SOLDATER VID SÖDERMANLANDS REGEMENTE,
VINGÅKERS KOMPANI, ROTE 205 VIALA ÖSTER-(SKATTE-) GÅRD.
 • Jonsson, Per
 • Wiger, Per
 • Widing, Olof
 • Widing, Anders
 • Widing, Simon
 • Wiman, Anders
 • Wiman, Kohan
 • Wiman, Anders
 • Wiberg, Per
 • Widberg, Olof
 • Wiberg, Erik
 • Wiberg, Karl
 • Lind, Olof
 • Jerlström, Frans
 • Ljung,
 • Wig, Lars
 • Wictor, Olof
 • Wipp, Jakob
 • Wipp, Per
 • Victor, Erik
 • Wid, August
 • Soldattorpet
TILL STARTSIDAN ©VÄSTRA VINGÅKERS HEMBYGDSFÖRENING 2006. TILLBAKA