DÖDBOK VÄSTRA VINGÅKERS SOCKEN. C1:1 = 1666 - 1697.

DÖD TITEL F.NAMN E.NAMN PLATS ANHÖRIG AN.TITEL ÅLDER
1666 I Epiphania Barn Lunda Erik Bondesson
1666 I Epiphania Barn Lunda Erik Bondesson
1666 Barn Hacksta Lars
1666 III Epiphania Andreas Lundius Billsbro
1666 IV Epiphania Tjänstedräng Åby Nils Olsson
1666 Gammal husgumma Bron
1666 Septuagesima Mor Stubbgården Per
1666 Sexagesima Lars Bogården
1666 Sexagesima Spädbarn Vretsta Lars Olsson
1666  Sexagesima Oäkta barn Åby
1666 Die Matthiae Son Bengtsson Mjälnäs Bengt
1666 Svärmor Båltorp Förare
1666 Judica Liten dotter Ersdotter Finnstorp Erik
1666 Mor Hällgölet Nils
1666 Sonson Hällgölet Lars Nilsson
1666 Feria IV Pasch. Hustru Hällgölet Nils
1666 Misericordias Nils Brene
1666 Misericordias Liten dotter Olsdotter Lilla Brene Olof
1666 Jubilate Per Persson Säfstaby
1666 Nils Viala
1666 Hustru Målke Jon
1666 Gammal skräddar Hacksta
1666 II Trinitatis Rawel Henala
1666 II Trinitatis Piga Torp
1666 IV Trinitatis Nils Stugutorp
1666 IV Trinitatis Jöns Noteboda
1666 VII Trinitatis Hustru Björknäs Per
1666 IX Trinitatis Liten gosse Larsson Norrspånga Lars
1666 IX Trinitatis Liten dotter Persdotter Björknäs Per
1666 XIV Trinitatis Dräng Stugutorp
1666 XVIII Trinitatis Per Stubbgården
1666 XXI Trinitatis Son Vittorp Andreas Herr
1666 Die S:t Andreae Litet barn Lund Ryttare
1666 I Advent Barn Per Vännevad
1666 I Advent Son Nils Ersson Vik Erik
1666 I Advent Son Olsson Österby Olof
1667 Epiphania Hustru Anna Nästorp
1667 Epiphania Son Ersson Mjälnäs Erik
1667 I Epiphania Hustru Spånga Karl
1667 II Epiphania Gammal man Kyrkbacken
1667 II Epiphania Svärmor Målke Måns
1667 II Epiphania Barn Kavlinge Lars
1667 III Epiphania Far Björknäs Per
1667 III Epiphania Svärmor Lundtorp Bonde
1667 Per Hemmingsson
1667 Septuagesima Dotter Larsdotter Brännskogen
1667 Septuagesima Son Ersson Bistorp Erik
1667 Sexagesima Olof Ersson Sjögöle
1667 Esto Mihi Son Olsson Plomtorp Olof
1667 Esto Mihi Hustru Rosendal Lars
1667 Reminiscere Mor Vannala Mårten
1667 Mor Gillbergatorp Per
1667 Judica Böriel Vadstorp
1667 Judica Svärmor Stavhälla Gösta
1667 Judica Liten dotter Matts Enhörning
1667 Palmarum Guldsmed Sven
1667 Palmarum Per Ringeråd
1667 Palmarum Mor Backa Nils
1667 Palmarum Barn Gate Nils
1667 Feria II Pasch. Hustru Lundtorp Bonde
1667 Misericordias Hustru Viala Jon Ersson
1667 Jubilate Kvinnsperson Skrattorp
1667 Cantate Hustru Henala Nils
1667 Cantate Jon Roligheten
1667 Cantate Mor Karstorp, Svarttorps Rote Lars
1667 Acension Hustru Mjälnäs Håkan Soldat
1667 Exaudi Per Hansta
1667 Exaudi Barn Kåsta Bengt
1667 Gammal hustru Göketorp
1667 II Pentcoste Son Persson Kåsta Per Mårtensson
1667 II Pentecoste Lars Nilsson Vannala
1667 III Trinitatis Hustru Rude Erik
1667 VI Trinitatis Son Simon Larsson Vannala Lars Nilsson
1667 Nils Ilinge
1667 IX Trinitatis Litet barn Gunviken Per
1667 XII Trinitatis Soldat Nils Säfstaby
1667 XIII Trinitatis Dödfött barn Snåra Jon
1667 XIV Trinitatis Smed Stefan Vintergatan
1667 XVI Trinitatis Anders Bengtsson Lund
1667 XVII Trinitatis Syster Vadstorp Sven
1667 XVIII Trinitatis Matts Vittorp
1667 XVIII Trinitatis Olof Fallkärr
1667 XX Trinitatis Hustru Norrspånga
1667 XX Trinitatis Barn Lyttersta Bengt Olsson
1667 XXI Trinitatis Dotter Ragwaldsdotter Gunviken Ragwald
1667 XXIII Trinitatis Per Olsson Kesätter
1667 XXV Trinitatis Son Jansson Ängtorp Johan
1667 IV Advent Änka Viala Jon Ingewaldsson
1667 IV Advent Barn Berga Anders Larsson
1667 IV Advent Barn Båltorp Nils Husman
1667 IV Advent Simon Sköldnäs
1668
1668 Septuagesima Son Karstorp Per Olsson
1668 Septuagesima Jon Larsson Marsjö
1668 Sexagesima Matts Låttra
1668 Quinquagesima Anders Olsson Sköldnäs
1668 Gammal piga Ede
1668 Oculi Hustru Säfstaby
1668 Oculi Vallpiga Säfstaholm
1668 Oculi Dödfött barn Mjälnäs Erik
1668 Laetare Bonde Lundtorp
1668 Judica Hustru Stora Kulltorp Jon
1668 Judica Kålare Jakob Billsbro
1668 Judica Svärmor Håkan
1668 Palmarum Änka Vretsta Per Olsson
1668 Palmarum Barn Säfstaby Soldatänka
1668 Palmarum Dödfött barn Mogetorp Olof
1668 Långfredagen Son Bondesson Lundtorp Bonde
1668 Feria II Pasch. Dotter Säfstaby Soldatänka
1668 I p. Pasche Son Åsen Erik Olsson
1668 Misericordias Svärmor Åtorp Anders
1668 Misericordias Liten son Ängtorp Johan
1668 Jubilate Son Hansjötorp Per
1668 Jubilate Dotter Ersdotter Kåsta Erik Persson
1668 Annandag Pingst Nils Båsenberga
1668 Hustru (Ringtorp) Lars
1668 Eländig piga Viala
1668 Dom.Trinitatis Elin Backen
1668 Dom. Trinitatis Dotter Svensdotter Baggestugan Sven
1668 I Trinitatis Dräng Ringeråd
1668 Hustru Margareta Vretstastugan
1668 VIII Trinitatis Litet barn Stora Täppe Nils
1668 IX Trinitatis Hustru Gunilla Kikurn
1668 Die Jacobi Gubbe Högby
1668 Kvinnsperson .....stugan
1668 XIII Trinitatis Dödfött barn Gunviken
1668 XIV Trinitatis Spädbarn Vadstorp Per
1668 XXII Trinitatis Nils Stora Kulltorp
1668 Die Sim. et Jud. Gammal man Sköldnäs
1668 XXV Trinitatis Per Perstorp
1668 XXVII Trinitatis Jöns Stora Kulltorp
1668 XXVII Trinitatis Barn Åby Nils
1668 XXVII Trinitatis Barn Solberga Per
1668 I Advent Barn Solberga Per
1668 III Advent Kerstin Backen vid kyrkan
1668 III Advent Barn Baggetorp, Svarttorps Rote Erik
1668 IV Advent Son Larsson Lilla Ölång Lars
1669 Lars Olsson Berga
1669 Dräng Berga
1669 IV Epiphania Olof Lindbol
1669 IV Epiphania Son Buddetorp Gösta
1669 IV Epiphania Soldat Gölet
1669 IV Epiphania Vallkulla Billsbro
1669 IV Epiphania Barn Rosendal
1669 Gammal hustru Myngen
1669 Septuagesima Jon Andersson Rosendal
1669 Esto Miho Mor Bron Håkan
1669 Invocavit Änka Åsen Olof Ersson
1669 Invocavit Hustru Sköldnäs Olof Larsson
1669 Invocavit Dotter Jonsdotter Vretsta Jon Nilsson
1669 Reminiscere Olof Persson Säfstaby
1669 Oculi Lars Nilsson Båsenberga
1669 Oculi Änka Gillbergatorp
1669 Oculi Lars Karstorp, Svarttorps Rote
1669 Dräng Gropptorp
1669 Judica Hustru Oppeberga Ryttmästare
1669 Judica Jon Nilsson Vretsta
1669 Palmarum Svärmor Lilla Ölång Lars
1669 Långfredagen Olof Land
1669 Långfredagen Sonbarn Båsenberga Anders
1669 Långfredagen Barn Galltorpstugan Jöns Skräddare
1669 Quasimodogeniti Per Bengtsson Österby
1669 Quasimodogeniti Änka Brita Lund Lars
1669 Quasimodogeniti Son Åsen ÖG Olof Larsson
1669 II p. Pascha Karl Söderspånga
1669 II p. Pascha Hustru Brita Billsbro VG Nils
1669 Jubilate Liten dotter Spånga Hammar Lars Nilsson Välaktade
1669 Jubilate Erik Rude
1669 Jubilate Svärmor Olofstorp Jon Förare
1669 Cantate Per Olsson Mosstorp
1669 Cantate Lars Larsson Stora Brene
1669 Cantate Gammal hustru Skrattorp
1669 V p. Pascha Barn Finninge Erik
1669 Exaudi Amund Knutstorp
1669 Exaudi Nils Lund
1669 Exaudi Dotter Kåsta Lars Persson
1669 Olof Hansson Vittbro
1669 Karl Skårsnäs
1669 Feria II Pentecoste Piga Lunda
1669 Dom. Trinitatis Erik Läppe
1669 Mor Gunviken Erik
1669 Soldatänka Lunda
1669 I Trinitatis Dotter Saltorp Förare
1669 I Trinitatis Son Jon Säfstaby Änka
1669 II Trinitatis Olof Skenäs
1669 III Trinitatis Hustru Sköldnäs Olof Andersson
1669 Petri och Pauli dag Liten son Kåsta Erik Ersson
1669 IV Trinitatis Hustru Malin Äspetorp
1669 V Trinitatis Anders Norrspånga
1669 VI Trinitatis Måns Haddetorp
1669 VI Trinitatis Hustru Vik Jon
1669 VIII Trinitatis Gammal hustru Säfstastugan
1669 IX Trinitatis Hustru Båsenberga Jon
1669 IX Trinitatis Son Hansta Anders Ersson
1669 IX Trinitatis Barn Stockbäcken
1669 X Trinitatis Barn Högsjö Gård Hindrik Skrivare
1669 XIII Trinitatis Barn Lindbol Bonde
1669 XIV Trinitatis Lars Amundsson Torp
1669 Barn Äng Lars
1669 XV Trinitatis Kona Målke
1669 XVI Trinitatis Gammal piga Mene
1669 XVII Trinitatis Son Majors Backa Majorska
1669 XVII Trinitatis Dödfött barn Gunviken
1669 XVIII Trinitatis Olof Bistorp
1669 XIX Trinitatis Litet barn Bistorp
1669 XIX Trinitatis Oäkta barn Billsbro
1669 XX Trinitatis Son Dal Förare
1669 XXI Trinitatis Gammal hustru Mjälnäs
1669 XXII Trinitatis Gammal hustru Säfstastugan
1669 XXIV Trinitatis Son Hans Mjölnare
1669 XXIV Trinitatis Son Hans Mjölnare
1669 II Advent Barn Ålö Erik Svensson
1669 II Advent Mor Billsbro
1670 II Epiphania Mäster Lund
1669 IV Adventus Gosse Bondgölet Arvid
1669 Die Thomae Son Backa Måns
1670
1670
1670
1670
1670 Hustru Nybygget Anders
1670 III Epiphania Olof Nilsson Ring Vik
1670 Septuagesima Soldat Roligheten
1670 Sexagesima Olof Månsson Ålsätter
1670 Sexagesima Hustru Stockbäcken Soldat
1670 Sexagesima Litet Barn Lilla Kulltorp
1670 Sexagesima Hustru Plomtorp Olof
1670 Quinquagesima Lars Nilsson Lilla Kulltorp
1670 Judica Änka Kerstin Täppe
1670 Judica Barn Erstorp
1670 Quasimodogeniti Barn Oppeberga
1670 Misericordias Son Högby Lars
1670 Misericordias Hustru Sjögöle Olof Ersson
1670 Jubilate Sven Solberga
1670 Barn Sven Persson Hammarsmed
1670 Cantate Dotter Ålsätter Måns
1670 Dom. Vocem Jucundita Erik Låttra
1670, Barn Sköldnäs Soldat
1670 II Pentecoste Svärmor Vitan Olof Ersson
1670 II Pentecoste Dotter Buddetorp Gösta
1670 Dom. Trinitatis Fänrik Per Bång Backa
1670 Dom. Trinitatis Tiggare Matts
1670 I Trinitatis Dotter Lyttersta Erik Bondesson
1670 II Trinitatis Erik Vik
1670 II Trinitatis Gammal Soldathu Hagtorp Soldat
1670 IV Trinitatis Lars Larsson Viala
1670 V Trinitatis Anders Engelbrektsson Målke
1670 VI Trinitatis Litet Barn Slängbäcken
1670 VII Trinitatis Lars Stora Ölång
1670 Jacobii dag Barn Anders Klockare
1670 IX Trinitatis Barn Stora Sjögetorp Jon
1670 IX Trinitatis Barn Ventorp Olof
1670 XIII Trinitatis Barn Spånga Per Ragwaldsson
1670 XIV Trinitatis Per Jonsson Vretsta
1670 XV Trinitatis Hustru Marit Hacksta
1670 XVII Trinitatis Gammal Hustru Äskestugan
1670 XXI Trinitatis Gosse Lunda Bonde
1670 Dotter Spånga Hammar Sven Hammarsmed
1670 XXIII Trinitatis Gosse Hjälpetorp Algot
1670 XXIV Trinitatis Skräddare Olof Stavhälla
1670 XXIV Trinitatis Barn Sjögöle
1670 XXIV Trinitatis Jon Persson Bresätter
1670 XXV Trinitatis Barn Vretsta Nils Svensson
1670 I Adventus Barn Berga SG Olof
1670 II Adventus Soldathustru Ås Soldat
1670 Feria IV Nativitatis Lars Ersson Solberga
1670 Feria IV Nativitatis Hustru Bondgölet Olof
1671 I Epiphania Hustru Ullevi Nils
1671 I Epiphania Svärmor Mjälnäs Bengt
1671 I Epiphania Litet barn Karstorp, Gäringe Rote
1671 II Epiphania Piga Lilla Ölång
1671 III Epiphania Hustru Simonstorp Simon
