1635
Boskaps- och Utsädeslängd för Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanland.
Hemman BLACKTORP
Hemmanstyp
1635
Frälse inom frihetsmilen
Under Säfstaholm
Boskaps- och Utsädeslängd för år 1635
  Nils i Blacktorp hade 1635 följande boskap :
 • 1 Häst
 • 2 Kor
 • 1 Stut
 • 2 Kvigor
 • 2 Gamla får
 • 1 Ungt får

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • Inget

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 13 Öre
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-11-11.