02-22 Kerstin Ullevi Per /Persson/ Karin Nilsdotter
1685 1685-02-22 Ingrid Kåsta Per Bengtsson Ingrid Olsdotter
1685 1685-03-01 Olof Ekeberg Jon Andersson Ingeborg Olsdotter
1685 1685-03-01 Olof Lindbol Lars Persson
1685 1685-03-01 Brita Vik Olof Bengtsson Marit Mårtensdotter
1685 1685-03-08 Per Bogården Erik Persson Ingrid Larsdotter
1685 1685-03-08 Elin Åby Anders Persson Anna Larsdotter
1685 1685-03-08 Jon Högbrunn Jöns Jonsson Marit Jonsdotter
1685 1685-03-08 Abraham Marsjö
1685 1685-03-15 Anna Gäringe Olof Nilsson Anna Larsdotter
1685 1685-03-15 Karin Baggebäcken Sven Jakobsson Karin Andersdotter
1685 1685-03-15 Karl Kesätter Karl /Karlsson/ Anna Andersdotter
1685 1685-03-15 Lars Lundtorp Erik Bondesson Karin Persdotter
1685 1685-03-22 Brita Ramstorp Erik Bondesson Kerstin Larsdotter
1685 1685-03-22 Per Gillbergatorp Per /Jonsson/ Ingrid Jonsdotter
1685 1685-03-29 Kerstin Finninge Jon /Jonsson/ Anna Jonsdotter
1685 1685-03-29 Lars Håltorp Anders Larsson
1685 1685-04-05 Karl Säfstaholm
1685 1685-04-05 Gabriel Högsjö Hammar Klas Kock Kerstin Tyrisdotter
1685 1685-04-05 Kerstin Vitan Olof Larsson
1685 1685-04-12 Ingeborg Berga Olof Persson
1685 1685-04-12 Per Vretsta Per Persson Brita Persdotter
1685 1685-04-20 Johan Ärnebäcksstugan
1685 1685-04-20 Brita Vännevad Erik Persson Kerstin Andersdotter
1685 1685-04-22 Anna Käbbetorp Per Persson
1685 1685-05-10 Johan Daniel
1685 1685-05-10 Ingrid Stora Kulltorp Erik Ersson Karin Johansdotter
1685 1685-05-17 Erik Ås Sven Algotsson Ingrid Ersdotter
1685 1685-05-31 Per Spånga Nils Olsson Elin Nilsdotter
1685 1685-05-31 Hans Berga Hans Jönsson
1685 1685-06-08 Per Knutstorp Anders Amundsson Ingrid Månsdotter
1685 1685-06-21 Lars Lundbyskog Lars Persson Anna Ersdotter
1685 1685-06-28 Erik Gräv Bonde Brita Ersdotter
1685 1685-07-05 Kerstin Ekeberg Olof Andersson
1685 1685-07-05 Anna Mjälnäs Jon Bengtsson Anna Nilsdotter
1685 1685-08-02 Ingrid Simonstorp Nils Olsson
1685 1685-08-02 Elin Stora Ölång Lars
1685 1685-08-02 Ingrid Norrspånga Per Andersson
1685 1685-08-09 Anna Vretsta Erik Larsson Kerstin Mattsdotter
1685 1685-08-10 Olof Åsen
1685 1685-08-10 Lars Åsen
1685 1685-08-23 Margareta Nästorp Måns Persson
1685 1685-08-30 Detlof Oppeberga Detlof Olsson
1685 1685-08-30 Brita Hjälpetorp Olof Nilsson Brita Algotsson
1685 1685-08-30 Ingeborg Söderspånga Erik Persson
1685 1685-09-06 Emborg Sköldnäs Nils Larsson
1685 1685-09-06 Olof Hökhult Erik Olsson Anna Larsdotter
1685 1685-09-20 Bengt Karstorp Nils Bengtsson Brita Persdotter
1685 1685-09-20 Katarina Petter Michelsson Margareta Tomasdotter
1685 1685-09-21 Karin Backa Per Bengtsson Elin Nilsdotter
1685 1685-09-27 Kerstin Högsjö Gård Erik
1685 1685-09-27 Ingeborg Högby Olof Nilsson Ingeborg Larsdotter
1685 1685-09-27 Lars Säfstaby Olof Andersson Marit Larsdotter
1685 1685-10-11 Olof Tovekärr Olof /Ersson/ Elin Olsdotter
1685 1685-10-18 Erik Olofstorp Erik Bengtsson Brita Jonsdotter
1685 1685-10-18 Kerstin Säfstaby Bonde Bondesson Kerstin Knutsdotter
1685 1685-10-18 Brita Berga Per Svensson Karin Håkansdotter
1685 1685-10-25 Olof Rosendal Anders /Andersson/ Emborg Jonsdotter
1685 1685-10-25 Ingeborg Anders Larsson
1685 1685-10-25 Olof Bistorp Karl Persson Kerstin Olsdotter
1685 1685-11-01 Kerstin Slängbäcken Erik Jönsson
1685 1685-11-01 Kerstin Hansta Jöns /Persson/ Ingeborg Ersdotter
1685 1685-11-08 Anna /Vik/ Jon Jonsson Brita Olsdotter
1685 1685-11-08 Erik Svartån Måns Emanuelsson Ingrid Ersdotter
1685 1685-11-15 Brita Skårsnäs Olof Ersson Kerstin Larsdotter
1685 1685-11-15 Sven Åhn ? Jakob Bryngelsson
1685 1685-11-22 Karin Gate Olof Månsson
1685 1685-11-22 Anna Målke Per Månsson
1685 1685-11-29 Olof Kikurn Jon Jonsson Anna Jonsdotter
1685 1685-11-29 Ingrid Henala Per Nilsson Anna Bondesdotter
1685 1685-12-06 Anna Hemmingstorp Jon Larsson
1685 1685-12-06 Olof Lilla Täppe Nils Persson Brita Olsdotter
1685 1685-12-13 Lars Vintergatan Olof Larsson Anna Persdotter
1685 1685-12-26 Anders Vannala Per Persson Kerstin Andersdotter
1685 1685-12-27 Anna Lunda Nils Ersson Anna Månsdotter
1685 1685- Kerstin Lilla Vad Olof
1685 1685-05-24 Brita Lagölet
1685 1685-06-28 Jon Marsjö
1685 1685-08-16 Kerstin Olofstorp
1686 1686-12-28 Katarina Lilldalen Jöns Persson
1686 1686-01-04 Brita Simonstorp Per Olsson Ingrid Simonsdotter
1686 1686-01-04 Erik Målvik Jon Månsson
1686 1686-01-04 Brita Göketorp Per Olsson Kerstin Larsdotter
1686 1686-01-10 Erik Finninge Erik Ersson Karin Olsdotter
1686 1686-01-17 Erik Oppsala Lars Larsson Anna Ersdotter
1686 1686-01-24 Anna Ödesbromma Anders Persson Ingrid Jonsdotter
1686 1686-01-24 Erik Stavhälla Jon Persson
1686 1686-01-31 Ingeborg Spånga Ingewald Ersson
1686 1686-01-31 Gunilla Äsphult Anders Staffansson
1686 1686-02-07 Hans Hacksta Erik Larsson
1686 1686-02-07 Jon Gunviken Nils Ragwaldsson Ingeborg Jonsdotter
1686 1686-02-14 Per Käbbetorp Per Jonsson Kerstin Persdotter
1686 1686-02-21 Brita Vannala Jon Winge
1686 1686-02-21 Katarina Gropptorp Cardman
1686 1686-02-25 Olof Billsbro Anders Andersson Anna Olsdotter
1686 1686-02-28 Sara Haddetorp
1686 1686-03-07 Kerstin Lunda Bengt Olsson Karin Ersdotter
1686 1686-03-14 Anna Säfstaby Lars Larsson Anna Persdotter
1686 1686-03-21 Anna Malmberg Per Persson Ingeborg Ersdotter
1686 1686-03-21 Nils Finninge Per Ersson
1686 1686-03-28 Brita Edebotorp Lars Andersson Brita Olsdotter
1686 1686-03-28 Karin Nästorp Anders Knutsson Kerstin Bondesdotter
1686 1686-04-05 Jon Säfstaby Olof Larsson Brita Jonsdotter
1686 1686-04-05 Erik Norrspånga Anders Jonsson Marit Ersdotter
1686 1686-04-18 Ingrid Perstorp Olof Persson Anna Svensdotter
1686 1686-04-25 Karin Billsbro Måns Andersson
1686 1686-04-25 Ingeborg Göketorp Johan Jönsson
1686 1686-05-09 Erik Baggetorp Håkan Larsson
1686 1686-05-21 Brita Båsenberga Anders Jonsson Anna Tomasdotter
1686 1686-05-21 Anna Båsenberga Anders Jonsson Anna Tomasdotter
1686 1686-05-24 Ingeborg Nedre Vannala Jon Mårtensson
1686 1686-05-26 Lars Hagtorp Böriel /Jonsson/ Brita Persdotter
1686 1686-05-26 Per Myrkärr Erik Persson
1686 1686-05-30 Ingrid Söderspånga Olof Olsson
1686 1686-05-30 Aron Skenäs Aron Leuchovius
1686 1686-05-30 Ingrid Målke Lars Månsson Anna Nilsdotter
1686 1686-05-30 Kerstin Nytorp Olof /Hansson/ Elin Jonsdotter
1686 1686-06-06 Elin Skrattorp Olof Ersson
1686 1686-06-06 Lars Kärrtorp Olof Jonsson
1686 1686-06-24 Marit Säfstaby Lars Mårtensson Brita Nilsdotter
1686 1686-07-02 Samuel Båsenberga
1686 1686-07-11 Brita Berga Olof Simonsson
1686 1686-07-11 Anna Lasstorp Per Olsson
1686 1686-07-25 Per Bäcktorp Olof Månsson
1686 1686-07-25 Per Österby Jon Olsson
1686 1686-07-25 Anna Hälleråd Olof Persson
1686 1686-08-01 Brita Åtorp Jon Olsson
1686 1686-08-22 Per Fräntorp Per Bondesson
1686 1686-08-24 Olof Skårsnäs Olof Karlsson Anna Jonsdotter
1686 1686-08-29 Lars Götslinge Lars Jonsson Anna Persdotter
1686 1686-08-29 Kerstin Berga Olof Bengtsson Kerstin Andersdotter
1686 1686-09-05 Maria Skallbol Lars Larsson Kerstin Ersdotter
1686 1686-09-05 Brita Västervik Olof Jonsson
1686 1686-09-26 Jonas Stora Kulltorp
1686 1686-10-03 Lars Skallbol Jöns Gunnarsson Karin Persdotter
1686 1686-10-03 Brita Ellfalla Jon Persson Brita Jonsdotter
1686 1686-10-10 Per Stora Brene Erik Larsson
1686 1686-10-10 Per Hansta Jöns Nilsson Brita Persdotter
1686 1686-10-10 Lars Ålsätter Lars Larsson (Anna) (Persdotter)
1686 1686-10-17 Erik Rosendal Per Ersson Emborg Jönsdotter
1686 1686-10-17 Olof Fräntorp Erik Olsson Anna Andersdotter
1686 1686-10-17 Erik Rude Olof Arvidsson Brita Ersdotter
1686 1686-10-24 Per Sliparbol Per
1686 1686-10-28 Per Bossbro Jöns Persson Marit Jönsdotter
1686 1686-10-31 Olof Gäringe Jon Ersson
1686 1686-10-31 Karin Vretsta Olof Larsson
1686 1686-10-31 Sigrid Malmberg Nils Olsson Ingrid Svensdotter
1686 1686-10-31 Per Lindbol Lars Persson
1686 1686-11-03 Erik Mogetorp Per Jonsson
1686 1686-11-07 Anna Målvik Erik Månsson Marit Ersdotter
1686 1686-11-14 Karin Stora Sjögetorp Per Olsson
1686 1686-11-14 Kerstin Säfstaby Bonde Bondesson Kerstin Knutsdotter
1686 1686-11-14 Brita Säfstaby Lars Mårtensson Brita Nilsdotter
1686 1686-11-21 Ingeborg Norrspånga Erik Nilsson Karin Ersdotter
1686 1686-11-28 Anders Ekeberg Anders Olsson
1686 1686-11-28 Mårten Gäringe Lars Larsson Ingeborg Mårtensdotter
1686 1686-11-28 Anders Billsbro Olof Andersson
1686 1686-11-28 Olof Lilla Kulltorp Olof Svensson
1686 1686-12-05 Olof Ödesäng Böriel Andersson Ingeborg Olsdotter
1686 1686-12-05 Ingrid Åby Lars Olsson Brita Folkesdotter
1686 1686-12-12 Lars Ramstorp Erik Bondesson Kerstin Larsdotter
1686 1686-12-12 Ingrid Dammen Jon Jönsson
1686 1686-12-12 Per Lilla Brene Olof Persson Kerstin Persdotter
1686 1686-12-12 Lars Oppeberga