1671 Kyndelsmässodagen Hustru Åsen ÖG Olof Larsson
1671 Kyndelsmässodagen Dotter Hacksta Olof Ersson
1671 VI Epiphania Per Ersson Käbbetorp
1671 Septuagesima Dotter Hacksta Olof Larsson
1671 Sexagesima Eländig Piga Käbbetorp
1671 Sexagesima Gammal Piga Säfsta
1671 Sexagesima Barn Sjögöle Olof Olsson
1671 Esto Mihi Jon Stora Hökhult
1671 Esto Mihi Änka Ingel Rosendal
1671 Gammal Hustru Båltorp
1671 Invocavit Hustru Myngen Anders
1671 II i Fastan Barn Svarttorp Jon
1671 Oculi Gammal Piga Backa ?
1671 Oculi Dotter Marsjö VG Jon
1671 Oculi Barn Saltorp Bonde
1671 Oculi Dotter Götslinge Jon
1671 Laetare Son Sandvik Jon
1671 Judica Son Låttra Hemming
1671 Palmarum Dotter Låttra Per Ersson
1671 Palmarum Son Båltorp Anders
1671 Långfredagen Per Lundtorp
1671 Feria II Pascha Lars Persson Hansta
1671 I post Pascha Per Hansson Berga
1671 I post Pascha Lars Oppsala
1671 II post Pascha Jon Vik
1671 Jubilate Hustru Gunviken Ragwald
1671 Jubilate Barn Sköldnäs Olof Andersson
1671 Cantate Jon Persson Bresätter
1671 Cantate Erik (Black) Vik
1671 V post Pascha Barn Marsjö ÖG Jon Persson
1671 I Trinitatis Korpral Per Larsson Vretsta
1671 I Trinitatis Litet Barn Malmberg Per Nilsson
1671 II Trinitatis Hustru Målke Måns
1671 II Trinitatis Gammal Man Skenäs
1671 IV Trinitatis Olof Karlsson Söderspånga
1671 IV Trinitatis Litet Barn Skyttorp
1671 V Trinitatis Liten Piga Mosstorp
1671 Die Jacobi Son Lunda Erik Bondesson
1671 VI Trinitatis Ingewald Båltorp
1671 VI Trinitatis Litet Barn Mosstorp
1671 VII Trinitatis Dotter Mjälnäs Bengt
1671 IX Trinitatis Gosse Roligheten Anders
1671 IX Trinitatis Dotter Roligheten Anders
1671 Bartholomei dag Dotter Roligheten Anders
1671 X Trinitatis Änka Österby Per Bengtsson
1671 X Trinitatis Jon Ålö
1671 XIII Trinitatis Gammal Hustru Notebostugan
1671 XVII Trinitatis Piga Baggbäcken
1671 XVII Trinitatis Liten Son Nordankärr Per
1671 Alla Helgons dag Nils Ullevi
1671 Dotter Säfsta Lars Månsson
1671 Dödfött Barn Ede Isak
1671 XXI Trinitatis Dödfödd Dotter Mjälnäs Bengt
1671 XXII Trinitatis Per Olsson Säfsta
1671 XXII Trinitatis Son Lilla Brene Olof
1671 XXIII Trinitatis Son Säfsta Olof Svensson
1671 I Adventus Barn Kåsta Ragwald
1671 II Adventus Son Gölet Änka
1671 III Adventus Barn Mogetorp Olof
1671 III Adventus Barn .....torp
1671 Die Thomaee Hustru Lilla Kulltorp Anders Jonsson
1671 Die Thomaee Barn Vretsta Erik Ersson
1671 Feria IV Nativitatis Hustru Lilla Sjögetorp Böriel
1671 Feria IV Nativitatis Barn Vadstorp
1671 I post Nativitatis Gammal Hustru Vad Måns Skräddare
1671 I post Nativitatis Barn Läppe Jon Olsson
1672 I Epiphania Per Nilsson Henala
1672 I Epiphania Barn Spånga Håkan
1672 II Epiphania Hustru Skyttorp Per
1672 II Epiphania Barn Kåsta
1672 III Epiphania Dotter Vittbro Olof
1672 III Epiphania Gosse Norrspånga
1672 III Epiphania Dödfött Barn Gatestugan
1672 IV Epiphania Son Lunda Bengt Olsson
1672 Septuagesima Son Saltorp Per Andersson Förare
1672 Septuagesima Oäkta Barn Gillbergatorp
1672 Sexagesima Olof Ersson Norrspånga
1672 Sexagesima Son Dammen Jon
1672 Esto Mihi Hustru Spånga Kvarn Hans Mjölnare
1672 Esto Mihi Hustru Munktorp Erik
1672 Invocavit Gammal Hustru Gäringstorp
1672 Reminiscere Lars Jönsson Lunda
1672 Reminiscere Barn Vannala Nils Eriksson
1672 Oculi Erik Jonsson Stavhälla
1672 Laetare Hustru Säfsta Erik Bondesson
1672 Laetare Hustru Håkanstorp Nils
1672 Judica Svärmor Vretsta Jon Persson
1672 Palmarum Hustru Vretsta Ingewald
1672 Palmarum Son Mjälnäs Bengt
1672 Palmarum Barn Vik Johan Ring
1672 Feria II Paschatos Hustru Vad Lars Larsson
1672 Feria II Paschatos Barn Båsenberga Lars Larsson
1672 I post Pascha Lars Skallbol
1672 I post Pascha Mor Melhult Lars
1672 I post Pascha Lars Jonsson Viala
1672 II post Pascha Hustru Vadstorp Anders
1672 II post Pascha Erik Baggetorp, Svarttorps Rote
1672 II post Pascha Gammal Piga Lilla Ölång
1672 IV post Pascha Hustru Måns
1672 IV post Pascha Änka Jon
1672 V post Pascha Gammal Hustru Vikstorp
1672 Trädgårdsdräng Skenäs
1672 Barn Rosendal
1672 Barn Spånga Hammar Daniel Hammarsmedsmäst
1672 Trinitatis Erik Äng
1672 Trinitatis Hustru Finninge Erik
1672 I Trinitatis Dotter Ristorp Anders
1672 I Trinitatis Gammal Kvinna Ärnebäckstugan
1672 II Trinitatis Gammal Hustru Säfsta Bonde
1672 III Trinitatis Per Jonsson Bresätter
1672 III Trinitatis Dotter Bresätter Per Jonsson
1672 III Trinitatis Dräng /Spånga Kvarn/ Hans Mjölnare
1672 III Trinitatis Johan Ängtorp
1672 III Trinitatis Nils Olsson Åsen
1672 III Trinitatis Jon Gillbergatorp
1672 III Trinitatis Son Mostugan Per
1672 Midsommardagen Toltorp, Östra Vingåker ??
1672 VI Trinitatis Per Olsson Österby
1672 IX Trinitatis Hustru Västervik Folke
1672 XI Trinitatis Son Backa ? Måns Skräddare
1672 XII Trinitatis Hustru Hansjötorp Per Jonsson
1672 XIII Trinitatis Son Hansjötorp Per Jonsson
1672 XIII Trinitatis Dödfött Barn Marsjö
1672 Dotterson Högbrunn Jon
1672 XV Trinitatis Barn Österby Per Olsson
1672 XVII Trinitatis Hustru Viala Olof Persson
1672 XIX Trinitatis Mor Tovekärr Olof
1672 XXIII Trinitatis Gammal Piga Marsjö
1672 XXV Trinitatis Nils Gölestugan
1672 I Adventus Soldatänka Käbbetorp
1672 III Adventus Dotter Backa Måns
1672 III Adventus Dotter Myngen Anders
1672 Die Thomae Anna
1673 Litet Barn Rude Erik Persson
1673 Sexagesima Svärmor Stensätter Lars
1673 Quinquagesima Nils Blacktorp
1673 Reminiscere Per Skeppmyre
1673 Reminiscere Barn Ede Olof
1673 Oculi Jon Ersson Marsjö
1673 Laetare Son Lunda Bengt
1673 Laetare Barn Berga SG Olof
1673 Judica Barn Säfsta Olof Svensson
1673 Palmarum Piga Kavlinge
1673 Skärtorsdagen Elin Vid Bron
1673 Feria II Pasch. Hustru Ärnebäck Per
1673 Feria II Pasch. Änka Hagtorp
1673 Feria IV Pasch. Barn Svenstorp Olof
1673 Quasimodogeniti Dotter Mellan Vintergatan Per Jönsson
1673 Misericordias Lars Persson Vad
1673 Misericordias Hustru Ede Jon
1673 Misericordias Vid Kyrkan
1673 V post Pasch. Son Låttra Per Ersson
1673 Die Ascens.Pasch. Hustru Smedstorp Erik Larsson
1673 Exaudi Hustru Marit Snickaregården
1673 Exaudi Hustru Vid Gillesbron Håkan
1673 Håkan Vid Gillesbron
1673 Feria IV Pentecostes Piga Säfsta Erik Bondesson
1673 Trinitatis Soldathustru Svartåstugan Soldat
1673 I Trinitatis Mor Svanvik Lars
1673 II Trinitatis Anders Ersson Nybygget
1673 II Trinitatis Hustru Hillevi Vid Gillesbron
1673 III Trinitatis Änka Henala Ragwald
1673 III Trinitatis Jon Vännevad
1673 IV Trinitatis Son Lilla Kulltorp Per Larsson
1673 IV Trinitatis Mor Björknäs Per
1673 Joh.Baptist.dag Liten Son Smedstorp Erik Larsson
1673 Petri och Pauli dag Gammal Piga Erstorp
1673 VI Trinitatis Anna Åsen
1673 VI Trinitatis Elin Söderspånga
1673 VI Trinitatis Soldathustru
1673 VII Trinitatis Hustru Håkanstorp Lars
1673 VII Trinitatis Isak Ede
1673 Barn Roligheten
1673 XVI Trinitatis Änka Marsjö
1673 XVII Trinitatis Dotterson Kesätter Ragwald
1673 XIX Trinitatis Dödfött Barn Gatestugan
1673 Alla Helgons Dag Hustru Vadstorp Sven
1673 Alla Helgons Dag Mor Gölet Anders
1673 XXVI Trinitatis Svärmor Kesätter Karl
1673 XXVI Trinitatis Son Vad Lars Larsson
1673 I Adventus Mor Hacksta Olof
1673 II Adventus Dotter Erstorp Per
1673 Gammal Hustru Ängstugan
1673 IV Adventus Barn Skrattorp
1673 IV Adventus Dödfött Barn Stora Täppe
1673 Feria II Nativit. Jöns Jonsson Vretsta
1674 III Epiphania Lars Ersson Vannala
1674 III Epiphania Gammal Piga Bromma
1674 IV Epiphania Karl Gräv
1674 IV Epiphania Gammal Hustru Ärnebäck
1674 IV Epiphania Barn Ås Olof
1674 VI Epiphania Bengt Göketorp
1674 VI Epiphania Hustru Säfsta Olof Svensson
1674 Septuagesima Jon Åndenäs
1674 Septuagesima Olof Åtorp
1674 Esto Mihi Ryttmästare Påvel Oppeberga
1674 Esto Mihi Lars Morjanå
1674 Esto Mihi Hustru Åby Lars
1674 Esto Mihi Svärmor Malmberg Per Bengtsson
1674 Invocavit Bonde Lindbol
1674 Invocavit Piga Skrattorp
1674 Invocavit Gammal Hustru Björknäs
1674 Invocavit Olof Bengtsson Heden
1674 Reminiscere Mor Sköldnäs Lars Simonsson
1674 Reminiscere Lars Backa
1674 Reminiscere Jöns Finninge
1674 Reminiscere Gammal Piga Målke
1674 Reminiscere Jon Vadstugan
1674 Reminiscere Gammal Piga Morjanå
1674 Oculi Per Ramstorp
1674 Oculi Hustru Sven
1674 Laetare Anders Båsenberga
1674 Laetare Dödfött Barn Bistorp Ragwald
1674 Judica Änka Sjögöle
1674 Judica Mor Kavlinge Nils
1674 Palmarum Matts Ede
1674 Palmarum Barn Säfsta Erik Bondesson
1674 Feria II Pasch. Barn Norrspånga Tråddragare
1674 Feria IV Pasch. Lars Heden
1674 Feria IV Pasch. Mor Stugutorp Anders
1674 Feria IV Pasch. Barn Svenstorp Olof
1674 Jubilate Hustru Gräv Jon
1674 Jubilate Barn Stugutorp Anders
1674 Cantate Jon Bogården
1674 V post Pasch. Barn Ilinge Per
1674 V post Pasch. Jon Gillbergatorp
1674 Exaudi Piga, Tiggerska Vännevad
1674 II Trinitatis Dotter Vretsta Lars Bondesson
1674 II Trinitatis Lars Kavlinge
1674 Hans Persson Berga
1674 IV Trinitatis Son Mjälnäs Erik
1674 V Trinitatis Dotter Lilla Kulltorp Per Larsson
1674 VI Trinitatis Hustru Högsjö Hammar Detlof Mäster
1674 VI Trinitatis Far Åtorp Anders Jonsson
1674 VI Trinitatis Oäkta Barn Säfsta
1674 IX Trinitatis Gammal Hustru ....stugan
1674 IX Trinitatis Dotter Åby Olof Larsson
1674 X Trinitatis Håkan Lövåker
1674 X Trinitatis Barn Stora Kulltorp
1674 XI Trinitatis Olof Baggetorp
1674 XI Trinitatis Hustru Karstorp
1674 XII Trinitatis Änka Bresätter
1674 XII Trinitatis Hustru Viala Måns
1674 XIII Trinitatis Son Norrspånga Knut
1674 XIV Trinitatis Ragwald Gunviken
1674 XIV Trinitatis Mor Kavlinge Nils
1674 XIV Trinitatis Dödfött Barn Nedre Vannala
1674 XV Trinitatis Hustru Vadstorp Anders
1674 XV Trinitatis Son Rude Per Ersson
1674 XVI Trinitatis Nils Andersson Gäringstorp
1674 XVI Trinitatis Mor Hult Olof
1674 XVIII Trinitatis Bengt Mattsson Torp
1674 XIX Trinitatis Gammal Hustru Bliggetorp
1674 XX Trinitatis Piga Vännevad
1674 XXI Trinitatis Jon Ede
1674 XXI Trinitatis Hustru Henala Nils Persson
1674 XXI Trinitatis Mor Stockbäcken Erik
1674 XXII Trinitatis Gammal Hustru Nygården
1674 XXII Trinitatis Gammal Kvinna Vännevad
1674 XXIII Trinitatis Piga Stora Sjögetorp
1674 XXIII Trinitatis Ung Dräng Hagtorp
1674 I Adventus Jon Olsson Bresätter
1674 I Adventus Mor Stora Täppe Olof
1674 I Adventus Hustru Henala Per Persson
1674 II Adventus Dotter Sjögöle Olof Olsson
1674 IV Adventus Hustru Marit Åby
