1635
Boskaps- och Utsädeslängd för Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanland.
Hemman ÖSTERBY
Hemmanstyp
1635
Frälse inom frimilen
Under Sjöholm och Djulö
Boskaps- och Utsädeslängd för år 1635
  Per Olsson i Österby hade 1635 följande boskap :
 • 1 Häst
 • 1 Fåle
 • 1 Sto
 • 1 Ungt sto
 • 3 Oxar
 • 4 Kor
 • 6 Kvigor
 • 12 Gamla får
 • 6 Unga får
 • 10 Gamla getter
 • 6 Unga getter
 • 2 Gamla svin
 • 1 Ungt svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 4 Tunnor

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 2 Daler, 1 öre och 18 penningar
 • Per Bengtsson i Österby hade 1635 följande boskap:

 • 1 Häst
 • 1 Sto
 • 1 Ungt sto
 • 2 Oxar
 • 3 Kor
 • 1 Stut
 • 3 Kvigor
 • 5 Gamla får
 • 3 Unga får
 • 1 Risbit
 • 6 Gamla getter
 • ? Unga getter
 • 1 Ungt svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 4 Tunnor

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 1 Daler, 5 öre och 9 penningar
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-11-10.