1686 1686-12-12 Olof Gäringe Olof Nilsson Anna Larsdotter
1686 1686-12-12 Mårten Vik Matts Ersson Anna Mårtensdotter
1686 1686-12-12 Olof Lundbyskog Lars Jonsson Kerstin Håkansdotter
1686 1686-12-12 Olof Högbrunn Per Jonsson Ingeborg Jönsdotter
1686 1686-12-19 Vadstorp Erik Svensson Brita Larsdotter
1686 1686-12-19 Kerstin Stugutorp Lars Andersson Anna Persdotter
1686 1686-12-26 Mårten Sköldnäs Lars Larsson
1686 1686-12-28 Olof Vannala Anders Larsson
1686 1686-12-28 Lars Åsen Lars Olsson Marit Larsdotter
1686 1686-10-15 Anna Marsjö
1686 1686-12-12 Olof
1687 1687-01-02 Per Mene Erik Persson Kerstin Persdotter
1687 1687-01-02 Erik Rude Olof Persson Brita Larsdotter
1687 1687-01-09 Erik Lilla Sjögetorp Olof Mattsson
1687 1687-01-09 Kerstin Västervik Måns Ersson /Anna/ /Olsdotter/
1687 1687-01-09 Kerstin Finnstorp Anders Olsson Kerstin Karlsdotter
1687 1687-01-16 Olof Vik Per Olsson Anna Olsdotter
1687 1687-01-16 Brita Norrspånga Anders Kristoffersson Anna Ersdotter
1687 1687-01-23 Anders Åsen ÖG Olof Larsson Anna Andersdotter
1687 1687-01-23 Anna Stubbgården Olof Jönsson
1687 1687-01-25 Emborg Lunda Nils Mattsson Emborg Larsdotter
1687 1687-01-30 Bengt Viala Jon Bengtsson Ingeborg Jönsdotter
1687 1687-01-30 Brita Berga Sven Börielsson
1687 1687-02-06 Lars Heden Jon
1687 1687-02-06 Brita Vad Olof Larsson Brita Larsdotter
1687 1687-02-06 Lars Ede Per Nilsson Anna Jonsdotter
1687 1687-02-13 Karin Stavhälla Jöns Nilsson Anna Göstasdotter
1687 1687-02-13 Maria Gropptorp Nils Persson
1687 1687-02-20 Brita Vittorp Erik Olsson
1687 1687-02-20 Ingeborg Vittorp Erik Olsson
1687 1687-02-20 Olof Lilla Sjögetorp Anders Börielsson Kerstin Folkesdotter
1687 1687-02-27 Abraham Bresätter Olof Abrahamsson Maria Abrahamsdotter
1687 1687-03-06 Erik Stora Lundbyskog Lars Persson Anna Ersdotter
1687 1687-03-06 Ingeborg Skallbol Erik Ersson
1687 1687-03-06 Anna Ramstorp Jon Persson Brita Ersdotter
1687 1687-03-13 Olof Lunda Olof Månsson Anna Persdotter
1687 1687-03-13 Emborg Berga Per Håkansson Emborg Jonsdotter
1687 1687-03-13 Lars Vitan
1687 1687-03-13 Anna Ängstugan Erik Jönsson
1687 1687-03-13 Erik Lönntorp Anders
1687 1687-03-25 Kerstin Erstorp Nils Larsson Anna Persdotter
1687 1687-03-31 Karin Vittbro Jon Olsson
1687 1687-04-10 Brita Bistorp Karl /Persson/ Kerstin Olsdotter
1687 1687-04-10 Kerstin Lundtorp Lars Olsson Marit Bondesdotter
1687 1687-04-10 Erik Mjälnäs Per Jonsson Kerstin Ersdotter
1687 1687-04-17 Brita Marsjö Lars Jonsson Ingrid Jonsdotter
1687 1687-04-24 Lars Karstorp Nils Bengtsson Brita Persdotter
1687 1687-04-24 Per Skenässtugan Per
1687 1687-05-01 Karin Per Jonsson
1687 1687-05-01 Brita Äng Per Olsson Anna Larsdotter
1687 1687-05-05 Anna Kåsta Erik Ersson Anna Johansdotter
1687 1687-05-08 Kerstin Oppsala Lars Larsson Anna Ersdotter
1687 1687-05-08 Karin Lundtorp Erik Bondesson
1687 1687-05-16 Olof Morjanå Olof Nilsson Anna Ersdotter
1687 1687-05-16 Ingrid Knutstorp Erik Nilsson Kerstin Mattsdotter
1687 1687-05-16 Johan Svartån Anders Larsson Karin Olsdotter
1687 1687-05-16 Brita Svarttorp Måns Jonsson Marit Olsdotter
1687 1687-05-22 Maria Billsbro Hammar Nils Andersson
1687 1687-05-29 Erik Lilla Ölång Anders Persson Ingeborg Abrahamsdotter
1687 1687-05-29 Kerstin Solberga Per Hansson Anna Mattsdotter
1687 1687-05-29 Lars Viala Per Jonsson
1687 1687-05-29 Stensätter Håkan Larsson
1687 1687-06-05 Olof Oppeberga Olof Persson
1687 1687-06-12 Kerstin Vad Per Persson
1687 1687-06-12 Kerstin Berga Per Svensson Karin Håkansdotter
1687 1687-06-12 Karin Buddetorp Lars Johansson Ingrid Ersdotter
1687 1687-06-12 Anders Käbbetorp Sven Andersson Kerstin Jonsdotter
1687 1687-06-19 Måns Finnstorp Johan Håål
1687 1687-06-26 Erik Bliggetorp Nils Persson Ingeborg Ersdotter
1687 1687-07-03 Säfstaby Måns Larsson Kerstin Larsdotter
1687 1687-07-03 Per Torsbro Bengt Persson
1687 1687-07-03 Per Hjälmarstorp Olof Olsson Brita Persdotter
1687 1687-07-10 Olof Kåsta Olof Andersson Kerstin Olsdotter
1687 1687-07-10 Erik Stora Kulltorp Erik Ersson Kerstin Johansdotter
1687 1687-07-10 Simon Spånga Lars Ersson Brita Simonsdotter
1687 1687-07-10 Ingeborg Myrkärr Per
1687 1687-07-10 /Son/ Gunviken
1687 1687-07-17 Anna Åby Anders Persson Anna Larsdotter
1687 1687-07-24 Karin Galltorp Anders Jonsson Anna Larsdotter
1687 1687-07-25 Olof Vik Olof Bengtsson Marit Mårtensdotter
1687 1687-07-31 Anna Baggebäcken Bengt /Olsson/ Anna Nilsdotter
1687 1687-07-31 Jon Stora Täppe Olof
1687 1687-08-07 Olof Tovekärr Per Olsson Anna Olsdotter
1687 1687-08-07 Ingrid Hagtorp Per Nilsson
1687 1687-08-07 Erik Söderspånga Måns Månsson
1687 1687-08-14 Jon Norrspånga Anders /Jonsson/ Marit Ersdotter
1687 1687-08-14 Marit Mjälnäs Olof Bengtsson Brita Nilsdotter
1687 1687-08-14 Ingrid Erik Andersson
1687 1687-08-28 Olof Nordankärr Per Olsson Anna Ersdotter
1687 1687-09-04 Marit Knutstorp Jon Nilsson Brita Olsdotter
1687 1687-09-04 Olof Karstorp Olof Persson Ingrid Bondesdotter
1687 1687-09-04 Brita Båsenberga Lars Larsson
1687 1687-09-11 Anna Viala Mårten Nilsson
1687 1687-09-11 Erik Berga Olof Ersson Anna Nilsdotter
1687 1687-09-11 Anna Malmberg Jon Persson Brita Larsdotter
1687 1687-09-18 Elin Nästorp Olof Börielsson
1687 1687-09-18 Lars Skyttorp Erik Larsson Anna Larsdotter
1687 1687-09-18 Erik Stenstorp Erik Larsson Karin Andersdotter
1687 1687-09-25 Ingeborg Gräv Bonde Jonsson Brita Ersdotter
1687 1687-09-25 Mårten Lunda Olof Mårtensson Ingrid Ersdotter
1687 1687-09-29 Erik Munktorp Lars Ersson Ingrid Persdotter
1687 1687-10-02 Anna Viala Olof Månsson
1687 1687-10-02 Anna Lilla Kulltorp Nils Olsson Märta Andersdotter
1687 1687-10-09 Brita Käbbetorp Per Persson Brita Persdotter
1687 1687-10-09 Nils Olofstorp Erik Bengtsson Brita Jonsdotter
1687 1687-10-09 Jon Dammen Nils Persson
1687 1687-10-09 Nils Målke Nils Andersson Kerstin Jonsdotter
1687 1687-10-16 Anders Målke Jon Jonsson Brita Andersdotter
1687 1687-10-28 Ingrid Hälleråd Erik Ersson Brita Olsdotter
1687 1687-10-28 Anders Billsbro Anders Andersson Anna Olsdotter
1687 1687-10-28 Kerstin Baggebäcken Sven /Jakobsson/ Karin Andersdotter
1687 1687-10-30 Per Hacksta Nils Persson Karin Jonsdotter
1687 1687-11-01 Ingeborg Ede Olof Jönsson Karin Bondesdotter
1687 1687-11-06 Olof Skogstorp Lars Olsson
1687 1687-11-06 Kerstin Lunda Olof Månsson Anna Persdotter
1687 1687-11-20 Ingrid Norrspånga Ingewald Ersson
1687 1687-11-27 Olof Gäringe Per Hansson Karin Olsdotter
1687 1687-12-04 Erik Tegelslagartorp Olof Larsson
1687 1687-12-11 Anna Kåsta Lars Persson Marit Bondesdotter
1687 1687-12-11 /Dotter/ Malmberg Nils Olsson Ingrid Svensdotter
1687 1687-12-18 Erik Åsen Erik Ersson Anna Persdotter
1687 1687-12-21 Ingeborg Österby Per Jonsson Ingeborg Persdotter
1687 1687-12-26 Brita Gropptorp Hans Cardman Maria Johansdotter
1687 1688-01-01 Solberga Lars Andersson Anna Larsdotter
1687 1688-01-01 Anna Marsjö Jon Olsson Anna Larsdotter
1687 1688-01-02 Jon Mosstorp Nils Olsson
1687 1687- Mostugan
1688 1688-01-06 Jöns Åsen Erik Ersson
1688 1688-01-08 Erik Morjanå Olof /Jonsson/ Maria Ersdotter
1688 1688-01-08 Erik Göketorp Måns Jonsson
1688 1688-01-08 Anna Per Lundberg
1688 1688-01-08 Anders Ås Sven Algotsson Ingrid Ersdotter
1688 1688-01-15 Brita Marsjö Bengt Jonsson Kerstin Bondesdotter
1688 1688-01-15 Lars Knutstorp Anders Amundsson Ingrid Månsdotter
1688 1688-01-22 Erik Marsjö Jonas
1688 1688-01-22 Anna Vikstorp Erik Ersson Karin Andersdotter
1688 1688-01-22 Erik Vitmossen Erik Persson Anna Nilsdotter
1688 1688-01-25 Olof Perstorp Olof /Persson/ Anna Svensdotter
1688 1688-01-29 Brita Vretsta Per Persson
1688 1688-02-02 Olof Säfstaby Olof Andersson Marit Larsdotter
1688 1688-02-05 Ingrid Slängbäcken Erik Larsson
1688 1688-02-12 Sven Stavhälla Lars
1688 1688-02-12 Per Oppeberga Johan
1688 1688-02-19 Marit Hult Lars Persson
1688 1688-02-19 Erik Smedstorp Erik
1688 1688-02-26 Ingrid Henala Nils Tomasson Anna Nilsdotter
1688 1688-03-04 Per Hansta Jöns Persson Ingeborg Ersdotter
1688 1688-03-04 Olof Västra Vintergatan Olof Larsson Anna Persdotter
1688 1688-03-04 Nils Malmberg Olof Nilsson
1688 1688-03-18 Klas Högsjö Hammar Klas Kock Kerstin Tyrisdotter
1688 1688-03-25 Ingeborg Ekeberg Jon Andersson Ingeborg Olsdotter
1688 1688-03-25 Ingrid Finninge Jon Karlsson Brita Karlsdotter
1688 1688-03-25 Mates Vannala Jon Persson
1688 1688-04-01 Lars Malmberg Per Olsson
1688 1688-04-01 Olof Skallbol Jöns Olsson
1688 1688-04-08 Per Hacksta Per Mårtensson
1688 1688-04-08 Sjögöle Per Ersson Brita Josiasdotter
1688 1688-04-16 Erik Remsnidartorp Per Jonsson
1688 1688-04-22 Karin Ås Jakob
1688 1688-04-22 Maria Ängtorpsstugan
1688 1688-04-29 Nils Mjälnäs Måns
1688 1688-05-06 Olof Åtorp Jon Olsson
1688 1688-05-06 Anna Buddetorp Olof Olsson Ingrid Jonsdotter