1674 IV Adventus Dotter Henala Per Persson
1674 Feria III Nativit. Son Henala Per Persson
1674 Hustru Sjögöle Anders Olsson
1675 Epiphania Jon Olsson Österby
1675 I Epiphania Anders Olsson Sjögöle
1675 II Epiphania Änka Elin Lunda
1675 II Epiphania Svärmor Backa Måns
1675 III Epiphania Hustru Skenäs
1675 III Epiphania Dotter Vretsta Lars Olsson
1675 Dom.Purific.Mariae Gammal Piga Henala Erik Persson
1675 Sexagesima Hustru Bengtstorp Lars
1675 Sexagesima Skomakare Nils Marsjö
1675 Sexagesima Gammal fattig H Karstorp
1675 Quinquagesima Hustru Billsbro Anders
1675 Quinquagesima Gammal Piga Simonstorp
1675 Laetare Jakob Lönntorp
1675 Laetare Soldathustru Bengtstorp
1675 Laetare Pilt (Son) Finninge
1675 Judica Anders Stubbegården
1675 Judica Blind Piga Lunda
1675 Skärtorsdagen Olof Tyrisson Skrattorp
1675 Skärtorsdagen Son Vretsta Per Jonsson
1675 Skärtorsdagen Dödfött Barn Högby
1675 Quasimodogeniti Erik Olsson Bistorp
1675 Quasimodogeniti Hustru Båsenberga Erik Mårtensson
1675 Quasimodogeniti Dotter Berga Olof
1675 Jubilate Hustru Elisabet Skrattorp
1675 Jubilate Erik Munktorp
1675 Jubilate Hustru Hjälpetorp Per
1675 Jubilate Skräddare Chrissman
1675 Jubilate Hustru Läppe Nils
1675 Jubilate Barn Lindbol
1675 Jubilate Gammal Hustru
1675 Jubilate Annika
1675 Jubilate Dotter Annika
1675 Exaudi Ryttmästare Sven Uddsson Gropptorp
1675 Exaudi Hustru Kesätter Olof Larsson
1675 Exaudi Dotter Vik Per Bondesson
1675 Exaudi Barn Svartåstugan
1675 Feria II Pentecostes Hustru Götslinge Jon
1675 Feria II Pentecostes Dräng Vik Mårten
1675 Feria II Pentecostes Styvson Sliparbol Måns
1675 Feria II Pentecostes Barn Marsjö-Víttorp
1675 Soldat Gölet
1675 Tiggare Gropptorp
1675 Pilt (Son) Gölestugan
1675 Lars Säfstaholm
1675 II Trinitatis Bonde Säfsta
1675 II Trinitatis Lars Vännevad
1675 II Trinitatis Hustru Svartåstugan Nils
1675 II Trinitatis Son Björknäs Per
1675 II Trinitatis Erik Ormön
1675 II Trinitatis Hustru Marsjö Bengt
1675 II Trinitatis Jon Götslinge
1675 III Trinitatis Lars Rude
1675 III Trinitatis Hustru Ellfalla Per
1675 III Trinitatis Per Ellfalla
1675 III Trinitatis Svärmor Vretsta Erik Ingewaldsson
1675 Styvson Vad Lars Larsson
1675 Son Ekeberg Anders
1675 IV Trinitatis Änka Vik Erik Black
1675 IV Trinitatis Barn Säfsta Simon
1675 V Trinitatis Lars Olsson Åby
1675 V Trinitatis Pilt (Son) Gunviken Nils
1675 Tiggarhustru Lund
1675 VI Trinitatis Hustru Margareta Nästorp
1675 VI Trinitatis Piga Gäringstorp
1675 VII Trinitatis Hammarsmed Per Billsbro
1675 VII Trinitatis Hustru Karstorp Per Olsson
1675 VII Trinitatis Hustru Åsen Erik Olsson
1675 VII Trinitatis Sonbarn Vretsta Jon
1675 VII Trinitatis Tiggargosse Hjälpetorp
1675 VIII Trinitatis Änka Skallbol
1675 VIII Trinitatis Hustru Ingeborg Gillesbron
1675 VIII Trinitatis Dräng Sliparbol
1675 VIII Trinitatis Hustru Sandäng Per
1675 Tiggerska Hansta
1675 Mor Vretstastugan Mårten
1675 IX Trinitatis Håkan Målke
1675 IX Trinitatis Piga Hälleråd
1675 IX Trinitatis Son Berga Per Hansson
1675 IX Trinitatis Änka Stora Hökhult
1675 IX Trinitatis Malin Viala
1675 X Trinitatis Hustru Lilla Hökhult Jon
1675 X Trinitatis Hustru Berga Per Jonsson
1675 XI Trinitatis Måns Olsson Lunda
1675 XI Trinitatis Olof Bondesson Gunviken
1675 XII Trinitatis Dotter Viala Jon Jonsson
1675 XII Trinitatis Dotter Skrattorp Änka
1675 XII Trinitatis Barn Stora Kulltorp Soldat
1675 Die Bartholomaei Piga Sköldnäs
1675 Die Bartholomaei Hustru Ängstugan Jon
1675 XIII Trinitatis Hustru Vannala Lars Nilsson
1675 XIII Trinitatis Barn Dammstugan Erik
1675 XIV Trinitatis Hustru Myrkärr Hans
1675 XIV Trinitatis Gammal Piga Gäringsnäs
1675 XIV Trinitatis Liten Dotter Svarttorp Jon
1675 XV Trinitatis Liten Son Haddetorp Fänrik
1675 XVI Trinitatis Nils Persson Norrspånga
1675 XVI Trinitatis Dotter Marsjö Erik Persson
1675 XVII Trinitatis Änka Vik Olof Ring
1675 XVII Trinitatis Hustru Norrspånga Kristoffer
1675 XVII Trinitatis Spädbarn Läppe Olof
1675 XVIII Trinitatis Änka Målke Håkan
1675 XVIII Trinitatis Gammal Piga Gölestugan
1675 XVIII Trinitatis Son Stora Ölång Daniel
1675 XIX Trinitatis Gammal Hustru Kåsta
1675 Jöns Ängstugan
1675 XX Trinitatis Änka Marit Henala
1675 XXI Trinitatis Hustru Båsenberga Måns Andersson
1675 Die Sim.et Jud. Hustru Åsen Måns Skräddare
1675 Nils Dalstugan
1675 XXIV Trinitatis Kristoffer Nygård
1675 XXIV Trinitatis Hustru Nygård Kristoffer
1675 XXIV Trinitatis Svärmor Svarttorp Jon
1675 XXV Trinitatis Hustru Stockbäcken Erik
1675 XXV Trinitatis Mor Sköldnäs Nils Andersson
1675 I Adventus Olof Persson Ålsätter
1675 Die Andraee Son Erstorp Per
1675 II Adventus Jöns Olsson Henala
1675 III Adventus Erik Olsson Sätratorp
1675 III Adventus Son Norrspånga Jon
1675 IV Adventus Piga Malmberg Per Larsson
1675 IV Adventus Lars Stora Brene
1675 IV Adventus Hustru Billsbro Folke
1675 IV Adventus Folke Ärnebäckstugan
1675 IV Adventus Gammal Piga Kavlinge
1675 IV Adventus Barn Båsenberga
1675 Die Thomae Dotter Ödesbromma Per
1675 Feria IV Nativ. Dotter Hendrik Modin
1675 Feria IV Nativ. Hustru Österby Per Olsson
1675 Feria IV Nativ. Soldat Lunda
1675 Feria IV Nativ. Gammal Hustru Äskedalen
1675 Feria IV Nativ. Jon Sandvik
1675 Feria IV Nativ. Anders Ängstugan
1675 Feria IV Nativ. Dräng
1676 Epiphania Tiggerska
1676 II Epiphania Hustru Ålö Olof
1676 II Epiphania Nils Båltorp
1676 Septuagesima Jöns Gölet
1676 Septuagesima Gammal Piga Målke
1676 Pauli dag Gradessoldat
1676 Esto Mihi Mor Slängbäcken Måns
1676 Esto Mihi Son Malmberg Lars Nilsson
1676 Invocavit Måns Viala
1676 Invocavit Hustru Lilla Sjögetorp Anders Börielsson
1676 Invocavit Litet Barn Lilla Sjögetorp Anders Börielsson
1676 Invocavit Gammal Hustru Vadstugan
1676 Reminiscere Olof Vannala ?
1676 Reminiscere Styvson Vad Domare
1676 Reminiscere Hustru Nynäs Korpral
1676 Reminiscere Änka Lindbol
1676 Reminiscere Piga Skallbol
1676 Oculi Dräng Lilla Ölång
1676 Laetare Måns Mostugan
1676 Laetare Liten Pilt (Son Skrattorp
1676 Palmarum Hustru Berga Erik Olsson
1676 Quasimodogeniti Hustru Vad Erik Andersson
1676 Misericordias Liten Dotter Backa Erik Wigel
1676 Jubilate Korpral Martin Vretstastugan
1676 Cantate Nils Kavlinge
1676 Cantate Hustru Österby Jon
1676 Cantate Barn Gölestugan
1676 V post Pasch. Jöns Vitastugan
1676 V post Pasch. Svärmor Lyttersta Erik Bondesson
1676 Ascensionis Mor Malmberg Per Larsson
1676 Exaudi Per Wennwass Vännevad
1676 Exaudi Hustru Vännevad Per
1676 Exaudi Hustru Vretsta Jon Persson
1676 Exaudi Dotter Åsen Erik Olsson
1676 Feria IV Pentecost. Dotter Marsjö Jon Persson
1676 I Trinitatis Jon Norrspånga
1676 I Trinitatis Liten Son Bresätter Erik Jonsson
1676 I Trinitatis Oäkta Barn Bresätter
1676 X Trinitatis Piga Äsphult
1676 XII Trinitatis Liten Son Gate Erik
1676 XII Trinitatis Gammal Hustru Hansta
1676 XIV Trinitatis Änka Stora Brena
1676 XVII Trinitatis Dräng Vik Per Bondesson
1676 XVII Trinitatis Dotter Nygård Bengt
1676 XIX Trinitatis Jöns Gäringe
1676 XIX Trinitatis Son Fågeltorp Erik
1676 XX Trinitatis Hustru Kikurn Jon
1676 XXVII Trinitatis Barn Ålö Per Ragwaldsson
1676 XXVII Trinitatis Hustru Tovekärr ? Johan
1676 XXVII Trinitatis Hustru Finninge Jon
1676 II Adventus Bengt Vik
1676 II Adventus Soldathustru Nästorp
1676 II Adventus Litet Barn Stugutorp
1676 III Adventus Dotter Äng Måns
1677 IV Epiphania Hustru Berga Olof Jonsson
1677 IV Epiphania Änka Dammen
1677 IV Epiphania Piga Gölestugan
1677 V Epiphania Dödfött Barn Malmberg
1677 Die Purificationis Kronskytt Vittorp
1677 Septuagesima Barn Sjögölestugan Soldat
1677 Quinquagesima Son Mellan Vintergatan Per
1677 Reminiscere Hustru Ålö Per Olsson
1677 Reminiscere Son Ålö Per Olsson
1677 Reminiscere Dotter Lunda Per Folkesson
1677 Laetare Per Hjälpetorp
1677 Laetare Ung Dräng Marsjö Per
1677 Judica Son Högsjö Gård Hendrik Modin
1677 Långfredagen Måns Målke
1677 Jubilate Hustru Marsjö VG Jon Persson
1677 Misericordias Gammal Hustru Vittorp, Vretsta Rote
1677 Cantate Dotter Ede Jöns
1677 V Post Pasch. Anders Ekeberg
1677 V post Pasch. Hustru Rosendal Erik
1677 V post Pasch. Barn Västervik Per Persson
1677 Die Ascensionis Liten Son Åby Anders Persson
1677 Feria II Pentecostes Liten Son Marsjö VG Jon Persson
1677 Feria II Pentecostes Späd Son Gate Erik Larsson
1677 I Trinitatis Jon Vintergatan
1677 Joh.Bapt.dag Per Larsson Lilla Kulltorp
1677 IV Trinitatis Liten Dotter Berga SG Olof
1677 IV Trinitatis Son Marsjö VG Jon Persson
1677 Anders Enhörning Båltorp
1677 XI Trinitatis Dödfött Barn Bresätter Per Olsson
1677 XIII Trinitatis Jon Persson Vretsta
1677 Die Matthei Barn Långängen Erik
1677 Die Mattei Barn Långängen Erik
1677 Die Michaelis Gosse (Son) Gölestugan
1677 XVI Trinitatis Barn Hälleråd
1677 XVIII Trinitatis Dödfött Barn Kavlinge
1677 XIX Trinitatis Anders Nilsson Vannala
1677 XIX Trinitatis Per Ödesbromma
1677 XX Trinitatis Svärmor Åby Per
1677 XX Trinitatis Dotter Stora Hökhult Per Jonsson
1677 XXI Trinitatis Son Gölet Anders Andersson
1677 XXII Trinitatis Son Simonstorp Simon
1677 XXIII Trinitatis Piga Käbbetorp
1677 XXIV Trinitatis Dotter Vannala Anders Larsson
1677 I Adventus Hustru Snåret Lars
1677 I Adventus Hustru Melhult Lars
1677 II Adventus Son Hacksta Olof Jonsson
1677 II Adventus Liten Son Kikurn Jon Olsson
1677 Feria IV Nativ. Litet Barn Säfsta Måns
1677 Feria IV Nativ. Änka Gäringsnäs
1677 Feria IV Nativ. Daniel Ölång
1677 Feria IV Nativ. Änka Lyttersta
1678 I Epiphania Dödfött Barn Vik Jöns Jonsson
1678 II Epiphania Son Lunda Bengt Olsson
1678 Septuagesima Jon Stora Lundbyskog
1678 Sexagesima Hustru Stavhälla Gösta
1678 Sexagesima Son Käbbetorp Per Jonsson
1678 Esto Mihi Erik Mattsson Ås
1678 Invocavit Anders Solberga
1678 Invocavit Olof Ålö
1678 Oculi Barn Vittorp Olof Jonsson
1678 Laetare Dotter Åsens ÖG Olof Larsson
1678 Quasimodogeniti Hustru Österby Erik Olsson
1678 Jubilate Son Vannala Nils Ersson
1678 Cantate Dotter Ede Erik
1678 Cantate Piga Vikstorp
1678 Cantate Dotter Säfstaholm Befallningman
1678 Phil.et Jacobs dag Liten pilt (Son Vikstorp
1678 V post Pasch. Hustru Göketorp Per Olsson
1678 Exaudi Svärmor Lunda Per Folkesson
1678 Exaudi Hustru Söderspånga Olof Karlsson
1678 Trinitatis Jon Larsson Marsjö
1678 II Trinitatis Dotter Backa, Svarttorps Rote Måns
1678 Joh.Bapt.dag Liten Dotter Spånga Hammar Sven Björk
1678 Joh.Bapt.dag Gosse (Son) Målke Änka
