1635
Boskaps- och Utsädeslängd för Vingåkers socken, Oppunda härad, Södermanland.
Hemman ÅBY
Hemmanstyp
1635
Frälse utom frihetsmilen
Boskaps- och Utsädeslängd för år 1635
  Lars i Åby hade 1635 följande boskap :
 • 1 Häst
 • 2 Ston
 • 3 Oxar
 • 6 Kor
 • 2 Stutar
 • 3 Kvigor
 • 6 Gamla får
 • 4 Unga får
 • 1 Gammalt svin
 • 2 Unga svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 4 Tunnor

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 1 Daler, 15 öre och 6 penningar
 • Olof i Åby hade 1635 följande boskap:

 • 1 Häst
 • 3 Ston
 • 4 Oxar
 • 6 Kor
 • 2 Stutar
 • 3 Kvigor
 • 10 Gamla får
 • 3 Unga får
 • 10 Gamla getter
 • 2 Unga getter
 • 1 Gammalt svin
 • 4 Unga svin

 • Och sådde så här mycket utsäde :
 • 4 Tunnor

 • Och betalade så här mycket i skatt :
 • 1 Daler, 28 öre och 12 penningar
© Västra Vingåkers Hembygdsförening / Bo Olson 2005-11-09.