1635
Boskaps- och Utsädeslängd för Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanland.
Hemman LÖVÅKER
Hemmanstyp
1635
Frälse inom frihetsmilen
Under Säfstaholm
Boskaps- och Utsädeslängd för år 1635
    Nils i Lövåker hade 1635 följande boskap :
  • 1 Sto
  • 1 Ko
  • 3 Kvigor

  • Och sådde så här mycket utsäde :
  • Inget

  • Och betalade så här mycket i skatt :
  • 7 Öre
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-11-11.