1678 V Trinitatis Hustru Svartån Erik
1678 VI Trinitatis Dotter Daniel Hammarsmed
1678 VII Trinitatis Dotter Smedstorp Erik Larsson
1678 IX Trinitatis Liten Son Högsjö Gård Hendrik Modin
1678 IX Trinitatis Hustru Hacksta Karl
1678 X Trinitatis Barn Svartån Olof
1678 XI Trinitatis Gammal blind Pi Pampetorp
1678 XI Trinitatis Gosse (Son) Hacksta Anders
1678 XII Trinitatis Sköka Karin
1678 XIII Trinitatis Son Malmberg Lars Månsson
1678 XIII Trinitatis Son Hacksta Karl Ersson
1678 XIII Trinitatis Dotter Båsenberga Jon Andersson
1678 XIV Trinitatis Dotter Matts Orgeltrampare
1678 XIV Trinitatis Dotter Vretsta VG Per Larsson
1678 XIV Trinitatis Dotter Vretsta MG Olof Larsson
1678 XIV Trinitatis Dotter Berga NG Per Jonsson
1678 XIV Trinitatis Son Vittbro Jon
1678 XV Trinitatis Dotter Spånga Hans Mjölnare
1678 XV Trinitatis Dotter Söderspånga Esbjörn
1678 XV Trinitatis Dotter Vretsta MG Erik Larsson
1678 XVII Trinitatis Per Jonsson Götslinge
1678 XVII Trinitatis Dotter Göketorp Per Olsson
1678 XVIII Trinitatis Änka Säfsta
1678 XVIII Trinitatis Dotter Åby Nils
1678 XVIII Trinitatis Son Åby Olof Larsson
1678 XVIII Trinitatis Dotter Göketorp Per Olsson
1678 XX Trinitatis Son Svarttorp Olof
1678 XXI Trinitatis Hustru Hansta Jöns
1678 XXIV Trinitatis Olof Larsson Vannala
1678 XXIV Trinitatis Anders Stora Sjögetorp
1678 XXIV Trinitatis Barn Ärnebäck
1678 Oäkta Barn Henala Bengt
1678 I Adventus Gammal Piga Hansta
1678 I Adventus Barn Svanvik
1678 Feria IV Nativ. Måns Stora Lundbyskog
1678 Feria IV Nativ. Döv o blind Drä Nedre Vannala
1678 Feria IV Nativ. Soldat Stenstorp
1678 Feria IV Nativ. Dödfött Pilteba Dammen
1678 Feria IV Nativ. Hustru Gillbergatorp Per
1678 Cantate Dotter Säfstaholm Befallningsman
1679 II Epiphania Son Oppeberga Detlof /Kock/
1679 Pauli dag Soldathustru Ekeberg
1679 IV Epiphania Dn=Dräng? Johannes Nyman
1679 IV Epiphania Hustru Valborg Gropptorp
1679 V Epiphania Son Mene Sven
1679 V Epiphania Gammal Piga Kubbetorp
1679 Septuagesima Dotter Åsen Erik Olsson
1679 Septuagesima Barn Norrspånga Nils Skata
1679 Sexagesima Svärmor Spånga Kvarn Sven Björk
1679 Invocavit Gammal Hustru Lilla Vad
1679 Reminiscere Böriel Lilla Sjögetorp
1679 Laetare Jon Månsson Marsjö
1679 Laetare Gammal Soldat Kesätter
1679 Judica Hustru Övre Vannala Nils
1679 Palmarum Son Baggbäcken Bengt
1679 Palmarum Son Lagölet Jon
1679 Feria II Pasch. Svärmor Vretsta Ryttare
1679 Misericordias Hustru Österby Per Persson
1679 Jubilate Piga Billsbro Per
1679 Jubilate Piga Billsbro Per
1679 Jubilate Kvinnsperson Soldatstugan vid Ede
1679 Jubilate Barn Vännevad Erik Persson
1679 Cantate Lars Hemmingstorp
1679 Cantate Liten Son Österby Jon
1679 Cantate Son Läppe Olof Ersson
1679 V post Pasch. Svärmor Näs Daniel
1679 V post Pasch. Hustru Baggbäcken Sven
1679 V post Pasch. Hustru Viala Nils
1679 V post Pasch. Hustru Karin Kock
1679 V post Pasch. Liten Son Käbbetorp Per
1679 V post Pasch. Dotter Fräntorp Erik Olsson
1679 Ascensionis Änka Ekeberg
1679 Exaudi Erik Olsson Österby
1679 Feria II Pentecostes Olof Bäcktorp
1679 Feria II Pentecostes Mårten Vik
1679 Feria II Pentecostes Hustru Vadstorp Nils
1679 Feria II Pentecostes Hustru Lilla Kulltorp Olof
1679 Trinitatis Hustru Billsbro Anders Hammarsmed
1679 I Trinitatis Änka Elin Morjanå
1679 I Trinitatis /Isak/ Jonsson Kåsta
1679 I Trinitatis Piga Perstorp
1679 I Trinitatis Litet Barn Mjälnäs
1679 Joh.Bapt.dag Hustru Finnstorp Erik Wigel
1679  Joh.Bapt.dag Nils Bliggetorp
1679 Joh.Bapt.dag Oäkta Barn Bistorp Ragwald
1679 Petri et Pauli dag Barn Stugutorp
1679 III Trinitatis Per Olsson Henala
1679 III Trinitatis Jon Ersson Kåsta
1679 IV Trinitatis Per Stugutorp
1679 IV Trinitatis Per Jonsson Vretsta
1679 IV Trinitatis Hustru Ede Olof Jönsson
1679 Hustru Vretsta Ryttare
1679 V Trinitatis Erik Svartån
1679 V Trinitatis Son Lindbol Lars
1679 V Trinitatis Dotter Finnstorp Lars Nilsson
1679 VI Trinitatis Mor Vik Lars
1679 VI Trinitatis Per Ersson Rude
1679 VI Trinitatis Barn Skenäs Johan
1679 Gammal Piga Vretsta ÖG
1679 VIII Trinitatis Erik Ingewaldsson Vretsta
1679 VIII Trinitatis Barn Vretsta Anders Nilsson
1679 VIII Trinitatis Litet Barn Skrattorp
1679 VIII Trinitatis Son Vretsta Nils Jonsson
1679 IX Trinitatis Soldathustru Hälleråd Soldat
1679 IX Trinitatis Dotter Bresätter Erik Jonsson
1679 IX Trinitatis Son Lundtorp Erik Bondesson
1679 IX Trinitatis Son Bäcktorp Nils Olsson
1679 X Trinitatis Dotter Billsbro Jon Larsson
1679 X Trinitatis Dotter Kavlinge Olof Larsson
1679 XI Trinitatis Dotter Hacksta Per Nilsson
1679 XI Trinitatis Liten Son Vännevad Erik
1679 XII Trinitatis Olof Larsson Morjanå
1679 XII Trinitatis Barn Vretsta Olof Larsson
1679 XII Trinitatis Per Jonsson Berga
1679 XII Trinitatis Nils Olsson Bäcktorp
1679 Piga Mjälnässtugan
1679 XIII Trinitatis Dotter Spånga Anders Kristoffersson
1679 XIV Trinitatis Son Norrspånga Olof Persson
1679 XIV Trinitatis Kvinnsperson Stugutorp
1679 XV Trinitatis Son Billsbro Jon Larsson
1679 XVI Trinitatis Son Fräntorp Erik Olsson
1679 XIX Trinitatis Hustru Nytorp Olof
1679 XXII Trinitatis Gammal Piga Gäringstorpsstugan
1679 XXIII Trinitatis Gammal Piga Mjälnässtugan
1679 I Adventus Lars Jonsson Marsjö
1679 I Adventus Liten Son Finninge Erik Ersson
1679 III Adventus Hustru Vannala Mårten
1679 III Adventus Dräng Hälleråd
1679 III Adventus Barn Marsjö Nils Skomakare
1679 III Adventus Per Ragwaldsson Ålö
1679 Cantate Dotter Fräntorp Olof
1679 XIV Trinitatis Gammal Hustru Lilla Ölång
1680 Son Lunda Olof Månsson
1680 II Epiphania Hustru Sigrid Vretsta
1680 II Epiphania Litet Barn Vretsta
1680 IV Epiphania Dotter Lund Korpral
1680 IV Epiphania Kvinnsperson Bresätter
1680 IV Epiphania Barn Nästorp
1680 IV Epiphania Piga Bresätter
1680 Septuagesima Dotter Kesätter Bengt Bengtsson
1680 Quinquagesima Dräng Stavhälla Ingewald
1680 Invocavit Gammal Piga Mene
1680 Gammal Hustru Svarvarestugan
1680 Judica Bonde Ramstorp
1680 Laetare Änka Lövåker
1680 Judica Måns Kubbetorp
1680 Palmare Jöns Målke
1680 Palmare Hustru Stavhälla Ingewald
1680 Palmare Dödfött Barn Skeppmyre
1680 Quasimodogeniti Son Sjögöle Olof Olsson
1680 Misericordias Dotter Ekeberg Olof Andersson
1680 Cantate Son Lönntorp Nils
1680 Cantate Son Lönntorp Nils
1680 Cantate Dödfödd Dotter Ellfalla Erik
1680 Exaudi Piga Vittbro Jon
1680 Feria II Pentecostes Hustru Lönntorp Nils
1680 Feria II Pentecostes Son Högsjö Gård Erik Månsson
1680 Feria II Pentecostes Hustru Säfstaby Olof Nilsson
1680  Feria II Pentecoste Son Henala Per Nilsson
1680 Joh.Bapt.dag Mor Vad Erik Andersson
1680 Die Visitationis Mor Vintergatan Per Jonsson
1680 VI Trinitatis Gammal Hustru Stora Sjögetorpsstugan
1680 VIII Trinitatis Lars Nilsson Vannala
1680 VIII Trinitatis Piga Kavlinge
1680 VIII Trinitatis Barn Remsnidartorp
1680 IX Trinitatis Jon Ersson Viala 090.00.00
1680 IX Trinitatis Hustru Ärnebäck Per
1680 Bartholomei dag Hustru Skallbol Ragwald
1680 XIII Trinitatis Son Vik Olof Bengtsson
1680 XIV Trinitatis Liten Son Berga Per Hansson
1680 XV Trinitatis Änka Läppe Erik
1680 XVI Trinitatis Dotter Marsjö Lars Jonsson
1680 XVII Trinitatis Dotter Råmperåd Aron
1680 XVIII Trinitatis Per Kubbetorp
1680 XIX Trinitatis Erik Mogetorp
1680 XX Trinitatis Liten Son Ärnebäck Per
1680 Simon et Jud. dag Oäkta Barn Gillbergatorp
1680 XXII Trinitatis Svärmor Vik Jöns Olsson
1680 XXII Trinitatis Liten Dotter Ärnebäck Per
1680 I Adventus Erik Nedre Vannala
1680 I Adventus Nils Bondgölsstugan
1680 I Adventus Arvid Bondgölet
1680 I Adventus Gammal Piga Kåsta
1680 Andraee dag Mor Låttra Per
1680 III Adventus Bonde Vik
1680 Feria IV Nativ. Erik Bondesson Lunda
1680 Feria IV Nativ. Barn Vikstugan
1680 Son Kåsta Lars Persson
1681 Epiphania Olof Ersson Läppe
1681 III Epiphania Anders Andersson Vannala
1681 Septuagesima Svärmor Spånga Hans Mjölnare
1681 Septuagesima Liten Son Vännevad Erik Persson
1681 Sexagesima Lars Bondesson Vretsta
1681 Sexagesima Dotter Berga Jon
1681 Esto Mihi Änka Vik Bengt
1681 Esto Mihi Kapten Brogetorp
1681 Invocavit Hustru Gräv Bonde
1681 Invocavit Änka Kerstin Hansjötorp
1681 Reminiscere Per Jonsson Gäringe
1681 Laetare Hustru Ingeborg Simming
1681 Judica Olof Ersson Läppe
1681 Judica Eländig Piga Svarvarestugan
1681 Judica Kvinnsperson Hagtorp
1681 Judica Barn Hagtorp
1681 Die Annunt. Hustru /Båltorpsstugan/
1681 IV:de dag Påsk Dödfött Barn Saltorp
1681 Quasimodogeniti Snickare Mikael Billsbro
1681 Quasimodogeniti Barn Stora Täppe Nils
1681 Misericordias Son Kåsta Per Mårtensson
1681 Misericordias Dödfött Barn Marsjö
1681 Gosse (Son) Ramstorp
1681 Cantate Svärmor Lunda Lars Persson
1681 V post Pasch. Dödfött Barn Lindbol Lars Nilsson
1681 Feria IV Pentecostes Erik Olsson Käbbetorp
1681 Feria IV Pentecostes Son Buddetorp Anders Andersson
1681 Trinitatis Hustru Roligheten Anders
1681 III Trinitatis Liten Dotter Dal Löjtnant
1681 IV Trinitatis Son Johan Trädgårdsmästar
1681 IV Trinitatis Son Johan Trädgårdsmästar
1681 VI Trinitatis Far Vik Olof Andersson
1681 VII Trinitatis Son Äng Lars
1681 IX Trinitatis Dotter Vittbro Jon Olsson
1681 IX Trinitatis Dotter Vittbro Jon Olsson
1681 XII Trinitatis Gammal Piga Kåsta
1681 XIV Trinitatis Hustru Ramstorp Erik Bondesson
1681 XV Trinitatis Piga Vannala Mårten
1681 XV Trinitatis Barn ....torp
1681 XIX Trinitatis Gammal Hustru Gölet
1681 XX Trinitatis Olof Larsson Vads VG
1681 XXI Trinitatis Nils Torstensson Torstentorp
1681 XXIV Trinitatis Olof Sätratorp
1681 XXIV Trinitatis Hustru Vik Olof Larsson
1681 XXIV Trinitatis Dotter Stugutorp Lars Andersson
1681 XXIV Trinitatis Liten Son Vretsta Karl Ersson
1681 XXIV Trinitatis Hustru Ekeberg Jon
1681 I Adventus Änka Båltorp Nils Båtsman
1681 III Adventus Hustru Vitmossen Per
1682 I Epiphania Son Vretsta Nils Olsson
1682 I Epiphania Son Mjälnäs Olof Bengtsson
1682 I Epiphania Dotter Finninge Erik Ersson
1682 II Epiphania Olo Persson Majors Backa
1682 V Epiphania Hustru Ärnebäck Anders Bryngelsson
1682 Oculi Gammal Hustru Hälleråd
1682 Judica Piga Hjälpetorp
1682 Palmarum Barn Bondgölet Per
1682 Feria IV Pasch. Barn Kåsta Per Månsson
1682 I post Pasch. Svärmor Käbbetorp Per
1682 Misericordias Pilt (Son) Norrspånga
1682 Cantate Änka, Syster Berga SG Olof
1682 Jucunditatis Per Bossbro
1682 Jucunditatis Son Ekeberg Jon
1682 Jucunditatis Liten Dotter Ärnebäck Anders