1688 1688-05-20 Gösta Stavhälla Lars Göstasson Karin Ersdotter
1688 1688-05-27 Lars Lunda Nils Ersson Anna Månsdotter
1688 1688- Brita Kavlinge Nils Olsson Elin Nilsdotter
1688 1688-05-27 Jon Ellfalla Olof /Persson/ Kerstin Ersdotter
1688 1688-06-06 Olof Kåsta Per Bengtsson Ingrid Olsdotter
1688 1688-06-10 Ingeborg Mene Erik Persson Kerstin Persdotter
1688 1688-06-17 Ingrid Vadstorp Lars Nilsson
1688 1688-06-29 Brita Vretsta Olof Jonsson Kerstin Bondesdotter
1688 1688-07-01 Per Simonstorp Per Olsson Ingrid Simonsdotter
1688 1688-07-01 Per Solberga Per Andersson
1688 1688-07-15 Per Högsjö Erik Ersson Sara Jonsdotter
1688 1688-07-22 Anna Sköldnäs Nils Nilsson Anna Ersdotter
1688 1688-07-22 Anna Lunda Per Månsson Kerstin Andersdotter
1688 1688-07-29 Olof Lunda Nils Olsson Anna Larsdotter
1688 1688-07-29 Ingeborg Ön Jon
1688 1688-08-05 Karin Hemmingstorp Jon
1688 1688-08-05 Bengt Ärnebäck Lars Håkansson Karin Persdotter
1688 1688-08-05 Lars Vretsta MG Olof Jonsson
1688 1688-08-12 Per Rosendal Per Ersson Emborg Jönsdotter
1688 1688-08-12 Petrus Säfstaby Per Nilsson
1688 1688-08-12 Kerstin Vretsta Per Persson Ingrid Larsdotter
1688 1688-08-24 Måns Sliparbol Anders Månsson Margareta Olsdotter
1688 1688-08-26 Lars Hacksta Olof Larsson Anna Persdotter
1688 1688-09-02 Anna Ås Torsten Larsson Kerstin Ersdotter
1688 1688-09-09 Ingrid Åndenäs Erik Jonsson Karin Andersdotter
1688 1688-09-09 Erik Lunda Olof Andersson Brita Ersdotter
1688 1688-09-16 Lars Lunda Bengt Olsson Karin Ersdotter
1688 1688-09-23 Nils Bogården Jon Nilsson Anna Jonsdotter
1688 1688-09-23 Brita Viala Mårten Nilsson
1688 1688-09-23 Kerstin Torsbro Bengt Persson
1688 1688-09-23 Erik Vitan Anders Olsson
1688 1688-09-23 Brita Åndenäs Jon Jonsson Kerstin Olsdotter
1688 1688-09-30 Ingeborg Edebotorp Lars Andersson Brita Olsdotter
1688 1688-09-30 Elin Ödesbromma Anders Persson Ingrid Jonsdotter
1688 1688-10-14 Olof Vik Simon Olsson Ingrid Mårtensdotter
1688 1688-10-14 Brita Kåsta Per Månsson Anna Larsdotter
1688 1688-10-14 Lars Lilla Ölång Anders Persson Ingeborg Abrahamsdotter
1688 1688-10-21 /Dotter/ Tovekärr Olof Ersson Elin Olsdotter
1688 1688-11-04 Per Spånga Erik Persson
1688 1688-11-11 Karin Stora Målke Lars Månsson Anna Nilsdotter
1688 1688-11-11 Mårten Ärnebäck Mårten Tomasson
1688 1688-11-18 Jon Ellfalla Jon /Persson/ Brita Jonsdotter
1688 1688-11-25 Jon Kikurn Jon /Jonsson/ Anna Jonsdotter
1688 1688-11-25 Marit Lilla Brene Lars Persson Brita Bengtsdotter
1688 1688-11-25 Marit Svarttorp Måns Jonsson Marit Olsdotter
1688 1688-11-30 Brita Hälleråd Jöns Larsson Ingrid Mattsdotter
1688 1688-11-30 Olof Säfstaby Olof Larsson Brita Jonsdotter
1688 1688-12-02 Anna Roligheten Anders Larsson Anna Svensdotter
1688 1688-12-02 Jöns Bossbro Jöns Persson Marit Jönsdotter
1688 1688-12-02 Per Vretsta
1688 1688-12-02 Ingeborg Oppsala Lars Larsson Anna Ersdotter
1688 1688-12-02 Erik Målke Per Mårtensson
1688 1688-12-16 Lars Malmberg Nils Larsson Brita Staffansdotter
1688 1688-12-16 Aron Skenässtugan Erik Persson
1688 1688-12-21 Dordi Högsjö Hammar Petter Kock
1688 1688-12-21 Anna Hansta Jöns Nilsson Brita Persdotter
1688 1688-12-21 Olof Norrspånga Lars Persson
1688 1688-12-23 Ingeborg Vad Lars Jönsson
1688 1688-12-23 Ingrid Berga Olof Bengtsson Kerstin Andersdotter
1688 1688-12-23 Hacksta Jon Andersson
1688 1688-12-30 Brita Berga Nils Persson Ingeborg Simonsdotter
1688 1688-01-13 Olof Täppestugan
1688 1688-12-28 Per Norrspånga Hultstuga
1689 1689-01-13 Ingrid Skeppmyre Jon Olsson Brita Olsdotter
1689 1689-01-27 Johan Målke
1689 1689-01-27 Per Vannala Per Persson Kerstin Andersdotter
1689 1689-01-27 Jon Vännevad Per Jonsson Ingeborg Andersdotter
1689 1689-01-27 Jon Vännevad
1689 1689-02-03 Jakob Björnhult Jon Jonsson Anna Jakobsdotter
1689 1689-02-03 Anna Skårsnäs Olof Ersson Kerstin Larsdotter
1689 1689-02-03 Kerstin Henala Olof Jonsson Karin Ersdotter
1689 1689-02-17 Ingrid Hälleråd Jöns Olsson Anna Persdotter
1689 1689-02-17 Lars Käbbetorp Per Jonsson Kerstin Persdotter
1689 1689-02-17 Ingeborg Fräntorp Jon Andersson Brita Nilsdotter
1689 1689-02-17 /Son/ Göketorp Johan
1689 1689-02-17 /Son/ Göketorp Johan
1689 1689-02-17 Karin Marsjö VG /Jon/ /Persson/
1689 1689-02-24 Olof Lönntorp Anders Bryngelsson
1689 1689-02-24 Lars Torp Olof Bengtsson Ingrid Olsdotter
1689 1689-03-10 Kerstin Sliparbol Per Zachrisson
1689 1689-03-10 Ingrid Svanvik Jon Larsson
1689 1689-03-10 Anna Stora Lundbyskog Lars Persson Anna Ersdotter
1689 1689-03-10 Mårten Gäringe Lars Mårtensson Kerstin Ersdotter
1689 1689-03-17 Lars Nästorp Måns Bondesson Ingrid Knutsdotter
1689 1689-03-24 /Dotter/ Båsenberga Olof Jakobsson
1689 1689-03-24 Anna Mogetorp Lars Nilsson
1689 1689-03-24 Brita Kesätter Karl /Karlsson/ Anna Andersdotter
1689 1689-03-28 Anders Stockbäcken
1689 1689-03-27 Greta Elisabet Backa
1689 1689-04-01 Brita Åtorp (Rökiärr) Nils Nilsson Brita Olsdotter
1689 1689-04-03 Brita Erik Jönsson
1689 1689-04-07 Per Olofstorp Jon Persson
1689 1689-04-07 Bengt Karstorp Nils Bengtsson Brita Persdotter
1689 1689-04-14 Anna Marsjö Lars Jonsson Ingrid Jonsdotter
1689 1689-04-19 Anna Stora Brene Erik Larsson Ingeborg Jonsdotter
1689 1689-04-28 Kerstin Billsbro Hammar Nils Andersson Kerstin Tomasdotter
1689 1689-05-09 Håkan Vittorp Per Håkansson Brita Larsdotter
1689 1689-04-09 Lars Lilla Brene Olof Persson Kerstin Persdotter
1689 1689-05-12 Lars Marsjö Bengt Larsson
1689 1689-05-19 Karin Högsjö Måns Månsson
1689 1689-05-19 Olof Finninge Erik Ersson Karin Olsdotter
1689-05-30 1689-06-02 Lars Kikurn Nils Larsson
1689-06-06 1689-06-09 Anna Finnstorp Nils Persson Marit Olsdotter
1689 1689-06-09 Vittbro
1689-06-10 1689-06-16 Mjälnäs Lars Ersson Marit Ersdotter
1689-06-09 1689-06-16 Anna Vannala Måns Larsson
1689-06-14 1689-06-23 Per Land Anders Persson Anna Jonsdotter
1689-06-16 1689-06-23 Brita Säfstaby Jon Mårtensson
1689-06-19 1689-06-23 Olof Sandvik Olof Andersson Marit Larsdotter
1689-06-23 1689-06-24 Erik Båsenberga Lars Samuelsson Ingrid Ersdotter
1689-06-25 1689-06-30 Kerstin Kåsta Erik /Ersson/ Anna Johansdotter
1689 1689-07-07 /Dotter/ Marsjö Bengt Jonsson Kerstin Bondesdotter
1689-07-09 1689-07-14 Erik Berga Hans Jönsson
1689-07-16 1689-07-21 Kerstin Lilla Brene Per Ersson
1689-07-20 1689-07-28 Brita Spånga Jon
1689-08-02 1689-08-11 Per Ärnebäck Bengt Persson Brita Olsdotter
1689-08-03 1689-08-11 Lars Fräntorp Erik Olsson Anna Andersdotter
1689-08- 1689-08-11 Per Högsjö Olof Persson Anna Larsdotter
1689-08-15 1689-08-25 Hjälpetorp Per Persson Anna Larsdotter
1689-08-20 1689-08-25 Nils Gunviken Nils Ersson
1689-08-25 1689-09-01 Kerstin Lunda Nils Ersson Anna Månsdotter
1689-08-26 1689-09-01 Lars Väderkvarnen Olof Hindriksson
1689-09-01 1689-09-08 Anders Nästorp Anders Knutsson Kerstin Bondesdotter
1689-09-14 1689-09-22 Ingrid Säfstaby Olof Andersson Marit Larsdotter
1689-09-17 1689-09-22 Kerstin Stavhälla Jon Bom
1689-09-17 1689-09-22 Johan Stora Kulltorp Olof Larsson
1689-09-13 1689-09-22 Brita Stora Sjögetorp Per Olsson
1689-09-22 1689-09-29 Lars Lindbol Lars Nilsson
1689-09-21 1689-09-29 Per Skrattorp Olof Ersson
1689-09-24 1689-09-29 Jon Viala Jon Jonsson Brita Månsdotter
1689-09-23 1689-09-29 Olof Oppsala Per Mårtensson
1689-09-27 1689-09-29 /Son/ Ålsätter Per Olsson Ingrid Larsdotter
1689-10-05 1689-10-13 Erik Stavhälla Erik Johansson Bröms
1689-10-13 1689-10-20 Kerstin Norrspånga Lars Larsson Ingrid Larsdotter
1689-10-16 1689-10-20 Lars Kesätter Nils Persson
1689-10-18 1689-10-20 Anna Gunviken Nils Ragwaldsson Ingeborg Jonsdotter
1689-10-24 1689-10-27 Brita Äng Lars Larsson Brita Olsdotter
1689-10-23 1689-10-27 Brita Nytorp Olof Larsson
1689-10-22 1689-10-27 Johan Norrspånga Nils Nilsson
1689-10-19 1689-10-27 Kerstin Gäringe Per Hansson Karin Olsdotter
1689-10-28 1689-11-01 Jon Vannala Jon Olsson
1689-10-28 1689-11-01 Olof Åsen Lars Olsson Marit Larsdotter
1689-10-27 1689-11-01 Maria Nordankärr Måns Ersson
1689-10-28 1689-11-03 Ingrid Äspetorp Erik Andersson
1689-11-03 1689-11-10 Johan Billsbro Olof Andersson
1689-11-06 1689-11-10 Karin Vad Olof Larsson Brita Larsdotter
1689-11-12 1689-11-17 Per Åby Anders Persson Anna Larsdotter
1689-11-16 1689-11-17 Lars Lindbol Olof Persson
1689-11-12 1689-11-17 Jon Österby Per Jonsson Ingeborg Persdotter
1689-11-12 1689-11-17 Brita Vittbro Jon Olsson Kerstin Jonsdotter
1689-11-17 1689-11-24 Kerstin Bistorp Karl Persson Kerstin Olsdotter
1689-11-24 1689-12-01 Ingeborg Gustav Ersson
1689-11-24 1689-12-01 Lars Ekeberg Anders Olsson
1689-11-28 1689-12-01 Anders Täppe Anders Olsson Kerstin Olsdotter
1689-12-01 1689-12-08 Karin Heden Jon Olsson Karin Larsdotter
1689-12-10 1689-12-15 Kerstin Skyttorp Erik Larsson Anna Larsdotter
