1635
Boskaps- och Utsädeslängd för Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanland.
Hemman EDE
Hemmanstyp
1635
Frälse utom frihetsmilen
Boskaps- och Utsädeslängd för år 1635
  Lars i Ede hade 1635 följande boskap :
 • 1 Häst
 • 2 Ston
 • 2 Oxar
 • 5 Kor
 • 2 Stutar
 • 4 Kvigor
 • 4 Gamla får
 • 4 Unga får
 • 5 Gamla getter
 • 9 Unga getter
 • 1 Risbit
 • 1 Gammalt svin
 • 2 Unga svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 3 Tunnor

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 1 Daler och 13 öre
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-11-09.