1635
Boskaps- och Utsädeslängd för Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanland.
Hemman ÅS
Hemmanstyp
1635
Frälse utom frihetsmilen
Boskaps- och Utsädeslängd för år 1635
  Matts i Ås hade 1635 följande boskap :
 • 1 Häst
 • 1 Fåle
 • 2 Unga ston
 • 2 Oxar
 • 6 Kor
 • 4 Stutar
 • 3 Kvigor
 • 5 Gamla får
 • 4 Unga får
 • 1 Risbit
 • 5 Gamla getter
 • 11 Unga getter
 • 1 Gammalt svin
 • 4 Unga svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 3 Tunnor

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 1 Daler, 19 öre och 15 penningar
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-11-09.