1689-12-09 1689-12-15 Anders Vretsta Anders Persson Ingrid Persdotter
1689-12-12 1689-12-15 Per Rude Lars Larsson Anna Persdotter
1689-12-16 1689-12-22 Brita Birhällstorp Per Månsson
1689-12-15 1689-12-22 Kerstin Sjögöle Per Ersson Brita Josiasdotter
1689-12-15 1689-12-22 Karin Lunda Olof Mårtensson Ingrid Ersdotter
1689-11 1689-11-17 Håkan Vännevad Bengt Ersson Kerstin Nilsdotter
1689-11 1689-11-10 Kerstin Sjögöle Matts Mattsson Ingrid Mattsdotter
1689-12-22 1689-12-26 Kerstin Håkanstorp Bengt /Larsson/ Ingeborg Hansdotter
1689-12-26 1689-12-29 Anna Stora Lundbyskog Lars Jonsson Kerstin Håkansdotter
1689-12-29 1690-01-01 Nils Lilla Kulltorp Nils Nilsson
1689-12-27 1690-01-01 Kerstin Lunda Olof Larsson Kerstin Olsdotter
1690-01-04 1690-01-06 Ingeborg Lundtorp Erik Bondesson
1690-01-04 1690-01-06 /Son/ Viala Jon Bengtsson Ingeborg Jönsdotter
1690-01 1690-01-06 Erik Vintergatan Erik Mattsson Kerstin Svensdotter
1690-01-11 1690-01-19 Erik Anders Ersson
1690-01-15 1690-01-19 Ingewald Spånga Ingewald Ersson
1690-01-10 1690-01-19 Olof Bresätter Olof Abrahamsson Maria Abrahamsdotter
1690-01-14 1690-01-19 Jon Högbrunn Per Jonsson Ingeborg Jönsdotter
1690-01-20 1690-01-27 Erik Lilla Vad Lars Olsson Marit Andersdotter
1690-01-25 1690-01-27 Lars Lilla Brene Olof Persson Kerstin Persdotter
1690-01-26 1690-02-02 Brita Malmberg Nils Olsson Sigrid Persdotter
1690-01-29 1690-02-02 Kerstin Stora Kulltorp Lars Karlsson Kerstin Ersdotter
1690-02-10 1690-02-16 Inger Skyttorp Erik Ersson
1690-02-15 1690-02-23 Ingeborg Hjälpetorp Anders Algotsson Ingeborg Ersdotter
1690-02-27 1690-03-02 Lars Lundtorp Lars Olsson Marit Bondesdotter
1690-03-01 1690-03-09 Jöns Ekeberg Jöns Jönsson Karin Persdotter
1690-03-07 1690-03-16 Kerstin Bogården Erik Persson Ingrid Larsdotter
1690-03-12 1690-03-16 Ingrid Ås Torsten Larsson Kerstin Ersdotter
1690-03-08 1690-03-16 Anders Åby Mårten Andersson
1690-03-15 1690-03-23 Anna Berga Nils Persson Ingeborg Simonsdotter
1690-03-27 1690-03-23 Lars Vad Anders Larsson Kerstin Månsdotter
1690-04-01 1690-03-23 Brita Gräv Bonde Jonsson Brita Ersdotter
1690-04-04 1690-03-30 Ingeborg Sandäng
1690-04-06 1690-04-07 Hans Berga
1690-04-06 1690-04-07 Anna Berga
1690-04-12 1690-04-16 Kerstin Heby Per Jonsson
1690-04 Dödfött Barn Gäringe Lars Mårtensson Kerstin Ersdotter
1690 Skärto 1690-04-21 Per Ede Per Nilsson Anna Jonsdotter
1690-04-25 1690-04-27 Per Bondgölet Per
1690-04-30 1690-05-04 Jon Bresätter Per Jonsson Anna Persdotter
1690- 1690- Brita Lilldalen Jon
1690-05-06 1690-05-09 Lars Berga Erik Nilsson
1690-05-03 1690-05-11 Anna Oppsala Lars Larsson Anna Ersdotter
1690-05-13 1690-05-11 Per Lunda Olof Månsson Anna Persdotter
1690-05-12 1690-05-18 Kerstin Gräv Erik Ersson Kerstin Ersdotter
1690-05-22 1690-05-25 Måns Näs Per Månsson
1690-05-25 1690-06-01 Anna Lilla Sjögetorp Anders Börielsson Kerstin Folkesdotter
1690-05-23 1690-06-01 Lars Ålö Per Olsson Kerstin Olsdotter
1690-06-02 1690-06-09 Kerstin Norrspånga Olof Bengtsson Kerstin Jönsdotter
1690-06-01 1690-06-09 Olof Vik Lars Persson Anna Jonsdotter
1690-06 1690- Dödfött Barn Malmberg Jon Mattsson
1690-06 1690- Dödfött Barn Vik
1690-06-04 1690-06-09 Kerstin Henala Nils Tomasson Anna Nilsdotter
1690-06-01 1690-06-09 Erik Hagtorp Per Persson
1690-06-05 1690-06-15 Olof Stubbgården Olof Jönsson
1690-06-25 1690-07-02 Olof Svarttorp Måns Jonsson Marit Olsdotter
1690-06-30 1690-07-06 Anders Tovekärr Per Olsson Anna Olsdotter
1690-07-09 1690-07-13 Ingeborg Lund Jon Jönsson
1690-07-04 1690-07-13 Jonas Göketorp Måns Drake
1690-07-17 1690-07-20 Ingrid Marsjö Bengt Jönsson Kerstin Bondesdotter
1690-07-13 1690-07-20 Anna Skårsnäs Olof Karlsson Anna Jonsdotter
1690-07-20 1690-07-25 Lars Vik Per Olsson Anna Olsdotter
1690-07-28 1690-08-03 Margareta Berga Per Svensson Karin Håkansdotter
1690-08-03 1690-08-10 Per Stugutorp Lars Andersson Anna Persdotter
1690-08-11 1690-08-17 Brita Svanvik Jon Larsson
1690-08-21 1690-08-24 Lars Kåsta Olof /Andersson/ Kerstin Olsdotter
1690-08-29 1690-08-24 Ingrid Sjögöle Olof Olsson Brita Persdotter
1690-08-27 1690-08-31 Anders Svartån Anders /Larsson/ Karin Olsdotter
1690-09-03 1690-09-07 Simon Berga Olof Simonsson
1690- 1690-09-07 Hans Jörgen Gropptorp Hans
1690-08-30 1690-09-07 Kerstin Björknäs Nils Ersson
1690-09-03 1690-09-07 Per Rude Erik Jonsson Karin Larsdotter
1690-09-12 1690-09-14 Erik Mjälnäs Lars Ersson Marit Ersdotter
1690-09-11 1690-09-14 Kerstin Per Hylting
1690-09-13 1690-09-21 Anders Gropptorp Olof
1690-09-22 1690-09-28 Kerstin Mosstorp Lars Andersson
1690-09-24 1690-09-28 Sven Jöns Svensson
1690-09-15 1690-10-05 Anders Täppestugan OLof Andersson
1690-09-25 1690-09-28 Jon Österby Måns
1690-09-28 1690-10-05 Ingrid Vadstorp Erik Svensson Brita Larsdotter
1690-10-01 1690-10-05 Kerstin Malmberg Per Persson Kerstin Olsdotter
1690-10-07 1690-10-12 Brita Marsjö Jon Olsson Anna Larsdotter
1690-10-08 1690-10-12 Marit Mene Erik Persson Kerstin Persdotter
1690-10-08 1690-10-12 Per Mene Olof Persson Ingeborg Andersdotter
1690-10-20 1690-10-26 Anna Stavhälla Per Larsson Karin Gustavsdotter
1690-10-20 1690-10-26 Lars Hökhult Erik Olsson Anna Larsdotter
1690-10-29 1690-11-02 Per Stavhälla Lars Berg
1690-10-31 1690-11-02 Karin Johan Håål
1690-10-29 1690-11-02 Kerstin Lilla Lundbyskog Nils Olsson
1690-11-09 1690-11-16 Brita Ås Sven Algotsson Ingrid Ersdotter
1690-11-13 1690-11-16 Kerstin Båsenberga Olof Olsson Brita Månsdotter
1690-11-19 1690-11-23 Maria Högsjö Peter Michelsson Margareta Tomasdotter
1690-12-02 1690-12-07 Anna Lilla Sjögetorp Olof Mattsson
1690-12-02 1690-12-07 Per Blacktorp Lars Larsson
1690-12-01 1690-12-07 Elisabet Högsjö Johan Tomasson
1690-12-15 1690-12-21 Ingrid Buddetorp Lars Johansson Ingrid Ersdotter
1690-12-26 1690-12-26 Jon Erik Larsson
1690-12-29 1691-12-28 Karin Råmperåd Erik Nilsson
1690-12-29 1691-12-28 Kerstin Ellfalla Jon Persson
1690-12-29 1691-12-28 Ingrid Ellfalla Jon Persson
1691-01-01 1691-12-28 Brita Söderspånga Håkan Olsson
1691-01-13 1691-01-18 Erik Högsjö Erik
1691-01-12 1691-01-18 Anna Torp Lars Bengtsson /Kerstin/ /Månsdotter/
1691-01-16 1691-01-18 Gunilla Malmberg Nils Larsson
1691-01-18 1691-01-25 Nils Brännskogen Anders
1691-01-18 1691-01-25 Anna Plomtorp Per Ersson
1691-01-17 1691-01-25 Marit Malmberg Per Persson /Kerstin/ /Olsdotter/
1691-01-18 1691-01-25 Måns Viala Jon Jonsson /Brita/ /Månsdotter/
1691-01-18 1691-01-25 Anna Norrspånga Ingewald
1691-01-24 1691-02-01 Olof Åtorp Nils Nilsson
1691-01-31 1691-02-02 Per Viala Per Olsson
1691-01-26 1691-02-01 Margareta Land Anders Persson /Anna/ /Jonsdotter/
1691-02-05 1691-02-08 Marit Jon Bengtsson
1691-02-03 1691-02-08 Jöns Högbrunn Per Jonsson /Ingeborg/ /Jönsdotter/
1691-02-06 1691-02-15 Per Svarttorp Lars Jonsson /Anna/ /Persdotter/
1691-02-19 1691-02-24 Nils Vad Olof Larsson /Brita/ /Larsdotter/
1691-02-26 1691-03-01 Ingeborg Nynäs Jon Persson
1691-03-07 1691-03-15 Ingeborg Hansta Jöns Persson /Ingeborg/ /Ersdotter/
1691-03-11 1691-03-15 Brita Vretsta Jöns Jonsson /Brita/ /Andersdotter/
1691-03-15 1691-03-22 Ingrid Hemmingstorp Jon Larsson
1691-03-17 1691-03-22 Kerstin Norrspånga Nils Nilsson
1691-03-21 1691-03-25 Erik Gäringe Lars Mårtensson /Kerstin/ /Ersdotter/
1691-03-28 1691-03-29 Anna Hjälpetorp Per /Persson/ /Anna/ /Larsdotter/
1691- 1691-03-29 Elisabet Lund Bengt Andersson
1691-03-30 1691-04-05 Per Kåsta Per Bengtsson /Ingrid/ /Olsdotter/
1691-03-30 1691-04-05 Simon Simonstorp Per Olsson /Ingrid/ /Simonsdotter/
1691-04-05 1691-04-13 Per Marsjö Nils Persson /Anna/ /Persdotter/
1691-04-09 1691-04-13 Olof Knutstorp Anders Jonsson
1691-04-08 1691-04-13 Lars Ålsätter Per Olsson /Ingrid/ /Larsdotter/
1691-04-11 1691-04-15 Emborg Båsenberga Olof Jonsson
1691-04-17 1691-04-19 Erik Båsenberga Olof Ersson /Kerstin/ /Jönsdotter/
1691-04-16 1691-04-19 Kerstin Söderspånga Erik Simonsson /Kerstin/ /Josiasdotter/
1691-04-14 1691-04-26 Kerstin Lönntorp Anders
1691-04-21 1691-04-26 Olof Säfstaby Bonde Bondesson /Kerstin/ /Knutsdotter/
1691-04-24 1691-04-26 Nils Jon Nilsson
1691-04-24 1691-04-26 Brita Jon Nilsson
1691-04-24 1691-04-26 Olof Stora Lundbyskog Lars Persson /Anna/ /Ersdotter/
1691-04-14 1691-04-19 Brita Vittorp Jon Bengtsson
1691-05-06 1691-05-10 Peter Högsjö Peter
1691-05-08 1691-05-10 Anders Ödesäng Böriel Andersson /Ingeborg/ /Olsdotter/
1691-05-14 1691-05-17 Per Sköldnäs Anders Ersson /Ingrid/ /Ersdotter/
1691-05-18 1691-05-24 Jon Morjanå Olof Jonsson /Karin/ /Ersdotter/
1691-05-18 1691-05-24 Ingeborg Morjanå Olof Jonsson /Karin/ /Ersdotter/
1691-05-20 1691-05-24 Per Vannala Anders Persson /Kerstin/ /Nilsdotter/
1691- 1691- Ingrid Båsenberga /Per/ /Nilsson/ Brita Olsdotter