1682 Jucunditatis Barn Rosendal
1682 Exaudi Son Brogetorp Fältskär
1682 Exaudi Liten Son Haddetorp Löjtnant
1682 Exaudi Saltpetersjudar Vännevad
1682 I Trinitatis Barn Malmberg Per Persson
1682 I Trinitatis Olof Lagölet
1682 V Trinitatis Hustru Råmperåd Aron
1682 VII Trinitatis Barn Säfstaby Olof Larsson
1682 IX Trinitatis Änka Marit Stora Sjögetorp
1682 IX Trinitatis Barn Kavlinge Anders Nilsson
1682 XI Trinitatis Hustru Stora Kulltorp Lars Jönsson
1682 XV Trinitatis Litet Barn Marsjö
1682 XVII Trinitatis Hustru Ingeborg Bondgölsstugan
1682 XVII Trinitatis Barn Bäcktorp
1682 XVIII Trinitatis Barn Vretsta Karl
1682 XXI Trinitatis Soldat Knutstorp
1682 XXIII Trinitatis Jon Stora Målke
1682 XXIII Trinitatis Piga Vannala Mårten
1682 XXIV Trinitatis Erik Nilsson Vad
1682 XXIV Trinitatis Barn Berga Per Hansson
1682 I Adventus Barn Ålö Simon
1682 I Adventus Dödfött Barn Ölång
1682 Olof Bengtsson Mjälnäs
1682 Feria IV Nativ. Olof Persson Finnstorp
1682 Dom post Nativ. Dotter Svanvik Jon
1683 Sexagesima Dotter Olof Hammarsmed
1683 Reminiscere Hustru Ingrid Bromma
1683 Reminiscere Dotter Olof Hammarsmed
1683 Reminiscere Litet Barn Kubbetorp
1683 Reminiscere Dödfött Barn Kavlinge
1683 Oculi Soldat Henala
1683 Laetare Erik Bondesson Säfstaby
1683 Judica Hustru Baggbäcken Bengt
1683 Annandag Påsk Nils Andersson Snåra
1683 Annandag Påsk Hustru Kåsta Per Bengtsson
1683 Annandag Påsk Dotter Lönntorp Änka
1683 Fjärdedag Påsk Mattias Wigel Finnstorp
1683 II post Pasch. Barn Ålöstugan
1683 Jubilate Mor Vik Mårten
1683 Jubilate Per Stora Brene
1683 Jubilate Hustru Berga Per Hansson
1683 Cantate Änka Roligheten
1683 V post Pasch. Dotter Berga Per Hansson
1683 Die Ascensionis Gammal Hustru Stugutorp
1683 Feria II Pentecostes Gammal Piga Ekebergsstugan
1683 I Trinitatis Per Olsson Karstorp
1683 XIII Trinitatis Liten Dotter Marsjö VG Jon Persson
1683 XIV Trinitatis Jöns Äskedalen 103.00.00
1683 XV Trinitatis Hustru Åsens ÖG Olof Larsson
1683 XVI Trinitatis Nils Mattsson Buddetorp
1683 XIX Trinitatis Per Månsson Lunda 095.00.00
1683 XX Trinitatis Dotter Övre Vannala Anders Larsson
1683 XXI Trinitatis Hustru Målvik Erik Larsson
1683 XXII Trinitatis Dotter Bergastugan Soldat
1683 XXIV Trinitatis Liten Son Österby Soldat
1683 XXIV Trinitatis Barn Marsjö VG
1683 XXV Trinitatis Per Larsson Åsen
1683 XXV Trinitatis Dödfött Barn Nytorp
1683 I Adventus Piga Stora Kulltorp
1683 II Adventus Barn Nedre Vannala
1683 II Adventus Gammal Hustru Båltorp
1683 II Adventus Olof Gölestugan
1684 Gammal Hustru Båltorp
1684 Olof Gölet
1684 Svärmor Ilinge Per
1684 Septuagesima Olof Svarttorp
1684 Sexagesima Lars Vad
1684 Quinquagesima Änka Vad Lars Persson
1684 Quinquagesima Svärmor Slängbäcken Erik
1684 Invocavit Barn Målke Erik
1684 Reminiscere Gammal Hustru Lilla Sjögetorpsstugan
1684 Oculi Hustru Sjögöle Matts Mattsson
1684 Oculi Barn Lunda Per Månsson
1684 Laetare Per Skyttorp
1684 Laetare Olof Lilldalen
1684 Laetare Nils Olsson Åsen
1684 Palmsöndagen Änka Anna Marsjö
1684 Palmsöndagen Son Nordankärr Erik
1684 Misericordoas Simon Ersson Söderspånga
1684 Misericordias Piga Säfstaby
1684 Misericordias Litet Barn Norrspånga
1684 Jubilate Änka Säfstaby Bonde
1684 Cantate Son Billsbro Hammar Anders Hammarsmedsmäst
1684 Die Phil.et Jacobi Gammal Hustru Bålstugan
1684 V post Pasch. Bengt Rude
1684 V post Pasch. Olof Tovekärr
1684 Die Ascensionis Olof Jonsson Stora Lundbyskog
1684 Feria II Pentecostes Dotter Vittorp, Vretsta Rote Håkan
1684 Joh.Bapt.dag Hustru Cecilia Dalstugan
1684 Vårfrudagen Lars Larsson Oppsala
1684 Vårfrudagen Barn Högsjö Gård
1684 Vårfrudagen Barn Svarttorp Per Mattsson
1684 Vårfrudagen Barn Stora Kulltorp
1684 VI Trinitatis Lars Håkanstorp
1684 VII Trinitatis Liten Son Jöns
1684 VII Trinitatis Gammal Piga Lönntorp
1684 VIII Trinitatis Son Land Jon
1684 Jacobi dag Soldathustru Vialastugan Soldat
1684 Jacobi dag Dotter Säfstaby Olof Andersson
1684 X Trinitatis Soldat Näs
1684 XII Trinitatis Hustru Stora Sjögetorp Jon
1684 XII Trinitatis Dotter Backa, Svarttorps Rote Måns
1684 XII Trinitatis Barn Västra Vintergatan
1684 XIII Trinitatis Liten Son Viala Per Olsson
1684 XIV Trinitatis Främmande Man Östergötland
1684 XIV Trinitatis Dotter Slängbäcken Erik
1684 XIV Trinitatis Son Nästorp Måns
1684 XV Trinitatis Litet Barn Svartån
1684 XVI Trinitatis Son Säfstaby Måns
1684 XVI Trinitatis Son Karstorp Olof
1684 XXI Trinitatis Karin
1684 XXV Trinitatis Hustru Hacksta Erik Kristoffersson
1684 XXVI Trinitatis Hustru Malmberg Per Larsson
1684 I Adventus Barn Bäcktorp
1684 III Adventus Gammal Piga Spånga
1684 III Adventus Litet Barn Buddetorp Anders Andersson
1684 Feria II Nativ. Olof Larsson Vik
1684 Feria II Nativ. Dödfött Barn Skenäs Trädgårdsmästar
1685 I Epiphania Måns Andersson Åsen
1685 I Epiphania Barn Viala Soldat
1685 I Epiphania Barn Mjälnässtugan
1685 I Epiphania Dödfött Barn Finninge Per
1685 II Epiphania Barn Rosendal
1685 II Epiphania Dödfött Barn Kesätters ST
1685 VI Epiphania Soldathustru Kesätters ST Soldat
1685 V Epiphania Dotter Stubbegården Nils Larsson
1685 Septuagesima Mor Norrspånga Per Andersson
1685 Septuagesima Dotter Vikstorp Anders
1685 Esto Mihi Hustru Sätratorp Folke
1685 Esto Mihi Änka Säfstaby
1685 Invocavit Gammal Hustru Säfstaby
1685 Invocavit Barn Stockbäcken
1685 Invocavit Litet Barn Lindbol
1685 Reminiscere Änka Ålsätter Olof Persson
1685 Reminiscere Mor Ålsätter Lars
1685 Oculi Per Nilsson Berga
1685 Oculi Barn Lunda Bengt Olsson
1685 Laetare Dödfött Barn Marsjö
1685 Judica Hustru Lilla Ölång Lars
1685 Judica Lars Jonsson Götslinge
1685 Judica Barn Vannala
1685 Feria II Pentecostes Hustru Marsjö Jon Olsson
1685 I post Pasch. Dödfött Barn Åby Soldat
1685 Misericordias Anders Larsson Gadd Lund
1685 Misericordias Hustru Båsenberga Jon Jonsson
1685 Jubilate Folke Sätratorp
1685 Cantate Per Ersson Högsjö Gård
1685 Cantate Dotter Lunda Olof Månsson
1685 Cantate Svärmor Målketorp Erik
1685 V post Pasch. Hustru Erstorp Per
1685 V post Pasch. Barn Gäringe Olof Nilsson
1685 V post Pasch. Barn Morjanå Olof Nilsson
1685 Exaudi Erik Gunviken
1685 Exaudi Hustru Sköldnäs Olof
1685 Feria II Pasch. Per Larsson Vretsta
1685 III Trinitatis Anders Ristorp
1685 III Trinitatis Hustru Vännevad Per Jonsson
1685 III Trinitatis Dödfött Barn Vännevad Per Jonsson
1685 IX Trinitatis Hustru Ärnebäck Erik Persson
1685 XIII Trinitatis Lars Ersson Näs
1685 XVI Trinitatis Hustru Svanvik Lars
1685 XVII Trinitatis Änka Säfstaby Per Bondesson
1685 XVII Trinitatis Karl Skyttorp
1685 XVII Trinitatis Erik Olsson Berga
1685 XX Trinitatis Son Åsen Lars Fjärdingsman
1685 XXI Trinitatis Hustru Backa Nils Knutsson
1685 XXII Trinitatis Bengt Larsson Svartån
1685 XXIII Trinitatis Klockare Anders Skenäs
1685 I Adventus Soldat Bengt Nilsson Finnstorp
1685 II Adventus Son Stubbetorp Lars Persson
1685 III Adventus Dotter Säfstaby Bonde Bondesson
1685 IV Adventus Liten Son Stora Lundbyskog Lars
1686 Barn Marsjö VG Jon Persson
1686 III Epiphania Änka Brita Berga
1686 Septuagesima Hustru Smedstorp Håkan
1686 Invocavit Svärfar Oppeberga Detlof
1686 Invocavit Dödfött Barn Ellfalla
1686 Reminiscere Gammal Hustru Lilla Sjögetorp
1686 Reminiscere Gammal Kvinnspe Stugutorp
1686 Oculi Mor Baggetorp Josias
1686 Oculi Dödfött Barn Åsens ÖG
1686 Hustru Stavhällsstugan Sven
1686 Mor Gräv Bonde
1686 Feria II Pasch. Son Daniel Hammarsmedsmäst
1686 I post Pasch. Litet Barn Skyttorp
1686 Mor Sköldnäs Nils Larsson
1686 Jubilate Dödfött Barn Ede
1686 Cantate Liten Dotter Perstorp Olof
1686 V post Pasch. Hustru Säfstaby Nils Månsson
1686 V post Pasch. Skräddare Nils Övre Vannala
1686 V post Pasch. Dotter Ödesäng Olof Persson
1686 V post Pasch. Olof Nilsson Vretsta
1686 Exaudi Hustru Lyttersta Olof Ersson
1686 Exaudi Barn Baggetorp Håkan Larsson Soldat
1686 I Trinitatis Son Malmberg Lars Månsson
1686 I Trinitatis Barn Hacksta
1686 II Trinitatis Hustru Nytorp Olof
1686 II Trinitatis Barn Nytorp Olof
1686 III Trinitatis Barn Nästorp Anders Knutsson
1686 Petri et Pauli dag Svärmor Åsen Lars Olsson
1686 Son Söderspånga Olof Olsson
1686 VI Trinitatis Bonde Marsjö
1686 VI Trinitatis Son Kikurn Jon
1686 IX Trinitatis Son Mjälnäs Bengt
1686 VIII Trinitatis Barn Norrspånga Anders Jonsson
1686 X Trinitatis Liten Son Kikurn Jon
1686 XII Trinitatis Son Ås Änka
1686 XIV Trinitatis Dödfött Barn Snåret Måns
1686 Mathei dag Änka Lagölet
1686 XVIII Trinitatis Erik Larsson Marsjö
1686 XXVIII Trinitatis Mor Knutstorp Soldat
1686 XXII Trinitatis Son Tegelslagartorp Olof Larsson
1686 XXII Trinitatis Son Heden Jon
1686 XXII Trinitatis Son Ålsätter Lars Larsson
1686 XXII Trinitatis Barn Skallbol Soldat
1686 XXV Trinitatis Mor Vretsta Olof Månsson
1686 III Adventus Barn Gäringe Soldat
1686 IV Adventus Hustru Vik Matts Ersson
1686 IV Adventus Änka Rude Bengt
1686 Nils Ersson Sköldnäs
1687 Septuagesima Soldatänka Gölestugan Soldat
1687 Septuagesima Barn Oppeberga Johan Svensson
1687 Quadragesima Liten Son Vannala Anders Larsson
1687 Palmarum Hustru Stora Hökhult Per Jonsson
1687 X Trinitatis Per Vitmossen
1687 Misericordias Son Rude Olof Persson
1687 Jubilate Nils Mattsson Lunda
1687 Jubilate Hustru Vik Anders Jonsson
1687 Jubilate Änka Marsjöstugan
1687 Cantate Hustru Norrspånga Nils Nilsson
1687 Cantate Dotter Svarttorp Måns
1687 Cantate Barn Högsjö Hammar Kolare
1687 V post Pasch. Per Larsson Marsjö
1687 Feria II Pentecostes Hustru Bengta Åsen
1687 II Trinitatis Hustru Tegelslagartorp Per
1687 Feria II Pentecostes Hustru Susanna Säfstaby
1687 II Trinitatis Dotter Viala Olof Olsson
1687 III Trinitatis Anders Olsson Säfstaby
1687 V Trinitatis Per Persson Vad
1687 IX Trinitatis Dotter Edebotorp Lars Andersson
1687 XI Trinitatis Jon Stora Kulltorp
1687 XI Trinitatis Dotter Högsjö Kvarn Petter Michelsson
1687 XIII Trinitatis Barn Lönntorp Soldat
1687 XIV Trinitatis Dotter Åby Anders Persson
1687 XV Trinitatis Jon Jonsson Viala
1687 XV Trinitatis Barn Nyberg Olof Persson
1687 XV Trinitatis Dödfött Barn Fräntorp Soldat
1687 XV Trinitatis Barn Gunviken Soldat
1687 XVII Trinitatis Hustru Malmberg Jon Persson
1687 XVII Trinitatis Dödfött Barn Malmberg
1687 XVIII Trinitatis Barn Viala Mårten Nilsson
1687 XVIII Trinitatis Barn Lilla Ölång Soldat
1687 XX Trinitatis Barn Lunda Olof Månsson
