1635
Boskaps- och Utsädeslängd för Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanland.
Hemman GALLTORP
Hemmanstyp
1635
Skatte- eller Kronohemman
Boskaps- och Utsädeslängd för år 1635
  Erik i Galltorp hade 1635 följande boskap :
 • 1 Häst
 • 1 Fåle
 • 2 Ston
 • 1 Ungt sto
 • 2 Oxar
 • 8 Kor
 • 1 Tjur
 • 4 Stutar
 • 7 Kvigor
 • 8 Vuxna får
 • 4 Unga får
 • 6 Unga svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 3 Spannar

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 3 Daler och 22 öre
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-09-12.