1691-05-25 1691-06-01 Anna Hällgölet Måns Larsson /Brita/ /Nilsdotter/
1691-05-27 1691-06-01 Ingeborg Solberga Per Hansson /Anna/ /Mattsdotter/
1691-06-01 1691-06-07 Erik Edebotorp Lars Andersson
1691-06-02 1691-06-07 Anna Kojstugan Mårten Ersson
1691-06-01 1691-06-07 Kerstin Vik Matts Ersson /Ingeborg/ /Larsdotter/
1691-06-05 1691- Kerstin Baggetorp Håkan
1691-07-19 1691-07-26 Anders Billsbro Nils
1691-07-04 1691-07-05 Anna Vretsta Per Persson /Ingrid/ /Larsdotter/
1691-07-17 1691-07-19 Anna Billsbro Johan Andersson
1691-07-16 1691-07-19 Kerstin Ås Jakob Bryngelsson
1691-07-24 1691-07-26 Per Stora Målke Nils Andersson /Elin/ /Persdotter/
1691-07-17 1691-07-26 Ingrid Åby Jöns Persson /Marit/ /Persdotter/
1691-07-26 1691-08-02 Lars Stora Lundbyskog Karl Andersson /Kerstin/
1691-07-25 1691-08-02 Olof Åby Mårten
1691-07-31 1691-08-02 Jon Högsjö Jon Håkansson
1691-08-05 1691-08-09 Måns Ålsätter Olof Månsson /Anna/ /Persdotter/
1691-08-13 1691-08-16 Olof Vik Anders Jonsson /Karin/ /Jönsdotter/
1691-08-24 1691-08-30 Johan Hälleråd Olof Persson
1691-08-25 1691-08-30 Kerstin Vannala Per Persson /Kerstin/ /Andersdotter/
1691-09-03 1691-09-06 Maria Berga Sven
1691-09-01 1691-09-06 Nils Oppeberga Olof Kaiman
1691-09-09 1691-09-13 Kerstin Ärnebäck Mårten Tomasson /Brita/ /Ersdotter/
1691-09-08 1691-09-13 Jöns Rosendal Per Ersson /Emborg/ /Jönsdotter/
1691-09-05 1691-09-13 Erik Hansta Lars Ersson /Anna/ /Jönsdotter/
1691-09-13 1691-09-20 Jon Götslinge Jon Larsson /Ingeborg/ /Nilsdotter/
1691-09-18 1691-09-20 Ingeborg Sjögöle Olof Olsson /Brita/ /Persdotter/
1691-09-18 1691-09-21 Anna Dammen Nils Bengtsson
1691-09-27 1691-09-29 Brita Ödesbromma Anders Persson /Ingrid/ /Jonsdotter/
1691-09-27 1691-10-04 Ingrid Lunda Olof Månsson /Marit/ /Larsdotter/
1691-09-29 1691-10-04 Sven Mene Per Svensson /Karin/ /Månsdotter/
1691-10-14 1691-10-18 Anna Hälleråd Jöns Olsson /Anna/ /Persdotter/
1691-10-17 1691-10-18 Per Dalstugan Olof Larsson
1691-10-20 1691-10-25 Ingeborg Kåsta Erik Ersson /Anna/ /Johansdotter/
1691-10-19 1691-10-25 Lilla Brene Per Ersson
1691-10-22 1691-10-25 Karin Lunda Bengt Olsson /Karin/ /Ersdotter/
1691-10-24 1691-11-01 Brita Skårsnäs Olof Ersson /Kerstin/ /Larsdotter/
1691-10-25 1691-10-28 Ingeborg Gäringstorp Erik Larsson
1691-10-25 1691-11-01 Lars Oppsala Lars Larsson /Anna/ /Ersdotter/
1691-11-01 1691-11-08 Karin Karstorp Nils Bengtsson /Brita/ /Persdotter/
1691-11-01 1691-11-08 Brita Vannala Måns Larsson
1691-11-09 1691-11-15 Jon Båltorp Jon Nilsson
1691-11-22 1691-11-29 Nils Viala Mårten Nilsson
1691-11-24 1691-11-29 Brita Lunda Per Larsson /Brita/ /Larsdotter/
1691-11-24 1691-11-29 Erik Norrspånga Lars Larsson /Ingrid/ /Larsdotter/
1691-11-25 1691-11-30 Erik Nästorpsstugan Olof Börielsson
1691-11-24 1691-11-30 Jonas Lilldalen Johan
1691-12-08 1691-12-06 Lars Mjälnäs Olof Bengtsson /Brita/ /Nilsdotter/
1691-12-14 1691-12-20 Kerstin Ekeberg Jon Andersson /Ingeborg/ /Olsdotter/
1691-12-14 1691-12-20 Erik Gölet Per Olsson
1691-12-17 1691-12-20 Brita Hansta Jöns Nilsson /Brita/ /Persdotter/
1691-12-20 1691-12-26 Vintergatan Erik Mattsson
1691-12-27 1692-01-01 Erik Malmberg Nils Olsson
1691-12-30 1692-01-03 Ingrid Ede Olof Olsson /Brita/ /Olsdotter/
1692-01-03 1692-01-10 Daniel Söderspånga Jakob Danielsson /Brita/ /Nilsdotter/
1692-01-05 1692-01-10 Ingrid Torp Olof Bengtsson /Ingrid/ /Olsdotter/
1692-01-08 1692-01-10 Olof Norrspånga Olof Bengtsson /Kerstin/ /Jönsdotter/
1692-01-08 1692-01-10 Bengt Gate Erik
1692-01-15 1692-01-17 Ingeborg Säfstaby Lars Mårtensson /Brita/ /Nilsdotter/
1692-01-12 1692-01-17 Olof MJälnäs
1692-01-19 1692-01-24 Elin Vik Göran
1692-01-16 1692-01-24 Per Skogstorp Per Jonsson
1692-01-25 1692-01-31 Per Lilla Kulltorp Nils Nilsson
1692-01-28 1692-01-31 Anders Vännevad Per Jonsson /Ingeborg/ /Andersdotter/
1692-02-02 1692-02-07 Ingeborg Mjälnäs Nils Bengtsson /Ingrid/ /Larsdotter/
1692-02-03 1692-02-07 Ingeborg Finninge Erik
1692-02-06 1692-02-14 Jon Skyttorp Erik Larsson /Anna/ /Lardotter/
1692-02-15 1692-02-21 Kerstin Båsenberga Olof Jakobsson
1692-02-20 1692-02-28 Brita Sliparbol Anders Månsson /Margareta/ /Olsdotter/
1692-02-21 1692-02-28 Brita Hjälpetorp Anders Algotsson /Ingeborg/ /Ersdotter/
1692-02-29 1692-03-06 Anna Stavhälla Erik Bröms
1692-02-27 1692-03-06 Brita Hälleråd Erik Ersson /Brita/ /Olsdotter/
1692-03-09 1692-03-13 Lars Båsenberga Olof Olsson /Brita/ /Månsdotter/
1692-03-06 1692-03-13 Per Erstorp Nils Larsson /Anna/ /Persdotter/
1692-03-07 1692-03-13 Ingeborg Snåra Erik Persson
1692-03-13 1692-03-20 Erik Stockbäcken Erik Ersson /Kerstin/ /Andersdotter/
1692-03-11 1692-03-20 Anna Vad Anders Ersson /Elin/ /Nilsdotter/
1692-03-17 1692-03-20 Per Vad Lars Ersson
1692-03-20 1692-03-24 Hans Bresätter Olof Abrahamsson /Maria/ /Abrahamsdotter/
1692-03-25 1692-03-28 Lars Lunda Nils Olsson /Anna/ /Larsdotter/
1692-03-25 1692-04-03 Vannala Jon Mårtensson
1692-04-07 1692-04-10 Mårten Blacktorp Per Mårtensson
1692-04-05 1692-04-10 Brita Torsbro Bengt
1692-04-05 1692-04-17 Gabriel Göketorp Måns Jonsson
1692-04-11 1692-04-17 Ingrid Vannala Anders Andersson /Anna/ /Nilsdotter/
1692-04-09 1692-04-17 Anna Lilla Målke Jöns Nilsson /Ingrid/ /Jonsdotter/
1692-04-11 1692-04-17 Per Kesätter Per Hylting
1692-04-15 1692-04-17 Olof Norrspånga Ingewald Ersson
1692- 1692-05-01 Anna Vittorp Jon Bengtsson
1692-05-01 1692-05-05 Kerstin Stora Kulltorp Erik Jönsson
1692-05-04 1692-05-08 Knut Nästorp Måns Bondesson /Ingrid/ /Knutsdotter/
1692-05-01 1692-05-08 Lars Svenstorp Per Larsson
1692-05-09 1692-05-16 Anna Skogstorp Lars Ersson /Marit/ /Ragwaldsdotter/
1692-05-12 1692-05-16 Ingeborg Vännevad Lars
1692-05-13 1692-05-16 Ingrid Stora Kulltorp Olof Ersson /Kerstin/ /Olsdotter/
1692-05-16 1692-05-18 Erik Gropptorp Olof Olsson
1692-05-14 1692-05-18 Olof Östra Vintergatan Jon Olsson /Brita/ /Persdotter/
1692-05-16 1692-05-18 Brita Kåsta Nils Månsson /Ingrid/ /Nilsdotter/
1692-05-20 1692-05-22 Erik Rude Erik Jonsson /Karin/ /Larsdotter/
1692-05-21 1692-05-29 Elisabet Fräntorp Jon
1692- 1692- Billsbro Olof
1692-05-29 1692-06-05 Lars Snåret Erik Larsson /Anna/ /Nilsdotter/
1692-06-03 1692-06-05 Kerstin Lyttersta Per Jonsson /Brita/ /Nilsdotter/
1692-06-07 1692-06-12 Brita Lilla Ölång Anders Persson
1692-06-06 1692-06-12 Olof Knutstorp Erik Olsson /Ingrid/ /Ragwaldsdotter/
1692-05 1692-06-19 Nils Kavlinge
1692-06 1692- Dödfött Barn Båsenberga Per
1692-06-16 1692-06-24 Brita Gunviken Per Persson /Karin/ /Nilsdotter/
1692-06-18 1692-06-24 Johan Haddetorp Johan Johansson /Anna/ /Nilsdotter/
1692-06-18 1692-06-24 Ingrid Vretsta Lars Persson /Anna/ /Nilsdotter/
1692-06-19 1692-06-26 Kerstin Skrattorp Olof Ersson
1692-06-19 1692-06-26 Ingrid Marsjö Jon Olsson /Anna/ /Larsdotter/
1692-06-22 1692-06-26 Karin Äspetorp Erik Andersson
1692-06-22 1692-06-26 Jon Målketorp Erik Jonsson /Ingrid/ /Jönsdotter/
1692-06-26 1692-06-29 Anna Åstorp Jon Olsson
1692-06-27 1692-06-29 Erik Lunda Per
1692-07-02 1692-07-03 Kerstin Knutstorp Erik /Nilsson/ /Kerstin/ /Mattsdotter/
1692-07 1692-07-10 Hans Solberga Per Hansson /Anna/ /Mattsdotter/
1692-07 1692-07-10 Anna Ekeberg Jöns /Jönsson/ /Karin/ /Persdotter/
1692-07 1692-07-10 Jöns Finnstorp Nils Jönsson
1692-07 1692- Kerstin Knutstorp Erik Nilsson /Kerstin/ /Mattsdotter/
1692-07-11 1692-07-17 Karin Fräntorp Erik Olsson /Anna/ /Andersdotter/
1692-07-12 1692-07-17 Erik Fräntorp Per Bondesson
1692-07-13 1692-07-17 Kerstin Karstorp Olof Larsson /Brita/
1692-07-14 1692-07-17 Karin Gillbergatorp Olof Mattsson
1692-07-17 1692-07-24 Ingrid Simonstorp Per /Olsson/ /Ingrid/ /Simonsdotter/
1692-07-18 1692-07-24 Olof Billsbro Simon /Olsson/ /Kerstin/ /Nilsdotter/
1692-07-19 1692-07-24 Erik Bresätter Erik Persson
1692-07-17 1692-07-24 Jon Stora Sjögetorp Per Olsson
1692-07-14 1692-07-24 Nils Berga Olof Ersson /Anna/ /Nilsdotter/
1692-07-23 1692-07-24 Marit Vad Anders
1692-07-26 1692-07-31 Ingeborg Sköldnäs Nils Nilsson /Brita/ /Jonsdotter/
1692-08-02 1692-08-07 Anders Stora Täppe Anders Olsson /Kerstin/ /Olsdotter/
1692-08-04 1692-08-07 Anna Hjälmarstorp Lars
1692-08-24 1692-08-07 Anna Billsbrostugan Mårten /Folkesson/ /Karin/ /Andersdotter/
1692-08-29 1692-08-07 Per Bistorp Karl /Persson/ /Kerstin/ /Olsdotter/
1692-08-10 1692-08-14 Ingrid Malmberg Nils Olsson /Ingrid/ /Svensdotter/
1692-08-10 1692-08-14 Karin Båsenberga Anders Jonsson /Anna/ /Tomasdotter/
1692-08-08 1692-08-14 Lars Perstorp Per
1692-08-18 1692-08-21 Anna Viala Jon Bengtsson /Ingeborg/ /Jönsdotter/
1692- 1692-08-24 Kerstin Vannala Jon Larsson /Elin/ /Håkansdotter/
1692-08-28 1692-08-28 Ingrid Birhällstorp Per Månsson
1692-08 1692-08-28 Kerstin Bäcktorp Per Jönsson /Ingeborg/ /Simonsdotter/
1692-08 1692-08-28 Ingeborg Gäringstorp Olof Larsson /Anna/ /Ersdotter/