1687 XX Trinitatis Barn Vad Änka
1687 XXI Trinitatis Barn Målke Nils Andersson
1687 XXII Trinitatis Per Jakobsson Ärnebäck
1687 XXII Trinitatis Far Äspetorp Johan
1687 XXII Trinitatis Barn Torsbro Jakob
1687 XXIII Trinitatis Dotter Stora Sjögetorp Per
1687 XXIV Trinitatis Hustru Lunda Olof Månsson
1687 XXVI Trinitatis Änka Kerstin Hacksta
1687 XXVI Trinitatis Änka Stora Lundbyskog Jon
1687 XXVI Trinitatis Hustru Hacksta Nils Persson
1687 I Adventus Olof Larsson Sköldnäs
1687 II Adventus Lars Högby
1687 II Adventus Hustru Stora Täppe Olof Ersson
1687 III Adventus Liten Son ....spånga Måns
1687 III Adventus Barn Lunda Olof Månsson
1687 IV Adventus Ingewald Norrspånga
1687 IV Adventus Hustru Berga Sven
1687 Feria IV Nativ. Bonde Ragwaldsson Ängtorp
1688 II Epiphania Änka Bresätter Jon Olsson
1688 III Epiphania Anders Lilla Vad
1688 IV Epiphania Bokhållare Johan Hindriksson Bromma
1688 IV Epiphania Anders Karstorp, Svarttorps Rote
1688 IV Epiphania Barn Svarttorp Måns
1688 Invocavit Barn Säfstaby Olof Andersson
1688 Reminiscere Hustru Finnstorp Anders Olsson
1688 Quasimodogeniti Barn Lindbol Lars Nilsson
1688 Trinitatis Hustru Bystugan Måns
1688 III Trinitatis Barn Lunda Nils Ersson
1688 VIII Trinitatis Dotter Kavlinge Nils Olsson
1688 VIII Trinitatis Nils Persson Finnstorp
1688 VIII Trinitatis Gammal Hustru Karstorp, Svarttorps Rote
1688 IX Trinitatis Hustru Sköldnäs Nils Nilsson
1688 IX Trinitatis Barn Högsjö Kvarn Erik Kolare
1688 XI Trinitatis Liten Son Hacksta Nils Persson
1688 XII Trinitatis Hustru Österby Olof Persson
1688 XVIII Trinitatis Hustru Svartån Olof
1688 XIX Trinitatis Lars Andersson Norrspånga
1688 XIX Trinitatis Pilt (Son) Karstorp, Svarttorps Rote
1688 XIX Trinitatis Barn Karstorp, Svarttorps Rote
1688 XIX Trinitatis Sven Johansson Berga
1688 XIX Trinitatis Hustru Vik Simon Olsson
1688 XX Trinitatis Lars Svanvik
1688 XXI Trinitatis Änka Anna Övre Vannala
1688 IV Adventus Hustru Bondgölestugan Jon
1689 Son Vitan Anders Olsson
1689 Barn Ås
1689 II Epiphania Olof Jonsson Hacksta
1689 II Epiphania Kyrkväktare Matts
1689 II Epiphania Son Vik Simon Olsson
1689 Septusgesima Dotter Berga Nils Persson dy
1689 Septuagesima Barn Vretsta Soldat
1689 Reminiscere Mor Båsenberga Jon Andersson
1689 Reminiscere Hustru Viala Jon Månsson
1689 Reminiscere Son Göketorp Johan Jönsson
1689 Reminiscere Son Göketorp Johan Jönsson
1689 Judica Jon Persson Malmberg
1689 Judica Barn Stora Målke Soldat
1689 Judica Dödfödd Son Spånga Simon
1689 Palmarum Marta Tovekärr
1689 Feria II Pentecostes Jon Larsson Plomtorp
1689 Palmarum Liten Son Gäringe Lars Mårtensson
1689 Misericordias Dräng Vik Jöns Olsson
1689 Jubilate Olof Galltorp
1689 Jubilate Hustru Malmberg Per Persson
1689 Jubilate Per Olsson Söderspånga
1689 Jubilate Gammal Piga Stora Täppestugan
1689 Cantate Fjärdingsman Olof Larsson Åsen
1689 Cantate Änka Söderspånga Per Olsson
1689 V post Pasch. Son Svarttorp Per Folkesson
1689 V post Pasch. Son Bresätter Erik Folkesson
1689 Feria II Pentecostes Hustru Marsjö Bengt Larsson
1689 Feria II Pentecostes Liten Dotter Svanvik Jon Larsson
1689 Feria II Pentecostes Barn Norrspånga Soldat
1689 III Trinitatis Jon Ludgovius Prästgården
1689 III Trinitatis Hustru Marit Billsbrostugan Mårten
1689 VI Trinitatis Dotter Lund Bengt Andersson Ryttare
1689 VI Trinitatis Liten Dotter Marsjö Bengt Jönsson
1689 VIII Trinitatis Son Åby Per
1689 VIII Trinitatis Dotter Svarttorp Måns
1689 VIII Trinitatis Gammal Piga Elsa Svarttorp
1689 IX Trinitatis Mor, Hustru Kerstin Vittbro Jon Olsson
1689 IX Trinitatis Dotter Nordankärr Erik
1689 IX Trinitatis Barn Sköldnäs Erik
1689 XVI Trinitatis Jon Persson Marsjö
1689 XVII Trinitatis Svärmor Viala Per Olsson
1689 XVII Trinitatis Dödfött Barn Vik Matts Ersson
1689 XVII Trinitatis Dödfött Barn Vik Matts Ersson
1689 XVII Trinitatis Dödfött Barn Vannala Jon Mårtensson
1689 XVII Trinitatis Barn Stora Brene Erik
1689 XXI Trinitatis Måns Larsson Ålsätter
1689 Allhelgonadagen Gammal Dräng Olof Larsson Kåsta
1689 XXIII Trinitatis Förridare Vitan
1689 XXIV Trinitatis Jöns Persson Bäcktorp
1689 XXIV Trinitatis Gammal Piga Stora Kulltorp
1689 XXIV Trinitatis Barn Högsjö Hammar Kolare
1689 XXV Trinitatis Hustru Sköldnäs Lars Larsson
1689 XXV Trinitatis Son Åsen Erik Olsson
1689 XXV Trinitatis Dödfött Barn Oppeberga Caiman Ryttare
1689 XXVI Trinitatis Gammal fattig G Sandängstugan
1689 XXVI Trinitatis Gammal Piga Karstorp, Svarttorps Rote
1689 XXVI Trinitatis Grindstugugumma Fattigstugan
1689 I Adventus Hustru Mene Sven
1689 II Adventus Lars Jonsson Stora Lundbyskog
1689 IV Adventus Son Slängbäcken Erik
1689 IV Adventus Son Bresätter Per Nilsson
1689 IV Adventus Son Göketorp Förridare
1689 IV Adventus Son Slängbäcken Erik
1689 IV Adventus Liten Dotter Vad Olof Larsson
1689 IV Adventus Dödfödd Liten D Ede Olof Jonsson
1689 IV Adventus Dotter Sätratorp Jon
1690 Änka Jon Ludgovius
1690 Liten Dotter Vittbro Jöns Olsson
1690 Liten Son Åby Anders Persson
1690 Skomakare Per Nilsson Hagtorp
1690 Skräddare Olof Andersson Lundtorp
1690 Erik Slängbäcken
1690 III Epiphania Dräng Stugutorp
1690 III Epiphania Soldathustru Ärnebäck Soldat
1690 III Epiphania Son Vik Matts
1690 III Epiphania Hustru Melhult Lars
1690 IV Epiphania Jon Jonsson Båltorp
1690 IV Epiphania Gammal Piga Ingeborg Persdotter Båltorp
1690 IV Epiphania Barn Vintergatan Soldat
1690 IV Epiphania Mor Marsjö Jon Olsson
1690 IV Epiphania Gammal Gumma Bondgölet
1690 IV Epiphania Son Högbrunn Per Jonsson
1690 V Epiphania Per Persson Käbbetorp
1690 V Epiphania Son Viala Jon Jonsson
1690 V Epiphania Gammal Gumma Högsjö
1690 V Epiphania Hustru Svenstorp Olof
1690 V Epiphania Mor Erstorp Sven
1690 Septuagesima Jöns Olsson Vik
1690 Septuagesima Anders Caiman Oppeberga
1690 Septuagesima Per Ersson Billsbro
1690 Septuagesima Änka Lönntorp
1690 Sexagesima Gammal Husgumma Gunviken
1690 Sexagesima Gammal Husman Lilla Sjögetorp
1690 Sexagesima Änka Hemmingstorp
1690 Quinquagesima Gammal Piga Fattigstugan
1690 Quinquagesima Son Österby Per Olsson
1690 Quinquagesima Son Österby Per Olsson
1690 Quinquagesima Per Persson Österby
1690 Quadragesima Jon Remsnidartorp
1690 Quadragesima Jon Finninge
1690 Quadragesima Hustru Stora Målke Nils Andersson
1690 Quadragesima Mjölnare Tomas Högsjö
1690 Quadragesima Soldat Sandäng
1690 Quadragesima Soldatbarn Norrspånga Soldat
1690 Reminiscere Hustru Säfstaby Per Olsson
1690 Reminiscere Gumma Fattigstugan
1690 Reminiscere Gumma Fattigstugan
1690 Oculi Korpral Jon Marsjö
1690 Oculi Liten Son Stora Täppe Snders
1690 Annunc.Mariae Gammal Gumma Vännevad
1690 Laetare Per Mårtensson Kåsta
1690 Judica Mor Målke Nils Andersson
1690 Judica Nils Nilsson Båsenberga
1690 Judica Barn Stora Brene Olof
1690 Judica Skräddare Måns Åsen
1690 Judica Anders Fattigstugan
1690 Palmarum Per Karlsson Mene
1690 Palmarum Nils Vittorp
1690 Palmarum Erik Hacksta
1690 Palmarum Jon Nilsson Norrspånga
1690 Feria II Pasch. Nils Jonsson Vannala
1690 Freia II Pasch. Dödfött Barn Gäringe Lars Mårtensson
1690 Feria II Pasch. Barn Berga Soldat
1690 Feria II Pasch. Barn Berga Soldat
1690 Philippi Jacobi dag Hustru Roligheten Anders
1690 Misericordias Dräng Malmberg Per Persson
1690 Jubilate Jon Gräv
1690 Jubilate Gammal Gumma Vretstastugan
1690 Jubilate Erik Jonsson Säfstaby
1690 Jubilate Gammal Gumma Fattigstugan
1690 Rogate Erik Persson Sköldnäs
1690 Rogate Hustru Ringeråd Olof Larsson
1690 Rogate Son Ellfalla Olof
1690 Gammal Gumma Fattigstugan
1690 Barn Åby ST Soldat
1690 Die Ascens. Chr. Per Larsson Vretsta
1690 Gammal Piga Båsenberga
1690 Litet Barn Vik Soldat
1690 Oäkta Barn Malmberga Jöns Mattsson
1690 Annandag Pingst Hustru Gate Erik
1690 Annandag Pingst Son Hacksta Olof Larsson
1690 I Trinitatis Son Äspetorp Lars Olsson
1690 I Trinitatis Ede Per Nilsson
1690 I Trinitatis Son Lundtorp Lars Olsson
1690 III Trinitatis Gammal Piga Gertrud Billsbro
1690 III Trinitatis Liten Son Vad Anders Ersson
1690 IV Trinitatis Hustru Perstorp Olof Persson
1690 V Trinitatis Hustru Henala Erik Persson
1690 VI Trinitatis Hustru Äskedalen Jöns
1690 VII Trinitatis Lars Simonsson Hacksta
1690 VII Trinitatis Olof Svartån
1690 VII Trinitatis Liten Son Svarttorp Måns
1690 VIII Trinitatis Måns Rosendal
1690 VIII Trinitatis Hustru Nästorp Anders
1690 X Trinitatis Hustru Buddetorp Johan
1690 X Trinitatis Mor Perstorp Olof
1690 X Trinitatis Dödfött Barn Finninge
1690 XI Trinitatis Änka Åsen Fjärdingsman
1690 XI Trinitatis Barn Kåsta Soldat
1690 XII Trinitatis Liten Dotter Sjögöle Olof Olsson
1690 XII Trinitatis Liten Son Norrspånga Lars Persson
1690 XIII Trinitatis Håkan Vännevad
1690 XIII Trinitatis Per Mellan Vintergatan
1690 XIII Trinitatis Änka Ingrid Gäringe
1690 XIV Trinitatis Änka Karin Ormön
1690 XVII Trinitatis Dödfött Barn
1690 XIX Trinitatis Hammarsmedsmäst Detlof Kock Högsjö Bruk
1690 XXII Trinitatis Liten Dotter Lunda Olof Mårtensson
1690 I Adventus Nils Persson Henala
1690 II Adventus Per Kärrtorp
1690 III Adventus Son Malmberg Per Olsson
1690 IV Adventus Mor Vannala Nils
1690 IV Adventus Matts Lilla Sjögetorp
1690 3:dje dag Jul Gumma Baggetorps ST
1691
1691 Dom.p.Circ. Hustru Edebotorp Anders
1691 I Epiphania Esbjörn Råmperåd
1691 II Epiphania Gumma Fattigstugan
1691 III Epiphania Hustru Fräntorp Bonde
1691 III Epiphania Gammal Piga Lilla Täppe ST
1691 III Epiphania Dödfött Barn Råmperåd
1691 IV Epiphania Hustru Västervik Måns
1691 Quinquagesima Befallningsman Per Nilsson Säfstaholm
1691 Quinquagesima Mor Österby Jon
1691 Quinquagesima Dödfött Barn Klas Hammarsmedsmäst
1691 Quinquagesima Barn Norrspånga Soldat
1691 Quadragesima Son Käbbetorp Per
1691 Reminiscere Mor Stora Kulltorp Olof
1691 Reminiscere Dotter Bresätter Olof Svensson
1691 Reminiscere Dotter Skenässtugan Per
1691 Oculi Barn Lund Jon
1691 Oculi Gumma Fattigstugan
1691 Laetare Son Berga Per Håkansson
1691 Laetare Son Nästorp Anders Knutsson
1691 Laetare Barn Norrspånga Soldat
1691 Judica Barn Marsjö Jon Olsson
1691 Judica Dotter Söderspånga Korpral
1691 Judica Son Ärnebäck Lars Håkansson
1691 Judica Barn Norrspånga Soldat
1691 Palmare Dotter Båsenberga Olof Olsson
1691 Feria II Paschatos Per Jonsson Stora Hökhult
1691 Feria II Paschatos Hustru Stora Hökhult Per Jonsson
1691 Feria II Paschatos Dotter Stora Lundbyskog Lars Jonsson
