Kåsta soldattorp, 181 till höger och 182 till vänster, på Häradskartan från 1898.
Det röda punkten visar var 181 låg före laga skiftet 1873.
Torpet mitt på kartan är Kåsta Gölstuga, byggd av soldat Erik Fant.
TILLBAKA © VÄSTRA VINGÅKERS HEMBYGDSFÖRENING 2006-10-16. TILL SOLDATER