1692-08 1692-08-28 Kerstin Snåret Erik Andersson
1692-08-27 1692-09-04 Nils Mene Erik Nilsson /Ingeborg/ /Persdotter/
1692-08 1692-09-04 Kerstin Mene Anna Persdotter
1692-08 1692-09-04 Olof Ede Olof Jönsson /Karin/ /Bondesdotter/
1692- 1692-09-04 Karin Berga Per Svensson /Karin/ /Håkansdotter/
1692- 1692-10-16 Jon Kubbetorp Lars Jonsson /Ingrid/ /Tyrisdotter/
1692- 1692-10-16 Petter Högsjö Petter Michelsson /Margareta/ /Tomasdotter/
1692- 1692-10-16 Lars Vik Olof Larsson /Kerstin/ /Olsdotter/
1692- 1692-10-16 Marit Vik Olof Larsson /Kerstin/ /Olsdotter/
1692- 1692-10-23 Ingeborg Vittorp Per Håkansson /Brita/ /Larsdotter/
1692- 1692-10-23 Erik Lunda Olof Mårtensson /Ingrid/ /Ersdotter/
1692-10-22 1692-10-28 Birgitta Ramstorp Jon Persson /Brita/ /Ersdotter/
1692-11-01 1692-11-06 Ingrid Bärle Jon Jonsson /Anna/ /Mårtensdotter/
1692-10-30 1692-11-06 Brita Kesätter Nils Persson
1692- 1692-11-06 Birgitta Lundtorp Erik Bondesson /Karin/ /Persdotter/
1692- 1692-11-20 Erik Malmberg Per Olsson
1692- 1692-11-20 Anna Henala Jakob Ersson /Ingrid/ /Jonsdotter/
1692- 1692-11-20 Karin Stora Målke Måns Emanuelsson /Ingrid/ /Ersdotter/
1692- 1692-11-27 Anna Stora Målke Lars Månsson /Anna/ /Nilsdotter/
1692- 1692-11-30 Olof Ålsätter Olof Larsson
1692- 1692-12-04 Karin Galltorp Lars Olsson
1692- 1692-12-04 Erik Vik ÖG Nils Ersson /Karin/ /Mårtensdotter/
1692- 1692-12-04 Per Åsen Lars Persson /Ingrid/ /Nilsdotter/
1692- 1692-12-04 Jon Vintergatan Olof Jonsson /Ingeborg/ /Olsdotter/
1692- 1692-12-04 Nils Lindbol Lars Nilsson
1692- 1692-12-04 Lars Båsenberga Lars Andersson /Brita/ /Jonsdotter/
1692- 1692-12-18 Jöns Henala Per Ersson
1692- 1692-12-21 Kerstin Brännskogen Anders Hansson
1692- 1692-12-26 Kerstin Lundbyskog Lars Persson /Kerstin/ /Nilsdotter/
1692- 1692-12-26 Brita Skallbol Nils Olsson
1692- 1692-12-26 Elin Västervik Måns Ersson
1692- 1692-12-28 Per Skenäs Erik
1693- 1693-01-01 Ingrid Lilla Målke Erik Jonsson
1693- 1693-01-01 Anders Kavlinge Nils Olsson /Elin/ /Nilsdotter/
1693- 1693-01-01 Erik Rude Lars Larsson /Sigrid/ /Ersdotter/
1693- 1693-01-06 Erik Lundtorp Lars Olsson /Marit/ /Bondesdotter/
1693- 1693-01-08 Lars Nedre Vannala Lars Andersson
1693- 1693-01-15 Per Åndenäs Erik /Jonsson/ /Karin/ /Andersdotter/
1693- 1693-01-15 Nils Stubbgården Olof Jönsson
1693- 1693-01-15 Per Vännevad Erik Persson
1693- 1693-01-22 Anders Stora Kulltorp Erik Olsson
1693- 1693-01-29 Per Ellfalla Jon Persson /Brita/ /Jonsdotter/
1693- 1693-01-29 Kerstin Oppeberga Olof Kaiman /Kerstin/ /Larsdotter/
1693- 1693-02-05 Per Ärnebäck Mårten Tomasson /Brita/ /Ersdotter/
1693- 1693-02-19 Karin Henala Nils /Tomasson/ /Anna/ /Nilsdotter/
1693- 1693-02-12 Karin Gräv
1693- 1693-02-19 Per Säfstaby Lars Andersson /Karin/ /Persdotter/
1693- 1693-02-19 Anna Hacksta Jon Persson /Anna/ /Persdotter/
1693- 1693-02-19 Per Heden Jon /Olsson/ /Karin/ /Larsdotter/
1693- 1693-02-19 Per Sätratorp Anders Persson
1693- 1693-02-24 Sara Prästgården Jon Bröms /Dorotea/ /Leuchovia/
1693- 1693-02-26 Simon Söderspånga Erik Simonsson /Kerstin/ /Josiasdotter/
1693- 1693-03-05 Lars Billsbro Nils Larsson /Brita/ /Ersdotter/
1693- 1693-03-05 Erstorp Nils /Larsson/ /Anna/ /Persdotter/
1693- 1693-03-05 Västervik Olof /Jonsson/ /Karin/ /Olsdotter/
1693- 1693-03-12 Lars Högsjö Olof Persson /Anna/ /Larsdotter/
1693- 1693-03-19 Elin Gate Per Ersson /Karin/ /Persdotter/
1693- 1693-03-25 Karin Vannala Anders Persson /Kerstin/ /Nilsdotter/
1693- 1693-04-02 Kerstin Björnhult Jon
1693- 1693-04-02 Brita Österby Per Jonsson /Ingeborg/ /Persdotter/
1693- 1693-04-09 Karin Nästorp Anders Knutsson /Ingrid/ /Bondesdotter/
1693- 1693-04-09 Elin Berga Anders Ersson
1693- 1693-04-09 Brita Marsjö Per Bondesson
1693- 1693-04-17 Jon Lyttersta Jon
1693- 1693-04-19 Måns Gate Måns
1693- 1693-04-23 Simno Per
1693- 1693-04-30 Anna Hökhult Erik (Olsson/ /Anna/ /Larsdotter/
1693- 1693-04-30 Ingrid Malmberg Olof Nilsson
1693- 1693-05-07 Brita Ärnebäck Bengt /Persson/ /Brita/ /Olsdotter/
1693- 1693-05-14 Erik Fågeltorp Erik Ersson
1693- 1693-05-14 Jon Viala Jon Jonsson /Brita/ /Månsdotter/
1693- 1693-05-07 Brita Ärnebäck Bengt /Persson/ /Brita/ /Olsdotter/
1693- 1693-05-14 Erik Fågeltorp Erik Ersson
1693- 1693-05-21 Måns Lunda Jon Månsson
1693- 1693-05-21 Per Oppsala Lars Larsson /Anna/ /Ersdotter/
1693- 1693-05-21 Lars Ås Torsten Larsson /Kerstin/ /Ersdotter/
1693- 1693-05-21 Jon Viala Jon Jonsson
1693- 1693-05-25 Karin Hällgölet Måns Larsson /Brita/ /Nilsdotter/
1693- 1693-05-25 Jon Vitastugan Sven Andersson
1693- 1693-06-07 Anders Per Andersson
1693- 1693-06-07 Brita Per Andersson
1693- 1693-06-18 Kerstin Hälleråd Jöns Larsson /Ingrid/ /Mattsdotter/
1693- 1693-06-25 Anders Ramstorp Anders Jonsson
1693- 1693-06-24 Brita Buddetorp Lars Johansson /Ingrid/ /Ersdotter/
1693- 1693-07-02 Jon Lilla Brene Olof Persson /Kerstin/ /Persdotter/
1693- 1693-07-23 Lars Vik Matts Ersson /Ingeborg/ /Larsdotter/
1693- 1693-07-30 Olof Bondgölet Per
1693- 1693-07-30 Kerstin Låttra Jon Persson /Sigrid/ /Persdotter/
1693- 1693-08-13 Jon Sätratorp
1693- 1693-08-13 Olof Båsenberga Olof Jonsson /Anna/ /Ersdotter/
1693- 1693-08-13 Karin Stora Sjögetorp Per
1693- 1693-08-13 Erik Äng Lars Larsson /Brita/ /Olsdotter/
1693- 1693-08-20 Kerstin Käbbetorp Olof Andersson /Karin/ /Persdotter/
1693- 1693-08-20 Brita Skogstorp Per Ersson /Ingeborg/ /Bengtsdotter/
1693- 1693-08-20 Jon Säfstaby Jon Mattsson
1693- 1693-08-20 Per Säfstaby Jon Mattsson
1693- 1693-08-27 Nils Billsbro Nils Andersson /Kerstin/ /Tomasdotter/
1693- 1693-08-27 Nils Norrspånga Anders Ersson /Ingeborg/ /Nilsdotter/
1693- 1693-09-03 Beata Haddetorp Johan Johansson /Anna/ /Nilsdotter/
1693- 1693-09-03 Erik Högsjö Ingrid Berg
1693- 1693-09-10 Anders Lilla Sjögetorp Anders Börielsson /Kerstin/ /Folkesdotter/
1693- 1693-09-10 Olof Ringeråd Lars Olsson
1693- 1693-09-10 Kerstin Vad Samuel Johansson /Anna/ /Persdotter/
1693- 1693-09-10 Marit Ede Per Nilsson /Anna/ /Jonsdotter/
1693- 1693-09-10 Lars Söderspånga ST Jöns Svensson
1693- 1693-09-10 Nils Stora Täppe Anders Ersson
1693- 1693-09-24 Barbro Svarttorp Erik
1693- 1693-09-24 Per Ellfalla Olof Persson /Kerstin/ /Ersdotter/
1693- 1693-09-29 Anders Käbbetorp Per Jonsson
1693- 1693-10-01 Anna Åby Anders Persson /Anna/ /Larsdotter/
1693- 1693-10-08 Lars Backa Lars Månsson /Kerstin/ /Larsdotter/
1693- 1693-10-08 Lars Vikstorp Erik Ersson /Karin/ /Andersdotter/
1693- 1693-10-08 Olof Sjögöle Olof Olsson /Brita/ /Persdotter/
1693- 1693-10-08 Kerstin Kåsta Anders Nilsson
1693- 1693-10-22 Olof Österby Erik Olsson
1693- 1693-10-22 Nils Dammen Nils Bengtsson /Maria/ /Nilsdotter/
1693- 1693-10-29 Erik Jöns Persson
1693- 1693-10-29 Olof Högbrunn Per Jonsson /Ingeborg/ /Jönsdotter/
1693- 1693-11-01 Brita Gäringe Johan Hård
1693- 1693-11-05 Marit Svanvik Jon Larsson
1693- 1693-11-05 Ingrid Ås Sven Algotsson /Ingrid/ /Ersdotter/
1693- 1693-11-05 Anna Lilla Brene Lars Persson /Brita/ /Bengtsdotter/
1693- 1693-11-12 Per Äskedalen Lars Persson
1693- 1693-11-12 Lars Måns Larsson
1693- 1693-11-19 Karin Lund Anders Jönsson Dufva
1693- 1693-11-19 Erik Högby Erik Jönsson
1693- 1693-11-19 Marit Lunda Erik Ersson /Kerstin/ /Ersdotter/
1693- 1693-11-26 Anna Ärnebäck Hans Olsson
1693- 1693-12-03 Ingeborg Billsbro Johan Gadd
1693- 1693-12-03 Erik Marsjö Johan Ersson /Ingrid/ /Ersdotter/
1693- 1693-12-17 Brita Nils Bengtsson
1693- 1693-12-26 Karin Mjälnäs Nils Bengtsson /Ingrid/ /Larsdotter/
1693- 1693-12-28 Lars Gäringstorp Erik Larsson
1694- 1694-01-06 Lars Rosendal Per /Ersson/ /Emborg/ /Jönsdotter/
1694- 1694-01-21 Nils Gunviken Per Persson /Karin/ /Nilsdotter/
1694- 1694-01-28 Jon Land Anders Persson /Anna/ /Jonsdotter/
1694- 1694-01-28 Per Vintergatan Olof Jonsson Ingeborg Olsdotter
1694- 1694-01-28 Karin Vitan Olof Andersson Brita Jonsdotter
1694-01-31 1694-02-11 Margareta Gate Erik
1694-02-11 1694-02-18 Lars Kubbetorp Lars /Jonsson/ /Ingrid/ /Tyrisdotter/
1694-02-15 1694-02-18 Anna Vittorp Johan Svensson Ingrid Olsdotter
1694-02-22 1694-02-25 Brita Heden Lars /Ersson/ Anna /Persdotter/
1694-03-08 1694-03-11 Erik Torp Kerstin
1694-03-17 1694-03-25 Kerstin Vik Erik Johansson
1694-03-19 1694-03-25 Kerstin Hemmingstorp Johan Larsson Ingrid
1694-03-19 1694-03-25 Erik Västorp Erik Brita
1694-03-21 1694-03-25 Marit Målvik Erik Marit
1694-03-28 1694-04-01 Anna Ålö Per Kerstin
1694-03-25 1694-04-01 Per Per Lundberg Brita
1694-03-28 1694-04-01 Kerstin Stora Lundbyskog Karl /Andersson/ Kerstin
1694-03-26 1694-04-01 Erik Bondgölet Jon Ersson Kerstin
1694-03-27 1694-03-28 Sara Högsjö Erik Sara
1694-03-24 1694-04-01 Margareta Måns Olsson Kruse Elisabet Gabrielsdotter
1694-04-08 1694-04-09 Nils Vretsta Per Persson Ingrid
