1635
Boskaps- och Utsädeslängd för Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanland.
Hemman ULLEVI
Hemmanstyp
1635
Frälse inom frihetsmilen
Under Säfstaholm
Boskaps- och Utsädeslängd för år 1635
  Per i Ullevi hade 1635 följande boskap :
 • 1 Fåle
 • 1 Sto
 • 2 Oxar
 • 4 Kor
 • 2 Kvigor
 • 2 Gamla får
 • 1 Ungt får
 • 10 Gamla getter
 • 6 Unga getter
 • 2 Risbitar
 • 2 Unga svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 1 Spann

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 1 Daler, ??? öre
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-11-11.