1635
Boskaps- och Utsädeslängd för Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanland.
Hemman HÖKHULT
Hemmanstyp
1635
Frälse utom frimilen
Boskaps- och Utsädeslängd för år 1635
  Jon i Lilla Hökhult hade 1635 följande boskap :
 • 1 Häst
 • 1 Sto
 • 1 Oxe
 • 5 Kor
 • 2 Stutar
 • 3 Kvigor
 • 4 Gamla får
 • 4 Unga får
 • 1 Ungt svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 5 Spannar

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 1 Daler och 6 penningar
 • Jon i Stora Hökhult hade 1635 följande boskap:

 • 1 Häst
 • 1 Sto
 • 1 Ungt sto
 • 2 Oxar
 • 4 Kor
 • 1 Tjur
 • 1 Stut
 • 4 Kvigor
 • 3 Gamla får
 • 3 Unga får
 • 1 Gammalt svin
 • 1 Ungt svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 5 Spannar

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 1 Daler, 5 öre och 3 penningar
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-11-10.