1635
Boskaps- och Utsädeslängd för Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanland.
Hemman LAND
Hemmanstyp
1635
Frälse inom frimilen
Under Högsjö Gård
Boskaps- och Utsädeslängd för år 1635
  Jakob i Land hade 1635 följande boskap :
 • 1 Sto
 • 1 Oxe
 • 3 Kor
 • 1 Stut
 • 2 Kvigor
 • 2 Gamla får
 • 1 Ungt får
 • 1 Risbit
 • 2 Gamla getter
 • 3 Unga getter

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 3 Fjärdingar

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 20 Öre och 18 penningar
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-11-11.