1635
Boskaps- och Utsädeslängd för Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanland.
Hemman FALLKÄRR
Hemmanstyp
1635
Skattehemman
Boskaps- och Utsädeslängd för år 1635
    Per i Fallkärr hade 1635 följande boskap :
  • 1 Häst
  • 3 Kor
  • 2 Stutar

  • Och sådde så här mycket utsäde :
  • Inget

  • Och betalade så här mycket i skatt :
  • 14 Öre
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-11-12.