1694-04-08 1694-04-09 Per Österby Måns Nilsson
1694-04-07 1694-04-11 Ingrid Kikurn Olof /Olsson/ Marit /Jonsdotter/
1694-04-11 1694-04-15 Marit Smedstorp Lars Kerstin
1694-04-19 1694-04-22 Mårten Bärle Jon Jonsson Anna Mårtensdotter
1694-03-20 1694-04-22 Jöns Norrspånga Olof Bengtsson Kerstin /Jönsdotter/
1694-04-19 1694-04-22 Nils Söderspånga Per Nilsson Anna Larsdotter
1694-04-25 1694-04-29 Märta Söderspånga Johan Jönsson Karin
1694-04-30 1694-05-01 Per Dalstugan Per Ingrid
1694-04-29 1694-05-06 Brita Prästgården Jon Bröms Dorotea Leuchovia
1694-05-14 1694-05-17 Kerstin Mene Erik Nilsson Ingeborg /Persdotter/
1694-05-18 1694-05-19 Karin Viala Olof Kerstin
1694-05-14 1694-05-27 Lars Stora Sjögetorp Per Ingrid
1694-05-28 1694-06-03 Anders Mellan Vannala Anders Andersson Anna /Nilsdotter/
1694-06-09 1694-06-10 Per Hagtorp Per Persson Kerstin
1694-06-07 1694-06-10 Kerstin Stora Sjögetorp Nils Olsson Anna Jonsdotter
1694-06-09 1694-06-10 Brita Båsenberga Olof Olsson Brita /Månsdotter/
1694-06-10 1694-06-17 Elin Svartån Bengt Kerstin
1694-06-11 1694-06-17 Olof Gillbergatorp Olof Ingeborg
1694-06-28 1694-07-01 Erik Säfstaby Olof Larsson Brita /Jonsdotter/
1694-06-29 1694-07-01 /Per/ Vad Anders Ersson Elin /Nilsdotter/
1694-06-30 1694-07-08 Ingeborg Hansta Lars Ersson Anna /Jönsdotter/
1694-07-02 1694-07-08 Erik Lundastugan Erik Brita
1694-07-05 1694-07-08 Lars Skårsnäs Olof /Ersson/ Kerstin /Larsdotter/
1694-07-08 1694-07-15 Lars Stora Täppe Anders /Olsson/ Kerstin /Olsdotter/
1694-07-13 1694-07-15 Erik Baggetorp Håkan Sara
1694-07-23 1694-07-29 /Dotter/ Åndenäs Erik /Jonsson/ Karin /Andersdotter/
1694-07-28 1694-07-29 Jon Norrspånga Jon Brita
1694-07-23 1694-07-29 Anders Åby Mårten Kerstin
1694-08-08 1694-08-12 Nils Sätratorp Lars Anna
1694-08-10 1694-08-12 Lars Bresätter Olof Maria
1694-08-11 1694-08-19 Ingrid Oppsala Lars Anna
1694- 1694-08-19 Nils Spånga Kvarn Jakob Danielsson Kerstin
1694-08-15 1694-08-26 Elin Lilla Hökhult Erik Nilsson Marit /Persdotter/
1694-08-21 1694-08-26 Kerstin Tegelslagartorp Per Ersson Anna
1694-08-20 1694-08-26 Anna Vitmossen Erik Persson Anna /Nilsdotter/
1694-08-22 1694-08-26 Lars Åsen Erik /Ersson/ Karin /Jönsdotter/
1694-08-24 1694-09-02 Kerstin Munktorp Erik Ersson Brita /Olsdotter/
1694-08-31 1694-09-02 Jon Sjögöle Matts Mattsson Ingrid Mattsdotter
1694-09-08 1694-09-09 Marit Åby Jöns Persson Marit Larsdotter
1694-09-04 1694-09-09 Karin Ekebergsstugan Jöns Olsson Karin
1694-09-13 1694-09-16 Lars Finninge Erik Ersson Karin
1694-09-15 1694-09-16 Josias Sjögöle Per Ersson Brita /Josiasdotter/
1694-09-14 1694-09-16 Brita Gropptorp Johan Ingeborg
1694-09-15 1694-09-23 Per Vadstorp Erik Brita
1694-09-21 1694-09-23 Brita Hälleråd Jöns Olsson Anna /Persdotter/
1694-09-23 1694-09-30 Kerstin Vretsta Jöns Larsson Emborg /Persdotter/
1694-09-26 1694-09-30 Jon Nysätter Jon Kerstin
1694-09-29 1694-09-30 Nils Brenestugan Jon Nilsson Kerstin
1694-10-04 1694-10-07 Brita Bäcktorp Per Jönsson Ingeborg /Simonsdotter/
1694-10-06 1694-10-14 Olof Bromma Olof Anna
1694-10-06 1694-10-14 Olof Oppsala Nils /Olsson/ Ingrid /Olsdotter/
1694-10-06 1694-10-14 Per Ölång Lars Tyrisson Lucia
1694- 1694-10-14 Billsbro Olof Andersson
1694-10-17 1694-10-21 Kerstin Hansta Jöns Brita
1694-10-15 1694-10-21 Lars Kåsta Erik Mårtensson Emborg
1694-10-24 1694-10-28 Ingrid Östra Vintergatan Jon Olsson Brita
1694-10-24 1694-11-01 Ingrid Mene Per Svensson Kerstin /Jonsdotter/
1694-11-01 1694-11-04 Erik Stora Målke Nils Andersson Elin
1694-11- 1694-11-11 Bengt Lund Bengt Gadd Elsa
1694-11-09 1694-11-11 Anna Lindbol Nils Brita
1694-11-14 1694-11-18 Brita Rude Lars Larsson Sigrid
1694-11-25 1694-11-30 Kerstin Båsenberga Måns Drake Ingeborg
1694-12-13 1694-12-16 Bengt Mostugan Erik Bengtsson Kerstin
1694-12-10 1694-12-16 Anna Söderspånga Per Ersson Kerstin
1694-12-18 1694-12-16 Ingrid Ås Jakob Kerstin
1694-12-14 1694-12-16 Anna Skogstorp Per Jonsson Anna
1694-12-11 1694-12-21 Kerstin Baggetorp Jöns Brita
1694-12- 1694-12-21 Anna Lunda Nils Olsson Anna
1694-12-19 1694-12-26 Ingeborg Lunda Nils Persson Ingeborg
1694-12-23 1694-12-28 Nils Bogården Erik Brita
1694-12-24 1694-12-28 Olof Malmberg Nils Olsson Karin
1695-01-02 1695-01-06 Anna Blacktorp Per Mårtensson Anna
1695-01-03 1695-01-06 Brita Åsen Lars Persson Ingrid
1695-01-07 1695-01-13 Lars Säfstaby Lars Larsson Anna
1695-01-09 1695-01-13 Anna Östra Vintergatan Olof Kerstin
1695-01-15 1695-01-20 Per Mellan Vintergatan Nils Anna
1695-01-16 1695-01-20 Måns Stora Målke Lars Månsson Anna
1695-01-19 1695-01-25 Kerstin Knutstorp Erik Olsson Sigrid
1695-01-21 1695-01-27 Kerstin Edebotorp Lars Brita
1695-01-27 1695-02-03 Anna Hjälpetorp Anders Algotsson Ingeborg Ersdotter
1695-01-30 1695-02-03 Kerstin Söderspånga Erik Simonsson Kerstin
1695-02-23 1695-02-24 Erik Marsjö Bengt Kerstin
1695-02-24 1695-03-03 Olof Lilla Sjögetorp Olof Mattsson Anna
1695-03-19 1695-03-25 Anders Torsbro Bengt Brita
1695-03-20 1695-03-25 Brita Kojstugan Mårten Brita
1695-03-23 1695-03-25 Anna Äspetorp Erik Anna
1695-03-21 1695-03-25 Lars Rude Erik Jönsson Brita
1695-03-20 1695-03-27 Jöns Vik Olof Jönsson Ingrid
1695-03-23 1695-03-26 Karin Ålsätter Olof Larsson Karin
1695-03-24 1695-03-31 Anna Snåra Erik Larsson Anna
1695-03-31 1695-04-07 Brita Mjälnäs Olof Brita
1695-04-04 1695-04-07 Olof Stora Kulltorp Erik Ingrid
1695-04-07 1695-04-14 Ingeborg Stavhälla Ragwald Anna
1695-04-10 1695-04-14 Lars Skrattorp Olof Anna
1695-04-14 1695-04-14 /Son/ Ödesbromma Anders Ingrid
1695-04-19 1695-04-21 Näs Olof Ingrid
1695-04-22 1695-04-28 Erik Håltorp Gösta Ingrid
1695-04-22 1695-04-28 Per Vännevad Per Jonsson Ingeborg
1695-04-24 1695-04-28 Anna Vik Per Anna
1695-04-22 1695-04-28 Per /Viala/ Jon Persson Anna
1695-04-23 1695-05-02 Jon Sköldnäs Nils Brita
1695-05-02 1695-05-05 Margareta Jon Bengtsson Anna
1695-05-09 1695-05-13 Olof Lilla Ölång Anders Ingeborg
1695-05-09 1695-05-13 Kerstin Viala Mårten Brita
1695-05-15 1695-05-13 Kerstin Lundtorp Erik Ingeborg
1695-05-10 1695-05-13 Jon Ramstorp Måns Nilsson Brita Jonsdotter
1695-05-20 1695-05-19 Matts Solberga Per Anna
1695-05-22 1695-05-19 Lars Högsjö Petter
1695-05-20 1695-05-26 Daniel Högsjö Daniel Katarina
1695-05-29 1695-06-09 Erik Åby Olof Nilsson Marit
1695-06-11 1695-06-16 Jon Henala Jakob Ersson Ingrid
1695-06-24 1695-06-29 Haddetorp Johan Johansson Ingrid
1695-06-24 1695-06-29 Katarina Haddetorp Johan Johansson Ingrid
1695-06-30 1695-07-07 Erik Håltorpsstugan Erik Ingeborg
1695-07-01 1695-07-07 Olof Åndenäs Jöns Anna
1695-07-04 1695-07-07 Anna Brännskogen Anders Brita
1695-07-05 1695-07-07 Erik Plomtorp Per Ingrid
1695-07-05 1695-07-07 Brita Mjälnäs Måns Brita
1695-07-07 1695-07-14 Bengt Henala Anders Ingrid
1695-07-08 1695-07-14 Per Gunviken Per Karin
1695-07-23 1695-07-28 Petter Anders Sundberg Margareta Lindbom
1695-07-24 1695-07-28 Anna Åsen Lars Olsson Marit
1695-07-31 1695-08-04 Karin Vik Nils Anna
1695-07-30 1695-08-04 Ingrid Säfstaby Lars Karin
1695-08-02 1695-08-04 Brita Bistorp Lars Olsson Anna
1695-08-07 1695-08-11 Daniel Söderspånga Erik Helena
1695-08-08 1695-08-11 Kerstin Vretsta Lars B Anna
1695-08-07 1695-08-11 Per Högsjö Jon
1695-08-14 1695-08-18 Karin Lunda Per Månsson Kerstin
1695-08-14 1695-08-18 Matts Brenestugan Lars M. Anna
1695-08-16 1695-08-25 Lars Ålsätter Olof Månsson Anna
1695-08-18 1695-08-25 Lars Berga Per Svensson Karin
1695- 1695-09-08 Ingeborg Svenstorp Erik Olsson Anna
1695-09-03 1695-09-08 Per Gunviken Lars Anna
1695-09-07 1695-09-15 Lars Österby Olof Anna
1695-09-09 1695-09-15 Ingeborg Stora Sjögetorp Per Karin
1695- 1695-09-15 Kerstin Söderspånga Jöns Kerstin
1695-09-26 1695-09-22 Lars Viala Lars Månsson Anna
1695- 1695-09-22 Nils Billsbro Simon Karin
1695- 1695-10-06 Justina Jon Bröms Dordia Leuchovia
1695-10-01 1695-10-06 Anders Vitan Olof Brita
1695-10-08 1695-10-06 Daniel Billsbro Nils Andersson Kerstin
1695-10-12 1695-10-20 Lars Saltorp Lars Nilsson Brita
1695-10-24 1695-11-03 Per Mene Matts Anna
1695-11-02 1695-11-03 Erik Perstorp Olof Persson Anna
1695-10-31 1695-11-03 Karin Skrattorp Olof Anna
1695- 1695-11-10 /Son/ Bergastugan Sven Anna
1695-11-02 1695-11-10 Per Sjögöle Per Brita
1695-11-07 1695-11-10 Brita Oppsala Lars Anna
1695-11-03 1695-11-10 Olof Oppeberga Olof /Kaiman/ Kerstin
1695-11-03 1695-11-10 Ingeborg Bresätter Lars Kerstin
1695-11-12 1695-11-17 Anna Marsjö Nils Anna
1695-11-14 1695-11-17 Anna Backa Per Månsson Karin
1695-11-20 1695-11-24 Karin Bresätter Sven Kerstin
1695-11-19 1695-11-24 Jon Båsenberga Olof /Jonsson/ Ingrid /Olsdotter/
1695-11-19 1695-11-24 Per Båsenberga Olof /Jonsson/ Ingrid /Olsdotter/
1695-11-25 1695-11-30 Anna Malmberg Olof Larsson Anna E.
