1635
Boskaps- och Utsädeslängd för Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanland.
Hemman OLOFSTORP
Hemmanstyp
1635
Skatte- eller Kronohemman
Boskaps- och Utsädeslängd för år 1635
  Per i Olofstorp hade 1635 följande boskap :
 • 1 Häst
 • 1 Sto
 • 2 Oxar
 • 6 Kor
 • 3 Stutar
 • 6 Kvigor
 • 3 Vuxna får
 • 2 Unga får
 • 1 Risbitare
 • 9 Vuxna getter
 • 5 Unga getter
 • 2 Vuxna svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 3 Spannar

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 1 Daler, 28 öre och 18 penningar
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-09-12.