1635
Boskaps- och Utsädeslängd för Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanland.
Hemman HÖKHULTSTORP
Hemmanstyp
1635
Frälse inom frimilen
Boskaps- och Utsädeslängd för år 1635
  Nils i Hökhultstorp hade 1635 följande boskap :
 • 1 Sto
 • 2 Kor
 • 2 Stutar
 • 2 Kvigor
 • 1 Gammalt får
 • 1 Ungt får
 • 1 Ungt svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • Inget

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 12 Öre och 21 penningar
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-11-12.