1695-11-26 1695-12-01 Per Söderspånga Nils Malin
1695-12-04 1695-12-08 Brita Åsen Erik Nilsson Ingeborg
1695-12-06 1695-12-08 Brita Rude Erik Anna
1695-12-20 1695-12-22 Ingrid Kåsta Erik Anna
1695-12-15 1695-12-22 Maria Dammen Nils Marit
1695-12-18 1695-12-22 Elisabet Vannala Jon Elisabet
1695-12-22 1695-12-26 Per Söderspånga Erik Brita
1695-12-25 1695-12-28 Erik Målketorp Erik Ingrid
1695-12-25 1695-12-29 Per Stenstorp Erik Karin
1696-01-03 1696-01-06 Olof Säfstaby Olof Andersson Marit
1695-12-31 1696-01-06 Kerstin Vännevad Lars Ingrid
1696-01-06 1696-01-12 Karin Vad Samuel Anna
1696-01-05 1696-01-19 Kerstin Skogstorp Lars Ersson Marit
1696-01-17 1696-01-26 Kerstin Lund Anders Anna
1696-01-27 1696-01-26 Olof Högsjö Olof B. Anna
1696-02-12 1696-02-09 Erik Ellfalla Jöns Brita
1696-02-12 1696-02-16 Ingeborg Låttra Jöns Sigrid
1696- 1696-02-16 Joel Björknäs Erik Brita
1696-02-12 1696-02-16 Anders Norrspånga Nils Marit
1696-02-10 1696-02-23 Jon Svarttorp Folke Anna
1696-02-12 1696-02-23 Ingrid Vittorp Jon Ingrid
1696-02-19 1696-02-24 Anna Berga Olof Anna
1696-02-22 1696-02-24 Erik Ringeråd Lars Kerstin
1696-02-22 1696-02-24 Anders Karstorp Nils Brita
1696-02-23 1696-03-01 Brita Vik Olof /Larsson/ Kerstin /Olsdotter/
1696-02-28 1696-03-01 Brita Billsbro Nils Brita
1696-03-02 1696-03-08 Lars Säfstaby Lars Ingrid
1696-03-08 1696-03-15 Nils Västervik Måns Ingrid
1696-03-07 1696-03-15 Bonde Gräv Bonde Brita
1696-03-09 1696-03-15 Anders Åtorp (Rökiärr) Nils Brita
1696-03-20 1696-03-25 Lars Mjälnäs Nils B. Ingrid
1696-03-26 1696-03-29 Olof Lilla Brene Olof B. Kerstin
1696-03-24 1696-03-29 Måns Nästorp Måns Ingrid
1696-04-10 1696-04-13 Kerstin Ängstugan Per Anna
1696-04-11 1696-04-13 Kerstin Fågeltorp Erik Ingrid
1696- 1696-04-19 Anna Viala Jon Brita
1696-04-18 1696-04-19 Anna Stengårdsstugan Lars
1696-04-18 1696-04-19 Brita Stengårdsstugan Lars Brita
1696-04-23 1696-04-19 Jon Bärle Jon Anna
1696-04-27 1696-05-03 Olof Lunda Olof /Mårtensson/ Ingrid
1696-05-04 1696-05-10 Karin Ekeberg Jöns Karin
1696-05-05 1696-05-10 Kerstin Brenestugan Per Karin
1696- 1696-05-17 Kerstin Vitmossen Erik
1696- 1696-05-22 Kristina Billsbro Hammar Olof Andersson
1696-06-02 1696-06-07 Olof Vik Matts Ersson Ingeborg
1696-06-05 1696-06-07 Anders Vedermödan Nils Anna
1696-06-07 1696-06-14 Anna Vad Lars Ersson Ingrid
1696-06-24 1696-06-28 Hindrik Gunviken Nils Karin
1696-06-24 1696-06-28 Olof Finnstorp Nils Ingrid
1696-07-21 1696-06-28 Anna Gäringe Lars Ingrid Josiasdotter
1696-07-16 1696-07-19 Ingrid Ålsätter Olof L. Karin
1696-07-23 1696-07-26 Bengt Nils Elisabet Ekenia
1696-07-22 1696-07-26 Kerstin Ås Erik Ragwalsson Margareta
1696-07-26 1696-08-02 Per Österby Per Jonsson Ingeborg
1696-08-04 1696-08-09 Olof Kesätter Erik o. Brita
1696-08-03 1696-08-09 Olof Båsenberga Anders Anna
1696-08-08 1696-08-09 Karin Marsjö Per B. Karin
1696-08-09 1696-08-16 Erik Berga Olof Brita
1696-08-09 1696-08-16 Kerstin Johan Höök Kerstin
1696-08-16 1696-08-23 Brita Ålö Per Olsson Kerstin
1696-08-21 1696-08-23 Ingeborg Sandvik Olof J. Karin
1696-08- 1696-08-23 Jon Långängen Erik Isaksson Ingrid
1696-08-24 1696-08-30 Olof Båltorp Olof Marit
1696-08-26 1696-08-30 Per Finninge Olof Kerstin
1696-08-24 1696-08-30 Agneta Skogstorp Lars J. Ingrid
1696-08-25 1696-08-30 Ingrid Vretsta Jöns Emborg
1696-08-30 1696-09-06 Petter Saltorp Johan Ingrid
1696-09-03 1696-09-13 Marit Stora Hökhult Erik A. Anna
1696-09-07 1696-09-13 Anna Henala Per Anna
1696-09-11 1696-09-13 Maria Nästorp Anders Ingeborg
1696-09-14 1696-09-20 Brita Lunda Olof M. Marit
1696-09-13 1696-09-20 Olof Högsjö Hammar Olof Sara
1696-09-17 1696-09-20 Erik Lilla Målke Erik J. Karin
1696-09-21 1696-09-27 Kerstin Kärrtorp Olof Ingeborg
1696-09-22 1696-09-27 Anders Myngen Nils Brita
1696-09-21 1696-09-27 Brita Malmberg Jon M. Ingrid
1696-09-20 1696-09-27 Erik Tegelslagartorp Per Anna
1696-09-25 1696-09-27 Erik Skårsnäs Erik Karin
1696-09-22 1696-09-29 Kerstin Stora Hökhult Erik Anna
1696-09-22 1696-09-29 Ingeborg Malmberg Erik Ingrid
1696-09-22 1696-10-04 Anna Buddetorp Lars J. Ingrid
1696-10-07 1696-10-11 Lars Rude Lars Sigrid
1696- 1696-10-11 Olof Högby Erik Anna
1696-10-06 1696-10-11 Elin Götslinge Anders Anna
1696-10-09 1696-10-11 Kerstin Ilinge Anders Kerstin
1696-10-08 1696-10-11 Olof Nordankärr Lars Marit
1696-10-14 1696-10-18 Nils Henala Nils Tomasson Anna
1696-10-16 1696-10-18 Ingeborg Vittbro Olof Anna
1696-10-18 1696-10-18 Kerstin Gäringe Lars Kerstin
1696-10-24 1696-10-25 Per Ramstorp Erik Kerstin
1696-10-29 1696-11-01 Brita Nedre Vannala Jon Kerstin
1696-11-01 1696-11-08 Jon Sätratorp Olof Brita
1696-11-08 1696-11-15 Ingeborg Mene Erik Ingeborg
1696-11-07 1696-11-15 Nils Heden Lars Anna
1696-11-11 1696-11-15 Nils Hansta Jöns Brita
1696-11-25 1696-11-29 Karin Ödesäng Böriel Ingeborg
1696-11-27 1696-11-29 Per Stora Målke Nils P. Brita
1696-12-03 1696-12-06 Ingrid Norrspånga Lars L. Ingrid
1696-12-03 1696-12-06 Erik Ås Torsten Ingrid
1696-12-07 1696-12-20 Ingrid Äspetorp Olof Brita
1696- 1696-12-20 Ingrid Hagstugan Måns L. Kerstin
1696-12-28 1697-01-01 Erik Berga Per Anna
1697-01-01 1697-01-03 Olof Lundtorp Jon Brita
1697-01-06 1697-01-10 Kerstin Mene Per /Svensson/ Kerstin /Jonsdotter/
1697-01-12 1697-01-17 Anna Nästorp Ragwald Anna
1697-01-18 1697-01-24 Brita Gate Erik
1697-01- 1697-02-02 Kerstin Ärnebäck Sven Anna
1697-02-02 1697-02-07 Kerstin Bresätter Olof
1697-02-05 1697-02-14 Jon Gate Måns Brita
1697-02-10 1697-02-14 Maria Söderspånga Erik Helena
1697-02-07 1697-02-14 Lars Henala Anders /Bondesson/ Ingrid /Bengtsdotter/
1697-02-24 1697-02-28 Anna Sätratorp Lars M. Ingrid
1697-02-26 1697-02-28 Anders Lund Bengt Elisabet
1697-02-25 1697-02-28 Anna Sliparbol Anders /Månsson/ Margareta /Olsdotter/
1697-03-01 1697-03-07 Kerstin Östra Vintergatan Erik Kerstin
1697-03-09 1697-03-14 Olof Bossbro Jöns /Persson/ Marit /Jönsdotter/
1697-03-08 1697-03-14 Anna Gräv Erik Kerstin
1697-03-12 1697-03-14 Erik Bliggetorp Per Kerstin
1697-03-16 1697-03-21 Olof Solberga Anders Sundberg Margareta /Lundbom/
1697-03-17 1697-03-21 Per Hökhult Erik /Nilsson/ Marit /Persdotter/
1697-03-18 1697-03-25 Erik Munktorp Erik /Ersson/ Brita /Olsdotter/
1697- 1697-03-25 Anders Käbbetorp Olof /Andersson/ Karin /Persdotter/
1697-03-20 1697-03-25 Per Oppsala Lars Anna
1697-03-21 1697-03-28 Kerstin Torp Lars /Bengtsson/ Anna
1697-03-22 1697-03-28 Lars Heby Per Brita
1697-03-21 1697-03-28 Maria Vik Erik Anna
1697-03-22 1697-03-28 Kerstin Hjälpetorp Anders /Algotsson/ Ingeborg /Ersdotter/
1697-03-26 1697-03-28 Stora Kulltorp Måns Elisabet
1697-05-18 1697-05-24 Maria Bromma Erik Ingrid
1697-05-30 1697-05-30 Kerstin Norrspånga Anders /Ersson/ Ingeborg /Nilsdotter/
1697-05-26 1697-05-30 Kerstin Stora Hökhult Erik Elisabet
1697-06-03 1697-06-06 Brita Säfstaby Olof /Larsson/ Brita /Jonsdotter/
1697-06-17 1697-06-20 Lars Malmberg Nils /Olsson/ Karin /Larsdotter/
1697-06-23 1697-06-27 Brita Högsjö Lars Anna
1697-07-12 1697-07-18 Olof Billsbro Olof Andersson Helena
1697-07-23 1697-07-25 Brita Kåsta Lars /Andersson/ Brita /Ersdotter/
1697-07-02 1697-08-01 Anna Lilla Ölång Måns Kerstin
1697-08-02 1697-08-08 Erik Mellan Vintergatan Nils /Jonsson/ Anna /Persdotter/
1697-08-03 1697-08-08 Karin Henala Jakob /Ersson/ Ingrid /Jonsdotter/
1697-08-12 1697-08-15 Erik Stugutorp Jon /Ersson/ Anna /Andersdotter/
1697-08-13 1697-08-15 Elisabet Björnhult Jon /Jonsson/ Anna /Jakobsdotter/
1697-08-18 1697-08-22 Ingrid Per Marit
1697-08-16 1697-08-22 Kerstin Åsen Lars /Persson/ Ingrid /Nilsdotter/
1697-08-21 1697-08-22 Per Högbrunn Per /Jonsson/ Ingeborg /Jönsdotter/
1697-08-25 1697-08-29 Per Åby Anders /Persson/ Anna /Larsdotter/
1697-09-01 1697-09-05 Ingeborg Hagtorp Per Kerstin
1697- 1697-09-12 Kerstin Lindbol Nils Brita
1697- 1697-09-19 Anna Snåret Lars Ingeborg
1697- 1697-09-19 Brita Åby Jöns /Persson/ Marit /Persdotter/
1697- 1697-09-19 Per Låttra Per Kerstin
1697- 1697-09-21 Lars Mostugan Mårten /Mårtensson/ Karin
1697-09-23 1697-09-29 Brita Vik Erik Kerstin
1697-10-01 1697-10-10 Brita Lunda Erik /Ersson/ Kerstin /Ersdotter/
1697-10-09 1697-10-10 Brita Billsbro Olof Brita
1697-10-14 1697-10-24 Erik Ellfalla Böriel /Ersson/ Anna /Larsdotter/
1697-10-15 1697-10-24 Per Lunda Per Brita
1697-11-04 1697-11-07 Anders Söderspånga Daniel
1697-11-08 1697-11-14 Per Vad Anders /Ersson/ Elin /Nilsdotter/
1697-11-07 1697-11-14 Anders Båsenberga Anders Anna
1697-11-12 1697-11-14 Brita Skeppmyre Nils /Olsson/ Anna /Ersdotter/
1697-11-14 1697-11-21 Elisabet Hällbäcken Måns Ingeborg
1697-11-21 1697-11-28 Marit Lilla Lundbyskog Nils Anna
1697-11-30 1697-12-05 Elisabet Nils Pålsson Elisabet /Ekman/
1697-12-03 1697-12-05 Erik Västorp Anders Brita
1697-12-07 1697-12-12 Ingeborg Berga Jon Karin

© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Herbert Larsson / Bo Olson. 2006.