1635
Boskaps- och Utsädeslängd för Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanland.
Hemman LINDBOL
Hemmanstyp
1635
Skatte- eller Kronohemman
Boskaps- och Utsädeslängd för år 1635
  Nils i Lindbol hade 1635 följande boskap :
 • 1 Sto
 • 1 Ungt sto
 • 1 Oxe
 • 4 Kor
 • 1 Stut
 • 2 Kvigor
 • 4 Gamla får
 • 3 Unga får
 • 1 Risbit
 • 7 Gamla getter
 • 6 Unga getter
 • 1 Gammalt svin
 • 1 Ungt svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 1 Tunna

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 1 Daler och 25 öre
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-09-19.