1691 Feria II Paschatos Barn Ellfalla Soldat
1691 Quasimodogeniti Liten Son Gäringe Lars Mårtensson
1691 Quasimodogeniti Barn Malmberg Per Olsson
1691 Quasimodogeniti Dotter Norrspånga Per Andersson
1691 Quasimodogeniti Hustru Haddetorp Löjtnant
1691 Misericordias Änka Brita Gunviken
1691 Misericordias Anders Bryngelsson Lönntorp
1691 Misericordias Dotter Remsnidartorp Per
1691 Misericordias Dotter Skyttorp Erik
1691 Misericordias Barn Simonstorp Per Olsson
1691 Jubilate Lars ...sson Sköldnäs
1691 Jubilate Mor Stora Sjögetorp Anders
1691 Jubilate Mor Vretsta Olof Jonsson
1691 Jubilate Dotter Vittorp Jon
1691 Jubilate Dotter Bogården Lars
1691 Cantate Hustru Hällgölet Nils
1691 Cantate Bengt Marsjö
1691 Cantate Gammal Man Fattigstugan
1691 Cantate Liten Dotter Söderspånga Erik Simonsson
1691 Rogate Mor Ringeråd Olof
1691 Rogate Änka Skyttorp
1691 Rogate Barn Vik Per Olsson
1691 Exaudi Änka Slängbäcken
1691 Exaudi Barn Lönntorp Anders
1691 Feria II Pentecostes Mårten Jonsson Vannala
1691 Feria II Pentecostes Dotter Henala Per Nilsson
1691 Feria IV Pentecostes Änka Matts Kyrkväktare
1691 Trinitatis Gammal Man Målvik
1691 Dies Joh.Bapt. Soldat Vretsta
1691 Dies Joh.Bapt. Gammal Gumma Fattigstugan
1691 VI Trinitatis Liten Son Rude Erik Jönsson
1691 VII Trinitatis Mor Lunda Jon
1691 VIII Trinitatis Olof Plomtorp
1691 VIII Trinitatis Änka Högby
1691 IX Trinitatis Hustru Henala Bengt
1691 X Trinitatis Barn Ås Sven
1691 XII Trinitatis Barn Gillbergatorp
1691 XII Trinitatis Barn Gillbergatorp
1691 XIV Trinitatis Barn Norrspånga Jon
1691 Dies Matthiae Hustru Anna Dammen
1691 XVI Trinitatis Hustru Malmberg Per
1691 XVII Trinitatis Barn Dammen Nils
1691 XVII Trinitatis Olof Ersson Säfstaby
1691 XXIII Trinitatis Hustru Marsjö Lars Ersson
1691 XXIII Trinitatis Dödfött Barn Lund Ryttare
1691 XXIV Trinitatis Hustru Gate Anders
1691 II Adventus Sexman Måns Backa
1691 II Adventus Olof Stora Täppe
1691 III Adventus Erik Jonsson Bresätter
1691 III Adventus Liten Son Oppsala Lars
1691 II Adventus Piga Mene ST
1691 IV Adventus Skomakare Olof Tyrisson Käbbetorp
1691 IV Adventus Dödfött Barn Söderspånga Johan
1691 VII Trinitatis Barn Solberga Soldat
1692 Dom.post Circ. Gammal Gumma Svartån
1692 Dom.post Circ. Dotter Roligheten Anders
1692 Epiphania Mor Norrspånga Anders Jonsson
1692 II Epiphania Måns Bondesson Kåsta
1692 Sexagesima Barn Henala Soldat
1692 Reminiscere Dotter Majors Backa Major
1692 Oculi Soldat Lars Göslinge
1692 Laetare Änka Brännskogen
1692 Palmarum Hustru Säfstaby Lars Månsson
1692 Feria II Paschatos Barn Lilla Lundbyskog Nils Persson
1692 Feria II Paschatos Barn Lunda Olof Månsson
1692 Feria IV Paschatos Lars Larsson Ålsätter
1692 Quasimodogeniti Barn Lunda Nils Olsson
1692 Jubilate Änka Läppe Drabant
1692 Jubilate Svärmor Morjanå Soldat
1692 Jubilate Hustru Kesätter Bengt
1692 Cantate Lars Persson Kåsta
1692 Cantate Olof Larsson Västra Vintergatan ?
1692 Rogate Barn Nynäs Jon
1692 Rogate Svärmor Menestugan Soldat
1692 Exaudi Jon Lund
1692 Exaudi Hustru Munktorp Erik
1692 Exaudi Hustru Västorp Måns
1692 I Trinitatis Rättare Per Larsson Säfstaholm
1692 I Trinitatis Barn Vännevad Soldat
1692 II Trinitatis Änka Åsen Måns
1692 II Trinitatis Barn Sköldnäs
1692 III Trinitatis Hustru Bogården Erik
1692 III Trinitatis Hustru Mene Per
1692 IV Trinitatis Hustru Billsbro Olof Hammarsmedsmäst
1692 IV Trinitatis Hustru Ingeborg Ramstorp
1692 V Trinitatis Liten Son Billsbro Olof Hammarsmedsmäst
1692 Festo Vis. Mariae Ung Dräng Hällgölestugan
1692 VI Trinitatis Gumma Stora Ölång
1692 VI Trinitatis Barn Lyttersta Per
1692 VI Trinitatis Dräng Lilla Målke
1692 VIII Trinitatis Barn Mene Per
1692 IX Trinitatis Olof Österby
1692 IX Trinitatis Barn Haddetorp Löjtnant
1692 X Trinitatis Lars Knutsson Äng
1692 X Trinitatis Barn Bresätter Erik Persson
1692 X Trinitatis Son Götslinge Jon
1692 XVIII Trinitatis Hustru Anna Nilsdotter Högsjö Jon Persson Kolare
1692 XVIII Trinitatis Erik Persson Bresätter
1692 XXI Trinitatis Brita Olsdotter Ede
1692 XXII Trinitatis Mor Vretsta Jöns Jonsson
1692 XXII Trinitatis Barn Gräv Bonde Jonsson
1692 XXII Trinitatis Barn Gräv Bonde Jonsson
1692 XXIV Trinitatis Håkan Olsson Söderspånga
1692 XXIV Trinitatis Barn Vik Olof Larsson
1692 XXIV Trinitatis Dödfött Barn Söderspånga Johan Jonsson
1692 XXVI Trinitatis Ingeborg Persdotter Plomtorp
1692 Dies St.Thomae Hustru Säfstaby Lars Persson
1692 Dies St.Thomae Dödfött Barn
1692 Dies St.Thomae Hustru Båsenberga Lars Andersson
1692 Dom.IV Nativ.Chr. Gammal Gumma Torsbro
1692 Dom.IV Nativ.Chr. Brita Persdotter Rude
1692 Dom.IV Nativ.Chr. Barn Västra Vintergatan Olof Jonsson
1693 Soldat Anders Målke
1693 Dotter Maria Stare Dal Fänrik
1693 Dotter Sjögöle Erik Persson
1693 Epiphania Barn Båsenberga Lars Andersson
1693 Epiphania Dödfött Barn Viala Jon Månsson
1693 III Epiphania Bonde Fräntorp 096.00.00
1693 III Epiphania Barn Bärle Jon
1693 IV Epiphania Anders Nilsson Gate
1693 IV Epiphania Jon Jonsson Båsenberga
1693 IV Epiphania Dödfött Barn Gäringe Lars Mårtensson
1693 IV Epiphania Barn Åndenäs Erik Jonsson
1693 Sexagesima Olof Björnsson Oppsala
1693 Sexagesima Hustru Håltorpstugan Erik
1693 Reminiscere Dödfött Barn Högsjö Kolare
1693 Reminiscere Mor Kåsta Nils Månsson
1693 Reminiscere Ingrid Jönsdotter Nytorp
1693 Oculi Barn Marsjö Bengt Jönsson
1693 Laetare Mårten Lunda
1693 Judica Petter Nilsson Högsjö
1693 Judica Hustru Kerstin Nilsdotter Heden
1693 Palmarum Per Persson Marsjö
1693 Feria II Paschatos Per Andersson Norrspånga
1693 Feria IV Paschatos Olof Högby
1693 Feria IV Paschatos Svärmor Käbbetorp Olof
1693 Quasimodogeniti Son Ede Jöns Olsson
1693 Quasimodogeniti Fattig Gumma Billsbro
1693 Dies Phil.Jacobi Erik Larsson Målketorp
1693 Cantate Lars Persson Stora Lundbyskog
1693 Cantate Per Ersson Rude
1693 Cantate Fattig Piga Hansta
1693 Dies Ascens.Chr. Barn Vik Olof Larsson
1693 Dies Ascens.Chr. Mor Malmberg Per Olsson
1693 Exaudi Hammarsmed Daniel Spånga
1693 Exaudi Anders Knutsson Norrspånga
1693 Exaudi Mor Rude Erik Jönsson
1693 Exaudi Hustru Åtorp Jöns Olsson
1693 Exaudi Anna Olsdotter Lyttersta
1693 Exaudi Mor Hansta Jon Persson
1693 I Trinitatis Barn Lunda Nils Olsson
1693 I Trinitatis Barn Hacksta Jon Andersson
1693 Dies Petri et Pauli Barn Hacksta Jon Andersson
1693 III Trinitatis Anders Roligheten
1693 IV Trinitatis Son Lindbol Änka
1693 VI Trinitatis Hustru Brita Jönsdotter Marsjö
1693 VI Trinitatis Ingrid Bengtsdotter Vittorp
1693 VII Trinitatis Barn Oppsala Lars
1693 VIII Trinitatis Son Åby Olof
1693 VIII Trinitatis Barn Sjögöle Per Ersson
1693 IX Trinitatis Per Nilsson Henala
1693 IX Trinitatis Erik Lönntorp
1693 IX Trinitatis Hustru Malmberg Nils Olsson
1693 IX Trinitatis Hustru Råmperåd Anders
1693 IX Trinitatis Hustru Kåsta Erik Persson
1693 XI Trinitatis Lars Jönsson Stora Kulltorp
1693 XI Trinitatis Mor Svarttorp Olof
1693 XI Trinitatis Svärmor Sätratorp Måns
1693 XI Trinitatis Liten Dotter Hacksta Jöns Persson
1693 XI Trinitatis Hustru Svarttorp Lars
1693 XIV Trinitatis Olof Larsson Fräntorp
1693 XIV Trinitatis Dotter Skårsnäs Olof
1693 Dies Matthiae Änka Henala Nils Persson
1693 Dies Michaelis Per Persson Lilla Brene
1693 Dies Michaelis Olof Svensson Vittorp
1693 XXI Trinitatis Per Björnsson Tegelslagartorp
1693 XXI Trinitatis Hustru Svenstorp Anders Svensson
1693 XXI Trinitatis Son Svenstorp Per Bondesson
1693 XXI Trinitatis Erik Persson Kåsta
1693 II Adventus Hustru Anna Brene
1694 III Epiphania Hustru Karin Berga
1694 III Epiphania Brita Andersdotter Åsen
1694 IV Epiphania Erik Andersson Vad
1694 IV Epiphania Blind Soldat Per Ersson Fattigstugan
1694 Feso Purificationis Måns Ersson Vadstorp
1694 Septuagesima Dotter Lunda Per Månsson Soldat
1694 Kona Kerstin Persdotter Ödesbromma
1694 Invocavit HUstru Brita Nilsdotter Malmberg Jon Månsson 103.00.00
1694 Invocavit Dräng Olof Larsson Åby
1694 Laetare Tyris Käbbetorp 088.00.00
1694 Laetare Son Berga Olof Ersson
1694 Piga Marit Prästgården
1694 Judica Erik Persson Henala
1694 Judica Gosse Måns Persson
1694 Judica Gertrud Olsdotter Nytorp 105.00.00
1694 Judica Per Nilsson Vretsta
1694 Judica Ingeborg Persdotter Vittbro
1694 Judica Marit Persdotter Lunda
1694 Judica Knut Månsson Nästorp
1694 Judica Karl Olsson Lilla Vad
1694 Judica Gumma Fattigstugan
1694 Judica Olof Modin Säfsta
1694 Judica Hustru Lönntorp Soldat
1694 Judica Hustru Skårsnäs
1694 IV Dies Paschae Gumma Gölestugan
1694 Quasimodogeniti Mäster Anders Billsbro
1694 Quasimodogeniti Son Säfstaby Olof Larsson
1694 Quasimodogeniti Son Åsen Lars Olsson
1694 Quasimodogeniti Piga Ålsätter
1694 Misericordias Änka Elin Hansjötorp
1694 Jubilate Nämndeman Josias Bengtsson Baggetorp
1694 Cantate Dräng Lars Olsson Vretsta
1694 Cantate Lars Baggetorp
1694 Cantate Son Åsen Olof
1694 Rogate Per Olsson Ödesäng 103.00.00
1694 Rogate Dräng Erik Olsson Berga
1694 Rogate Lars Snåret ? 100.00.00
1694 Rogate Erik Ersson Stockbäcken
1694 Invocavit Hustru Kerstin Höken....
1694 Invocavit Dräng Erik Ersson Bliggetorp
1694 Invocavit Piga Tegelslagarstugan
1694 Invocavit Nils Hällgölet
1694 Gumma Fattigstugan
1694 II Pentecostes Dräng Kesätter
1694 Lilla Ährla Säfstaholm
1694 I Trinitatis Änka Käbbetorp Tyris
1694 Trinitatis Olof Jonsson Berga
1694 I Trinitatis Nils Månsson Säfstaby
1694 I Trinitatis Lars Jonsson Sätratorp
1694 II Trinitatis Simon Ersson Spånga
1694 II trinitatis Jon Ersson Lilla Målke
1694 II Trinitatis Piga Karin Remsnidartorp
1694 II Trinitatis Liten Son Nils Persson Gunviken
1694 III Trinitatis Hustru Anna Månsdotter Målke Olof
1694 IV Trinitatis Son Lars Mene Sven Olsson
1694 IV Trinitatis Olof Larsson Åsen
1694 V Trinitatis Dotter Sigrid Gunviken Lars Ersson
1694 V Trinitatis Son Rosendal Simon
1694 V Trinitatis Son Erik Säfstaby Olof Larsson
1694 VI Trinitatis Hustru Marit Bengtsdotter Ellfalla Erik Persson
1694 VI Trinitatis Son Olof Vretsta Per Larsson
1694 VII Trinitatis Son Olof Hälleråd Jöns Larsson
1694 VIII Trinitatis Svärmor Anna Jonsdotter Bogården Erik 090.00.00
1694 VIII Trinitatis Son Lars Bogården Erik
1694 VIII Trinitatis Dotter Brita Söderspånga Kerstin Hustru
1694 IX Trinitatis Hustru Svartån Bengt
1694 Gustav Olofstorp
1694 X Trinitatis Dotter Kesätter Olof Soldat
1694 X Trinitatis Hustru Anna Råmperåd Aron
