1635
Boskaps- och Utsädeslängd för Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanland.
Hemman GÄRINGSTORP
Hemmanstyp
1635
1/3 Kronohemman ( Nils )
2/3 Frälsehemman ( Hemming )
Boskaps- och Utsädeslängd för år 1635
  Nils i Gäringstorp hade 1635 följande boskap :
 • 1 Häst
 • 2 Unga ston
 • 4 Oxar
 • 5 Kor
 • 6 Stutar
 • 4 Kvigor
 • 10 Vuxna får
 • 9 Unga får
 • 1 Vuxet svin
 • 5 Unga svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 3 Tunnor

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 2 Daler och 13 öre
 • Hemming i Gäringstorp hade 1635 följande boskap :

 • 1 Sto
 • 2 Kor
 • 1 Stut
 • 2 Kvigor
 • 1 Vuxet får
 • 1 Ungt får
 • 4 Gamla getter
 • 5 Unga getter
 • 1 Ungt svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • Inget

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 16 öre och 3 penningar
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-09-11.