1694 XI Trinitatis Hustru Brita Kesätter
1694 XI Trinitatis Barn Kulltorp Soldat
1694 S:t Bartholomei dag Hustru Anna Ödesbromma
1694 XII Trinitatis Son Fräntorp Per
1694 XII Trinitatis Gammal Hustru Ramstorp
1694 XIII Trinitatis Barn Åby Soldat
1694 XV Trinitatis Son Erik Ormön Jon
1694 XVI Trinitatis Barn Svartån Anders Larsson
1694 XVII Trinitatis Liten Dotter Beata Haddetorp Löjtnant
1694 XVIII Trinitatis Per Mårtensson Hacksta
1694 XVIII Trinitatis Son Kesätter Olof Olsson
1694 XXI Trinitatis Son Olof Västervik Olof
1694 XXII Trinitatis Son Per Ellfalla Olof
1694 XXIII Trinitatis Piga Västervik Olof
1694 XXIII Trinitatis Barn Vitan Olof
1694 XXIV Trinitatis Son Lilla Ölång Lars
1694 XXV Trinitatis Son Finninge Soldat
1694 XXV Trinitatis Son Rosendal Per
1694 I Adventus Änka Karin Kavlinge
1694 I Adventus Son Per Väderkvarnen Olof
1694 I Adventus Barn Morjanå Olof Soldat
1694 II Adventus Per Bengtsson Nordankärr
1694 II Adventus Son Olof Väderkvarnen Olof
1694 II Adventus Son Vad Anders Ersson
1694 II Adventus Son Gäringe Johan Håål Ryttare
1694 Anders Ersson Edebotorp
1694 III Adventus Son Nils Vretsta Per Skarp Ryttare
1694 Thomae dag Änka Marit Vik
1694 IV Adventus Nils Persson Norrspånga
1694 IV Adventus Soldat Mårten Åby
1694 IV Adventus Dotter Äskestugan Johan
1694 IV Adventus Piga Fattigstugan
1695 Septuagesima Gammal Hustru Tovekärr 095.00.00
1695 Septuagesima Dräng Malmberg Jon Mattsson
1695 Septuagesima Piga Backa
1695 Septuagesima Dotter Vretsta Jöns Larsson
1695 Septuagesima Barn Sjögöle Soldat
1695 Sexagesima Mårten Bärle 089.00.00
1695 Sexagesima Son Olof Kavlinge Olof
1695 Quinquagesima Barn Hansta Soldat
1695 Invocavit Dotter Vretsta Jöns Jonsson
1695 Judica Jöns Bengtsson Lilla Ölång
1695 Judica Son Lars Mjälnäs Bengt
1695 Judica Son Svarttorp Lars Amundsson
1695 Judica Gammal Piga Hacksta
1695 Judica Piga Fräntorp Erik
1695 Jungfru Birgitta Cronschöld
1695 Skärtorsdagen Hustru Äskestugan Johan
1695 Feria II Paschatos Hustru Brita Kärrtorp
1695 Annuncist.Mariae Änka Rolighetsstugan 085.00.00
1695 Quasimodogeniti Hustru Gölet Anders
1695 Quasimodogeniti Gammal Piga Lilldalen 080.00.00
1695 Quasimodogeniti Barn Åsen Erik Ersson
1695 Misericordias Gammal Hustru Marsjö
1695 Misericordias Dotter Kesätter Nils
1695 Jubilate Lars Håkansson Vittorp
1695 Cantate Per Olsson Säfstaby
1695 Cantate Hustru Anna Jönsdotter Hansta 094.00.00
1695 Cantate Änka Karin Svarttorp
1695 Rogate Dotter Ålsätter Olof Larsson
1695 Rogate Son Gäringe Per
1695 Rogate Son Lars Gäringstorp Erik Larsson
1695 Phil.et Jacobi dag Per Mostugan
1695 Phil.et Jacobi dag Son Erik Mostugan Per
1695 Exaudi Erik Nordankärr
1695 Exaudi Hustru Ilinge Per
1695 Feria II Pentecostes Erik Olsson Munktorp
1695 Feria II Pentecostes Hustru Lunda Bengt
1695 Feria II Pentecostes Per Bengtsson Malmberg
1695 Feria II Pentecostes Hustru Anna Rosendal 080.00.00
1695 Feria II Pentecostes Piga Kerstin Österby
1695 Feria II Pentecostes Hustru Torp Lars Bengtsson
1695 Feria IV Pentecostes Aron Aronsson Råmperåd 098.00.00
1695 Feria IV Pentecostes Barn Åby Soldat
1695 Trinitatis Hustru Brita Målvik 094.00.00
1695 Liten Son Kyrkvaktare
1695 I Trinitatis Lars Olsson Vretsta
1695 I Trinitatis Jon Götslinge
1695 I Trinitatis Karl Karlsson Skårsnäs
1695 II Trinitatis Hustru Fräntorp Jon Korpral
1695 IV Trinitatis Dotter Karin Ekeberg Jöns Soldat
1695 V Trinitatis Olof Nilsson Gäringe
1695 V Trinitatis Soldat Mårten Åtorp
1695 VII Trinitatis Dotter Ingeborg Ekeberg Jöns
1695 VII Trinitatis Son Lars Ålsätter Per Olsson
1695 IX Trinitatis Son Anders Nils Andersson
1695 IX Trinitatis Hustru Kerstin Hjälpetorp 084.00.00
1695 IX Trinitatis Mor Mostugan Per
1695 XI Trinitatis Barn Råmperåd Aron Änka
1695 XIII Trinitatis Soldat Anders Svensson Vretsta
1695 XIV Trinitatis Dotter Ingrid Buddetorp Lars
1695 XVIII Trinitatis Dotter Mjälnäs Måns Andersson Soldat
1695 XVIII Trinitatis Son Söderspånga Erik Danielsson Hammarsmed
1695 XVIII Trinitatis Dotter Karin Lunda Per
1695 XXV Trinitatis Hustru Billsbro Per Andersson
1695 XXV Trinitatis Dotter Kerstin Gropptorp Hans Carman
1695 I Adventus Hustru Båsenberga Jon Bengtsson
1695 II Adventus Dotter Fallkärr Lars
1695 II Adventus Son Berga Per
1695 II Adventus Dotter Bengtstorp Skomakare
1695 IV Adventus Gammal Hustru Ödesäng
1695 4:de dag Jul Per Ilinge
1695 4:de dag Jul Son Målketorp Erik
1696 Dom.I post Circumc. Son Erik Moen Lars
1696 Die Pauli Gammal Brita Kesätter
1696 Kyndelsmässodagen Svärmor Karin Svenstorp Olof 097.00.00
1696 Kyndelsmässodagen Dotter Mene Sven
1696 Kyndelsmässodagen Piga Kerstin 064.00.00
1696 Septuagesima Son Henala Anders Bondesson
1696 Judica Hustru Lucia Billsbro Jon Larsson
1696 Palmarum Soldat Rude
1696 Feria II Paschatos Hustru Anna Larsdotter Vretsta Erik Larsson
1696 Rogate Gammal Piga Ingeborg Olsdotter
1696 Rogate Son Vittbro Olof
1696 Rogate Dotter Vittbro Olof
1696 Exaudi Olof Jonsson Ede
1696 Feria IV Pentecostes Hustru Karin Marsjö
1696 II Trinitatis Hustru Kerstin Björnhult 081.00.00
1696 II Trinitatis Olof Larsson Hemmingstorp 078.00.00
1696 II Trinitatis Ingeborg Ersdotter Norrspånga
1696 II Trinitatis Karin Jonsdotter Lilldalen
1696 Dotter Stengården Lars Soldat
1696 Olof Börielsson Nästorpsstugan
1696 Gammal Piga Marit Mellan Vintergatan
1696 Son Götslingestugan Soldat
1696 XI Trinitatis Son Olof Andersson Båsenberga Anders
1696 XII Trinitatis Änka Marit Torp
1696 XII Trinitatis Olof Jonsson
1696 XII Trinitatis Per Olsson
1696 XIV Trinitatis Per Gillbergatorp
1696 XVI Trinitatis Nils Ersson Lunda
1696 XVIII Trinitatis Matts Nilsson Hälleråd
1696 XX Trinitatis Son Lars
1696 XXIV Trinitatis Erik Persson Myrkärr
1696 II Adventus Okristnat Barn Vretsta
1696 IV Adventus Hustru Brita Båsenberga
1696 IV Adventus Dotter Agneta Skogstorp ? Lars
1696 IV Adventus Soldat Rude
1696 IV Adventus Dotter Karin Myrkärr Erik
1697 Dom. I post Circum. Hustru Gunilla Ålsätter 074.00.00
1697 II Epiphania Olof Persson Stora Kulltorp
1697 III Epiphania Hustru Anna Malmberg
1697 III Epiphania Odöpt Dotter Erik Svensson
1697 Septuagesima Änka Myrkärr Soldat
1697 Festo Purif.Mariae Hustru Karin Persdotter Knutstorp 082.00.00
1697 Festo Purif.Mariae Hustru Kerstin G....dotter Holtorp 087.00.00
1697 Sexagesima Änka Vretsta
1697 Quinquagesima Sexman Olof Torp
1697 Quinquagesima Son Erik Kesätter Erik Olsson
1697 Invocavit Dotter Ekeberg Anders
1697 Laetare Hustru Karin Amundsdotter Mellan Vannala
1697 Laetare Soldat Nils L Malmberg
1697 Laetare Hustru Malin Land 077.00.00
1697 Judica Lars Jönsson Övre Stavhälla 078.00.00
1697 Feria II Paschatos Dotter Anna Malmberg Olof Larsson
1697 Feria II Paschatos Dotter Lunda Erik Ersson
1697 Dom.in Albis Hustru Sigrid Viala
1697 Dom.in Albis Dotter Båsenberga Soldat
1697 Misercordias Erik Skogstorp 076.00.00
1697 Jubilate Jon Olsson Lilla Täppe
1697 Cantate Anders Lilla Täppe
1697 Cantate Dräng Erik Marsjö
1697 Cantate Dräng Vretsta
1697 Rogate Olof Andersson Viala 080.00.00
1697 Rogate Anders Algotsson Hjälpetorp
1697 Exaudi Hustru Ingrid Jönsdotter Söderspånga
1697 Exaudi Hustru Brita Persdotter Berga
1697 Exaudi Per Persson Kåsta
1697 Exaudi Jon Ersson Stora Brene
1697 Feria II Pentecostes Hustru Anna Målketorp 081.00.00
1697 Feria IV Pentecostes Hustru Anna Lilla Vad 084.00.00
1697 I Trinitatis Nils Persson Berga
1697 I Trinitatis Dräng Erik Stubbegården
1697 II Trinitatis Dotter Anna Buddetorp Johan
1697 II Trinitatis Dotter Buddetorp Lars
1697 II Trinitatis Kerstin Stora Brene
1697 II Trinitatis Hustru Ingrid Åndenäs 085.00.00
1697 II Trinitatis Hustru Slängbäcken Jon
1697 III Trinitatis Erik Larsson Berga
1697 III Trinitatis Hustru Ingeborg Sköldnäs 071.00.00
1697 IV Trinitatis Hustru Brita Lundastugan 095.00.00
1697 V Trinitatis Olof Jonsson Henala
1697 VII Trinitatis Son Olof Billsbro Olof Andersson
1697 VIII Trinitatis Erik Nilsson Bossbro
1697 VIII Trinitatis Dotter Söderspånga Lars
1697 IX Trinitatis Dotter Lilla Ölång Måns
1697 X Trinitatis Son Mellan Vintergatan Nils
1697 X Trinitatis Dotter Karin Henala Jakob
1697 XI Trinitatis Son Erik Stugutorp Jon
1697 XI Trinitatis Dotter Björnhult Jon
1697 XI Trinitatis Per Svenstorp
1697 XI Trinitatis Dotter Ingrid Per Soldat
1697 XI Trinitatis Erik Persson Ellfalla
1697 XI Trinitatis Son Per Högbrunn Per
1697 XI Trinitatis Son Per Baggetorp Soldat
1697 XIII Trinitatis Olof Sjögöle
1697 XIV Trinitatis Dotter Ingeborg Hagtorp Per
1697 XV Trinitatis Hustru Emborg Marsjö
1697 XVI Trinitatis Hustru Ålsätter Lars
1697 XVI Trinitatis Barn Skogstorp Soldat
1697 XVI Trinitatis Anders Gropptorp
1697 XVI Trinitatis Dotter Kesätter Olof
1697 XVI Trinitatis Dotter Näs Förridare
1697 XVI Trinitatis Dotter Bossbro Jon
1697 XVII Trinitatis Son Näs Förridare
1697 XVII Trinitatis Son Näs Bonde
1697 XVII Trinitatis Barn Högbrunn Per
1697 XVII Trinitatis Barn Högbrunn Per
1697 XVIII Trinitatis Jöns Tegelslagartorp
1697 XVIII Trinitatis Jon Högbrunn
1697 XVIII Trinitatis Anna Gölet
1697 XX Trinitatis Son Erik Högbrunn Per
1697 XX Trinitatis Erik Mårtensson Kåsta
1697 XX Trinitatis Olof Bondesson Nästorp
1697 XX Trinitatis Per Stubbetorp ??
1697 XXII Trinitatis Hustru Gäringstorp Lars
1697 XXII Trinitatis Barn Vitmossen Erik
1697 XXIII Trinitatis Erik Olsson Åsen
1697 XXIII Trinitatis Son Ödesbromma Anders
1697 XXIV Trinitatis Dotter Lunda Olof Månsson
1697 XXV Trinitatis Gosse Säfstaby
1697 XXV Trinitatis Barn Knutstorp
1697 I Adventus Son Åby Anders
1697 III Advent Hustru Mosstorp Jon
1697 II Adventus Hustru Heden Erik
1697 III Adventus Erik Stockbäcken
1697 IV Adventus Dödfött Barn Hultstugan
1697 IV Adventus Per Jonsson Kavlinge
1697 IV Adventus Son Kåsta Lars Nilsson
1697 S:t Thomae dag Anders Rosendal
1697 S:t Thomae dag Ingrid Näs
1697 S:t Thomae dag Jon Ersson Vretsta
1697 S:t Thomae dag Dödfött Barn Vintergatan Gösta
1697 Feria II Natio Hustru Åby Nils
1697 Feria IV Natio Erik Folkesson Bresätter
1697 Feria IV Natio Erik Solberga
1697 Feria IV Natio Gammal Piga
1697 Dom.I post Nat. Hustru Brita Stora Målke
1697 Dom.I post Nat. Son Vretsta Karl
1697 Dom.I post Nat. Hammarsmed Sven Söderspånga
1697 Dom.I post Nat. Hustru Brita Söderspånga Sven Hammarsmed

© 2006. Västra Vingåkers Hembygdsförening / Herbert Larsson / Bo Olson.